Lediga jobb Folkhälsomyndigheten i Solna

Se alla lediga jobb från Folkhälsomyndigheten i Solna. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Solna som finns inom det yrket.

Utredare, specialisering inom psykiatri

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Är du disputerad läkare med specialisering inom psykiatri? Har du flera års aktuell erfarenhet av att arbeta med strukturella frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention?... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Är du disputerad läkare med specialisering inom psykiatri? Har du flera års aktuell erfarenhet av att arbeta med strukturella frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla myndighetens arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Verksamheten utgår från myndighetens styrdokument som instruktion och relevanta regeringsuppdrag. Du kommer i första hand att arbeta med ett regeringsuppdrag där vi ska inhämta och sammanställa kunskap om hälsoeffekter och digital medieanvändning bland barn och unga. Vi ska också ta fram och sprida kunskap, rekommendationer och vägledning för ett hälsosamt användande. I samverkan med kollegor kommer du att arbeta med regeringsuppdragets alla delar. Du kommer bland annat att:


• Medverka i planering, samordning, genomförande, uppföljning och återrapportering.
• Samla in, analysera och sammanställa kunskap exempelvis genom analyser av registerdata, uppföljning via enkätstudier, genomföra fokusgrupper och intervjuer samt litteraturöversikter.
• Planera och genomföra dialoger med olika målgrupper, exempelvis profession, andra myndigheter, ideella organisationer eller barn och unga.
• Medverka i framtagande och spridning av olika typer av kunskapsunderlag, till exempel rapporter, webbtexter, faktablad, vägledning och rekommendationer.

I arbetet ingår även medverkan i andra uppdrag och uppgifter inom enhetens ansvarsområde, till exempel framtag, sammanställning och kommunikation av kunskapsstöd i olika former, representera myndigheten i olika nationella och internationella sammanhang, policyarbete inom ramen för nationell strategi psykisk hälsa och suicidprevention samt medverkan i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Disputerad läkare med specialisering inom psykiatri.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Flera års aktuell erfarenhet av att arbeta med strukturella frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.
• Kunskap om både kvalitativa samt kvantitativa forskningsmetoder.
• Kunskap om livsvillkor och levnadsvanors betydelse för hälsan i olika grupper.
• Erfarenhet av självständigt utredningsarbete vid förvaltningsmyndighet eller organisation med ett kunskapsstödjande uppdrag.
• Erfarenhet av att självständigt inhämta, bearbeta, tolka och sammanställa kvalitativa och/eller kvantitativa data.
• Erfarenhet av att både inhämta/identifiera behov av kunskap från målgrupper samt kommunicera med målgrupper på ett målgruppsanpassat sätt genom exempelvis rapporter och webbtexter.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt analytisk. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av policyarbete för främjande av psykisk och fysisk hälsa.
• Erfarenhet av att strategiskt planera, genomföra och utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa på lokal och regional nivå.
• Forskningserfarenhet inom relevanta områden till exempel neurovetenskap, socialmedicin, global hälsa och folkhälsovetenskap.
• Erfarenhet av samverkan med olika myndigheter och andra nationella eller internationella aktörer inom folkhälsoområdet.

Vikt läggs vid:


• Forskningserfarenhet inom området digital medieanvändning och barns- och ungas hälsa.
• Erfarenhet av att genomföra och sammanställa systematiska översikter.
• Erfarenhet av att självständigt ha planerat och utfört regeringsuppdrag inom folkhälsoområdet.

Vad gör enheten?
Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap om barns och ungas hälsa och livsvillkor. Enheten ansvarar även för att utveckla nationell samordning, uppföljning och kunskapsstöd inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Johanna Ahnquist, telefon 010- 205 28 91.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-06-28 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02438-2024-2.1.1 Visa mindre

Vi söker en utredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vad ska du jobba med? I arbetsuppgifterna ingår att analysera och dokumentera konsekvenserna av det nya internationella hälsoreglementet (IHR) för att förbereda och underlätta ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vad ska du jobba med?
I arbetsuppgifterna ingår att analysera och dokumentera konsekvenserna av det nya internationella hälsoreglementet (IHR) för att förbereda och underlätta ett genomförande i Sverige.

Vem söker vi? 
Krav för anställningen

Disputerad inom för myndigheten relevant område samt mångårig erfarenhet av statligt myndighetsarbete i chefsbefattning, särskilt inom smittskydds- och hälsohotsområdet. Vidare krävs stor erfarenhet av statliga utredningar och internationella förhandlingar, mycket god kännedom om det legala ramverket för smittskydd, internationella hälsoreglementet och övrig folkhälsa såväl nationellt som internationellt.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga.

Mycket stor vikt läggs vid:


• personliga egenskaper såsom analytisk och strategisk förmåga.

Vad gör GD-kansliet?
GD-kansliet ansvarar för myndighetens övergripande ledningsstruktur, bland annat ledningsgruppsmöten, beslutsföredragningar för gd och insynsrådets möten. Vidare ansvarar kansliet för kontakterna med Regeringskansliet samt fördelning av inkomna regeringsuppdrag och remisser. Kansliet ansvarar även för övergripande samordning av EU och internationellt arbete.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en särskild visstidsanställning på 20 procent som påbörjas efter överenskommelse och pågår till och med 2025-01-31.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Är du intresserad?
Vid frågor om anställningen kontakta enhetschef Ellen Jones, GD-kansliet, telefon 010-205 25 10.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-07-08 via myndighetens webbplats.

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Arbetsgivarens diarienummer: 02502-2024-2.1.1

#LI-DNI Visa mindre

Utredare med inriktning enkäter

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av arbete med utformning och granskning av enkäter? Är du intresserad av befolkningens hälsa? Då har vi jobbet för dig! Vad ska du jobba med? I det här jobbe... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av arbete med utformning och granskning av enkäter? Är du intresserad av befolkningens hälsa? Då har vi jobbet för dig!

Vad ska du jobba med?
I det här jobbet blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter konstruktion, vidareutveckling, och granskning av enkäter. Du kommer att ge råd och stöd till andra på myndigheten vid frågor gällande enkätkonstruktion och val av metod för att samla in uppgifter om befolkningens hälsa. Som utredare med inriktning enkäter jobbar du tätt tillsammans med andra enheter och personer med andra kompetenser. Du kommer även att få bidra till metodutveckling, god kvalitet på våra undersökningar och utredningar.

I arbetet ingår också sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, till exempel att svara på remisser, och medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.

Vem söker vi? 
Krav för anställningen:


• Högskolexamen inom psykologi, sociologi eller annan akademisk inriktning där enkätkonstruktion eller motsvarande har ingått.
• Erfarenhet av arbete med utformning och granskning av enkäter.
• Goda kunskaper om enkätkonstruktion.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
• Erfarenhet av arbete med enkäter kopplade till officiell statistik.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt serviceinriktad. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av insamling av uppgifter från näringsidkare, kommuner eller landsting via enkät.
• Erfarenhet av arbete som internt stöd.

Vikt läggs vid:


• Kunskap inom kvalitativa metoder.

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av statistik- och analysprojekt.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid under perioden 2024-08-12 – 2025-02-14 eller enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-06-19 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02411-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av att genomföra och sammanställa systematiska översikter? Vill du arbeta inom folkhälsoområdet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens ho... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av att genomföra och sammanställa systematiska översikter? Vill du arbeta inom folkhälsoområdet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att systematiskt sammanställa forskning och analysera kunskapen från såväl enskilda forskningsstudier som från systematiska översikter. Som utredare kommer du producera målgruppsanpassade texter till exempel i form av faktablad, broschyrer och webbtexter samt följa upp användning och nytta av dessa kunskapsstöd.

Utöver detta ingår sedvanliga myndighetsuppgifter som till exempel remissvar, delta i interna och externa nätverk samt omvärldsbevakning.

Resor förekommer i tjänsten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Magister eller masterexamen i folkhälsovetenskap, socialmedicin, epidemiologi, statsvetenskap, beteendevetenskap eller annat relevant område.
• Erfarenhet av att genomföra och sammanställa systematiska översikter.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt analytisk. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Erfarenhet av självständigt utredningsarbete och analysarbete vid förvaltningsmyndighet eller organisation med att kunskapsstödjande uppdrag.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• Kunskap av båda kvalitativa samt kvantitativa forskningsmetoder.
• Forskarutbildning i folkhälsovetenskap, socialvetenskap, beteendevetenskap, medicin, epidemiologi eller annat relevant område.
• Erfarenhet av att både inhämta/identifiera behov av kunskap från målgrupper samt kommunicera med målgrupper på ett målgruppsanpassat sätt genom exempelvis rapporter och webbtexter.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av socialepidemiologiska synsätt, metoder och analyser.
• Erfarenhet av kvalitativ analys för folkhälsorelevant kunskap om exempelvis normer och upplevelser kopplade till levnadsvanor eller hälsoförhållanden bland grupper med särskilt förhöjd risk.

Vad gör enheten?
Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor har ett särskilt ansvar för att sammanställa, analysera och förmedla kunskap om matrelaterad hälsa, fysisk aktivitet och stillasittande beteende, övervikt/fetma samt friluftsliv. Enhetens arbete utgår från ett livscykelperspektiv men har också ett särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande.

Enheten har i uppdrag att stödja barnhälsovården som arena och sammanställer även kunskap i syfte att samhället ska kunna ge barn och deras familjer stöd för en god start i livet. Vi ansvarar även för genomförandet av Skolbarns hälsovanor (HBSC).

Enheten ansvarar för myndighetens externa samordningsuppdrag för fysisk aktivitet och för mål 9 (Friluftsliv för god hälsa) inom friluftslivspolitiken. Dessutom är enheten nationell kontaktpunkt för det internationella arbetet kopplat till icke-smittsamma sjukdomar inom WHO Europa och hälsostärkande fysisk aktivitet (HEPA). Vi verkar även för intern samordning på myndigheten gällande hälsofrämjande levnadsvanor (NCD).

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Jansson, telefon 010- 205 28 39.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-06-24 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02083-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom folkhälsa

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du kunskap om och erfarenhet av kvantitativ metodik och statistik? Vill du arbeta inom folkhälsoområdet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du kunskap om och erfarenhet av kvantitativ metodik och statistik? Vill du arbeta inom folkhälsoområdet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med utredningsarbete specifikt runt arbetet med uppföljning av folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa, för hela befolkningen eller för grupper inom befolkningen. Arbetet utförs främst genom analys och fördjupningsarbete inom ramen för det nationella folkhälsoarbetet/Folkhälsan i Sverige. I uppgifterna ingår att samla in, analysera och sammanställa kunskap samt övrigt utvecklingsarbete om och kring uppföljning och utvärdering. Det gör vi på olika sätt till exempel genom analyser av registerdata, uppföljning via enkätstudier och litteraturöversikter. Samverkan och samarbete med interna och externa aktörer är en betydelsefull del i arbetet.

Som utredare kommer du även att utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, till exempel upprätta beslutsunderlag, skriva remissvar, samt delta i interna och externa nätverk.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Masterexamen inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, utredningssociologi eller annat för arbetet relevant ämnesområde.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt noggrannhet. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Kunskap om och erfarenhet av kvantitativ metodik och statistik.
• Erfarenhet av arbete och genomförande av befolknings/enkätundersökningar.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av analysarbete och framställan av kunskapsunderlag, fördjupningar eller rapporter inom folkhälsoområdet.
• Disputerad inom för arbetsuppgifterna relevant område.
• Erfarenhet av arbete med att följa upp hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för befolkningen eller grupper i befolkningen.
• Flera års arbetslivserfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete offentlig förvaltning.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att presentera arbeten muntligt och skriftligt.

Vad gör enheten?
Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering ansvarar för att följa upp det folkhälsopolitiska målet, en god och jämlik hälsa för befolkningen, samt de åtta målområden. Uppföljningen av folkhälsan i Sverige har särskilt fokus på jämlik hälsa och dess förutsättningar samt hälsoläget hos befolkningsgrupper såsom nationella minoriteter, migranter och personer med funktionsnedsättning. Datainsamlingarna Hälsa på lika villkor (HLV, den nationella folkhälsoenkäten) och European Health Interview Survey (EHIS) leds från enheten. Enheten genomför analyser som tematiska fördjupningar och har fokus på kunskapsspridning för olika målgrupper som kanaler. På enheten finns myndighetens interna utvärderingsstöd för praktiska råd i frågor om utvärdering samt genomförandet av utvärderingar som myndigheten beslutar om.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Louise Nilunger, telefon 010- 205 27 13.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-06-19 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02253-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av självständigt utredningsarbete inom folkhälsoområdet? Vill du vidareutveckla kommunikationen, framförallt riktad till allmänheten, inom området psykisk häl... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av självständigt utredningsarbete inom folkhälsoområdet? Vill du vidareutveckla kommunikationen, framförallt riktad till allmänheten, inom området psykisk hälsa och suicidprevention? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att:


• Identifiera och analysera behov av kunskap inom området psykisk hälsa i olika målgrupper inom allmänheten.
• Skapa och upprätthålla dialog med olika målgrupper, till exempel aktörer på nationell, regional och lokal nivå samt grupper i allmänheten för att fånga in behov av kunskap.
• Ta fram vetenskapligt grundad kunskap, exempelvis via sammanställningar av vetenskaplig litteratur eller analyser av kvantitativa eller kvalitativa data.
• Målgruppsanpassa och förmedla vetenskapligt grundad kunskap till exempel webbtexter, filmer, infografik, utbildningsmaterial, och faktablad till olika målgrupper inom allmänheten.
• Vidareutveckla kommunikationen, framförallt riktad till allmänheten, inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
• Besvara aktuella frågor från media och andra intressenter.

I arbetet ingår även sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, till exempel att svara på remisser, arbeta med omvärldsbevakning, kommunicera enhetens arbete i olika forum, delta i myndighetens nätverks- och arbetsgrupper samt medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Kandidatexamen inom folkhälsa, hälsovetenskap, beteendevetenskap, psykologi eller psykiatri.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av självständigt utredningsarbete inom folkhälsoområdet.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt strukturerat arbetssätt. Har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Erfarenhet av arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
• Erfarenhet av att muntligt och skriftligt förmedla forskningsbaserad kunskap på ett lättförståeligt sätt riktat till allmänheten, t.ex. via webbtexter, webbutbildningar, rapporter, faktablad men också intervjuer med media och presentationer vid konferenser och möten.
• Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av utredningsarbete från eller på uppdrag av statlig förvaltning.
• Erfarenhet av att planera och genomföra behovs- och målgruppsanalyser.
• Erfarenhet av projektledning.
• Erfarenhet av att förmedla kunskap via digitala medier.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att planera och genomföra dialog med olika grupper och intressenter.
• Erfarenhet av att publicera texter via webbpubliceringssystem (som till exempel Episerver).
• Erfarenheter av analyser av kvalitativa data.
• Erfarenhet av att arbeta med vetenskapliga modeller för beteendeförändring inom folkhälsoområdet.

Vad gör enheten?
Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap om barns och ungas hälsa och livsvillkor. Enheten ansvarar även för att utveckla nationell samordning, uppföljning och kunskapsstöd inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Johanna Ahnquist, telefon 010- 205 28 91.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-08-07 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02252-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom narkotikaområdet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du vara med och utveckla myndighetens internationella arbete inom narkotikaområdet? Har du flerårig erfarenhet av självständigt utredningsarbete från kunskapsbaserad statl... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du vara med och utveckla myndighetens internationella arbete inom narkotikaområdet? Har du flerårig erfarenhet av självständigt utredningsarbete från kunskapsbaserad statlig förvaltning? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill var med och utveckla myndighetens internationella arbete inom narkotikaområdet. Verksamheten utgår från myndighetens styrdokument som instruktion och relevanta regeringsuppdrag.

Som utredare kommer du att ansvara för att samla in, bearbeta och rapportera data och andra kunskapsunderlag för myndighetens internationella arbete inom narkotikaområdet.  Du kommer även samverka med nationella och internationella myndigheter och tolka och beskriva den nationella situationen inom narkotikaområdet skriftligt och muntligt på både engelska och svenska, till exempel genom presentationer i interna och externa forum. I arbetet ingår att delta i framtagande av kunskapsstöd inom enhetens ansvarsområden, både självständigt och i grupp. Du kommer även att bidra i enhetens och myndighetens övriga verksamhet.

Som utredare kommer du även att ansvara för ta fram underlag inför den årliga formella redovisningen av aktiviteter samt ekonomi till EUs narkotikamyndighet.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Masterexamen eller motsvarande inom ett för arbetsområdet relevant område, till exempel folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, medicin eller naturvetenskap.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att samverka med nationella och internationella myndigheter och organisationer.
• Erfarenhet av att självständigt inhämta, bearbeta, tolka och sammanställa kvalitativ och/eller kvantitativ data.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt arbetar strukturerat. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

 

Stor vikt läggs vid:


• Flerårig erfarenhet av självständigt utredningsarbete från kunskapsbaserad statlig förvaltning.
• Erfarenhet av att sammanställa och tolka vetenskaplig litteratur.
• Mycket goda kunskaper i att arbeta med Office-programvara.

 

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av arbete inom ett för enheten relevant område, till exempel alkohol, dopning, tobak, spel om pengar eller psykisk hälsa.

Vad gör enheten?
Enheten för drogprevention hanterar myndighetens arbete inom narkotika- och dopningsområdet. Det inkluderar bland annat rapportering, uppföljning, prevention samt klassificering av nya psykoaktiva substanser.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Joakim Strandberg, telefon 010- 205 29 08.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-06-09 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02082-2024-2.1.1 Visa mindre

Konferenssamordnare och resebyråansvarig

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du flera års erfarenhet av att samordna konferenser? Vill du arbeta brett med konferens- och resebokningsstöd inom myndigheten? Då har du möjlighet att använda och utveckla... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du flera års erfarenhet av att samordna konferenser? Vill du arbeta brett med konferens- och resebokningsstöd inom myndigheten? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med övergripande konferensstöd på myndigheten.

Som konferenssamordnare kommer du att ansvara för policies och riktlinjer för myndighetens konferenser. Sköta webbpublicering av konferensinformation och anmälningsformulär för enskilda konferenser. Du ska administrera och utbilda i vår konferensapp (Ventla). Du kommer även att upphandla varor och tjänster samt förvalta avtal, så som streamingtjänster, konferensappen och extern eventbyrå. Du kommer också ge råd och vara ett stöd till våra interna konferensarrangörer. Hantera utvärderingsenkäter och ta fram konferensmateriel.  Du kommer även att delta i arbetsgrupper för större konferenser och i viss mån delta på konferenserna.

Vidare kommer du att ansvara för resebyråavtalet vilket innebär att vara kontaktperson för resebyrån, delta i upphandlingar, vara stöd till interna resebokare vid onlinebokningar, vara behjälplig att ta fram statistik.

Du kommer även att bistå med kontorsserviceuppgifter. Vara behjälplig att utföra uppgifter som enheten ansvarar för på kontoren, som planering av mindre ommöbleringar, möbelinventeringar, hantera inredningsfrågor.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter på enheten ingår även i din roll.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Minst 3 års erfarenhet av att samordna konferenser av varierande storlek och dignitet, som samordning av teknikfrågor, kontakt med konferensanläggningar, hanterat anmälningslänkar, varit med och arrangerat konferenser med externa gäster.
• Erfarenhet av arbete som travelmanager, resebokare på resebyrå eller motsvarande.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt lösningsfokuserad. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Vana av arbete i olika administrativa system, till exempel webbpubliceringsverktyg, enkätverktyg och resebokningssystem.

 

Stor vikt läggs vid:


• Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
• Goda kunskaper i Office-programmen.
• Erfarenhet av att arbeta i ett konferensanmälningssystem.
• Arbetat med konferensfrågor på statlig myndighet.

 

Vikt läggs vid: 


• Erfarenhet och kunskap om interaktiva möten och konferenser.

 

Vad gör enheten?
Enheten för kontorsservice och svarstjänst ansvarar för myndighetens vaktmästeri, post- och godsmottagning, bud och transporter på båda kontoren. Receptionen i Solna tar emot besökare och ansvarar för myndighetens växel med larmhantering, passerkort och säkerhetssystem.

Enheten ansvarar för kontoren på båda orterna, bland annat har vi avtal för lokalvård, frukt, kaffemaskiner och kontorsmateriel. Enheten ansvarar också för Svarstjänsten som svarar på inkommande frågor till myndigheten, främst om covid-19.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Resor förekommer i tjänsten.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Helena Nygren, telefon 010- 205 22 70.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som konferenssamordnare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-06-09 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02022-2024-2.1.1 Visa mindre

Junior pentestare/IT-säkerhetsspecialist

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du dokumenterad kunskap eller erfarenhet av penetrationstestning och sårbarhetsanalyser? Vill du stötta IT-säkerhetsteamet på Folkhälsomyndigheten? Då har du möjlighet att ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du dokumenterad kunskap eller erfarenhet av penetrationstestning och sårbarhetsanalyser? Vill du stötta IT-säkerhetsteamet på Folkhälsomyndigheten? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Ditt uppdrag kommer hålla fokus att stötta IT-säkerhetsteamet inom incidenthantering, it-säkerhetstester, loggranskning och sårbarhetscanningar.

Som IT-säkerhetsspecialist kommer du arbeta för att vi på ett säkert sätt digitaliserar vår myndighet, vidare- eller nyutvecklar IT-stödet för våra verksamheter samt upprätthåller en säker driftsmiljö. Du kommer bland annat att:


• Utföra penetrationstester och sårbarhetsanalyser.
• Tillsammans med kollegor ansvara för våra IT-säkerhetsplattformar såsom loggtjänster.
• Utreda, analysera, föreslå åtgärder och assistera vid genomförande.
• Delta vid IT-säkerhetsincidenter.
• Omvärldsbevaka och utvärdera säkerhetsprodukter.
• Arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Dokumenterad kunskap eller erfarenhet av penetrationstestning och sårbarhetsanalyser.
• Kunskap om att skriva säkerhetsrapporter.
• Kunskap och erfarenhet av Applikationssäkerhet och penetrationstest av web.

 

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt noggrann. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Kunskap inom hacking och sårbarhetsanalys inklusive metodiker, tekniker och verktyg.
• Kunskap om säker konfiguration och härdning av operativsystem, Linux och Windows.
• Erfarenhet av applikationerna, Nessus, OpenVas, Burp Suite, OWASP ZAP, Nmap, Metasploit, sqlmap.
• Mycket god förmåga att utrycka dig i svenska, i både tal och skrift.

 

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av cybersäkerhetsplattformar såsom TryHackMe, HackTheBox, Portswigger Web Security Academy.
• Erfarenhet av praktiska moment som exempelvis CTF eller Bug Bounty.
• Kunskap om säkerhetstester av Active Directory.
• Erfarenhet av operativsystemet Kali Linux.
• Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

 

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av säker kodning/utveckling inom exempelvis Python.
• Kunskap av avancerade penetrationstest av nätverk.

Vad gör enheten?
Enheten för IT ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig IT-infrastruktur samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av IT-system. Enheten ansvarar för digitalisering inom IY-området, vilket inkluderar utvecklings- och förvaltningsstyrning, IT-projektkontor, informationssäkerhet samt telefoni och konferenssystem.

Just nu är vi mitt i en spännande resa inom IT där varje medarbetare på enheten spelar en central roll i att forma vår framtid. Vi är involverade i att utveckla nya arbetssätt och tekniker som kommer att driva oss framåt. Det är en inspirerande resa med möjligheter att påverka och utvecklas inom olika områden, inklusive det spännande området DevSecOps.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en särskild visstidsanställning på deltid (80 procent) t.o.m. 2025-05-31. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som IT-säkerhetsspecialist hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-06-10 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01946-2024-2.1.1 Visa mindre

Inköpare

Ansök    Apr 24    Folkhälsomyndigheten    Inköpare
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du arbetslivserfarenhet inom offentliga inköp eller offentlig upphandling? Vill du arbeta med myndighetens e-handelssystem? Då har du möjlighet att använda och utveckla din... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du arbetslivserfarenhet inom offentliga inköp eller offentlig upphandling? Vill du arbeta med myndighetens e-handelssystem? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan administrera myndighetens e-handelssystem, vad gäller avtal och order samt lägga in avtal i avtalskatalogen. Du ska ge stöd och service till verksamheten i inköpsfrågor och göra avrop från ramavtal. Även uppföljning av avtal och inköpsanalys är aktuella arbetsuppgifter.

Som inköpare kommer du främst att arbeta med:


• Myndighetens e-handelssystem samt operativt inköpsansvar.
• Uppföljning och rapportering av externfinansierade projekt.
• Strategiskt arbete med inköp och avtalshantering.

Du kommer även utföra vanliga förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Gymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi, eller annan för tjänsten relevant utbildning.
• Arbetslivserfarenhet inom offentliga inköp eller offentlig upphandling.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Tidigare erfarenhet av avtalsuppföljning.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt självgående. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• Tidigare erfarenhet av att arbeta i UNIT4/ERP.

Vikt läggs vid:


• Goda kunskaper i Excel.

Vad gör enheten?
Enheten för ekonomi säkerställer att myndigheten följer god redovisningssed, lämnar våra externa ekonomiska rapporter i rätt tid och ansvarar för de finansiella delarna i årsredovisningen. Vi ansvarar för ekonomisk planering och bistår med uppföljning för intern styrning i ett nära samarbete med avdelningschefer och enhetschefer. Vi ansvarar också för att myndighetens inköp sker enligt gällande lagstiftning samt granskar avtal och tillhandahåller rutiner och mallar för att effektivisera myndighetens inköp.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker 2024-07-01 eller snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Marcus Pernevill, telefon 010- 205 22 78.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som inköpare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-05-15 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01330-2024-2.1.1 Visa mindre

Hälsoekonom

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du en praktisk yrkeserfarenhet av hälsoekonomiskt arbete? Vill du arbeta med att utföra hälsoekonomiska analyser? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du en praktisk yrkeserfarenhet av hälsoekonomiskt arbete? Vill du arbeta med att utföra hälsoekonomiska analyser? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att:


• Utföra hälsoekonomiska analyser.
• Skriva och granska rapporter och analyser inom hälsoekonomi.
• Delta i diskussioner kring hälsoekonomisk metod
• Utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten t.ex. arbeta med enhetsadministration och möten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Avslutad högskoleexamen med inriktning mot hälsoekonomi, eller annan för tjänsten relevant utbildning.
• Minst ett års praktisk yrkeserfarenhet av hälsoekonomiskt arbete efter avslutad utbildning.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Mycket goda kunskaper om kostnadseffektivitetsanalyser inom hälsoekonomi.
• Goda kunskaper om hälsoekonomisk metod.
• Erfarenhet från arbete vid svensk myndighet inom hälso- och sjukvårdsområdet.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt kommunikativ. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• God kunskap om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och dess dataregister.
• Erfarenhet av att skriva rapporter, samt att presentera resultat skriftligt och muntligt.
• Goda kunskaper om folkhälsa och folkhälsoarbete.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att använda statistiska analysprogram såsom Stata eller R.
• Grundläggande kunskaper i statistik och ekonometri.

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av statistik- och analysprojekt.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid under perioden 2024-06-15 - 2024-12-15 eller enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som hälsoekonom hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-05-15 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01758-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom det internationella utvecklingssamarbetet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vad ska du jobba med? Vi söker dig som vill ingå i teamet som arbetar med myndighetens internationella utvecklingssamarbete inom global hälsa. Arbetet är främst Sida och EU-fin... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill ingå i teamet som arbetar med myndighetens internationella utvecklingssamarbete inom global hälsa. Arbetet är främst Sida och EU-finansierat,

Som utredare kommer du att:


• Vara en av myndighetens kontaktperson på tre nivåer:

1) mot Sida och EU-nivå gentemot de centrala projektledningarna,

2) internt på myndigheten samt,

3) gentemot andra deltagande aktörer inom Sverige (såsom andra myndigheter).


• Projektleda internationella utvecklingssamarbeten
• Ha det övergripande administrativa ansvaret och stötta internt på myndigheten om praktisk hantering av administration av Sida och EU-finansierade projekt.
• Hantera och koordinera ansökningar inför kommande Sida och EU-projekt/program.
• Ha överblick av myndighetens internationella utvecklingssamarbeten inom och global hälsa och säkra den interna kunskapsöverföringen.
• Ansvara för utvecklingen av arbetssätt och rutiner.
• Organisera, leda och planera gemensamma möten för pågående och kommande projektaktiviteter.
• Att samla in och analysera data samt uppdatera projektdokumentation kan också bli aktuellt.

Du kommer att arbeta nära tillsammans med andra medarbetare och chefer som arbetar med våra internationella utvecklingssamarbeten och andra personer som arbetar med att koordinera myndighetens EU- och internationella arbete.

Du kommer att arbeta både självständigt och som en del av ett större team, medan du samarbetar med såväl kollegor som externa aktörer. Rollen passar dig som tilltalas av struktur och en samordnande funktion.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Akademisk examen inom folkhälsovetenskap, statskunskap eller annat för verksamheten relevant område.
• Erfarenhet av projektledning.
• Erfarenhet av att skriva, delta i samt genomföra arbeten/projekt inom det internationella utvecklingssamarbetet finansierat av främst Sida och EU.
• Mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i svenska.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av deltagande i Sida och/eller EU-projekt inom utvecklingssamarbetet.
• Erfarenhet av projektadministration eller koordinering, inom EU eller internationellt.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt strukturerad är av vikt för arbetet. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Dokumenterat duktig på att skriva och att sammanställa data.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av samverkan och samarbete mellan statliga myndigheter, universitet och andra nationella och internationella aktörer.
• Projektledarutbildning. 

Vikt läggs vid:


• Kunskap i andra språk än engelska och svenska.
• Erfarenhet av Sidas och/eller EUs rapporteringssystem.
• Erfarenhet av något projektledningsverktyg.
• Erfarenhet av att jobba med exempelvis Excel, Powerpoint.
• Mastersexamen inom folkhälsovetenskap eller annat för verksamheten relevant område.

Vad gör GD-kansliet?
GD-kansliet ansvarar för myndighetens övergripande ledningsstruktur, bland annat ledningsgruppsmöten, beslutsföredragningar för gd och insynsrådets möten. Vidare ansvarar kansliet för kontakterna med Regeringskansliet samt fördelning av inkomna regeringsuppdrag och remisser. Kansliet ansvarar även för övergripande samordning av EU och internationellt arbete.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Ellen Jones, telefon 010- 205 25 10.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-05-14 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01750-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom hälsofrämjande levnadsvanor

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du flerårig erfarenhet av självständigt utredningsarbete från kunskapsbaserad statlig eller annan offentlig förvaltning med kunskapsstödjande uppdrag? Vill du arbeta självs... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du flerårig erfarenhet av självständigt utredningsarbete från kunskapsbaserad statlig eller annan offentlig förvaltning med kunskapsstödjande uppdrag? Vill du arbeta självständigt med utredningsarbete inom folkhälsoområdet? Då har vi ett uppdrag för dig!

Vad ska du jobba med?
Som utredare kommer du att:


• Utföra självständigt utredningsarbete med att identifiera, analysera och sammanställa kunskap från vetenskaplig litteratur likväl grålitteratur.
• Utföra självständigt utredningsarbete med att identifiera, analysera och sammanställa kvantitativ data.
• Ta fram målgruppsanpassade texter till exempel i form av faktablad, broschyrer och webbtexter.

Utöver detta ingår sedvanliga myndighetsuppgifter som till exempel remissvar, delta i interna och externa nätverk samt omvärldsbevakning.

Resor förekommer i tjänsten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Magister eller masterexamen i folkhälsovetenskap, epidemiologi, samhällsvetenskap, medicin, eller annat relevant område.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Flerårig erfarenhet av självständigt utredningsarbete från kunskapsbaserad statlig eller annan offentlig förvaltning med kunskapsstödjande uppdrag.
• Erfarenhet av att sprida kunskap till exempel genom att skriva målgruppsanpassade rapporter, webbtexter och andra typer av presentationer.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt att vara strukturerad. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• Flerårig erfarenhet av att självständigt sammanställa vetenskaplig litteratur eller uppföljning inom folkhälsoområdet eller inom, för tjänsten, annat relevant område.
• Goda kunskaper om och erfarenheter av folkhälsoarbete.
• Goda kunskaper om lokalt eller regionalt folkhälsoarbete.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av kunskapsbaserat arbete i form av utvärdering eller analys.

Vad gör enheten?
Enheten har ett särskilt ansvar för att sammanställa, analysera och förmedla kunskap om matrelaterad hälsa, fysisk aktivitet och stillasittande beteende, övervikt/fetma samt friluftsliv. Enheten leder idag ett antal större regeringsuppdrag inom dessa områden. Enhetens arbete utgår från ett livsloppsperspektiv men har också ett särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.

Vi ansvarar för genomförandet av Skolbarns hälsovanor (HBSC) samt för myndighetens externa samordningsuppdrag för fysisk aktivitet och för mål 9 (Friluftsliv för god folkhälsa) inom friluftslivspolitiken. Dessutom är enheten nationell kontaktpunkt för det internationella arbetet kopplat till icke-smittsamma sjukdomar inom WHO Europa och hälsostärkande fysisk aktivitet (HEPA). Vi verkar även för intern samordning på myndigheten gällande hälsofrämjande levnadsvanor (NCD).

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid med tillträde sker snarast enligt överenskommelse till och med 2025-02-28.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Jansson, telefon 010- 205 28 39.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-05-06 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01494-2024-2.1.1 Visa mindre

Internationell koordinator inom EU-projekt

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av att skriva eller delta i forskningsansökningar och/eller genomföra EU-projekt? Vill du ha det övergripande administrativa och samordnande ansvaret för de o... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av att skriva eller delta i forskningsansökningar och/eller genomföra EU-projekt? Vill du ha det övergripande administrativa och samordnande ansvaret för de olika EU-projekt som myndigheten är engagerade i under EU4Health-programmet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta för myndighetens engagemang i ett antal EU-projekt, närmast inom EU4Health-programmet kan:


• Vara myndighetens huvudsakliga kontaktperson på tre nivåer 1) på EU-nivå gentemot de centrala projektledningarna, 2) internt på myndigheten samt 3) gentemot andra deltagande aktörer inom Sverige (t.ex. andra myndigheter).
• Stötta i projektledarna i att hålla tidsplaner för leveranser och bistå i inrapporteringen av dessa. Organisera och planera projektaktiviteter och att samla in och analysera data samt uppdatera projektdokumentation kan också bli aktuellt.
• Ha det övergripande administrativa ansvaret och bistå med kunskap om och praktisk administrativ hantering av EU-finansierade projekt.
• Hantera och koordinera ansökningar inför nya EU-projekt/program.
• Ha överblick över samtliga projekt inom EU4Health-programmet där myndigheten ingår och säkra kunskapsöverföring mellan dessa.
• Vid behov sammanställa information om myndighetens olika engagemang.
• Bidra till utvecklingen av arbetssätt för det EU-finansierade arbetet på myndigheten.

I din roll kommer du att arbeta tillsammans med andra personer som är med i våra respektive EU-projekt och andra personer som arbetar med att koordinera myndighetens internationella arbete.

Du kommer även att behöva fungera och prestera både självständigt och som en del av ett större team, medan du samarbetar med såväl kollegor som externa aktörer. Tjänsten passar dig som tilltalas av struktur och vill ha en samordnande funktion.

Ditt specifika ansvarsområde blir att ha det övergripande administrativa och samordnande ansvaret för de olika EU-projekt som myndigheten är engagerade i under EU4Health-programmet. Det innebär att tillsammans med ekonomi-controller (som har det övergripande ansvaret för den finansiella administrationen och rapporteringen) bistå i att planera, söka och följa upp så att planerad budget efterlevs och att projektens olika leveranser rapporteras in i tid.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Akademisk examen på minst magisternivå inom folkhälsovetenskap eller annat för verksamheten relevant område.
• Erfarenhet av att skriva eller delta i forskningsansökningar och/eller genomföra EU-projekt.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av deltagande i EU-projekt.
• Personliga egenskaper som helhetsperspektiv, samarbete, ansvarstagande, gott bemötande och stresstålig.
• Erfarenhet av projektadministration eller koordinering, inom EU eller internationellt.
• God erfarenhet av att sammanställa data, granska texter och att skriva forskningsansökningar eller administrativa rapporter/årssammanställningar.
• Mycket goda språkkunskaper i engelska och goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av samverkan och samarbete mellan statliga myndigheter, universitet och andra nationella och internationella aktörer.
• Erfarenhet av projektledning.
• Examen från forskarutbildning med inriktning mot folkhälsovetenskap, eller annat för verksamheten relevant område.

Vikt läggs vid:


• Kunskap i andra EU-språk än engelska och svenska.
• Erfarenhet av EU:s rapporteringssystem.
• Erfarenhet av något projektledningsverktyg.
• Erfarenhet av att jobba med Officepaketet, och framförallt Excel och Powerpoint.
• Erfarenhet av att jobba med något statistikprogram.
• Erfarenhet av arbete inom antibiotikaresistensområdet.

Vad gör avdelningen?
Avdelningen övervakar smittsamma sjukdomar inklusive covid-19, hanterar utbrott och samordnar det nationella smittskyddsarbetet samt förvaltning av SmiNet. 

Läs mer om avdelningens arbete på myndighetens webbplats

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad avdelningschef Agneta Falk Filipsson, telefon 010- 205 21 72.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-05-07 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01352-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare, kunskapsstöd inom hälsofrämjande levnadsvanor

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av självständigt kunskapsbaserat utredningsarbete vid statlig förvaltning? Vill du arbeta med att sammanställa och analysera kunskap inom folkhälsoområdet? Då... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av självständigt kunskapsbaserat utredningsarbete vid statlig förvaltning? Vill du arbeta med att sammanställa och analysera kunskap inom folkhälsoområdet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Som utredare kommer du att:


• Sammanställa och analysera kunskap från såväl enskilda forskningsstudier som från systematiska översikter.
• Följa hälsoläget i befolkningen och de faktorer som påverkar hälsan.
• Producera målgruppsanpassade texter till exempel i form av faktablad, broschyrer och webbtexter samt följa upp användning och nytta av dessa kunskapsstöd.
• Tjänsten kan innebära projektledning.

Utöver detta ingår sedvanliga myndighetsuppgifter som till exempel remissvar, delta i interna och externa nätverk samt omvärldsbevakning.

Resor förekommer i tjänsten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Magister eller masterexamen i folkhälsovetenskap, medicin, epidemiologi, statsvetenskap, socialmedicin eller annat relevant område.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Flerårig erfarenhet av självständigt kunskapsbaserat utredningsarbete vid statlig förvaltning.
• Flerårig erfarenhet av att självständigt sammanställa vetenskaplig litteratur inom folkhälsoområdet.
• Erfarenhet av att sprida kunskap genom att till exempel skriva målgruppsanpassade rapporter, webbtexter och andra typer av presentationer.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt att vara kommunikativ. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• Goda kunskaper om och erfarenheter av folkhälsoarbete med fokus på livsvillkor och levnadsvanor.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att projektleda längre uppdrag.
• Goda kunskaper om lokalt eller regionalt folkhälsoarbete.

Vad gör enheten?
Enheten har ett särskilt ansvar för att sammanställa, analysera och förmedla kunskap om matrelaterad hälsa, fysisk aktivitet och stillasittande beteende, övervikt/fetma samt friluftsliv. Enheten leder idag ett antal större regeringsuppdrag inom dessa områden. Enhetens arbete utgår från ett livsloppsperspektiv men har också ett särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.

Vi ansvarar för genomförandet av Skolbarns hälsovanor (HBSC) samt för myndighetens externa samordningsuppdrag för fysisk aktivitet och för mål 9 (Friluftsliv för god folkhälsa) inom friluftslivspolitiken. Dessutom är enheten nationell kontaktpunkt för det internationella arbetet kopplat till icke-smittsamma sjukdomar inom WHO Europa och hälsostärkande fysisk aktivitet (HEPA). Vi verkar även för intern samordning på myndigheten gällande hälsofrämjande levnadsvanor (NCD).

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Jansson, telefon 010- 205 28 39.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-05-06 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01493-2024-2.1.1 Visa mindre

Statistiker med inriktning metod

Ansök    Apr 8    Folkhälsomyndigheten    Statistiker
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du flera års praktisk erfarenhet av statistiskt analysarbete inom biostatistik, epidemiologi, folkhälsa eller medicinsk forskning? Trivs du i en rådgivande roll? Vill du ar... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du flera års praktisk erfarenhet av statistiskt analysarbete inom biostatistik, epidemiologi, folkhälsa eller medicinsk forskning? Trivs du i en rådgivande roll? Vill du arbeta med att utföra avancerade statistiska analyser? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss.

Vad ska du jobba med?
Som statistiker hos oss tillhör du enheten för Analys där du arbetar tillsammans med cirka 20 kollegor, varav hälften är statistiker. Vid analysenheten finns även hälsoekonomer, modellerare och enkätspecialister. Som senior statistiker kommer du både ha en rådgivande och en operativ roll. Du arbetar myndighetsövergripande med att diskutera och identifiera behov, ge råd om val av studiedesign, lämpliga metoder för olika ämnesområden samt tolkning. Dessutom följer du relevant metodutveckling inom området och handleder kollegor.

Vidare ingår i din roll att:


• Utföra avancerade statistiska analyser.
• Skriva och granska rapporter.
• Utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, som arbeta med enhetsadministration och möten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Avslutad högskoleutbildning på magisternivå med inriktning mot statistik/matematisk statistik/biostatistik.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Doktorerat inom statistik, matematisk statistik eller biostatistik eller annat för tjänsten relevant område.
• Minst 5 års praktisk erfarenhet av statistiskt analysarbete inom biostatistik, epidemiologi, folkhälsa eller medicinsk forskning, eventuella doktorandstudier räknas inte in.
• Mycket god kunskap om olika statistiska metoder inom epidemiologi och/eller folkhälsa.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt analytisk. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• Flerårig erfarenhet av handledning eller rådgivning inom biostatistik eller närliggande område.
• Erfarenhet av programmering i R.
• Erfarenhet av att bidra med statistiskt metodstöd i epidemiologiska studier.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av statistiskt arbete i tvärvetenskapliga sammanhang.

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering, enkätkonstruktion och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av samt utför statistik- och analysprojekt.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som statistiker hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-04-29 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01351-2024-2.1.1 Visa mindre

Hälsoekonom

Ansök    Mar 26    Folkhälsomyndigheten    Hälsoekonom
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du en praktisk yrkeserfarenhet av hälsoekonomiskt arbete? Vill du arbeta med att utföra hälsoekonomiska analyser och utveckla hälsoekonomiska modeller? Då har du möjlighet ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du en praktisk yrkeserfarenhet av hälsoekonomiskt arbete? Vill du arbeta med att utföra hälsoekonomiska analyser och utveckla hälsoekonomiska modeller? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Som hälsoekonom hos oss kommer du att:


• Utföra hälsoekonomiska analyser och utveckla hälsoekonomiska modeller.
• Skriva och granska rapporter och analyser inom hälsoekonomi.
• Bidra i utvecklingsarbete om tillämpning av hälsoekonomisk metod.
• Utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, arbeta med enhetsadministration och möten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Högskoleexamen med inriktning mot hälsoekonomi, eller annan för tjänsten relevant utbildning.
• Minst tre års praktisk yrkeserfarenhet av hälsoekonomiskt arbete efter avslutad utbildning.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Mycket goda kunskaper om kostnadseffektivitetsanalyser inom hälsoekonomi.
• Goda kunskaper om hälsoekonomisk metod.
• Erfarenhet från arbete vid svensk myndighet inom hälso- och sjukvårdsområdet.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt kommunikativ. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• God kunskap om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och dess dataregister.
• Erfarenhet av att skriva rapporter, samt att presentera resultat skriftligt och muntligt.
• Goda kunskaper om folkhälsa och folkhälsoarbete.
• Erfarenhet av att använda statistiska analysprogram såsom Stata, R.

Vikt läggs vid:


• Grundläggande kunskaper i statistik och ekonometri.

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av statistik- och analysprojekt.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid till och med 2025-10-31 med tillträde 2024-05-02 eller snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta utredare Sofie Larsson, telefon 010-205 20 59 till och med den 1 april eller enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94 under perioden mellan den 2-16 april.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som hälsoekonom hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-04-16 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01350-2024-2.1.1 Visa mindre

Verksjurist

Ansök    Mar 20    Folkhälsomyndigheten    Verksjurist
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du en svensk juristexamen eller motsvarande juridisk utbildning samt flerårig erfarenhet av verksjuridiskt arbete på en myndighets rättsavdelning eller liknande? Då har du ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du en svensk juristexamen eller motsvarande juridisk utbildning samt flerårig erfarenhet av verksjuridiskt arbete på en myndighets rättsavdelning eller liknande? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Som jurist hos oss kommer du arbeta framförallt med verksjuridik till exempel dataskydd, avtal, processer, offentlighet och sekretess men även med föreskrifter, tillsyn och tillsynsvägledning.

Vi söker dig som har god juridisk kompetens samt förmåga att snabbt sätta sig dig in i komplicerade frågor och lösa problem. Du har en god förmåga att prioritera och fokusera på de för stunden viktigaste arbetsuppgifterna även vid tillfällen när det är en hög arbetsbelastning.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Svensk juristexamen eller motsvarande juridisk utbildning.
• Flerårig erfarenhet av verksjuridiskt arbete på en myndighets rättsavdelning eller liknande.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt kommunikativ. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av dataskydd och tillsyn.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av smittskydd eller närliggande rättsområden såsom hälso- och sjukvårdsjuridik.

Vad gör enheten?
Rättskansliet ansvarar för det övergripande, strategiska juridiska arbetet på myndigheten och bistår avdelningarna i juridiska frågor. Chefsjuristen, som leder rättskansliet, rapporterar direkt till generaldirektören (GD). Chefsjuristen ingår i ledningsgruppen och sitter även med vid alla föredragningar för GD.

På rättskansliet finns också myndighetens dataskyddsombud och en stödfunktion för utlämnande av allmän handling.

Rättskansliet arbetar bl.a. med frågor om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, dataskydd, smittskydd och avtalsjuridik. Vi hanterar även alla domstolsförhandlingar.

Under Arbetssätt och stöd hittar du mer information om våra ansvarsområden.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid till och med 2025-02-28. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Bitte Bråstad, telefon 010- 205 22 42.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som verksjurist hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-04-10 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01306-2024-2.1.1 Visa mindre

IT-infrastrukturtekniker inom nätverk

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Är du en entusiast inom IT-infrastruktur, med en passion för modern teknik och ett starkt engagemang för samhällsviktiga insatser? Då har du hittat rätt! Vi befinner oss mitt i... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Är du en entusiast inom IT-infrastruktur, med en passion för modern teknik och ett starkt engagemang för samhällsviktiga insatser? Då har du hittat rätt! Vi befinner oss mitt i en spännande utvecklingsfas på vår myndighet och fokuserar på flera viktiga områden, inklusive datadrivna arbetssätt.

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta som IT-infrastrukturtekniker inom nätverk. Du kommer att bli en del av ett team som ger dig stora möjligheter att påverka utvecklingen inom området.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär arbete med att säkerställa att myndighetens nätverk är ändamålsenliga, både utifrån design och utifrån operativt arbete. Du har ansvar för livscykeln på både operativ och taktisk nivå. Dessutom kommer du att aktivt arbeta med automatisering och förenkling för att effektivisera vår drift. Du kommer att vara ansvarig för att identifiera och genomföra relevanta tester och övervakning av miljöerna. 

Dina duktiga kollegor inom infrastruktur kommer att vara en värdefull resurs som stöttar dig i ditt arbete.

Vår arbetsmiljö bygger till stor del på "On Prem" lösningar. I arbetet ingår även felsökning/reparation/utbyte av hårdvara.

Du kommer delta i olika projekt och uppdrag inom IT, men även tillsammans med övriga verksamheten, ingå i enhetens beredskapstjänstgöring, delta i planerade servicefönster och arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten. Genom ditt arbete kommer du vidare att ha en inverkan på enhetens utveckling, vilket hjälper oss att nå längre i våra samhällsviktiga uppdrag.

 

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• relevant eftergymnasial utbildning inom nätverk och/eller av arbetsgivaren motsvarande bedömd arbetslivserfarenhet
• flerårig praktisk erfarenhet av och kunskap inom design, drift och förvaltning av nätverk
• praktisk erfarenhet av brandväggskonfiguration i komplexa IT-miljöer.

 

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt självgående. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

 

Stor vikt läggs vid:


• mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• erfarenhet att driva förändring för moderna arbetssätt såsom exempelvis devops och automatisering
• erfarenhet av Cisco UCS och Nexus
• erfarenhet av HP/Aruba
• erfarenhet av Fortinet.
• mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

 

 

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta inom ramverket ITIL och dess processer, framförallt incident, problem, change samt release
• kunskap om agila metoder såsom DevSecOps

 

Vad gör enheten?
Enheten för IT ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig IT-infrastruktur samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av IT-system. Enheten ansvarar för digitalisering inom IY-området, vilket inkluderar utvecklings- och förvaltningsstyrning, IT-projektkontor, informationssäkerhet samt telefoni och konferenssystem.

Just nu är vi mitt i en spännande resa inom IT där varje medarbetare på enheten spelar en central roll i att forma vår framtid. Vi är involverade i att utveckla nya arbetssätt och tekniker som kommer att driva oss framåt. Det är en inspirerande resa med möjligheter att påverka och utvecklas inom olika områden, inklusive det spännande området DevSecOps.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som handläggare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-04-03 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01202-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom epidemiologi

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du arbetslivserfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet eller smittskyddsområdet? Vill du arbeta med epidemiologisk uppföljning? Då har du möjlig... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du arbetslivserfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet eller smittskyddsområdet? Vill du arbeta med epidemiologisk uppföljning? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med utredningsarbete specifikt angående uppföljande epidemiologi. Arbetet syftar till att ge underlag till folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa för hela befolkningen eller för befolkningsgrupper, och gäller främst hälsoutfall för smittsamma eller icke smittsamma sjukdomar. Arbetet utförs främst genom utredningar och analyser inom olika projekt, där du ibland leder arbetet och ibland bidrar med dina erfarenheter av epidemiologisk fördjupning.
I uppgifterna ingår att hantera, analysera och sammanställa data från olika register, samt övrigt utvecklingsarbete om och kring epidemiologisk uppföljning. Myndigheten arbetar genom mycket intern och extern samverkan och samarbete, vilket kommer att vara en viktig del i arbetet.

Därutöver kommer du att utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, till exempel upprätta beslutsunderlag, skriva remissvar och rapporter, ingå i interna arbetsgrupper samt delta i externa nätverk. I befattningen ingår även att företräda myndigheten i nationella och internationella sammanhang.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Masterexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant sakområde till exempel epidemiologi, folkhälsovetenskap eller liknande områden.
• Minst tre års arbetslivserfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet eller smittskyddsområdet.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Flera års arbetslivserfarenhet av utredningsarbete inom offentlig verksamhet.
• Beprövad erfarenhet inom epidemiologiska metoder och analys av kvantitativ data för smittsamma eller icke smittsamma sjukdomar.
• Erfarenhet av att skriva rapporter och sammanställningar.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt arbetar självständigt. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att arbeta i projektledande ställning.
• Erfarenhet inom kvalitetssäkring och kritisk bedömning av samkörd data från olika nationella register.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Vikt läggs vid:


• Praktisk erfarenhet av att arbeta i statistikprogram.
• Vetenskaplig erfarenhet inom för arbetsuppgifterna relevant område.
• Erfarenhet av att presentera arbeten muntligt på svenska och engelska.

Vad gör enheten?
Enheten för epidemiologisk uppföljning är en enhet som arbetar med epidemiologiska analyser i syfte att stödja myndighetens arbete att främja folkhälsa. Enheten är resurs på myndigheten för epidemiologiskt stöd inom folkhälsoområdet och ansvarar särskilt för övervakning och rapportering av vissa infektionssjukdomar och epidemiologisk utveckling av icke smittsamma sjukdomar av betydelse för folkhälsan.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Axelsson, telefon 010- 205 26 02.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-03-21 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00825-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom kunskapsstöd

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du arbeta med framtagande och uppföljning av kunskapsstöd inom folkhälsoområdet? Då har vi ett uppdrag som väntar på det! Vad ska du jobba med? Vi söker dig som kan arbet... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du arbeta med framtagande och uppföljning av kunskapsstöd inom folkhälsoområdet? Då har vi ett uppdrag som väntar på det!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att:


• Sammanställa och analysera kunskapen från såväl enskilda forskningsstudier som från systematiska översikter.
• Producera målgruppsanpassade texter till exempel i form av faktablad, broschyrer och webbtexter samt följa upp användning och nytta av dessa kunskapsstöd.
• Följa hälsoläget i befolkningen och de faktorer som påverkar hälsan.
• Utöver detta ingår sedvanliga myndighetsuppgifter som till exempel remissvar, delta i interna och externa nätverk samt omvärldsbevakning. Resor förekommer i tjänsten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Masterexamen i folkhälsovetenskap, medicin, epidemiologi, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller annat relevant område.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Flerårig erfarenhet av självständigt utredningsarbete från kunskapsbaserad statlig förvaltning.
• Flerårig erfarenhet av att självständigt sammanställa vetenskaplig litteratur inom folkhälsoområdet.
• Erfarenhet av kunskapsbaserat arbete inom alkoholområdet.
• Doktorsexamen i folkhälsovetenskap, medicin, epidemiologi, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller annat relevant område.
• Personlig lämplighet för anställningen såsom mycket god samarbetsförmåga, helhetssyn, gott bemötande, analytisk och ansvarstagande.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att sprida vetenskaplig kunskap till exempel genom att skriva målgruppsanpassade rapporter, webbtexter och andra typer av presentationer.

Vikt läggs vid:


• Goda kunskaper om lokalt eller regionalt folkhälsoarbete.

Vad gör enheten?
Enheten för alkoholprevention har ett övergripande ansvar för tillsyn över verksamhetsutövare och tillsynsvägledning av regionala och lokala myndigheters tillsynsarbete enligt bestämmelserna i alkohollagstiftningen. Enheten ansvarar även för att sammanställa, analysera och förmedla kunskap inom alkoholområdet, i syfte att förebygga ohälsa.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid under perioden 2024-09-01 – 2025-01-31.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Marie Risbeck, telefon 010- 205 29 24.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-04-08 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01007-2024-2.1.1 Visa mindre

Controller på Enheten för ekonomi

Ansök    Feb 12    Folkhälsomyndigheten    Controller
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Gillar du att arbeta med resultatuppföljning, analys och prognoser? Då har vi en tjänst för dig! Vad ska du jobba med? Vi söker dig som kan arbeta med resultatuppföljning, ana... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Gillar du att arbeta med resultatuppföljning, analys och prognoser? Då har vi en tjänst för dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med resultatuppföljning, analys och prognos samt krav och stödfunktion mot verksamhetschefer.

Som controller kommer du främst att arbeta med:


• Budget- och prognosarbete mot enheter och avdelningar.
• Uppföljning och rapportering av externfinansierade projekt.
• Granskning av budget och återrapporteringar av utbetalda transfereringar.
• Utvecklingsfrågor inom ekonomi och relaterade IT-system.
• Visst bokslutsarbete kan förekomma.

Utöver ovanstående arbetsuppgifter så kan det även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom avdelningen

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Tidigare erfarenhet av kvalificerat controllerarbete.
• Personliga egenskaper såsom helhetsperspektiv, samarbete, gott bemötande samt ansvarstagande.

Stor vikt läggs vid:


• God kunskap och erfarenhet av redovisning inom offentlig verksamhet.
• God kunskap och erfarenhet av redovisningsanalyser.
• Avancerade kunskaper i Excel.

Vikt läggs vid:


• God kunskap i systemuppsättning, driftmiljö och it-utvecklingsfrågor.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Vad gör enheten?
Enheten för ekonomi säkerställer att myndigheten följer god redovisningssed, lämnar våra externa ekonomiska rapporter i rätt tid och ansvarar för de finansiella delarna i årsredovisningen. Vi ansvarar för ekonomisk planering och bistår med uppföljning för intern styrning i ett nära samarbete med avdelningschefer och enhetschefer. Vi ansvarar också för att myndighetens inköp sker enligt gällande lagstiftning samt granskar avtal och tillhandahåller rutiner och mallar för att effektivisera myndighetens inköp.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Marcus Pernevill, telefon 010- 205 22 78.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som handläggare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-03-04 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 05262-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare på deltid med fokus antibiotika

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du flera års erfarenhet av arbetet med tillgång till särskilt medicinskt viktiga antibiotika? Vill du delta som expert i projekt och regeringsuppdrag och andra särskilda in... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du flera års erfarenhet av arbetet med tillgång till särskilt medicinskt viktiga antibiotika? Vill du delta som expert i projekt och regeringsuppdrag och andra särskilda insatser inom området antibiotika och tillgång till antibiotika? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med att:


• Medverka och bistå som expert i arbetet inom området ökad tillgång till antibiotika av särskilt medicinskt värde.
• Bistå i arbetet med framtagande och sammanställning av kunskapsstöd, författa rapporter och andra typer av publikationer och skrivet material.
• Utföra uppgifter så som granskning av texter, analys, samt omvärldsbevakning.

I dina specifika ansvarsområden ingår bland annat att:


• Delta i enhetens samverkan med externa aktörer nationellt och internationellt samt representera myndigheten som expert i olika nationella och internationella sammanhang på området tillgång till antibiotika.
• Delta som expert i projekt och regeringsuppdrag och andra särskilda insatser inom området antibiotika och tillgång till antibiotika. Författa rapporter och andra typer av publikationer inom området.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Disputerad legitimerad läkare eller disputerad legitimerad tandläkare.
• Flera års erfarenhet av arbetet med tillgång till särskilt medicinskt viktiga antibiotika.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Flera års aktuell erfarenhet av att arbeta med frågor kring antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens.
• Erfarenhet av samverkan med olika myndigheter eller andra nationella eller internationella aktörer inom ett för tjänsten relevant område.
• Erfarenhet av att leda expertgrupper och referensgrupper inom ett för tjänsten relevant område.
• Erfarenhet av att självständigt planerat och utfört regeringsuppdrag och andra projekt inom ett för tjänsten relevant område.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt att vara analytisk. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att arbeta kliniskt med användning av antibiotika. Erfarenhet med utvärdering av kliniska studier av antibiotika, samt utvärdering av kunskapsluckor inom kliniska studier av antibiotika.
• Mycket goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Vikt läggs vid:


• Erfarenheter av utredningsarbete på kunskapsbaserad verksamhet eller offentlig verksamhet, så som statlig myndighet, inom ett för tjänsten relevant område.
• Erfarenhet av att arbeta med regionalt eller nationellt Stramaarbete.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskapsläkemedel och logistik arbetar med läkemedel för beredskapsändamål och tillgång till antibiotika.

Enheten samordnar förberedelserna för försörjningen av läkemedel inför allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar, och säkerställer ändamålsenlig tillgång och tillgänglighet av beredskapsläkemedel vid allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar.

Enheten bidrar i arbetet mot antibiotikaresistens genom att arbeta för en långsiktig och hållbar tillgång samt tillgänglighet till antibiotika genom såväl nationella som internationellt engagemang.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en särskild visstidsanställning på 20 procent av heltid under perioden 2024-04-01 - 2025-03-31.  

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Jenny Hellman, telefon 010- 205 24 05.

Fackliga företrädare är för SACO Sandra Wåger, telefon 010-205 25 41, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-03-12 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00801-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare med fokus på narkotikaområdet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du arbeta med att bistå i utredningsarbetet av nya psykoaktiva substanser? Vad ska du jobba med? Vi söker dig som vill stödja samhällets insatser för en god och jämlik h... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du arbeta med att bistå i utredningsarbetet av nya psykoaktiva substanser?

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill stödja samhällets insatser för en god och jämlik hälsa genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom narkotikaområdet. Verksamheten utgår från myndighetens styrdokument så som instruktion, prioriteringar och relevanta regeringsuppdrag.

Som utredare kommer du att:


• Medverka i myndighetens arbete med klassificering av nya psykoaktiva substanser.
• Utreda och presentera underlag inför myndighetsbeslut om en ny substans bedöms uppfylla lagrekvisiten och skall föreslås regleras som narkotika eller hälsofarlig vara.
• Medverka i interna och externa arbetsgrupper och nätverk både nationellt och internationellt vid behov.
• Genomföra omvärldsbevakning inom relevanta områden.
• Bidra i enhetens och myndighetens övriga verksamhet.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:

Masterexamen eller motsvarande inom ett för arbetsområdet relevant område, t.ex. apotekare eller naturvetenskaplig inriktning, t.ex. farmakologi, farmaci, toxikologi eller kemi.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt


• Erfarenhet av att bedöma och sammanfatta vetenskaplig information och annat källmaterial gällande kemiska substansers biologiska effekter, verkningsmekanismer och struktur.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Mycket goda kunskaper i att arbeta med Office-programvara.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt kan arbeta självständigt. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt


• Erfarenhet av att utreda och sammanställa kunskap om nya psykoaktiva substanser inom kunskapsbaserad statlig förvaltning.
• Erfarenhet av att ha samverkat med olika myndigheter och andra offentliga aktörer inom narkotikaområdet.

Vikt

• Erfarenhet av arbete inom narkotika- och/eller dopningsområdet.

Vad gör enheten?
Enheten hanterar myndighetens arbete på narkotika- och dopningsområdet. Det inkluderar bland annat rapportering, uppföljning, prevention samt klassificering av nya psykoaktiva substanser. Enheten ansvarar även för statsbidrag inom ANDT-prevention, myndighetens bidragsfunktion samt den formella bidragsprocessen.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Joakim Strandberg, telefon 010-205 29 08

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-03-06 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00690-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vi söker nu två utredare till Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering. Har du flera års arbetslivserfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom folkhälsoområde... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi söker nu två utredare till Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering. Har du flera års arbetslivserfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med utredningsarbete om uppföljning och analys av folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa, för hela befolkningen eller för befolkningsgrupper. Arbetet utförs främst genom utredningar och projekt där du ibland leder arbetet och ibland bidrar med din kunskap inom ramen för det nationella folkhälsoarbetet. I uppgifterna ingår att samla in, analysera och sammanställa kunskap samt övrigt utvecklingsarbete om och kring uppföljning och utvärdering. Samverkan och samarbete med interna och externa aktörer är en viktig del i arbetet. Därutöver kommer du att utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex. upprätta beslutsunderlag, skriva remissvar, ingå i interna arbetsuppgifter samt delta i externa nätverk. I befattningen ingår även att företräda myndigheten i nationella och internationella sammanhang.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Masterexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant sakområde t.ex. folkhälsovetenskap eller liknande områden.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Flera års arbetslivserfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet.
• Kunskaper om och erfarenhet av kvantitativ metodik.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt noggrann. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Erfarenhet av att arbeta i projektledande ställning.
• Disputerad inom för arbetsuppgifterna relevant område.

Stor vikt läggs vid:


• Goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift.
• Erfarenhet av genomförande av arbete med att följa upp hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för befolkningen eller subgrupper i befolkningen.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att presentera arbeten muntligt och skriftligt.
• Kunskap om och erfarenhet av kvalitativ metodik.

Vad gör enheten?
Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering ansvarar för att följa upp det folkhälsopolitiska målet, en god och jämlik hälsa för befolkningen, samt de åtta målområden. Uppföljningen av folkhälsan i Sverige har särskilt fokus på jämlik hälsa och dess förutsättningar samt följer upp även hälsoläget hos befolkningsgrupper såsom nationella minoriteter, migranter och personer med funktionsnedsättning. Datainsamlingarna Hälsa på lika villkor (HLV, den nationella folkhälsoenkäten) och European Health Interview Survey (EHIS) leds från enheten. Enheten genomför analyser som tematiska fördjupningar och har fokus på kunskapsspridning för olika målgrupper som kanaler. På enheten finns myndighetens interna utvärderingsstöd för praktiska råd i frågor om utvärdering samt genomförandet av utvärderingar som myndigheten beslutar om.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Louise Nilunger, telefon 010- 205 27 13.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Arbetsförmedlingens länk till vår webbplats fungerar inte. Gå därför direkt till Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/lediga-jobb/.

Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-02-29 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00585-2024-2.1.1 Visa mindre

Jurist inom miljörätt

Ansök    Feb 9    Folkhälsomyndigheten    Miljöjurist
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Är du utbildad jurist och vill jobba med miljörelaterad hälsa? Vad ska du jobba med? Vi söker dig som vill använda dina juridiska kunskaper inom ramen för Folkhälsomyndigheten... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Är du utbildad jurist och vill jobba med miljörelaterad hälsa?

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill använda dina juridiska kunskaper inom ramen för Folkhälsomyndighetens uppdrag inom miljörelaterad hälsa.

Som jurist hos oss kommer du framförallt att stödja enheten i miljörättsliga frågor, särskilt inom hälsoskydd, bevaka rättsutvecklingen på området samt delta i arbetet med att utveckla och ta fram allmänna råd och tillsynsvägledning till kommunala tillsynsmyndigheter inom miljöbalkens hälsoskyddsbestämmelser Arbetet innefattar både muntlig och skriftlig presentation.

Du kommer även att utgöra juridiskt stöd till enhetens arbete med att utbilda, pröva, utfärda tillstånd samt ta fram föreskrifter angående hantering av vissa typer av bekämpningsmedel.

Du kommer även att vara ett stöd till enheten i frågor kopplat till Barnkonventionen.

Som utredare kommer du även att utföra sedvanliga arbetsuppgifter på myndigheten som t.ex. att medverka på enhets- och myndighetsmöten, verksamhetsplanering, ta fram remissvar, samverka med andra myndigheter samt granska texter.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Du har juristexamen eller motsvarande juridisk utbildning.
• Flerårig erfarenhet av juridiskt arbete på myndighet eller mark- och miljödomstol.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av arbete med miljörätt.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av tillsynsvägledning inom miljörätt.
• Erfarenhet av juridiskt arbete med hälsoskyddsfrågor.
• God förmåga att skriva texter på svenska.
• Personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt pragmatisk och stor integritet. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av tillsyn inom miljörätt.
• Erfarenhet av författningsarbete.
• Erfarenhet av utredningsarbete.
• Erfarenhet av att kommunicera juridiska texter.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av arbete med folkhälsofrågor.
• Aktuell arbetslivserfarenhet från miljöhälsoområdet.
• Erfarenhet av arbete med Sveriges miljömål, folkhälsopolitiska målet och/eller de globala hållbarhetsmålen.
• Erfarenhet av arbete med EU-lagstiftning och tillståndsprövningar.
• Erfarenhet av arbete med plan- och bygglagen och förvaltningsrättsliga frågor.

Vad gör enheten?
Vårt uppdrag inom området miljörelaterad hälsa är att följa upp, utvärdera och förmedla kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön. I uppdraget ingår att upptäcka och förebygga hälsorisker i den fysiska miljön liksom att främja förutsättningarna för en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa. En del i arbetet är att tillsynsvägleda om miljöbalkens regler för hälsoskydd samt att utbilda och utfärda tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. Vi samverkar främst med nationella och internationella, men även lokala och regionala aktörer inom området.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid till och med 2025-02-28. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Karin Ljung Björklund, telefon 010- 205 27 48.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-03-03 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00691-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Är du intresserad av utredningsarbete med uppföljning av folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa? Då har vi tjänsten för dig! Vad ska du jobba med? Vi söker dig som vill ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Är du intresserad av utredningsarbete med uppföljning av folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa? Då har vi tjänsten för dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med utredningsarbete specifikt runt arbetet med uppföljning av folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa, för hela befolkningen eller för befolkningsgrupper. Arbetet utförs främst genom analys och fördjupningsarbete inom ramen för det nationella folkhälsoarbetet/Folkhälsan i Sverige. I uppgifterna ingår att samla in, analysera och sammanställa kunskap samt övrigt utvecklingsarbete om och kring uppföljning och utvärdering. Samverkan och samarbete med interna och externa aktörer är en del i arbetet.

Som utredare kommer du att utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex. upprätta beslutsunderlag, skriva remissvar, ingå i interna arbetsuppgifter samt delta i externa nätverk.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Masterexamen inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap eller annat för arbetet relevant ämnesområde.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt noggrann. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Disputerad inom för arbetsuppgifterna relevant område.
• Kunskap om och erfarenhet av kvantitativ metodik.
• Erfarenhet av analysarbete och tagit fram kunskapsunderlag, fördjupningar eller rapporter inom folkhälsoområdet.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av genomförande av arbete med att följa upp hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för befolkningen eller grupper i befolkningen.
• Flera års arbetslivserfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att presentera arbeten muntligt och skriftligt.

Vad gör enheten?
Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering ansvarar för att följa upp det folkhälsopolitiska målet, en god och jämlik hälsa för befolkningen, samt de åtta målområden. Uppföljningen av folkhälsan i Sverige har särskilt fokus på jämlik hälsa och dess förutsättningar samt följer upp även hälsoläget hos befolkningsgrupper såsom nationella minoriteter, migranter och personer med funktionsnedsättning. Datainsamlingarna Hälsa på lika villkor (HLV, den nationella folkhälsoenkäten) och European Health Interview Survey (EHIS) leds från enheten. Enheten genomför analyser som tematiska fördjupningar och har fokus på kunskapsspridning för olika målgrupper som kanaler. På enheten finns myndighetens interna utvärderingsstöd för praktiska råd i frågor om utvärdering samt genomförandet av utvärderingar som myndigheten beslutar om.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid på 12 månader. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Louise Nilunger, telefon 010- 205 27 13.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-02-28 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00584-2024-2.1.1 Visa mindre

IT-säkerhetsspecialist

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du delta i vidareutvecklingen av myndighetens IT-säkerhetsarbete, såväl strategiskt som operativt? Har du en akademisk examen inom informationsteknik eller annan för tjäns... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du delta i vidareutvecklingen av myndighetens IT-säkerhetsarbete, såväl strategiskt som operativt? Har du en akademisk examen inom informationsteknik eller annan för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Ditt huvuduppdrag är att bibehålla och förbättra IT-säkerheten inom myndigheten – på såväl kort som lång sikt – genom att föreslå och utveckla metoder, verktyg och regler. Området kännetecknas av ständiga förändringar och en viktig del i arbetet är att hålla sig uppdaterad med utvecklingen på säkerhets- och hotbildsområdena.

Som IT-säkerhetsspecialist kommer du arbeta för att vi på ett säkert sätt digitaliserar vår myndighet, vidare- eller nyutvecklar IT-stödet för våra verksamheter samt upprätthåller en säker driftsmiljö. Du kommer bland annat att:


• Leda vidareutvecklingen av myndighetens IT-säkerhetsarbete, såväl strategiskt som operativt.
• Tillsammans med kollegor ansvara för våra IT-säkerhetsplattformar såsom loggtjänster.
• Utreda och analysera IT-säkerhetsincidenter.
• Omvärldsbevaka och utvärdera säkerhetsprodukter.
• Delta i olika projekt där behov av IT-säkerhetskompetens finns.
• Stödja upphandlingar med exempelvis anpassade IT-säkerhetskrav och dialoger med leverantörer rörande IT-säkerhetsfrågor.
• Arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du ska ha akademisk examen inom informationsteknik eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten.

Vi söker dig som har flera års dokumenterad arbetslivserfarenhet av självständigt arbete inom IT-säkerhetsområdet, inom exempelvis:


• Penetrationstestning, dynamisk analys av skadlig kod eller nätverkstrafik.
• Säkerhetsövervakning och IT-forensik.
• Brandväggar och olika typer av säkerhetslösningar.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Du är nyfiken och håller dig uppdaterad inom IT-säkerhetsområdet exempelvis genom Hack the Box eller TryHackMe
• Du är van att leda aktiviteter inom IT-säkerhetsområdet såsom olika projekt, samarbeten, workshops och möten.
• Mycket god förmåga att utrycka dig i svenska, i både tal och skrift.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt analytisk förmåga. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• Goda kunskaper inom NIST, ISO27000 och CIS/CSC.
• Erfarenhet av arbete inom eller för offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av och kunskap om offentlig upphandling inkluderat kravställning inom IT-säkerhetsområdet.
• God kunskap om på marknaden förekommande verktyg, tjänster och ramverk inom it-information/it-säkerhetsområdet.
• Erfarenhet av praktisk tillämpning av automatiserade it-säkerhetsramverk relaterat DevSecOps.
• Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att upprätthålla och utveckla säker nätverksinfrastruktur.
• Erfarenhet av säker kodning/utveckling inom exempelvis Phyton eller R
• Erfarenhet av att ha utbildat, presenterat och spridit kunskap inom it- och informationssäkerhetsområdet både inom och utanför den egna organisationen.

Vad gör enheten?
Enheten för IT ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig IT-infrastruktur samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av IT-system. Enheten ansvarar för digitalisering inom IY-området, vilket inkluderar utvecklings- och förvaltningsstyrning, IT-projektkontor, informationssäkerhet samt telefoni och konferenssystem.

Just nu är vi mitt i en spännande resa inom IT där varje medarbetare på enheten spelar en central roll i att forma vår framtid. Vi är involverade i att utveckla nya arbetssätt och tekniker som kommer att driva oss framåt. Det är en inspirerande resa med möjligheter att påverka och utvecklas inom olika områden, inklusive det spännande området DevSecOps.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen innebär krigsplacering.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som IT-säkerhetsspecialist hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-02-27 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00427-2024-2.1.1

#LI-MD1#IT#säkerhetsspecialist Visa mindre

Utredare på deltid folkhälsans utveckling och jämlikhet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vad ska du jobba med? Vi söker dig som vill arbeta med att med utredningsarbete specifikt runt arbetet med uppföljning av folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa, för hela... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med att med utredningsarbete specifikt runt arbetet med uppföljning av folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa, för hela befolkningen eller för befolkningsgrupper. Arbetet utförs främst genom fördjupningsarbete inom ramen för det nationella folkhälsoarbetet vilket består i att ta fram analyser och rapporter. I uppgifterna ingår att samla in, analysera och sammanställa kunskap samt övrigt utvecklingsarbete om och kring uppföljning och utvärdering. Samverkan och samarbete med interna och externa aktörer är en del i arbetet.

Detta är ett vikariat på 40 procent fram till och med 31 december 2024. 

Som utredare kommer du att utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex. upprätta beslutsunderlag, skriva remissvar, ingå i interna arbetsuppgifter samt delta i externa nätverk.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Utbildning med minst 120 högskolepoäng för arbetsuppgifterna relevant sakområde t.ex. statistik, nationalekonomi etc.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt noggrann. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• God kunskap om och erfarenhet av kvantitativ metodik.
• Erfarenhet av analysarbete inklusive statistiska beräkningar.
• Mångårig erfarenhet av att ha tagit fram kunskapsunderlag, fördjupningar och rapporter.
• Erfarenhet att arbeta i projektledande ställning.
• Mångårig arbetslivserfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom statlig verksamhet.

Stor vikt läggs vid:


• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att presentera arbeten muntligt och skriftligt.

Vad gör enheten?
Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering ansvarar för att följa upp det folkhälsopolitiska målet, en god och jämlik hälsa för befolkningen, samt de åtta målområden. Uppföljningen av folkhälsan i Sverige har särskilt fokus på jämlik hälsa och dess förutsättningar samt följer upp även hälsoläget hos befolkningsgrupper såsom nationella minoriteter, migranter och personer med funktionsnedsättning. Datainsamlingarna Hälsa på lika villkor (HLV, den nationella folkhälsoenkäten) och European Health Interview Survey (EHIS) leds från enheten.

Enheten genomför analyser som tematiska fördjupningar och har fokus på kunskapsspridning för olika målgrupper som kanaler.

På enheten finns myndighetens interna utvärderingsstöd för praktiska råd i frågor om utvärdering samt genomförandet av utvärderingar som myndigheten beslutar om.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på 40 procent till 2024-12-31. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Louise Nilunger, telefon 010- 205 27 13.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-02-28 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00583-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare samordning och kunskapsstöd ANDTS

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.   Har du erfarenhet av samverkan inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS)? Vill du arbeta med att ta fram och sprida k... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

 

Har du erfarenhet av samverkan inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS)? Vill du arbeta med att ta fram och sprida kunskap om ANDTS ur ett folkhälsoperspektiv? Då har vi ett jobb som väntar på dig!

 

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som ska bidra till vårt uppdrag att verka för samordning inom ANDTS-området, det vill säga mellan nationella myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och ideella organisationer. I arbetet ingår att skapa arenor för samverkan och lärande, att samla in kunskap och erfarenheter från olika aktörer, samt att planera, genomföra och följa upp nätverksträffar, dialogmöten, workshops och andra samverkansforum.

                                                                

Du ska även bidra till det kunskapsbaserade ANDTS-arbetet på lokal och regional nivå. I arbetet ingår att medverka i vår uppföljning av tillgång, bruk och skador kopplat till ANDTS samt av hälsofrämjande och förebyggande verksamhet på området. Det innebär även att bidra till framtagande och kommunikation av olika kunskapsstöd samt till innehållet på vår webbplats för ANDTS-området.

 

Arbetet utgår från Folkhälsomyndighetens löpande uppdrag om samordning, uppföljning och kunskapsstöd inom ANDTS-området och från vårt uppdrag att stödja genomförandet av den nationella ANDTS-politiken 2021-2025. Genomgående perspektiv i arbetsuppgifterna är jämställdhet, barn och unga, funktionshinder och andra aspekter av jämlikhet i hälsa.

 

Som utredare kommer du även att arbeta med sedvanliga uppgifter vid enheten/avdelningen/myndigheten såsom att delta i interna arbetsgrupper och externa nätverk, bidra till remissvar, samt medverka i planering och uppföljning av verksamheten.

 

Vem söker vi? 
Krav för anställningen:

Kandidatexamen inom relevant område, t.ex. folkhälsovetenskap, statsvetenskap, sociologi, beteendevetenskap eller annat för avdelningen relevant område.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

 

Mycket stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, eller inom organisation med kunskapsstödjande uppdrag, med bäring på folkhälsa
• erfarenhet av samordning och samverkan med andra aktörer i samhället för att åstadkomma förändring i förhållande till beslutade mål
• erfarenhet av självständigt arbete med att ta fram och sprida kunskap som på olika sätt bidrar till en god och jämlik hälsa
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt kommunikativ i tal och skrift. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

 

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-insatser på lokal, regional eller nationell nivå med hänsyn till konsekvenser för jämlikhet i hälsa 
• kunskap om ANDTS-politiken, och olika aktörers roller i ANDTS-arbetet nationellt, regionalt och lokalt

  

Vad gör enheten?
Enheten ansvarar för myndighetens uppföljning och kunskapsstöd inom spelprevention, samordning inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) och uppdraget att stödja genomförandet av ANDTS-politiken 2021-2025.

Vi ansvarar också för myndighetens vetenskapliga databaser och för strukturerad litteratursökning samt för samordningen av kunskapsstöd som baseras på arbetssättet litteraturöversikter.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid till och med 30 september 2025. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Månsdotter, telefon 010- 205 28 88.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

 

Ansök senast 2024-02-23 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00443-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare med fokus som projektledare för 14:e Nordiska folkhälsokonferensen

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du arbeta som utredare med fokus som projektledare med att planera och genomföra nästa Nordiska folkhälsokonferens som Sverige står värd för våren 2025? Vad ska du jobba ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du arbeta som utredare med fokus som projektledare med att planera och genomföra nästa Nordiska folkhälsokonferens som Sverige står värd för våren 2025?

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill leda arbetet med att planera och genomföra nästa Nordiska folkhälsokonferens som Sverige genom Folkhälsomyndigheten står som värd för 2025. Konferensen vänder sig till praktiker, beslutsfattare, politiker och företrädare för ideella organisationer inom folkhälsoområdet. Andra målgrupper är forskare/forskningsinstitut, branschorganisationer och privata aktörer med intresse för folkhälsa. Målet med konferensen är att lyfta och flytta fram folkhälsoarbetet i Norden och utveckla det gemensamma arbetet.

Du kommer att leda en intern arbetsgrupp, ha mycket samarbete med de nordiska kollegorna i programkommittén och andra aktörer.

Som utredare bidrar du också i sedvanliga, löpande uppgifter på myndigheten, t.ex. genom att genomföra kartläggningar, upprätta beslutsunderlag, skriva remissvar, ingå i interna arbetsgrupper, delta i externa nätverk samt delta i olika internationella möten och sammanhang.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• utbildning/examen inom relevant högskoleutbildning (konferens, kommunikation, folkhälsa eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig). 

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att leda större projekt och företrädesvis konferenser
• god förmåga att planera och genomföra ett projekt utifrån ett strategiskt mål
• god administrativ förmåga samt att skapa goda samarbeten med olika kompetenser
• vana att kommunicera såväl internt som externt i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska
• personliga egenskaper såsom att vara strukturerad och ansvarstagande, ha god samarbetsförmåga och helhetssyn.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att ansvara för en budget
• kännedom om folkhälsoarbetet i regioner, kommuner och civilsamhälle
• erfarenhet av arbete med koppling till vetenskap
• erfarenhet av att samverka med andra myndigheter och organisationer
• erfarenhet av att skriftligen och muntligen sammanställa och presentera olika slags underlag.

Vad gör enheten?
Enheten för samordnat folkhälsoarbete bidrar till en god och jämlik hälsa genom att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till berörda aktörer. Vi samråder, samverkar och samarbetar med myndigheter, regionala och lokala aktörer, samt med civilsamhället i syfte att skapa ett effektivt och sammanhållet folkhälsoarbete. Vi identifierar, analyserar och stödjer med relevant kunskap. Vi ordnar seminarier och konferenser för att sprida och utbyta kunskap. Vårt uppdrag utgår från det folkhälsopolitiska ramverket. Vi är i ett spännande utvecklingsarbete och du kommer bli en viktig del i det arbetet.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Nina Lindqvist, telefon 010- 205 21 93

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-02-12 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00293-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Gillar du att jobba med myndighetsstyrning och uppföljning? Har du flera års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete från myndighet? Då har du möjlighet att använda och utv... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Gillar du att jobba med myndighetsstyrning och uppföljning? Har du flera års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete från myndighet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss! Vi söker nu en utredare till staben vid Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling.

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med avdelningens verksamhetsplanering, utveckling och uppföljning, bland annat årsredovisning och tertialuppföljningar samt budgetarbete.

Som utredare i staben kommer du att ge stöd till avdelningschefen och avdelningens ledningsgrupp i olika uppdrag och uppgifter, till exempel ta fram underlag och presentationer samt delta i avdelnings- och myndighetsövergripande utvecklingsprojekt. Du kommer självständigt och i samarbete med kollegor arbeta med planering och uppföljning av avdelningsgemensamma aktiviteter och annat förekommande arbete i staben.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen inom relevant område, till exempel statsvetenskap, folkhälsovetenskap, nationalekonomi, medicin, epidemiologi eller motsvarande.
• Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete på statlig myndighet.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av arbete i stabsliknande funktion eller liknande arbete inom offentlig verksamhet, gärna statlig.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
• Personliga egenskaper såsom att vara flexibel, analytisk och självständig samt ha helhetssyn och samarbetsförmåga.
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av verksamhetsplanering och uppföljning i offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av arbete inom en kunskapsbaserad verksamhet.
• Förmåga att anpassa genomförandet av arbetsuppgifterna efter såväl interna som externa målgrupper.

Om avdelningen
Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling ansvarar för att samla in, följa och analysera data från olika källor. Vi rapporterar om folkhälsa till nationella och internationella aktörer samt stödjer uppföljning och planering av lokalt, regionalt, nationellt och internationellt folkhälsoarbete. Avdelningen utvecklar och driver effektiva system för att följa folkhälsan och övervaka sjukdomsförekomsten i befolkningen. Vi följer utvecklingen av jämlikhet i hälsa och hur hälsan utvecklas utifrån Agenda 2030.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Anna Bessö, telefon 010- 205 28 64.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-02-13 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00311-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom laborativ virus- och vaccinövervakning

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av laborativ virusövervakning? Har du jobbat med viruskarakterisering av luftvägsvirus inom influensa, RSV eller SARS-CoV-2. Då har vi en tjänst för dig! Vad... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av laborativ virusövervakning? Har du jobbat med viruskarakterisering av luftvägsvirus inom influensa, RSV eller SARS-CoV-2. Då har vi en tjänst för dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att vara en del av teamet som ansvarar för laborativ virusövervakning och viruskarakterisering av luftvägsvirus, fram för allt influensa, RSV och SARS-CoV-2. Tjänsten innefattar regelbundet laborativt arbete, med fokus på sekvensering samt sekvensanalys. Inom laboratorieverksamheten ingår även att vara delaktig i arbetet med metodbeskrivningar och identifiera behov av metodutveckling.

Som utredare bidrar du också i sedvanliga, löpande uppgifter på myndigheten, t.ex. genom att genomföra kartläggningar, upprätta beslutsunderlag, skriva remissvar, ingå i interna arbetsgrupper, delta i externa nätverk samt delta i olika internationella möten och sammanhang.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• Högskoleexamen inom relevant område t.ex. naturvetenskap, molekylärbiologi, mikrobiologi.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet från arbete med molekylära metoder.
• Erfarenhet från arbete i ackrediterat laboratorium.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga samt är ansvarstagande samt flexibel. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av arbete med sekvensering och dataanalys
• Erfarenhet och god vana att skriva metodbeskrivningar och rapporter
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Vad gör enheten?
Enheten är nationellt WHO-laboratorium för influensa, polio, mässling och rubella. Vi ansvarar även för mikrobiell nationell övervakning av vaccinrelaterade smittämnen och utför regelbundet immunitetsundersökningar för sjukdomar som ingår i barnvaccinations-programmet.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Om anställningen
Du kommer att anställas utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid t.o.m. 2024-12-30. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lena Dillner, telefon 010- 205 23 20.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.

Ansök senast 2024-02-22 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 05152-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom folkhälsa

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du ingå i myndighetens arbete med att samordna och stödja det nationella folkhälsoarbetet? Har du kunskap om arbetsformer, verktyg och metoder inom det främjande och föreb... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du ingå i myndighetens arbete med att samordna och stödja det nationella folkhälsoarbetet? Har du kunskap om arbetsformer, verktyg och metoder inom det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet? Kom då och jobba med ett kompetent och engagerat gäng på enheten för samordnat folkhälsoarbete!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med att samordna det nationella folkhälsoarbetet. Arbetet innebär till stor att möta och samverka med våra målgrupper och att bidra i att stödja folkhälsoarbetet utifrån behov. Som utredare kommer du att:


• Stödja folkhälsoarbetet med utveckling och implementering av arbetsformer och metoder inom folkhälsoområdet.
• Samverka med berörda målgrupper och intressenter i genomförandet av det nationella folkhälsoarbetet
• Genomföra behovsinventering bland målgrupper på nationell, regional och lokal nivå.
• Sammanställa kunskap, underlag och omvärldsbevakning samt genomföra utredningar och skriva rapporter.
• Planera och leda olika slags möten samt hålla presentationer .
• Bidra i allmänt arbete på myndigheten som till exempel remissarbete och internt utvecklingsarbete.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annat för arbetet relevant ämnesområde.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• flera års erfarenhet av arbete av utredande, samordnande och/eller processledande karaktär
• kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete, såsom implementering av folkhälsoinsatser och/eller andra närliggande områden
• erfarenhet av folkhälsoarbete, social hållbarhet eller motsvarande på nationell, regional och/eller lokal nivå
• erfarenhet av projektledning
• goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• personlig lämplighet för anställningen såsom en god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt att vara strategisk och strukturerad.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att skriftligen och muntligen sammanställa och presentera olika slags underlag, såsom kartläggningar, utredningar etc.
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara flexibel, självständig och ha en god kommunikativ förmåga.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av att ta fram kunskapssammanställningar och erfarenhet av att granska vetenskaplig och grå litteratur
• erfarenhet från nordiskt, europeiskt och/eller internationellt arbete
• erfarenhet av arbete på Regeringskansliet, annan nationell myndighet eller annan politiskt styrd verksamhet.

Vad gör enheten?
Enheten för samordnat folkhälsoarbete bidrar till en god och jämlik hälsa genom att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till berörda aktörer. Vi samråder, samverkar och samarbetar med myndigheter, regionala och lokala aktörer, samt med civilsamhället i syfte att skapa ett effektivt och sammanhållet folkhälsoarbete. Vi identifierar, analyserar och stödjer med relevant kunskap. Vi ordnar seminarier och konferenser för att sprida och utbyta kunskap. Vårt uppdrag utgår från det folkhälsopolitiska ramverket. Vi är i ett spännande utvecklingsarbete och du kommer bli en viktig del i det arbetet.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Nina Lindqvist, telefon 010- 205 21 93.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-02-06 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00106-2024-2.1.1

#LI-MD1#utredare#folkhalsa Visa mindre

Utredare inom folkhälsa

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du ingå i myndighetens arbete med att samordna och stödja det nationella folkhälsoarbetet? Tycker du att det är roligt att leda samverkan, arrangera mötesplatser och trivs... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du ingå i myndighetens arbete med att samordna och stödja det nationella folkhälsoarbetet? Tycker du att det är roligt att leda samverkan, arrangera mötesplatser och trivs i en roll med mycket kontakter, såväl externt med våra målgrupper och intressenter som internt med andra enheter. Kom då och jobba med ett kompetent och engagerat gäng på enheten för samordnat folkhälsoarbete!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med att samordna det nationella folkhälsoarbetet. Arbetet innebär till stor att möta och samverka med våra målgrupper och att bidra i att stödja folkhälsoarbetet utifrån behov. Som utredare kommer du att:


• Forma och leda samverkan och dialoger med andra aktörer inom folkhälsoområdet.
• Genomföra behovsinventering bland målgrupper på nationell, regional och lokal nivå.
• Trivas i en utåtriktad roll och i att planera, processleda och sammanställa dialoger och möten.
• Planera och genomföra kunskapsspridningsinsatser, såsom konferenser och seminarier.
• Sammanställa och presentera kunskap och beslutsunderlag skriftligt och muntligt utifrån ett mottagarperspektiv.
• Bidra i allmänt arbete på myndigheten som till exempel skriva rapporter, remissarbete och internt utvecklingsarbete.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annat för arbetet relevant ämnesområde.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• flera års erfarenhet av arbete med utredande, samordnande och/eller processledande karaktär
• erfarenhet av folkhälsoarbete, social hållbarhet eller motsvarande på nationell, regional och/eller lokal nivå
• erfarenhet av samordnande, stödjande och kommunikativt arbete i tvärsektoriella frågor
• erfarenhet av projektledning
• goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• personlig lämplighet för anställningen såsom en god samarbetsförmåga, att vara kommunikativ och strukturerad samt att du trivs bra i en utåtriktad roll, till exempel att moderera och leda seminarier och konferenser.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att planera och genomföra konferenser, mötesplatser och att vara moderator
• erfarenhet av att skriftligen och muntligen sammanställa och presentera olika slags underlag såsom utredningar, kartläggningar, vägledningar och verktyg inom folkhälsa eller angränsande område.
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara strategisk, ansvarstagande och självständigt.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet från nordiskt, europeiskt och/eller internationellt arbete.
• erfarenhet av arbete på Regeringskansliet, annan nationell myndighet eller annan politiskt styrd verksamhet.

Vad gör enheten?
Enheten för samordnat folkhälsoarbete bidrar till en god och jämlik hälsa genom att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till berörda aktörer. Vi samråder, samverkar och samarbetar med myndigheter, regionala och lokala aktörer, samt med civilsamhället i syfte att skapa ett effektivt och sammanhållet folkhälsoarbete. Vi identifierar, analyserar och stödjer med relevant kunskap. Vi ordnar seminarier och konferenser för att sprida och utbyta kunskap. Vårt uppdrag utgår från det folkhälsopolitiska ramverket. Vi är i ett spännande utvecklingsarbete och du kommer bli en viktig del i det arbetet.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Nina Lindqvist, telefon 010- 205 21 93.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-02-07 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00107-2024-2.1.1

#LI-MD1#folkhalsa#utredare Visa mindre

Utredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av handläggning av statsbidrag? Vill du utveckla arbetet kring uppföljning av effekter av statsbidrag? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompet... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av handläggning av statsbidrag? Vill du utveckla arbetet kring uppföljning av effekter av statsbidrag? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som självständigt kan ansvara för arbetet inom ett antal uppdrag vad gäller förberedelse och utlysning av statsbidrag, bedömning av ansökningar, beslutsprocess, uppföljning och återrapportering.

Som utredare kommer du även att:


• utveckla arbetet kring uppföljning av effekter av statsbidrag
• föra dialog med sökanden och samverka med andra externa aktörer såsom myndigheter, regioner, kommuner och civila samhällets organisationer
• planera och genomföra möten internt och externt
• vidareutveckla statsbidragshanteringen på myndigheten tillsammans med dina kollegor
• bereda ärenden inom området, till exempel besvara remisser och inkomna frågor
• internt samarbete på myndigheten till exempel delta i referensgrupper och arbetsgrupper.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Akademisk examen inom exempelvis folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annat område som myndigheten finner relevant.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• arbetslivserfarenhet från statlig myndighet
• erfarenhet av handläggning av statsbidrag
• erfarenhet av arbete med uppföljning och effektmätning
• goda kunskaper i Officepaketet
• goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• personliga egenskaper såsom mycket god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga samt att vara självgående och strukturerad.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av utvecklingsarbete inom statlig myndighet
• erfarenhet av att ha arbetat i projekt
• god analytisk förmåga
• hög integritet. 

Vikt läggs vid:


• kännedom om det civila samhällets organisationer.

Vad gör enheten?
Enheten för bidrag och upphandling ansvarar för fördelning av statsbidrag till civilsamhället inom flera olika områden till exempel psykisk hälsa och suicidprevention, hivprevention och tobaksprevention. Enheten ansvarar också för att myndighetens upphandlingar och inköp sker enligt gällande lagstiftning samt granskar avtal och tillhandahåller rutiner och mallar för att effektivisera myndighetens inköp.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid till och med 2025-02-28. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Malin Wallin, telefon 010- 205 27 63.

Fackliga företrädare är för SACO Jenny Verner-Carlsson, telefon 010-205 26 29, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-02-07 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00179-2024-2.1.1

#utredare#statsbidrag Visa mindre

Folkhälsomyndigheten söker chef för Enheten för vaccinationsprogrammet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du ett stort engagemang för chefsuppdraget och mycket goda ledaregenskaper samt erfarenhet från arbete inom folkhälsoområdet? Vi söker en utvecklingsorienterad och drivande... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du ett stort engagemang för chefsuppdraget och mycket goda ledaregenskaper samt erfarenhet från arbete inom folkhälsoområdet? Vi söker en utvecklingsorienterad och drivande enhetschef som vill vara med och leda och tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten framåt!

Vad ska du jobba med?
Du blir enhetschef för vaccinationsprogrammet (VP) inom Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling (FD). Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för helheten kring att enheten arbetar i enlighet med myndighetens övergripande mål och uppdrag. Du har personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Du leder utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt och skapar vidare förutsättningar för medarbetare på enheten att göra ett bra arbete genom att främja ett gott medarbetarskap samt inspirera och motivera till utveckling.

Du är en engagerad chef som trivs med att kommunicera och skapa nätverk och därigenom skapa förutsättningar för uppdraget. Din roll i avdelningens ledningsgrupp, som gemensamt ansvarar för att främja utvecklingen av verksamheten för att möta omvärldens behov och därtill myndighetens uppdrag, kommer även vara en viktig del i arbetet.

Du ansvarar för att samverkan bedrivs såväl inom den egna medarbetargruppen, på avdelningen samt med övriga delar av myndigheten. Du representerar myndigheten och samverkar med nationella myndigheter, regioner och andra aktörer samt inom EU och internationellt och kommunicerar myndighetens och enhetens uppdrag och mål såväl internt som externt. Du, eller den du delegerar till, deltar i ett antal internationella nätverk inom vaccinområdet. Du är en av myndighetens mediakontakter inom enhetens ansvarsområden.               

Som enhetschef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen som enhetschef ingår att:


• vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation
• sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls
• säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt
• skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen samt att företräda myndigheten externt
• ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete och motivera till utveckling
• tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Vi söker dig som har ett stort engagemang för chefsuppdraget och ett dokumenterat gott ledarskap. Utöver det ser vi dessa kvalifikationer som viktiga för att du ska trivas hos oss:


• läkare eller annan högskoleexamen inom folkhälsa, medicin, vårdvetenskap, naturvetenskap eller annat angränsande område som myndigheten bedömer relevant för befattningen
• mycket goda ledaregenskaper, vilket innebär att du är beslutsmässig, strukturerad, samarbetsorienterad och agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa
• erfarenhet av kunskapsbaserat arbete inom offentlig förvaltning och god kunskap om statsförvaltningen
• god kunskap och erfarenhet från arbete inom folkhälsoområdet, företrädelsevis inom vaccinområdet, t ex vaccinationsprogramsarbete, vaccinationsuppföljning, vaccinationsrekommendationer eller motsvarande.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet som chef med budget- personal- och arbetsmiljöansvar
• erfarenhet av samverkan med myndigheter och andra relevanta aktörer
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• god kunskap inom vaccinologi, immunologi, infektionsepidemiologi eller motsvarande.
• god kommunikativ förmåga

Stor vikt läggs vid:


• forskarutbildning inom område som myndigheten bedömer relevant för befattningen
• erfarenhet av internationell samverkan med t.ex. ECDC och WHO
• erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete i en kunskapsorganisation
• erfarenhet av extern kommunikation, företrädesvis till myndigheter, profession och media.

Vad gör enheten?
Enheten för vaccinationsprogram ansvarar för att samordna de nationella vaccinationsprogrammen på nationell nivå. I uppdraget ingår att ta fram underlag och rekommendationer till regeringen om nya vaccinationer ska ingå i nationella vaccinationsprogram.

Enheten bedriver systematisk uppföljning, analys och utveckling av nationella vaccinationsprogram och de sjukdomar som omfattas och ansvarar för övervakningen av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

Enheten ansvarar också för föreskrifter och rekommendationer inom vaccinområdet samt att förmedla kunskap om vaccinationer. Enheten ansvarar även för myndighetens samverkan med de nordiska länderna, EU, ECDC och WHO inom enhetens ansvarsområden.

För fullständig information se länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Om anställningen
Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Anna Bessö, tel. 010- 205 28 64.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, tel. 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, tel. 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som enhetschef hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-01-14 via myndighetens webbplats genom att skicka CV samt personligt brev.
Arbetsgivarens diarienummer: 05223-2023-2.1.1

#LI-MD1 Visa mindre

Utredare inom samordnad databeställning och internationell rapportering

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av samordning och utveckling av processer på statliga myndigheter och kunskap om Sveriges hälsodata? Då har du möjlighet att medverka vid myndighetens arbete ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av samordning och utveckling av processer på statliga myndigheter och kunskap om Sveriges hälsodata? Då har du möjlighet att medverka vid myndighetens arbete med hälsodata på nationell och internationell nivå.

Vad ska du jobba med?
Enheten behöver förstärkning av en utredare som vill arbeta med enhetens ansvarsområden inom data och register. I rollen som utredare kommer du arbeta med hälsodata ur olika perspektiv t.ex. förvaltning, utveckling av verksamhetsstöd för datahantering, databeställningar och rapportering av hälsodata. Arbetet kommer även att omfatta generellt utredningsarbete på enheten och myndigheten. Din roll innebär samarbete med olika funktioner på enheten och kompetenser som finns inom flera olika delar av organisationen samt med andra myndigheter och internationella organisationer.

Som utredare kommer du att:


• Delta i, utveckla och implementera processer och rutiner för myndighetens databeställningar, som exempelvis samordnade databeställningar från externa källor.
• Koordinera, sammanställa och rapportera hälsodata till internationella organisationer, såsom EU, OECD och WHO.
• Delta i myndighetens arbete kring hälsodata på nationell nivå.
• Hantera, utveckla och delta i arbetet med myndighetens system för hantering av personuppgiftsbehandlingar.
• Kvalitetsgranska och publicera statistik i statistikdatabaser samt delta i utvecklingsarbete av statistikdatabaser.
• Delta i övriga arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:


• akademisk masterexamen inom statistik, folkhälsa, samhällsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant
• goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• arbetslivserfarenhet av arbete som koordinator, samordnare, projektledare eller likande roll
• erfarenhet av handläggningsprocessen kring databeställningar på statlig myndighet
• kunskap om Sveriges hälsodataregister
• personlig lämplighet för anställningen såsom ansvarstagande, god samarbetsförmåga samt att vara kommunikativ, flexibel och noggrann.

Stor vikt läggs vid:


• arbetslivserfarenhet från att utveckla processer och rutiner för databeställning på statlig myndighet.

Vad gör enheten?
Enheten för data och register har huvudansvar för myndighetens datahantering, statistikproduktion samt nationella och internationella arbete med hälsodata för att stärka myndighetens roll som den främsta kunskapskällan i det datadrivna folkhälsoarbetet.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller i Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Nasser Nuru Mahmud, telefon 010- 205 23 58.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-01-24 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00092-2024-2.1.1 Visa mindre

Utredare till myndighetens säkerhetslaboratorium (deltid)

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vi söker dig som är disputerad inom relevant ämne och har god vana av arbete i säkerhetslaboratorium i skyddsnivå 4. Du har erfarenhet av virologiska metoder såsom odling och i... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi söker dig som är disputerad inom relevant ämne och har god vana av arbete i säkerhetslaboratorium i skyddsnivå 4. Du har erfarenhet av virologiska metoder såsom odling och isolering av virus samt relevanta serologiska metoder. Utöver detta är det en merit om du har vana av arbete med utveckling av antivirala läkemedel och vacciner. 

Vad ska du jobba med?
Som utredare kommer du att självständigt planera och genomföra delmoment i forskningsprojekt samt sammanställa och analysera forskningsresultat.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du är disputerad inom medicin eller för anställningen annat relevant ämne.

Du har god, och dokumenterad, vana av arbete i säkerhetslaboratorium i skyddsnivå 4.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med tydligt eget ansvar
• personlig lämplighet för anställningen såsom en god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt att vara noggrann, strukturerad och självgående
• erfarenhet av arbete med stamceller och reverse genetics (omvänd genetik).

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av självständigt arbete inom forskningsprojekt
• erfarenhet av arbete med virologiska och serologiska metoder.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik ansvarar för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik av bakteriella och virala smittämnen. Vid enheten finns dygnet-runt-beredskap för allmän- eller samhällsfarlig sjukdom av allvarlig karaktär där möjligheten att bota eller förebygga är begränsade och risk för smitta föreligger.

Enheten ansvarar också för operativ drift av säkerhetslaboratoriet. Ansvaret omfattar utbildning och träning inför arbete i laboratoriet, stöd till utveckling och genomförande av diagnostiken avseende högpatogena virus.

Vid enheten bedrivs forskning avseende högpatogena smittämnen och enheten har tillsammans med olika europeiska aktörer en rad forskningsprojekt.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en särskilt visstidsanställning på deltid (15 procent) under perioden 2024-02-01- 2025-12-31.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Är du intresserad? 
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Andreas Bråve, telefon 010- 205 24 66.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Om ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-01-21 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00159-2024-2.1.1

#LI-DNI Visa mindre

IT-infrastrukturtekniker inom nätverk

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Är du en entusiast inom IT-infrastruktur, med en passion för modern teknik och ett starkt engagemang för samhällsviktiga insatser? Då har du hittat rätt! Vi befinner oss mitt i... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Är du en entusiast inom IT-infrastruktur, med en passion för modern teknik och ett starkt engagemang för samhällsviktiga insatser? Då har du hittat rätt! Vi befinner oss mitt i en spännande utvecklingsfas på vår myndighet och fokuserar på flera viktiga områden, inklusive datadrivna arbetssätt.

Vi strävar efter att bygga och underhålla en stabil driftmiljö, samtidigt som vi arbetar nära i olika team för att säkerställa stabilitet och framtida hållbarhet i våra leveranser. Våra mål är att skapa proaktivitet, IT-plattformar som minimerar driftstörningar samt att snabbt kunna anpassa leveransen till verksamheternas behov.

Här finns en unik möjlighet för dig att fördjupa och bredda din kompetens inom flera områden. Vi erbjuder en hybrid arbetsmiljö som främjar flexibilitet i ditt arbete. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som IT-infrastrukturtekniker och vill vara en del av ett team som driver digital innovation inom samhällsviktiga områden, ansök nu!

Vad ska du jobba med?
Som IT-infrastrukturtekniker inom nätverk kommer du att bli en del av ett team som ger dig stora möjligheter att påverka utvecklingen inom området.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär arbete med att säkerställa att myndighetens nätverk är ändamålsenliga, både utifrån design och utifrån operativt arbete. Du har ansvar för livscykeln på både operativ och taktisk nivå. Dessutom kommer du att aktivt arbeta med automatisering och förenkling för att effektivisera vår drift. Du kommer att vara ansvarig för att identifiera och genomföra relevanta tester och övervakning av miljöerna.  

Dina duktiga kollegor inom infrastruktur kommer att vara en värdefull resurs som stöttar dig i ditt arbete.

Vår arbetsmiljö bygger till stor del på "On Prem" lösningar. I arbetet ingår även felsökning/reparation/utbyte av hårdvara.

Du kommer delta i olika projekt och uppdrag inom IT, men även tillsammans med övriga verksamheten, ingå i enhetens beredskapstjänstgöring, delta i planerade servicefönster och arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten. Genom ditt arbete kommer du vidare att ha en inverkan på enhetens utveckling, vilket hjälper oss att nå längre i våra samhällsviktiga uppdrag.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Vi söker dig som har


• relevant eftergymnasial utbildning inom nätverk och/eller av arbetsgivaren motsvarande bedömd arbetslivserfarenhet
• flerårig praktisk erfarenhet av och kunskap inom design, drift och förvaltning av nätverk
• praktisk erfarenhet av brandväggskonfiguration i komplexa it-miljöer.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• personliga egenskaper såsom att ha en god samarbetsförmåga, att vara initiativtagande och kommunikativ
• mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• erfarenhet att driva förändring för moderna arbetssätt såsom exempelvis devops och automatisering.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av Cisco UCS och Nexus
• erfarenhet av HP/Aruba
• erfarenhet av Fortinet
• mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta inom ramverket ITIL och dess processer, framförallt incident, problem, change samt release
• kunskap om agila metoder såsom DevSecOps.

Vad gör enheten?
Enheten för IT ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig it-infrastruktur samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av it-system. Enheten ansvarar för digitalisering inom it-området, vilket inkluderar utvecklings- och förvaltningsstyrning, it-projektkontor, informationssäkerhet samt telefoni och konferenssystem.

Just nu är vi mitt i en spännande resa inom IT där varje medarbetare på enheten spelar en central roll i att forma vår framtid. Vi är involverade i att utveckla nya arbetssätt och tekniker som kommer att driva oss framåt. Det är en inspirerande resa med möjligheter att påverka och utvecklas inom olika områden, inklusive det spännande området DevSecOps.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som drifttekniker hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-12-19 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02866-2023-2.1.1

#LI-MD1 Visa mindre

Arkivarie

Ansök    Dec 13    Folkhälsomyndigheten    Arkivarie
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du högskoleutbildning inom arkivvetenskap samt yrkeserfarenhet som arkivarie inom statlig verksamhet? Då kan du använda och utveckla din kompetens hos oss! Vi har ett spänn... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du högskoleutbildning inom arkivvetenskap samt yrkeserfarenhet som arkivarie inom statlig verksamhet? Då kan du använda och utveckla din kompetens hos oss! Vi har ett spännande jobb som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Som arkivarie kommer du att:


• Delta i implementeringen av den officiella statistiklagstiftningen inom arkivverksamheten.
• Delta i arbetet med myndighetens utökade bevarande av handlingar rörande covid-19 enligt Riksarkivets rekommendation.
• Genomföra bevarande- och gallringsutredningar samt arbeta med ev. framställningar till Riksarkivet.
• Deltaga i arbetet med arkivleveranser till myndighetens e-arkiv samt pappersarkiv och vara med i arkivfunktionens utredning av format och metadatastandarder samt konvertering till arkivbeständiga format.
• Ordna, förteckna och gallra allmänna handlingar.
• Ge råd och stöd samt delta i utbildningsinsatser på myndigheten.
• Arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen


• Högskoleutbildning med 60 hp (40 poäng) i arkivvetenskap.
• Yrkeserfarenhet som arkivarie inom statlig verksamhet.
• Kunskap om den officiella statistiklagstiftningen och dess påverkan inom arkivområdet.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av arbete i arkivredovisningssystemet Klara.
• Erfarenhet av tillämpning av Riksarkivets utökade bevarande av information vid kris.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
• Baskunskaper i engelska.
• Vi fäster även mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Som arkivarie behöver du ha en utpräglad ansvarskänsla för arbetsuppgifterna samt ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Dessutom behöver du ha en god samarbetsförmåga samt vara serviceinriktad.

Vad gör enheten?    
Enheten för arkiv och registratur består av nio medarbetare, sju i Solna och två i Östersund. Enheten ansvarar för myndighetens arkiv och registratur. Enheten utreder bevarande och gallring samt ansvarar för myndighetens redovisning av allmänna handlingar genom diarieföring, arkivredovisning inkluderande klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan. Därtill ansvarar även enheten för arkivvården. På enheten finns både registratorer och arkivarier som arbetar tätt ihop även om de huvudsakliga ansvars- och arbetsuppgifter skiljer sig åt.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Britt-Marie Larson, telefon 010- 205 25 05.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som arkivarie hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-01-03 via myndighetens webbplats genom att skicka CV samt personligt brev.
Arbetsgivarens diarienummer: 05163-2023-2.1.1

#LI-DNI Visa mindre

IT-infrastrukturtekniker inom Linux

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Är du en entusiast inom IT-infrastruktur, med en passion för modern teknik och ett starkt engagemang för samhällsviktiga insatser? Då är det dig vi söker! Vi befinner oss mitt ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Är du en entusiast inom IT-infrastruktur, med en passion för modern teknik och ett starkt engagemang för samhällsviktiga insatser? Då är det dig vi söker! Vi befinner oss mitt i en spännande utvecklingsfas på vår myndighet och fokuserar på flera viktiga områden, inklusive datadrivna arbetssätt.

Vi strävar efter att bygga och underhålla en stabil driftmiljö, samtidigt som vi arbetar nära i olika team för att säkerställa stabilitet och framtida hållbarhet i våra leveranser. Våra mål är att skapa proaktivitet, IT-plattformar som minimerar driftstörningar samt att snabbt kunna anpassa leveransen till verksamheternas behov.

Här finns en unik möjlighet för dig att fördjupa och bredda din kompetens inom flera områden. Vi erbjuder en hybrid arbetsmiljö som främjar flexibilitet i ditt arbete. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som IT-infrastrukturtekniker och vill vara en del av ett team som driver digital innovation inom samhällsviktiga områden, ansök nu!

Vad ska du jobba med?
Som IT-infrastrukturtekniker inom Linux kommer du att bli en del av ett team som ger dig stora möjligheter att påverka utvecklingen inom området. Vi hanterar ökande datamängder som kräver stor beräkningskraft och du kommer att vara en viktig kompetens för att utveckla området. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär praktiskt arbete med drift och utveckling av våra Linuxbaserade miljöer, med ansvar för livscykeln på både operativ och taktisk nivå. Du kommer att vara nyckeln till att säkerställa att våra Linuxmiljöer är robusta och att funktionaliteten upprätthålls. Dessutom kommer du att aktivt arbeta med automatisering och förenkling för att effektivisera vår drift. Du kommer att vara ansvarig för att identifiera och genomföra relevanta tester och övervakning av miljöerna.  

Dina duktiga kollegor inom infrastruktur kommer att vara en värdefull resurs som stöttar dig i ditt arbete.

Vår arbetsmiljö bygger till stor del på "On Prem" lösningar. I arbetet ingår även felsökning/reparation/utbyte av hårdvara.

Du kommer delta i olika projekt och uppdrag inom IT, men även tillsammans med övriga verksamheten, ingå i enhetens beredskapstjänstgöring, delta i planerade servicefönster och arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten. Genom ditt arbete kommer du vidare att ha en inverkan på enhetens utveckling, vilket hjälper oss att nå längre i våra samhällsviktiga uppdrag.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Vi söker dig som har


• relevant eftergymnasial utbildning med inriktning mot Linux-miljöer-servrar och/eller av arbetsgivaren motsvarande bedömd arbetslivserfarenhet
• flerårig teknisk arbetslivserfarenhet som integratör, systemutvecklare, operativ driftsingenjör eller motsvarande.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• personliga egenskaper såsom att ha en god samarbetsförmåga, att vara initiativtagande samt kommunikativ
• erfarenhet att driva förändring för moderna arbetssätt såsom exempelvis devops och automatisering
• mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• kunskap och praktisk erfarenhet av att arbeta med automatisering.

Stor vikt läggs vid:


• kunskap och praktisk erfarenhet av design, uppsättning och drift inom ekosystemet för programvaror för kubernetesbaserade ramverk och containers (OpenShift)
• kunskap om filsystem och lagringssystem
• kunskap om switchar, routing och brandväggar
• mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta inom ramverket ITIL och dess processer, framförallt incident, problem, change samt release
• kunskap om agila metoder såsom DevSecOps.

Vad gör enheten?
Enheten för IT ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig it-infrastruktur samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av it-system. Enheten ansvarar för digitalisering inom it-området, vilket inkluderar utvecklings- och förvaltningsstyrning, it-projektkontor, informationssäkerhet samt telefoni och konferenssystem.

Just nu är vi mitt i en spännande resa inom IT där varje medarbetare på enheten spelar en central roll i att forma vår framtid. Vi är involverade i att utveckla nya arbetssätt och tekniker som kommer att driva oss framåt. Det är en inspirerande resa med möjligheter att påverka och utvecklas inom olika områden, inklusive det spännande området DevSecOps.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som drifttekniker hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-12-19 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02867-2023-2.1.1

#LI-MD1 Visa mindre

Handläggare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du utföra laborativt arbete inom klinisk mikrobiologi? Har du erfarenhet av arbete med bakterier och helgenomsekvensering? Då har vi ett jobb som väntar på dig! Vad ska d... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du utföra laborativt arbete inom klinisk mikrobiologi? Har du erfarenhet av arbete med bakterier och helgenomsekvensering? Då har vi ett jobb som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att utföra laborativt arbete inom klinisk mikrobiologi med såväl bakterieodling, serotypning och molekylära metoder. Vidare kommer du att utföra laborativt arbete med fokus på epidemiologisk typning inom mikrobiella övervakningsprogram inklusive tolkning av resultat framförallt från helgenomsekvenseringsdata. I rollen ingår laborativt arbete på skyddsnivå 2 samt i säkerhetslaboratorium skyddsnivå 3.

Som handläggare kommer du även att:


• Vara delaktig i utbrottsutredningar/smittspårning.
• Arbeta med datahanteringssystem samt mikrobiologiskt kvalitetsarbete.
• Vara delaktig i avdelningens gemensamma provmottagning.

Utöver ovanstående arbetsuppgifter kan det även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter.

I anställningen kan tjänstgöring inom myndighetens beredskapsdiagnostik komma att ingå, detta innebär att utanför ordinarie arbetstid stå i beredskap och utföra laborativt arbete vid behov. För ändamålet utgår särskild ersättning.

Vem söker vi?
Krav för anställningen


• biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör eller motsvarande
• erfarenhet av arbete med att odla bakterier och extrahera DNA från bakterier
• erfarenhet av självständigt laboratoriearbete
• erfarenhet av arbete i ett ackrediterat mikrobiologiskt laboratorium.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med livsmedelsburna bakterier t.ex. Salmonella och Listeria
• erfarenhet av arbete med molekylärbiologiska metoder, t.ex. qPCR
• erfarenhet av arbete med serotypning
• erfarenhet av arbete med helgenomsekvensering
• personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, noggrannhet och flexibilitet samt ansvarstagande och självgående.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av antibiotikaresistens och zoonotiska smittämnen
• erfarenhet av epidemiologisk typning
• erfarenhet med arbete inom mikrobiella övervakningsprogram
• erfarenhet av kvalitetsansvar och goda kunskaper inom kvalitetsledningssystem t.ex. Centuri
• goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete i säkerhetslaboratorium skyddsnivå 3
• erfarenhet av provhanteringssystemet LabVantage
• erfarenhet av arbete vid en statlig myndighet.

Vad gör enheten?
Enheten för laborativ bakterieövervakning. Enheten ansvarar för nationell mikrobiell övervakning av antibiotikaresistenta, vårdrelaterade, luftvägs- och livsmedelsassocierade smittämnen, t.ex. C difficile, MRSA, pneumokocker, tuberkulos, ehec, salmonella och shigella. Enheten utgör också ett expertstöd i mikrobiologiska frågeställningar vid konstaterade eller misstänkta utbrott av dessa smittämnen.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Petra Edquist, telefon 010- 205 20 20.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som handläggare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-12-18 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04839-2023-2.1.1

#LI-DNI Visa mindre

Utredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av att arbeta med frågor som relaterar till internationell hälsa i WHO eller EU sammanhang samt på nationell nivå? Då har vi ett spännande uppdrag som väntar ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av att arbeta med frågor som relaterar till internationell hälsa i WHO eller EU sammanhang samt på nationell nivå? Då har vi ett spännande uppdrag som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Till vår enhet för beredskap och krishantering söker vi utredare för att hantera olika frågor som berör Folkhälsomyndighetens beredskap och som berör myndighets arbete rörande hälsohotsförordningen och det nationella arbetet in gränsöverskridande hot.

I arbetsuppgifterna ingår att utreda och hantera ärenden själv eller tillsammans med andra i olika arbetsgrupper. Du övervakar och rapporterar smittor som normalt sett inte finns i Sverige. Du deltar i olika arbetssammanhang och tar fram underlag samt besvarar förfrågningar, rapporteringar och remisser från ett myndighetsperspektiv. Du kommer att hantera säkerhetsskyddade uppgifter och deltar i nationella och internationella möten och projekt inom området.

Enheten ansvar även för Folkhälsomyndighetens dagliga beredskapsmöten där du tillsammans med medarbetare ansvarar för dessa mötens dokumentation. Därutöver ingår att delta i och utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har en mastersutbildning inom internationell hälsa samt erfarenhet av nationellt och internationellt arbete. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet från likande arbete vid statlig myndighet
• erfarenhet av att arbeta i olika samarbeten på nationell nivå
• erfarenhet av internationellt arbete
• kunskap om internationella hälsoreglementet
• personlig lämplighet för anställningen såsom att du är självgående, analytisk och initiativtagande.

Vikt läggs vid:


• att du har representerat din arbetsgivare genom deltagande vid nationella och internationella mötet
• rapportering till internationella organisationer
• erfarenheter av arbete vid beredskapsmyndighet och hantering av säkerhetsklassad info
• personlig lämplighet för anställningen såsom att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskap och krishantering samordnar beredskapen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälsohot. Enheten ansvarar för samordning och utveckling av bland annat myndighetens krisledningsorganisation, funktionen tjänsteman i beredskap (TiB), arbetet med civilt försvar samt ansvarar för myndighetens risk- och sårbarhetsanalys. Enheten arbetar även med rapportering till WHO och ECDC utifrån internationella hälsoreglementet och hälsohotsförordningen.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tidsbegränsad anställning på heltid till och med 2024-12-31. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anette Richardson, telefon 010-205 20 49.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-12-18 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04965-2023-2.1.1

#beredskap#internationellhälsa Visa mindre

Handläggare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du arbeta med att utföra laborativt arbete inom klinisk mikrobiologi? Har du erfarenhet av arbete i ett mikrobiologiskt säkerhetslaboratorium, skyddsnivå 3? Då har du möjl... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du arbeta med att utföra laborativt arbete inom klinisk mikrobiologi? Har du erfarenhet av arbete i ett mikrobiologiskt säkerhetslaboratorium, skyddsnivå 3? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att utföra laborativt arbete inom klinisk mikrobiologi med såväl bakterieodling, resistensbestämning, DNA extraktion och molekylära metoder. Dina arbetsuppgifter omfattar laborativt arbete med fokus på epidemiologisk typning inom mikrobiella övervakningsprogram inklusive tolkning av resultat framförallt från helgenomsekvenseringsdata. I din roll ingår laborativt arbete på skyddsnivå 2 samt i säkerhetslaboratorium skyddsnivå 3.

Som handläggare kommer du vidare att:


• Vara delaktig i utbrottsutredningar/smittspårning.
• Medverka i visst forsknings- och utvecklingsarbete.
• Arbeta med datahanteringssystem samt mikrobiologiskt kvalitetsarbete.
• Vara delaktig i avdelningens gemensamma provmottagning.

Utöver ovanstående arbetsuppgifter kan det bli aktuellt med andra arbetsuppgifter.

I anställningen kan tjänstgöring inom myndighetens beredskapsdiagnostik komma att ingå, detta innebär att utanför ordinarie arbetstid stå i beredskap och utföra laborativt arbete vid behov. För ändamålet utgår särskild ersättning.

Vem söker vi?
Krav för anställningen


• biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör eller motsvarande
• erfarenhet av arbete med att odla bakterier och extrahera DNA från bakterier
• erfarenhet av arbete med tydligt eget ansvar
• erfarenhet av arbete i ett ackrediterat mikrobiologiskt laboratorium.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med antibiotikaresistenta bakterier och luftvägsburna bakterier t.ex. ESBL, MRSA, C. difficile och H. influenzae
• erfarenhet av laborativt arbete med Mycobacterium tuberculosis
• erfarenhet av arbete i säkerhetslaboratorium, skyddsnivå 3 (P3)
• erfarenhet av arbete med helgenomsekvensering samt amplikonbaserad sekvensering
• personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, noggrannhet och flexibilitet samt ansvarstagande och självgående.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av ett kvalitetssäkert laborativt arbetssätt med ständiga förbättringar
• erfarenhet av epidemiologisk typning
• erfarenhet med arbete inom mikrobiella övervakningsprogram
• erfarenhet av arbete med antibiotikaresistens, fenotypisk resistensbestämning, (mikrobuljongspädning och MGIT)
• erfarenhet av att skriva metodbeskrivningar och/eller rutiner i dokumenthanteringssystem
• erfarenhet av metodutveckling och validering av metoder
• goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av provhanteringssystemet LabVantage
• goda kunskaper inom kvalitetsledningssystem t.ex. Centuri
• erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer
• erfarenhet av arbete vid en statlig myndighet.

Vad gör enheten?
Enheten för laborativ bakterieövervakning. Enheten ansvarar för nationell mikrobiell övervakning av antibiotikaresistenta, vårdrelaterade, luftvägs- och livsmedelsassocierade smittämnen, t.ex. C difficile, MRSA, pneumokocker, tuberkulos, ehec, salmonella och shigella. Enheten utgör också ett expertstöd i mikrobiologiska frågeställningar vid konstaterade eller misstänkta utbrott av dessa smittämnen.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Petra Edquist, telefon 010- 205 20 20.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som handläggare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-12-18 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04840-2023-2.1.1                                                                   

#LI-DNI Visa mindre

Utredare med fokus tillgång till antibiotika

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenheter av arbete med projektledning, utvecklingsarbeten och arbeten kring läkemedel och antibiotikaresistens samt högskoleutbildning på minst mastersnivå inom rele... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenheter av arbete med projektledning, utvecklingsarbeten och arbeten kring läkemedel och antibiotikaresistens samt högskoleutbildning på minst mastersnivå inom relevant område? Vill du driva och utveckla myndighetens arbete med tillgång till särskilt medicinskt viktiga antibiotika? Då har vi ett jobb som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med projektledning, utvecklingsarbeten och arbeten kring beredskapsläkemedel och tillgång till antibiotika..

Som utredare kommer du att driva och delta i arbeten inom området tillgång till antibiotika samt inom området läkemedelsberedskap och läkemedelslogistik, med fokus på antibiotikaområdet. Du samverka med regioner och andra myndigheter inom området läkemedelsberedskap och antibiotika. Du delta i myndighetens övergripande arbete inom läkemedelsberedskap utifrån myndighetens instruktion (Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten).

I rollen ingår att utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex. att medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete, remissvar, granskning av texter, analys, rapportskrivning samt omvärldsbevakning.

I dina specifika ansvarsområden ingår bl.a. att delta i myndighetens arbete med tillgång till särskilt medicinskt viktiga antibiotika. Arbetet bedrivs såväl nationellt som inom norden och på EU-nivå. I arbetet ingår att samverka med myndigheter och andra relevanta aktörer. Du kommer fortsätta att utveckla insatser för att säkra tillgången till antibiotika, men också implementera och driva ett utvecklingsprojekt till mer fasta och långsiktiga arbetsformer på området. Du kommer att delta i arbeten för att öka tillgång till äldre antibiotika på den svenska marknaden samt arbeta med att förvalta avtal avseende antibiotika för beredskapsändamål.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Högskoleutbildning på mastersnivå inom relevant område, t.ex. farmaci, medicin, folkhälsa eller legitimerad apotekare.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenheter av arbete med projektledning, utvecklingsarbeten och arbeten kring läkemedel och antibiotikaresistens
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta med insatser för att stärka tillgången till antibiotika eller andra läkemedel
• erfarenhet av arbete med läkemedelsmarknadsfrågor, såsom market access
• erfarenheter av samverkan med olika myndigheter eller kommuner och regioner eller andra nationella eller internationella aktörer inom ett för tjänsten relevant område
• erfarenheter av att arbeta med läkemedel i beredskap
• erfarenhet av läkemedelsupphandling och/eller läkemedelslogistik
• kunskaper eller erfarenheter av att arbeta med läkemedelsförsörjning nationellt och/eller inom EU och internationellt
• erfarenheter av arbete med policys och strategier på antibiotika området
• personlig lämplighet för anställningen såsom ansvarstagande, analytisk, kommunikativ (muntligt och skriftligt), samarbete och strukturerad.

Vikt läggs vid:


• erfarenheter av arbete på kunskapsbaserad verksamhet eller offentlig verksamhet, så som statlig myndighet
• erfarenhet av att arbeta med regionalt eller nationellt Stramaarbete
• erfarenheter av att delta i EU-projekt
• erfarenhet av att delta i internationella projekt.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskapsläkemedel och logistik samordnar läkemedelberedskapen mot smittsamma sjukdomar som Folkhälsomyndigheten har uppdrag att hantera. Det innebär att enheten hanterar det operativa arbetet inkl. kvalitetsarbete med de nationella beredskapslagren, ansvar för garantiavtal inför influensapandemi, uppdrag gällande vaccin mot t.ex. covid-19, antibiotika och antiviraler inför en eventuell influensapandemi, avtal för lagerhållning, distribution och logistik samt uppgifter avseende att säkerställa tillgång till antibiotika.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Jenny Hellman, telefon 010- 205 24 05.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-12-11 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04504-2023-2.1.1

#market access#läkemedelsmarknad#antibiotika#antibiotikaresistens#strama Visa mindre

Utredare med fokus beredskapsläkemedel

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du arbeta med arbetsuppgifter inom beredskapsläkemedel och logistik? Har du apotekarexamen eller annan relevant högskoleutbildning relaterad till uppdraget samt erfarenhet... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du arbeta med arbetsuppgifter inom beredskapsläkemedel och logistik? Har du apotekarexamen eller annan relevant högskoleutbildning relaterad till uppdraget samt erfarenhet från inköp, lagerhållning och distribution av läkemedelprojekt? Då har vi ett jobb som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att utreda, hantera och följa upp myndighetens hantering av beredskapsläkemedel. Det inkluderar bland annat arbete inom distribution och logistik hantering, kvalitetssäkring, behovsbehovsbedömning samt samla in, sammanställa och analysera läkemedelsdata.

Som utredare kommer du vidare att medverka i myndighetens allmänna arbetsuppgifter inom beredskapsläkemedel och logistik. Delta och representera vid nationella och internationella möten och projekt inom området samt delta och även leda arbetet i olika arbetsgrupper där allmän och även specifik utredarkompetens efterfrågas. Att följa projektplan utifrån specifika uppdrag blir bl.a. ditt specifika ansvarsområde.

I rollen ingår att utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex. att medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete, remissvar, granskning av texter, analys, rapportskrivning samt omvärldsbevakning.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du har en apotekarexamen eller annan relevant högskoleutbildning relaterad till uppdraget.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet från inköp, lagerhållning och distribution av läkemedel
• god kännedom om läkemedelslagstiftning
• erfarenhet av framtagande av interna styrdokument som säkerställer interna processer
• goda kunskaper i Officeprogrammen, till exempel Excel
• goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal och skrift
• personlig lämplighet för anställning såsom ansvarstagande, flexibel, kommunikativ, god samarbetsförmåga, stresstålig, och noggrann.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att verka inom nationell myndighet
• erfarenhet att hantera säkerhetsklassad information
• vana att hantera och analysera läkemedelsdata
• erfarenhet av regulatoriskt arbeta med läkemedel (RA)
• erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor för läkemedel (QA)
• erfarenhet av upphandling och avtal
• erfarenhet av operativt arbete kring läkemedel och läkemedelsförsörjning
• datahantering, programmering
• projektledning. 

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av budgetarbete
• deltagit vid nationella och internationella projekt och möten
• erfarenhet från logistikarbete
• erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor kring läkemedel och läkemedelsförsörjning.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskapsläkemedel och logistik samordnar läkemedelberedskapen mot smittsamma sjukdomar som Folkhälsomyndigheten har uppdrag att hantera. Det innebär att enheten hanterar det operativa arbetet inkl. kvalitetsarbete med de nationella beredskapslagren, ansvar för garantiavtal inför influensapandemi, uppdrag gällande vaccin mot t.ex. covid-19, antibiotika och antiviraler inför en eventuell influensapandemi, avtal för lagerhållning, distribution och logistik samt uppgifter avseende att säkerställa tillgång till antibiotika.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten? 
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Jenny Hellman, telefon 010- 205 24 05.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-12-11 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04505-2023-2.1.1

 

#beredskapsläkemedel#beredskap#läkemedel#farmaceut#vaccinberedskap#läkemedelsberedskap Visa mindre

Tillsynsutredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av arbete med tillsyn i offentlig sektor och vill arbeta med att genomföra tillsyn enligt alkohollagen? Vill du prova att arbeta med nationell tillsyn på Fo... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.


Har du erfarenhet av arbete med tillsyn i offentlig sektor och vill arbeta med att genomföra tillsyn enligt alkohollagen? Vill du prova att arbeta med nationell tillsyn på Folkhälsomyndigheten? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss under ett vikariat på sex månader.

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som i samarbete med en arbetsgrupp vill arbeta med att genomföra tillsyn enligt alkohollagen. Tillsynen består under denna period huvudsakligen av skrivbordstillsyn över verksamhetsutövare som bedriver handel med desinfektionsmedel. I arbetet ingår också att bidra till utvecklingen av verksamhetsstöd såsom blanketter, rutiner etc.

Utöver detta ingår sedvanliga myndighetsuppgifter som exempelvis svara på inkomna frågor, övrig ärendehandläggning, granskning av texter samt omvärldsbevakning. Resor förekommer i tjänsten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen


• högskoleexamen inom juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, civilingenjör eller likvärdig
• erfarenhet av arbete med tillsyn i offentlig sektor
• erfarenhet av ärendehandläggning på myndighet och att skriva beslut
• mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• personlig lämplighet för anställningen såsom helhetssyn, god samarbetsförmåga och hög integritet samt att vara kommunikativ, ansvarstagande, strukturerad, analytisk förmåga och serviceinriktad.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av informationsspridning inom ett område som avser juridisk tillämpning
• kunskaper i klarspråk
• god datorvana och kunskaper inom MS Office (Word, Excel, Power Point och Outlook).

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av tillämpning av EU-rätt
• erfarenhet av att tillämpa alkohollagstiftningen.

Vad gör enheten?
Enheten för alkoholprevention har ett övergripande ansvar för tillsyn över verksamhetsutövare och tillsynsvägledning av regionala och lokala myndigheters tillsynsarbete enligt bestämmelserna i alkohollagstiftningen. Enheten ansvarar även för att sammanställa, analysera och förmedla kunskap inom alkoholområdet, i syfte att förebygga ohälsa.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid till och med 2024-07-31. Tillträde sker snarast möjligt.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Marie Risbeck, telefon 010- 205 29 24.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-12-13 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04941-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom epidemiologisk övervakning

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du arbeta med epidemiologisk övervakning, rapportering och smittskyddsfrågor kopplat till sjukdomar såsom covid-19, influensa, rsv, mpox och calici? Då har du möjlighet at... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du arbeta med epidemiologisk övervakning, rapportering och smittskyddsfrågor kopplat till sjukdomar såsom covid-19, influensa, rsv, mpox och calici? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med epidemiologisk övervakning av de sjukdomar som enheten ansvarar för: covid-19, influensa, rsv, mpox och calici. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. löpande analys och rapportering av övervakningsdata av ovan nämnda sjukdomar samt fördjupade analyser vid behov. I rollen ingår samverkan med interna och externa aktörer, remisshantering, projektledning samt bidra i enhetens och myndighetens övriga arbete.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Högskoleexamen inom relevant område (till exempel naturvetenskap, medicin, folkhälsa, epidemiologi, mikrobiologi).

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• utbildning inom epidemiologi, smittskydd och/eller statistik
• erfarenhet av datahantering och analys
• personlig lämplighet för anställningen så som att vara analytisk, flexibel, samarbetsinriktad och ansvarstagande.

Stor vikt läggs vid:


• flerårig erfarenhet inom relevant område (till exempel epidemiologisk övervakning och analys, smittskyddsarbete eller motsvarande)
• erfarenhet av arbete med analys i statistikprogram t.ex. Stata, R, SAS
• genomförd utbildning inom fältepidemiologi (till exempel EPIET), forskarutbildning inom relevant område, eller motsvarande.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av utredningsarbete inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av myndighetssamverkan
• erfarenhet av statistisk analys
• erfarenhet och god vana att skriva rapporter både på svenska och på engelska.

Vad gör enheten?
Enheten för smittskyddssamordning och övervakning av säsongsvirus ansvarar för att samordna det nationella smittskyddsarbetet, samt epidemiologisk övervakning av covid-19, influensa, RSV, calici och mpox. Vid enheten finns även myndighetens EPIET fellows och deras huvudhandledare.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anneli Carlander, telefon 010- 205 24 61.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-11-09 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04052-2023-2.1.1 Visa mindre

IT-infrastrukturtekniker inom server, lagring och virtualisering

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Är du en entusiast inom IT-infrastruktur, med en passion för modern teknik och ett starkt engagemang för samhällsviktiga insatser? Då har du hittat rätt! Vi befinner oss mitt i... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Är du en entusiast inom IT-infrastruktur, med en passion för modern teknik och ett starkt engagemang för samhällsviktiga insatser? Då har du hittat rätt! Vi befinner oss mitt i en spännande utvecklingsfas på vår myndighet och fokuserar på flera viktiga områden, inklusive datadrivna arbetssätt.

Vi strävar efter att bygga och underhålla en stabil driftmiljö, samtidigt som vi arbetar nära i olika team för att säkerställa stabilitet och framtida hållbarhet i våra leveranser. Våra mål är att skapa proaktivitet, IT-plattformar som minimerar driftstörningar samt att snabbt kunna anpassa leveransen till verksamheternas behov.

Här finns en unik möjlighet för dig att fördjupa och bredda din kompetens inom flera områden. Vi erbjuder en hybrid arbetsmiljö som främjar flexibilitet i ditt arbete. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som IT-infrastrukturtekniker och vill vara en del av ett team som driver digital innovation inom samhällsviktiga områden, ansök nu!

Vad ska du jobba med?
Som IT-infrastrukturtekniker inom server, lagring och virtualisering kommer du att bli en del av ett team som ger dig stora möjligheter att påverka utvecklingen inom området.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär praktiskt arbete med hantering av våra IT-miljöer inom lagring och virtualisering, med ansvar för livscykeln på både operativ och taktisk nivå. Du kommer att vara nyckeln till att säkerställa att vår lagringsinfrastruktur är robust och att funktionaliteten upprätthålls. Dessutom kommer du att aktivt arbeta med automatisering och förenkling för att effektivisera vår drift. Du kommer att vara ansvarig för att identifiera och genomföra relevanta tester, inklusive återläsning. Dina duktiga kollegor inom infrastruktur kommer att vara en värdefull resurs som stöttar dig i ditt arbete.

Vår arbetsmiljö bygger till stor del på "On Prem" lösningar. Genom ditt arbete kommer du att ha en inverkan på enhetens utveckling, vilket hjälper oss att nå längre i våra samhällsviktiga uppdrag.

Du kommer delta i olika projekt och uppdrag inom IT, men även tillsammans med övriga verksamheten, ingå i enhetens beredskapstjänstgöring, delta i planerade servicefönster och arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Vi söker dig som har


• relevant eftergymnasial utbildning inom it-infrastruktur och/eller av arbetsgivaren bedömd relevant arbetslivserfarenhet inom it-infrastruktur
• flerårig erfarenhet av server, lagring och VMvare virtualisering
• erfarenhet av NetApp ONTAP.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• personliga egenskaper såsom att ha en god samarbetsförmåga, prioriteringsförmåga samt att vara initiativtagande, nyfiken, kommunikativ och analytisk.
• mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid:


• kunskap om NetApp StorageGRID, S3 generellt
• erfarenhet av att ha arbetat med design och arkitektur av stora lagringslösningar
• erfarenhet av automatiseringar.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta inom ramverket ITIL och dess processer, framförallt incident, problem, change samt release
• kunskap om agila metoder såsom DevSecOps
• erfarenhet av backuplösningar.

Vad gör enheten?
Enheten för IT ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig it-infrastruktur samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av it-system. Enheten ansvarar för digitalisering inom it-området, vilket inkluderar utvecklings- och förvaltningsstyrning, it-projektkontor, informationssäkerhet samt telefoni och konferenssystem.

Just nu är vi mitt i en spännande resa inom IT där varje medarbetare på enheten spelar en central roll i att forma vår framtid. Vi är involverade i att utveckla nya arbetssätt och tekniker som kommer att driva oss framåt. Det är en inspirerande resa med möjligheter att påverka och utvecklas inom olika områden, inklusive det spännande området DevSecOps.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som drifttekniker hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-11-21 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02334-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom data och register

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Enheten för data och register söker nu förstärkning till sitt team. Har du erfarenhet av systemutveckling och relevant högskoleutbildning? Då har du möjlighet att använda och u... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Enheten för data och register söker nu förstärkning till sitt team. Har du erfarenhet av systemutveckling och relevant högskoleutbildning? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med de system som används inom enhetens ansvarsområde. I rollen kommer du, som medarbetare i ett team, att förvalta system för insamling och tillgängliggörande av data och statistik.

Utöver detta kommer du att vara delaktig i övrigt arbete som sker på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du har en akademisk examen inom systemvetenskap, statistik, nationalekonomi eller annat som bedöms relevant samt erfarenhet av systemförvaltning.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• kännedom om standardspråk exempelvis NET och Python och samt förmåga att kunna anpassa sig till andra språk
• erfarenheter i grundläggande kommandon i Linux
• personlig lämplighet för anställningen såsom att ha helhetssyn, vara ansvarstagande, flexibel, ha god samarbetsförmåga samt vara initiativtagande.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av systemutveckling, till exempel av enkätverktyg och web-gränssnitt för visualisering av statistik
• erfarenhet av att förvalta system för presentation och visualisering av data
• goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av att förvalta PxWeb.

Vad gör enheten?
Enheten för data och register har huvudansvar för myndighetens hantering av databaser och register och är myndighetens centrala resurs för datahantering.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Nasser Nuru Mahmud, telefon 010- 205 23 58.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-11-08 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04246-2023-2.1.1

 

#LI-MD1 Visa mindre

Receptionist till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du en genuin känsla för service och erfarenhet av receptionsarbete? Vill du arbeta i myndighetens hjärta och bli besökarens första intryck? Då har vi ett spännande och vikt... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du en genuin känsla för service och erfarenhet av receptionsarbete? Vill du arbeta i myndighetens hjärta och bli besökarens första intryck? Då har vi ett spännande och viktigt jobb som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med att bemanna myndighetens reception och besöksmottagning.

I rollen som receptionist kommer du att:


• bemanna receptionen och ta emot besökare samt ge service till medarbetare
• samordna och stötta interna konferenser samt tidvis vara behjälplig vid externa konferenser
• hålla konferensytan i bra skick
• arbeta med administration av behörigheter i passersystem
• hantera tillverkning av passerkort
• ansvara för nyckelhantering
• arbete i telefonväxel kan eventuellt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Folkhälsomyndigheten ingår i Sveriges totalförsvar vilket bland annat innebär att vi har system för att kommunicera på ett säkert sätt (Signalskydd). I dina arbetsuppgifter kommer det även ingå att vara del av signalskyddsorganisationen.

Du kommer även arbeta med i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Vi söker dig som har flera års (minst 2 års) aktuell erfarenhet av receptionsarbete.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• personlig lämplighet för anställningen såsom att ha en god samarbets- och prioriteringsförmåga samt att vara kommunikativ, serviceinriktad och ansvarstagande
• erfarenhet av koordinering av konferenser
• mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
• goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
• goda kunskaper i Office-programmen
• kunskap om och/eller erfarenhet av säkerhetsarbete, såsom exempelvis väktarutbildning eller erfarenhet av receptionsarbete i lokal som är skyddsobjekt eller motsvarande kunskap och/eller erfarenhet.

Stor vikt läggs vid:


• kunskap om offentlig förvaltning.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med passersystem
• erfarenhet som växeltelefonist
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• dokumenterad utbildning inom signalskydd.

Vad gör enheten?
Enheten för kontorsservice och svarstjänst ansvarar för myndighetens vaktmästeri, post- och godsmottagning, bud och transporter på båda kontoren. Receptionen i Solna tar emot besökare och ansvarar för myndighetens växel med larmhantering, passerkort och säkerhetssystem.

Enheten ansvarar för den interna servicen av våra kontor när det gäller inredning och möblering samt övrig förvaltning av det aktivitetsbaserade kontoret. Enheten ansvarar också för Svarstjänst som svarar på inkommande frågor till myndigheten främst om covid-19.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?

Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som administratör med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Helena Nygren, telefon 010- 205 22 70.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som receptionist hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-11-07 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04247-2023-2.1.1 Visa mindre

HR-chef till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du leda och utveckla det strategiska och operativa HR-arbetet inom Folkhälsomyndigheten? Vill du tillsammans med dina medarbetare driva det aktiva arbetet med medarbetarsk... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du leda och utveckla det strategiska och operativa HR-arbetet inom Folkhälsomyndigheten? Vill du tillsammans med dina medarbetare driva det aktiva arbetet med medarbetarskapet samt utvecklingen av ledarskapet på myndigheten? Ett spännande och viktigt jobb med kompetenta och trevliga kollegor väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Inom avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd har vi samlat 7 enheter samt en stab som tillsammans bidrar till att skapa goda förutsättningar för myndighetens samlade verksamhet. Till avdelningen söker vi nu en HR-chef, tillika enhetschef för HR-enheten.

Som HR-chef är du ansvarig för det strategiska och operativa HR-arbetet inom myndigheten. I uppdraget leder du en enhet som arbetar verksamhetsnära och stödjer organisationen i det transformerade arbetslivet som växer fram där vi utvecklar verksamheten utifrån våra lokaler, den sociala och digitala arbetsmiljön samt våra arbetssätt. Du driver utvecklings- och förändringsarbete inom ditt ansvarsområde i nära samverkan med övriga funktioner inom myndigheten. I rollen som HR-chef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet.

Du är en viktig drivkraft i utvecklingen av myndigheten där utvecklingen och tydliggörandet av ledarskapet prioriteras högt. Tillsammans med dina medarbetare driver du det aktiva arbetet med medarbetarskapet på myndigheten med utgångspunkt i ett tillitsbaserat förhållningssätt, psykologisk trygghet samt den statliga värdegrunden. Du leder vidareutvecklingen av myndighetens kompetensförsörjning med bland annat utvecklad utbildningssamordning och introduktion av nyanställda. I rollen som HR-chef ansvarar du vidare för att driva och utveckla arbetsgivarpolitiken på myndigheten och att bidra till den gemensamma arbetsgivarpolitiken i staten.

Du trivs med att skapa nätverk och samverka internt och därigenom skapa förutsättningar för uppdraget. Din roll i avdelningens ledningsgrupp, som gemensamt ansvarar för att främja utvecklingen av verksamheten för att möta omvärldens behov och därtill myndighetens uppdrag, kommer även vara en viktig del i arbetet. Du leder utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt och skapar vidare förutsättningar för medarbetare på enheten att göra ett bra arbete genom att främja ett gott medarbetarskap och samverkan samt inspirera och motivera till utveckling.

Som enhetschef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen som enhetschef ingår att:


• vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation
• sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls
• säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt
• skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen samt att företräda myndigheten externt
• ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirera och motivera till utveckling
• tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Som krav för den här anställningen vill vi att du har erfarenhet av att vara HR-chef med personal- budget- och verksamhetsansvar samt innehar en akademisk examen.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:

Vi kommer fästa mycket stor vikt vid dina tidigare erfarenheter av och kunskaper inom verksamhetsutveckling och förändringsledning. Vi fäster vidare mycket stor vikt vid personliga egenskaper så som att vara initiativtagande, kommunikativ, samarbetsinriktad samt att ha hög integritet och helhetssyn.

Stor vikt läggs vid:

Vi kommer att fästa stor vikt vid tidigare erfarenhet av arbete inom bred HR-roll, utbildning inom ledarskap, tidigare erfarenhet av arbete inom/med offentlig sektor samt kunskaper och erfarenheter inom arbetsrätt.

Vad gör enheten?
Enheten för HR arbetar myndighetsövergripande med strategisk kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke, medarbetarskap och ledarskap samt förändringsledning. Enheten leder processer kring lika villkor, lönebildning samt arbetsmiljö och hälsa. HR företräder arbetsgivaren gentemot fackliga organisationer och ingår kollektivavtal. Enheten bidrar med sakkunskap och ger chefsstöd vid exempelvis arbetsrättsliga frågor, rekrytering, organisations- och grupputveckling samt rehabilitering. HR ansvarar för löneadministration och redovisar personalstatistik.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten? 
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Patric Winther, tel. 010- 205 23 14.

Fackliga företrädare: för SACO Marlene Olsson Vargas, tel. 010-205 25 37, för OFR/S Jessika Spångberg, tel. 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som enhetschef hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-10-23 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03262-2023-2.1.1

#LI-MD1 Visa mindre

Tekniker till laboratorietekniskt underhåll

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vi på Folkhälsomyndigheten söker nu en Tekniker till laboratorietekniskt underhåll. Har du minst 3 års dokumenterad erfarenhet som tekniker inom fastighet, laboratorier, sjukvå... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi på Folkhälsomyndigheten söker nu en Tekniker till laboratorietekniskt underhåll. Har du minst 3 års dokumenterad erfarenhet som tekniker inom fastighet, laboratorier, sjukvård eller läkemedelsbranschen? Då har vi ett viktigt och spännande jobb som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Myndigheten har laboratorier i skyddsnivå 2-4 och det finns flera avancerade system samt apparaturer kopplade till dessa. Det ingår i rollen som tekniker att underhålla, dekontaminera samt validera dessa. Vi arbetar efter skrivna rutiner och det kommer ingå i dina arbetsuppgifter att dessa rutiner uppdateras och efterföljs.

Folkhälsomyndighetens säkerhetslaboratorie är en unik byggnad och den enda av sin klass i norra Europa. Under 2024 kommer hela säkerhetslaboratoriet att genomgå en större renovering och i rollen som tekniker kommer du vara delaktig i det arbetet för att bygga viktig kunskap inför framtiden. Du kommer efter att ha byggt upp specialistkunskap vidare ansvara för planering och underhållet i denna byggnad. Du kommer även arbeta med övriga på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Arbetet är till viss del självständigt men sker även i samarbete med andra tekniker och enhetschef för fastighet och säkerhet. Du kommer vidare ha daglig kontakt med övriga medarbetare på myndigheten som arbetar laborativt.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du har minst 3 års dokumenterad erfarenhet som självständig underhållstekniker inom fastighet, laboratorier, sjukvård eller läkemedelsbranschen.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• relevant för arbetsuppgifterna utbildning som underhållstekniker inom fastighet, laboratorier eller sjukvård
• erfarenhet att ta fram underhållsplaner
• erfarenhet att ta fram och skriva underhållsdokumentation
• mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
• goda kunskaper inom MS Office-paketet
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara ansvarstagande samt flexibel, serviceinriktad, självgående och strukturerad.

Stor vikt läggs vid:


• körkort.

Vikt läggs vid:


• vana att genomföra riskanalyser.

Vad gör enheten?
Enheten för fastighet och säkerhet ansvarar för fastighet, säkerhet och laboratorietekniskt underhåll. Laboratorietekniskt underhåll ansvarar för underhåll, dekontaminering och underhåll av teknisk utrustning samt laboratorier. Din roll kommer vara direktrapporterande till enhetschefen.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna nära Torsplan med bra kommunikationer. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Som statligt anställd har du fördelaktiga semestervillkor enligt de statliga kollektivavtalen och generösa pensionsvillkor. Folkhälsomyndigheten har friskvårdsbidrag samt erbjuder, under förutsättning att verksamheten så tillåter, möjlighet att genomföra friskvårdsaktiviteter under normalarbetstiden.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Andreas Göransson, telefon 010- 205 23 25.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som tekniker hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-10-10 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03303-2023-2.1.1

#LI-MD1#tekniker#laboratorieteknisktunderhåll Visa mindre

Utredare inom miljörelaterad hälsa, inriktning klimat

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du arbetslivserfarenhet från miljöhälsoområdet och klimatförändringens effekter på folkhälsa? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss! Vad ska d... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du arbetslivserfarenhet från miljöhälsoområdet och klimatförändringens effekter på folkhälsa? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med Folkhälsomyndighetens uppdrag inom miljörelaterad hälsa och särskilt klimatförändringens effekter på folkhälsa. Som utredare hos oss kommer du att delta i arbetet med en hälsobaserad risk- och sårbarhetsanalys av klimatförändringen effekter i Sverige. I arbetet ingår skriftlig sammanställning av kunskapsläge och analysresultat samt kommunikation av resultat. Utifrån erfarenhet och kunskap, kommer du att bistå i arbetet med samhällsplanering och internationella frågor kopplade till klimat, miljö och hälsa.

Du kommer även utföra sedvanliga arbetsuppgifter på myndigheten som ingår i utredarrollen t.ex. att medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete, ta fram remissvar, samverka med andra myndigheter samt granska texter.                     

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du har en högskoleexamen inom naturvetenskap, folkhälsa, miljömedicin eller annat relevant område samt mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Du har aktuell arbetslivserfarenhet från miljöhälsoområdet särskilt kopplat till klimatförändringens påverkan på hälsa, samt mycket goda kunskaper i vetenskapliga arbetssätt.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet från forskningsmiljö och god kunskap om vetenskapliga metoder
• erfarenhet av arbete med kunskapssammanställning
• god kunskap om nationellt arbete med klimatanpassning avseende hälsa
• personlig lämplighet för anställningen såsom god samarbetsförmåga samt att vara analytisk, noggrann och ansvarstagande.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med sårbarhetsanalys eller konsekvensbedömning
• utbildning eller erfarenhet av arbete inom folkhälsoområdet
• goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
• erfarenhet av mediakontakter och intervjuer
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara självgående och flexibel.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet från arbete vid offentlig verksamhet
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara strukturerad.

Vad gör enheten?
Vårt uppdrag inom området miljörelaterad hälsa är att följa upp, utvärdera och förmedla kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön. I uppdraget ingår att upptäcka och förebygga hälsorisker i den fysiska miljön liksom att främja förutsättningarna för en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa. Vi bistår med kunskapsstöd om och följer upp miljöns påverkan på hälsa, tillsynsvägleder om miljöbalkens regler för hälsoskydd samt utbildar och utfärdar tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. Vi samverkar främst med nationella aktörer men har även internationella, lokala och regionala samarbeten.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid till och med 2025-01-31. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Karin Ljung Björklund, telefon 010- 205 27 48.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-10-18 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03404-2023-2.1.1 Visa mindre

Rekryterare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering? Vill du arbeta med rekrytering till många olika roller inom en myndighet? Vill du bidra till samhällsnytta til... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering? Vill du arbeta med rekrytering till många olika roller inom en myndighet? Vill du bidra till samhällsnytta tillsammans med härliga kollegor? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med hela rekryteringsprocessen, från framtagande av kravprofil till anställningsbeslut. Vi använder oss av en kompetensbaserad intervjumetodik och har ett nära samarbete med rekryterande chef.

Det kan även bli aktuellt att arbeta med övriga på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Akademisk utbildning inom personalvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med HR som innefattat kompetensbaserad rekrytering inom statlig verksamhet
• personlig lämplighet för anställning så som att vara självständig, resultatinriktad, trovärdig/trygg i sin roll samt att ha en god samarbetsförmåga
• mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystemet ReachMee
• goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Vad gör enheten?
Enheten för HR arbetar myndighetsövergripande med strategisk kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke, medarbetarskap och ledarskap samt förändringsledning. Enheten leder processer kring lika villkor, lönebildning samt arbetsmiljö och hälsa. HR företräder arbetsgivaren gentemot fackliga organisationer och ingår kollektivavtal. Enheten bidrar med sakkunskap och ger chefsstöd vid exempelvis arbetsrättsliga frågor, rekrytering, organisations- och grupputveckling samt rehabilitering. HR ansvarar för löneadministration och redovisar personalstatistik.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tidsbegränsad anställning på heltid fram till och med 30 juni 2024 med tillträde snarast möjligt.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Marie-Louise Schüssler, telefon 010- 205 22 60.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som rekryterare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-10-08 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03454-2023-2.1.1 Visa mindre

Statistiker

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av R-programmering och mycket god kunskap om olika statistiska metoder inom biostatistik, epidemiologi eller folkhälsa? Då kan du använda och utveckla din kom... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av R-programmering och mycket god kunskap om olika statistiska metoder inom biostatistik, epidemiologi eller folkhälsa? Då kan du använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med statistiska analyser och är skicklig i R-programmering och dessutom känner sig bekväm med statistiska metoder för epidemiologi och folkhälsa. Arbetet är varierande både vad gäller ämnen och uppgifter. Hos oss jobbar du både självständigt och tillsammans med statistikerkollegor på enheten.

Som utredare kommer du bland annat att:


• stödja sakkunniga utredare på hela myndigheten i både långa och korta projekt med statistiska analyser, ta fram ta tabeller och grafer
• arbeta med data management, strukturera och bearbeta data från olika hälsoregister och populationsundersökningar samt bidra till statistikproduktion
• arbeta med kompetensutveckling och administration.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

En masterexamen i statistik, matematisk statistik, biostatistik eller motsvarande.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• minst två års praktisk erfarenhet av R-programmering
• mycket god kunskap om olika statistiska metoder inom biostatistik, epidemiologi eller folkhälsa
• personlig lämplighet för anställningen så som analytisk, självständig, serviceinriktad samt kommunikativ i både tal och skrift
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av statistiskt analysarbete inom biostatistik, epidemiologi, folkhälsa eller medicinsk forskning.

Vikt läggs vid:


• slutförd forskarutbildning
• minst ett års erfarenhet av att arbeta med data från svenska hälsoregister.

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av statistik- och analysprojekt. Enheten består av 20 medarbetare varav hälften är statistiker men även hälsoekonomer, enkätspecialister, modellerare och data scientist ingår.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som statistiker hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-10-10 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03739-2023-2.1.1 Visa mindre

Enhetschef vid Enheten för miljöhälsa

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du leda myndighetens arbete vid Enheten för miljöhälsa? Då är du välkommen att söka ett viktigt och utvecklande jobb där du har möjlighet att använda och utveckla din komp... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du leda myndighetens arbete vid Enheten för miljöhälsa? Då är du välkommen att söka ett viktigt och utvecklande jobb där du har möjlighet att använda och utveckla din kompetens!

Vad ska du jobba med?
Du blir enhetschef för Enheten för miljöhälsa inom Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd. Som enhetschef har du personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Du ansvarar för att samverkan bedrivs såväl inom den egna medarbetargruppen, på avdelningen samt med övriga delar av myndigheten. Du representerar myndigheten och samverkar med nationella myndigheter, regioner och andra aktörer nationellt och internationellt och kommunicerar myndighetens och enhetens uppdrag och mål såväl internt som externt. Du är en mediakontakt inom enhetens ansvarsområden.

Du leder utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt och skapar vidare förutsättningar för medarbetare på enheten att göra ett bra arbete genom att främja ett gott medarbetarskap och samverkan samt inspirera och motivera till utveckling.

Som enhetschef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen som enhetschef ingår att:


• vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation
• sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls
• säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt
• skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen samt att företräda myndigheten externt
• ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirerar och motivera till utveckling
• tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har en högskoleexamen inom naturvetenskap, miljömedicin eller annat område som myndigheten bedömer relevant för befattningen samt erfarenhet som chef med budget- personal- och arbetsmiljöansvar.

Du har god kunskap och erfarenhet från arbete med Sveriges miljömål, Folkhälsomålen, de globala hållbarhetsmålen, miljöbalken och miljörelaterad hälsa.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• genomgången chefs- och ledarskapsutbildning
• goda ledaregenskaper, vilket innebär att du är beslutsmässig, strukturerad, analytisk och agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• väl insatt i reglering rörande hälsoskydd enligt miljöbalken, Sveriges miljömål, Sveriges Folkhälsomål och tillståndsgivning gällande användning av bekämpningsmedel
• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning och god kunskap om statsförvaltningen
• disputerad inom område som myndigheten bedömer relevant för befattningen
• erfarenhet av samverkan med myndigheter och andra relevanta aktörer
• personlig lämplighet för anställningen såsom ansvarstagande och strategisk.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av EU- och/eller internationell samverkan inom enhetens ansvarsområden
• erfarenhet av extern kommunikation, företrädesvis till myndigheter, civilsamhället, profession och allmänhet.

Vad gör enheten?   
Enheten för miljöhälsa ansvarar för att följa upp, utvärdera och förmedla kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön. I uppdraget ingår att upptäcka och förebygga hälsorisker i den fysiska miljön liksom att främja förutsättningarna för en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa, med särskilt fokus på de grupper i befolkningen som löper störst risk att drabbas.

Enheten utgör kunskapsstöd till regeringen och andra nationella myndigheter i dessa frågor. Bland enhetens arbetsuppgifter ingår att tillsynsvägleda kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta, samt att utbilda, pröva och utfärda tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. 

Enheten driver inom ramen för miljömålsrådet ett programområde i samverkan med andra myndigheter och aktörer för att synliggöra och nyttja hälsa som drivkraft i arbetet med miljömålen och hållbar utveckling.

Andra områden som enheten ansvarar för är att följa och sprida kunskap om hur klimatförändringen kan påverka jämlik hälsa liksom hur samhällsplanering kan främja en jämlik hälsa och bidra till social hållbarhet.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten? 
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. 

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker efter överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad? 
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Johan Kaarme, telefon 010- 205 21 19.

Fackliga företrädare: SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som enhetschef hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-10-03 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03544-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare – mikrosimuleringsmodell

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du ha ett betydelsefullt och omväxlande arbete? Vill du jobba tillsammans med trevliga kollegor? Välkommen med din ansökan. Vad ska du jobba med? Du kommer genomföra anal... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du ha ett betydelsefullt och omväxlande arbete? Vill du jobba tillsammans med trevliga kollegor? Välkommen med din ansökan.

Vad ska du jobba med?
Du kommer genomföra analyser med simuleringsmodellen SESIM samt administrativa arbetsuppgifter kopplade till det arbetet.

Utöver detta kan du komma att bli delaktig i övrigt arbete som sker på enheten och myndigheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom statistik eller annat kvantitativt ämne med samhällsfokus samt flerårig erfarenhet av utveckling och användande av individbaserade mikrosimuleringsmodeller.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• flerårig erfarenhet av utveckling och användande av mikrosimuleringsmodellen SESIM
• erfarenhet av arbete med programmering och systemutveckling
• erfarenhet av programmeringsspråken R och SAS. Viss erfarenhet av programmeringsspråken C++ och Julia
• erfarenhet av att arbeta med samhälls- och/eller hälsoekonomiska analyser
• mycket goda kunskaper inom statistik
• personlig lämplighet för anställningen såsom god samarbetsförmåga
• goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av systemutveckling inom R och Visual Basic
• erfarenhet av användning av Statistiska centralbyråns simuleringsmodell FASIT
• kunskap om SCB:s olika registerdata
• erfarenhet av analys samt sammanställning och rapportering av simuleringsstudier
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara noggrann, effektiv och helhetssyn.

Stor vikt läggs vid:


• kunskap om regel- och transfereringssystemen i Sverige (skatter, bidrag) som påverkar befolkningens disponibla inkomster.

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av statistik- och analysprojekt.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tidsbegränsad anställning på 80 % under perioden 2023-10-01 – 2023-12-31.

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-09-21 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03450-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom miljörelaterad hälsa, inriktning hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du arbetslivserfarenhet från miljöhälsoområdet och kunskap om miljöbalken? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kunskap hos oss! Vad ska du jobba med? Vi söker... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du arbetslivserfarenhet från miljöhälsoområdet och kunskap om miljöbalken? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kunskap hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med Folkhälsomyndighetens uppdrag inom miljörelaterad hälsa och särskilt med tillsynsvägledning enligt miljöbalkens regler om hälsoskydd. Som utredare hos oss kommer du att informera, utbilda och besvara frågor från hälsoskyddsinspektörer. Du kommer arbeta med att ta fram vägledning och allmänna råd inom aktuella områden, och utifrån erfarenhet och kunskap, bistå i arbetet med hälsa kopplat till kemikalier i inomhusmiljön, miljömålen, luftkvalitet, skolgårdar och allergifrågor. Arbetet innefattar också mediakontakter.

Du kommer även utföra sedvanliga arbetsuppgifter på myndigheten som ingår i utredarrollen t.ex. att medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete, ta fram remissvar, samverka med andra myndigheter samt granska texter.      

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har en naturvetenskaplig högskoleexamen inom miljö- och hälsoskydd, naturvetenskap, teknik, toxikologi, miljömedicin eller annat relevant område samt kunskap om miljöbalken.

Du har aktuell arbetslivserfarenhet från miljöhälsoområdet samt mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med tillsynsvägledning enligt miljöbalken
• erfarenhet av projektledning
• erfarenhet av arbete med någon eller några av för tjänsten relevanta områden
• erfarenhet av att skriva texter.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet från arbete i forskningsmiljö
• erfarenhet av samverkan på nationell nivå
• erfarenhet av tillsynsarbete
• personlig lämplighet för anställningen såsom god samarbetsförmåga samt att vara självgående och flexibel.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av kommunikation via web
• erfarenhet från arbete vid offentlig verksamhet, kunskap om förvaltningslagen m.m.
• personlig lämplighet för anställningen såsom god förmåga att strukturera.

Vad gör enheten?
Vårt uppdrag inom området miljörelaterad hälsa är att följa upp, utvärdera och förmedla kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön. I uppdraget ingår att upptäcka och förebygga hälsorisker i den fysiska miljön liksom att främja förutsättningarna för en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa. Vi bistår med kunskapsstöd om och följer upp miljöns påverkan på hälsa, tillsynsvägleder om miljöbalkens regler för hälsoskydd samt utbildar och utfärdar tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. Vi samverkar främst med nationella aktörer, men har även internationella, lokala och regionala samarbeten.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten finns möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Karin Ljung Björklund, telefon 010- 205 27 48.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-09-26 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03396-2023-2.1.1 Visa mindre

Informationssäkerhetsspecialist

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Är du en initiativtagande person som vill hjälpa myndigheten att utveckla och stärka vårt informationssäkerhetsarbete? Då har vi ett spännande jobb som väntar på dig! Vad ska ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Är du en initiativtagande person som vill hjälpa myndigheten att utveckla och stärka vårt informationssäkerhetsarbete? Då har vi ett spännande jobb som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Som informationssäkerhetsspecialist fungerar du som en specialiserad resurs i myndighetens informationssäkerhetsarbete. Du kommer leda myndighetens arbete med LIS (ledningssystem för informationssäkerhet). Det innebär även att du kommer att arbeta praktiskt med att stödja myndighetens olika verksamheter med din kompetens inom hela informationssäkerhetsområdet, t.ex. med rådgivning, utbildning, stöd i arbete med informationsklassningar, riskanalyser och framtagande/utveckling av säkerhetsåtgärder för såväl dagligt arbete som upphandling och utveckling. I ditt arbete kommer du att arbeta nära myndighetens övriga informationssäkerhetsspecialister, säkerhetsskyddspecialist och våra it-säkerhetsspecialister enligt myndighetens styrande dokument för informationssäkerhet. Du kommer även arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställning
Du har en akademisk examen inom informationssäkerhetsområdet eller arbetslivserfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har minst 3 års erfarenhet av att självständigt driva arbete med Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Mycket stor vikt


• god kunskap om metoder och erfarenhet av genomförande av informationsklassning och riskanalyser inom informationssäkerhetsområdet
• god kunskap om standarderna ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002
• erfarenhet av att ha tagit fram förslag på säkerhetshöjande åtgärder samt tillämpat säkerhetsåtgärder enligt ISO/IEC 27002
• erfarenhet av att ha planerat och genomfört workshops och internutbildningar inom informationssäkerhetsområdet
• god kunskap om aktuell lagstiftning som styr informationssäkerheten, såsom Dataskyddsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, Säkerhetsskyddslagen, m.fl.
• mycket god kunskap i svenska, i såväl tal som skrift
• personlig lämplighet för anställningen såsom att du har en god samarbetsförmåga, helhetssyn samt att du är kommunikativ, analytisk samt självständig.

Stor vikt


• goda kunskaper i incidenthantering för informationssäkerhetsincidenter
• goda kunskaper i kontinuitetsplanering
• en eller flera av certifieringarna CISSP, CISA, CISM, CRISC
• goda kunskaper inom säkerhetsskydd
• erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller större organisationer (+400 anställda).

Vikt


• grundläggande kunskap inom it-säkerhet
• goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift.

Vad gör enheten?
Enheten ansvarar för fastighet och säkerhet. Enhetens säkerhetsgrupp består av säkerhetsskyddsspecialister, Informationssäkerhetsspecialister och verksamhetsskydd. Säkerhetsgruppen har på ledningens uppdrag ansvar för att ge förutsättningar för myndigheten att uppfylla legala och verksamhetsmässiga krav inom områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet och verksamhetsskydd.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna nära Torsplan och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 % av din arbetstid.

Som statligt anställd har du fördelaktiga semestervillkor enligt de statliga kollektivavtalen och generösa pensionsvillkor. Folkhälsomyndigheten har friskvårdsbidrag samt erbjuder, under förutsättning att verksamheten så tillåter, möjlighet att genomföra friskvårdsaktiviteter under normalarbetstiden.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef
Andreas Göransson tel. 010-205 23 25.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan 
Välkommen med din ansökan till befattningen som handläggare hos oss!

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-09-19 via myndighetens webbplats.

Arbetsgivarens diarienummer: 03304-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av att arbeta med frågor som relaterar till krisberedskap och civilt för försvar ? Då har vi ett spännande uppdrag som väntar på dig! Vad ska du jobba med? T... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av att arbeta med frågor som relaterar till krisberedskap och civilt för försvar ? Då har vi ett spännande uppdrag som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Till vår enhet för beredskap och krishantering söker vi utredare för att hantera olika frågor som berör Folkhälsomyndighetens beredskap både under fredstider men även vid höjd beredskap.

I arbetsuppgifterna ingår att utreda och hantera ärenden enskilt eller tillsammans med andra i olika arbetsgrupper. Du arbetar med beredskapsplaner, kontinuitetsplanering och myndighetens arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Du deltar i olika arbetssammanhang och tar fram underlag samt besvarar förfrågningar, rapporteringar och remisser från ett myndighetsperspektiv. Du kommer att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och delta i nationella och internationella möten och projekt inom området.

Enheten ansvar även för Folkhälsomyndighetens dagliga beredskapsmöten där du tillsammans med medarbetare ansvarar för dessa mötens dokumentation. Därutöver ingår att delta i och utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har relevant högskoleutbildning med inriktning mot krisberedskap, civilt försvar eller dylik utbildning som myndigheten anser likvärdig samt goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet från likande arbete på statlig myndighet eller regional/kommunal nivå
• erfarenhet av att arbeta i olika samarbeten inom området
• erfarenhet av kontinuitetsarbete och arbete med risk och sårbarhetsanalyser
• personlig lämplighet för anställningen såsom att du är självgående, analytisk och initiativtagande.

Vikt läggs vid:


• att du har representerat din arbetsgivare genom deltagande vid nationella och även internationella möten
• erfarenheter av after actions review analyser
• personlig lämplighet för anställningen såsom att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskap och krishantering samordnar beredskapen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälsohot. Enheten ansvarar för samordning och utveckling av bland annat myndighetens krisledningsorganisation, funktionen tjänsteman i beredskap (TiB), arbetet med civilt försvar samt ansvarar för myndighetens risk- och sårbarhetsanalys. Enheten arbetar även med rapportering till WHO och ECDC utifrån internationella hälsoreglementet och hälsohotsförordningen.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anette Richardson, telefon 010-205 20 49.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-09-18 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03347-2023-2.1.1

#krisberedskap#krishantering#civiltförsvar Visa mindre

Utredare inom matematisk modellering

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av matematisk modellering med fokus på smittspridningsmodeller? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss samt bidra till samhällsnyt... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av matematisk modellering med fokus på smittspridningsmodeller? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss samt bidra till samhällsnytta tillsammans med trevliga kollegor.

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med att utforma, utveckla, förvalta och tillämpa matematiska modeller med särskilt fokus på smittspridningsmodeller. I arbetet ingår nära samarbete med epidemiologer, statistiker, hälsoekonomer och datavetare på myndigheten.  

Som utredare kommer du att:


• Utforma, utveckla, förvalta och tillämpa matematiska modeller.
• Arbeta med omvärldsbevakning kring metoder och tillämpning av matematiska modeller som stöd inom hälsofrågor. Nätverkande inklusive kunskapsutveckling inom området matematisk modellering.                                                                                                                     
• Utföra andra kvantitativa programmerings- och analysuppgifter.     
• Övriga arbetsuppgifter på myndigheten som ingår i utredarrollen, till exempel administration och projektledning.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Magister- eller masterutbildning inom matematik, statistik, ekonomi eller annat kvantitativt område med fokus på matematik, statistik och programmering.

Vidare har du minst ett par års praktisk erfarenhet av att utföra matematisk modellering inklusive smittspridningsmodeller. Erfarenheten har erhållits genom arbete, forskning eller inom ramen för forskarutbildning.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• slutförd forskarutbildning inom område relevant för matematisk modellering med fokus på smittspridningsmodeller
• mycket goda kunskaper i programmeringsspråket R
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara strukturerad, analytisk, självständig och kommunikativ i tal och skrift
• utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska.

Stor vikt läggs vid:


• minst ett års erfarenhet från arbete vid myndighet.

Vikt läggs vid:


• goda kunskaper i ytterligare programmeringsspråk, såsom C++ eller Python.

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av statistik- och analysprojekt.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-09-21 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03451-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom läkemedelslogistik

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Utredare inom läkemedelslogistik Har du erfarenhet inom läkemedelsberedskap och logistikområdet? Vill du bidra till att utveckla och upprätthålla Folkhälsomyndighetens logisti... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Utredare inom läkemedelslogistik

Har du erfarenhet inom läkemedelsberedskap och logistikområdet? Vill du bidra till att utveckla och upprätthålla Folkhälsomyndighetens logistikkompetens kring hantering av beredskapsläkemedel? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Som utredare kommer du att bidra till att utveckla och upprätthålla myndighetens logistikkompetens kring hantering av beredskapsläkemedel. Du tar ut, analyserar och sammanställa rapporter och statistik från olika databaser och insamlad data, för att utarbeta prognoser och göra olika konsekvensanalyser. Du utför också logistiska analyser avseende exempelvis säkerhetslager, flöden, kapacitetsutnyttjande m.m.

Du deltar aktivt i dialoger med landets regioner, läkemedelsleverantörer samt nationella myndigheter för att optimera olika flöden. Du tar fram och presenterar arbetet skriftligt och muntligt i olika sammanhang, såväl externt som internt på myndigheten. I detta ingår även att vara delaktig i och bidra till myndighetens återrapporteringar av regeringsuppdrag, samt andra efterfrågade rapporter.

I arbetsuppgifterna ingår att delta i det dagliga, operativa, arbetet med hantering av beredskapslager och uppgifter kring försäljning och distribution.

Deltar i myndighetens övergripande arbete inom läkemedelsberedskap utifrån myndighetens instruktion (Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten), t.ex. att medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete, remissvar, granskning av texter, analys, rapportskrivning samt omvärldsbevakning.

Du förväntas även medverka i övrigt förekommande arbete på enheten och myndigheten samt samarbeta horisontellt nära myndighetens övriga medarbetare.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Högskoleexamen inom logistik, farmaci, naturvetenskap eller annat för verksamheten relevant område.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att bygga upp och underhålla databaser
• kunskap inom logistik erhållen genom annan utbildning och/eller erfarenhet
• arbetslivserfarenhet av arbetsuppgifter inom logistikområdet
• mycket goda kunskaper inom Officepaketet och särskilt Excel
• goda kunskaper svenska och engelska i så väl tal som skrift
• erfarenheter av att analysera data i statistikverktyg
• erfarenhet av att analysera och sammanställa läkemedelsdata.

Stor vikt läggs vid:


• flerårig erfarenhet från arbete med logistikuppgifter inom LifeScience eller hälso- och sjukvårdssektorn
• erfarenhet av att driva projekt inom området logistik, LifeScience eller hälso- och sjukvårdssektorn
• erfarenhet av att skriva makron och andra funktioner som kan effektivisera analysarbetet, samt att arbeta med pivot-tabeller
• erfarenhet av logistikverktyg, så som SAP eller liknande.
• personlig lämplighet för anställningen såsom ansvarstagande, analytisk och flexibel.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av att driva och implementera utvecklingsprojekt.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskapsläkemedel och logistik samordnar läkemedelberedskapen mot smittsamma sjukdomar som Folkhälsomyndigheten har uppdrag att hantera. Det innebär att enheten hanterar det operativa arbetet inkl. kvalitetsarbete med de nationella beredskapslagren, ansvar för garantiavtal inför influensapandemi, uppdrag gällande vaccin mot t.ex. covid-19, antibiotika och antiviraler inför en eventuell influensapandemi, avtal för lagerhållning, distribution och logistik samt uppgifter avseende att säkerställa tillgång till antibiotika.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Jenny Hellman, telefon 010- 205 24 05.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-08-20 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02975-2023-2.1.1

 

#LI-MD1 Visa mindre

Utredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av att arbeta med frågor som relaterar till internationell hälsa i WHO eller EU sammanhang samt på nationell nivå? Då har vi ett spännande uppdrag som väntar ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av att arbeta med frågor som relaterar till internationell hälsa i WHO eller EU sammanhang samt på nationell nivå? Då har vi ett spännande uppdrag som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Till vår enhet för beredskap och krishantering söker vi utredare för att hantera olika frågor som berör Folkhälsomyndighetens beredskap och som berör myndighets arbete rörande hälsohotsförordningen och det nationella arbetet in gränsöverskridande hot.

I arbetsuppgifterna ingår att utreda och hantera ärenden tillsammans ensam eller tillsammans med andra i olika arbetsgrupper. Du övervakar och rapporterar smittor som normalt sett inte finns i Sverige. Du deltar i olika arbetssammanhang och tar fram underlag samt besvarar förfrågningar, rapporteringar och remisser från ett myndighetsperspektiv. Du kommer att hantera säkerhetsskyddade uppgifter och deltar i nationella och internationella möten och projekt inom området.

Enheten ansvar även för Folkhälsomyndighetens dagliga beredskapsmöten där du tillsammans med medarbetare ansvarar för dessa mötens dokumentation. Därutöver ingår att delta i och utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har en mastersutbildning inom Internationella hälsa samt erfarenhet nationellt och internationellt arbete. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift samt i ytterligare något språk.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet från likande arbete vid statlig myndighet
• erfarenhet av att arbeta i olika samarbeten på nationell nivå
• erfarenhet av internationellt arbete
• kunskap om internationella hälsoreglementet
• personlig lämplighet för anställningen såsom att du är självgående, analytisk och initiativtagande.

Vikt läggs vid:


• att du har representerat din arbetsgivare genom deltagande vid nationella och internationella mötet
• rapportering till internationella organisationer
• erfarenheter arbete vid beredskapsmyndighet och hantering av säkerhetsklassad info
• personlig lämplighet för anställningen såsom att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskap och krishantering samordnar beredskapen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälsohot. Enheten ansvarar för samordning och utveckling av bland annat myndighetens krisledningsorganisation, funktionen tjänsteman i beredskap (TiB), arbetet med civilt försvar samt ansvarar för myndighetens risk- och sårbarhetsanalys. Enheten arbetar även med rapportering till WHO och ECDC utifrån internationella hälsoreglementet och hälsohotsförordningen.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anette Richardson, telefon 010-205 20 49.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-09-18 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03348-2023-2.1.1

#beredskap#internationellhälsa Visa mindre

Hälsoekonom inriktning folkhälsa

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du god erfarenhet av hälsoekonomi med inriktning ökad välfärd och jämlikhet? Har du jobbat med hälsoekonomiska analyser av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser?... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du god erfarenhet av hälsoekonomi med inriktning ökad välfärd och jämlikhet? Har du jobbat med hälsoekonomiska analyser av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser? Då har vi ett spännande och viktigt jobb för dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med hälsoekonomiska frågeställningar med fokus förebyggande och hälsofrämjande insatser. Som utredare kommer du att föreslå, utforma och utföra hälsoekonomiska analyser och utredningar samt beskriva dessa i rapporter. Därutöver kommer du att utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten.           

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har en utbildning på mastersnivå med inriktning hälsoekonomi inom Folkhälsovetenskap, Nationalekonomi eller annan för tjänsten relevant inriktning.  

Du har minst två års arbetserfarenhet av hälsoekonomiskt arbete.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• mycket goda kunskaper inom folkhälsa
• mycket goda kunskaper om olika hälsoekonomiska analyser
• arbetslivserfarenhet av hälsoekonomiskt arbete med fokus förebyggande och hälsofrämjande insatser
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara analytisk, ansvarstagande, resultatinriktad och kommunikativ i tal och skrift
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• goda kunskaper om hur förebyggande och hälsofrämjande arbete inom regioner och kommuner bedrivs och är organiserat
• goda kunskaper om hur svensk hälso- och sjukvård är organiserad
• erfarenhet från arbete vid svensk myndighet
• erfarenhet av att använda statistiska analysprogram såsom R eller Stata.

Vikt läggs vid:


• slutförd forskarutbildning inom ett område som är relevant för tjänsten.

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av statistik- och analysprojekt.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 % av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som hälsoekonom hos oss!

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-09-17 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03340-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare

Ansök    Jul 11    Folkhälsomyndigheten    Mikrobiolog
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Utredare Vill du arbeta med epidemiologisk övervakning av smittsamma sjukdomar samt spännande utbrottsutredningar? Har du högskoleutbildning inom relevant område? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kunskap hos oss! Vad ska... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Utredare
Vill du arbeta med epidemiologisk övervakning av smittsamma sjukdomar samt spännande utbrottsutredningar? Har du högskoleutbildning inom relevant område? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kunskap hos oss!

Vad ska du jobba med?
Som utredare kommer du att arbeta med epidemiologisk övervakning av smittsamma sjukdomar, framförallt zoonoser och livsmedelsburna sjukdomar samt även kunskapsuppbyggnad och utbrottsutredningar. Arbetet syftar till att förebygga och begränsa smitta och innebär samordning både internt och externt, genom att samverka och ha dialog med såväl nationella som internationella aktörer. Du bidrar också till enhetens arbete med kunskapssammanställning och analys samt inom olika typer av utvecklingsprojekt. 

Sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten ingår också, t.ex. att medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete, remissvar, granskning av texter, analys, rapportskrivning samt omvärldsbevakning.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ett för arbetsområdet relevant område, t.ex. epidemiologi, statistik, biologi (inklusive molekylärbiologi, virologi, bakteriologi), medicin eller veterinärmedicin (inriktning epidemiologi eller liknande) eller folkhälsovetenskap.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• personlig lämplighet för anställningen såsom god samarbetsförmåga, ansvarstagande, noggrann, analytisk och god kommunikativ förmåga i tal och skrift, 

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med epidemiologisk övervakning,
• erfarenhet av statistisk analys,
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift,

 

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av smittskyddsarbete, mikrobiologi, vårdhygien,
• expertkunskap inom zoonosområdet,
• utredningsarbete inom offentlig verksamhet,
• forskarutbildning,
• erfarenhet av projektledning.

Vad gör enheten?
Enheten för zoonoser och antibiotikaresistens ansvarar för epidemiologisk övervakning och utbrottsutredningar av zoonoser (livsmedels-, vattenburen och vektorburen smitta). Enheten ansvarar också för den nationella övervakningen av antibiotikaresistenta bakterier samt vårdrelaterade infektioner. Svebar, HALT och Infektionsverktyget är system som enheten använder för övervakning av antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner. Enheten ansvarar även för förvaltningen av SmiNet, det nationella övervakningssystemet för anmälningspliktiga sjukdomar. Enheten samverkar kring frågor kopplat till vatten och miljö.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är ett vikariat på heltid under perioden september 2023 – 30 juni 2024.

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Alma Brolund, telefon 010- 205 21 06.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Sujata Maini, telefon 010-205 22 73.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Intervjuer kommer genomföras via videolänk och planeras till vecka 33.

Ansök senast 2023-07-30 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01414-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av uppföljning och analys av folkhälsans utveckling? Är utredningar något du vill arbeta med? Då har vi jobbet för dig! Vad ska du jobba med? Vi söker dig so... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av uppföljning och analys av folkhälsans utveckling? Är utredningar något du vill arbeta med? Då har vi jobbet för dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med uppföljning och analys av folkhälsans utveckling och jämlikhet i hälsa, för hela befolkningen eller för grupper inom befolkningen. Arbetet utförs främst genom utredningar och projekt inom ramen för det nationella folkhälsoarbetet, där du ibland leder arbetet och ibland bidrar med din kunskap. I uppgifterna ingår att samla in, analysera och sammanställa kunskap samt övrigt utvecklingsarbete om och kring uppföljning och/eller utvärdering. Mer specifikt kommer du att arbeta med utveckling och genomförande av den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, som utförs vartannat år på myndigheten. Samverkan och samarbete med interna och externa aktörer är en viktig del i arbetet.

Därutöver kommer du att utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex. upprätta beslutsunderlag, skriva remissvar, ingå i interna arbetsgrupper samt delta i externa nätverk. I befattningen kan det även ingå att företräda myndigheten i nationella och internationella sammanhang.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Högskoleexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant sakområde t.ex. folkhälsovetenskap samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• disputerad inom ett för arbetsuppgifterna relevant område
• flera års arbetslivserfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet
• kunskaper om och erfarenhet av analys av kvantitativ metodik
• erfarenhet av att arbeta med enkätundersökningar
• personlig lämplighet för anställningen så som god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Stor vikt läggs vid:


• arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av genomförande av arbete med att följa upp hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för befolkningen eller subgrupper i befolkningen
• personlig lämplighet för anställningen så som att vara noggrann, arbeta strukturerat och självständighet.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta i projektledande ställning
• god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga.

Vad gör enheten?
Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering ansvarar för uppföljning och rapportering av hälsoutvecklingen och faktorer som påverkar hälsan, såväl i befolkningen som helhet som i olika befolkningsgrupper. Vidare ansvarar enheten för delar av myndighetens befolkningsundersökningar och här finns även myndighetens metodstödsgrupp för utvärdering som arbetar för att myndighetens utvärderingar ska bidra till ökad kunskap om insatser och effekter i arbetet för en god och jämlik folkhälsa. Vi på enheten är ca 16 personer med olika bakgrund, såsom inom folkhälsovetenskap och statsvetenskap, och vi arbetar med uppföljning av det folkhälsopolitiska målet för att bidra till en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Louise Nilunger, telefon 010 - 205 27 13.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-08-13 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02775-2023-2.1.1 Visa mindre

Tillförordnad enhetschef

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du ledarerfarenhet och vill leda myndighetens arbete vid enheten för sexuell hälsa och hivprevention? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss! V... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du ledarerfarenhet och vill leda myndighetens arbete vid enheten för sexuell hälsa och hivprevention? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Du blir enhetschef för Enheten för sexuell hälsa och hivprevention. Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för helheten kring att enheten arbetar i enlighet med myndighetens övergripande mål och uppdrag. Du har personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Som enhetschef ansvarar du för arbetsformer och samverkan såväl inom den egna medarbetargruppen på enheten, med den egna avdelningen samt med övriga delar av myndigheten.

Du trivs med att skapa nätverk och samverka såväl internt som externt och därigenom skapa förutsättningar för uppdraget. Din roll i avdelningens ledningsgrupp, som gemensamt ansvarar för att främja utvecklingen av verksamheten för att möta omvärldens behov och därtill myndighetens uppdrag, kommer även vara en viktig del i arbetet. Du leder utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt och skapar vidare förutsättningar för medarbetare på enheten att göra ett bra arbete genom att främja ett gott medarbetarskap samt inspirera och motivera till utveckling.

Som enhetschef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen som enhetschef ingår att:


• vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation
• sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls
• säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt
• skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen samt att företräda myndigheten externt
• ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirerar och motivera till utveckling
• tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har en högskoleexamen inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin eller annat område som myndigheten bedömer är relevant samt kunskaper om och erfarenhet av arbete inom enhetens sakområden hiv/STI, SRHR och hbtqi. Du har läst kurser på forskarutbildningsnivå inom metodik.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• aktuell erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare och verksamhet
• flerårig erfarenhet av att kvalitetssäkra rapporter i form av återrapporter av regeringsuppdrag och kunskapsunderlag
• erfarenhet av utredningsarbete inom offentlig verksamhet och god kunskap om statsförvaltningen
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• personlig lämplighet för anställningen såsom goda ledaregenskaper, vilket bl.a. innebär att du är beslutsmässig, strategisk och har en helhetssyn. Rollen kräver att du har god samarbetsförmåga och god förmåga att prioritera.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet från arbete med hälsa, livsvillkor och levnadsvanor kopplat till SRHR, hiv/STI och hbtqi
• erfarenhet av kunskapsproduktion inom hiv/STI, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och/eller hbtqi
• stor erfarenhet av att planera, leda och hålla i möten som berör en större arbetsgrupp
• erfarenhet av samverkan mellan myndigheter liksom samverkan med andra relevanta aktörer.

Vikt läggs vid:


• kännedom om strukturer och villkor för det civila samhällets organisationer, särskilt i form av statsbidrag
• erfarenhet av kommunikation till myndigheter, civilsamhället, profession och allmänhet
• kunskap om intersektionella perspektiv på folkhälsa.

Vad gör enheten?
Enheten för sexuellhälsa och hivpreventions verkar för nationell samordning, kunskapsuppbyggnad och uppföljning inom det förebyggande arbetet inom hiv/STI, samt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Enheten fördelar även statsbidrag till organisationer som arbetar med hivprevention.

Därtill är myndigheten en av fem strategiska myndigheter inom ramen för strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet (hbtq-strategin), med uppdrag att följa upp hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för hbtq-personer.

Uppdrag som handlar om mäns våld mot kvinnor ryms också inom enhetens arbete.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är ett vikariat på heltid dock längst t.o.m. 2024-05-31. Tillträde efter överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande under nedan perioder:
V. 27, tjf enhetschef Anneli Carlander, telefon 010- 205 24 61.
V. 28,  tjf enhetschef Anette Richardsson, telefon 010- 205 20 49.
V. 29-31 Enhetschef Desireé Ljungcrantz, telefon 010- 205 20 84.


Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som enhetschef hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-07-31 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02634-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av självständigt utredningsarbete inom narkotikaområdet från kunskapsbaserad statlig förvaltning? Vill du ingå i en organisation som bidrar till samhällsnytta... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av självständigt utredningsarbete inom narkotikaområdet från kunskapsbaserad statlig förvaltning? Vill du ingå i en organisation som bidrar till samhällsnytta? Då har vi ett spännande jobb som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill stödja samhällets insatser för en god och jämlik hälsa genom att arbeta förebyggande inom narkotika- och dopningsområdet samt minska skador kopplat till narkotika.

Verksamheten utgår bland annat från myndighetens instruktion och prioriteringar, relevanta regeringsuppdrag som gäller för området ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) samt det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa.

Folkhälsomyndigheten utvecklar och förvaltar ett webbaserat informations- och varningssystem. Via varningssystemet kan information om aktuella händelser kopplat till narkotika delas med de aktörer som är anslutna, i första hand kommuner, regioner och myndigheter.

Som utredare kommer du att:


• ansvara för myndighetens fortsatta arbete med att sprida och utveckla det informations- och varningssystem som myndigheten upprättat på nationell nivå för att bidra till att minska skador och dödsfall av narkotika.
• samverka och ha dialog med nationella myndigheter, kommuner och regioner och vid behov andra organisationer.
• bidra i enhetens arbete med att ta fram kunskapsstöd inom narkotika- och dopningsområdet, både självständigt och i grupp.
• utföra sedvanliga myndighetsuppgifter som exempelvis remissvar, granskning av texter samt omvärldsbevakning.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Magisterexamen eller motsvarande inom ett för arbetsområdet relevant område, t.ex. folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller medicin (inriktning toxikologi eller liknande).

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av självständigt utredningsarbete inom narkotikaområdet från kunskapsbaserad statlig förvaltning
• erfarenhet av att driva projekt i syfte att främja kunskapsutbyte mellan offentliga aktörer
• erfarenhet av att ha samverkat med olika myndigheter, regioner och kommuner inom ett för tjänsten relevant område
• personlig lämplighet för anställningen såsom god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
• goda kunskaper i Officepaketet (Outlook, Excel, Word och PowerPoint).

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av kommunikation med målgrupper inom offentlig sektor, t.ex. vad gäller risker
• personlig lämplighet för anställningen såsom, noggrannhet, vara resultatinriktad samt analytisk förmåga.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med riskbedömning från statlig verksamhet
• kunskap inom ett för enheten relevant område, t.ex. narkotika.

Vad gör enheten?
Enheten för drogprevention hanterar myndighetens arbete på narkotika- och dopningsområdet. Det inkluderar bland annat rapportering, uppföljning, prevention samt klassificering av nya psykoaktiva substanser.

Enheten ansvarar även för statsbidrag inom ANDT-prevention, myndighetens bidragsfunktion samt den formella bidragsprocessen.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid fr.o.m. 2023-09-01 t.o.m. 2024-01-31.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 % av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Joakim Strandberg, telefon 010- 205 29 08.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-07-12 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02435-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare till staben

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vi söker nu en utredare till staben vid Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling. Har du flera års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete från myndighet? Vill du... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi söker nu en utredare till staben vid Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling. Har du flera års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete från myndighet? Vill du arbeta med verksamhetsplanering och uppföljning? Då har vi ett jobb som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med avdelningens verksamhetsplanering och utveckling, budgetarbete, årsredovisning samt uppföljning, bland annat tertialuppföljningar.

Som utredare kommer du att ge stöd till avdelningschef och avdelningsledning i olika uppdrag och uppgifter, till exempel ta fram underlag och presentationer samt delta i avdelnings- och myndighetsövergripande utvecklingsprojekt. Du arbetar med planering och uppföljning av andra avdelningsgemensamma aktiviteter och annat förekommande arbete i staben. Du kommer självständigt och i samarbete med kolleger arbeta med på avdelningen övriga förekommande arbetsuppgifter.

Du förväntas även medverka i övrigt förekommande arbete på avdelningen och myndigheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen inom relevant område, till exempel statsvetenskap, folkhälsovetenskap, nationalekonomi, medicin, epidemiologi eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• flera års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete från myndighet
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• personlig lämplighet för anställningen såsom helhetssyn, god samarbetsförmåga och självständig.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av verksamhetsplanering och uppföljning i offentlig verksamhet
• erfarenhet av arbetet i stabsliknande funktion på myndighet.

Vad gör avdelningen?
Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling ansvarar för att samla in, följa och analysera data från olika källor. Vi rapporterar om folkhälsa till nationella och internationella aktörer samt stödjer uppföljning och planering av lokalt, regionalt, nationellt och internationellt folkhälsoarbete. Avdelningen utvecklar och driver effektiva system för att följa folkhälsan och övervaka sjukdomsförekomsten i befolkningen. Vi följer utvecklingen av jämlikhet i hälsa och hur hälsan utvecklas utifrån agenda 2030.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid till och med 2024-01-31. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Anna Bessö, telefon 010- 205 28 64.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-07-13 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02591-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom nya psykoaktiva substanser

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av att utreda och sammanställa kunskap om nya psykoaktiva substanser inom kunskapsbaserad statlig förvaltning? Vill du ingå i en organisation som bidrar till ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av att utreda och sammanställa kunskap om nya psykoaktiva substanser inom kunskapsbaserad statlig förvaltning? Vill du ingå i en organisation som bidrar till samhällsnytta? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill stödja samhällets insatser för en god och jämlik hälsa genom att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande inom narkotikaområdet.

Verksamheten utgår bland annat från myndighetens instruktion och prioriteringar, relevanta regeringsuppdrag som gäller för området ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) samt det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa.

Som utredare kommer du att:


• medverka i myndighetens arbete med klassificering av nya psykoaktiva substanser.
• ta fram underlag för bedömning om en ny substans uppfyller lagrekvisiten för förslag till reglering som narkotika eller hälsofarlig vara samt utreda och bedöma huruvida bruk av substansen kan påverka folkhälsan.
• genomföra omvärldsbevakning inom ansvarsområdet.
• bidra i enhetens och myndighetens övriga verksamhet.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Masterexamen eller motsvarande inom ett för arbetsområdet relevant område, t.ex. apotekare eller naturvetenskaplig inriktning (t.ex. farmakologi, farmaci, toxikologi eller kemi).

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet att bedöma och sammanfatta vetenskaplig information och annat källmaterial gällande kemiska substansers biologiska effekter, verkningsmekanismer och struktur
• erfarenhet av att utreda och sammanställa kunskap om nya psykoaktiva substanser inom kunskapsbaserad statlig förvaltning
• personlig lämplighet för anställningen såsom god samarbetsförmåga och noggrannhet
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
• mycket goda kunskaper i att arbeta med Office-programvara.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att ha samverkat med olika myndigheter och andra offentliga aktörer inom narkotikaområdet
• personlig lämplighet för anställningen såsom att arbeta strukturerat och självständigt.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete inom narkotika- eller dopningsområdet.

Vad gör enheten?
Enheten för drogprevention hanterar myndighetens arbete på narkotika- och dopningsområdet. Det inkluderar bland annat rapportering, uppföljning, prevention samt klassificering av nya psykoaktiva substanser.

Enheten ansvarar även för statsbidrag inom ANDT-prevention, myndighetens bidragsfunktion samt den formella bidragsprocessen.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid fr.o.m. 2023-09-01 t.o.m. 2023-12-31.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 % av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Joakim Strandberg, telefon 010- 205 29 08.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-07-12 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02434-2023-2.1.1 Visa mindre

Säkerhetsskyddspecialist

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du några års relevant arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd samt kunskap om de lagar och förordningar som reglerar säkerhetsskyddsområdet? Då har vi ett jobb som Säkerhe... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du några års relevant arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd samt kunskap om de lagar och förordningar som reglerar säkerhetsskyddsområdet? Då har vi ett jobb som Säkerhetsskyddsspecialist på Folkhälsomyndigheten som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Som säkerhetsskyddsspecialist kommer du att få användning av och utveckla hela din kompetens inom säkerhetsskydd genom exempelvis handläggning av säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal (SUA), säkerhetsprövningar, analyser, framtagningar av styrdokument och utförandet av internutbildningar. Arbetsuppgifterna spänner över hela säkerhetsområdet och innefattar alla delar för att myndigheten ska uppnå ett säkerhetsskydd som följer gällande lagar och regler.

Vidare kommer du att arbeta tätt med säkerhetsskyddschef och övriga kollegor på enheten så som informationssäkerhetsspecialister och säkerhetsgeneralister för att tillsammans uppnå våra mål. Du kommer vara delaktig i att ta fram planer och mål inom säkerhetskyddsområdet samt vara engagerad i att uppnå uppsatta mål.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Vi söker dig som har en relevant utbildning inom säkerhetsskydd eller arbetslivserfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Du har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd. Du ska även ha erfarenhet av att:


• genomfört säkerhetsskyddsbedömningar (SSB)
• handlagt säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal (SUA)
• administrerat och genomfört registerkontroller och säkerhetsprövning av personal
• utbildat medarbetare eller externa inom säkerhetsskyddsområdet.

Vidare har du kunskap om de lagar och förordningar som reglerar säkerhetsskyddsområdet samt erfarenhet av att tolka och stödja verksamheter i tillämpning av dessa.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet från säkerhetskyddsarbeten inom offentlig förvaltning
• erfarenhet av att leda genomförande och utformande av säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner
• erfarenhet inom signalskydd
• mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
• personlig lämplighet för anställningen såsom att ha en god samarbetsförmåga, helhetssyn, integritet samt att vara analytisk och kommunikativ.

Stor vikt läggs vid:


• genomgått erforderlig utbildning och arbetat som signalskyddschef
• utbildning och kunskaper inom informationssäkerhet.

Vikt läggs vid:


• mycket goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Vad gör enheten?
Enheten för fastighet och säkerhet ansvarar för fastighet, säkerhet och laboratorietekniskt underhåll. Enhetens säkerhetsgrupp består av säkerhetsskyddsspecialister, Informationssäkerhetsspecialister och verksamhetsskydd. Säkerhetsgruppen har på ledningens uppdrag ansvar för att ge förutsättningar för myndigheten att uppfylla legala och verksamhetsmässiga krav inom områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet och verksamhetsskydd.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna nära Torsplan och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med förtroendearbetstid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 % av din arbetstid.

Som statligt anställd har du fördelaktiga semestervillkor enligt de statliga kollektivavtalen och generösa pensionsvillkor. Folkhälsomyndigheten har friskvårdsbidrag samt erbjuder, under förutsättning att verksamheten så tillåter, möjlighet att genomföra friskvårdsaktiviteter under normalarbetstiden.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Andreas Göransson, telefon 010- 205 23 25.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som säkerhetsskyddspecialist hos oss!

Ansök senast 2023-07-03 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02487-2023-2.1.1 Visa mindre

Enhetschef vid Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du ansvara för och utveckla verksamheten i norra Europas enda säkerhetslaboratorium för smittämnen i riskklass 4 där du får möjlighet att bidra till Sveriges beredskap mot... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du ansvara för och utveckla verksamheten i norra Europas enda säkerhetslaboratorium för smittämnen i riskklass 4 där du får möjlighet att bidra till Sveriges beredskap mot hälsohot? Tycker du om att utveckla och motivera medarbetare? Då har vi ett spännande jobb för dig där du kan använda och utveckla din kompetens!

Vad ska du jobba med?
Som enhetschef vid Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik har du ett övergripande ansvar för verksamheten, i enlighet med myndighetens övergripande mål och uppdrag. Du har personal- och arbetsmiljöansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enheten. Som enhetschef ansvarar du för leda och fördela arbetet samt samverka inom enheten och myndigheten.

Du trivs med att skapa nätverk och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Där har du en viktig roll som innebär att se till helheten och främja utvecklingen av avdelningens verksamhet för att möta omvärldens behov. Du leder utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt och skapar förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra arbete - du främjar ett gott medarbetarskap samt inspirerar och motiverar till utveckling.

Som enhetschef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen som enhetschef ingår att:


• vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation
• initiera, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls
• säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt
• skapa förutsättningar för samverkan och dialog
• representera myndigheten i nationella och internationella sammanhang
• delta i arbetet kring avdelningens strategiska beslut.

Vem söker vi?
Krav för anställningen


• relevant högskoleutbildning inom exempelvis medicin, laboratoriemedicin, mikrobiologi eller motsvarande naturvetenskaplig utbildning
• erfarenhet av arbete på kliniskt mikrobiologiskt laboratorium
• ledarskapserfarenhet
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• disputerad inom relevant ämnesområde eller läkarexamen med specialistkompetens inom infektionsmedicin eller klinisk mikrobiologi.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• personlig lämplighet för anställningen som inkluderar ledarskapskvalitéer såsom att vara strategisk, strukturerad och beslutsam, även i stressiga situationer. Du behöver även vara kommunikativ och ha en förmåga att skapa engagemang.

Stor vikt läggs vid:


• chefserfarenhet
• dokumenterad erfarenhet av arbete på myndighet och god kännedom om myndighetsarbete genom till exempel handläggning av remisser, regeringsuppdrag eller liknande.

Vad gör enheten?
Enheten ansvarar för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik av bakteriella och virala smittämnen. I den dagliga verksamheten utförs ett stort antal olika analyser som inte utförs vid landets övriga kliniska mikrobiologiska laboratorier. Vid enheten finns även dygnet-runt-beredskap för diagnostik av högsmittsamma ämnen som utgör en särskild fara för människors hälsa.

Enheten ansvarar också för såväl operativ drift av säkerhetslaboratoriet som utvecklingen av verksamheten i laboratorierna. Ansvaret omfattar utbildning och träning inför arbete i laboratoriet, utveckling och genomförande av diagnostiken avseende smittämnen i riskklass 3 och 4 liksom för utförande och samordning av forskning i och i anslutning till säkerhetslaboratoriet.

På enheten jobbar biomedicinska analytiker, forskare, metodutvecklare och läkare.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker 2023-09-01 eller snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Folkhälsomyndigheten kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen kräver svenskt medborgarskap. På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 % av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Sara Byfors, telefon 010- 205 21 88.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som enhetschef hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-07-31 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02570-2023-2.1.1

#LI-MD1 Visa mindre

Verksjurist

Ansök    Jun 21    Folkhälsomyndigheten    Verksjurist
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du en gedigen erfarenhet av verksjuridiskt arbete på myndighet. Då har vi ett intressant jobb för dig! Vad ska du jobba med? Som jurist hos oss kommer du arbeta framförall... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du en gedigen erfarenhet av verksjuridiskt arbete på myndighet. Då har vi ett intressant jobb för dig!

Vad ska du jobba med?
Som jurist hos oss kommer du arbeta framförallt med verksjuridik till exempel dataskydd, avtal, processer, offentlighet och sekretess men även med föreskrifter, tillsyn och tillsynsvägledning.

Vi söker dig som har god juridisk kompetens samt förmåga att snabbt sätta sig dig in i komplicerade frågor och lösa problem. Du har en god förmåga att prioritera och fokusera på de för stunden viktigaste arbetsuppgifterna även vid tillfällen när det är en hög arbetsbelastning.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har juristexamen eller motsvarande juridisk utbildning samt flerårig erfarenhet av verksjuridiskt arbete på en myndighets rättsavdelning eller liknande.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• personlig lämplighet för anställningen såsom god samarbetsförmåga, integritet samt att vara flexibel.
• erfarenhet av strategiskt juridiskt arbete på en övergripande nivå
• erfarenhet av ledningsstöd i juridiska frågor.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med föreskrifter, tillsyn och tillsynsvägledning
• personlig lämplighet för anställningen såsom kommunikativ förmåga samt ansvarstagande.

Vad gör enheten?
Rättskansliet ansvarar för det övergripande, strategiska juridiska arbetet på myndigheten och bistår avdelningarna i juridiska frågor. Chefsjuristen, som leder rättskansliet, rapporterar direkt till generaldirektören (gd). Chefsjuristen ingår i ledningsgruppen och sitter även med vid alla föredragningar för gd.

På rättskansliet finns också myndighetens dataskyddsombud och en stödfunktion för utlämnande av allmän handling.

Rättskansliet arbetar bl.a. med frågor om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, dataskydd, smittskydd och avtalsjuridik. Vi hanterar även alla domstolsförhandlingar.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Bitte Bråstad, telefon 010- 205 22 42.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-07-12 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02617-2023-2.1.1 Visa mindre

Drifttekniker - Linux

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet som drifttekniker inom Linux och vill ingå i en organisation som bidrar till samhällsnytta? Då har vi ett spännande jobb som väntar på dig! Du kommer välkomna... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet som drifttekniker inom Linux och vill ingå i en organisation som bidrar till samhällsnytta? Då har vi ett spännande jobb som väntar på dig! Du kommer välkomnas in i en enhet som utvecklas och som strävar efter att förbättra och utveckla leveransen.

Vad ska du jobba med?
I rollen som drifttekniker inom Linux kommer du att ingå i ett team som ansvarar för att säkerställa att myndighetens lösningar är hållbara, effektiva och säkra. Du kommer ha stora möjligheter att påverka och bidra till att vi som enhet och myndighet når längre i våra uppdrag.

Arbetet hos oss utgår i stora delar från ”On Prem” lösningar.

I din roll som drifttekniker inom Linux kommer du att:


• arbeta operativt med våra Linux-system, inklusive databaser och klustrade miljöer
• delta i olika projekt och uppdrag inom IT, men även tillsammans med övriga verksamheten
• ingå i enhetens beredskapstjänstgöring
• vid behov delta i arbetet med servicefönster utanför ordinarie arbetstid, dessa genomförs i regel månadsvis och bemanning sker utifrån planerade arbeten
• arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Vi söker dig som har utbildning och/eller av arbetsgivaren bedömd relevant arbetslivserfarenhet inom:


• Administration av Linux/Unix i Active directory miljö, liksom av databaser och databaskluster i Linux/Unix-miljö, lastbalansering, optimering, rättigheter samt backup av databaser samt
• Open-source webbservrar (Apache, Tomcat, NGINX) och närbesläktad internetmiljö såsom Bind-DNS och DNSSec ZKT.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara noggrann, analytisk, ansvarstagande och självständig samt att ha en god samarbetsförmåga
• erfarenhet att aktivt arbeta med incidenthantering/felsökning
• erfarenhet av att ta fram systemdokumentation
• erfarenhet av att med höga säkerhetsrutiner och framtagna regelverk bygga och införa miljö, automation och arbetsprocesser relaterat DevSecOps.
• kunskap och praktisk erfarenhet av design, uppsättning och drift inom ekosystemet för programvaror för kubernetesbaserade ramverk och containers (OpenShift)
• mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta inom ramverket ITIL och dess processer, framförallt inom incident, problem, change samt release
• arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av integration mot objektlagring
• erfarenhet av ytterligare distributioner av Linux förutom Ubuntu.
• erfarenhet av Maria-DB Cluster.

Vikt läggs vid:


• goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
• erfarenhet av hantering av certifikat och licenser inom Linux-området
• erfarenhet och kunskap inom administration av virtualiseringsplattform VMware.

Vad gör enheten?
Enheten för IT Enheten ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig it-driftmiljö samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av it-system. Enheten ansvarar även för en samordnad och kostnadseffektiv process för inköp av it-relaterad utrustning, licenser och konsulttjänster.

Enheten ansvarar för digitalisering inom it-området, vilket inkluderar utvecklings- och förvaltningsstyrning, it-projektkontor, informationssäkerhet samt telefoni och konferenssystem.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten? 
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 % av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som drifttekniker hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-06-23 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02333-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom epidemiologisk övervakning, mars 2024

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Utredare inom epidemiologisk övervakning, mars 2024 Vill du arbeta med epidemiologisk övervakning, rapportering och smittskyddsfrågor kopplat till sjukdomar såsom covid-19, inf... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Utredare inom epidemiologisk övervakning, mars 2024
Vill du arbeta med epidemiologisk övervakning, rapportering och smittskyddsfrågor kopplat till sjukdomar såsom covid-19, influensa, rsv, mpox och calici? Har du högskoleexamen inom relevant område? Då har vi ett spännande tidsbegränsat jobb som väntar på dig! 

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med epidemiologisk övervakning av de sjukdomar som enheten ansvarar för: covid-19, influensa, rsv, mpox och calici.

I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. löpande analys och rapportering av övervakningsdata av ovan nämnda sjukdomar samt fördjupade analyser vid behov.

I rollen ingår samverkan med interna och externa aktörer samt bidra i enhetens övriga arbete. 

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Högskoleexamen inom relevant område (t.ex. epidemiologi, naturvetenskap, medicin, folkhälsa, mikrobiologi).

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• utbildning inom epidemiologi, smittskydd och/eller statistik
• erfarenhet av epidemiologisk övervakning, datahantering eller dataanalys
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara analytisk, flexibel, samarbetsinriktad och ansvarstagande.

Stor vikt läggs vid:


• arbetat med analys i statistikprogram (Stata, R, SAS).

 Vikt läggs vid:


• flerårig erfarenhet inom relevant område (t ex epidemiologisk övervakning och/eller analys, smittskyddsarbete eller motsvarande)
• erfarenhet av utredningsarbete på myndighet
• kunskap om statistiska metoder
• erfarenhet och god vana att skriva rapporter på svenska och engelska.

Vad gör enheten?
Enheten för smittskyddssamordning och övervakning av säsongsvirus ansvarar för att samordna det nationella smittskyddsarbetet samt epidemiologisk övervakning av covid-19, influensa, RSV, calici och mpox. Vid enheten finns även myndighetens EPIET fellows och deras huvudhandledare.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är ett vikariat på heltid t.o.m. 2024-03-31. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anneli Carlander, telefon 010- 205 24 61.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-06-23 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02368-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom epidemiologisk övervakning, juni 2024

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Utredare inom epidemiologisk övervakning, juni 2024 Vill du arbeta med epidemiologisk övervakning, rapportering och smittskyddsfrågor kopplat till sjukdomar såsom covid-19, inf... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Utredare inom epidemiologisk övervakning, juni 2024
Vill du arbeta med epidemiologisk övervakning, rapportering och smittskyddsfrågor kopplat till sjukdomar såsom covid-19, influensa, rsv, mpox och calici? Har du högskoleexamen inom relevant område? Då har vi ett spännande tidsbegränsat jobb som väntar på dig! 

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med epidemiologisk övervakning av de sjukdomar som enheten ansvarar för: covid-19, influensa, rsv, mpox och calici.

I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. löpande analys och rapportering av övervakningsdata av ovan nämnda sjukdomar samt fördjupade analyser vid behov.

I rollen ingår samverkan med interna och externa aktörer samt bidra i enhetens övriga arbete. 

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Högskoleexamen inom relevant område (t.ex. epidemiologi, naturvetenskap, medicin, folkhälsa, mikrobiologi).

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• utbildning inom epidemiologi, smittskydd och/eller statistik
• erfarenhet av epidemiologisk övervakning, datahantering eller dataanalys
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara analytisk, flexibel, samarbetsinriktad och ansvarstagande.

Stor vikt läggs vid:


• arbetat med analys i statistikprogram (Stata, R, SAS).

 Vikt läggs vid:


• flerårig erfarenhet inom relevant område (t ex epidemiologisk övervakning och/eller analys, smittskyddsarbete eller motsvarande)
• erfarenhet av utredningsarbete på myndighet
• kunskap om statistiska metoder
• erfarenhet och god vana att skriva rapporter på svenska och engelska.

Vad gör enheten?
Enheten för smittskyddssamordning och övervakning av säsongsvirus ansvarar för att samordna det nationella smittskyddsarbetet samt epidemiologisk övervakning av covid-19, influensa, RSV, calici och mpox. Vid enheten finns även myndighetens EPIET fellows och deras huvudhandledare.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är ett vikariat på heltid under perioden 2023-09-01 – 2024-06-30. 

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anneli Carlander, telefon 010- 205 24 61.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-06-23 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02369-2023-2.1.1 Visa mindre

Drifttekniker - nätverk

Ansök    Maj 31    Folkhälsomyndigheten    Driftledare, IT
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet som drifttekniker inom nätverk och vill ingå i en organisation som bidrar till samhällsnytta? Då har vi ett spännande jobb som väntar på dig! Du kommer välkom... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet som drifttekniker inom nätverk och vill ingå i en organisation som bidrar till samhällsnytta? Då har vi ett spännande jobb som väntar på dig! Du kommer välkomnas in i en enhet som utvecklas och som strävar efter att förbättra och utveckla leveransen.

Vad ska du jobba med?
I rollen som drifttekniker - nätverk kommer du att ingå i ett team som ansvarar för att säkerställa att myndighetens lösningar är hållbara, effektiva och säkra. Du kommer ha stora möjligheter att påverka och bidra till att vi som enhet och myndighet når längre i våra uppdrag.

Arbetet hos oss utgår i stora delar från ”On Prem” lösningar.

I din roll som drifttekniker kommer du vidare att:


• arbeta med att säkerställa att myndighetens nätverk är ändamålsenliga, både utifrån design och utifrån operativt arbete
• delta i olika projekt och uppdrag inom IT, men även tillsammans med övriga verksamheten
• ingå i enhetens beredskapstjänstgöring
• vid behov delta i arbetet med servicefönster utanför ordinarie arbetstid, dessa genomförs i regel månadsvis och bemanning sker utifrån planerade arbeten
• arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Vi söker dig som har utbildning och/eller av arbetsgivaren bedömd relevant arbetslivserfarenhet inom:


• brandväggskonfiguration inom Fortinet-sviten i redundanta drift- och säkerhetskritiska it-miljöer samt
• routing TCP/IP, Switchar, IPS, Wifi och lastbalansering.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara noggrann, analytisk, ansvarstagande och självständig samt att ha en god samarbetsförmåga
• erfarenhet att aktivt arbeta med incidenthantering/felsökning
• erfarenhet av att ta fram systemdokumentation
• erfarenhet av att med höga säkerhetsrutiner och framtagna regelverk bygga och införa nätverksmiljö
• kunskap och praktisk erfarenhet av design, uppsättning och drift samt programvaror för nätverksadministration.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta inom ramverket ITIL och dess processer, framförallt incident, problem, change samt release
• arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet
• goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• erfarenhet av Cisco UCS och Nexus
• erfarenhet av HP/Aruba
• erfarenhet av Fortinet.

Vikt läggs vid:


• goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
• erfarenhet av hantering av certifikat och licenser inom nätområdet.

Vad gör enheten?
Enheten för IT Enheten ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig it-driftmiljö samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av it-system. Enheten ansvarar även för en samordnad och kostnadseffektiv process för inköp av it-relaterad utrustning, licenser och konsulttjänster.

Enheten ansvarar för digitalisering inom it-området, vilket inkluderar utvecklings- och förvaltningsstyrning, it-projektkontor, informationssäkerhet samt telefoni och konferenssystem.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som drifttekniker hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-06-21 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02203-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare med fokus på epidemiologi

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du arbeta med utredning inom epidemiologi? Har du arbetslivserfarenhet inom relevant område t.ex. epidemiologisk övervakning/uppföljning, folkhälsa, hälso- och sjukvård, e... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du arbeta med utredning inom epidemiologi? Har du arbetslivserfarenhet inom relevant område t.ex. epidemiologisk övervakning/uppföljning, folkhälsa, hälso- och sjukvård, eller smittskyddsarbete? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som har goda kunskaper om och vill utföra utredningsarbete inom epidemiologi, inklusive smittsamma och/eller icke smittsamma sjukdomar.

Arbetsuppgifter omfattar:


• arbeta med interna och externa utredningar och projekt,
• att verka som stöd inom epidemiologiska metoder och analyser på myndigheten,
• samverkan och samarbete med interna och externa aktörer som en viktig del i arbete,
• projektledning och återrapportering av uppdrag.

Vem söker vi?
Krav för anställningen


• högskoleexamen på kandidatnivå inom ett relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller annat område som myndigheten bedömer är relevant
• flerårig arbetslivserfarenhet inom relevant område, t.ex. epidemiologisk övervakning/uppföljning, folkhälsa eller hälso- och sjukvård, eller smittskyddsarbete
• flerårig erfarenhet av utförande av kvantitativa analyser.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• högre examen inom relevant område, t.ex. epidemiologi,
• goda kunskaper inom epidemiologiska metoder,
• erfarenhet av utförande av kvantitativa analyser,
• flerårig erfarenhet av övervakning eller uppföljning av smittsamma och/ eller icke-smittsamma sjukdomar,
• erfarenhet av att genomföra utredningar inom statlig myndighet, kommun eller region,
• erfarenhet av projektledning och återrapportering,
• personliga egenskaper: god samarbetsförmåga och initiativtagande.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med hälsodata (t ex nationella registerdata och enkätdata)
• mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• goda kunskaper i statistikprogram, till exempel Stata, SAS eller R
• personliga egenskaper: analytisk.

Vikt läggs vid:


• erfarenheter av att arbeta inom europeiska/internationella nätverk,
• goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift,
• personliga egenskaper: självständig och flexibel.

Vad gör enheten?
Enheten för epidemiologisk uppföljning är en enhet som arbetar med epidemiologiska analyser i syfte att stödja myndighetens arbete att främja folkhälsa. Enheten är myndighetens centrala resurs för epidemiologiskt stöd inom folkhälsoområdet och ansvarar särskilt för övervakning och rapportering av vissa infektionssjukdomar och epidemiologisk utveckling av icke smittsamma sjukdomar av betydelse för folkhälsan.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Axelsson, telefon 010- 205 26 02.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-06-16 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02165-2023-2.1.1 Visa mindre

Enhetschef inom beredskapsläkemedel

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du leda en grupp kunniga och kompetenta medarbetare som samordnar läkemedelsberedskap mot smittsamma sjukdomar på nationell nivå, och hanterar tillgång på viss antibiotika... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du leda en grupp kunniga och kompetenta medarbetare som samordnar läkemedelsberedskap mot smittsamma sjukdomar på nationell nivå, och hanterar tillgång på viss antibiotika. Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Du blir enhetschef för Enheten för beredskapsläkemedel och logistik. Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för helheten kring att enheten arbetar i enlighet med myndighetens övergripande mål och uppdrag. Du har personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Som enhetschef ansvarar du för arbetsformer och samverkan såväl inom den egna medarbetargruppen på enheten, med den egna avdelningen samt med övriga delar av myndigheten.

Du trivs med att skapa nätverk och samverka internt och därigenom skapa förutsättningar för uppdraget. Din roll i avdelningens ledningsgrupp, som gemensamt ansvarar för att främja utvecklingen av verksamheten för att möta omvärldens behov och därtill myndighetens uppdrag, kommer även vara en viktig del i arbetet. Du leder utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt och skapar vidare förutsättningar för medarbetare på enheten att göra ett bra arbete genom att främja ett gott medarbetarskap samt inspirera och motivera till utveckling.

Som enhetschef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen som enhetschef ingår att:


• vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation
• sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls
• säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt
• skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen samt att företräda myndigheten externt
• ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirerar och motivera till utveckling
• tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom farmaci eller medicin samt aktuell chefserfarenhet inklusive personalansvar, budget- och verksamhetsplanering. Du har kunskap och erfarenhet från arbete med läkemedel, läkemedelsberedskap och antibiotikaresistens. Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• goda ledaregenskaper, vilket innebär att du är beslutsmässig, analytisk och agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa
• erfarenhet av EU- och/eller internationell samverkan inom enhetens ansvarsområden
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift
• erfarenhet av samverkan med myndigheter och andra relevanta aktörer.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• erfarenhet av kommunikation till myndigheter, civilsamhället, profession och allmänhet
• väl insatt i reglering rörande läkemedel, läkemedelsberedskap och antibiotikaresistens.

Vikt läggs vid:


• genomgått chefs- och ledarskapsutbildning
• erfarenhet av arbete utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskapsläkemedel och logistik har det operativa ansvaret för de nationella beredskapslagren som idag utgörs av covid-19-vaccin enligt avtal, vaccin mot mpox och smittkoppor, ett mindre lager antibiotika och antiviraler inför en eventuell influensapandemi samt avtal för uppföljning, lagerhållning, distribution och logistik. Utöver detta ansvarar enheten för upphandling och kontroll av garantiavtal inför influensapandemi. Enheten för beredskapsläkemedel och logistik ansvarar för partihandelstillstånd och kvalitetsarbete rörande läkemedelsberedskap. Enheten ska inom sitt ansvarsområde samverka och/eller samarbeta med relevanta myndigheter såsom Läkemedelsverket, Socialstyrelsens och e-hälsomyndigheten inom läkemedelsrelaterade frågor. Enheten ansvarar även för koordinering av regeringsuppdrag som rör tillhandahållande av vissa antibiotika.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad avdelningschef Agneta Falk Filipsson, telefon 010- 205 21 72.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som enhetschef hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-06-19 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02293-2023-2.1.1 Visa mindre

Hälsoekonom

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av arbete med hälsoekonomiska analyser och utveckling av hälsoekonomiska modeller? Har du goda kunskaper om kostnadseffektivitetsanalyser inom hälsoekonomi? D... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av arbete med hälsoekonomiska analyser och utveckling av hälsoekonomiska modeller? Har du goda kunskaper om kostnadseffektivitetsanalyser inom hälsoekonomi? Då har vi ett spännande jobb för dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan utföra hälsoekonomiska analyser och utveckla hälsoekonomiska modeller.

Som utredare kommer du framförallt att utföra hälsoekonomiska analyser åt hela myndigheten, skriva och granska rapporter på svenska och engelska samt vara metodstöd inom hälsoekonomi gentemot myndigheten och utveckla hälsoekonomisk metod. Därutöver kommer du att utföra sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten.            

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har en utbildning på mastersnivå inom nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi, eller en likvärdig utbildning. Vidare har du ett par års erfarenhet av arbete med hälsoekonomiska kostnadseffektivitetsanalyser och utvärderingar.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• mycket goda kunskaper om kostnadseffektivitetsanalyser inom hälsoekonomi
• goda kunskaper om hälsoekonomisk metod
• personlig lämplighet för anställningen såsom en god samarbetsförmåga, att vara analytisk, ansvarstagande, stresstålig samt kommunikativ i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid:


• ett par års praktisk erfarenhet av hälsoekonomisk modellering
• god kunskap om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och dess dataregister
• goda kunskaper inom statistik/ekonometri
• erfarenhet från arbete vid svensk myndighet
• erfarenhet av att använda statistiska analysprogram såsom Stata, R.

Vikt läggs vid:


• forskarutbildning. 

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av statistik- och analysprojekt.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som hälsoekonom hos oss!

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-06-18 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02270-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom epidemiologisk övervakning

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du arbeta med epidemiologisk övervakning, rapportering och smittskyddsfrågor kopplat till sjukdomar såsom covid-19, influensa, rsv, mpox och calici? Har du högskoleexamen ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du arbeta med epidemiologisk övervakning, rapportering och smittskyddsfrågor kopplat till sjukdomar såsom covid-19, influensa, rsv, mpox och calici? Har du högskoleexamen inom relevant område? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kunskap hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med epidemiologisk övervakning av de sjukdomar som Enheten för smittskyddssamordning och övervakning av säsongsvirus ansvarar för: covid-19, influensa, rsv, mpox och calici.

I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. löpande analys och rapportering av övervakningsdata av ovan nämnda sjukdomar samt fördjupade analyser vid behov. Samverkan med interna och externa aktörer samt projektledning.

Därutöver ingår sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Högskoleexamen inom relevant område (t.ex. naturvetenskap, medicin, folkhälsa, epidemiologi, mikrobiologi).

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• utbildning inom epidemiologi, smittskydd och/eller statistik
• erfarenhet av datahantering och dataanalys
• personlig lämplighet för anställningen såsom en god samarbetsförmåga samt att vara analytisk, flexibel och ansvarstagande.

Stor vikt läggs vid:


• flerårig erfarenhet inom relevant område (t ex epidemiologisk övervakning och analys, smittskyddsarbete eller motsvarande)
• arbetat med analys i statistikprogram (Stata, R, SAS)
• genomförd utbildning inom fältepidemiologi (t.ex. EPIET), forskarutbildning inom relevant område, eller motsvarande.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av utredningsarbete från offentlig sektor inom ett för enheten relevant område
• erfarenhet av myndighetssamverkan
• erfarenhet av statistisk analys
• erfarenhet av och god vana att skriva rapporter på svenska och engelska.

Vad gör enheten?
Enheten för smittskyddssamordning och övervakning av säsongsvirus ansvarar för att samordna det nationella smittskyddsarbetet samt epidemiologisk övervakning av covid-19, influensa, RSV, calici och mpox. Vid enheten samordnas även myndighetens del av det europeiska traineeprogrammet EPIET.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anneli Carlander, telefon 010- 205 24 61.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-06-16 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02063-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare arbete inom antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du arbeta med frågor kring antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, både nationellt och internationellt? Har du en relevant högskoleutbildning? Då har du möjlighet ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du arbeta med frågor kring antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, både nationellt och internationellt? Har du en relevant högskoleutbildning? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Som utredare kommer du att initiera, driva och medverka i arbetet inom områdena antibiotika, antibiotikaresistens och preventiva insatser, med syfte att bromsa spridning och utveckling av antibiotikaresistens, både nationellt och internationellt. Den ingår även att driva och delta i samarbeten som syftar till att ge stöd till andra länder för att implementera nationella handlingsplaner mot antibiotikaresistens, detta inkluderar även resor till berörda länder. Du deltar i och representera myndigheten i olika nationella och internationella sammanhang.

Som utredare bidrar du i myndighetens övergripande arbete inom vårdhygien och antibiotikaresistens utifrån myndighetens instruktion (Förordning 2021:248 med instruktion för Folkhälsomyndigheten) och samverkar med regioner och andra myndigheter inom områdena antibiotika, antibiotikaresistens och vårdhygien.

I arbetet ingår även sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex. att medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete, remissvar, granskning av texter, analys, framtagande och sammanställning av kunskapsstöd, författa rapporter och andra publikationer, samt omvärldsbevakning.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Högskoleutbildning inom relevant område, t.ex. masterutbildning eller doktorsexamen i global hälsa, infektionsmedicin, folkhälsa, mikrobiologi, farmaci eller motsvarande.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta med frågor kring antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, nationellt och internationellt
• erfarenhet av att självständigt planerat och utfört projekt inom ett för tjänsten relevant område
• mycket goda kunskaper i engelska i så väl tal och skrift.

Stor vikt läggs vid:


• personlig lämplighet för anställningen såsom ansvarstagande, initiativtagande och en god samarbetsförmåga samt att vara kommunikativ (muntlig och skriftlig) och strukturerad
• mycket goda kunskaper i svenska i så väl tal och skrift
• erfarenhet av samverkan och samarbete med myndigheter eller andra nationella eller internationella aktörer inom ett för tjänsten relevant område
• erfarenhet av arbete relaterat till och kunskaper om folkhälsorelaterade frågor och/eller hälso- och sjukvårdssystemen EU och internationellt
• erfarenhet av att leda grupper och möten.

Vikt läggs vid:


• erfarenheter av utredningsarbete inom kunskapsbaserad verksamhet i ett för tjänsten relevant område
• erfarenhet av att självständigt planerat och utfört utvecklings-, och implementeringsarbeten.

Vad gör enheten?
Genom att främja optimal användning av antibiotika, förebygga vårdrelaterade infektioner och minskad spridning av antibiotikaresistens verkar Enheten för antibiotika och vårdhygien för fortsatt tillgång till effektiva antibiotika. Enheten samverkar med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom området.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Andreas Sandgren, telefon 010- 205 21 22.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-06-13 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02153-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare/Logistiker

Ansök    Maj 12    Folkhälsomyndigheten    Logistiker
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet inom logistikområdet? Vill du bidra till att utveckla och upprätthålla Folkhälsomyndighetens logistikkompetens kring hantering av beredskapsläkemedel? Då har ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet inom logistikområdet? Vill du bidra till att utveckla och upprätthålla Folkhälsomyndighetens logistikkompetens kring hantering av beredskapsläkemedel? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Som utredare kommer du att bidra till att utveckla och upprätthålla myndighetens logistikkompetens kring hantering av beredskapsläkemedel. Du tar ut, analyserar och sammanställa rapporter och statistik från olika databaser och insamlad data, för att utarbeta prognoser och göra olika konsekvensanalyser. Du utför också logistiska analyser avseende exempelvis säkerhetslager, flöden, kapacitetsutnyttjande m.m.

Du deltar aktivt i dialoger med landets regioner, läkemedelsleverantörer samt nationella myndigheter för att optimera olika flöden. Du tar fram och presenterar arbetet skriftligt och muntligt i olika sammanhang, såväl externt som internt på myndigheten. I detta ingår även att vara delaktig i och bidra till myndighetens återrapporteringar av regeringsuppdrag, samt andra efterfrågade rapporter.

I arbetsuppgifterna ingår att delta i det dagliga, operativa, arbetet med hantering av beredskapslager och uppgifter kring försäljning och distribution.

Deltar i myndighetens övergripande arbete inom läkemedelsberedskap utifrån myndighetens instruktion (Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten), t.ex. att medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete, remissvar, granskning av texter, analys, rapportskrivning samt omvärldsbevakning.

Du förväntas även medverka i övrigt förekommande arbete på enheten och myndigheten samt samarbeta horisontellt nära myndighetens övriga medarbetare.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har en högskoleexamen inom logistik, naturvetenskap, medicin eller annat för verksamheten relevant område samt genomförda kurser i logistik.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att bygga upp och underhålla databaser
• dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbetsuppgifter inom logistikområdet
• mycket goda kunskaper i Excel
• mycket goda kunskaper i svenska i så väl tal som skrift
• goda kunskaper i engelska i så väl tal som skrift
• erfarenheter av att analysera data i statistikverktyg.
• personlig lämplighet för anställningen såsom ansvarstagande, analytisk och flexibel.

Stor vikt läggs vid:


• flerårig erfarenhet från arbete med logistikuppgifter inom LifeScience eller hälso- och sjukvårdssektorn
• erfarenhet av att analysera och sammanställa läkemedelsdata
• erfarenhet av att driva projekt
• erfarenhet av att skriva makron och andra funktioner som kan effektivisera analysarbetet, samt att arbeta med pivot-tabeller.
• erfarenhet i logistikverktyg, så som SAP eller liknande
• personlig lämplighet för anställningen såsom god initiativförmåga.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av att driva och implementera utvecklingsprojekt.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskapsläkemedel och logistik samordnar läkemedelberedskapen mot smittsamma sjukdomar som Folkhälsomyndigheten har uppdrag att hantera. Det innebär att enheten hanterar det operativa arbetet inkl. kvalitetsarbete med de nationella beredskapslagren, ansvar för garantiavtal inför influensapandemi, uppdrag gällande vaccin mot t.ex. covid-19, antibiotika och antiviraler inför en eventuell influensapandemi, avtal för lagerhållning, distribution och logistik samt uppgifter avseende att säkerställa tillgång till antibiotika.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen kan komma innebära krigsplacering.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Jenny Hellman, telefon 010- 205 24 05.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din a

#LI-MD1#Logistik#Beredskapslogistik#Läkemedelslogistik#Vaccinlogistik#Beredskapslager#Transportplanering Visa mindre

Utredare inom data och register

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du arbetslivserfarenhet från att handlägga beställningar av data samt av att arbeta som koordinator, samordnarare, projektledare eller likande roll? Då har du möjlighet att... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du arbetslivserfarenhet från att handlägga beställningar av data samt av att arbeta som koordinator, samordnarare, projektledare eller likande roll? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Enheten behöver förstärkning av ytterligare en utredare som vill arbeta med enhetens ansvarsområden inom data och register. I rollen som utredare kommer du arbeta med data ur olika perspektiv t.ex. förvaltning och utveckling av verksamhetsstöd för data och handlägga databeställningar. Arbetet kommer även att omfatta generellt utredningsarbete på enheten och myndigheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Akademisk examen inom samhällsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• arbetslivserfarenhet av arbete som koordinator, samordnarare, projektledare eller likande roll
• arbetslivserfarenhet från att handlägga beställningar av data
• personlig lämplighet för anställningen såsom ansvarstagande, en god samarbetsförmåga samt att vara kommunikativ, flexibel och noggrann
• goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid:


• arbetslivserfarenhet från att arbeta på statlig myndighet
• grundläggande kunskaper inom Office-paketet.

Vad gör enheten?
Enheten för data och register har huvudansvar för myndighetens hantering av databaser och register och är myndighetens centrala resurs för datahantering.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid t.o.m. 2024-03-30. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Nasser Nuru Mahmud, telefon 010- 205 23 58.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-30 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01890-2023-2.1.1 Visa mindre

Statistiker

Ansök    Maj 11    Folkhälsomyndigheten    Statistiker
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du ha ett omväxlande, utvecklande och betydelsefullt arbete? Vill du ingå i ett trevligt team som består av tjugo statistiker, biostatistiker, ekonomer, datascientists och... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du ha ett omväxlande, utvecklande och betydelsefullt arbete? Vill du ingå i ett trevligt team som består av tjugo statistiker, biostatistiker, ekonomer, datascientists och enkätspecialister? Varmt välkommen med din ansökan.

Vad ska du jobba med?
Hos oss jobbar du både självständigt och tillsammans med andra statistiker och sakkunniga på myndigheten. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen innebära planering och design av studier samt enkla och avancerade statistiska analyser av data från t.ex. register och undersökningar. Du kommer att jobba med programspråket R och även tolka, presentera och rapportera metod och resultat från analyser muntligt och skriftligt. Utöver detta kan du komma att bli delaktig i övrigt arbete som sker på enheten och myndigheten.      

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Avslutad högskoleutbildning på mastersnivå med inriktning mot statistik/matematisk statistik eller annat för tjänsten relevant område.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• ett par års erfarenhet av statistiskt analysarbete inom biostatistik, epidemiologi, folkhälsa eller medicinsk forskning
• mycket god kunskap om och praktisk erfarenhet av olika statistiska metoder inom epidemiologi eller folkhälsa
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara kommunikativ (muntligt).

Stor vikt läggs vid:


• goda programmeringskunskaper i språket R
• erfarenhet av att bidra med statistiskt metodstöd i epidemiologiska studier,
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara analytisk och självständig.

Vikt läggs vid:


• forskarutbildning
• erfarenhet av att arbeta i R Markdown/Knitr i R
• erfarenhet att kommunicera eller lära ut statistiska metoder
• erfarenhet av avancerad programmering i R
• erfarenhet av arbete med registerdata inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering, enkätmetodik och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av statistik- och analysprojekt. Som statistiker kommer du jobba mycket tätt tillsammans med andra personer med andra kompetenser men även med andra statistiker.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Ansök senast 2023-06-04 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02117-2023-2.1.1 Visa mindre

Statistiker (tidsbegränsad anställning)

Ansök    Maj 11    Folkhälsomyndigheten    Statistiker
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du ha ett omväxlande, utvecklande och betydelsefullt arbete? Vill du ingå i ett trevligt team som består av tjugo statistiker, biostatistiker, ekonomer, datascientists och... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du ha ett omväxlande, utvecklande och betydelsefullt arbete? Vill du ingå i ett trevligt team som består av tjugo statistiker, biostatistiker, ekonomer, datascientists och enkätspecialister?  Varmt välkommen med din ansökan.

Vad ska du jobba med?
Hos oss jobbar du både självständigt och tillsammans med andra statistiker och sakkunniga på myndigheten. Dina huvudarbetsuppgifter kommer vara att bearbeta och sammanställa data relaterad till folkhälsa och bidra till presentation och rapportering av statistik. Arbetet innebär programmering i programspråket R. Vidare kommer du att genomföra analyser av statistiska data. Utöver detta kan du komma att bli delaktig i övrigt arbete som sker på enheten och myndigheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Avslutad högskoleutbildning på minst kandidatnivå inom statistik, matematisk statistik, biostatistik eller annat för tjänsten relevant område.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Minst ett års erfarenhet av statistisk produktions- och analysarbete
• Goda programmeringskunskaper i R.
• Personlig lämplighet för anställningen såsom att ha god samarbetsförmåga, att vara serviceinriktad och flexibel.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med registerdata inom hälso- och sjukvårdsområdet
• erfarenhet av att arbeta i R Markdown/Knitr
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara noggrann och självständig.

Vad gör enheten?
Enheten för analys arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enheten ansvarar för statistik, modellering, enkätmetodik och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av statistik- och analysprojekt. Som statistiker kommer du jobba mycket tätt tillsammans med andra personer med andra kompetenser men även med andra statistiker.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tidsbegränsad anställning på 12 månader. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Ansök senast 2023-06-04 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02118-2023-2.1.1 Visa mindre

Handläggare/Biomedicinska analytiker

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vi söker nu två handläggare till enheten för parasitologi. Är du biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör eller har likvärdig kompetens och erfarenhet av parasitologisk di... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi söker nu två handläggare till enheten för parasitologi. Är du biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör eller har likvärdig kompetens och erfarenhet av parasitologisk diagnostik? Då har vi ett lärorikt uppdrag som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?

Vi söker dig som kan utföra laborativa och administrativa arbetsuppgifter inom parasitologisk diagnostik.

Förekommande arbetsuppgifter:


• utföra laborativa analyser inom parasitologisk diagnostik och övervakning
• ha kontakt med remittenter, tolka och svara ut provresultat
• uppackning och sortering av inkommande prover på avdelningens provmottagning.

Utöver ovanstående arbetsuppgifter så kan det bli aktuellt med andra förekommande arbetsuppgifter på enheten/avdelningen.

Vem söker vi?

Krav för anställningen

Du ska vara biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör eller ha annan naturvetenskaplig examen som myndigheten bedömer vara relevant.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att utföra laborativt arbete inom parasitologi
• personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, ansvarstagande, noggrann, flexibel och kommunikativ
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete på ackrediterat kliniskt mikrobiologiskt laboratorium samt arbete med humant provmaterial
• erfarenhet från arbete med laboratoriedatasystem.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet från arbete som instrumentansvarig och erfarenhet av underhåll och felsökning vid instrumenthaveri.

Vad gör enheten?

Enheten för parasitologi är nationellt referenslaboratorium för parasiter och utför parasitologiska analyser på uppdrag av hälso- och sjukvården. Enheten  tillhandahåller även metod- och expertstöd till professionen och har nationell mikrobiell övervakning inom parasitologi.

Läs mer om uppdraget på https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/organisation/avdelningar-och-enheter/  

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor med varierande bakgrund från olika yrkeskategorier i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen

Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen innebär krigsplacering.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tf. enhetschef Shaman Muradrasoli, telefon 010-205 22 23

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till befattningen som handläggare hos oss!

Ansök senast 2023-05-24 via myndighetens webbplats.

Arbetsgivarens diarienummer: 02060-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare inom krisberedskap och totalförsvar

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du god kännedom om det svenska krishanteringssystemet? Vill du samordna och leda arbete avseende krisberedskap och totalförsvar? Då har du möjlighet att använda och utveckl... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du god kännedom om det svenska krishanteringssystemet? Vill du samordna och leda arbete avseende krisberedskap och totalförsvar? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss samt bidra till samhällsnytta tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att samordna och leda större uppdrag och samverkansprojekt samt vara avdelningsinternt stöd inom området krisberedskap och totalförsvar.

I dina arbetsuppgifter ingår:


• Att kunna bistå de interna och externa processerna kopplat till uppbyggnad av förmåga inom krisberedskap och totalförsvar med fokus på anpassning och utveckling av den mikrobiologiska laboratorieberedskapen
• Att självständigt driva större projekt såsom regeringsuppdrag och projekt inom samverkan med externa aktörer. Kan inkludera även deltagande i europeiska och internationella projekt.
• Att självständigt kunna ta fram underlag inom ramen för uppdrag och projekt samt att kunna analysera resultat och dra slutsatser kring dessa.
• Arbetsuppgifterna innebär hög grad av kommunikation internt och med aktörer utanför myndigheten.
• I befattningen kan hemlig information komma att hanteras varför inplacering i säkerhetsklass är nödvändig.
• Ledning av större uppdrag och projekt samt ansvar för planering och budgetering, likaså uppföljning, av uppdrag och projekt ingår i dina specifika ansvarsområden.

Vem söker vi?
Krav för anställningen


• relevant naturvetenskaplig, statsvetenskaplig, eller samhällsvetenskaplig högskoleexamen
• god kännedom om det svenska krishanteringssystemet
• god förmåga och erfarenhet att skriva utredningar eller kunskapsunderlag på svenska.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete vid statlig myndighet och myndighetssamverkan
• erfarenhet av arbete i eller i anslutning till mikrobiologiskt laboratorium
• mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
• personlig lämplighet för anställningen såsom god samarbetsförmåga, samt att vara ansvarstagande, kommunikativ, självgående och anpassningsbar.

Stor vikt läggs vid:


• dokumenterad arbetslivserfarenhet inom arbete med totalförsvarsplanering (civilt eller militärt).

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete inom, eller samarbete med, försvarsmakten
• utbildning inom krisberedskap
• god kännedom om laborativt arbete och/eller processer
• erfarenhet av arbete vid region.

Vad gör enheten?
Enheten för bioberedskap samordnar avdelningens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vid enheten finns myndighetens bioriskfunktion som ger internt och externt kunskapsstöd inom bioriskområdet. Enheten ansvarar också för samordning av avdelningens arbete inom global hälsa och hälsosäkerhet.

Vid enheten finns även myndighetsfunktionen NAC Sweden (nationell myndighet för inneslutning av poliovirus) samt funktionen nationell polioviruskoordinator, NPCC, inklusive nationell beredskapsplanering avseende händelser med utsläpp av poliovirus.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Andreas Bråve, telefon 010- 205 24 66.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-25 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01787-2023-2.1.1

#LI-MD1#utredare#jobbastatligt#krisberedskap#totalförsvar Visa mindre

Handläggare/Biomedicinsk analytiker

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vi söker nu en handläggare som vill arbeta hos oss vid enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik. Är du intresserad av laborativt arbete och vill förstärka vår verksamh... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi söker nu en handläggare som vill arbeta hos oss vid enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik. Är du intresserad av laborativt arbete och vill förstärka vår verksamhet? Då har vi ett lärorikt uppdrag som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Befattningen innebär att:


• Utföra diagnostik inom klinisk mikrobiologi. På enheten använder vi oss av metoder som PCR, ELISA, immunoflurescens, neutralisationstest, Western Blot, odling av bakterier, cellodling mm.
• Arbeta på både skyddsnivå 2 och 3.
• På rullande schema ingå i enhetens beredskapsteam med dygnet runt beredskap.
• Arbeta med inkommande prover på avdelningens provmottagning.

Utöver ovanstående arbetsuppgifter så kan det bli aktuellt med andra på enheten

förekommande arbetsuppgifter.

Vem söker vi?
Krav för anställning

Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör eller motsvarande. Du har erfarenhet av arbete med tydligt eget ansvar.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska passa för tjänsten:

Mycket stor vikt läggs vid


• erfarenhet av klinisk mikrobiologisk diagnostik
• erfarenhet av att kunna läsa och förstå remisser med medicinska termer
• goda kunskaper om laboratoriedatasystem samt vana att utföra utsvar av diagnostiska provsvar
• som handläggare behöver du även vara strukturerad, flexibel och analytisk
• goda kunskaper i såväl tal som skrift, i svenska och engelska.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av ett kvalitetssäkert laborativt arbetssätt med ständiga förbättringar
• erfarenhet av att skriva metodbeskrivningar och/eller rutiner i dokumenthanteringssystem
• personlig lämplighet för anställningen såsom att vara ansvarstagande kommunikativ och ha god samarbetsförmåga.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av virusodling
• erfarenhet av arbete i säkerhetslaboratorium skyddsnivå 3
• erfarenhet av arbete vid en statlig myndighet.

Vad gör enheten?
Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik ansvarar för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik av bakteriella och virala smittämnen. Vid enheten finns dygnet-runt-beredskap för allmän- eller samhällsfarlig sjukdom av allvarlig karaktär där möjligheten att bota eller förebygga är begränsade och risk för smitta föreligger.

Enheten ansvarar också för operativ drift av säkerhetslaboratoriet. Ansvaret omfattar utbildning och träning inför arbete i laboratoriet, stöd till utveckling och genomförande av diagnostiken avseende högpatogena virus liksom för utförande och samordning av forskning i och i anslutning till säkerhetslaboratoriet.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. I befattningen ingår beredskap enligt ett rullande schema med två timmars inställelsetid. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen kan innebära krigsplacering.

Före anställningen kan säkerhetsprövningen komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen kan kräva svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Shaman Muradrasoli, telefon 010- 205 22 23.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som handläggare hos oss!

Ansök senast 2023-05-24 via myndighetens webbplats.

Arbetsgivarens diarienummer: 02061-2023-2.1.1

#LI-MD1#BMA#statligtjobb Visa mindre

Antibiotikaexpert

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du delta som expert i projekt och regeringsuppdrag och andra särskilda insatser inom området antibiotika och tillgång till antibiotika? Har du flera års erfarenhet av arbe... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du delta som expert i projekt och regeringsuppdrag och andra särskilda insatser inom området antibiotika och tillgång till antibiotika? Har du flera års erfarenhet av arbetet med tillgång till särskilt medicinskt viktiga antibiotika? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Som utredare kommer du att medverka i arbete inom området antibiotikaanvändning, särskilt kring klinisk användning av antibiotika, och rekommendationer för antibiotikaanvändning samt medverka och bistå som expert i arbetet inom området ökad tillgång till antibiotika av särskilt medicinskt värde.

Befattningen innebär arbete mot Enheten för antibiotika och vårdhygien samt Enheten för beredskapsläkemedel och logistik.

Du deltar som expert i projekt och regeringsuppdrag och andra särskilda insatser inom området antibiotika och tillgång till antibiotika. Författar rapporter och andra typer av publikationer inom området.

Du leder arbetet med att utföra en inventering av kunskapsluckor inom forskning om antibiotika och antibiotikaanvändning. Samordnar arbete med referensgrupp och andra former av samverkan med andra nationella och internationella samarbetspartners.

Du bistår i arbetet med framtagande och sammanställning av kunskapsstöd, rapporter och andra typer av publikationer och skrivet material. Utföra uppgifter så som granskning av texter, analys, samt omvärldsbevakning. Du delta i enheternas samverkan med externa aktörer nationellt och internationellt, representera myndigheten som expert i olika nationella och internationella sammanhang och delta i myndigheten och enheternas övergripande arbete inom antibiotika och antibiotikaresistens utifrån myndighetens instruktion (Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten) samt inkommande regeringsuppdrag inom det relevanta området.               

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du är disputerad legitimerad läkare, eller disputerad legitimerad tandläkare samt har flerårig erfarenhet av arbetet med tillgång till särskilt medicinskt viktiga antibiotika.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med frågor kring antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens
• erfarenheter av samverkan med olika myndigheter eller andra nationella eller internationella aktörer inom ett för tjänsten relevant område
• erfarenhet av att leda expertgrupper och referensgrupper inom ett för tjänsten relevant område
• erfarenhet av att självständigt planerat och utfört regeringsuppdrag och andra projekt inom ett för tjänsten relevant område.
• mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift i så väl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:


• personlig lämplighet för anställningen såsom ansvarstagande, analytisk, kommunikativ (muntlig och skriftlig), samarbete och strukturerad
• erfarenhet av att arbeta kliniskt med användning av antibiotika
• erfarenhet med utvärdering av kliniska studier av antibiotika, samt utvärdering av kunskapsluckor inom kliniska studier av antibiotika
• mycket goda kunskaper i engelska i så väl tal som skrift.

Vikt läggs vid:


• erfarenheter av utredningsarbete inom staten i ett för tjänsten relevant område
• erfarenhet av att arbeta med regionalt eller nationellt Stramaarbete.

Vad gör enheten?
Genom att främja optimal användning av antibiotika, förebygga vårdrelaterade infektioner och minskad spridning av antibiotikaresistens verkar Enheten för antibiotika och vårdhygien för fortsatt tillgång till effektiva antibiotika. Enheten samverkar med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom området.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en särskild visstidsanställning på 20 % under perioden 2023-08-01-2024-03-31.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Andreas Sandgren, telefon 010- 205 21 22.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-17 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01790-2023-2.1.1 Visa mindre

Receptionist till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du en genuin känsla för service och erfarenhet av receptionsarbete samt koordinering av konferenser? Vill du arbeta i myndighetens hjärta och bli besökarens första intryck?... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du en genuin känsla för service och erfarenhet av receptionsarbete samt koordinering av konferenser? Vill du arbeta i myndighetens hjärta och bli besökarens första intryck? Då har vi ett jobb som väntar på dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med att bemanna myndighetens reception och besöksmottagning.

I rollen som receptionist kommer du att:


• Bemanna receptionen och ta emot besökare samt ge service till medarbetare.
• Samordna och stötta interna konferenser samt tidvis vara behjälplig vid externa konferenser.
• Hålla konferensytan i bra skick.
• Arbeta med administration av behörigheter i passersystem.
• Hantera tillverkning av passerkort.
• Ansvara för nyckelhantering.
• Arbete i telefonväxel kan eventuellt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Folkhälsomyndigheten ingår i Sveriges totalförsvar vilket bl.a. innebär att vi har system för att kommunicera på ett säkert sätt (Signalskydd). I dina arbetsuppgifter kommer det ingå att vara del av signalskyddsorganisationen.

Du kommer även arbeta med i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen


• mångårig (minst 3 års) erfarenhet av receptionsarbete
• erfarenhet av koordinering av konferenser.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• kunskap om och/eller erfarenhet av säkerhetsarbete, såsom exempelvis väktarutbildning eller erfarenhet av receptionsarbete i lokal som är skyddsobjekt eller motsvarande kunskap och/eller erfarenhet
• personlig lämplighet för anställningen såsom en god samarbets- och prioriteringsförmåga samt att vara kommunikativ i tal, serviceinriktad och stresstålig
• mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
• goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
• goda kunskaper i Office-programmen.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med passersystem
• kunskap om offentlig förvaltning.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet som växeltelefonist
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• dokumenterad utbildning inom signalskydd.

Vad gör enheten?
Enheten för kontorsservice och svarstjänst ansvarar för myndighetens vaktmästeri, post- och godsmottagning, bud och transporter på båda kontoren. Receptionen i Solna tar emot besökare och ansvarar för myndighetens växel med larmhantering, passerkort och säkerhetssystem.

Enheten ansvarar för den interna servicen av våra kontor när det gäller inredning och möblering samt övrig förvaltning av det aktivitetsbaserade kontoret. Enheten ansvarar också för Svarstjänst som svarar på inkommande frågor till myndigheten främst om covid-19.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som administratör med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen innebär krigsplacering.

Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Folkhälsomyndigheten kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Helena Nygren, telefon 010- 205 22 70.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som receptionist hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-18 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01881-2023-2.1.1 Visa mindre

HR-handläggare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du några års erfarenhet av arbete med rekrytering och vill ta nästa steg och arbeta brett med chefsstöd? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du några års erfarenhet av arbete med rekrytering och vill ta nästa steg och arbeta brett med chefsstöd? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss samt bidra till samhällsnytta tillsammans med trevliga kollegor. Vi är ett positivt och kompetent gäng, som kännetecknas av gott samarbete, konstruktiv dialog, lärande och utveckling.

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill vara kontaktperson till en av myndighetens avdelningar och ha ett nära samarbeta med avdelningschef samt enhetschefer på avdelningen. Du lyfter vidare viktiga HR-relaterade frågor i avdelningens ledningsgrupp.

Du kommer arbeta brett inom alla HR-relaterade områden, i form av chefsstöd gällande exempelvis rekrytering, arbetsmiljöfrågor inklusive rehabilitering och arbetsrättsliga frågor.

Du kommer även arbeta myndighetsövergripande med strategiska kompetensförsörjningsfrågor såsom Employer Branding, pre-, on- och postboarding, interna utvecklingsvägar/intern rörlighet och samordning av myndighetsgemensamma utbildningsbehov.

Övriga på enheten förekommande arbetsuppgifter

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du är utbildad personalvetare eller har motsvarande högskoleutbildning.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• uppdaterade kunskaper från akademisk utbildning för personalvetare eller motsvarande
• erfarenhet av arbete med kompetensbaserad rekrytering
• mycket god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom att vara kommunikativ, initiativtagande och självgående samt att ha en hög integritet
• mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av att arbeta med chefsstöd i den dagliga verksamheten.

Vad gör enheten?
Enheten för HR arbetar myndighetsövergripande med strategisk kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke, medarbetarskap och ledarskap samt förändringsledning. Enheten leder processer kring lika villkor, lönebildning samt arbetsmiljö och hälsa. HR företräder arbetsgivaren gentemot fackliga organisationer och ingår kollektivavtal.

Enheten bidrar med sakkunskap och ger chefsstöd vid exempelvis arbetsrättsliga frågor, rekrytering, organisations- och grupputveckling samt rehabilitering.

HR ansvarar för löneadministration och redovisar personalstatistik.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

En anställning hos oss kan innebära krigsplacering.

Innan anställning kan säkerhetsprövning och registerkontroll genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Svenskt medborgarskap kan komma att krävas.

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Marie-Louise Schüssler, telefon 010- 205 22 60.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som HR-handläggare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-14 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01835-2023-2.1.1#LI-MD1#rekrytering#chefsstöd#arbetsmiljöfrågor#arbetsrätt#kompetensförsörjning Visa mindre

Handläggare till Svarstjänst

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du erfarenhet av arbete i svarstjänst, kundtjänst eller motsvarande? Vill du ge skriftlig och muntlig information till allmänhet och olika intressenter både internt och ext... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du erfarenhet av arbete i svarstjänst, kundtjänst eller motsvarande? Vill du ge skriftlig och muntlig information till allmänhet och olika intressenter både internt och externt? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss samt bidra till samhällsnytta tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill arbeta med att besvara frågor via telefon och mejl från allmänhet, arbetsgivare, myndigheter och andra organisationer på ett för mottagaren anpassat sätt. Som handläggare kommer du att utvärdera hur inkomna frågor besvaras via telefon och e-post tillsammans med medarbetare i svarstjänsten. Vidare kommer du, tillsammans i arbetsgruppen, utvärdera hur vår digitala tjänst används och utveckla den ytterligare samt samverka med andra enheter och funktioner inom myndigheten. Du kommer även vara involverad i ett pågående projekt som kartlägger framtida sakområden för Svarstjänst.

Du kommer i övrigt utföra förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen


• Akademisk examen inom folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, medicin, hälso- och sjukvård, epidemiologi, kommunikation, beteendevetenskap eller annat för arbetet relevant ämnesområde.
• Minst två års aktuell erfarenhet av arbete i svarstjänst, kundtjänst eller motsvarande.
• Mångårig aktuell erfarenhet av administrativt arbete.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Kunskap om hur regioner, kommuner, staten och andra organisationer är organiserade.
• Erfarenhet av att ge skriftlig och muntlig information till såväl allmänhet som både interna och externa specialister.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska i så väl tal som skrift.
• Personlig lämplighet för anställningen såsom god samarbetsförmåga, flexibilitet samt att vara noggrann, självgående och kommunikativ i både tal och skrift.

Stor vikt


• Goda kunskaper i Officepaketet.
• Förståelse och kunskap om diariehantering.
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.

Vad gör enheten?
Enheten för kontorsservice och svarstjänst ansvarar för myndighetens vaktmästeri, post- och godsmottagning, bud och transporter på båda kontoren. Receptionen i Solna tar emot besökare och ansvarar för myndighetens växel med larmhantering, passerkort och säkerhetssystem.

Enheten ansvarar för den interna servicen av våra kontor när det gäller inredning och möblering samt övrig förvaltning av det aktivitetsbaserade kontoret. Enheten ansvarar också för Svarstjänst som svarar på inkommande frågor till myndigheten främst om covid-19.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är ett vikariat på heltid under perioden 2023-06-01 – 2023-12-31, eller med tillträde snarast enligt överenskommelse.

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Helena Nygren, telefon 010- 205 22 70.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Sujata Maini, telefon 010-205 22 73.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som handläggare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-11 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01882-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare/Molekylärbiolog (vikariat)

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vi söker dig som är disputerad inom klinisk mikrobiologi med erfarenhet av parasitologisk diagnostik och implementering av laborativa metoder. Om du dessutom är bra på att ta ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi söker dig som är disputerad inom klinisk mikrobiologi med erfarenhet av parasitologisk diagnostik och implementering av laborativa metoder. Om du dessutom är bra på att ta initiativ för att bidra till verksamheten och inte tvekar inför att utföra både små och stora arbetsuppgifter är du den vi söker.

Som utredare förväntas du bidra till att utveckla verksamheten genom att till exempel genomföra metodöversyn, sammanställa och analysera resultat på ett övergripande plan samt självständigt genomföra uppdrag inom verksamhetens område och vid behov anta rollen som projektledare.

Vad ska du jobba med?

Vi söker dig som kan utföra laborativa och administrativa arbetsuppgifter inom parasitologisk diagnostik.

Förekommande arbetsuppgifter:


• utföra parasitologisk diagnostik
• vid behov utveckla nya metoder/vidareutveckla befintliga metoder
• kvalitetssäkra och implementera såväl befintliga som nya metoder, både serologiska/immunologiska metoder och molekylärbiologiska
• dokumentera uppdaterade eller nya metoder i metod- och rutinbeskrivningar
• omvärldsbevaka inom parasitologi med avseende på skiftande epidemiologi och geografisk spridning.

Vem söker vi?

Krav för anställningen

Du har en doktorsexamen inom biologi, mikrobiologi, infektionsbiologi eller immunologi.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att utföra laborativt arbete inom parasitologi
• personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, ansvarstagande, noggrann, flexibel och kommunikativ
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete på ackrediterat kliniskt mikrobiologiskt laboratorium samt arbete med humant provmaterial
• erfarenhet från arbete med laboratoriedatasystem.

Vad gör enheten?

Enheten för parasitologi är nationellt referenslaboratorium för parasiter och utför parasitologiska analyser på uppdrag av hälso- och sjukvården. Enheten tillhandahåller även metod- och expertstöd till professionen och har nationell mikrobiell övervakning inom parasitologi.

Läs mer om uppdraget på https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/organisation/avdelningar-och-enheter/  

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor med varierande bakgrund från olika yrkeskategorier i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen

Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är ett vikariat på heltid under 1 år. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tf. enhetschef Shaman Muradrasoli, telefon 010-205 22 23

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-16 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01954-2023-2.1.1 Visa mindre

Sommarvikarie

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vi söker nu en sommarvikarie till Folkhälsomyndigheten. Är du biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör eller är studerande inom motsvarande utbildning? Eller har du likvärd... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi söker nu en sommarvikarie till Folkhälsomyndigheten. Är du biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör eller är studerande inom motsvarande utbildning? Eller har du likvärdig kompetens och intresse för laborativt arbete inom klinisk mikrobiologi - från provhantering till analys? Då har du möjlighet att använda och utveckla dina kunskaper hos oss!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan utföra laborativa arbetsuppgifter inom klinisk mikrobiologi för arbete i vår provmottagning och kundtjänst. 

Förekommande arbetsuppgifter:


• uppackning, sortering och registrering av inkommande prover på avdelningens provmottagning
• arbete i avdelningens laboratoriedatasystem
• arbete i avdelningen kundtjänst för mikrobiologi
• utöver ovanstående arbetsuppgifter så kan det även blir aktuellt med andra arbetsuppgifter inom avdelningen.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du ska vara biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör eller ha annan naturvetenskaplig utbildning som myndigheten bedömer vara relevant eller så ska du vara studerande och ha genomfört minst halva tiden av din totala utbildning.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av att utföra laborativt arbete med humana prov inom klinisk mikrobiologi
• personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, ansvarstagande, noggrann, flexibel och kommunikativ
• goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.

Stor vikt läggs vid:


• praktisk erfarenhet av arbete i kundtjänst som innefattar telefonkontakt med kunder och hantering av e-post från kunder.

Vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med laboratoriedatasystem.

Vad gör enheten?
Enheten för laboratorieutveckling ger metodutveckling och kvalitetsstöd internt och externt. Ansvarar även för drift och utveckling av laboratoriemetodik och plattformar samt kundansvar och provadministration. Kontakta enhetschef Anna Risberg för mera information om tjänsten.

Läs mer om vårt uppdrag på https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/organisation/avdelningar-och-enheter/

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen
Du kommer att anställas som sommarvikarie med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid och arbetet infaller 1 juni – 31 augusti 2023 eller enligt överenskommelse.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Risberg, telefon 010- 205 21 38.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Sujata Maini, telefon 010-205 22 73.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som sommarvikarie hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-05 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01788-2023-2.1.1 Visa mindre

IT-säkerhetsspecialist

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du delta i vidareutvecklingen av myndighetens IT-säkerhetsarbete, såväl strategiskt som operativt? Har du en akademisk examen inom informationsteknik eller annan för tjäns... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du delta i vidareutvecklingen av myndighetens IT-säkerhetsarbete, såväl strategiskt som operativt? Har du en akademisk examen inom informationsteknik eller annan för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Ditt huvuduppdrag är att bibehålla och förbättra IT-säkerheten inom myndigheten – på såväl kort som lång sikt – genom att föreslå och utveckla metoder, verktyg och regler. Området kännetecknas av ständiga förändringar och en viktig del i arbetet är att hålla sig uppdaterad med utvecklingen på säkerhets- och hotbildsområdena.

Som IT-säkerhetsspecialist kommer du arbeta för att vi på ett säkert sätt digitaliserar vår myndighet, vidare- eller nyutvecklar IT-stödet för våra verksamheter samt upprätthåller en säker driftsmiljö. Du kommer bland annat att:


• Delta i vidareutvecklingen av myndighetens IT-säkerhetsarbete, såväl strategiskt som operativt.
• Utveckla processer och former för IT-säkerhetsgranskningar.
• Utreda och analysera IT-säkerhetsincidenter.
• Omvärldsbevaka och utvärdera säkerhetsprodukter.
• Delta i olika projekt där behov av IT-säkerhetskompetens finns.
• Stödja upphandlingar med exempelvis anpassade IT-säkerhetskrav och dialoger med leverantörer rörande IT-säkerhetsfrågor.
• Arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du ska ha akademisk examen inom informationsteknik eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten.

Vi söker dig som har flera års dokumenterad arbetslivserfarenhet av självständigt arbete inom IT-säkerhetsområdet, inom exempelvis:


• Penetrationstestning, dynamisk analys av skadlig kod eller nätverkstrafik.
• Säkerhetsövervakning och IT-forensik.
• Brandväggar och olika typer av säkerhetslösningar.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• Personlig lämplighet för anställningen såsom att vara strukturerad, analytisk och resultatorienterad. Du är också samarbetsinriktad samt har en god kommunikativ förmåga.
• Du är van att leda aktiviteter inom IT-säkerhetsområdet såsom olika projekt, samarbeten, workshops och möten.
• Mycket god förmåga att utrycka dig i svenska, i både tal och skrift.

Stor vikt läggs vid:


• Erfarenhet av arbete inom eller för offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av och kunskap om offentlig upphandling inkluderat kravställning inom IT-säkerhetsområdet.
• God kunskap om på marknaden förekommande verktyg, tjänster och ramverk inom it-information/it-säkerhetsområdet.
• Erfarenhet av praktisk tillämpning av automatiserade it-säkerhetsramverk relaterat DevSecOps.
• Erfarenhet av att hantera och driva riskarbete, vidareutveckla arbetssätt inom IT-säkerhetsområdet.
• Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Vikt läggs vid:


• Erfarenhet av att upprätthålla och utveckla säker nätverksinfrastruktur.
• Goda kunskaper inom GDPR, NIST, ISO27000 och CIS/CSC.
• Erfarenhet av att ha utbildat, presenterat och spridit kunskap inom it- och informationssäkerhetsområdet både inom och utanför den egna organisationen.

Vad gör enheten?
Enheten för IT ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig it-driftmiljö samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av it-system. Enheten ansvarar även för en samordnad och kostnadseffektiv process för inköp av it-relaterad utrustning, licenser och konsulttjänster.

Enheten ansvarar för digitalisering inom it-området, vilket inkluderar utvecklings- och förvaltningsstyrning, it-projektkontor, informationssäkerhet samt telefoni och konferenssystem.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen innebär krigsplacering.

Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Folkhälsomyndigheten kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som IT-säkerhetsspecialist hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-18 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01834-2023-2.1.1

#LI-MD1#it#säkerhetsspecialist#itsäkerhet Visa mindre

Enhetschef vid Enheten för beredskapsläkemedel och logistik

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du leda en grupp kunniga och kompetenta medarbetare på myndighetens enhet för beredskapsläkemedel och logistik. Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens ... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du leda en grupp kunniga och kompetenta medarbetare på myndighetens enhet för beredskapsläkemedel och logistik. Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för helheten kring att enheten arbetar i enlighet med myndighetens övergripande mål och uppdrag. Du har personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Som enhetschef ansvarar du för arbetsformer och samverkan såväl inom den egna medarbetargruppen på enheten, med den egna avdelningen samt med övriga delar av myndigheten.

Du trivs med att skapa nätverk och samverka internt och därigenom skapa förutsättningar för uppdraget. Din roll i avdelningens ledningsgrupp, som gemensamt ansvarar för att främja utvecklingen av verksamheten för att möta omvärldens behov och därtill myndighetens uppdrag, kommer även vara en viktig del i arbetet. Du leder utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt och skapar vidare förutsättningar för medarbetare på enheten att göra ett bra arbete genom att främja ett gott medarbetarskap samt inspirera och motivera till utveckling.

Som enhetschef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen som enhetschef ingår att:


• vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation
• sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls
• säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt
• skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen samt att företräda myndigheten externt
• ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirerar och motivera till utveckling
• tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag.

Vem söker vi?
Krav för anställningen
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom farmaci eller medicin samt aktuell chefserfarenhet inklusive personalansvar, budget- och verksamhetsplanering. Du har kunskap och erfarenhet från arbete med läkemedel, läkemedelsberedskap och antibiotikaresistens.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• goda ledaregenskaper såsom beslutsmässig, analytisk och agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa
• erfarenhet av EU- och/eller internationell samverkan inom enhetens ansvarsområden
• väl insatt i reglering rörande läkemedel, läkemedelsberedskap och antibiotikaresistens

Stor vikt läggs vid:


• samverkan med myndigheter och andra relevanta aktörer
• erfarenhet av kommunikation till myndigheter, civilsamhället, profession och allmänheten
• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning och god kunskap om statsförvaltningen.

Vikt läggs vid:


• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• erfarenhet av arbete utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt.
• genomgången chefs- och ledarskapsutbildning

Vad gör enheten?
På enheten ligger det operativa ansvaret för de nationella beredskapslagren som idag utgörs av covid-19-vaccin enligt avtal, vaccin mot mpox och smittkoppor, ett mindre lager antibiotika och antiviraler inför en eventuell influensapandemi samt avtal för uppföljning, lagerhållning, distribution och logistik. Utöver detta ansvarar enheten för upphandling och kontroll av garantiavtal inför influensapandemi. Enheten för beredskapsläkemedel och logistik ansvarar för partihandelstillstånd och kvalitetsarbete rörande läkemedelsberedskap. Enheten ska inom sitt ansvarsområde samverka och/eller samarbeta med relevanta myndigheter såsom Läkemedelsverket, Socialstyrelsens och e-hälsomyndigheten inom läkemedelsrelaterade frågor. Enheten ansvarar även för koordinering av regeringsuppdrag som rör tillhandahållande av vissa antibiotika.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen
Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen innebär krigsplacering.

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Folkhälsomyndigheten kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad avdelningschef Agneta Falk Filipsson, telefon 010- 205 21 72.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Sujata Maini, telefon 010-205 22 73.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som enhetschef hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-04 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01485-2023-2.1.1 Visa mindre

Utredare

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Har du har erfarenhet av att arbeta med övergripande verksamhetsstyrning och förvaltning inom myndighet samt erfarenhet av arbete med stöd till ledningsgrupper? Då har vi tjäns... Visa mer
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Har du har erfarenhet av att arbeta med övergripande verksamhetsstyrning och förvaltning inom myndighet samt erfarenhet av arbete med stöd till ledningsgrupper? Då har vi tjänsten för dig!

Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med myndighetsövergripande verksamhetsstyrning och förvaltning samt erfarenhet av arbete med stöd till ledningsgrupper. I rollen ingår att genomföra omvärldsbevakning, analys och samordning av frågor på övergripande nivå, liksom att planera och genomföra olika aktiviteter som genomförs centralt på myndigheten.

Rollen innefattar också beredning av ärenden, ta fram underlag inför generaldirektörens möten och resor samt administrativt arbete.

Arbetsuppgifterna kan ha stor variation med ibland korta deadlines och mycket samarbete och samverkan både internt och externt.

Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du ska ha en examen på universitets-/högskolenivå inom statskunskap och/eller juridik, flera års erfarenhet av arbete med verksamhetsstyrning/-uppföljning samt erfarenhet av arbete vid statlig förvaltningsmyndighet. Du ska ha god kännedom om statlig förvaltning och goda kunskaper i svenska och engelska.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av arbete med ledningsstöd alternativt ledningsgrupp.
• personliga egenskaper så som hög integritet, en god samarbetsförmåga och ett analytiskt och strukturerat arbetssätt med förmåga att självständigt planera ditt arbete. Vidare behöver du vara flexibel.

Stor vikt läggs vid:


• erfarenhet av omvärldsbevakning och analysarbete.

Vad gör enheten?
GD-kansliet ansvarar för myndighetens övergripande ledningsstruktur, bland annat ledningsgruppsmöten, beslutsföredragningar för gd och insynsrådets möten. Vidare ansvarar kansliet för kontakterna med Regeringskansliet samt fördelning av inkomna regeringsuppdrag och remisser. Kansliet ansvarar även för övergripande samordning av EU och internationellt arbete.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten? 
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen innebär krigsplacering.

Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Folkhälsomyndigheten kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40% av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Ingela Berghagen, telefon 010- 205 24 22.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Sujata Maini, telefon 010-205 22 73.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-05-07 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01786-2023-2.1.1 Visa mindre