Lediga jobb Arbetsförmedlingen i Solna

Se alla lediga jobb från Arbetsförmedlingen i Solna. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Solna som finns inom det yrket.

Internrevisor

Ansök    Apr 11    Arbetsförmedlingen    Revisor
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Internrevisionens uppdrag
Internrevisionen har ansvar för att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Granskningsområdet omfattar all verksamhet som Arbetsförmedlingen ansvarar för eller bedriver. Internrevisionen är en oberoende organisatorisk funktion som är direkt underställd styrelsen för Arbetsförmedlingen. Vi arbetar utifrån internrevisionsförordningen (2006:1228) och riktlinjer för yrkesmässig internrevision (internationella standards genom IIA).

Beskrivning av tjänsten
Du kommer i rollen som internrevisor att granska och bedöma myndighetsledningens interna styrning och kontroll samt föreslå förbättringar av rutiner och processer. Uppdraget innehåller även en rådgivande del genom att lämna råd och stöd inom olika verksamhetsområden samt förbättringsförslag avseende en effektivare hantering av risker för att stödja styrelsen och ledningen. Arbetet utförs både enskilt och i nära samarbete i team. Arbetet innebär kontakter med olika verksamhetsområden och kan komma att medföra resor till orter där Arbetsförmedlingen har sin verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt bevaka olika verksamhets- och sakområden samt att följa upp de åtgärder organisationen vidtar med anledning av våra genomförda granskningar.

 

Grundläggande kvalifikationer:
- Universitets-/högskoleutbildning om minst 180 hp, (tidigare 120 hp) inom området ekonomi/ samhällsvetenskap/juridik eller annan högskoleutbildning som bedöms lämplig och relevant.
- Flerårig och aktuell erfarenhet av internrevision och självständigt revisionsarbete.
- Erfarenhet av internrevisionsarbete vid statlig myndighet och välinsatt i vad rollen som statlig internrevisor innebär. 
- Aktuell och flerårig erfarenhet av ramverk och regelverk för intern styrning och kontroll och riskhantering samt statens ekonomiadministrativa regelverk.
- Stor erfarenhet av muntlig och skriftlig rapportering på svenska.

Det är meriterande om du:
- Är certifierad internrevisor (CIA) eller har annan relevant certifiering.
- Har erfarenhet av IT-revisioner

 
Vem är du
Vi söker dig som har god analytisk förmåga och kan hantera komplex information. Du är kvalitetsmedveten, utvecklings – och lösningsinriktad. Personlig integritet, objektivitet och självständighet är viktigt för rollen samtidigt som du är bra på att samarbeta med andra, är lyhörd och relationsskapande. Du har förmåga att bygga nätverk på alla nivåer inom organisationen. Som person är du engagerad och ansvarstagande. Vidare har du god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift. Du är analytisk och kan förklara komplexa problem på ett tydligt och enkelt sätt. Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med

Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställningen påbörjas.

Vårt erbjudande
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är enligt överenskommelse. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-10. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven för tjänsten.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Senior frontendutvecklare till enheten Digitala tjänster för arbetsgivare

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vilka är vi?
Enheten inskriva/planera/Bedöma hanterar digitala tjänster för arbetssökande som behöver komma i gång med sitt jobbsökande.

Enheten består av ca 60 personer som är indelade i fem team och produkter.

I rollen som utvecklare kommer du bli del av ett agilt team som hanterar ”Mina sidor” för både arbetssökande och arbetsgivare.

Om rollen
Vi söker dig som i dag jobbar med front-end utveckling. Du kommer som front-end utvecklare att jobba i ett agilt tvärfunktionellt utvecklingsteam tillsammans med andra utvecklare, kravanalytiker, UX, testare, SM och produktägare. Vi arbetar aktivt med servicedesign på kundflödesnivå, vilket ofta initierar utvecklingsprocessen.

Du ingår i ett team av engagerade och duktiga medarbetare där din utveckling ligger i fokus. Arbetsförmedlingen som arbetsplats präglas av familjär känsla och positiv attityd där vi värdesätter samarbete och kul på jobbet.

Grundläggande krav för tjänsten
- har utbildning i systemutveckling, t ex data- och systemvetenskap, civilingenjör med datainriktning, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- minst 5 års aktuell erfarenhet inom FE-utveckling
- har arbetat med- och har gedigen erfarenhet av utveckling i Angular och Typescript, Node.js, Version control system (så som Git) samt REST api:er
- har erfarenhet av att arbeta med agila utvecklingsmetoder / tvärfunktionella team
- OpenShift eller andra lösningar för containeriseringar
- Devops
- Erfarenhet av- och kan ta ansvar för att hålla hög kvalité på kod och driftsdokumentation

Övriga meriter
- E2E testing
- Tillgänglighetskrav (WCAG)
- NestJs
- JAVA,
- Testautomatisering (Cypress eller Playwright)

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättringVårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-12. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

ServiceNow-utvecklare till Arbetsförmedlingen

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vårt uppdrag
Vi på enheten Ekonomi, styrning och stöd arbetar tätt tillsammans med myndighetens stöd- och ledningsfunktioner för att kunna erbjuda våra medarbetare och kunder värdeskapande produkter, tjänster och applikationer.

Vi sätter alltid kunden och användarupplevelsen i första rummet och utvecklar våra tjänster därefter.

Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster tillsammans med användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Stor del av vår utveckling sker i olika utvecklings-tåg och vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss! 

Vem söker vi
Nu letar vi på Arbetsförmedlingens IT-avdelning efter erfarna ServiceNow-utvecklare som vill vara med i arbetet att digitalisera och automatisera våra stödverksamheter. I rollen som ServiceNow-utvecklare arbetar du både självständigt och tillsammans med dina kollegor i våra agila ServiceNow team. Arbetet kommer vara inom Ekonomi och Kontrollområdet med många systemintegrationer i ett modernt IT-landskap.

Huvudsakliga ansvarsområden

- Konfigurera, utveckla och testa lösningar på ServiceNow-plattformen
- Samarbeta, stödja och arbeta fram lösningar med ditt team
- Säkerställa att utveckling sker enligt våra designprinciper och riktlinjer
- Kommunicera och samverka med våra användare/intressenter; främst utvecklingsteamen, samt andra intressenter
- Lösa spännande utmaningar och hela tiden utforska ny teknik


Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning (yrkesutbildning eller högskola/universitet) inom aktuellt område, alternativt arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Minst 3 års erfarenhet från utveckling och konfigurering i ServiceNow-plattformen
- Dokumenterad utbildning i ServiceNow-plattformen
- Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av samt certifiering i ServiceNows olika processområden
- Erfarenhet av att jobba i komplexa miljöer där många system integrerar
- Praktiska erfarenheter av arbete i ett DevOps team i en större organisation


Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:
Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Solna.

Hos oss på Arbetsförmedlingen finns stora möjligheter till personlig utveckling i attraktiva nybyggda lokaler i Solna Strand. Vi erbjuder möjligheten till distansarbete 49 % av arbetstiden.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-05. 

Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" nedan. Besvara frågorna om din utbildning och arbetslivserfarenhet, samt bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

Intervjuer kan komma att ske löpande.

När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss – Arbetsförmedlingen.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Fullstackutvecklare

Arbetsförmedlingen genomför Sveriges kanske mest spännande och omfattande förändringsresa. Hela myndigheten moderniseras från grunden - i rasande fart. Arbetsförmedlingen skall bli en myndighet med ett strukturerat hållbarhetsarbete i hela verksamheten. I allt vi gör ska vi agera ansvarsfullt och ta hänsyn till de tre dimensionerna: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. För att nå målet behöver vi samarbeta inom myndighete... Visa mer
Arbetsförmedlingen genomför Sveriges kanske mest spännande och omfattande förändringsresa.

Hela myndigheten moderniseras från grunden - i rasande fart. Arbetsförmedlingen skall bli en myndighet med ett strukturerat hållbarhetsarbete i hela verksamheten. I allt vi gör ska vi agera ansvarsfullt och ta hänsyn till de tre dimensionerna: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

För att nå målet behöver vi samarbeta inom myndigheten, men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar hållbara lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

 

Vilka är vi
Målbilden för verksamhetsområde IT är leverans av tjänster på helt andra sätt med nya metoder och i nya digitala kanaler. Vårt sätt att göra det är att arbeta design- och arkitekturdrivet med kundupplevelsen i centrum - digitalt först med hållbarhet som grund. En del av detta är givetvis också att hålla hög prestanda på de Legacy-system som vi idag har som grund för de flesta av de nya tjänsterna. På sikt ska Legacy-systemen avvecklas men i mellanläget behöver vi drivna medarbetare som drivs av att stötta våra kunder och fristående aktörer i de system som finns i produktion idag.

Vårt uppdrag har fokus på att knyta ihop Enheten Fristående Aktörers olika tjänster till en sammanhållen upplevelse.

Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Just nu söker vi en fullstackutvecklare till Enheten Fristående aktörer.

 

Beskrivning av tjänsten
Som fullstackutvecklare hos oss blir du en del av ett fantastiskt team som ser till att hålla full koll på Legacy system. Teamet är en Agil DevOps-gruppering och arbetar med utveckling, support av befintliga tjänster, mindre vidareutveckling, samt drift och förvaltning. För oss är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och tvärfunktionell kompetensdelning.

Att arbeta i komplexa strukturer är något du tycker är roligt och dina erfarenheter gör att du känner ett genuint driv i att arbeta med Legacy och förvaltning.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Högskole-/universitetsutbildning med IT-inriktning motsvarande systemvetare eller civilingenjör alternativt erfarenheter som bedöms likvärdiga
- Minst tre års aktuell erfarenhet av systemutveckling och arbete med större projektintegrationer
- Minst tre års aktuell erfarenhet av Javascript/Typescript, Css, Java, Angular, REST, Enhetstestning
- Minst tre års aktuell erfarenhet av
- Minst tre års aktuell erfarenhet av Devops-utveckling
- Minst tre års aktuell erfarenhet av utveckling i stora och komplexa systemmiljöer
- Minst tre års aktuell erfarenhet av arbete med Openshift
- Minst tre års aktuell erfarenhet av Oracle och Git, Spring boot, Bootstrap
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)  

 
Övriga meriter för tjänsten
- Aktuell erfarenhet och intresse för design och UI/UX
- Aktuell erfarenhet av testautomation och verktyg inom testautomation
- Erfarenhet av att arbeta på myndighet

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-05. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Erfaren ServiceNow-utvecklare

Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett ännu tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Vi ligger i framkant när det gäller digital transformation och har kommit längre än många i användandet av AI, machine learning och robotisering. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden. Genom teknik ... Visa mer
Vilka är vi

Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett ännu tydligare fokus.

För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Vi ligger i framkant när det gäller digital transformation och har kommit längre än många i användandet av AI, machine learning och robotisering. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden. Genom teknik och digitalisering hittar vi nya och bättre sätt att stödja myndighetens chefer och medarbetare. Med hjälp av våra produkter transformerar vi myndighetens stödtjänster.

Vem söker vi

Nu letar vi på Arbetsförmedlingen IT efter flera erfarna ServiceNow-utvecklare som vill vara med att digitalisera och automatisera vår stödverksamhet. I rollen som ServiceNow-utvecklare arbetar du både självständigt och tillsammans med dina kollegor i våra agila ServiceNow team. Arbetet sker i en avancerad teknisk miljö med många systemintegrationer i ett modernt IT-landskap

Dina huvudsakliga ansvarsområden:

- Kravställa, konfigurera, utveckla och testa lösningar på ServiceNow-plattformen
- Samarbeta, stödja och ”brainstorma” fram lösningar med ditt team
- Säkerställa att utveckling sker enligt våra designprinciper och riktlinjer
- Kommunicera och samverka med våra användare/intressenter; främst
utvecklingsteamen, samt andra intressenter
- Lösa spännande utmaningar och hela tiden utforska ny teknikGrundläggande kvalifikationskrav

- Eftergymnasial utbildning (yrkesutbildning eller högskola/universitet) alternativt
arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
- Minst 3 års erfarenhet från utveckling och konfigurering i ServiceNow-plattformen
- Dokumenterad utbildning i ServiceNow-plattformen
- Obehindrade möjligheter att uttrycka dig på svenska i tal och skrift (non Swedish
speaking applicants will not be considered)
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skriftMeriterande

- Har erfarenhet av, samt certifiering i, ServiceNows olika processområden. Området HRSD är särskilt intressant. Övriga exempel: ITSM, Facility Management
- Har erfarenhet från varierande tech-stacks men gärna inom back-end
- Har erfarenhet av att jobba i komplexa miljöer där många system integrerar
- Har praktiska erfarenheter av arbete i ett DevOps team i en större organisationVem är du

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättringSom person drivs du av utmaningar och gillar att bygga nytt. Du är driven och målfokuserad samt har lätt för att skapa relationer och räds inte ansvar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Solna.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-04-12.

Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Visa mindre

Senior .NET utvecklare

Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad. Enhetens uppdrag Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som ko... Visa mer
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt.

Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad.

Enhetens uppdrag
Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som kommer utgöra en stor del av myndighetens framtida uppdrag. Vi skapar den digitala infrastrukturen, en ny mötesplats för våra leverantörer, arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare med mål att fler människor ska rustas och matchas för jobb.

Beskrivning av tjänsten
Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster nära användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss!

Du kommer att ingå i ett agilt systemutvecklingsteam som tar ansvar för utveckling, drift och förvaltning av sin produkt. Det är ett tvärfunktionellt team som består av produktägare, Scrum master, utvecklare, testare, kravanalytiker och UX-designer. Teamet arbetar nära varandra i det dagliga arbetet och ser till att hjälpa varandra att lyckas. Som utvecklare hos oss är din primära uppgift att tillsammans med ditt team delta i och utveckla nya lösningar som skapar värde för våra användare (leverantörer), så att de i sin tur kan leverera högsta effekt på Arbetsmarknaden.

Teamet arbetar 51% på kontoret och 49% hemma och trivs med det, då det skapar en balans mellan individuellt fokus samt gemensamt skapande för att ta sig an problem och utmaningar samt för att bygga relationer och utvecklas som team.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Eftergymnasial utbildning med datainriktning, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Minst 5 års aktuell erfarenhet av arbete av .NET-miljö med Visual Studio med teknikerna C#/.NET och utveckling av webbtjänster
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat med och utvecklat REST API-er
- Aktuell erfarenhet av utveckling och metoder i autonoma agila utvecklingsteam (ex. Scrum)
- Aktuell erfarenhet relationsdatabaser och
- Erfarenhet av Docker, Kubernetes och/eller Openshift
- Erfarenhet av ActiveMQ eller liknande meddelande-/köhanterare
- Kunskap och praktisk erfarenhet av DevOps, CI/CD-verktyg och pipelines, t.ex Tekton eller motsvarande
- Erfarenhet att jobba i GIT eller andra versions hanterings system
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)

 
Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av Elastic Search, Linux (bash) och att skriva enhetstester
- Erfarenhet av att ha arbetat i xUnit, NUnit eller annat ramverk för enhetstester
- Erfarenhet av GitOps t.ex ArgoCD
- Erfarenhet av teknikerna/verktygen, Jira, Confluence, bitbucket

 

Vem söker vi
Vi tror att du är en problemlösande person som värdesätter lagarbete och agilt arbetssätt. Du tycker om att samarbeta tätt tillsammans med andra för att teamet ska lyckas med sitt mål. Som person är du engagerad och nyfiken inför uppdragets behov och strävar efter att leverera bästa resultat varje gång. Du har även förmåga att jobba strukturerat och dokumentera lösningsförslag och lösningar samt ta ansvar för kvalitén på kod och driftsdokumentation.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna eller enligt överenskommelse. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-22. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

HR-direktör till Arbetsförmedlingen

Ansök    Apr 4    Arbetsförmedlingen    HR-chef
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
HR-avdelningens uppdrag 

HR-avdelningens uppdrag är att försörja Arbetsförmedlingen med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare – rätt person på rätt plats.

Avdelningen arbetar för att skapa en utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats där alla behandlas lika. En myndighet där medarbetarskap och chefskap, den interna arbetsgivarpolitiken och god förvaltningskultur efterlevs. Med fokus på värdeskapande HR-processer och tjänster skapar HR-avdelningen förutsättningar för medarbetare och chefer att lyckas med uppdraget och nå myndighetens mål. HR-avdelningen arbetar i partnerskap med verksamheten och stödjer Arbetsförmedlingens chefer att driva HR-processerna effektivt och rättssäkert. HR-avdelningen leder det långsiktiga utvecklingsarbetet av HR-frågorna i myndigheten och finns som ett direkt stöd i chefens vardag och i de enskilda frågorna.

HR-direktörens uppdrag och ansvar

Ditt uppdrag som HR-direktör är det övergripande verksamhets-, budget- och personalansvaret för HR-avdelningen samt ansvar för verksamhetens utveckling och de strategiska förflyttningarna detta innebär. Du ingår i generaldirektörens ledningsgrupp kommer tillsammans med generaldirektören och andra verksamhetsområden och avdelningar att gemensamt ansvara för hela myndighetens resultat och fortsatta utveckling. Du säkerställer att avdelningens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Att leda, planera och följa upp att verksamheten bedrivs effektivt inom givna ekonomiska ramar är en självklarhet för dig.

Uppdraget innebär både direkt och indirekt ledarskap, och att leda en ledningsgrupp för en verksamhet med ca 170 medarbetare och 11 chefer. Du kommer ha omfattande externa kontakter och företräda myndigheten i olika sammanhang, inklusive kontakter med media. En god kommunikativ och stilistisk förmåga är en förutsättning.

Som HR-direktör möjliggör du goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du har ett genuint intresse av att leda och stötta andra, och skapar arbetsglädje. Du kan utmana och ifrågasätta för att skapa ett kontinuerligt lärande och verka för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen avdelning, och i god samverkan med fackliga parter.

Som HR-direktör är du en förebild genom att leda i enlighet med Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap. 

Kvalifikationer 

Minst två års aktuell erfarenhet av:

Chefskap med verksamhets- och personalansvar på region och/eller avdelningsnivå inom Arbetsförmedlingen

Eller

Chefskap på motsvarande nivå med verksamhets- och personalansvar från annan organisation

Samt

Universitets-/högskoleutbildning med relevant inriktning för uppdraget om lägst 180 hp/120 p, eller motsvarande kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av att leda komplex och tvärfunktionell verksamhet
Gedigen och dokumenterad erfarenhet av att leda och driva HR-arbete
Flera års erfarenhet av att ha arbetat med HR-frågor på en kvalificerad och strategisk nivå
Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och leda medarbetare i förändring
Arbetat i strategisk ledningsgrupp där du har företrätt ditt expertisområde och genom tillit och dialog drivit frågor genom andras ledarskap
Övriga meriter för tjänsten 
Erfarenhet av HR-arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av samverkan med både interna samt externa samverkansparter såsom kommun, näringsliv, andra myndigheter och regioner
Erfarenhet av geografiskt spridd organisation

Utöver detta har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling
Vårt erbjudande

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Solna, eller enligt överenskommelse. 

Resor i tjänsten kan förekomma eftersom medarbetare finns på flera orter i landet.

På Arbetsförmedlingen erbjuder vi möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter det, upp till 49 % på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-04-28

Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet samt betyg/intyg som styrker kraven.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll kommer att genomföras på slutkandidaten innan beslut om anställning fattas.

I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Therese Thunström: [email protected], 0730623372 
Anna Arborelius: [email protected], 072537501 

Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen

Vi kommer ge dig mer information om processen efter ansökningstiden gått ut.
Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Arbetsförmedlingen söker junior UX-designer

Ansök    Mar 28    Arbetsförmedlingen    Systemdesigner
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Brinner du för UX, att designa digitala tjänster och vill vara med och bidra till ett bättre samhälle? Då har du hittat din drömutmaning! Vi bygger Sveriges bästa självservicetjänster för över en miljon användare och vi behöver din hjälp.

Avdelningens uppdrag
Just nu utökar vi fokuset på användarcentrerad design och söker därför fler UX-designers till vår enhet. Tillsammans med andra UX-designers, utvecklare och andra roller kommer du vara med och ta fram nya, och vidareutveckla våra befintliga digitala tjänster.

Vår avdelning ansvarar för strategi och utveckling av Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Inom våra enheter arbetar vi med design och användarupplevelse av våra digitala tjänster för Arbetsförmedlingens kunder.

På Enheten Rusta & Matcha har vi tre produkter, Platsbanken, Kandidatbanken och Matchningsstöd. Vi jobbar mot våra kundgrupper Arbetssökande och Arbetsgivare. Hos oss råder en schysst och inkluderande arbetsplats där alla vill göra sitt bästa, stöttar varandra och gör skillnad i samhället med att utveckla och förvalta våra digitala tjänster. Vi jobbar efter ett hybridarbetssätt där vi är på kontoret i Solna ett par dagar i veckan efter överenskommelse.

Beskrivning av tjänsten
Som UX-designer kommer du att arbeta i ett design- och analysteam tillsammans med andra UX-designers samt en Design Lead. Du kommer att stöttas av seniora kollegor och ha möjlighet att utvecklas inom din profession.

Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:

- Designa gränssnitt i form av wireframes eller färdiga designskisser med hjälp av komponenter från vårt designsystem
- Undersöka användarens behov genom användartester, enkäter och med hjälp av analyser framtagna av webbanalytiker
- Jobba tätt ihop med andra UX-designers för att designa lösningar som skapar värde för både användare och verksamheten t.ex. genom workshops och design reviews
- Formulera till utvecklare och testare hur lösningar du tar fram ska fungera genom t.ex. acceptanskriterier

Vi tillämpar användarcentrerad design och arbetar agilt i alla utvecklingsteam. Hos oss kommer du att få omfattande stöd från ditt team och möjlighet att delta i relevanta utbildningar för att tillgodose verksamhetens behov.

För att trivas hos oss är du ödmjuk och öppen för att jobba i team, ha god kommunikativ och förmågan att skapa goda relationer inom och utanför teamet. Analytiskt tänkande och prestigelöshet är avgörande egenskaper i ditt arbete. Om du vill vara med och göra skillnad på en av Sveriges största myndigheter är detta rätt plats för dig!

Grundläggande krav för tjänsten
- Relevant högskoleutbildning inom design, motsvarande YH-utbildning eller längre arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
- Goda kunskaper i Sketch eller liknande verktyg
- Erfarenhet av att arbeta med användarcentrerad design
- Erfarenhet av att jobba i större organisationer
- Erfarenhet av att jobba med designsystem
- Mycket goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift

Meriterande
- Erfarenhet av kvalitativt analysarbete t.ex. användartester
- Erfarenhet av kvantitativt analysarbete t.ex. webbanalys
- Erfarenhet av nära samarbete med utvecklare och testare

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-10. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. 

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Säkerhetsskyddsspecialist med inriktning personalsäkerhet

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag
Enheten Strategisk säkerhet på Ledningsstaben är ett direkt stöd till generaldirektören när det gäller frågor om säkerhet, säkerhetsskydd och beredskap.

Enheten utför sitt uppdrag främst genom att ha en riktningsgivande och uppföljande roll. Chefen för enheten Strategisk säkerhet är också myndighetens säkerhetschef samt säkerhetsskyddschef. 
Arbetsförmedlingen är sedan 2022 en av Sveriges beredskapsmyndigheter.Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst som säkerhetsskyddsspecialist har en huvudsaklig inriktning mot att utveckla, samordna och följa upp myndighetens arbete med personalsäkerhet inom säkerhetsskydd samt även mot säkerhetsskyddad upphandling. Det innefattar bland annat uppgifter som

- bakgrundskontroller, utbildning, säkerhetsprövningsintervjuer, registerkontroll-handläggning
- lämplighetsprövning av leverantörer och underleverantörer
- upprättande och uppdateringar av säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskydds-överenskommelser.

Du förväntas även bidra i andra delar av enhetens arbete med säkerhet, beredskap och signalskydd. Tjänsten innebär att du behöver etablera och upprätthålla kontakter, såväl inom myndigheten som externt med olika samverkansparter. Stor vikt kommer därför att läggas på dina personliga egenskaper. Din förmåga att skapa förtroendefulla relationer, inom och utanför myndigheten är viktig för uppdraget.

För att passa för tjänsten ska du ha erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete. Tjänsten ställer höga krav på risk- och säkerhetsmedvetenhet med en grund i förståelsen av regelverk och med kunskaper för området. Du kommer att bli myndighetens expert på området personalsäkerhet inom säkerhetsskyddet. Du behöver vara lojal, noggrann och ha en förståelse för vikten av att dokumentera ditt arbete. Du förväntas följa, bedöma och rapportera förändringar i omvärlden som kan ha påverkan på dina arbetsuppgifter.

 

Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning, eller annan eftergymnasial utbildning inom området säkerhet eller säkerhetsskydd som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd
- Erfarenhet av arbete med personalsäkerhet (dvs. har arbetat med bakgrundskontroller, utbildning, säkerhetsprövningsintervjuer, registerkontroll-handläggning)
- Erfarenhet från statlig myndighet
- Mycket god förståelse för aktuella regelverk inom säkerhetsskyddsområdet
- Mycket god språklig förmåga, både muntligt och skriftligt med erfarenhet av att ta fram texter och underlag som håller en hög nivå

Övriga meriter för tjänsten
- Utbildning inom säkerhetsskydd, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling 


- Erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling


- Erfarenhet av att ha genomfört kontroller inom säkerhetsskyddsområdet


- Erfarenhet av signalskyddstjänst och signalskyddssystem


- Erfarenhet av att stödja verksamheter i att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete


- Utbildning och/eller erfarenhet av cyber- och informationssäkerhetsarbeteUtöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap. 

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättringVårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.

Placeringsorten är Solna. Vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-14. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll och särskild personutredning kommer att göras på slutkandidaten. Detta medför även krav på svenskt medborgarskap.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Verksjurist med inriktning på Förvaltningsrätt

Ansök    Mar 25    Arbetsförmedlingen    Verksjurist
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsät... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss? Enheten Avtal It Förvaltningsrätt på Rättsavdelningen söker en kompetent och erfaren förvaltningsrättsjurist med erfarenhet av arbete med offentlighet och sekretess.

Enhetens uppdrag
Rättsavdelningen ansvarar för att myndigheten har en sammanhållen rättslig styrning och för att skapa förutsättningar för rättslig kvalitet på alla nivåer i myndigheten. Det genom att ge rättsligt stöd och sakkunskap till övriga funktioner i verksamheten och att fastställa gränserna för en regels tillämpningsområde. Rättsavdelningen har tre juridikenheter med ansvar för olika sakområden. Enheten Avtal, It och Förvaltningsrätt arbetar inom de rättsliga områdena avtalsrätt och upphandlingsjuridik, IT-rätt och dataskydd samt förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess.  

Ditt uppdrag
Rollen som verksjurist på Rättsavdelningen ställer krav på att du har god problemlösnings-förmåga och att du självständigt kan göra rättsliga tolkningar och bedömningar inom myndighetens verksamhetsområde. Du arbetar både på egen hand och tillsammans med andra jurister, andra personalkategorier och professioner. I arbetet ingår ett nära samarbete med övriga avdelningar inom Arbetsförmedlingen. Just nu tar myndigheten stora utvecklingskliv vilket innebär att rättsavdelningens kompetens är efterfrågad och utvecklingsarbete ingår i rollen och att du ser förändring som en naturlig del av ditt arbete.

För att trivas hos oss samt att lyckas i rollen är det viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo och är prestigelös och lösningsinriktad och har förmåga att ställa om till nya situationer då vi är en verksamhet under stark utveckling och i förändring.

Som person är du kommunikativ, analytisk och lösningsfokuserad. Du ser och hittar möjliga lösningar på juridiska utmaningar. Du är genuint nyfiken vad som driver verksamheten framåt och hur vi bäst genererar nytta för samhället. Du är pedagogisk, tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och du inspirerar till engagemang och ansvarstagande.

Det är också viktigt att du förstår och kan förmedla vikten av de juridiska bedömningar och ställningstaganden som måste göras som jurist på Rättsavdelningen.

Enheten företräder myndigheten i såväl allmän som förvaltningsdomstol, svarar på remisser, tar fram och granskar styrande och vägledande dokument, rättsliga ställningstaganden och föreskrifter samt lämnar synpunkter på författningsförslag.

Vi söker nu flera kompetenta och erfarna verksjurister inom enhetens olika rättsområden som vill vara med och bidra till genomförandet av vårt uppdrag.

Grundläggande krav för tjänsten
- Juristexamen (motsvarande jur.kand.)
- Minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, varav minst ett år i offentlig verksamhet
- God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl skriftligt som muntligt 

Övriga meriter för tjänsten
- Genomförd notarietjänstgöring
- Erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete
- Erfarenhet av arbete med myndighetsjuridik
- Erfarenhet av arbete med föreskrifter och författningsarbete
- Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling hos myndighet  

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för rollen

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placering är på huvudkontoret i Solna Strand.

Vi sitter i moderna lokaler där vi tillämpar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Dessutom finns möjlighet till överenskommelse om distansarbete viss del av arbetstiden. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-14. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Fullstackutvecklare till IT-avdelning

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Avdelningens/enhetens uppdrag
Arbetsförmedlingen är en myndighet i förändring.

Vi har ett mycket starkt fokus på modernisering och digitalisering - där stort fokus ligger på att öka samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och leverantörsmarknader. När världen och samhället ständigt förändras i en allt snabbare takt och vi ställs inför helt nya och okända utmaningar, så ska den moderna digitaliserade myndigheten leda vägen till att få Sveriges arbetsmarknad att blomstra. Uppdraget blir allt viktigare med tanke på den speciella situation samhället befinner sig i just nu.

I vår IT-verksamhet tillämpar vi produktstyrning för våra IT-leveranser. Produktutvecklingen sker agilt för att ständigt stärka myndighetens verksamhetsförmågor – allteftersom vår omvärld förändras.

Vi på avdelningen Myndighetsgemensam IT arbetar tätt tillsammans med våra stöd- och ledningsfunktioner för att kunna erbjuda våra medarbetare och kunder värdeskapande produkter, tjänster och applikationer.

Vi sätter alltid kunden och användarupplevelsen i första rummet och utvecklar våra tjänster därefter.

Vem söker vi
Vi söker dig som vill vara med på resan att skapa moderna IT-lösningar genom att vara en del i ett agilt utvecklingsteam. Utvecklingen sker i nära samarbete med sakkunniga från olika delar av verksamheten, exempelvis Ekonomiavdelningen.

Rollen innefattar arbete med vidareutveckling av befintliga stödsystem och framtagning av nya lösningar genom tillämpning av Arbetsförmedlingens plattformar.

Som fullstackutvecklare är du en del av allt från drift till utveckling. Arbetet omfattar ansvar för kodkvalitet och driftsdokumentation.

Kvalifikationer
- Högskole-/universitetsutbildning med IT-inriktning alternativt erfarenheter som bedöms likvärdiga
- Minst ett (1) års erfarenhet av att utveckla med Java
- Arbetat med Javascript/Typescript/Angular
- Arbetat med  
- Arbetat med incidenthantering och monitorering av system som är i drift 
- Flytande svenska i tal och skrift 

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av REST-API
- Erfarenhet av arbete med OpenShift eller annan Kubernetes-plattform


Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:
Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Solna.

Hos oss på Arbetsförmedlingen finns stora möjligheter till personlig utveckling i attraktiva nybyggda lokaler i Solna Strand. Vi erbjuder möjligheten till distansarbete 49 % av arbetstiden.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-08. 

Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" nedan. Besvara frågorna om din utbildning och arbetslivserfarenhet, samt bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

Intervjuer kan komma att ske löpande.

När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss – Arbetsförmedlingen.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Verksjurist med inriktning på It-rätt och dataskyddsfrågor

Ansök    Mar 25    Arbetsförmedlingen    Verksjurist
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsät... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?  Enheten Avtal It Förvaltningsrätt på Rättsavdelningen söker en kompetent och erfaren dataskyddsjurist.

Enhetens uppdrag
Rättsavdelningen ansvarar för att myndigheten har en sammanhållen rättslig styrning och för att skapa förutsättningar för rättslig kvalitet på alla nivåer i myndigheten. Det genom att ge rättsligt stöd och sakkunskap till övriga funktioner i verksamheten och att fastställa gränserna för en regels tillämpningsområde. Rättsavdelningen har tre juridikenheter med ansvar för olika sakområden. Enheten Avtal, It och Förvaltningsrätt arbetar inom de rättsliga områdena avtalsrätt och upphandlingsjuridik, IT-rätt och dataskydd samt förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess.  

Ditt uppdrag
Rollen som verksjurist på Rättsavdelningen ställer krav på att du har god problemlösnings-förmåga och att du självständigt kan göra rättsliga tolkningar och bedömningar inom myndighetens verksamhetsområde. Du arbetar både på egen hand och tillsammans med andra jurister, andra personalkategorier och professioner. I arbetet ingår ett nära samarbete med övriga avdelningar inom Arbetsförmedlingen. Just nu tar myndigheten stora utvecklingskliv vilket innebär att rättsavdelningens kompetens är efterfrågad och utvecklingsarbete ingår i rollen och att du ser förändring som en naturlig del av ditt arbete.

För att trivas hos oss samt att lyckas i rollen är det viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo och är prestigelös och lösningsinriktad och har förmåga att ställa om till nya situationer då vi är en verksamhet under stark utveckling och i förändring.

Som person är du kommunikativ, analytisk och lösningsfokuserad. Du ser och hittar möjliga lösningar på juridiska utmaningar. Du är genuint nyfiken vad som driver verksamheten framåt och hur vi bäst genererar nytta för samhället. Du är pedagogisk, tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och du inspirerar till engagemang och ansvarstagande.

Det är också viktigt att du förstår och kan förmedla vikten av de juridiska bedömningar och ställningstaganden som måste göras som jurist på Rättsavdelningen.

Vi söker nu flera kompetenta och erfarna verksjurister inom enhetens olika rättsområden som vill vara med och bidra till genomförandet av vårt uppdrag

Grundläggande krav för tjänsten
- Juristexamen (motsvarande jur.kand.)
- Minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, varav minst ett år i offentlig verksamhet
- God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl skriftligt som muntligt 

Övriga meriter för tjänsten
- Genomförd notarietjänstgöring
- Dokumenterad erfarenhet av juridiskt arbete inom dataskyddsområdet
- Erfarenhet av juridiska frågor som aktualiseras i digitaliseringsprojekt och vid utveckling av e-tjänster och e-förvaltning
- Erfarenhet inom informationssäkerhetsområdet
- Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling hos myndighet  

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för rollen

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placering är på huvudkontoret i Solna Strand.

Vi sitter i moderna lokaler där vi tillämpar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Dessutom finns möjlighet till överenskommelse om distansarbete viss del av arbetstiden. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-14. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Oracle Plattformsutvecklare

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjä... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.

Databas-teamet på avdelningen Produktion ansvarar för organisationens centrala databas-plattformar. Vi är ett team där du kommer att vara en viktig tillgång med din personlighet och dina egenskaper.

Vi är hängivna att vara möjliggörare och stötta utvecklingsteam med utvecklings- och produktionsmiljöer som är stabila och moderna.

Våra plattformar används idag av cirka 50 utvecklingsteam.

Vårt uppdrag innebär att samverka internt och externt med våra intressenter. Det betyder att databasteamet agerar stöd och möjliggörare för produkter, byggstenar och verksamhet så att IT-avdelningen når sina mål och strategier.

Om tjänsten
Sektionen Databas är en del av vår Infrastruktur-enhet. Vi som jobbar här ansvarar för leveranser inom databas, vi är navet i många av Arbetsförmedlingens tjänster. Här jobbar vi med den senaste tekniken och en ständig utveckling av våra miljöer.

Du kommer att arbeta tätt tillsammans med kollegor i databas-teamet för att säkerställa en effektiv och väl fungerande databasplattform. Du blir en del av ett välfungerande team med god sammanhållning.

Oracle miljön är idag en virtualiserad EXAData-miljö där drift hanteras internt i samverkan med en extern driftspartner. Vårt mål är att tillhandahålla en högkvalitativ driftmiljö med hög tillgänglighet.

Du kommer att vara en central del av vårt team och ha möjlighet att påverka och driva förbättringar. Du kommer även delta i de arkitekturforum som drivs på enheten och får därigenom både insikt och möjlighet att påverka. Du deltar i kravställning vid upphandlingar och är involverad i olika pågående initiativ och projekt. Hos oss finns en stor frihet och möjlighet till att exempelvis lära sig mer om kringliggande tekniska komponenter.

Grundläggande kvalifikationskrav
- Automatisering och skriptning (Ansible, BASH eller något annat skriptspråk)
- Hantering av Oracle Enterprise Manager Cloud Control som verktyg för prestandaförbättringar och övervakning
- Linux-kunskaper
- Databassäkerhet
- Att kunna arbeta fram lösningar som förbättrar tillgänglighet och stabilitet (t.ex. RAC och Dataguard)
- Att kunna arbeta fram backupstrategier
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska

Övriga meriter
- Vi ser att det är en fördel att ha kunskap om och/eller erfarenhet av att analysera och felsöka
- Erfarenhet av prestanda och nätverksproblem
- Koordinering och samarbete med applikationsleverantörer för att hantera större händelser och att anpassa deras applikationer och kopplingar mot Oracle
- Förstå utmaningar med hantering av stora databaser samt erfarenhet av migreringar/uppgraderingar
- Erfarenhet av Kubernetes, OpenShift eller andra liknande lösningar
- Kunskap om andra typer av databaser till exempel MS server

Vem är du
Du är en person som har ”Automatisera först!” som ledord och drivkraft. Du har en tydlig utvecklarprofil och arbetar ständigt för att automatisera och effektivisera de tjänster vi levererar.

Känner du att du vill ingå i ett team som bygger myndighets- Sveriges förmodligen bästa databas-plattformar, och ha möjlighet att påverka och inspireras av ständigt nya utmaningar?
Då är det här jobbet perfekt för dig!

Du har en analytisk fallenhet vilket för oss innebär att du kan göra antaganden, dra slutsatser och utifrån dem driva alternativt föreslå åtgärder.

Som person är du kreativ, lösningsorienterad, nyfiken och har förmåga att planera, organisera och dokumentera. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att kommunicera.

Du har också en övergripande förståelse av applikationer, deras kommunikation med varandra och med databaser i en föränderlig miljö.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Placering på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand eller enligt överenskommelse.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställningen påbörjas.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-17. Bifoga ditt CV i ansökan där du även kommer att få svara på några urvalsfrågor.

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Carina Eyoma, [email protected], 073-086 22 75.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Fullstackutvecklare

Arbetsförmedlingen genomför Sveriges kanske mest spännande och omfattande förändringsresa. Hela myndigheten moderniseras från grunden - i rasande fart. Arbetsförmedlingen skall bli en myndighet med ett strukturerat hållbarhetsarbete i hela verksamheten. I allt vi gör ska vi agera ansvarsfullt och ta hänsyn till de tre dimensionerna: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. För att nå målet behöver vi samarbeta inom myndighete... Visa mer
Arbetsförmedlingen genomför Sveriges kanske mest spännande och omfattande förändringsresa.

Hela myndigheten moderniseras från grunden - i rasande fart. Arbetsförmedlingen skall bli en myndighet med ett strukturerat hållbarhetsarbete i hela verksamheten. I allt vi gör ska vi agera ansvarsfullt och ta hänsyn till de tre dimensionerna: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

För att nå målet behöver vi samarbeta inom myndigheten, men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar hållbara lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

 

Vilka är vi
Målbilden för verksamhetsområde IT är leverans av tjänster på helt andra sätt med nya metoder och i nya digitala kanaler. Vårt sätt att göra det är att arbeta design- och arkitekturdrivet med kundupplevelsen i centrum - digitalt först med hållbarhet som grund. En del av detta är givetvis också att hålla hög prestanda på de Legacy-system som vi idag har som grund för de flesta av de nya tjänsterna. På sikt ska Legacy-systemen avvecklas men i mellanläget behöver vi drivna medarbetare som drivs av att stötta våra kunder och fristående aktörer i de system som finns i produktion idag.

Vårt uppdrag har fokus på att knyta ihop Enheten Fristående Aktörers olika tjänster till en sammanhållen upplevelse.

Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Just nu söker vi en fullstackutvecklare till Enheten Fristående aktörer.

 

Beskrivning av tjänsten
Som fullstackutvecklare hos oss blir du en del av ett fantastiskt team som ser till att hålla full koll på Legacy system. Teamet är en Agil DevOps-gruppering och arbetar med utveckling, support av befintliga tjänster, mindre vidareutveckling, samt drift och förvaltning. För oss är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och tvärfunktionell kompetensdelning.

Att arbeta i komplexa strukturer är något du tycker är roligt och dina erfarenheter gör att du känner ett genuint driv i att arbeta med Legacy och förvaltning.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Högskole-/universitetsutbildning med IT-inriktning motsvarande systemvetare eller civilingenjör alternativt erfarenheter som bedöms likvärdiga
- Minst tre års aktuell erfarenhet av systemutveckling och arbete med större projektintegrationer
- Minst tre års aktuell erfarenhet av Javascript/Typescript, Css, Java, Angular, REST, Enhetstestning
- Minst tre års aktuell erfarenhet av
- Minst tre års aktuell erfarenhet av Devops-utveckling
- Minst tre års aktuell erfarenhet av utveckling i stora och komplexa systemmiljöer
- Minst tre års aktuell erfarenhet av arbete med Openshift
- Minst tre års aktuell erfarenhet av Oracle och Git, Spring boot, Bootstrap
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)  

 
Övriga meriter för tjänsten
- Aktuell erfarenhet och intresse för design och UI/UX
- Aktuell erfarenhet av testautomation och verktyg inom testautomation
- Erfarenhet av att arbeta på myndighet

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-05. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Verksjurist med inriktning på avtals- och upphandlingsrätt

Ansök    Mar 25    Arbetsförmedlingen    Verksjurist
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsät... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss? Enheten Avtal It Förvaltningsrätt på Rättsavdelningen söker en kompetent och erfaren Avtals och upphandlingsjurist’.

Enhetens uppdrag
Rättsavdelningen ansvarar för att myndigheten har en sammanhållen rättslig styrning och för att skapa förutsättningar för rättslig kvalitet på alla nivåer i myndigheten. Det genom att ge rättsligt stöd och sakkunskap till övriga funktioner i verksamheten och att fastställa gränserna för en regels tillämpningsområde. Rättsavdelningen har tre juridikenheter med ansvar för olika sakområden. Enheten Avtal, It och Förvaltningsrätt arbetar inom de rättsliga områdena avtalsrätt och upphandlingsjuridik, IT-rätt och dataskydd samt förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess.  

Ditt uppdrag
Rollen som verksjurist på Rättsavdelningen ställer krav på att du har god problemlösnings-förmåga och att du självständigt kan göra rättsliga tolkningar och bedömningar inom myndighetens verksamhetsområde. Du arbetar både på egen hand och tillsammans med andra jurister, andra personalkategorier och professioner. I arbetet ingår ett nära samarbete med övriga avdelningar inom Arbetsförmedlingen. Just nu tar myndigheten stora utvecklingskliv vilket innebär att rättsavdelningens kompetens är efterfrågad och utvecklingsarbete ingår i rollen och att du ser förändring som en naturlig del av ditt arbete.

För att trivas hos oss samt att lyckas i rollen är det viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo och är prestigelös och lösningsinriktad och har förmåga att ställa om till nya situationer då vi är en verksamhet under stark utveckling och i förändring.

Som person är du kommunikativ, analytisk och lösningsfokuserad. Du ser och hittar möjliga lösningar på juridiska utmaningar. Du är genuint nyfiken vad som driver verksamheten framåt och hur vi bäst genererar nytta för samhället. Du är pedagogisk, tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och du inspirerar till engagemang och ansvarstagande.

Det är också viktigt att du förstår och kan förmedla vikten av de juridiska bedömningar och ställningstaganden som måste göras som jurist på Rättsavdelningen.

Enheten företräder myndigheten i såväl allmän som förvaltningsdomstol, svarar på remisser, granskar styrande och vägledande dokument inom rättsområdet.

Grundläggande krav för tjänsten
- Juristexamen (motsvarande jur.kand.)
- Minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, varav minst ett år i offentlig verksamhet
- Erfarenhet av avtals- och upphandlingsrätt 
- God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl skriftligt som muntligt 

Övriga meriter för tjänsten
- Genomförd notarietjänstgöring
- Erfarenhet av processföring   

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för rollen

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placering är på huvudkontoret i Solna Strand.

Vi sitter i moderna lokaler där vi tillämpar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Dessutom finns möjlighet till överenskommelse om distansarbete viss del av arbetstiden. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-14. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Erfaren ServiceNow-utvecklare

Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett ännu tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Vi ligger i framkant när det gäller digital transformation och har kommit längre än många i användandet av AI, machine learning och robotisering. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden. Genom teknik ... Visa mer
Vilka är vi

Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett ännu tydligare fokus.

För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Vi ligger i framkant när det gäller digital transformation och har kommit längre än många i användandet av AI, machine learning och robotisering. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden. Genom teknik och digitalisering hittar vi nya och bättre sätt att stödja myndighetens chefer och medarbetare. Med hjälp av våra produkter transformerar vi myndighetens stödtjänster.

Vem söker vi

Nu letar vi på Arbetsförmedlingen IT efter flera erfarna ServiceNow-utvecklare som vill vara med att digitalisera och automatisera vår stödverksamhet. I rollen som ServiceNow-utvecklare arbetar du både självständigt och tillsammans med dina kollegor i våra agila ServiceNow team. Arbetet sker i en avancerad teknisk miljö med många systemintegrationer i ett modernt IT-landskap

Dina huvudsakliga ansvarsområden:

- Kravställa, konfigurera, utveckla och testa lösningar på ServiceNow-plattformen
- Samarbeta, stödja och ”brainstorma” fram lösningar med ditt team
- Säkerställa att utveckling sker enligt våra designprinciper och riktlinjer
- Kommunicera och samverka med våra användare/intressenter; främst
utvecklingsteamen, samt andra intressenter
- Lösa spännande utmaningar och hela tiden utforska ny teknikGrundläggande kvalifikationskrav

- Eftergymnasial utbildning (yrkesutbildning eller högskola/universitet) alternativt
arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
- Minst 3 års erfarenhet från utveckling och konfigurering i ServiceNow-plattformen
- Dokumenterad utbildning i ServiceNow-plattformen
- Obehindrade möjligheter att uttrycka dig på svenska i tal och skrift (non Swedish
speaking applicants will not be considered)
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skriftMeriterande

- Har erfarenhet av, samt certifiering i, ServiceNows olika processområden. Området HRSD är särskilt intressant. Övriga exempel: ITSM, Facility Management
- Har erfarenhet från varierande tech-stacks men gärna inom back-end
- Har erfarenhet av att jobba i komplexa miljöer där många system integrerar
- Har praktiska erfarenheter av arbete i ett DevOps team i en större organisationVem är du

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättringSom person drivs du av utmaningar och gillar att bygga nytt. Du är driven och målfokuserad samt har lätt för att skapa relationer och räds inte ansvar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Solna.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-04-07.

Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Visa mindre

Produktägare till Enheten Fristående aktörer

Ansök    Mar 14    Arbetsförmedlingen    Projektledare, IT
Arbetsförmedlingen genomför Sveriges kanske mest spännande och omfattande förändringsresa. Hela myndigheten moderniseras från grunden - i rasande fart. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. Vi driver förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar hållbara lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Enhetens uppdrag Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsomr... Visa mer
Arbetsförmedlingen genomför Sveriges kanske mest spännande och omfattande förändringsresa.

Hela myndigheten moderniseras från grunden - i rasande fart. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. Vi driver förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar hållbara lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

Enhetens uppdrag
Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som kommer utgöra en stor del av myndighetens framtida uppdrag. Vi skapar den digitala infrastrukturen, en ny mötesplats för våra leverantörer, arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare med mål att fler människor ska rustas och matchas för jobb.

För oss är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och tvärfunktionell kompetensdelning.

Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster nära användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. All vår utveckling sker i utvecklingståg och vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss!

Vi söker nu två drivna Produktägare som är tekniskt bevandrade och vill vara med och skapa Sveriges nya Arbetsförmedling!

Produktägare hos oss på Arbetsförmedlingen
I rollen som produktägare ansvarar du för att driva och samordna teamets leveranser för att möta våra kunders förväntningar såväl kortsiktigt som långsiktigt och nå affärens mål. Du kommer vara med och sätta kartan för vår utveckling och våra teknikval. Därför är det viktigt att du brinner för hållbarhet, systemutveckling och arkitektur.

Som produktägare säkerställer du förberedande arbete för kommande programinkrement utifrån övergripande roadmap, samt ansvarar för att följa upp och kommunicera status och resultat till relevanta intressenter. I rollen vägleder du utvecklingsteamet mot måldriven utveckling och applikationsdrift med kontinuerliga snabba och skarpa leveranser utifrån ett effekt-, kostnads-, tids- och användarperspektiv.

Du är en fena på tekniska lösningar och kan stötta i tekniska vägval. Du säkerställer att den utvecklingen som teamet gör går att återanvända av andra team, som en del av ett hållbart arbetssätt samt bidrar till en stabil generisk grund. Att skapa business case som underlag för vägval är en självklarhet för dig. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. 

 

Grundläggande kvalifikationer för tjänsten:
- Minst tre års erfarenhet av produktledningsarbete i en större organisation, gärna en myndighet
- Utbildning med datainriktning motsvarande civilingenjör eller erfarenhet av IT-relaterat arbete som bedöms likvärdig
- Erfarenhet av att arbeta med metoder och verktyg för en mer användarfokuserad produktutveckling och design thinking
- Erfarenhet av agila arbetssätt (Scrum, Jira, confluence)
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered) 

 

Övriga meriter för tjänsten:
- Erfarenhet av lösningsarkitektursarbete
- Dokumenterad erfarenhet av systemdesign/API-design och systemintegration
- Erfarenhet av att stötta team med att arbeta med test-driven utveckling och testautomation
- Certifieringar: Certified Scrum Product Owner (CSPO), Certified SAFe 5 Agilist, Certified ScrumMaster (CSM)
- Erfarenhet av DevOps
- Erfarenhet av att arbeta med Designsystem/Öppen källkod
- Erfarenhet av OpenShift/Kubernetes och/eller containers

 
Vi söker dig
Du har ett situationsanpassat ledarskap, ett coachande förhållningssätt och har förmåga att entusiasmera andra. Du har ett starkt driv i att få arbetet framåt mot uppsatta mål och visioner, som du på ett tydligt och engagerande sätt kan förmedla till teamet och löpande följer upp. Vi tror att du kännetecknas av att vara lugn i tuffa situationer och trygg med dina beslut och prioriteringar. Som person är du nytänkande och lösningsorienterad. Du kommunicerar kunskaper i olika sammanhang och kontexter på ett pedagogiskt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 
Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Hur de 49 procenten fördelas över året utgår ifrån teamets och verksamhetens behov. Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-14. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Visa mindre

HR-specialist med inriktning mot lön och systemstöd

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Sektionen/enhetens uppdrag

Vi på enheten Systemstöd och Lön söker nu en HR-specialist med inriktning mot lön och systemstöd till vårt team.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att tillse att myndigheten har en väl fungerande lönetjänst i nära samarbete med Statens servicecenter som sköter myndighetens lönehantering. Enheten arbetar även med att utveckla processer och rutiner för lön, pensioner, förmåner och för våra administrativa HR-processer som levereras och utförs av HR-administrationen.  Enheten ansvarar även för att utveckla och förvalta HR-avdelningens systemstöd med tillhörande lönesystem.

Om tjänsten      

Arbetet innebär att utveckla processer och rutiner inom enhetens ansvarsområden samt att kommunicera detta internt på HR-avdelningen.
I och med att enheten ansvarar för lönetjänsten via Statens Servicecenter (SSC) så innebär det att stötta och omhänderta problem som uppstått avseende lön samt kunna utreda och analysera dessa.
Du kommer även att arbeta operativt med enhetens uppdrag som är kopplat till lönesystemet Palasso samt vara med och bidra i arbetet med att byta lönesystem till Heroma.

I rollen ligger även att arbeta med organisationsförändringar i våra system, utveckla HR-analys samt bidra i enhetens utvecklingsinitiativ avseende HR-system.  Arbetet innebär nära samarbete med kollegor inom enheten, HR-avdelningen samt med övriga avdelningar på myndigheten. Externa kontakter och benchmarking ingår i din roll.

För att lyckas i din roll tror vi att du trivs i en omgivning som förändras och utvecklas. Du är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du är noggrann, strukturerad, och serviceinriktad. Du sätter kunden i fokus och anstränger dig för att bidra med lösningar. 

Som person har du en positiv människosyn, är prestigelös och kan bidra till en positiv atmosfär. Du har hög integritet och delar Arbetsförmedlingens värdegrund. 

Kvalifikationer


• Du har relevant akademisk utbildning inom personalområdet eller har annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig.
• Praktiska kunskaper av lönehantering vid en statlig, regional eller kommunalverksamhet.
• Erfarenhet av arbete på en HR-avdelning.
• God förståelse av lönesystem och systemstöd för HR-området generellt.

Meriterande

• Du har erfarenhet av att arbetat på eller tillsammans med Statens Servicecenter.
• Arbetat i Heroma.
• Arbetat med analys av löner.
• Arbetat systemmässigt med omorganisationer. 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 Vårt erbjudande

Vi erbjuder en tillsvidareanställning från 1 juni 2024 på heltid med placeringsort Solna i Stockholm. Vi tillämpar provanställning om 6 månader.
Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-04-01.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Analytiker/Datascientist riskbaserat kontrollarbete

Ansök    Mar 8    Arbetsförmedlingen    Statistiker
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag
Enheten Uppföljning och kontroll är en del av Ekonomiavdelningen och vi ansvarar för att samordna myndighetens arbete mot felaktiga utbetalningar, välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet.

Vi bidrar till ett riskbaserat och effektivt kontrollarbete i hela myndigheten. Enheten arbetar för att upptäcka, utreda och följa upp felaktiga utbetalningar, beivra bidragsbrott och bedrägerier samt återkräva felaktigt utbetalda ersättningar till arbetsgivare och arbetssökande. Enheten består av fem sektioner med drygt 90 medarbetare främst lokaliserade i Falun, Kalmar och Solna.

Till sektionen Urvalsanalys söker vi nu en analytiker/data scientist.

Beskrivning av tjänsten
I rollen som analytiker/data scientist på Ekonomiavdelningen kommer du främst att tillsammans med andra, eller självständigt, ta fram riskbaserade modeller och urval för utredning/kartläggning och analysera resultaten för utveckling av myndighetens kontrollarbete. Du kommer att arbeta med hela processen, från projektbeskrivning, till genomförande och uppföljning. I rollen ingår det även att leda uppdrag inom myndigheten och delta i uppdrag med andra myndigheter. Du förväntas förmedla dina resultat i form av rapporter och muntliga presentationer inom vår arbetsgrupp, övriga myndigheten och även för externa parter.

För att passa i rollen
Det är av stor vikt att du har en god problemlösande analysförmåga och därmed är bra på att fånga behov och förstå komplexa problem samt hitta lösningar. Du är prestigelös och positiv, har simultan arbetsförmåga och är leveranssäker även under stressiga arbetsmoment. Du kan jobba självständigt, är serviceinriktad och har även en god samarbetsförmåga. Du har därtill god kommunikativ förmåga i såväl tal som i skrift och kan presentera ditt arbete för olika målgrupper. 

Grundläggande krav för tjänsten
- Akademisk utbildning inom data/statistik med samhällsorienterade tillämpningar, eller annan relevant utbildning eller kvalifikationer som vi bedömer likvärdiga.
- Har erfarenhet och goda kunskaper inom relevanta kvantitativa och kvalitativa analysmetoder.
- Har erfarenhet och goda kunskaper i att hantera stora obehandlade datamängder från olika registersystem med hjälp av Python, .

Meriterande för tjänsten
- Flerårig erfarenhet av avancerat utrednings-/analysarbete
- Erfarenhet av att samverka i framtagandet av större skriftliga rapporter och/eller stor vana av skriftlig produktion
- Minst två års erfarenhet av att skapa, implementera, och följa upp komplexa samband med beprövade metoder.
- Erfarenhet från arbete på myndighet, bank eller försäkringsinstitut

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap där medarbetaren:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Placeringsort Solna eller Kalmar. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Eftersom befattningen är säkerhetsskyddsklassad enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer du att bli föremål för registerkontroll. Det innebär bland annat att du måste vara svensk medborgare för att kunna få tjänsten.

Vi har goda förmåner med möjlighet till distansarbete, bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid och friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-01.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsidahttps://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Java-utvecklare - IT som sätter Sverige i arbete!

Ansök    Mar 12    Arbetsförmedlingen    Backend-utvecklare
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vilka är vi
Sektionen Kundrelationshantering är en av 3 sektioner som utgör produkten Kundrelationshantering.

Tillsammans ser vi till att våra handläggare får tillgång till effektiva och smarta systemstöd för våra kunder. Vårt arbetssätt är agilt, vi arbetar enligt SAFe DevOps och praktiserar CI/CD för det vi utvecklar.

Sektionen ingår i enheten Digitalt Kundflöde som ansvarar för att ta fram och drifta digitala lösningar som skapar ett professionellt och smidigt arbetssätt för våra externa och interna intressenter. Enheten är ett eget leveransområde som omfattar hela livscykelhanteringen av arbetssökande och arbetsgivare. Området är mitt inne i en teknisk transformation, vi tar fram moderna applikationer med hög grad av processautomatisering.

Vi ansvarar för både för inköpta och egenutvecklade system. I de fall vi själva utvecklar systemen så använder vi oss av Angular för front-end, Spring Boot samt Java EE för back-end, RDBMS är Oracle.

Systemen exekveras i OpenShift container platform, byggen/deployment sker med Tekton och ArgoCD.

Vi söker två java-utvecklare till vårt utvecklingsteam.

Om teamet
Vi är ett tvärfunktionellt team som består av produktägare, scrummaster, utvecklare, testare, tjänsteutvecklare och ux-designer.
Vi gillar att jobba nära varandra i det dagliga arbetet och ser till att hjälpa varandra att lyckas.
Vi gillar vårt jobb och känner ett stort ansvar i att leverera värde till våra användare.
Vi jobbar både på kontoret för att se till att ha tid och möjlighet att gemensamt ta oss an problem och utmaningar, men även hemifrån. Blandningen av att jobba på plats och distans passar oss perfekt då vi får en balans mellan gemensamt och individuellt fokus.

Som javautvecklare kommer du
Bygga nya lösningar, prototyper och applikationer (du är alltså en av flera utvecklare). Vara en viktig del i att planera och driva utvecklingsarbetet tillsammans med team och produktägare. Vara delaktig i att ta fram tekniska lösningar och vara delaktig i att utveckla den.

Kvalifikationer för tjänsten
- Minst 4 års aktuell erfarenhet av Java
- Minst 2 års aktuell erfarenhet av Spring Boot och/eller Java EE
- Minst 2 års aktuell erfarenhet av JPA/Hibernate
- Minst 2 års erfarenhet av REST API:er
- Minst 2 års erfarenhet av testdriven utveckling
- Minst 2 års erfarenhet av agila arbetsmetoder som exempelvis Scrum
- Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande för tjänsten
- Erfarenhet av containertecknologier så som Docker, Kubernetes och/eller OpenShift Container Plattform
- Erfarenhet av DevOps 
- Erfarenhet av GitOps, t.ex ArgoCD och Tekton
- Erfarenhet av Oracle DB
- Erfarenhet av Maven
- Erfarenhet av Git
- Arbetat i coachande/styrande roll i utvecklingsteam 

Vem är du
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning om du inte redan arbetar i en liknande roll på myndigheten. Du kommer tillhöra huvudkontoret i Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-02. Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickat din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Studiotekniker

Ansök    Mar 6    Arbetsförmedlingen    Studiotekniker
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vårt uppdrag
Avdelningen Digitala tjänster ansvarar för kundmöten i Arbetsförmedlingens digitala självservice.

Avdelningen är drivande i att utveckla och genomföra kundstrategin ”digitalt först” där vi effektiviserar våra utvecklingsprocesser samt inför datadrivna arbetssätt.

Vi söker dig som vill vara med på vår resa. Du kommer att ingå i ett professionellt team som värdesätter kreativitet och gemenskap.

Beskrivning av tjänsten:
- Hantera kamera, ljus och ljud vid inspelningar i studio samt ute på fältet som inslagsproducent.
- Vara sändningstekniker för våra livesändningar i studion, vi arbetar i TriCaster.
- Film- och ljudredigering i Premiere Pro och Audition.
- Spela in poddar.
- Bidra till att utveckla format för olika produktioner.

Grundläggande kvalifikationer:
- Högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig inom filmproduktion eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt (Intyg/ betyg ska bifogas i ansökan).
- Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att producera filmmaterial från manus till färdig produkt (Arbetsgivarintyg ska bifogas i ansökan). 
- Arbetslivserfarenhet av flerkameraproduktioner (Arbetsgivarintyg ska bifogas i ansökan).
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Övriga meriter för tjänsten:
- Dokumenterad erfarenhet av att producera livesändningar.
- Erfarenhet av Premiere Pro.
- Erfarenhet av After Effects

Personliga egenskaper

Du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du är idérik och vill ge våra kunder service via rörliga medier. Du delar aktivt med dig av ny kunskap så att verksamheten utvecklas. Du är leveranssäker och noga med deadlines. Du arbetar effektivt i grupp såväl som individuellt. Du har en positiv grundinställning, är lösningsinriktad och målmedveten.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring 

Vårt erbjudande
Din placering blir i Arbetsförmedlingens nya aktivitetsbaserade lokaler i Solna. Tjänsten är en visstidsanställning med start i maj 2024 enligt överenskommelse och fram till och med 31 mars 2025.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-03-19.

Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och arbetslivserfarenhet i din ansökan.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Intervjuer planeras i slutet av vecka 14 samt under vecka 15. Audition planeras in preliminärt under vecka 15-16.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Arbetsförmedlingen söker strateger inom säkerhet och beredskap

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag
Enheten Strategisk säkerhet på Ledningsstaben är ett direkt stöd till generaldirektören när det gäller frågor om säkerhet, säkerhetsskydd och beredskap.

Enheten utför sitt uppdrag främst genom att ha en riktningsgivande och uppföljande roll. Chefen för enheten Strategisk säkerhet är också myndighetens säkerhetschef samt säkerhetsskyddschef.
Arbetsförmedlingen är sedan 2022 en av Sveriges beredskapsmyndigheter.Beskrivning av tjänsten
Du tar fram underlag till säkerhets- och säkerhetsskyddschefen för ett väl underbyggt beslutsfattande och ett nära stöd till generaldirektören, vilket gör att du behöver ha en bred kunskapsbas och förmåga att upprätthålla en helhetssyn inom säkerhetsområdet.

Arbetet kräver god förmåga att inhämta och analysera fakta, ta fram och bereda förslag inför beslut i komplexa ärenden, planera, följa upp och granska. Tjänsten innebär att du behöver etablera och upprätthålla kontakter, såväl internt inom myndigheten som externt med våra olika samverkansparter.

Vi söker dig som är analytisk och har ett högt säkerhetsmedvetande. Du är strukturerad, tydlig och har en förmåga att ta initiativ och driva ditt arbete framåt. Partnerskap med olika intressenter bygger på bemötande och tillit, stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper. Din förmåga att skapa förtroendefulla relationer, inom och utanför myndigheten är viktig för uppdraget.Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning, eller annan eftergymnasial utbildning inom området säkerhet och beredskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Minst två års erfarenhet av säkerhetsarbete på strategisk eller taktisk nivå
- Aktuell kunskap om de lagar och regelverk som styr arbetet med säkerhet och beredskap på en statlig myndighet
- Du har en mycket god språklig förmåga, både muntligt och skriftligt med erfarenhet av att ta fram texter och underlag som håller en hög nivå

Övriga meriter för tjänsten
- Kunskap och erfarenhet inom informationssäkerhet
- Kunskap och erfarenhet inom RSA/RSB
- Erfarenhet från statlig myndighet 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap. 

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättringVårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.

Placeringsorten är Solna. Vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-03-17. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll och särskild personutredning kommer att göras på slutkandidaten. Detta medför även krav på svenskt medborgarskap.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Sektionschef till ekonomiavdelningen på Arbetsförmedlingen

Ansök    Feb 28    Arbetsförmedlingen    Ekonomichef
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Drivs du av ett utvecklande ledarskap tillsammans med medarbetarna? Inser du vikten av strategi, planering och helhet men kan hantera att allt inte är på plats? Är du kommunikativ, mål- och resultatinriktad? Har du erfarenhet av att driva strategisk utveckling? Brinner du dessutom för medarbetarskap, samhällsfrågor och arbetsmarknadspolitik? Då kan du vara den sektionschef vi söker till enheten Ersättningar, stöd och bidrag på Arbetsförmedlingens Ekonomiavdelning!

Enhetens uppdrag
Enheten Ersättningar, stöd och bidrag ansvarar för hantering och utveckling av ersättningar inom upphandlade arbetsmarknadstjänster.

Enheten hanterar också stöd och bidrag till arbetsgivare och arbetssökande samt ansvarar för processen inom skuldhantering och indrivning. I enhetens ansvar ligger att arbeta för att förebygga och motverka felaktiga utbetalningar. Inom våra ansvarsområden ansvarar vi också för intern och extern support. 

Enheten har ett tydligt fokus på att myndighetens betallösningar ska vara kostnadseffektiva, ändamålsenliga och rättssäkra. Eftersom enheten hanterar stora mängder ersättningar och fakturor är vi kvalitetsmedvetna och drivs av att fånga och omsätta insikter från medarbetare, kunder och partners.  Enheten består av ca 75 medarbetare fördelat på fyra sektioner.

Sektionschefens uppdrag och ansvar
I rollen som sektionschef har du budget- och verksamhets- och personalansvar för 15–20 medarbetare. Vi söker nu en chef inom fakturahantering och-utredning. 

Du kommer tillsammans med övriga sektionschefer och nyckelpersoner på enheten ta fram arbetssätt för att leda och fördela arbetet mot våra strategiska och förutsättningsskapande mål. Ett par av de stora strategiska målen är att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet och att jobba mot en hög automatiseringsgrad för upphandlade arbetsmarknadspolitiska tjänster. Ett av de stora förutsättningsskapande målen är att lägga en plan för verksamhetens kontinuitetshantering.

Som sektionschef har du en viktig roll i att säkerställa en effektiv, kvalitativ och ändamålsenlig verksamhet. 

Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du verkar för en god arbetsmiljö och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamhet och medarbetare genom ett coachande förhållningssätt och tillämpning av feedbackkultur. Ditt arbete sker i starkt partnerskap inom- och utanför egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. 

Du kommer att vara en del av enhetens ledningsteam där alla tar ansvar både för sin del och för helheten. Vi är en verksamhet i ständig förändring och vid behov kan sektionens sammansättning och/eller ansvarsområdet för sektionschef komma att förändras. Du förväntas bidra till det som gynnar enheten i aktivt samarbete med kollegor och enhetschef.

Kvalifikationer
- Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) i minst 6 månader inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet

Eller:

- Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Samt:

- Akademisk examen (180 hp alternativt 120p i det gamla systemet) inom ekonomi, samhällsvetenskap eller annan kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig för uppdraget
- Erfarenhet av hantering av stora ekonomiska flöden
- Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift

Meriterande
- Erfarenhet av chefskap som innefattat budget- och personalansvar
- Erfarenhet av planering av produktion och resursfördelning
- Erfarenhet av utvecklingsarbete i form av automatisering/digitalisering

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. 

Placeringsorten är Kristinehamn eller Solna. Merparten av enhetens medarbetare och ledningsgrupp sitter i Kristinehamn. Resor ingår i tjänsten.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-03-13

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Lösningsarkitekt

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Vilka är vi? Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tj... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

Vilka är vi?
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.


Avdelningen Digitala Arbetsförmedlingsstöd (DAS) ansvarar för utvecklingen av handläggarnas digitala hjälpmedel. Avdelningen har det övergripande ansvaret för digitala arbetsflöden för både arbetsförmedlare och handläggare inom förmedlingsverksamheten samt för Fristående aktörer. I ansvaret ingår även utveckling och drift samt livscykelhantering för produkterna inom avdelningen.

Inom avdelningens ansvarsområde ingår den digitala transformationen av kundrelationshantering, hantering av arbetssökandes handlingsplan och digitala kundmöten samt myndighetskontroll av arbetssökande. Vidare ansvarar avdelningen för den digitala transformationen och infrastrukturen för partnerskap med Fristående aktörer.

Vem söker vi?
Till vår avdelning söker vi en lösningsarkitekt med brinnande intresse för ny teknik och modern arkitektur som vill vara med och forma hur vi skapar de bästa lösningarna för våra kunder. Vi utvecklar lösningar i Java och använder ramverken Java EE och Spring Boot, framtida tjänster som utvecklas i Java kommer att ske i Spring Boot. Vi använder oss av Angular för frontend och OCP för test och drift av våra applikationer.    

Du kommer att jobba tillsammans med andra Arkitekter, Produktansvariga, Produktägare och Utvecklingsteam i olika utvecklingsinitiativ för att säkerställa att vi bygger enligt best practice, generiskt och använder myndighetens olika plattformar på bästa sätt. Du kommer att säkerställa att de tekniska lösningarna utgår från och baseras på verksamhetens behovsbild och med förutsättningar från existerande IT-lösningar i organisationen.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:  

- Ansvara för att IT-lösningar realiseras på ett korrekt sätt i enligt med verksamhetens krav och i förhållande till andra IT-lösningar, samt att lösningen ska ha rätt livslängd utifrån verksamhetens behov.
- Säkerställa att de företagsövergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen, samt att återanvändning av funktionalitet sker om tillämpligt.
- Ansvara för att balansera kvalitetsegenskaper mot funktionella krav och bereda underlag för nödvändiga prioriteringar och kompromisser.
- Ansvarar tillsammans med verksamhetsarkitekten för att säkerställa att de tekniska lösningarna utgår från och integreras med verksamhetsarkitekturen.
- Vara proaktiv och säkerställa att den utveckling som görs är generisk och går att återanvända som en del av ett hållbart arbetssätt.
- Sätta dig in i och skapa en djup förståelse för verksamheten, dess processer och data. Kommunicera och diskutera frågeställningar och motivera val av lösning, både med tekniska specialister och personer utan teknisk kunskap.
- Delta aktivt i produktutvecklingen, vanligtvis genom att delta i olika projekt/initiativ. 

Grundläggande kvalifikationskrav
- Akademisk examen eller eftergymnasial utbildning inom data-/systemvetenskap, eller motsvarande kompetens införskaffad på annat sätt som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
- Flera års erfarenhet av arbete i rollen som lösningsarkitekt
- Erfarenhet av arbete med agil utvecklingsmetodik
- Goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift

Övriga meriter
- Certifiering inom IT-arkitektur
- Har en bakgrund som utvecklare
- Erfarenhet av arbete i organisation med ett komplext IT-landskap 

 
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-03-17. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Senior .NET utvecklare

Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad. Enhetens uppdrag Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som ko... Visa mer
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt.

Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad.

Enhetens uppdrag
Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som kommer utgöra en stor del av myndighetens framtida uppdrag. Vi skapar den digitala infrastrukturen, en ny mötesplats för våra leverantörer, arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare med mål att fler människor ska rustas och matchas för jobb.

Beskrivning av tjänsten
Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster nära användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss!

Du kommer att ingå i ett agilt systemutvecklingsteam som tar ansvar för utveckling, drift och förvaltning av sin produkt. Det är ett tvärfunktionellt team som består av produktägare, Scrum master, utvecklare, testare, kravanalytiker och UX-designer. Teamet arbetar nära varandra i det dagliga arbetet och ser till att hjälpa varandra att lyckas. Som utvecklare hos oss är din primära uppgift att tillsammans med ditt team delta i och utveckla nya lösningar som skapar värde för våra användare (leverantörer), så att de i sin tur kan leverera högsta effekt på Arbetsmarknaden.

Teamet arbetar 51% på kontoret och 49% hemma och trivs med det, då det skapar en balans mellan individuellt fokus samt gemensamt skapande för att ta sig an problem och utmaningar samt för att bygga relationer och utvecklas som team.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Eftergymnasial utbildning med datainriktning, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Minst 5 års aktuell erfarenhet av arbete av .NET-miljö med Visual Studio med teknikerna C#/.NET och utveckling av webbtjänster
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat med och utvecklat REST API-er
- Aktuell erfarenhet av utveckling och metoder i autonoma agila utvecklingsteam (ex. Scrum)
- Aktuell erfarenhet relationsdatabaser och
- Erfarenhet av Docker, Kubernetes och/eller Openshift
- Erfarenhet av ActiveMQ eller liknande meddelande-/köhanterare
- Kunskap och praktisk erfarenhet av DevOps, CI/CD-verktyg och pipelines, t.ex Tekton eller motsvarande
- Erfarenhet att jobba i GIT eller andra versions hanterings system
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)

 
Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av Elastic Search, Linux (bash) och att skriva enhetstester
- Erfarenhet av att ha arbetat i xUnit, NUnit eller annat ramverk för enhetstester
- Erfarenhet av GitOps t.ex ArgoCD
- Erfarenhet av teknikerna/verktygen, Jira, Confluence, bitbucket

 

Vem söker vi
Vi tror att du är en problemlösande person som värdesätter lagarbete och agilt arbetssätt. Du tycker om att samarbeta tätt tillsammans med andra för att teamet ska lyckas med sitt mål. Som person är du engagerad och nyfiken inför uppdragets behov och strävar efter att leverera bästa resultat varje gång. Du har även förmåga att jobba strukturerat och dokumentera lösningsförslag och lösningar samt ta ansvar för kvalitén på kod och driftsdokumentation.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna eller enligt överenskommelse. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-29. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Junior .NET utvecklare

Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad. Enhetens uppdrag Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som ko... Visa mer
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt.

Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad.

Enhetens uppdrag
Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som kommer utgöra en stor del av myndighetens framtida uppdrag. Vi skapar den digitala infrastrukturen, en ny mötesplats för våra leverantörer, arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare med mål att fler människor ska rustas och matchas för jobb.

Beskrivning av tjänsten
Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster nära användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss!

Du kommer att ingå i ett agilt systemutvecklingsteam som tar ansvar för utveckling, drift och förvaltning av sin produkt. Det är ett tvärfunktionellt team som består av produktägare, Scrum master, utvecklare, testare, kravanalytiker och UX-designer. Teamet arbetar nära varandra i det dagliga arbetet och ser till att hjälpa varandra att lyckas. Som utvecklare hos oss är din primära uppgift att tillsammans med ditt team delta i och utveckla nya lösningar som skapar värde för våra användare (leverantörer), så att de i sin tur kan leverera högsta effekt på Arbetsmarknaden.

Teamet arbetar 51% på kontoret och 49% hemma och trivs med det, då det skapar en balans mellan individuellt fokus samt gemensamt skapande för att ta sig an problem och utmaningar samt för att bygga relationer och utvecklas som team.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Eftergymnasial utbildning med datainriktning, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Minst 1 års aktuell erfarenhet av arbete av .NET-miljö med Visual Studio med teknikerna C#/.NET och utveckling av webbtjänster
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat med och utvecklat REST API-er
- Aktuell erfarenhet av utveckling och metoder i autonoma agila utvecklingsteam (ex. Scrum)
- Erfarenhet av att arbeta i GIT eller andra versions hanteringssystem
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av ActiveMQ eller liknande meddelande/köhanterare
- Erfarenhet av att ha arbetat i xUnit, NUnit eller annat ramverk för enhetstester
- Erfarenhet av Docker, Kubernetes eller Openshift
- Erfarenhet av GitOps t.ex ArgoCD
- Kunskap och praktisk erfarenhet av DevOps, CI/CD-verktyg och pipelines, t.ex Tekton eller motsvarande
- Erfarenhet av relationsdatabaser och
- Erfarenhet av teknikerna/verktygen, Jira, Confluence, bitbucket 

 

Vem söker vi
Vi tror att du är en problemlösande person som värdesätter lagarbete och agilt arbetssätt. Du tycker om att samarbeta tätt tillsammans med andra för att teamet ska lyckas med sitt mål. Som person är du engagerad och nyfiken inför uppdragets behov och strävar efter att leverera bästa resultat varje gång. Du har även förmåga att jobba strukturerat och dokumentera lösningsförslag och lösningar samt ta ansvar för kvalitén på kod och driftsdokumentation.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna eller enligt överenskommelse. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-29. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Pega utvecklare till IT-avdelningen

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vi söker nu fler utvecklare till Pega som vill vara med och göra verklig skillnad. Vilka är vi På avdelningen Digitala arbetsförmedlingsstöd på verksamhetsområde IT är vi cirka 300 personer som arbetar m... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vi söker nu fler utvecklare till Pega som vill vara med och göra verklig skillnad.

Vilka är vi
På avdelningen Digitala arbetsförmedlingsstöd på verksamhetsområde IT är vi cirka 300 personer som arbetar med att designa och utveckla de bästa digitala lösningarna för framtidens arbetsförmedling. Vi befinner oss mitt i en spännande och viktig digital transformation. Som utvecklare i Pega kommer du att vara en del av ett team som fokuserar på att utveckla vårt nya beslut- och ärendehanteringssystem i Pega till våra interna användare, främst arbetsförmedlare. Vi tillämpar produktstyrning och arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss.

Vilken blir din roll?
Du är van att arbeta i och med agila tvärfunktionella utvecklingsteam. Du trivs i en miljö där alla svar ännu inte finns. Du har drivkraft och förmåga att skapa ditt eget nätverk och trivs med att delta i formella och informella nätverk i syfte att hitta nya lösningar. Du har förmåga att förmedla kunskap och information på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

Du är både en teamspelare som tycker om att samarbeta tätt tillsammans med andra, samtidigt som du trivs att arbeta självständigt. Du är nyfiken och innovativ, du drivs av att ständigt utveckla dig och dina leveranser, har en god kommunikativ förmåga och ett coachande förhållningssätt till mer juniora kollegor.

Du kommer att ingå i ett agilt tvärfunktionellt utvecklingsteam som tar ansvar hela vägen från idé till utveckling till uppföljning av digitala lösningar för olika delar av ärendehanteringen. Du kommer att arbeta med både nyutveckling och drift/förvaltning. Vid utveckling av nya interna digitala tjänster och koncept arbetar vi utifrån behov, idégenerering, design thinking, realisering och slutanvändartester. I utvecklingsarbetet ingår att tillsammans med andra seniora kollegor designa och realisera Pega lösningar för att på bästa sätt möta behoven.

Grundläggande kvalifikationskrav
- Systemvetenskaplig utbildning eller motsvarande som vi bedömer likvärdig
- Erfarenhet av utvecklingsarbete i Pega
- SA-certifiering inom Pega området

Övriga meriter
- Certifierad inom SAFe och/eller har arbetat enligt SAFe på en större organisation
- God kunskap i Jira & Confluence
- Dokumenterad förmåga att coacha och få din omgivning att växa och ta till sig nya arbetsmetoder
- SSA-certifering inom Pega området
- Erfarenhet av utveckling i stora komplexa systemimplementationer av Pega
- Erfarenhet av IT-utveckling inom en svensk myndighet

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Är det här en beskrivning av dig? Välkommen att söka jobb hos oss!

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna.

Vi erbjuder marknadsmässig lön, ett stort mått av frihet där du själv planerar ditt arbete och får möjlighet till bra balans mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att jobba upp till 49% på distans.

Vi satsar på dig som anställd och erbjuder bland annat kompetensutveckling, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, föräldralön, förmånliga semesteravtal och flextid. Mer information om vad vi erbjuder hittar du här: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/vi-erbjuder

Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-16. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Produktägare till enheten Vägleda och utbilda

Ansök    Jan 22    Arbetsförmedlingen    Projektledare, IT
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Trivs du i en innovativ och framåtriktad miljö där mycket händer? Är du en lagspelare som har förmågan att skapa ett välfungerande team med fokus på mål- och resultat? Då är du vår nya produktägare!

Avdelningens uppdrag
Avdelningen Digitala tjänster ansvarar för kundmöten i Arbetsförmedlingens digitala självservicetjänster.

Avdelningen är drivande i att utveckla och genomföra kundstrategin ”digitalt först” där vi nu ökar värdet i våra kundmöten, effektiviserar vår utvecklingsprocess samt inför datadrivna arbetssätt.

Enheten Vägleda och utbilda knyter samman hela avdelningens digitala tjänsteutbud genom produkterna arbetsformedlingen.se, digital kundrelationshantering samt producerar poddar, webbinar och film via en egen play-tjänst. I enheten finns även datadrivet arbetssätt och kundsegmentering. Fokus är att skapa en sammanhängande kundupplevelse och att bidra till minskad efterfrågan i bemannade kanaler. 

Beskrivning av tjänsten
Till enheten Vägleda och utbilda söker vi nu en produktägare som ska ingå och leda teamet som arbetar med modeller för datadriven kundsegmentering. Rollen erbjuder innovativa möjligheter och arbete med POC och MVP.

Som produktägare ansvarar du för att hantera teamets backlog och prioriteringar med fokus på myndighetens digitala kanal. Du vägleder teamet mot måldriven utveckling med ambitionen att ha kontinuerliga leveranser utifrån ett effekt-, kostnads-, tids- och användarperspektiv samt säkerställer att vi har en god förvaltningsbarhet över tid. 

Tillsammans med övriga produktägare och produktområdesledning ansvarar du för att skapa en positiv upplevelse i det digitala kundmötet och att rätt kund når den service som speglar deras behov genom kvalitativa och kvantitativa insikter. I nära samarbete med kollegor från olika enheter inom Arbetsförmedlingen samt externa intressenter, kommer din kommunikativa och relationsskapande förmåga vara central. Det krävs att du är nytänkande och att du har förmågan att utvärdera olika möjligheter för att öka kund- och verksamhetsnytta, vilket i sin tur kräver proaktivitet och snabb anpassningsförmåga. 

Grundläggande krav för tjänsten
- Erfarenhet av ledande roll inom IT (teamledare, projektledare eller produktägare)
- Erfarenhet av agilt utvecklingsarbete
- Erfarenhet av kunddriven utveckling
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande för tjänsten
- Erfarenhet att arbeta med datadrivet arbetssätt och/eller kundsegmenteringslösningar 
- Erfarenhet av att samarbeta och kommunicera i en stor, komplex organisation
- Goda kunskaper i Jira eller liknande verktyg

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är huvudkontoret i Solna.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet till att arbeta på distans upp till 49% på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-02-06. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Fullstackutvecklare till IT-avdelning (Solna)

Arbetsförmedlingen, VO IT Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som g... Visa mer
Arbetsförmedlingen, VO IT
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Avdelningen/enhetens uppdrag
På avdelningen Myndighetsgemensam IT samarbetar vi tätt tillsammans med Rättsavdelningen, Ledningsstaben, Ekonomi, Upphandling och HR för att bidra till myndighetens förflyttning och framtida styrning. Vår uppgift är att framtidssäkra, skapa affärsnytta och rättssäker informationshantering för de interna verksamhetssystemen. Vi söker därför dig som vill bidra till att skapa en modern digital stödverksamhet i världsklass.

Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen investerat kraftigt i nya tekniska plattformar, bl.a. AI, openshift, datasjön, Lagringsplattform mfl.

Vem söker vi
Vi söker dig som vill vara med på resan att skapa moderna IT-lösningar, genom att vara en del i ett seniort agilt utvecklingsteam som stödjer Arbetsförmedlingens arbete med att hantera myndighetsinformation och regelverk genom t.ex E-arkiv och Diariesystem. Anställningen är på IT-avdelningen och utvecklingen sker i nära samarbete med sakkunniga från olika delar av verksamheten, exempelvis Rättsavdelningen.

Rollerna innefattar arbete med utveckling av befintliga stödsystem för verksamheten, men även framtagning av nya lösningar genom tillämpning av Arbetsförmedlingens plattformar.

Som fullstackutvecklare behöver du ha full kontroll på allt ifrån utveckling, support, vidareutveckling, drift och förvaltning, till ansvar för kodkvalitet och driftsdokumentation. Det krävs strukturerat arbete och noggrannhet kring lösningar och lösningsförslag.

Att snabbt kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar och att vara flexibel är grundläggande för att lyckas i rollen. Du behöver därför vara nyfiken, ansvarstagande, ha en stark drivkraft att arbeta med utveckling och förvaltning, vi arbetar agilt med inspiration från ramverket SAFe.

Kvalifikationer
- Högskole-/universitetsutbildning med IT-inriktning motsvarande systemvetare eller civilingenjör alternativt erfarenheter som bedöms likvärdiga.
- Erfarenhet av systemutveckling och arbete med större projektintegrationer.
- Erfarenhet av Java.
- Erfarenhet av Javascript/Typescript
- Flytande svenska i tal och skrift
- Erfarenhet av REST-API.
- Erfarenhet av arbete med OpenShift.
- Erfarenhet av hur ett verksamhetsstöd (IT), SLA och Incidenthantering fungerar med hjälp av följande verktyg: Jira, Confluence eller Servicenow.
-  Erfarenhet av monitorering av system som är i drift 

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av Devops-utveckling.
- Erfarenhet Testdriven utveckling
- Erfarenhet av .
- Erfarenhet av Git-hub, Spring boot, Bootstrap.
- Erfarenhet att arbetat Agilt.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten.
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser.
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Arbetsspråket är huvudsakligen svenska.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort är Solna.

Hos oss på Arbetsförmedlingen finns stora möjligheter till personlig utveckling i attraktiva nybyggda lokaler i Solna Strand. Vi erbjuder möjligheten till distansarbete 49 % av arbetstiden.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-18.

Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" nedan. Besvara frågorna om din utbildning och arbetslivserfarenhet, samt bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

Intervjuer kan komma att ske löpande.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss – Arbetsförmedlingen. Visa mindre

Frontendutvecklare som vill göra skillnad!

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar jobb och arbetsgivare sin nästa medarbetare. Vill du bli en av oss? Sektionens/enhetens uppdrag Enheten Rehabilitera arbetar för att så många som möjligt ska få chansen att vara en del av arbetsmarknaden. Anställningsstöd är en viktig pusselbit för att de som står utan... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar jobb och arbetsgivare sin nästa medarbetare. Vill du bli en av oss?

Sektionens/enhetens uppdrag
Enheten Rehabilitera arbetar för att så många som möjligt ska få chansen att vara en del av arbetsmarknaden. Anställningsstöd är en viktig pusselbit för att de som står utanför ska få en chans att komma in.

Vi bygger och förvaltar de digitala tjänster som används i samband med anställningsstöd.

Beskrivning av tjänsten
Nu söker vi dig som är en erfaren frontendutvecklare och vill skapa samhällsnytta genom digital teknik. Teamet du kommer att ingå i består bland annat av front- och backendutvecklare, testare/scrum master, UX, webbanalytiker, lösningsarkitekt. Arbetet sker i nära samarbete med produktägare och produktansvarig. Det vanligaste är att sprintarna är två veckor långa. Vi transformerar oss mot agilt och vill vara bäst i klassen när det kommer till tillgänglighet.

Stort fokus läggs på samarbete och gemensam problemlösning. Att vara en lagspelare är viktigt för att lyckas i uppdraget och vi sätter stort värde på personlig lämplighet. Beskriv gärna tidigare erfarenhet kring att arbeta i utvecklingsteam i ditt personliga brev.

Grundläggande krav för tjänsten
- Relevant högskoleutbildning i systemutveckling eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Minst tre års erfarenhet av frontendutveckling med Javascript
- Minst tre års erfarenhet av arbete i: - Typescript
- Angular
- HTML/CSS
- WCAG


- Erfarenhet av versionshanteringsprogram (till exempel GIT)
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

 

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av att skriva enhetstest
- Erfarenhet av arbete på en statlig myndighet
- Erfarenhet av arbete i agilt utvecklingsteam
- Erfarenhet av arbete med - Jira
- Confluence
- Bitbucket
- Jenkins


- Erfarenhet av Openshift eller andra containerlösningar­­­­

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.

Placeringsorten är Solna, eller enligt överenskommelse.

Arbetsförmedlingen är en stor organisation med en mängd karriärvägar inom IT-området, såväl strategiska som tekniska. Det är en bra grogrund för den som vill fortsätta att utvecklas och växa.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-28.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan. Ansökan ska vara på svenska.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut. Visa mindre

Java-utvecklare (flexibel placeringsort)

Ansök    Jan 15    Arbetsförmedlingen    Backend-utvecklare
Vilka är vi Sektionen Kundrelationshantering är en av 3 sektioner som tillsammans utgör produkten Kundrelationshantering. Tillsammans ser vi till att våra handläggare får tillgång till effektiva och smarta systemstöd kring våra kunder. Vårt arbetssätt är agilt, vi arbetar enligt SAFe DevOps och praktiserar CI/CD för det vi utvecklar. Sektionen ingår i enheten Digitalt Kundflöde som ansvarar för att ta fram och drifta digitala lösningar som skapar ett p... Visa mer
Vilka är vi
Sektionen Kundrelationshantering är en av 3 sektioner som tillsammans utgör produkten Kundrelationshantering.

Tillsammans ser vi till att våra handläggare får tillgång till effektiva och smarta systemstöd kring våra kunder. Vårt arbetssätt är agilt, vi arbetar enligt SAFe DevOps och praktiserar CI/CD för det vi utvecklar.

Sektionen ingår i enheten Digitalt Kundflöde som ansvarar för att ta fram och drifta digitala lösningar som skapar ett professionellt och smidigt arbetssätt för våra externa och interna intressenter. Enheten är ett eget leveransområde som omfattar hela livscykelhanteringen av arbetssökande och arbetsgivare. Området är mitt inne i en teknisk transformation, vi tar fram moderna applikationer med hög grad av processautomatisering.

Vi ansvarar för både för inköpta och egenutvecklade system. I de fall vi själva utvecklar systemen så använder vi oss av Angular för front-end, Spring Boot samt Java EE för back-end, RDBMS är Oracle.

Systemen exekveras i OpenShift container platform, byggen/deployment sker med Tekton och ArgoCD.

Vi söker två java-utvecklare till vårt utvecklingsteam.

Om teamet
Vi är ett tvärfunktionellt team som består av produktägare, scrummaster, utvecklare, testare, tjänsteutvecklare och ux-designer.
Vi gillar att jobba nära varandra i det dagliga arbetet och ser till att hjälpa varandra att lyckas.
Vi gillar vårt jobb och känner ett stort ansvar i att leverera värde till våra användare.
Vi jobbar både på kontoret för att se till att ha tid och möjlighet att gemensamt ta oss an problem och utmaningar, men även hemifrån för att skapa ett lugn i livets utmaningar. Blandningen av att jobba på plats och distans passar oss perfekt då vi får en balans mellan gemensamt och individuellt fokus.

Som javautvecklare kommer du
Bygga nya lösningar, prototyper och applikationer (du är alltså en av flera utvecklare) Vara en viktig del i att planera och driva utvecklingsarbetet tillsammans med team och produktägare Vara delaktig i att ta fram tekniska lösningar och vara delaktig i att utveckla den

Kvalifikationer för tjänsten
- Minst 4 års erfarenhet av Java
- Minst 2 års erfarenhet av Spring Boot och/eller Java EE
- Minst 2 års erfarenhet av  REST API:er
- Minst 2 års erfarenhet av JPA/Hibernate
- Minst 2 års erfarenhet av testdriven utveckling
- Minst 2 års erfarenhet av agila arbetsmetoder som exempelvis Scrum
- Arbetat både med nyutveckling och integrering av existerande system eller tredjepartsprodukter.
- Erfarenhet av att bygga upp utvecklingskedjan, från backlog till utveckling, till test och deploy
- Varit med och utvecklat en produkt från grunden med ett krossfunktionellt team
- Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande för tjänsten
- Erfarenhet av GitOps
- Erfarenhet av Oracle
- Erfarenhet av Tekton
- Erfarenhet av ArgoCD
- Erfarenhet av Red Hat OpenShift container plattform
- Erfarenhet av DevOps
- Erfarenhet av Maven
- Erfarenhet av Git Arbetat i coachande/styrande roll i utvecklingsteam 

Vem är du
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning om du inte redan arbetar i en liknande roll på myndigheten. Du kommer tillhöra huvudkontoret i Solna men placering kan ske på valfri annan ort där Arbetsförmedlingen har Kontor enligt ök.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

"Jag som rekryterar heter Susanne, är en utåtriktad danska med många år i Sverige. Jag drivs av att göra nytta både för samhället i stort och för mina medarbetare. En av mina viktigaste förmågor är att hjälpa mina medarbetare att växa både individuellt och tillsammans, så vi kan leverera betydande värde till samhället." - Susanne Aarup

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-29. Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickat din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Informationssäkerhetsspecialist

Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vi skall bli Sveriges modernaste myndighet inom Cybersäkerhet. För att lyckas med det söker vi nu en specialist till vår enhet som vill vara med och bidra i alla leveranser som sker i myndighetens IT-verksamhet. Om du brinner för informationssäkerhet, ... Visa mer
Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vi skall bli Sveriges modernaste myndighet inom Cybersäkerhet. För att lyckas med det söker vi nu en specialist till vår enhet som vill vara med och bidra i alla leveranser som sker i myndighetens IT-verksamhet. Om du brinner för informationssäkerhet, gillar spännande utmaningar och vill jobba med erfarna medarbetare inom informationssäkerhet och juridik så har du hittat rätt. 

Vill du bli en av oss?

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.

Enhetens uppdrag
Enheten Cybersäkerhet och digital tillit stöttar hela myndighetens IT-verksamhet i informations- och IT-säkerhetsfrågor och utvecklar och ansvarar för dess förmåga att förebygga, tillgängliggöra, upptäcka och agera utifrån verksamhetsbaserat risktänkande.

Vi ansvarar för myndighetens säkerhetsplattform med komponenter som stöttar produkter och byggstenar för god systemsäkerhet. Exempel på funktioner i säkerhetsplattformen är autentisering, behörighetshantering, loggning, övervakning men även processer, riktlinjer och verktygsstöd för säkerhetsarbete.

Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetsspecialist hos oss jobbar du i ett team med andra specialister inom cybersäkerhet och juridik. Vi har gjort en stor säkerhetssatsning och har förstärkt vår cybersäkerhetsenhet med ett flertal olika kompetenser och tekniker.

Tillsammans guidar och stöttar ni verksamheten inom informationssäkerhetsområdet genom nyutveckling och förvaltning. Vi utvecklar vår kunskap och arbetssätt kontinuerligt för att hela tiden kunna ge bästa möjliga stöd och nytta till hela myndigheten inom vårt expertområde. Vår filosofi baseras mer på stöd och stöttning, samarbete och förtroende, snarare än på pekpinnar och tvång.

I dina primära arbetsuppgifter ingår bland annat att stötta IT-verksamheten med: 

- Informationsklassning
- Hot- och riskanalyser och implementation av säkerhetsåtgärder
- Utbildning inom informationssäkerhet
- Uppföljning/compliance av informationssäkerhet
- Juridiska frågeställningar, dataskydd/GDPR
- Konsekvens- och laglighetsbedömningar    

 
Vem är du
För att trivas i rollen som informationssäkerhetspecialist/partnerstödjare behöver du vara trygg i din kunskap inom informationssäkerhetsområdet. Du bör vara framåt och driven och kunna ta plats i samarbetet med initiativen. Samtidigt är det väsentligt att vara lyhörd och flexibel, och inta en stöttande roll snarare än en auktoritär "polisiär" inställning. Ett praktiskt och pragmatiskt synsätt är också en fördel. Struktur, ansvarstagande och förmågan att vara lyhörd är ytterligare viktiga egenskaper.

 

Grundläggande kvalifikationskrav
- Kompetens inom IT- och informationssäkerhet, gärna verifierad med relevant certifiering (t.ex. CISSP, CISM e.d.)
- Kunskap om ISO/IEC 27001 och 27002
- Erfarenhet av arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet, gärna i större organisationer under stark förändring
- Kunskap om för området relevanta lagrum, t.ex. GDPR, OSL och PDL
- God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl skriftligt som muntligt

 
Övriga meriter
- Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt inom relevant område
- God förmåga av att leda workshops
- God förmåga att arbeta i stora och komplexa projekt 

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna. Möjlighet att arbeta på distans till viss del finns.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att det för befattningen krävs svenskt medborgarskap.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-12. 

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

I denna rekrytering samarbetar vi med?Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Carina Eyoma, mailto:[email protected], 073–0862275.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

IT controller till enheten Ekonomistyrning

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen består av fyra enheter samt stab och ansvarar för att utforma myndighetens verksamhet inom området ekonomi.

Det innebär att avdelningen ansvarar för myndighetens ekonomi­styrning, redovisning, betalningar och ersättningar samt har samordningsansvar för arbetet mot felaktiga utbetalningar, bidragsbrott och bedrägerier.

Ekonomistyrningsenhetens uppdrag
Enheten Ekonomistyrning har ett övergripande ansvar för att det finns kompetent stöd i ekonomi­styrningsfrågor till Arbetsförmedlingens budgetansvariga chefer och till myndighets­ledningen. Enhetens leveranser bidrar till ett effektivt resursutnyttjande samt en utveckling mot större enhetlighet.

Vi söker nu en business controller med inriktning mot IT till en av sektionerna på enheten ekonomistyrning. Sektionen består idag av elva medarbetare som ansvarar för att ge controllerstöd till verksamhetsområde Direkt som har huvudansvaret för myndighetens digitala kundkanaler och kundtjänst, IT-avdelningen samt huvudkontorets övriga avdelningar som tex Kommunikation och HR. Tjänsten riktar sig främst mot avdelningar inom IT.

Beskrivning av tjänsten
Arbetet utförs med hög grad av självständighet och omfattar huvudsakligen budgetering, uppföljning, analys och prognos. Du kommer rapportera och analysera utfall till budgetansvariga chefer samt stötta ledningsgrupper med ekonomisk uppföljning. I arbetsuppgifterna ingår också att stötta verksamheten i frågor som rör nyttor och nyttorealiseringar, immateriella bedömningar av utvecklingsinitiativ samt framtagande av olika finansiella beslutsunderlag.

Då vi arbetar med ett arbete kring kostnads­fördelning och tidredovisning som kopplar an till vår nya ekonomimodell ser vi gärna att du är intresserad av dessa frågor.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Akademisk examen inom ekonomi 180 hp (120 poäng enligt tidigare system) med inriktning redovisning eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som lämplig
- Erfarenhet av ekonomistyrning på statlig myndighet eller annan större organisation
- Erfarenhet som controller med inriktning mot IT
- Erfarenhet av IT-investeringar och finansieringsfrågor framför allt kopplat till immateriella bedömningar av investeringsinitiativ

 

Övriga meriter för tjänsten
- Vana av att arbeta verksamhetsnära och att bygga relationer
- Erfarenhet av framtagning av kalkyler (business case) samt effekt- och nyttoberäkningar
- Erfarenhet av affärssystemet Raindance
- Erfarenhet av planeringsverktyget MercurFör att lyckas i rollen ser vi gärna att du är nyfiken, initiativrik och uppskattar de möjligheter som det för med sig att utveckla nya arbetssätt tillsammans med teamet och verksamheten. Du bör trivas i en omgivning som förändras och utvecklas.

Då vi arbetar nära verksamhets- och budgetansvariga chefer är god pedagogisk förmåga och ett konsultativt förhållningssätt något som vi ser som prioriterade egenskaper.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast möjligast och enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-30. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen.

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Frontendutvecklare Sitevision

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Vilka är vi? På avdelningen Myndighetsgemensam IT samarbetar vi tätt tillsammans med Kommunikationsavdelningen, Rättsavdelningen, Ledningsstaben, HR och andra stödfunktioner för at... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

Vilka är vi?
På avdelningen Myndighetsgemensam IT samarbetar vi tätt tillsammans med Kommunikationsavdelningen, Rättsavdelningen, Ledningsstaben, HR och andra stödfunktioner för att bidra till myndighetens förflyttning och framtida styrning. Vår uppgift är att driva myndighetens inre effektivitet, men vi jobbar också med tjänster och IT-lösningar som används av våra kunder och andra externa intressenter.

Vi söker därför dig som vill bidra till att skapa en modern digital arbetsvardag för myndighetens medarbetare.

Vem söker vi?
Vi söker en lagspelare till vårt team som jobbar med förvaltning och utveckling av vårt uppskattade intranät, och andra interna kommunikationsplattformar. Hos oss råder en anda av kreativitet och stort engagemang i användarupplevelsen, där alla hjälps åt och bidrar till gemensamt lärande. Som utvecklare hos oss jobbar du tätt ihop med bland andra vår UX-designer för att tillsammans komma fram till den bästa lösningen.

Att snabbt kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar och att vara flexibel är grundläggande för att lyckas i rollen. Du behöver därför vara nyfiken på att lära nytt och vidareutveckla både dig själv och andra. Vår kultur präglas av agilt arbete med inspiration från ramverket SAFe. Vi sätter användaren i centrum, det betyder att alla ska kunna använda det vi utvecklar. Du behöver förstå vad digital tillgänglighet innebär och hur vi hittar lösningar för att uppfylla WCAG-kraven.

Som frontendutvecklare är du delaktig i allt ifrån utveckling, support, vidareutveckling, drift och förvaltning, till ansvar för kodkvalitet och driftsdokumentation. Det krävs strukturerat arbete och noggrannhet kring lösningar och lösningsförslag. Du är ansvarstagande och räds inte att ta egna initiativ

Grundläggande kvalifikationskrav
- Relevant eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är likvärdiga
- Minst tre års erfarenhet av att arbeta som frontendutvecklare, med ramverk som till exempel Angular, React och Vue
- Certifierad Sitevision-utvecklare
- Erfarenhet av att utveckla mot tillgänglighetskrav enligt WCAG
- Goda kunskaper i svenska, det vill säga god förmåga att kommunicera i tal och skrift 

Övriga meriter
- Erfarenhet av REST-API
- God kunskap om CSS, Html, Javascript, Jquery
- Erfarenhet av att utveckla webbappar och restappar i Sitevision
- Erfarenhet av frontendutveckling i Servicenow
- Erfarenhet av backend-/fullstackutveckling

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Arbetsspråket är svenska.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-01-28. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Synspecialist till sektionen Syn Döv Hörsel, Arbetsförmedlingen

Ansök    Jan 4    Arbetsförmedlingen    Synpedagog
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Sektionens uppdrag
I särskilda sektioner inom Arbetsförmedlingen finns specialister för arbetssökande som har
funktionsnedsättningar inom syn, döv och hörsel.

Specialisterna är audionomer, dövkonsulenter,
synspecialister, arbetsförmedlare och SIUS-konsulenter.

Sektionen för Syn Döv Hörsel i Stockholm söker nu en synspecialist med placering vid Arbetsförmedling, Enheten Stockholm Nordväst.

Beskrivning av tjänsten
Synspecialistens uppdrag är att genomföra synfunktionsutredning som klargör kundens förutsättningar till arbete och studier utifrån den aktuella synförmågan. En annan viktig del av uppdrag är att utreda och föreslå lämpliga arbetsplatsanpassningar. Samverkan med andra myndigheter och rehabiliteringsaktörer ingår också i synspecialistens arbete. Dokumentation utgör ett viktigt och återkommande inslag i arbetsuppgifterna. Upptagningsområde för tjänsten är Region Stockholm Gotland.

Inom ramen för uppdraget ingår att du, som synspecialist, tar aktiv del i arbetet med den
arbetsmarknadspolitiska bedömningen.

I alla kontakter med kund har du ett stödjande och vägledande förhållningssätt. Du bidrar till att utveckla den arbetssökandes kunskap om sina förutsättningar, samt stärka motivation och orientering mot arbete. Arbetsförmedlingen genomgår en digital utveckling som i alla delar genomsyrar vårt arbete, varför du har såväl vilja som förmåga att nyttja digitala verktyg. 

Kvalifikationer
- Högskoleutbildning med rehabiliteringsinriktning
- Påbyggnadsutbildning inom synområdet: Magisterexamen i specialpedagogik med inriktning synpedagogik och synpedagogiskt arbete alternativt har du utbildning och eller erfarenhet som bedöms likvärdig, vilket innebär kompetens inom: Ögonmedicin, Optik, Synrehabilitering, Hjälpmedelskompetens för kompensation av synnedsättning.

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet från synrehabiliteringsområdet
- Erfarenhet från arbetslivsinriktad rehabilitering
- Erfarenhet av att arbeta med personer med synnedsättning och/eller dövblindhet
- Erfarenhet av att prova ut hjälpmedel för personer med synnedsättning och/eller dövblindhet

Vi söker dig som är självgående och samarbetsinriktad. Du har en förmåga att se möjligheter och
lösningar snarare än problem och detta gäller inte minst på teknikområdet. Du har empatisk förmåga och du kan kommunicera på ett omdömesfullt och tydligt sätt, eftersom du är i möten med många människor med olika behov. Likaså krävs en god analytisk förmåga och ett gott omdöme eftersom synspecialisten har att hantera omfattande information i de olika uppdragen.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

• Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
• Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
• Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-01. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Sektionschef till sektionen Utbetalningskontroll 4

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Sektionens uppdrag
Sektionen Utbetalningskontroll 4 ingår i enheten Uppföljning och kontroll som är en del av Ekonomiavdelningen.

Enheten ansvarar för att samordna myndighetens arbete mot felaktiga utbetalningar, välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet. Vi bidrar till ett riskbaserat och effektivt kontrollarbete i hela myndigheten. Enheten består av fem sektioner med drygt 90 medarbetare lokaliserade främst i Falun, Kalmar och Solna.

Vi söker nu en sektionschef till den nyinrättade sektionen för oannonserade kontrollbesök. Sektionen består av 12 medarbetare som är lokaliserade i team om två i Arbetsförmedlingens 6 regioner. Förutom att genomföra kontrollbesök hos arbetsgivare som erhåller stöd från Arbetsförmedlingen bemannar även medarbetarna de regionala centren mot arbetslivskriminalitet (AKC).

 

Sektionschefens uppdrag och ansvar 
Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets-, budget- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egna sektion och i god samverkan med fackliga parter.

Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

 

Grundläggande kvalifikationskrav 
-  Erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) minst 6 månader inom Arbetsförmedlingens verksamhet

Eller:

- Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Eller:

- Aktuell erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå med verksamhet- och personalansvar från annan organisation minst 1 år

Samt:

- Högskoleutbildning om 180hp (120 p i det gamla systemet) eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som kan bedömas likvärdigt
- Aktuell erfarenhet av chefskap i arbete mot att motverka felaktiga utbetalningar
- Erfarenhet av leda verksamhet och medarbetare på distans

Övriga meriter för tjänsten 
- Brett kontaktnät inom Arbetsförmedlingen
- Erfarenhet av att leda i förändring och/eller uppbyggnad av ny verksamhet

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

 
Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort för tjänsten är Solna.  

Vi har goda förmåner med möjlighet till distansarbete när arbetsuppgifterna tillåter. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-23.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

Eftersom befattningen är säkerhetsskyddsklassad enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer du att bli föremål för registerkontroll. Det innebär bland annat att du måste vara svensk medborgare för att kunna få tjänsten.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Utvecklingschef Verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad, Arbetsförmedlingen

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad
Verksamhetsområdet Lokal arbetsmarknad ansvarar för att utforma och tillhandahålla arbetsförmedlingsservice riktat till arbetssökande och arbetsgivare, i egen eller annans regi.

Verksamhetsområdet ansvarar också för utformning och innehåll av fördjupat stöd till arbetssökande och arbetsgivare via den regionala och lokala förmedlingsverksamheten eller upphandlade leverantörer.

Verksamhetsområdet har även det myndighetsövergripande ansvaret för leverantörs- och tjänsteuppföljningen för alla upphandlade arbetsförmedlingstjänster och för kompetensförsörjningsfrågor. Verksamhetsområdet som leds av verksamhetsområdesdirektör består av sex regioner, en avdelning, en stab och nu skapas en utvecklingsstab. I verksamhetsområdet arbetar ca 6500 personer.

Vi söker en utvecklingschef som kan bygga upp förmåga, driva och samordna verksamhetsområdets utvecklingsarbete och sätta ett nytt arbetssätt för arbetet. 

Utvecklingschefens uppdrag och ansvar
Ditt uppdrag som utvecklingschef är driva och samordna verksamhetsutvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet i nära samarbete med verksamhetsområdets ledningsgrupp och andra delar av Arbetsförmedlingen. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetsområdesdirektören.

I rollen som utvecklingschef är du ansvarig för att ta fram och implementera strategier för verksamhetsnära utvecklingsarbete med hjälp av moderna arbetssätt och tekniker. Du har helhetssyn, tänker strategiskt och tar ansvar för att stärka hela utvecklingskedjan från analys av verksamhetens framtida behov till nyttohemtagning. Rollen innebär även att du representerar verksamhetsområdet i både externa och interna sammanhang. I uppdraget ingår det att bygga upp och leda en utvecklingsstab med ca 10 underställda utvecklingsstrateger.

Eftersom myndighetens roll är integrerad i samhällets alla delar ligger en god omvärldsbevakning och ett stort omvärldsfokus till grund för arbetet.

Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför verksamhetsområdet och i god samverkan med fackliga parter.

Kvalifikationer 
Minst ett års aktuell erfarenhet av:

- Chefskap med verksamhets- och personalansvar på region och/eller avdelningsnivå inom Arbetsförmedlingens verksamhet

Eller

- Chefskap på motsvarande nivå med verksamhets- och personalansvar från annan organisation

Samt

- Erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsprocesser av tjänsteproducerande verksamhet på nationell nivå eller motsvarande
- Erfarenhet av att omsätta processer och strategier till verksamhet; bryta ner i målbilder och konkretisera dem för övergripande förändringsarbete

Övriga meriter för tjänsten 
- Dokumenterad erfarenhet av att samordna och koordinera utveckling i en horisontell organisation som du inte själv äger
- Erfarenhet och kunskap av att driva utveckling som utgår från agila utvecklingsmetoder


Som person har du hög integritet. Du har ett genuint intresse av att leda och stötta andra, och skapar arbetsglädje. Du möjliggör och har förståelse för myndighetens vilja att driva verksamheten framåt i en hög takt. Du kan utmana och ifrågasätta för att skapa ett kontinuerligt lärande och verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. 

I rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, där du på ett tydligt och otvunget sätt kan förmedla ditt budskap. Du har god förmåga att samverka med andra internt och externt samt kan hantera komplexa situationer och verka för att hitta lösningar som förenar olika intressen. Din förmåga att skapa förtroendefulla relationer, såväl till chefer och medarbetare som till våra olika samverkanspartners är viktig för oss och därför kommer stor vikt att läggas på dina personliga egenskaper.Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Vårt erbjudande
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Solna, eller enligt överenskommelse. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-14

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök”. Bifoga CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet i din ansökan, samt betyg/intyg som styrker kraven.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Avdelningschef Verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad, Arbetsförmedlingen

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad
Verksamhetsområdet Lokal arbetsmarknad ansvarar för att utforma och tillhandahålla arbetsförmedlingsservice riktat till arbetssökande och arbetsgivare, i egen eller annans regi.

Verksamhetsområdet ansvarar också för utformning och innehåll av fördjupat stöd till arbetssökande och arbetsgivare via den regionala och lokala förmedlingsverksamheten eller upphandlade leverantörer.

Verksamhetsområdet har även det myndighetsövergripande ansvaret för leverantörs- och tjänsteuppföljningen för alla upphandlade arbetsförmedlingstjänster och för kompetensförsörjningsfrågor. Verksamhetsområdet som leds av verksamhetsområdesdirektör består av sex regioner, en stab, utvecklingsstab och två avdelningar som nu slås ihop till en. I verksamhetsområdet arbetar ca 6500 personer.

Avdelningschefens uppdrag och ansvar
Ditt uppdrag som avdelningschef är det övergripande verksamhets-, budget- och personalansvaret för avdelningens verksamhet. Du säkerställer att avdelningens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs utifrån de krav som finns på god förvaltning.

Som avdelningschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp och kommer med verksamhetsområdesdirektören och de andra avdelningarna gemensamt ansvara för myndighetsfrågor samt hela verksamhetsområdets resultat, utveckling och fortsatta förnyelse.

Idag finns två avdelningar som ska slås ihop till en där du som avdelningschef kommer ansvara för att bygga en verksamhet med uppdraget i fokus. Utifrån avdelningens roll som experter på det arbetsmarknadspolitiska området arbetar ni med kundinriktade processer för att omsätta politikens riktning.

Du har 9 direktrapporterande chefer och cirka 270 medarbetare.

Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför verksamhetsområdet och i god samverkan med fackliga parter.

Kvalifikationer 
Minst fem års aktuell erfarenhet av:

- Chefskap med verksamhets- och personalansvar på region och/eller avdelningsnivå inom Arbetsförmedlingens verksamhet

Eller

- Chefskap på motsvarande nivå med verksamhets- och personalansvar från annan organisation

Samt

- Universitets-/högskoleutbildning om lägst 180 hp/120 p eller motsvarande kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig 
- Erfarenhet av att omsätta strategier till verksamhet; bryta ner i målbilder och konkretisera dem för övergripande förändringsarbete
- Erfarenhet att leda en komplex och tvärfunktionell verksamhet

Övriga meriter för tjänsten 
- Erfarenhet från offentlig verksamhet
- Erfarenhet att leda utvecklingsuppdrag och medarbetare i förändring
- Erfarenhet av samverkan med både interna samt externa samverkansparter såsom kommun, näringsliv, andra myndigheter och regioner
- Erfarenhet av geografiskt spridd organisation


Som person har du hög integritet. Du har ett genuint intresse av att leda och stötta andra, och skapar arbetsglädje. Du möjliggör och har förståelse för myndighetens vilja att driva verksamheten framåt i en hög takt. Du kan utmana och ifrågasätta för att skapa ett kontinuerligt lärande och verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. 

I rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, där du på ett tydligt och otvunget sätt kan förmedla ditt budskap. Du har god förmåga att samverka med andra internt och externt samt kan hantera komplexa situationer och verka för att hitta lösningar som förenar olika intressen. Din förmåga att skapa förtroendefulla relationer, såväl till chefer och medarbetare som till våra olika samverkanspartners är viktig för oss och därför kommer stor vikt att läggas på dina personliga egenskaper.Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Solna, eller enligt överenskommelse. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-14

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet i din ansökan, samt betyg/intyg som styrker kraven.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Kravanalytiker i Pega till enheten Fristående Aktörer

Ansök    Dec 27    Arbetsförmedlingen    Kravanalytiker
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vilka är vi?
Digitaliseringen av Arbetsförmedlingen är inne i sin mest intensiva fas.

Här behövs en hög nivå av agilitet och inspiration hämtat från SAFe som är en inspirationskälla i denna resa. Du kommer att ingå i produktområdet som ansvarar för att skapa den digitala infrastrukturen.

Nu söker vi dig som vill vara med på resan och utveckla och realisera smarta lösningar baserade på den mest centrala IT-plattformen inom Arbetsförmedlingen, Pega. Med vår nya plattform bygger vi nya digitala verksamhetsprocesser med hög grad av användarvänlighet, automatisering och enhetlighet.

Idag är vi åtta agila utvecklingsteam på Enheten Fristående Aktörer som tillsammans med flera stödjande funktioner tar ansvar hela vägen från idé till utveckling och uppföljning av våra digitala lösningar.

Vem söker vi?
Vi söker en erfaren kravanalytiker för att förstärka vårt team som jobbar i Pega. Som kravanalytiker kommer du att ha en nyckelroll i att utveckla och leverera högkvalitativa lösningar inom Pega-plattformen. Du kommer att samarbeta nära produktägare, utvecklingsteam och verksamhet.

I din roll ska du analysera, kartlägga och specificera behov i samarbete med olika intressenter och samarbetspartners. Dina samarbetspartners kommer att vara dels inom den IT avdelning som du kommer att tillhöra, men också olika verksamheter utanför avdelningen. Arbetet kräver att du har förmågan att dokumentera behov och krav självständigt, men också i samarbete med andra. Du ansvarar för att bryta ner behoven och strukturera dessa på en lämplig nivå så utveckling kan påbörjas.  Det är därför viktigt att du har ett nära samarbete med utvecklarna i ditt team. I rollen ingår även att du ska följa upp acceptanskriterier för att säkerställa att krav och behov uppfylls på ett effektivt sätt. Dessutom vill vi gärna att du kan delta och bidra vid incidenthantering och funktionsverifiering.

Du behöver ha kunskap och erfarenhet av metoder för kravinsamling och förståelse för olika modeller som process-, begrepps- och informationsmodeller. Det är viktigt att du har förmågan att sammanställa resultat, och presentera dem på ett sätt som tillfredsställer olika målgruppers behov av information och dialog.

Du har erfarenhet inom facilitering och är skicklig på att leda effektiva möten och workshops med klara syften och mål. För oss är det viktigt att du är en pedagogisk kommunikatör.

Vi söker efter en person som har förmågan att kommunicera effektivt med röd tråd både verbalt och i skrift. Som person är du prestigelös, nyfiken och vill lära dig nytt. Du har förmågan att se helheten samtidigt som du kan fånga detaljerna. Du har ett strukturerat arbetssätt, är flexibel och lösningsorienterad.

Om du tidigare arbetat som kravanalytiker men saknar erfarenhet av Pega erbjuder vi dig möjlighet till certifiering som Business Architect i Pega när du blivit anställd.

 
Grundläggande kvalifikationskrav
- Relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Minst ett års erfarenhet av arbete med kravanalys
- Erfarenhet av arbete med agilt arbetssätt och metoder inom IT
- Erfarenhet av arbete kring framtagning av flödesbeskrivningar för system
- Goda kunskaper i svenska och engelska i båda tal och skrift

Övriga meriter
- Certifierad Pega Certified Business Architect (PCBA)
- Erfarenhet av rollen som Business Architect i Pega
- Erfarenhet av utveckling i stora och tekniskt komplexa organisationer
- Erfarenhet av processmodellering och modelleringsverktyg
- Certifierad inom SAFe och/eller har arbetat enligt SAFe i en större organisation

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-01-28. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Områdesarkitekt IT till Avdelningen Myndighetsgemensam IT

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Avdelningens uppdrag
Myndighetsgemensam IT ansvarar för de produkter som ligger till grund för myndighetens gemensamma stödverksamhet, ex HR, Inköp, Ekonomi, Rätts, mm.

Vårt uppdrag är att genom våra produkter bidra till att öka myndighetens inre effektivitet. Vårt fokus är att förenkla och förbättra för alla som jobbar på eller för myndigheten.

Områdesarkitektens uppdrag och ansvar
Som områdesarkitekt inom avdelningen Myndighetsgemensam IT ansvarar du för samordning och ledning av arkitekturarbetet inom avdelningen samt gement emot övriga områden inom myndigheten. Du gör detta som en del av ett team områdesarkitekter inom avdelningen Myndighetsgemensam it.

Du har gedigen erfarenhet av arkitekturarbete i en stor organisation och lätt att förstå och ta till dig olika verksamheter, dess syfte och behov och översätta detta till grova IT-lösningar.

I din roll säkerställer du långsiktigt och hållbart it-landskap genom ett korrekt nyttjande av plattformar, tekniker, standardsystem, arkitekturprinciper osv. Du driver arbetssättsförändringar tillsammans med lösningsarkitekter, och du stöttar team och mjukvaruarkitekter i dialoger kring tekniska vägval, designbeslut etc.

Grundläggande kvalifikationer
- Högskoleexamen, 180 hp (120 p enligt tidigare system) med inriktning mot systemvetenskap alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt (som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga)
- Erfarenhet av att ha arbetat i olika IT-roller och arkitektroller (enterprise- eller lösningsarkitekt) i en stor organisation
- Erfarenhet av att arbeta som lösningsarkitekt/liknande med verksamhetsförmågor, processer, information och dess koppling till applikationer
- Erfarenhet av utvecklingsprocesser inom digital utveckling
- Erfarenhet och förmåga av att leda förändringar genom övergripande arkitektur
- God förmåga att uttrycka dig på svenska både muntligt och skriftligt (None Swedish speakers will not be considered)

Övriga meriter för tjänsten
- Certifiering inom it-arkitektur, verksamhetsarkitektur eller informationsarkitektur
- Mycket god förmåga till självständigt arbete inom det egna ansvarsområdet
- Mycket god förmåga att arbeta mål- och resultatorienterat
- God förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Stockholm/Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare.  Det finns möjlighet att delvis arbeta på distans efter bedömning och överenskommelse med chef.  Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-15. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Senior DevOps Engineer till DevOps plattform

Vilka är vi Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet. CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och... Visa mer
Vilka är vi

Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet.

CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och dess delar i linje med den roadmap vi sätter.

Vi tar oss an komplexa problem tillsammans, vi gillar att lära av varandras kompetenser och vi sätter värde på att ha humorn med oss varje dag. Då och då gör vi aktiviteter utanför jobbet eller går på någon Kubernetes-relelaterad konferens ihop.

På jobbet är det stundtals intensivt för vi är hängivna att vara möjliggörare och stötta utvecklingsteamen med alla deras utmaningar. Vår containerplattform används av ca 50 utvecklingsteam och ca 200 egenutvecklade applikationer i dagsläget.

Vårt erbjudande

Nu söker vi en senior DevOps-ingenjör till CI/CD DevOps-teamet.

Du kommer att arbeta som stödpelare till de utvecklingsteam som dagligen utvecklar och deployar sina applikationer i containerplattformen. Många är nya med containertekniken och glada för kunskapsstödet de får. Stödet rör bl a utveckling av nya pipelines, rättning, konfigurationer, felsökning och kräver en bred förståelse för olika slags applikationer.

Du kommer att arbeta med vår OpenShift Container Plattform och alla dess delar. Exakt vilka delar kan du påverka själv beroende på dina tidigare erfarenheter eller vad du vill lära. Det finns mycket att välja mellan för i arbetet ingår allt ifrån administration (drift) av befintlig miljö till nyutveckling, dvs att vara med och designa, expandera och förbättra plattformen med nytt.

Förutom egenutvecklade applikationer har vi även Commercial of the Shelf-applikationer på Openshift. Vi behöver bygga ut plattformen och onboarding-rutinerna för att kunna hantera även dem. Det vi också gör framåt är att automatisera ännu mera då vi jobbar enligt GitOps-principen och vi strävar efter bättre Developer experience.

Vi erbjuder utbildning i enlighet med din utvecklingsplan, förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.

Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning som dataingenjör, systemvetare eller arbetslivserfarenhet som motsvarar utbildning
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)
- Arbetslivserfarenhet av Kubernetes, gärna OpenShift
- Flerårig arbetslivserfarenhet av scriptprogrammering, t ex Bash, Python, Golang, Ansible
- Arbetslivserfarenhet av verktygen Tekton, ArgoCD, Quay, Maven, Nexus, Prometheus, Docker, Grafana, eller liknande

Meriterande kvalifikationskrav

- Erfarenhet av Linux, gärna RHEL
- Erfarenhet av drift enligt ITIL
- Erfarenhet av agila arbetssätt och metoder
- Relevanta certifieringar

Utöver ovan kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med
Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vem är du

Det viktigaste för oss är att du har en vilja att lära dig nya tekniker och tycker om att lösa problem både själv och tillsammans med andra. Känner du att du vill ingå i ett betydelsefullt team som bygger myndighets-Sveriges förmodligen bästa lösning och inspireras av ständigt nya utmaningar? Då är det här jobbet som DevOps Engineer perfekt för dig.

Du har lätt för att arbeta självständigt och är en utpräglad lagspelare med hög motivation. Du är initiativtagande, självgående och lösningsorienterad samt naturligt nyfiken på området som gör att du är van att följa trender inom Kubernetes, DevOps och GitOps. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att kommunicera. För att lyckas i denna roll tror vi att du är lika mycket tekniker som människo-människa.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Om tjänsten

Vi söker en senior DevOps-ingenjör. Tjänsten är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse som inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna med möjlighet till visst distansarbete.

Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och våra IT-uppdrag på https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-med-it-hos-arbetsformedlingen

Ansökan

Välkommen med din ansökan 14 januari.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. 

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen Visa mindre

Linux systemadministratör till DevOps plattform

Vilka är vi Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet. CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och... Visa mer
Vilka är vi

Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet.

CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och dess delar i linje med den roadmap vi sätter.

Vi tar oss an komplexa problem tillsammans, vi gillar att lära av varandras kompetenser och vi sätter värde på att ha humorn med oss varje dag. Då och då gör vi aktiviteter utanför jobbet eller går på någon Kubernetes-relelaterad konferens ihop.

På jobbet är det stundtals intensivt för vi är hängivna att vara möjliggörare och stötta utvecklingsteamen med alla deras utmaningar. Vår containerplattform används av ca 50 utvecklingsteam och ca 200 egenutvecklade applikationer i dagsläget.

Vårt erbjudande

Nu söker vi en Linux-kunnig DevOps-ingenjör till CI/CD DevOps-teamet.

Du kommer att arbeta med vår OpenShift Container Plattform och alla dess delar. Exakt vilka delar kan du påverka själv beroende på dina tidigare erfarenheter eller vad du vill lära. Det finns mycket att välja mellan för i arbetet ingår allt ifrån administration (drift) av befintlig miljö till nyutveckling, dvs att vara med och designa, expandera och förbättra plattformen med nytt.

Du kommer att ingå som lagspelare i CI/CD DevOps-teamet och i mån av tid arbeta applikationsnära och stötta utvecklingsteamen, men främst arbeta plattformsnära i samarbete med organisationens Infra/Datacenter-enhet.

Förutom egenutvecklade applikationer har vi även Commercial of the Shelf-applikationer på Openshift. Vi behöver bygga ut plattformen och onboarding-rutinerna för att kunna hantera även dem. Det vi också gör framåt är att automatisera ännu mera då vi jobbar enligt GitOps-principen och vi strävar efter bättre Developer experience.

Vi erbjuder utbildning i enlighet med din utvecklingsplan, förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.

Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning som dataingenjör, systemvetare eller arbetslivserfarenhet som motsvarar utbildning
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)
- Flerårig arbetslivserfarenhet av Linux, gärna RHEL eller dess derivat.
- Arbetslivserfarenhet av Kubernetes, gärna OpenShift
- Flerårig arbetslivserfarenhet av scriptprogrammering, t ex Bash, Python, Golang, Ansible (det viktiga är inte vilka språk, utan att du har förmågan att sätta dig in i vad som landar i ditt knä)

Meriterande kvalifikationskrav

- Erfarenhet av nätverksarkitektur, gärna Cisco ACI
- Erfarenhet av verktygen Tekton, ArgoCD, Quay, Maven, Nexus, Prometheus, Docker, Grafana, eller liknande
- Erfarenhet av dockerfiles, BuildConfigs/DeploymentConfigs, eller liknande
- Erfarenhet av drift enligt ITIL
- Relevanta certifieringar

Utöver ovan kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med
Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vem är du

Det viktigaste för oss är att du har en vilja att lära dig nya tekniker och tycker om att lösa problem både själv och tillsammans med andra. Känner du att du vill ingå i ett betydelsefullt team som bygger myndighets-Sveriges förmodligen bästa lösning och inspireras av ständigt nya utmaningar? Då är det här jobbet som Platform Engineer perfekt för dig.

Du har lätt för att arbeta självständigt och är en utpräglad lagspelare med hög motivation. Du är initiativtagande, självgående och lösningsorienterad samt naturligt nyfiken på området som gör att du är van att följa trender inom Kubernetes, DevOps och GitOps. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att kommunicera. För att lyckas i denna roll tror vi att du är lika mycket tekniker som människo-människa.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Om tjänsten

Vi söker en Linux-kunnig DevOps-ingenjör. Tjänsten är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse som inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna med möjlighet till visst distansarbete.

Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och våra IT-uppdrag på https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-med-it-hos-arbetsformedlingen

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 14 januari.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. 

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen Visa mindre

.NET utvecklare

Ansök    Dec 19    Arbetsförmedlingen    Backend-utvecklare
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad. Enhetens uppdrag Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som ko... Visa mer
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt.

Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad.

Enhetens uppdrag
Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som kommer utgöra en stor del av myndighetens framtida uppdrag. Vi skapar den digitala infrastrukturen, en ny mötesplats för våra fristående aktörer, arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare med mål att fler människor ska rustas och matchas för jobb.

Beskrivning av tjänsten
Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster nära användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss!

Du kommer att ingå i ett agilt systemutvecklingsteam som tar ansvar för utveckling, drift och förvaltning av sin produkt. Det är ett tvärfunktionellt team som består av produktägare, utvecklare, testare, Business analyst och UX-designer. Teamet arbetar nära varandra i det dagliga arbetet och ser till att hjälpa varandra att lyckas. Som utvecklare hos oss är din primära uppgift att tillsammans med ditt team delta i och utveckla nya lösningar som skapar värde för våra användare (fristående aktörer), så att de i sin tur kan leverera högsta effekt på Arbetsmarknaden.

Teamet arbetar 51% på kontoret och 49% hemma och trivs med det, då det skapar en balans mellan individuellt fokus samt gemensamt skapande för att ta sig an problem och utmaningar samt för att bygga relationer och utvecklas som team.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Eftergymnasial utbildning med datainriktning, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Minst 5 års aktuell erfarenhet av arbete i .NET och utveckling av webbtjänster
- Minst 5 års aktuell erfarenhet av arbete i C#
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat med och utvecklat REST API-er
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat i xUnit, NUnit eller annat ramverk för enhetstester
- Aktuell erfarenhet av utveckling och metoder i autonoma agila utvecklingsteam (ex. Scrum)
- Aktuell erfarenhet av Oracle databas eller andra relationsdatabaser
- Erfarenhet av Docker, Kubernetes eller Openshift
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)  

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av ActiveMQ eller liknande meddelande/köhanterare
- Erfarenhet av Elastic Search, Linux (bash) och att skriva enhetstester
- Erfarenhet av GitOps t.ex ArgoCD
- Kunskap och praktisk erfarenhet av DevOps, CI/CD-verktyg och pipelines, t.ex Tekton eller motsvarande
- Erfarenhet av teknikerna/verktygen, Jira, Confluence, bitbucket 

Vem söker vi
Vi tror att du är en problemlösande person som värdesätter lagarbete och agilt arbetssätt. Du tycker om att samarbeta tätt tillsammans med andra för att teamet ska lyckas med sitt mål. Som person är du engagerad och nyfiken inför uppdragets behov och strävar efter att leverera bästa resultat varje gång. Du har även förmåga att jobba strukturerat och dokumentera lösningsförslag och lösningar samt ta ansvar för kvalitén på kod och driftsdokumentation.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna eller enligt överenskommelse. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-18. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Sektionschef Enheten Ersättningar, Arbetsförmedlingen

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag
Enheten Ersättningar ingår i verksamhetsområdet Arbetsförmedlingen Direkt som bland annat utvecklar nya smarta digitala tjänster till våra kunder.

Vi möter kundernas behov genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, utveckla effektiva processer och skapa förutsättningar för en enhetlig och rättssäker tillämpning av regelverket.

Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring är central i Arbetsförmedlingens uppdrag. Ansvaret för dessa frågor ligger hos Enheten Ersättningar. Vi utvecklar och effektiviserar myndighetens kontrollfunktion i syfte att stärka arbetsmarknadens funktionssätt. Detta gör vi bland annat genom att skapa förutsättningar för att regelverket tillämpas enhetligt och rättssäkert samt att utveckla en effektiv kontrollprocess. Detsamma gäller regelverket avseende ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Sektionschefens uppdrag och ansvar
I rollen som sektionschef har du budget-, verksamhets- och personalansvar för ca 15 medarbetare som arbetar på nationell nivå med Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen och regelverket för ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser och program.

Som sektionschef vid Arbetsförmedlingens huvudkontor ingår du i en ledningsorganisation där du företräder statlig arbetsmarknadspolitik. Du företräder enheten och avdelningen med din sakkunskap i samarbeten och utveckling tillsammans med övriga avdelningar och enheter på huvudkontoret, uppdragsgivaren och externa parter.

Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. 

Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap. Rollen innebär att leda medarbetare på distans.

Kvalifikationer
Skallkrav
 

- Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) i minst 6 månader inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet.

Eller:

- Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Samt:

- Akademisk examen, om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system), med samhällsvetenskaplig eller annan relevant inriktning
- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i stabsfunktion på strategisk och/eller taktisk nivå inom Arbetsförmedlingen eller motsvarande organisation
- Goda kunskaper om arbetsmarknad, samhälle och om det arbetsmarknadspolitiska uppdraget

Meriterande
- Mycket god kunskap om arbetsförmedlingsverksamheten och det arbetsmarknadspolitiska uppdraget
- Kunskap och erfarenhet av kontroll av arbetssökande på strategisk och/eller taktisk nivå
- Erfarenhet av samordning av utredningar, remissvar och beslutsunderlag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Placeringsorten är Solna. Flera medarbetare på enheten finns på andra orter än Solna. Resor ingår i tjänsten.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-04. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. 

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Internrevisor - inriktning IT och informationssäkerhet

Ansök    Dec 20    Arbetsförmedlingen    Revisor
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Internrevisionens uppdrag
Internrevisionen har ansvar för att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Granskningsområdet omfattar all verksamhet som Arbetsförmedlingen ansvarar för eller bedriver. Internrevisionen är en oberoende organisatorisk funktion som är direkt underställd styrelsen. Vi arbetar utifrån internrevisionsförordningen (2006:1228) och riktlinjer för yrkesmässig internrevision (internationella standards genom IIA).

 

Beskrivning av tjänsten
Du kommer i rollen som internrevisor att granska och bedöma myndighetens interna styrning och kontroll samt föreslå förbättringar av rutiner och processer. Uppdraget innehåller även en rådgivande del där du ger råd och stöd till styrelsen och generaldirektören. Du arbetar också rådgivande mot olika verksamhetsområden genom att föreslå förbättringar för en mer effektiv riskhantering.

Till den här tjänsten söker vi en revisor som kan granska och värdera risker samt utvärdera kontroller inom informations- och IT-säkerhet. Arbetet utförs både enskilt och i nära samarbete i team. Arbetet innebär kontakter med olika verksamhetsområden och kan komma att medföra resor till orter där Arbetsförmedlingen har sin verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt bevaka olika verksamhets- och sakområden, samt att följa upp de åtgärder organisationen vidtar med anledning av genomförda granskningar.

I den här rollen söker vi särskilt en revisor som kan granska, utveckla och bidra med insikt rörande risker inom informations- och IT-säkerhet inom:

- myndighetens arbete inom styrning och kontroll samt riskhantering,
- att ledningssystem eller motsvarande styrning inom området bedöms lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt,
- styrning inom säkerhet och IT,
- säkerhets- och IT-relaterade processer.

Personlig integritet, objektivitet och självständighet är viktigt i denna roll. Du ser det som en självklarhet att aktivt bidra till kompetensöverföring i teamet och därmed bidra till hela gruppens utveckling.

 

Grundläggande kvalifikationer
- Högskoleutbildning om minst 180 hp, (tidigare 120 p) inom området systemvetenskap/juridik/ekonomi/samhällsvetenskap
- Flera års aktuell arbetslivserfarenhet inom områden som IT-revision, IT-säkerhet, IT-risk, IT-juridik eller IT-ledning och styrning.
- Erfarenhet av arbete baserat på standard/ramverk som ISO 27001/02, COBIT, NIST, ITIL
- Erfarenhet av arbete med ledningssystem för informationssäkerhet där dataskydd, IT- och cybersäkerhet samt även personal och organisatorisk säkerhet är centrala delar
- Erfarenhet av att självständigt planera och utföra granskande och utredande arbetsuppgifter
- God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

 

Övriga meriter för tjänsten
- Certifiering som IT-revisor (CISA), certifiering som internrevisor (CIA) eller annan relevant certifiering.
- Erfarenhet av arbete med kravhantering vid dataanalys.
- Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring 

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna eller enligt överenskommelse.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-01-19. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

T-formad testledare till Arbetsförmedlingens IT-avdelning

Ansök    Dec 11    Arbetsförmedlingen    Testledare/QA lead
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på framtiden för att bli en effektivare myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av exte... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på framtiden för att bli en effektivare myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster och våra interna digitala lösningar. Målbilden för verksamhetsområde IT är leverans av tjänster på helt andra sätt med nya metoder och i nya digitala kanaler. Vårt sätt att göra det är att arbeta design- och arkitekturdrivet med kundupplevelsen i centrum - digitalt först med hållbarhet som grund.

Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Just nu söker vi en testledare till Enheten Fristående aktörer.

Om rollen
Som testledare på Arbetsförmedlingen kommer du att ingå i ett agilt releasetåg som levererar värde inom ramen för Fristående Aktörer uppdraget. En del av dina uppgifter kommer även vara att vara ansvarig för att stötta med koordinering av release genom att säkerställa att alla levererar kompletta leveranser i tid till test och att alla nödvändiga aktiviteter är utförda. Som testledare kommer du att planera och koordinera testarbete för olika utvecklingsprojekt där arbetet sträcker sig över flera team inom organisationen. Med hjälp av din gedigna erfarenhet av olika testmetodiker och agila arbetsprocesser kommer du att identifiera viktiga testflöden och vägleda andra team i genomförandet av testerna, ta fram lämpliga testprocesser och se till att de implementeras och vidareutvecklas. På sikt behöver du också ha kompetens för att automatisera end-to-end tester för att testerna ska kunna ha så hög grad av återanvändning och kvalitet som möjligt.

Även om du i första hand har en koordinerande/ledande roll kommer du ibland vara den som utför testerna, inklusive tekniska tester som till exempel anropa APIer. Vanliga uppgifter kommer vara att synkronisera olika tester inför releaser såsom funktions och prestandatester, följa upp testresultat, lösa uppkomna problem och prioritera rätt aktiviteter för att få en så stabil leverans som möjligt med hög kvalitet. Du kommer även stötta andra testare i deras arbete samt hjälpa beställare formulera tydliga krav som ska utgöra grunden för framtagandet av testfall.

Vem söker vi
Som person är du noggrann, analytisk, har ett starkt eget driv och stimuleras av att ta stort ansvar. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och är en lagspelare som vill vara med och driva vårt arbete framåt. Men du trivs också att arbeta självständigt och ta dina egna initiativ. Du tycker om att lära dig nya saker och bidrar till kunskapsspridning. Framför allt tycker du det är roligt att implementera teknik och lösningar som effektiviserar. Om du uppskattar möjligheterna att växa i din roll, anpassa den efter dina och verksamhetens behov och skapa ditt eget bidrag inom organisationen så är detta något för dig!

 

Grundläggande krav
- Minst 3 års erfarenhet av test och kvalitetssäkring av komplexa IT-system med många integrationspunkter
- Arbetat med funktionstestning, teknisk testning, prestandatestning
- Erfarenhet av testverktyg och ramverk för att exekvera, strukturera och automatisera testning
- Erfarenhet av att arbeta i en ledande roll såsom testledare, teamledare eller förändringsledare
- Erfarenhet av agila arbetsmetoder
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)

Övriga meriter
- Kunskap om hur modern infrastruktur fungerar såsom containers och CI/CD lösningar
- ISTQB certifiering
- Erfarenhet av release management
- Erfarenhet av implementering av automatisering för end-to-end flöden
- Arbetat med incidenthantering, gärna i Servicenow
- Haft en roll som Business Analyst (såsom kravanalytiker, tjänsteutvecklare)
- PEGA kunskaper
- SAFe certifiering

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-18. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Sektionschef, Avdelningen Digitala arbetsförmedlingsstöd

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjä... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.

Avdelningen Digitala arbetsförmedlingsstöd har det övergripande ansvaret för digitala arbetsflöden för både arbetsförmedlare och handläggare inom förmedlingsverksamheten och kontrollenheten samt för Fristående aktörer och den digitala infrastrukturen för Fristående aktörer. I ansvaret ingår även utveckling och drift samt livscykelhantering för produkterna inom avdelningen.

För att vi ska vara framgångsrika och lyckas med vårt uppdrag har vi en stark tro på att leverera iterativt och att lära oss på vägen. Vem söker vi
Nu söker vi en sektionschef med ansvar för portfölj- och verksamhetsstyrningen på avdelningen. 

Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Du ingår i avdelningschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och enhetscheferna att ansvara för hela avdelningens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap. 

Som portföljledare har du det övergripande ansvaret för planering, genomförande och utformning av styrgruppsmöten samt nära samarbete med styrgruppens intressenter. En väsentlig del av rollen innebär att effektivt kommunicera myndighetens mål och uppdrag samt säkerställa att styrgruppens beslut följer dessa. Informationsöverföring av mål och prioriteringar till produktområdesansvariga och andra inom myndigheten är också avgörande.

Portföljledaren måste ha en djup förståelse för myndighetens mål samt insikt i tekniska- och verksamhetsmässiga förändringar. Rollen kräver en hög kommunikativ förmåga liksom kapacitet att styra och prioritera samt förklara konsekvenserna av beslut. Arbetsuppgifterna involverar att hålla workshops för att skapa delaktighet i- och förståelse för de mål som ska nås, peka riktning och lyfta eventuella utmaningar. Portföljledaren ansvarar också för att säkerställa tillgänglig beslutsinformation för styrgruppen och hantera ekonomiska ramar för portföljen.

Samarbete med olika interna aktörer, inklusive Portfolio Management Office (PMO), är en viktig aspekt av uppdraget.

Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.Grundläggande kvalifikationskrav
Skallkrav

- Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) i minst 6 månader inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet. 

Eller:

- Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Samt:

- God kunskap om- och förståelse för Arbetsförmedlingens verksamhet och processer
- Praktisk erfarenhet av förändringsledning av stor och komplex förändring där digitala lösningar förändrar stora delar av arbetssätt och organisation hos våra slutanvändare
- Erfarenhet av att förbereda, leda och delta i styrgruppsmöten samt samarbeta nära intressenter
- Kommunikationsmässig skicklighet och erfarenhet av att förmedla mål, prioriteringar och konsekvenser till myndighetsledande intressenterÖvriga meriter för tjänsten
- Praktisk erfarenhet som portföljledare eller liknande roll inom projektledning och portföljhantering
- Erfarenhet av att arbeta i en IT-organisation
- Erfarenhet av att hålla workshops för att skapa delaktighet och förståelse för målUtöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-28. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Verksamhetscontroller för Arbetsförmedlingens digitala kundmöte

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Avdelningens uppdrag
Avdelningen Digitala tjänster är en del av myndighetens kärnverksamhet och ansvarar för Arbetsförmedlingens kundmöten i våra digitala självservicetjänster.

Vi hanterar tusentals digitala kundmöten varje dag och är vägen in till Arbetsförmedlingen för nästan alla våra kunder.

Avdelningen är drivande i arbetet med att utveckla och genomföra myndighetens nya kundstrategi – ”digitalt först” – och genomför nu en satsning på tredje generationens produktstyrning som syftar till att öka värdet i våra kundmöten, effektivisera vår utvecklingsprocess samt införa datadrivna arbetssätt.

Avdelningen Digitala tjänster är en produktorganisation med ca 220 medarbetare indelad i fyra produktområden. Produktområdena är matrisorganiserade utifrån en linjeorganisering för team- och medarbetarutveckling och en produktorganisering runt kundleveranser av digitala självservicetjänster.

Vi ansvarar för webbplatsen och levererar tjänster för digital inskrivning för arbetssökande, kandidaturval för arbetsgivare, effektiv platsannonsering via Platsbanken och kvalitativa rådgivningstjänster för båda kundgrupperna. Via självservice kan våra kunder även starta sina myndighetsärenden enligt devisen ”digitalt först”. Vårt mål är att erbjuda en helt digital kundresa, där alla kontakter med myndigheten börjar i den digitala kanalen.

Beskrivning av tjänsten
Som verksamhetscontroller ansvarar du för att driva processen för uppföljning och resultatrapportering. Du ansvarar för att föra dialoger med produktansvariga kopplat till resultat och prestationsmål, du deltar utifrån det också aktivt i process- och arbetssättsutveckling avseende datadrivna arbetssätt inom digital utveckling; målmodeller, KPI-utveckling och metoder för uppföljning av nyttorealisering (exempelvis business case) i en föränderlig agil utvecklingsorganisation. Arbetet är kopplat till målsättningar avseende såväl prestationer som utveckling och förändring, men i vardagen handlar det om att tillsammans med avdelningens cirka 10 produktansvariga jobba aktivt med att samla och modellera och analysera information.

Avdelningen ingår i en verksamhetsplaneringsprocess där styrning och uppföljning följer av uppdrag från verksamhetsområdet. Du arbetar därför med styrkort och styrkortsutveckling för uppföljning av vår verksamhet.

Som verksamhetscontroller deltar du i avdelningens process för resultatuppföljning; i resultatdialoger med chefer och ledare i produktorganisationen, i arbetet med planeringsinriktning, verksamhetsplanering och uppföljningsrapporter inom verksamhetsområdet.

Grundläggande kvalifikationer:
- Högskoleexamen, 180 hp (120 p enligt tidigare system) med inriktning mot organisation, systemvetenskap, ekonomi, ledarskap, statsvetenskap eller vad som kan betecknas vara motsvarande utbildning alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt (som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga).
- Erfarenhet av arbete med måluppföljning för både prestationsmål och effekt- och utvecklingsmål, samt produkt- och flödesanalys inom digital tjänsteutveckling
- Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av att initiera, leda och samordna verksamhetsuppföljning och rapportering (exempelvis styrkort, styrkortsutveckling för uppföljning av leveranser och effekt/nytta)
- Erfarenhet av att utifrån ledningsdiskussioner driva process- och arbetssättsutveckling avseende datadrivna arbetssätt inom digital utveckling; målmodeller, OKR och KPI-utveckling, business case, webbanalys etc
- Erfarenhet av produktstyrning och utvecklingsprocesser inom digital utveckling i agila utvecklingsorganisationer

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna eller enligt överenskommelse.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-01. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Produktansvarig för Operation Center och ITIL

Ansök    Dec 11    Arbetsförmedlingen    IT-strateg
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsät... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

Vilka är vi?
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.

Vårt uppdrag inom enheten Support och Övervakning är att aktivt bidra till en minskning av antal inkommande kontakter till myndigheten genom proaktivt, självläkande system, självserviceportaler osv. Vi ska även tillsammans med andra funktioner inom enheten leverera en support i världsklass till Arbetsförmedlingens kunder samt anställda inom myndigheten.

Våra viktigaste uppdrag är bland annat att:

- Strategiskt/Operativt ansvara för produktens utveckling, drift och leverans
- Driva förbättrings och konstadseffektivisering
- Säkerställa dialogen med intressenter

Det bästa med att jobba inom enheten är att vi medarbetare ges, genom självledarskapet, stor möjlighet att vara med och påverka enhetens utveckling. Vi får arbeta med den nyaste tekniken och de modernaste, agila metoderna. Vi respekterar och lyfter varandra och lär oss genom att prova oss fram.

Det är en utmaning att ständigt kunna leverera högklassiga IT-lösningar till våra kunder och medarbetare i en exploderande förändring. Just nu befinner sig vår enhet i en spännande moderniseringsfas och vi behöver fler kollegor. Den förmåga vi söker nu är en produktansvarig för Operation Center och ITIL.

Vem söker vi
Som medarbetare på IT kommer du att vara en viktig spelare i arbetet med att transformera myndigheten med hjälp av ny teknik. I arbetet ingår att kontinuerligt förbättra arbetssätt, processer, metoder och verktyg. Du har god förmåga att driva arbetet mot uppställda mål i nära samarbete med övriga inom utveckling och test, samt även mot plattformar och infrastruktur. Arbetet sker i en omfattande teknisk miljö med många systemintegrationer i ett modernt IT-landskap. Här får du vara med och utforma din egen roll, hitta din egen plats och skapa ditt eget bidrag inom organisationen.

Några av de egenskaper vi värdesätter är att du är lösningsorienterad, engagerad och strukturerad. Det är också viktigt att du har ett genuint intresse för att utveckla våra kunders verksamhet, gärna genom innovativa IT-lösningar. Du är kreativ och tänker i nya banor.

Som person är du affärsmässig och drivande, strukturerad och initiativtagande med stor social kompetens och förmåga att skapa nätverk både externt och internt. Du är analytisk och noggrann i ditt sätt att arbeta, samtidigt som du trivs med varierande arbetsuppgifter. Du är en lagspelare som trivs i en innovativ och framåtriktad organisation.

Grundläggande kvalifikationskrav
- Eftergymnasial utbildning inom IT, eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av arbete med produktledning, projektledning, verksamhetsutveckling eller IT-utveckling
- Erfarenhet eller utbildning av agila arbetsmetoder

Övriga meriter
-  Erfarenhet av övervakning/larmhantering inom IT 
-  Erfarenhet av ITIL processarbete
-  Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Härnösand eller Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-01. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Arbetsförmedlingen söker en GD-assistent till ledningsstaben!

Ansök    Dec 11    Arbetsförmedlingen    Chefssekreterare
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Ledningsstabens uppdrag
Ledningsstabens huvudsakliga uppgift är att stödja generaldirektören och ledningen i strategiska och verksamhetskritiska frågor.

Staben består av ett kansli samt fem enheter som på myndighetsövergripande nivå bland annat ansvarar för internationella frågor, Agenda 2030, säkerhet och beredskap, samt kontakter med uppdragsgivare och styrelse.

Beskrivning av tjänsten
Vi söker en assistent som ska stödja generaldirektören administrativt i det löpande arbetet. I uppgifterna ingår att förbereda underlag inför möten, skriva mötesanteckningar, göra presentationer och ta fram information ur databaser samt sammanställa material. Konferens- och resebokningar, samt diariehantering och administration av fakturor är andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Hantering av uppgifter som av olika skäl kan betraktas som känsliga förekommer.

Som person krävs att du är serviceinriktad, har ett starkt driv och ett flexibelt förhållningssätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och säkerställer kvalitén genom att arbeta strukturerat och vara noggrann. Du har hög integritet och gott omdöme. Du är stabil och uthållig även under stress och förändrade förutsättningar.

Arbetsuppgifterna kräver god organisatorisk och stilistisk förmåga. Du har förmåga att arbeta med frågeställningar på övergripande strategisk nivå och sätta dessa i relation till behovet av stöd i det dagliga arbetet. Du är lätt att samarbeta med och har förmåga att bygga och förvalta interna och externa nätverk.

Kvalifikationer
- Godkänd gymnasieutbildning
- 2 års aktuell erfarenhet som chefsassistent i offentlig verksamhet
- Erfarenhet av arbete med diarieföring och dokumenthantering
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska 

Övriga meriter
- Erfarenhet av rollen som chefsassistent på övergripande strategisk nivå inom myndighet
- Eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning
- Erfarenhet av att sammanställa information på övergripande nivå
- Erfarenhet av att förbereda möten och skriva mötesanteckningar
- Mycket goda kunskaper i MS Office verktyg, främst Word, Excel och PowerPoint

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-01-07. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

T-Formad Scrum master

Ansök    Dec 6    Arbetsförmedlingen    Projektledare, IT
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?   Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på framtiden för att bli en effektivare myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av e... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

 

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på framtiden för att bli en effektivare myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster och våra interna digitala lösningar. Målbilden för verksamhetsområde IT är leverans av tjänster på helt andra sätt med nya metoder och i nya digitala kanaler. Vårt sätt att göra det är att arbeta design- och arkitekturdrivet med kundupplevelsen i centrum - digitalt först med hållbarhet (Agenda 2030) som grund.

Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Just nu söker vi en Scrum master med erfarenhet av att driva testautomation till Enheten Fristående aktörer.

Om rollen
I rollen som Scrum master på Arbetsförmedlingen kommer du att ingå i ett agilt releasetåg som levererar värde inom ramen för Fristående Aktörer uppdraget. Scrum mastern coachar individen, teamet och teamets intressenter till ett agilt mindset genom agila värderingar, principer och arbetssätt. Scrum mastern skapar förutsättningar för andra att lyckas genom lean-agila metoder som bygger på visualisering och transparens, såsom Scrum och Kanban. Här söker vi någon som kan arbeta på olika nivåer både genom att stötta rent operativt och lyfta blicken och se hur teamens delar påverkar helheten och leveranserna.

Vi söker någon som har en gedigen erfarenhet av scrum master rollen men som också har kunskap i ytterligare skrån så som t.ex. UX, Testledare, Utvecklare eller andra IT-roller.

 

Vem söker vi
Som person är du noggrann, analytisk, har ett starkt eget driv och stimuleras av att ta stort ansvar, du är inte rädd för att kavla upp ärmarna. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och är en lagspelare som vill vara med och driva vårt arbete framåt. Men du trivs också att arbeta självständigt och ta dina egna initiativ. Du tycker om att lära dig nya saker och bidrar till kunskapsspridning. Framför allt tycker du det är roligt att implementera teknik och lösningar som effektiviserar. Om du uppskattar möjligheterna att växa i din roll, anpassa den efter dina och verksamhetens behov och skapa ditt egna bidrag inom organisationen så är detta något för dig!

 

Grundläggande krav
- Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet av rollen som Scrum master
- Minst 3 års aktuell erfarenhet av att ha arbetat med Jira och Confluence
- Aktuell erfarenhet av att arbeta med agila releasetåg
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers
will not be considered)

 

Övriga meriter
- Aktuell erfarenhet av UX
- Aktuell erfarenhet av utveckling i Java, .Net och/eller Frontendramverk
- Aktuell erfarenhet av att arbeta med Designsystem
- Erfarenhet av att arbeta i en ledande roll såsom testledare, teamledare eller förändringsledare
- Kunskap om hur modern infrastruktur fungerar såsom containers och CI/CD lösningar
- Arbetat med incidenthantering, gärna i Servicenow
- SAFe certifiering
- Har arbetat som Scrum master på myndighet

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-18. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Arbetsförmedlingen söker erfaren Lösningsarkitekt som vill göra skillnad!

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vilka är vi
Avdelningen Digitala tjänster är en del av myndighetens kärnverksamhet och vi ansvarar för Arbetsförmedlingens kundmöten i våra digitala kanaler.

Vi hanterar tusentals kundmöten varje dag och är vägen in till Arbetsförmedlingen för nästan alla våra kunder. Avdelningen är drivande i arbetet med att utveckla och genomföra myndighetens kundstrategi – ”digitalt först” – samt effektiviserar vår utvecklingsprocess och inför datadrivna arbetssätt. Att arbeta hos oss är att arbeta för företaget Sverige. Varje person som kommer ut i arbete är en ren vinst, dels i form av skatteintäkter och minskat bidragsberoende, dels i form av en ökad folkhälsa.  

Vem söker vi
Vi söker dig som vill arbeta i nära samarbete med dina kollegor och bidrar med hög energi och värde till andra. En självklar lagspelare och är proaktiv i ditt sätt att agera. Som lösningsarkitekt hos oss får du ständigt ta in ny kunskap och ha riktigt kul på jobbet. Du har ett genuint intresse för att visualisera, definiera och skapa lösningar med de senaste teknologierna.

Du kommer att jobba med uppdraget att utifrån arkitektur, analys och design stärka och utveckla enhetens förmåga att prioritera digitala erbjudanden som ger störst nyttorealisering och effekt för kunderna. Vi tar fram faktabaserade insikter, rekommendationer och beslutsunderlag. Du kommer ha ett nära samarbete med arkitekterna i våra agila utvecklingsteam inom enheten och övriga arkitekter inom avdelningen.

Du ansvarar för att enhetens IT-lösningar realiseras på ett korrekt sätt i enlighet med verksamhetens krav och i förhållande till andra IT-lösningar, samt att lösningen ska ha rätt livslängd utifrån verksamhetens behov. Du säkerställer att de övergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen, samt att återanvändning av funktionalitet sker om tillämpligt. Det ligger i ditt intresse att säkerställa det aktuella förändringsinitiativets framgång och möjligheten att förvalta lösningen samt att se till att övergripande strategier följs.

Grundläggande kvalifikationskrav
- Akademisk utbildning inom IT-arkitektur eller motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt
- Minst 3 års erfarenhet av att arbeta som mjukvaru- och/eller lösningsarkitekt
- Minst 3 års erfarenhet av en eller flera andra roller inom mjukvaruutveckling t.ex. systemutvecklare, projektledare
- Erfarenhet av komplexa systemmiljöer

Övriga meriter
- Erfarenhet inom arkitektur- och lösningsmönster
- Erfarenhet och djup teknisk förståelse för mjukvaruutveckling inom t ex Java, .NET, Angular, Node, databaser
- Kunskap/erfarenhet inom Kubernetes (Openshift)/CIAM/Docker/Devops/byggservrar
- Kunskap/erfarenhet av IT-infrastruktur

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-14. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Prestandatestare

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Sektionens uppdrag På sektionen Testplattformar bistår vi den övriga IT-verksamheten med expertkunskap och tjänster inom test och kvalitetssäkring. Sektionen består idag av ca 20 p... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

Sektionens uppdrag
På sektionen Testplattformar bistår vi den övriga IT-verksamheten med expertkunskap och tjänster inom test och kvalitetssäkring. Sektionen består idag av ca 20 personer. Vi ansvarar för övergripande teststrategi, driver förändringsinitiativ och skapar förutsättningar för att IT-verksamheten ska bli ska skickliga på test i en DevOps kontext. Vi erbjuder tjänster inom exempelvis förändringsledning inom test och kvalitetssäkring, Test Data Management (TDM), testautomatisering och prestandatest.

Nu söker vi dig som med din kompetens och engagemang kan hjälpa oss att i ta nästa steg i vår utveckling av prestandatestområdet på Arbetsförmedlingen.

Beskrivning av tjänsten
I rollen som prestandatestare kommer du att hjälpa olika utvecklingsteam med införande av automatiserade prestandateser men även planering och utförande av klassiska prestandatester. Vi arbetar i komplexa miljöer med modern teknik vilket ställer krav på din förmåga att se möjligheter i nya tekniska lösningar och metoder. Du kommer att arbeta aktivt med att coacha och utbilda utvecklingsteamen i användandet av kontinuerliga prestandatester. Det ställer stora krav på din kommunikativa förmåga och vilja att dela med dig av kunskap.

Ditt arbete ger nytta och värde till våra intressenter så det är viktigt att du tycker om att samverka med andra team och produkter och på så vis bygga förtroende i organisationen.

Grundläggande krav för tjänsten
- Högskoleexamen med datainriktning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
- Erfarenhet av arbete eller utbildning inom systemutveckling eller teknisk test
- Mycket god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten
- Praktisk erfarenhet av moderna verktyg för prestandatest
- Kunskap om agil test, DevOps och CICD
- Erfarenhet av containerteknik
- Kunskap om Tekton och APM

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 Vem är du?
Det är viktigt att du har förmågan att tänka nytt och hitta lösningar för hur prestandatestning bäst utförs i en agil kontext i komplexa miljöer. Vi ser att du är en strukturerad person med starkt driv. Vi strävar efter att aktivt lära och låta oss inspireras av vår omvärld och självklart är det helt naturligt för dig att göra detsamma. Du vill få andra att växa och du gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenhet. Du har ett nätverkande och initiativtagande beteende och har lätt för att få med dig folk. I de sammanhang du verkar, skapas energi och motivation!

- Du har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I ditt arbete är du självgående, strukturerad och analytisk med god problemlösningsförmåga.
- Som medarbetare hos oss behöver du snabbt kunna sätta dig in i nya sammanhang.
- Du kommer snabbt igång och är inte rädd för nya utmaningar.
- Speciellt i dessa tider där mycket jobb görs hemifrån, är det extra viktigt att du är framåt och har en vana att interagera med nya kollegor, team och användare via digitala lösningar.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-02. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Agil produktansvarig med kunskap om test och förändringsledning

Ansök    Dec 4    Arbetsförmedlingen    Systemansvarig
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Sektionens uppdrag På sektionen Testplattformar bistår vi den övriga IT-verksamheten med expertkunskap och tjänster inom test och kvalitetssäkring. Sektionen består idag av ca 20 p... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

Sektionens uppdrag
På sektionen Testplattformar bistår vi den övriga IT-verksamheten med expertkunskap och tjänster inom test och kvalitetssäkring. Sektionen består idag av ca 20 personer. Vi ansvarar för övergripande teststrategi, driver förändringsinitiativ och skapar förutsättningar för att IT-verksamheten ska bli ska skickliga på test i en DevOps kontext. Vi erbjuder tjänster inom exempelvis förändringsledning inom test och kvalitetssäkring, Test Data Management (TDM), testautomatisering och prestandatest.

Sektionens it-leverans är paketerad i en produkt som heter Test och ingår tillsammans med produkterna CICD/DevOps, Designsystem och Agilt verktygsstöd i det nybildade produktområdet Agile & DevOps Enablement som leds av en produktområdesansvarig och områdesarkitekt.

Beskrivning av tjänsten
Som produktansvarig på Testplattformar har du ansvar för produktens hela leverans inklusive drift, utveckling och livscykelhantering. Du ansvarar för att sätta vision, målbild och strategi i linje med övergripande strategier och styrande dokument. Du ansvarar för att identifiera utmaningar, bedriva förbättringsarbete och samplanera med andra produkter. Du ansvarar för att incidenthanteringen fungerar och hanterar eskaleringar vid behov. Du säkerställer säkerhetsarbetet och upprättar kontinuitetsplaner. Du paketerar förmågor och erbjudanden ut mot användarna samt driver införanden och utövar förändringsledning med fokus på verksamhetsnytta och utvecklarupplevelse.

Du har ett tätt samarbete med sektionschefen som har det formella leverans-, budget- och personalansvaret. Du samarbetar även tätt med produktägaren som arbetar mer operativt och stöttar teamet i det dagliga arbetet.
Tillsammans med sektionschefen, produktområdesansvarig, områdesarkitekt och andra produktansvariga, analyserar du och beslutar i frågor kring roadmap, SLA, fördelning av budget, leverantörer och teknikval med mera.

Du har en viktig roll i att stödja och inspirera andra i organisationen att på bästa sätt använda ny teknik och agila arbetssätt inom test och kvalitetssäkring för att gå mot tätare leveranser utan att kompromissa med kvalitet och driftstabilitet. Du behöver fungera i en agil miljö där alla svar ännu inte finns, kunna bygga ditt nätverk och proaktivt arbeta tillsammans med kollegor likväl som med externa leverantörer. Du förstår var verksamheten befinner sig och väljer stegen som ger mest effekt.

Vi erbjuder utbildning i ledarskap och annan utbildning i enlighet med din utvecklingsplan, förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.

Grundläggande krav för tjänsten
- Högskoleexamen med datainriktning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
- Flerårig erfarenhet från ledande roller inom systemutveckling/test
- Mycket god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av arbete som agil coach, scrum master, produktansvarig eller produktägare
- Kunskap om agil test, DevOps och CICD
- Erfarenhet av produktstyrning
- Kunskap om portföljstyrning

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vem är du
Vi ser att du är en strukturerad person med starkt driv. Du har förmågan att lyfta blicken för att skapa ordning genom att identifiera mönster och strukturer och förmedla detta till andra.
Din uppgift blir att se till att våra team har goda förutsättningar att leverera.

Du trivs med att jobba nära såväl tekniken som intressenter. Vi strävar efter att aktivt lära och låta oss inspireras av vår omvärld och självklart är det helt naturligt för dig att göra detsamma.

Du vill få andra att växa och du gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenhet. Du har ett nätverkande och initiativtagande beteende och har lätt för att få med dig folk. I de sammanhang du verkar, skapas energi och motivation!

- Du har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I ditt arbete är du självgående, strukturerad och analytisk med god problemlösningsförmåga.
- Som medarbetare hos oss behöver du snabbt kunna sätta dig in i nya sammanhang.
- Du kommer snabbt igång och är inte rädd för nya utmaningar.
- Speciellt i dessa tider där mycket jobb görs hemifrån, är det extra viktigt att du är framåt och har en vana att interagera med nya kollegor, team och användare via digitala lösningar.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-02. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

.NET utvecklare

Ansök    Nov 24    Arbetsförmedlingen    Backend-utvecklare
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad. Enhetens uppdrag Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som ko... Visa mer
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt.

Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad.

Enhetens uppdrag
Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som kommer utgöra en stor del av myndighetens framtida uppdrag. Vi skapar den digitala infrastrukturen, en ny mötesplats för våra fristående aktörer, arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare med mål att fler människor ska rustas och matchas för jobb.

Beskrivning av tjänsten
Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster nära användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss!

Du kommer att ingå i ett agilt systemutvecklingsteam som tar ansvar för utveckling, drift och förvaltning av sin produkt. Det är ett tvärfunktionellt team som består av produktägare, utvecklare, testare, Business analyst och UX-designer. Teamet arbetar nära varandra i det dagliga arbetet och ser till att hjälpa varandra att lyckas. Som utvecklare hos oss är din primära uppgift att tillsammans med ditt team delta i och utveckla nya lösningar som skapar värde för våra användare (fristående aktörer), så att de i sin tur kan leverera högsta effekt på Arbetsmarknaden.

Teamet arbetar 51% på kontoret och 49% hemma och trivs med det, då det skapar en balans mellan individuellt fokus samt gemensamt skapande för att ta sig an problem och utmaningar samt för att bygga relationer och utvecklas som team.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Eftergymnasial utbildning med datainriktning, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Minst 5 års aktuell erfarenhet av arbete i .NET och utveckling av webbtjänster
- Minst 5 års aktuell erfarenhet av arbete i C#
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat med och utvecklat REST API-er
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat i xUnit, NUnit eller annat ramverk för enhetstester
- Aktuell erfarenhet av utveckling och metoder i autonoma agila utvecklingsteam (ex. Scrum)
- Aktuell erfarenhet av Oracle databas eller andra relationsdatabaser
- Erfarenhet av Docker, Kubernetes eller Openshift
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)  

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av ActiveMQ eller liknande meddelande/köhanterare
- Erfarenhet av Elastic Search, Linux (bash) och att skriva enhetstester
- Erfarenhet av GitOps t.ex ArgoCD
- Kunskap och praktisk erfarenhet av DevOps, CI/CD-verktyg och pipelines, t.ex Tekton eller motsvarande
- Erfarenhet av teknikerna/verktygen, Jira, Confluence, bitbucket 

Vem söker vi
Vi tror att du är en problemlösande person som värdesätter lagarbete och agilt arbetssätt. Du tycker om att samarbeta tätt tillsammans med andra för att teamet ska lyckas med sitt mål. Som person är du engagerad och nyfiken inför uppdragets behov och strävar efter att leverera bästa resultat varje gång. Du har även förmåga att jobba strukturerat och dokumentera lösningsförslag och lösningar samt ta ansvar för kvalitén på kod och driftsdokumentation.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-08. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Sektionschef till ekonomiavdelningen på Arbetsförmedlingen

Ansök    Nov 24    Arbetsförmedlingen    Ekonomichef
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Drivs du av ett utvecklande ledarskap tillsammans med medarbetarna? Inser du vikten av strategi, planering och helhet men kan hantera att allt inte är på plats? Är du kommunikativ, mål- och resultatinriktad? Har du erfarenhet av att driva strategisk utveckling? Brinner du dessutom för medarbetarskap, samhällsfrågor och arbetsmarknadspolitik, då kan du vara den sektionschef vi nu söker till enheten Ersättningar, stöd och bidrag på Arbetsförmedlingens Ekonomiavdelning!

Enhetens uppdrag
Enheten Ersättningar, stöd och bidrag ansvarar för hantering och utveckling av ersättningar ino upphandlade arbetsmarknadstjänster.

Enheten hanterar också stöd och bidrag till arbetsgivare och arbetssökande samt ansvarar för processen inom skuldhantering och indrivning. I enhetens ansvar ligger att arbeta för att förebygga och motverka felaktiga utbetalningar. Inom våra ansvarsområden ansvarar vi också för intern och extern support.

Enheten har ett tydligt fokus på att myndighetens betallösningar ska vara kostnadseffektiva, ändamålsenliga och rättssäkra. Eftersom enheten hanterar stora mängder ersättningar och fakturor är vi kvalitetsmedvetna och drivs av att fånga och omsätta insikter från medarbetare, kunder och partners.  Enheten består av ca 75 medarbetare fördelat på fyra sektioner.

Sektionschefens uppdrag och ansvar
I rollen som sektionschef har du budget- och verksamhets- och personalansvar för 15–20 medarbetare.

Sektionen granskar myndighetens beslut om stöd till arbetsgivare och arbetssökande. Till detta hör också att sektionen hanterar begärd ersättning för programresor, resebidrag samt arbetsgivarstöd. Sektionen kommer också hantera fakturaflöden till fristående aktörer.

Som sektionschef har du en viktig roll i att säkerställa en effektiv, kvalitativ och ändamålsenlig verksamhet.

Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du verkar för en god arbetsmiljö och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamhet och medarbetare genom ett coachande förhållningssätt och tillämpning av feedbackkultur. Ditt arbete sker i starkt partnerskap inom- och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter.

Du kommer att vara en del av enhetens ledningsteam där alla tar ansvar både för sin del och för helheten. 

Kvalifikationer
- Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) i minst 6 månader inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet

Eller:

- Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Samt:

- Akademisk examen (180 hp alternativt 120p i det gamla systemet) inom ekonomi, samhällsvetenskap eller annan kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig för uppdraget
- Erfarenhet av hantering av stora ekonomiska flöden
- Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift

Meriterande
- Erfarenhet av chefskap som innefattat budget- och personalansvar
- Erfarenhet av att produktionsplanering
- Erfarenhet av effektiviseringsarbete
- Erfarenhet av utvecklingsarbete med fokus på automatisering/digitalisering

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. 

Placeringsorten är Solna eller Kristinehamn. Merparten av enhetens medarbetare sitter i Kristinehamn. Resor ingår i tjänsten.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-08. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Scrum Master till Arbetsförmedlingen

Ansök    Nov 28    Arbetsförmedlingen    Systemansvarig
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Vi hjälper, genom våra digitala tjänster, arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra, se nya möjligheter och mötas. För en arbetsmarknad som hjälper människor framåt! Ju fler och bättre lösningar och tjänster vi kan erbjuda digitalt desto bättre kan vi stimulera Sveriges arbetsmarknad. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi Scrum Master som vill vara med och påverka genom att jobba ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Vi hjälper, genom våra digitala tjänster, arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra, se nya möjligheter och mötas.

För en arbetsmarknad som hjälper människor framåt!

Ju fler och bättre lösningar och tjänster vi kan erbjuda digitalt desto bättre kan vi stimulera Sveriges arbetsmarknad. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi Scrum Master som vill vara med och påverka genom att jobba med våra digitala tjänster. Det du gör kommer att göra skillnad!

Så, brinner du för utveckling, att forma digitala tjänster och vill vara med och bidra till ett bättre samhälle? Då har vi utmaningen för dig!

Vilka är vi
Vi bygger Sveriges bästa självservicetjänster för över en miljon användare och vi behöver din hjälp.

Vår avdelning ansvarar för strategi och utveckling av Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Inom våra enheter arbetar vi med design och användarupplevelse av våra digitala tjänster för Arbetsförmedlingens kunder.

På Enheten Rusta & Matcha har vi tre produkter, Platsbanken, Kandidatbanken och Matchningsstöd. Vi jobbar mot våra kundgrupper Arbetssökande och Arbetsgivare. Hos oss råder en schysst och inkluderande arbetsplats där alla vill göra sitt bästa, stöttar varandra och gör skillnad i samhället med att utveckla och förvalta våra digitala tjänster. Vi jobbar efter ett hybridarbetssätt där vi är på kontoret i Solna ett par dagar i veckan efter överenskommelse.

Vem söker vi
Vi behöver dig för att ta vår enhets arbetssätt framåt! Som Scrum Master hos oss ansvarar du för att driva och samordna teamets arbetssätt och hälsa för att möta verksamhetens förväntningar såväl kortsiktigt som långsiktigt.

Du hjälper teamet att röja hinder och att skapa en god samarbetsyta för teamet och dess samarbetspartners. Genom coaching, mentorskap och agilt ledarskap utvecklar du utvecklingsteamet till att bli så vasst, effektivt, självorganiserat och leveranssäkert som möjligt. Som Scrum Master ansvarar du för att möjliggöra kontinuerlig förbättring av teamets agila processer och faciliterar möten så som Daily stand-up, Sprintplaneringar, Retrospective, Sprint Review och demos. Vi ser också att du ansvarar för strukturen i Jira och coachar teamet att hålla Jira-boarden uppdaterad. Rollen agerar som ett stöd till produktägaren och den produktansvarige, och tillsammans sätts en plan för hur arbetet ska bedrivas på bästa sätt.

Du brinner för tekniska lösningar och kan stötta i dess vägval, Platsbanken är en tekniktung produkt där mycket fokus och arbete ligger i backend. Att skapa business case som underlag är en självklarhet för dig.

Grundläggande kvalifikationskrav
- Erfarenhet av arbete som Scrum Master i en större organisation
- Minst 2 års utbildning mot agilt ledarskap alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered) 

Övriga meriter
- Erfarenhet i Jira & Confluence
- Certifiering som Scrum Master
- Erfarenhet av CI/CD, DevOps, Containerteknik
- Erfarenhet i varierande tech-stacks med tyngd inom Java-plattformen och/eller .Net med Frontend ramverk som t.e.x Angular
- Erfarenhet av microservices 

Vem är du
För att trivas hos oss är du ödmjuk och öppen för att jobba i team. Du är kommunikativ och har förmågan att skapa goda relationer inom och utanför teamet. Du tycker om att samla och dela med dig av information, kunskap och erfarenheter. Du ska vara självgående och driven, ha ett analytiskt tänk och ha en prestigelöshet i alla delar av ditt arbete. Du vill vara med och skapa skillnad på en av Sveriges största myndigheter.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-11. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Inspektörer till region Stockholm Gotland

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Är du modig, nyfiken och har fallenhet för undersökande arbete? Då är du kanske vår nya inspektör!

Enhetens uppdrag
Enheten Uppföljning och kontroll är en del av Ekonomiavdelningen och vi ansvarar för att samordna myndighetens arbete mot felaktiga utbetalningar, välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet.

Vi bidrar till ett riskbaserat och effektivt kontrollarbete i hela myndigheten. Enheten består av fem sektioner med drygt 90 medarbetare lokaliserade främst i Falun, Kalmar och Solna.

Beskrivning av tjänsten
Vi söker inspektörer till den nyinrättade sektionen för oannonserade kontrollbesök. Medarbetarna kommer att vara lokaliserade i team om två i Arbetsförmedlingens 6 regioner. Sektionen kommer också bemanna regionala center mot arbetslivskriminalitet (AKC).

Du kommer att utföra besök hos arbetsgivare som erhåller stöd från Arbetsförmedlingen för att upptäcka avvikelser och oegentligheter kopplade till felaktiga utbetalningar och arbetslivskriminalitet.

Då arbetet som inspektör innebär många kontakter ställer det krav på dig att kunna agera stabilt och förtroendegivande i mötet med människor med olika bakgrund. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och är trygg i din roll då du är myndighetens ansikte utåt.

Som inspektör förväntas du arbeta såväl självständigt, som i team. Resor i tjänst med övernattning förekommer då du behöver utföra arbeten i andra regioner. Arbete kan också förekomma under obekväm arbetstid, vilket betonar vikten av flexibilitet och att kunna planera och prioritera arbetsuppgifter.

Grundläggande krav för tjänsten
- Akademisk utbildning om 180 hp/120 p enligt tidigare system, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Erfarenhet av utredningsarbete, och/eller kontrollbesök och inspektioner, eller likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
- Körkort B
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av arbete mot felaktiga utbetalningar, bidragsbrott och bedrägerier
- Erfarenhet att återrapportera i skrift
- Erfarenhet av myndighetsutövning
- Erfarenhet att samverka med andra myndigheter

Vi söker dig som har god analytisk och undersökande förmåga. Du är prestigelös och positiv. Du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt, är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. För att trivas i rollen behöver du tycka om att ta ett stort eget ansvar då arbetet är självständigt och leds på distans.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort Solna. Tillträde enligt överenskommelse.

Eftersom befattningen är säkerhetsskyddsklassad enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer du att bli föremål för registerkontroll. Det innebär bland annat att du måste vara svensk medborgare för att kunna få tjänsten.

Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida http://www.arbetsformedlingen.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023 - 12- 07. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Vi söker fullstackutvecklare till Myndighetsgemensam IT

Arbetsförmedlingen, VO IT Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som g... Visa mer
Arbetsförmedlingen, VO IT
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Avdelningen/enhetens uppdrag
På avdelningen Myndighetsgemensam IT samarbetar vi tätt tillsammans med Rättsavdelningen, Ledningsstaben, Ekonomi, Upphandling och HR för att bidra till myndighetens förflyttning och framtida styrning. Vår uppgift är att framtidssäkra, skapa affärsnytta och rättssäker informationshantering för de interna verksamhetssystemen. Vi söker därför dig som vill bidra till att skapa en modern digital stödverksamhet i världsklass.

Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen investerat kraftigt i nya tekniska plattformar, bl.a. AI, openshift, datasjön, Lagringsplattform mfl.

Vem söker vi
Vi söker dig som vill vara med på resan att skapa ett moderna IT-lösningar, genom att vara en del i ett seniort utvecklingsteam som stödjer Arbetsförmedlingens arbete med att hantera myndighetsinformation och regelverk genom t.ex E-arkiv och Diariesystem. Anställningen är på IT-avdelningen och utvecklingen sker i nära samarbete med sakkunniga från olika delar av verksamheten, exempelvis Rättsavdelningen.

Rollerna innefattar arbete med utveckling av befintliga stödsystem för verksamheten, men även framtagning av nya lösningar genom tillämpning av Arbetsförmedlingens plattformar.

Som fullstackutvecklare behöver du ha full kontroll på allt ifrån utveckling, support, vidareutveckling, drift och förvaltning, till ansvar för kodkvalitet och driftsdokumentation. Det krävs strukturerat arbete och noggrannhet kring lösningar och lösningsförslag.

Att snabbt kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar och att vara flexibel är grundläggande för att lyckas i rollen. Du behöver därför vara nyfiken, ansvarstagande, ha en stark drivkraft att arbeta med utveckling och förvaltning, därför är arbetskulturen agilt med inspiration från ramverket SAFe.

Kvalifikationer
- Högskole-/universitetsutbildning med IT-inriktning motsvarande systemvetare eller civilingenjör alternativt erfarenheter som bedöms likvärdiga.
- Erfarenhet av systemutveckling och arbete med större projektintegrationer.
- Erfarenhet av Java.
- Erfarenhet av Javascript/Typescript
- Erfarenhet av Devops-utveckling.
- Erfarenhet Testdriven utveckling
- Flytande svenska i tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av arbete med OpenShift.
- Erfarenhet av .
- Erfarenhet av Git-hub, Spring boot, Bootstrap.
- Erfarenhet av REST-API.
- Erfarenhet att arbetat Agilt.
- Erfarenhet av hur ett verksamhetsstöd (IT), SLA och Incidenthantering fungerar med hjälp av följande verktyg: Jira, Confluence eller Servicenow.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten.
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser.
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Arbetsspråket är huvudsakligen svenska.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort är Solna.

Hos oss på Arbetsförmedlingen finns stora möjligheter till personlig utveckling i attraktiva nybyggda lokaler i Solna Strand. Vi erbjuder möjligheten till distansarbete 49 % av arbetstiden.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-17.

Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" nedan. Besvara frågorna om din utbildning och arbetslivserfarenhet, samt bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

Intervjuer kan komma att ske löpande.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss – Arbetsförmedlingen. Visa mindre

Lösningsarkitekt med verksamhetsfokus inom Digitalt arbetsförmedlingsstöd

Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden. Genom teknik och digitalisering hittar vi nya och bättre sätt att stödja myndighetens chefer och medarbetare. Med hjälp av våra produkter transformerar vi myndighete... Visa mer
Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus.

För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.
Genom teknik och digitalisering hittar vi nya och bättre sätt att stödja myndighetens chefer och medarbetare. Med hjälp av våra produkter transformerar vi myndighetens stödtjänster.

Avdelningen Digitala Arbetsförmedlingsstöd (DAS) ansvarar för utvecklingen av handläggarnas digitala hjälpmedel. Avdelningen har det övergripande ansvaret för digitala arbetsflöden för både arbetsförmedlare och handläggare inom förmedlingsverksamheten samt för Fristående aktörer. I ansvaret ingår även utveckling och drift samt livscykelhantering för produkterna inom avdelningen.

Avdelningen ansvarar för den digitala transformationen av den verksamhetslogiska förflyttningen ”Min kund till kundens ärende” vilket omfattar myndighetens olika ärende- och beslutsprocesser. Inom avdelningens ansvarsområde ingår också den digitala transformationen av kundrelationshantering, hantering av arbetssökandes handlingsplan och digitala kundmöten samt myndighetskontroll av arbetssökande. Vidare ansvarar avdelningen för den digitala transformationen och infrastrukturen för partnerskap med Fristående aktörer.

Vem söker vi
Till vår avdelning söker vi lösningsarkitekter med brinnande intresse för ny teknik och modern arkitektur som vill vara med och forma hur vi skapar de bästa lösningarna för våra kunder. Vi utvecklar lösningar i framför allt PEGA som plattformsval.

Du jobbar tillsammans med andra Arkitekter, Produktansvariga, Produktägare och Utvecklingsteam i olika utvecklingsinitiativ för att säkerställa att vi bygger enligt best practice, generiskt och använder myndighetens olika plattformar på bästa sätt. Du arbetar också proaktivt och stöttar Områdesarkitekterna med att ta fram målarkitektur och göra förmågeplanering. Du säkerställer att de tekniska lösningarna utgår från och baseras på verksamhetens behovsbild och med förutsättningar från existerande IT-lösningar i organisationen.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:  
- Ansvara för att IT-lösningar realiseras på ett korrekt sätt i enligt med verksamhetens krav och i förhållande till andra IT-lösningar, samt att lösningen ska ha rätt livslängd utifrån verksamhetens behov
- Säkerställa att de företagsövergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen, samt att återanvändning av funktionalitet sker om tillämpligt.
- Ansvara för att balansera kvalitetsegenskaper mot funktionella krav och bereda underlag för nödvändiga prioriteringar och kompromisser.
- Ansvarar tillsammans med verksamhetsarkitekten för att säkerställa att de tekniska lösningarna utgår från och integreras med verksamhetsarkitekturen.
- Vara proaktiv och säkerställa att den utveckling som görs är generisk och går att återanvända som en del av ett hållbart arbetssätt.
- Sätta dig in i och skapa en djup förståelse för verksamheten, dess processer och data.
- Kommunicera och diskutera frågeställningar och motivera val av lösning, både med tekniska specialister och personer utan teknisk kunskap.
- Delta aktivt i produktutvecklingen, vanligtvis genom att delta i olika projekt/initiativ.
- Omvärldsbevaka och säkerställa att vår utveckling följer riktlinjer och arkitektur på Arbetsförmedlingen och övrig best practice; tex inom PEGA.
- Vara med och sätta kartan för vår utveckling på PEGA-plattformen. Detta sker i nära samarbete med Områdesarkitekten och andra Lösnings-/Verksamhetsarkitekter.
- Säkerställa att vi maximerar nyttjandet av PEGA-plattformens förmågor och att vi integrerar dem på ett sätt som skapar den största nyttan och den bästa upplevelsen för våra medarbetare och fristående aktörer. Detta sker i nära samarbete med teamen och våra PEGA LSA’er / Tech leads.

Grundläggande kvalifikationskrav
- Akademisk examen inom data-/systemvetenskap eller motsvarande kompetens införskaffad på annat sätt som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
- Flera års erfarenhet i rollen som lösningsarkitekt
- Certifiering inom IT-arkitektur eller liknande kompetens införskaffad på annat sätt som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
- Dokumenterad erfarenhet från organisation med ett komplext IT-landskap
- Erfarenhet av agil utvecklingsmetodik
- Goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift

Övriga meriter
- Praktisk erfarenhet av systemutvecklingsmetodik som innefattar modellering samt användning av arkitektur- och designmönster
- Erfarenhet av att omsätta verksamhetsarkitekturen till hållbara tekniska lösningar
- Erfarenhet av att analysera, dokumentera och presentera IT-lösningar
- Erfarenhet av att leda workshops med både verksamhets- och IT-experter som deltagare
- Erfarenhet och kunskap av API och integrationslösningar
- Har praktisk erfarenhet från PEGA eller annan low code plattform
- Erfarenhet av arbete eller uppdrag inom statlig myndighet
- Bakgrund som utvecklare

Vem är du
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-17. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. 

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan Visa mindre

Produktägare

Ansök    Nov 20    Arbetsförmedlingen    Projektledare, IT
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Arbetsplatsen
Digitaliseringen av Arbetsförmedlingen är inne i sin mest intensiva fas.

Här behövs en hög nivå av agilitet och inspiration hämtat från SAFe som är en inspirationskälla i denna resa. Du kommer att ingå i produktområdet som ansvarar för att skapa den digitala infrastrukturen.

Nu söker vi dig som vill vara med på resan och utveckla och realisera smarta lösningar baserade på den mest centrala IT-plattformen inom Arbetsförmedlingen, Pega. Med vår nya plattform bygger vi nya digitala verksamhetsprocesser med hög grad av användarvänlighet, automatisering och enhetlighet.

Idag är vi åtta agila utvecklingsteam på Enheten Fristående Aktörer som tillsammans med flera stödjande funktioner tar ansvar hela vägen från idé till utveckling och uppföljning av våra digitala lösningar.

Produktägare hos oss på Arbetsförmedlingen
I rollen som produktägare arbetsleder du själv tillsammans med ditt team större projekt där du har en nyckelroll i att leda, samordna och utveckla digitaliseringen inom produktområdet. Du delar leveransansvaret med produktansvarig för de produkter som ligger till grund för våra leveranser. Du ansvarar för prioriteringen av teamets backlog för att uppnå rätt effekter. Du kommer ingå i ett agilt releasetåg och stöttar bland annat med att förfina programbacklogen och förbereda utvecklingsarbetet för kommande programinkrement.

Du kommer att jobba i nära samarbete med sektionschef och produktansvarig och stödjer i att strategiskt leda och utveckla verksamheten i enlighet med strategisk inriktning och verksamhetsplanering. Du kommer även att arbeta tvärfunktionellt, kundcentrerat och datadrivet tillsammans med ett utvecklingsteam och många andra kollegor inom andra enheter och avdelningar på Arbetsförmedlingen men också med fristående aktörer. 

Dina arbetsuppgifter består bland annat av:

- Ansvar för att driva och samordna teamets leveranser samt möta våra kunders förväntningar såväl på kortsiktigt som långsiktigt och nå affärens mål
- Utifrån produktens vision, myndighetens mål och användarnas behov skapa en tydlig och prioriterad backlog för de aktiviteter som ska genomföras för att nå bästa möjliga effekt. Se till att utvecklingsteamet känner till backlogens innehåll och prioriteringar, vad som ska göras och när.
- Säkerställa förberedande arbete för kommande programinkrement utifrån övergripande roadmap, samt ansvara för att följa upp och kommunicera status och resultat till relevanta intressenter.
- Vägleda utvecklingsteamet mot måldriven utveckling och applikationsdrift med kontinuerliga snabba och skarpa leveranser utifrån ett effekt-, kostnads-, tids- och användarperspektiv

 

Grundläggande kvalifikationer för tjänsten:
- Minst tre års erfarenhet i rollen som agil produktägare eller arbetat operativt med agil produktutveckling
- Erfarenhet av att självständigt driva utvecklings- och förändringsarbete utifrån olika intressenters behov och omsätta dessa i en strukturerad och prioriterad backlog
- Erfarenhet av att jobba med agila metoder som Scrum, Kanban, SAFe och coacha andra till ständiga förbättringar i en agil miljö
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered) 

 

Övriga meriter för tjänsten:
- Relevant universitets- eller högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Certifieringar: Certifierad Product owner (CSPO), Certifierad Scrummaster (CSM), SAFe 5 Agilist, SAFe 5 Practitioner, PEGA certifieringar
- Erfarenhet av arbete inom PEGA
- Erfarenhet av arbete med digitalisering gärna kopplat till ett ärendehanteringsflöde
- Erfarenhet av arbete på Arbetsförmedlingen och kunskap om det arbetsmarknadspolitiska uppdraget

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 
Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-18. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

T-Formad Scrum master med erfarenhet av att driva testautomation

Ansök    Nov 14    Arbetsförmedlingen    Projektledare, IT
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på framtiden för att bli en effektivare myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av e... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på framtiden för att bli en effektivare myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster och våra interna digitala lösningar. Målbilden för verksamhetsområde IT är leverans av tjänster på helt andra sätt med nya metoder och i nya digitala kanaler. Vårt sätt att göra det är att arbeta design- och arkitekturdrivet med kundupplevelsen i centrum - digitalt först med hållbarhet (Agenda 2030) som grund.

Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Just nu söker vi en Scrum master med erfarenhet av att driva testautomation till Enheten Fristående aktörer.Om rollen
I rollen som Scrum master på Arbetsförmedlingen kommer du att ingå i ett agilt releasetåg som levererar värde inom ramen för Fristående Aktörer uppdraget. Scrum mastern coachar individen, teamet och teamets intressenter till ett agilt mindset genom agila värderingar, principer och arbetssätt. Scrum mastern skapar förutsättningar för andra att lyckas genom lean-agila metoder som bygger på visualisering och transparens, såsom Scrum och Kanban. Här söker vi någon som kan arbeta på olika nivåer både genom att stötta rent operativt och lyfta blicken och se hur teamens delar påverkar helheten och leveranserna.

En del av dina uppgifter kommer även vara att vara ansvarig för att stötta med koordinering av test och testautomation genom att säkerställa att alla levererar kompletta leveranser i tid till test och att alla nödvändiga aktiviteter är utförda. Med hjälp av din gedigna erfarenhet av olika testmetodiker och agila arbetsprocesser kommer du att identifiera viktiga testflöden och vägleda andra team i genomförandet av testerna. På sikt behöver du också ha kompetens för att automatisera end-to-end tester för att testerna ska kunna ha så hög grad av återanvändning och kvalitet som möjligt. Du behöver också kunna hjälpa produktansvarig med tekniker för att definiera produktmålet och definiera innehållet i produktbacklog, samt att löpande röja hinder i teamet.Vem söker vi
Som person är du noggrann, analytisk, har ett starkt eget driv och stimuleras av att ta stort ansvar, du är inte rädd för att kavla upp ärmarna. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och är en lagspelare som vill vara med och driva vårt arbete framåt. Men du trivs också att arbeta självständigt och ta dina egna initiativ. Du tycker om att lära dig nya saker och bidrar till kunskapsspridning. Framför allt tycker du det är roligt att implementera teknik och lösningar som effektiviserar. Om du uppskattar möjligheterna att växa i din roll, anpassa den efter dina och verksamhetens behov och skapa ditt eget bidrag inom organisationen så är detta något för dig!Grundläggande krav
- Minst 3 års aktuell erfarenhet av rollen som Scrum master
- Minst 3 års aktuell erfarenhet av test och kvalitetssäkring av komplexa IT-system med många integrationspunkter
- Arbetat med funktionstestning, teknisk testning, prestandatestning
- Aktuell erfarenhet av att arbeta med Agila Release tåg
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelskaÖvriga meriter
- Erfarenhet av testverktyg och ramverk för att exekvera, strukturera och automatisera testning
- Praktisk erfarenhet av att automatisera testflöden
- Erfarenhet av att arbeta i en ledande roll såsom testledare, teamledare eller förändringsledare
- Kunskap om hur modern infrastruktur fungerar såsom containers och CI/CD lösningar
- ISTQB certifiering
- Erfarenhet av implementering av automatisering för end-to-end flöden
- Arbetat med incidenthantering, gärna i Servicenow
- Arbetat med Jira och Confluence
- SAFe certifiering
- Har arbetat som Scrum master på myndighet
- Underlättande av tvärfunktionellt samarbete med andra team: i team av team, RTEer
- Erfarenhet av ständiga förbättringar inom driften av produkten
- Erfarenhet av återkommande ceremonier är positiva, produktiva och håller sig inom avsatt tidUtöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-04. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Sektionschef till Myndighets- och ledningskommunikation

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Sektionens uppdrag
Nu söker vi dig som gillar att jobba i en central roll när det händer mycket och i samarbete med andra.

Du tar stort eget ansvar och kan hantera strategiska och komplexa frågor med stor vikt för samhället och med många intressenter. Arbetet är omväxlande och kräver flexibilitet, samt ett ledarskap med integritet. Sektionen ansvarar för den myndighetsövergripande kommunikationen när det gäller ledning och styrning, samhällskommunikation samt myndighetens varumärke.

Sektionen Myndighets- och ledningskommunikation är en del av Enheten Kund- och myndighetskommunikation som ingår i Kommunikationsavdelningen på Arbetsförmedlingen. Totalt jobbar ca 30 personer på enheten och den nyinrättade sektionen består av 15 personer. Vi söker nu en sektionschef som vill utveckla arbetet tillsammans med enhetschefen.

Sektionschefens uppdrag och ansvar
Ditt uppdrag som sektionschef innebär att strategiskt och i vardagen leda sektionen med verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar.

Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta tillsammans med Arbetsförmedlingens ledning. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Du samarbetar inom och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

 Grundläggande kvalifikationskrav

- Aktuell erfarenhet av en ledande roll (chefsroll, projekt-/uppdragsledare, gruppledare) minst 2 år inom Arbetsförmedlingen eller Aktuell erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå med verksamhets- och personalansvar från annan rikstäckande organisation minst 3 år
- Universitets-/högskoleutbildning om minst 180 hp (alt. 120 p enligt tidigare system) med inriktning på kommunikation eller motsvarande kunskaper
- Minst 5 års aktuell erfarenhet av att driva strategiska uppdrag på ledningsnivå med fokus på varumärkes-, lednings- och/eller samhällskommunikation.
- Erfarenhet av att leda och fördela arbetet i en grupp av kommunikativa specialister
- Flerårig erfarenhet av arbete på myndighet eller annan politiskt styrd organisation
- Goda kunskaper om arbetsmarknadsfrågor och det arbetsmarknadspolitiska uppdraget


Övriga meriter
- Erfarenhet av kriskommunikation
- Erfarenhet av ledningsstöd i kommunikationsfrågor
- Förmåga till administrativ struktur och ordning
- Duktig skribent med mycket god kommunikativ förmåga

Utöver dessa kvalifikationer sätter vi stort värde på personliga egenskaper och din förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

•    Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
•    Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
•    Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

•    Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
•    Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
•    Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-26. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Lösningsarkitekt

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus.

För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden. Genom teknik och digitalisering hittar vi nya och bättre sätt att stödja myndighetens chefer och medarbetare. Med hjälp av våra produkter transformerar vi myndighetens stödtjänster.

Vem söker vi
Till vår HR-produkt söker vi en driven lösningsarkitekt, med brinnande intresse för ny teknik och modern arkitektur, som vill vara med och forma hur vi skapar den bästa chefs- och medarbetarupplevelsen i myndigheten. Tillsammans med produktansvarig, produktägare och utvecklingsteam jobbar du i olika utvecklingsinitiativ för att säkerställa att vi bygger enligt best practice och använder myndighetens olika plattformar på bästa sätt. 

Vi är mitt i flytten från egenutvecklade applikationer och flöden i Java och Angular till ett läge där våra lösningar är utvecklade och anpassade i standardplattformar med low code. Exempelvis använder vi Informatica för att hantera vår masterdata och Service Now HR Service Delivery för att skapa nya tjänster och en modernare upplevelse för våra medarbetare och chefer.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:

? Vara med och sätta kartan för vår utveckling och våra teknikval tillsammans med våra områdesarkitekter

? Säkerställa att vi maximerar nyttjandet av HR-plattformarnas förmågor och att vi integrerar dem på ett sätt som skapar den största nyttan för våra medarbetare

? Sprida idéer som bidrar till ökad kompetens och leverans i teamet samt i våra arkitektforum

? Säkerställa att IT-lösningar realiseras på ett korrekt sätt i enlighet med verksamhetens krav i förhållande till andra IT-lösningar, samt att lösningen har rätt livslängd utifrån verksamhetens behov

Grundläggande kvalifikationskrav
- Relevant högskoleutbildning inom t.ex. datateknik, systemvetenskap eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt
- Bakgrund som utvecklare
- God kommunikationsförmåga med vana av att analysera, dokumentera och presentera IT-lösningar
- Behärska flytande svenska och engelska i både tal och skrift

Övriga meriter
- Certifiering inom IT-arkitektur
- Erfarenhet från Service Now eller andra HR applikationer
- Kunskap inom API- och integrationslösningar
- Jobbat med OpenShift/Kubernetes och/eller containers
- Erfarenhet av agil utveckling

Vem är du
Som person drivs du av utmaningar och gillar att bygga nytt. Du är driven och målfokuserad samt har lätt för att skapa relationer och räds inte ansvar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, anställningen inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-28. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Intervjuer kan komma att ske löpande. I denna rekrytering kan urvalstester och arbetsprov förekomma.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Pressekreterare till Arbetsförmedlingen (vikariat)

Ansök    Nov 13    Arbetsförmedlingen    Pressekreterare
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att jobba med pressfrågor eller dig som är journalist och som vill byta bana.

På presstjänsten är du en av fem pressekreterare som tillsammans med presschefen hanterar myndighetens proaktiva och reaktiva mediearbete. Gemensamt ansvarar ni för pressjour och inkommande journalistförfrågningar enligt ett rullande schema och du är en del av myndighetens kriskommunikationsgrupp. Arbetsförmedlingen är en medietung myndighet med dagliga journalistkontakter där du löpande formulerar budskap, förbereder intervjuer och stöttar myndighetens medarbetare i deras mediekontakter. I en snabb och föränderlig in- och omvärld har du förmågan och intresset att självständigt hitta nyhetsvinklar och genom att du följer vad som händer inom vårt område, i myndigheten och i omvärlden, fångar du möjligheter att agera proaktivt. Vidare bevakar du, ihop med dina presskollegor, media och identifierar information som påverkar Arbetsförmedlingen och håller organisationen uppdaterad genom dagliga mediesammanställningar. I rollen planerar och genomför du pressaktiviteter, skriver pressmeddelanden, medietränar, svarar på insändare och debattartiklar i samarbete med verksamhetsansvariga och kommunikatörskollegor. Du gillar teamarbete och trivs lika bra med det minutoperativa som det mer långsiktiga och planerade mediearbetet.

Enheten Nyhetsdesk och Mediacenter
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stort eget ansvar i att hantera frågor som väcker intresse i vår omvärld. Som pressekreterare är du placerad i händelsernas centrum på enheten Nyhetsdesk och mediacenter där det idag jobbar ett 20-tal medarbetare. Enheten samordnar myndighetens kommunikation i egna kanaler, sociala medier och medierelationer. Pressarbetet bedrivs i nära samarbete med såväl presskollegor som kommunikatörer och redaktörer för kommunikation i interna och externa kanaler.

Kvalifikationskrav
- Universitets-/högskoleutbildning inom journalistik eller kommunikation om minst 180 hp (alt. 120 p enligt tidigare system) eller eftergymnasial utbildning som bedöms kvalificerad och likvärdig
- Aktuell arbetserfarenhet av arbete med pressfrågor och/eller som journalist
- Flerårig arbetserfarenhet av textproduktion för publicering

Övriga meriter
- Erfarenhet av flerårigt arbete på en stor och komplex organisation
- Erfarenhet av arbete på nyhetsredaktion
- Erfarenhet av proaktivt mediearbete
- Erfarenhet av ledningsstöd i kommunikationsfrågor

Utöver kvalifikationerna för tjänsten har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsterna är föräldravikariat under perioden mars/april 2024 till årsskiftet 2024/2025. Tjänsterna är på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-24.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök”. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se).

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Seniora utvecklare inom PEGA (LSA/SSA)

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?  Vi behöver nu utöka vår kapacitet och förstärka kompetensen med flera seniora utvecklare inom PEGA (LSA/SSA) som vill vara med och skapa större effekter på arbetsmarknaden.   Om ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss? 

Vi behöver nu utöka vår kapacitet och förstärka kompetensen med flera seniora utvecklare inom PEGA (LSA/SSA) som vill vara med och skapa större effekter på arbetsmarknaden.

 
Om enheten
Vi på Enheten Fristående Aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som kommer utgöra en stor del av myndighetens framtida uppdrag. Vår uppgift är att skapa den digitala infrastrukturen, en ny mötesplats för våra fristående aktörer, arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare med mål att fler människor ska rustas och matchas för jobb. 

Vi är flera sektioner på IT-avdelningen som arbetar för fullt med att digitalisera myndigheten. Arbetsförmedlingens digitala förnyelse bygger på flera IT-plattformar. Vi har valt plattformen PEGA som en strategisk plattform i vår digitala transformation, samtidigt som vi avvecklar vårt legacy. 

Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster nära användarna. På Arbetsförmedlingen tillämpar vi produktstyrning och arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. All vår utveckling sker i utvecklingståg och vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå.  Beskrivning av tjänsten
Du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt team som arbetar med att designa och realisera olika delar i vårt kundflöde. Vid utveckling av nya interna digitala tjänster och koncept arbetar vi utifrån behov, idégenerering, design thinking, realisering och slutanvändartester. I utvecklingsarbetet ingår att tillsammans med andra seniora kollegor designa och realisera PEGA-lösningar för att på bästa sätt möta behoven. 

För att lyckas i denna roll ser vi gärna att du drivs av att få lösa tekniska problem och har en lösningsfokuserad inställning för att leverera en bra slutprodukt. Du är van av att arbeta i och med agila tvärfunktionella team, och ser värdet av Releasetåg och teamens betydelse i kedjan. 

Vi letar efter dig som är en lagspelare och samtidigt trivs med självständigt arbete. Du är nyfiken, innovativ, får saker att hända, och har ett stort personligt driv. Du har god kommunikativ förmåga och gillar att dela med dig av din kunskap till andra. 

 

Grundläggande krav för tjänsten:
- Minst 1 års aktuell erfarenhet av utvecklingsarbete inom PEGA
- Har PEGA CSSA/CSA-certifikat
- Kan uttrycka dig skriftligt och muntligt i svenska och/eller engelska

 

Övriga meriter för tjänsten:
- Systemvetenskaplig utbildning eller motsvarande som vi bedömer likvärdig
- En eller flera påbyggnadscertifieringar utöver din CSSA-certifiering
- Har PEGA CLSA
- Erfarenhet av att ha coachat nya kollegor i PEGA
- Erfarenhet av systemutveckling på myndighet

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap. Anställda på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Är det här en beskrivning av dig? Välkommen att söka jobb hos oss!

 

Vårt erbjudande
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-31. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Senior frontendutvecklare till designsystem (hybrid)

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsät... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss? 

Vilka är vi?
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.

Vi a?r en sektion med 17 medarbetare som jobbar med Designssystem och Agil/DevOps coachning samt agila verktygssto?d. Vi finns för att stötta ett hundratal produkter på myndigheten med tillgängliga och användbara tjänster.

Teamet Designsystem är tvärfunktionellt och består av produktledare, designsystemarkitekt, UX-ingenjörer (en hybridroll för utvecklare/designer), visuella designers och tillgänglighetscoacher. Vi gillar att lösa problem och lära av varandra.

Designsystemet på arbetsförmedlingen utvecklas som öppen källkod där möjligheten finns för andra aktörer, både offentliga och kommersiella, att både använda och bidra.

Beskrivning av tjänsten
I teamet kommer du att spela en viktig roll i att utveckla och underha?lla va?rt designsystem. Du kommer att samarbeta med va?ra utvecklingsteam, designers och produktledare fo?r att skapa och implementera designmo?nster, komponentbibliotek och stilguider. Ditt arbete kommer att pa?verka alla va?ra digitala produkter och sa?kersta?lla en enhetlig och anva?ndarcentrerad design, ba?de i och utanfo?r organisationen. Att nätverka och etablera samarbeten med andra myndigheter och företag, kommer ocksa? att vara en del av ditt arbete i vår strävan att alltid vara uppdaterad om de senaste trenderna inom frontend, kompilatorer, designsystem och anva?ndarupplevelser.

Om du a?r en kreativ och strategiskt ta?nkande individ, kommunikativ, trivs med samarbete, brinner fo?r att skapa anva?ndarva?nliga produkter, och har ett starkt intresse av att utveckla och implementera designsystem, sa? kan detta vara den perfekta rollen fo?r dig! 

Grundläggande kvalifikationskrav
- Relevant eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedo?mer likva?rdig 
- Minst fyra års erfarenhet av frontendutveckling och ramverk som till exempel, Angular, React och Vue 
- Erfarenhet av arbete med anva?ndarcentrerad design  

Övriga meriter
-  Erfarenhet av att arbeta som utvecklare i en större organisation 
-  Erfarenhet av designtokens och arkitektur, genom till exempel Style Dictionary 
-  Erfarenhet av att arbeta med att utveckla komponenter för designsystem 
-  Erfarenhet av designverktyg som Sketch, Figma eller Adobe Creative Suite 
-  Erfarenhet av DevOps och agilt arbetssätt 

 
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-21. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Chefsassistent till avdelningen inköp och marknad

Ansök    Nov 1    Arbetsförmedlingen    Chefssekreterare
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vårt uppdrag
Välkommen till möjligheternas arbete! Hos oss är du en nyckelspelare i regeringens uppdrag att bidra till en mångfacetterad och hållbar arbetsmarknad där vi jobbar med affärsmässighet och bidrar till att våra gemensamma resurser används på det mest effektiva sättet.

Vi söker nu en dedikerad chefsassistent som tillsammans med oss vill bidra till att forma Sveriges framtid. Är du redo att vara med? 

Stabsfunktionen inom avdelningen Inköp och marknad består idag av en chef och verksamhetssamordnare som alla är dedikerade till att stödja vårt verksamhetsområde. och vi söker nu en chefsassistent för att stärka stabsfunktionen. Vi ansvarar för att samordna avdelningens verksamhetsplanering, budgetanalys, mål- och resultatuppföljning samt intern styrning och kontroll. Vi är också ansvariga för att säkerställa smidiga beredningsrutiner, samordna och fördela ärenden och se till att de förbereds noggrant inför behandling av inköpsdirektören.

 

Beskrivning av tjänsten
I rollen som chefsassistent kommer du att vara nära administrativt stöd för inköpsdirektören. Detta innebär att du planerar möten, ansvarar för beställningar, skriver protokoll, hanterar kalender- och mötesbokningar samt tar hand om resor och andra arrangemang. Du kommer också att ha ansvar för diarieföring, och för att upprätthålla våra gemensamma SharePoint-sidor och att tillsammans med avdelningens övriga handläggare och verksamhetssamordnare hantera inkommande ärenden samt fördela uppdrag och remisser. I tjänsten ingår även att ge stöd till avdelningens enhetschefer, ledningsgrupp och verksamhetssamordnare. Du blir en nyckelspelare i laget.

Du kommer arbeta i många system och en förutsättning för att lyckas är en hög digital kompetens. Periodvis är det ett högt arbetstempo som ställer krav på framförhållning och strukturerade arbetssätt. Du arbetar självständigt i en social roll som bygger på att du med hög integritet och stort engagemang underlättar direktören för inköp och marknad och enhetschefernas vardag.

Du blir spindeln i nätet och kommer att bygga administrativa rutiner systematiskt. Du är proaktiv, tar ansvar och är inriktad på att hitta lösningar. Du trivs med att arbeta självständigt och snabbt. Rollen kräver framförhållning, noggrannhet och hög disciplin.

Kvalifikationer
- Godkänd gymnasieutbildning
- 2 års aktuell erfarenhet som chefsassistent eller administratör
- Erfarenhet av viss ekonomiadministration såsom beställningar och fakturahantering
- Mycket goda kunskaper i MS Office verktyg
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Övriga meriter
- Erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet
- Erfarenhet av diarieföring och dokumenthantering

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med

Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-14 . Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

ServiceNow-utvecklare

Arbetsförmedlingen, VO It, Enheten HR, kommunikation och processtöd Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett ännu tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Vi ligger i framkant när det gäller digital transformation och har kommit längre än många i användandet av AI, machine learning och robotisering. ... Visa mer
Arbetsförmedlingen, VO It, Enheten HR, kommunikation och processtöd

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett ännu tydligare fokus.

För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Vi ligger i framkant när det gäller digital transformation och har kommit längre än många i användandet av AI, machine learning och robotisering. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden. Genom teknik och digitalisering hittar vi nya och bättre sätt att stödja myndighetens chefer och medarbetare. Med hjälp av våra produkter transformerar vi myndighetens stödtjänster.

Vem söker vi

Nu letar vi på Arbetsförmedlingen IT efter flera ServiceNow-utvecklare som vill vara med att digitalisera och automatisera vår stödverksamhet. I rollen som ServiceNow-utvecklare arbetar du både självständigt och tillsammans med dina kollegor i våra agila ServiceNow team. Arbetet sker i en avancerad teknisk miljö med många systemintegrationer i ett modernt IT-landskap

Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Kravställa, konfigurera, utveckla och testa lösningar på ServiceNow-plattformen
- Samarbeta, stödja och ”brainstorma” fram lösningar med ditt team
- Säkerställa att utveckling sker enligt våra designprinciper och riktlinjer
- Kommunicera och samverka med våra användare/intressenter; främst utvecklingsteamen, samt andra intressenter
- Lösa spännande utmaningar och hela tiden utforska ny teknikGrundläggande krav för tjänsten
Vi söker dig som har:

- Eftergymnasial utbildning (yrkesutbildning eller högskola/universitet) eller arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdig
- Minst 1 års erfarenhet från utveckling och konfigurering i ServiceNow-plattformen
- Dokumenterad utbildning i ServiceNow-plattformen (CSA certifiering - Certified System Administrator, en grundkurs med efterföljande certifiering, eller motsvarande)
- Goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skriftMeriterande
- Har erfarenhet, gärna certifiering, i ServiceNows olika processområden tex ITSM, HR Service, Delivery, Facility Management etc
- Har erfarenhet från varierande tech-stacks men gärna inom back-end och Java-plattformen
- Har erfarenhet av att jobba i komplexa miljöer där många system integrerar
- Har praktiska erfarenheter av arbete i ett DevOps team i en större organisationVem är du
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättringSom person drivs du av utmaningar och gillar att bygga nytt. Du är driven och målfokuserad samt har lätt för att skapa relationer och räds inte ansvar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Solna. Annan ort kan bli aktuell enligt överenskommelse.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-19.

Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Tech Lead Integration (hybrid)

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsät... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Vilka är vi?
Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare medarbetssökande är vår viktigaste uppgift. Vi är mitt i ett omfattande digitaliseringsarbete. I denna satsning har integration en viktig strategisk roll, som realiseras genom ett väl etablerat integrationsteam. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet och sektion integration har en nyckelroll i detta. Vårt uppdrag är att designa och utveckla smarta integrationslösningar och vara navet i Arbetsförmedlingens systemdomän som tillgängliggör data och möjliggör informationsutbyte för både interna och externa intressenter.

Beskrivning av tjänsten

Till Arbetsförmedlingens integrationsteam söker vi nu en Tech Lead som finner stolthet i att se till att våra integrationslösningar byggs med högkvalitet! Vi arbetar Agilt med API-driven integration och strävar mot enhetlighet, återanvändbarhet och självbetjäning.

Som Tech Lead kommer du att övervaka och säkerställa kvaliteten på integrationslösningar och teknisk implementation och andra kvalitetssäkringsmetoder. Sektion integrations roll är att tillsammans med utvecklingsteamen, utifrån den unika integrationssituationen, välja ett lämpligt integrationsmönster och tillämpa detta med hjälp av integrationsplatformen. I detta är din primära uppgift att agera bollplank för andra integrationsutvecklare kring teknisk implementation för olika integrationslösningar. Som Tech Lead kommer du även fortsätta utveckla integrationer för att hela tiden ha en fingertoppskänsla för våra lösningar och vår integrationsförmåga.

ICC är en Agil DevOps-gruppering med arbetsuppgifter som integrationsutveckling, support av befintliga integrationer, vidareutveckling, samt drift och förvaltning av integrationsplatformen. Som ett Agilt tvärfunktionellt team så finns det stora möjligheter att växa utanför ditt expertområde. Du kommer ingå som en del i det team som tillsammans ska bygga upp och forma ICC:s arbetssätt.

Primära arbetsuppgifter

Ta ansvar för återanvändbara tekniska komponenter såsom arketyper i integrationsutvecklingen och samarbeta med plattforms-teamet i detta Övervaka och säkerställa kvaliteten på integrationslösningar och teknisk implementation och andra kvalitetssäkringsmetoder Interfacet mellan arkitekternas tekniska lösningar i "teori" och den tekniska implementationen i praktiken

- Designa, utveckla olika integrationslösningar i MuleSoft Anypoint platform och Apache ActiveMQ.
- Göra tekniska utvärderingar av dem provanställda och deras tekniska kompetensutveckling
- Bistår med teknisk kompetens i rekrytering, ta fram annons, teknisk utvärdering av kandidater
- Representera integrationsutvecklarna vid förändringar (interna och externa)
- Mentorera och utbilda andra medlemmar i teamet eller användarna i att förstå våra integrations principer/riktlinjer för tekniska lösningar (best practices)
- Bollplank för andra integrationsutvecklare kring teknisk implementation för olika integrationslösningar
- Ansvarig för teknisk utvecklare guidelines på Confluence, se till att den förvaltas och utvecklas som t.ex. naming conventions, coding/solution conventions, branch/deploy strategy, dokumentationsmall, flödes dok         

Kvalifikationer

- Erfarenhet av integrationsutveckling och olika typer av integrationsmönster 
- Erfarenhet av API-driven utveckling med REST
- Erfarenhet av att jobba med agila arbetssätt
- Har en relevant akademisk eller utbildning inom Data, Systemvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift

Övriga meriter

- Erfarenhet av att jobba med tekniska komponenter såsom AnyPoint Platform, JMS och iipax/SHS eller liknande
- Erfarenhet inom olika typer av integrationslösningar, så som event-driven architecture, filintegrationer, synkrona API-lösningar, etc.
- Erfarenhet av SOAP, Leading SAFe, Java-utveckling, Git, CICD, ArgoCD/Jenkins, Jira

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvarför sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sigtill förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativtill utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande

Anställningsformen är tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse. Placering på Arbetsförmedlingens nybyggda huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-11-19. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Visa mindre

Seniora Integrationsutvecklare (hybrid)

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsät... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Vilka är vi?
Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare medarbetssökande är vår viktigaste uppgift. Vi är mitt i ett omfattande digitaliseringsarbete. I denna satsning har integration en viktig strategisk roll, som realiseras genom ett väl etablerat integrationsteam. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet och sektion integration har en nyckelroll i detta. Vårt uppdrag är att designa och utveckla smarta integrationslösningar och vara navet i Arbetsförmedlingens systemdomän som tillgängliggör data och möjliggör informationsutbyte för både interna och externa intressenter.

Beskrivning av tjänsten

Till Arbetsförmedlingens ICC söker vi nu seniora integrationsutvecklare som vill vara med att utveckla och förvalta integrationsplatformen och de integrationer som är realiserade på den. Vi arbetar Agilt med API-driven integration och strävar mot enhetlighet, återanvändbarhet och självbetjäning.

Som integrationsutvecklare kommer du att ingå i Arbetsförmedlingens ICC och samarbeta och utvecklas tillsammans med andra integrationsutvecklare och erfarna integrations-arkitekter. ICC:s roll är att tillsammans med utvecklingsteamen, utifrån den unika integrationssituationen, välja ett lämpligt integrationsmönster och tillämpa detta med hjälp av integrationsplatformen. I detta är din primära uppgift att bygga integrationslösningar i MuleSoft Anypoint Platform tillsammans med Arbetsförmedlingens övriga utvecklingsteam.

ICC är en Agil DevOps-gruppering med arbetsuppgifter som integrationsutveckling, support av befintliga integrationer, vidareutveckling, samt drift och förvaltning av integrationsplatformen. Som ett Agilt tvärfunktionellt team så finns det stora möjligheter att växa utanför ditt expertområde. Du kommer ingå som en del i det team som tillsammans ska bygga upp och forma ICC:s arbetssätt.

Primära arbetsuppgifter

- Designa, utveckla och förvalta olika integrationslösningar i MuleSoft Anypoint platform och Apache ActiveMQ.
- Förvalta integrationsplatformen och de integrationslösningar som är realiserade på den
- Arbeta mot de enhetliga och återanvändbara integrationslösningar och API-driven integration med målet att få en hög grad av självbetjäning
- Deltar aktivt i dialoger kring förbättringsarbeten som utvecklare Arbetsförmedlingens integrationsförmåga

Kvalifikationer

- Erfarenhet av integrationsutveckling och olika typer av integrationsmönster 
- Erfarenhet av API-driven utveckling med REST
- Erfarenhet av att jobba med agila arbetssätt
- Har en relevant akademisk eller utbildning inom Data, Systemvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift

Övriga meriter

- Erfarenhet av att jobba med tekniska komponenter såsom AnyPoint Platform, JMS och iipax/SHS eller liknande
- Erfarenhet inom olika typer av integrationslösningar, så som event-driven architecture, filintegrationer, synkrona API-lösningar, etc.
- Erfarenhet av SOAP, Leading SAFe, Java-utveckling, Git, CICD, ArgoCD/Jenkins, Jira

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvarför sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sigtill förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativtill utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande

Anställningsformen är tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse. Placering på Arbetsförmedlingens nybyggda huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-12-03. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Visa mindre

Sektionschef Inköp och marknad, sektion Arbetsmarknadstjänster

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär en stor förflyttning och ett ökat behov av samarbete med våra partners, våra leverantörer.

För att möta detta behov rekryterar vi nu en affärsorienterad Sektionschef med placering i Solna eller Östersund som ska leda sektionen där vi upphandlar våra Arbetsmarknadsutbildningar, förberedande utbildningar samt tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Sektionen är en systersektion till sektion Matchningstjänster som upphandlar och förvaltar våra matchningstjänster.

Enhetens uppdrag
Arbetsförmedlingens avdelning Inköp och marknad har idag ca 220 medarbetare och svarar för anskaffning, utveckling och förvaltning av myndighetens avtal. Avdelningen ansvarar för samtliga upphandlingar inom LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och LOV (Lagen om Valfrihetssystem) samt det kategoristyrda arbetssättet där alla externa inköp och kostnader är strukturerade under inköpskategorier. Den totala omsättningen på anskaffningar av varor och tjänster i myndigheten uppgår i dagsläget till ca 7 miljarder kronor/år.

Enheten Arbetsmarknadstjänster är uppdelad i två sektioner, sektion arbetsmarknadstjänster samt sektion matchningstjänster. Enheten arbetar med upphandling och inköp av alla tjänster och utbildningar till de arbetssökande samt affärsmässig uppföljning av avtalen. Vi använder oss av ett kategoristyrt arbetssätt vilket innebär att vi arbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra avdelningar/enheter för att utarbeta och realisera de bästa affärsmässiga inköpen för att möta myndighetens mål. Vi är ett team bestående av inköpare, strategiska inköpare och kategoriledare.

Sektionschefens uppdrag och ansvar
Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets-, budget- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar, rapporterar till enhetschef och ingår i affärsområdets ledningsgrupp. Du leder en sektion med ca 15 inköpare och strategiska inköpare som är baserade i huvudsak i Solna men också på fler orter. Tillsammans med affärsområdets ledningsgrupp sätter du upp mål, utvecklar enheten samt följer upp resultat. Uppdraget innebär att kvalitetssäkra och besluta kring upphandlingsdokument och affärsrelaterade leverantörsinteraktioner. Ett ytterligare viktigt ansvar är att skapa engagemang för nya metoder och tekniska lösningar.

Du har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din sektion och i god samverkan med fackliga parter. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap. 

Kvalifikationskrav                                                                          
- Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) i minst 6 månader inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet

Eller:

- Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Samt:

- Erfarenhet av inköps- och/eller upphandlingsarbete inom offentlig eller privat sektor
- Goda kunskaper inom Lagen om offentlig upphandling och/eller Lagen om valfrihet
- Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation

Övriga meriter
- Aktuell erfarenhet som chef med personalansvar samt arbetat med budget, verksamhets- och personalutveckling
- Erfarenhet av arbete i en affärsinriktad roll
- Erfarenhet inom det kategoristyrda arbetssättet
- Kunskap inom arbetsmarknads- och/eller utbildningsområdet
- Kunskap om myndighetsstyrning


Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring


Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna eller Östersund, andra orter kan diskuteras.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, förtroendearbetstid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av ca 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-19.

Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. För att du ska få en rättvis och korrekt bedömning är det viktigt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. 

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen.

Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Produktägare inom ekonomi och inköp

Ansök    Okt 27    Arbetsförmedlingen    Systemförvaltare
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Avdelningens/enhetens uppdrag
Vi på enheten Ekonomi, styrning och stöd arbetar tätt tillsammans med myndighetens stöd- och ledningsfunktioner för att kunna erbjuda våra medarbetare och kunder värdeskapande produkter, tjänster och applikationer.

Vi sätter alltid kunden och användarupplevelsen i första rummet och utvecklar våra tjänster därefter.

Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster tillsammans med användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Stor del av vår utveckling sker i olika utvecklings-tåg och vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss!

 

Beskrivning av tjänsten
I rollen som produktägare ansvarar du för driften av systemen samt för att driva och samordna teamets leveranser för att möta våra interna och externa kunders förväntningar såväl kortsiktigt som långsiktigt och nå uppsatta mål.

Du vägleder utvecklingsteamet mot måldriven utveckling och applikationsdrift med kontinuerliga snabba och skarpa leveranser utifrån ett effekt-, kostnads-, tids- och användarperspektiv.

 

Kvalifikationer
- Akademisk utbildning inom ex. Systemvetenskap, IT eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt 
- Minst tre (3) års erfarenhet av rollen som Produktägare/Produktchef eller motsvarande 
- Erfarenhet av att förstå behov/önskemål och omsätta dessa till krav
- Erfarenhet av verksamhetsstöd (IT), ITIL, SLA och Incidenthantering
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska

Övriga meriter för tjänsten
- Minst två (2) års erfarenhet av arbetsledning
- Erfarenhet av att arbeta inom ekonomiområdet 


Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:
Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-19. 

Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen. Intervjuer kan komma att ske löpande.

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Platform Engineer till DevOps plattform

Vilka är vi Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet. CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och... Visa mer
Vilka är vi

Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet.

CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och dess delar i linje med den roadmap vi sätter.

Vi tar oss an komplexa problem tillsammans, vi gillar att lära av varandras kompetenser och vi sätter värde på att ha humorn med oss varje dag. Då och då gör vi aktiviteter utanför jobbet eller går på någon Kubernetes-relelaterad konferens ihop.

På jobbet är det stundtals intensivt för vi är hängivna att vara möjliggörare och stötta utvecklingsteamen med alla deras utmaningar. Vår containerplattform används av ca 50 utvecklingsteam och ca 200 egenutvecklade applikationer i dagsläget.

Vårt erbjudande

Nu söker vi 1-2 Linux-kunniga Platform Engineers till CI/CD DevOps-teamet.

Du kommer att arbeta med vår OpenShift Container Plattform och alla dess delar. Exakt vilka delar kan du påverka själv beroende på dina tidigare erfarenheter eller vad du vill lära. Det finns mycket att välja mellan för i arbetet ingår allt ifrån administration (drift) av befintlig miljö till nyutveckling, dvs att vara med och designa, expandera och förbättra plattformen med nytt.

Du kommer att ingå som lagspelare i CI/CD DevOps-teamet och i mån av tid arbeta applikationsnära och stötta utvecklingsteamen, men främst arbeta plattformsnära i samarbete med organisationens Infra/Datacenter-enhet.

Förutom egenutvecklade applikationer har vi även Commercial of the Shelf-applikationer på Openshift. Vi behöver bygga ut plattformen och onboarding-rutinerna för att kunna hantera även dem. Det vi också gör framåt är att automatisera ännu mera då vi jobbar enligt GitOps-principen och vi strävar efter bättre Developer experience.

Vi erbjuder utbildning i enlighet med din utvecklingsplan, förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.

Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning som dataingenjör, systemvetare eller arbetslivserfarenhet som motsvarar utbildning
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)
- Flerårig arbetslivserfarenhet av Linux, gärna RHEL eller dess derivat.
- Arbetslivserfarenhet av Kubernetes, gärna OpenShift
- Flerårig arbetslivserfarenhet av scriptprogrammering, t ex Bash, Python, Golang, Ansible (det viktiga är inte vilka språk, utan att du har förmågan att sätta dig in i vad som landar i ditt knä)

Meriterande kvalifikationskrav

- Erfarenhet av nätverksarkitektur, gärna Cisco ACI
- Erfarenhet av verktygen Tekton, ArgoCD, Quay, Maven, Nexus, Prometheus, Docker, Grafana, eller liknande
- Erfarenhet av dockerfiles, BuildConfigs/DeploymentConfigs, eller liknande
- Erfarenhet av drift enligt ITIL
- Relevanta certifieringar

Utöver ovan kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med
Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vem är du

Det viktigaste för oss är att du har en vilja att lära dig nya tekniker och tycker om att lösa problem både själv och tillsammans med andra. Känner du att du vill ingå i ett betydelsefullt team som bygger myndighets-Sveriges förmodligen bästa lösning och inspireras av ständigt nya utmaningar? Då är det här jobbet som Platform Engineer perfekt för dig.

Du har lätt för att arbeta självständigt och är en utpräglad lagspelare med hög motivation. Du är initiativtagande, självgående och lösningsorienterad samt naturligt nyfiken på området som gör att du är van att följa trender inom Kubernetes, DevOps och GitOps. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att kommunicera. För att lyckas i denna roll tror vi att du är lika mycket tekniker som människo-människa.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Om tjänsten

Vi söker 1-2 Platform Engineers. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse som inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna med möjlighet till visst distansarbete.

Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och våra IT-uppdrag på https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-med-it-hos-arbetsformedlingen

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 8 november.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. 

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen Visa mindre

DevOps Engineer till DevOps plattform

Vilka är vi Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet. CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och... Visa mer
Vilka är vi

Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet.

CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och dess delar i linje med den roadmap vi sätter.

Vi tar oss an komplexa problem tillsammans, vi gillar att lära av varandras kompetenser och vi sätter värde på att ha humorn med oss varje dag. Då och då gör vi aktiviteter utanför jobbet eller går på någon Kubernetes-relelaterad konferens ihop.

På jobbet är det stundtals intensivt för vi är hängivna att vara möjliggörare och stötta utvecklingsteamen med alla deras utmaningar. Vår containerplattform används av ca 50 utvecklingsteam och ca 200 egenutvecklade applikationer i dagsläget.

Vårt erbjudande

Nu söker vi 1-2 applikationsnära DevOps Engineers till CI/CD DevOps-teamet.

Du kommer att arbeta som stödpelare till de utvecklingsteam som dagligen utvecklar och deployar sina applikationer i containerplattformen. Många är nya med containertekniken och glada för kunskapsstödet de får. Stödet rör bl a utveckling av nya pipelines, rättning, konfigurationer, felsökning och kräver en bred förståelse för olika slags applikationer.

Du kommer att arbeta med vår OpenShift Container Plattform och alla dess delar. Exakt vilka delar kan du påverka själv beroende på dina tidigare erfarenheter eller vad du vill lära. Det finns mycket att välja mellan för i arbetet ingår allt ifrån administration (drift) av befintlig miljö till nyutveckling, dvs att vara med och designa, expandera och förbättra plattformen med nytt.

Förutom egenutvecklade applikationer har vi även Commercial of the Shelf-applikationer på Openshift. Vi behöver bygga ut plattformen och onboarding-rutinerna för att kunna hantera även dem. Det vi också gör framåt är att automatisera ännu mera då vi jobbar enligt GitOps-principen och vi strävar efter bättre Developer experience.

Vi erbjuder utbildning i enlighet med din utvecklingsplan, förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.

Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning som dataingenjör, systemvetare eller arbetslivserfarenhet som motsvarar utbildning
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)
- Arbetslivserfarenhet av Kubernetes, gärna OpenShift
- Flerårig arbetslivserfarenhet av scriptprogrammering, t ex Bash, Python, Golang, Ansible
- Arbetslivserfarenhet av verktygen Tekton, ArgoCD, Quay, Maven, Nexus, Prometheus, Docker, Grafana, eller liknande

Meriterande kvalifikationskrav

- Erfarenhet av Linux, gärna RHEL
- Erfarenhet av drift enligt ITIL
- Erfarenhet av agila arbetssätt och metoder
- Relevanta certifieringar

Utöver ovan kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med
Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vem är du

Det viktigaste för oss är att du har en vilja att lära dig nya tekniker och tycker om att lösa problem både själv och tillsammans med andra. Känner du att du vill ingå i ett betydelsefullt team som bygger myndighets-Sveriges förmodligen bästa lösning och inspireras av ständigt nya utmaningar? Då är det här jobbet som DevOps Engineer perfekt för dig.

Du har lätt för att arbeta självständigt och är en utpräglad lagspelare med hög motivation. Du är initiativtagande, självgående och lösningsorienterad samt naturligt nyfiken på området som gör att du är van att följa trender inom Kubernetes, DevOps och GitOps. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att kommunicera. För att lyckas i denna roll tror vi att du är lika mycket tekniker som människo-människa.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Om tjänsten

Vi söker 1-2 DevOps Engineers. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse som inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna med möjlighet till visst distansarbete.

Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och våra IT-uppdrag på https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-med-it-hos-arbetsformedlingen

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-25.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. 

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen Visa mindre

.NET till Legacy-system

Arbetsförmedlingen genomför Sveriges kanske mest spännande och omfattande förändringsresa. Hela myndigheten moderniseras från grunden - i rasande fart. Arbetsförmedlingen skall bli en myndighet med ett strukturerat hållbarhetsarbete i hela verksamheten. I allt vi gör ska vi agera ansvarsfullt och ta hänsyn till de tre dimensionerna: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. För att nå målet behöver vi samarbeta inom myndighete... Visa mer
Arbetsförmedlingen genomför Sveriges kanske mest spännande och omfattande förändringsresa.

Hela myndigheten moderniseras från grunden - i rasande fart. Arbetsförmedlingen skall bli en myndighet med ett strukturerat hållbarhetsarbete i hela verksamheten. I allt vi gör ska vi agera ansvarsfullt och ta hänsyn till de tre dimensionerna: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

För att nå målet behöver vi samarbeta inom myndigheten, men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar hållbara lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

 

Vilka är vi
Målbilden för verksamhetsområde IT är leverans av tjänster på helt andra sätt med nya metoder och i nya digitala kanaler. Vårt sätt att göra det är att arbeta design- och arkitekturdrivet med kundupplevelsen i centrum - digitalt först med hållbarhet som grund. En del av detta är givetvis också att hålla hög prestanda på de Legacy-system som vi idag har som grund för de flesta av de nya tjänsterna. På sikt ska Legacy-systemen avvecklas men i mellanläget behöver vi drivna medarbetare som drivs av att stötta våra kunder och fristående aktörer i de system som finns i produktion idag.

Vårt uppdrag har fokus på att knyta ihop Enheten Fristående Aktörers olika tjänster till en sammanhållen upplevelse.

Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Just nu söker vi två .NET utvecklare till Enheten Fristående aktörer.

 

Beskrivning av tjänsten
Som .NET utvecklare hos oss blir du en del av ett fantastiskt team som ser till att hålla full koll på Legacy system. Teamet är en Agil DevOps-gruppering och arbetar med utveckling, support av befintliga tjänster, mindre vidareutveckling, samt drift och förvaltning. För oss är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och tvärfunktionell kompetensdelning.

Att arbeta i komplexa strukturer är något du tycker är roligt och dina erfarenheter gör att du känner ett genuint driv i att arbeta med Legacy och förvaltning.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Minst tre års dokumenterad erfarenhet av .NET-miljö med Visual Studio med teknikerna .NET Framework och .NET Core
- Aktuell erfarenhet av Oracle , Active MQ, Jira, Git, Jenkins, Octupus Deploy
- Aktuell erfarenhet av utveckling i stora och komplexa systemmiljöer, från minst två uppdrag
- Aktuell erfarenhet av att arbeta med Legacy system
- Aktuell erfarenhet av Devops, Enhetstester och agilt arbetssätt
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)  

 
Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av teknikerna/verktygen FluentMigrator, TallPDF.NET Webpack
- Erfarenhet av Web.Forms, Web.Api, Windows Service, MVC..NET/C#, PL/, Javascript, jQuery, Bootstrap, Css, Java, Angular, Oracle , Spring boot, Wildfly, Jboss, Selenium
- Erfarenhet av FE ramverk
- SOAP och REST
- Testautomation och verktyg inom testautomation

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Vårt erbjudande
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-18. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Fullstackutvecklare

Arbetsförmedlingen genomför Sveriges kanske mest spännande och omfattande förändringsresa. Hela myndigheten moderniseras från grunden - i rasande fart. Arbetsförmedlingen skall bli en myndighet med ett strukturerat hållbarhetsarbete i hela verksamheten. I allt vi gör ska vi agera ansvarsfullt och ta hänsyn till de tre dimensionerna: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. För att nå målet behöver vi samarbeta inom myndighete... Visa mer
Arbetsförmedlingen genomför Sveriges kanske mest spännande och omfattande förändringsresa.

Hela myndigheten moderniseras från grunden - i rasande fart. Arbetsförmedlingen skall bli en myndighet med ett strukturerat hållbarhetsarbete i hela verksamheten. I allt vi gör ska vi agera ansvarsfullt och ta hänsyn till de tre dimensionerna: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

För att nå målet behöver vi samarbeta inom myndigheten, men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar hållbara lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

 

Vilka är vi
Målbilden för verksamhetsområde IT är leverans av tjänster på helt andra sätt med nya metoder och i nya digitala kanaler. Vårt sätt att göra det är att arbeta design- och arkitekturdrivet med kundupplevelsen i centrum - digitalt först med hållbarhet som grund. En del av detta är givetvis också att hålla hög prestanda på de Legacy-system som vi idag har som grund för de flesta av de nya tjänsterna. På sikt ska Legacy-systemen avvecklas men i mellanläget behöver vi drivna medarbetare som drivs av att stötta våra kunder och fristående aktörer i de system som finns i produktion idag.

Vårt uppdrag har fokus på att knyta ihop Enheten Fristående Aktörers olika tjänster till en sammanhållen upplevelse.

Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Just nu söker vi en fullstackutvecklare till Enheten Fristående aktörer.

 

Beskrivning av tjänsten
Som fullstackutvecklare hos oss blir du en del av ett fantastiskt team som ser till att hålla full koll på Legacy system. Teamet är en Agil DevOps-gruppering och arbetar med utveckling, support av befintliga tjänster, mindre vidareutveckling, samt drift och förvaltning. För oss är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och tvärfunktionell kompetensdelning.

Att arbeta i komplexa strukturer är något du tycker är roligt och dina erfarenheter gör att du känner ett genuint driv i att arbeta med Legacy och förvaltning.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Högskole-/universitetsutbildning med IT-inriktning motsvarande systemvetare eller civilingenjör alternativt erfarenheter som bedöms likvärdiga
- Aktuell erfarenhet av systemutveckling och arbete med större projektintegrationer
- Aktuell erfarenhet av Javascript/Typescript, Css, Java, Angular, REST, Enhetstestning
- Aktuell erfarenhet av
- Aktuell erfarenhet av Devops-utveckling
- Aktuell erfarenhet av utveckling i stora och komplexa systemmiljöer
- Aktuell erfarenhet av arbete med Openshift
- Aktuell erfarenhet av Oracle och Git, Spring boot, Bootstrap
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)  

 
Övriga meriter för tjänsten
- Aktuell erfarenhet och intresse för design och UI/UX
- Aktuell erfarenhet av testautomation och verktyg inom testautomation
- Erfarenhet av att arbeta på myndighet

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-18. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

UX-ingenjör

Ansök    Okt 24    Arbetsförmedlingen    Systemdesigner
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsät... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt.

Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

 

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen är en myndighet i förändring. Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster nära användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss! Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå.

Just nu söker vi en UX-ingenjör till Enheten Fristående aktörer. 

 

Vem söker vi
Trivs du med att arbeta i agila team och har erfarenhet av produktutveckling och vill utvecklas inom både design och frontend, Underbart! Vi har jobbet för dig.

Vi söker en UX-ingenjör som vill vara med och skapa Sveriges bästa produkter. Vi letar efter dig som brinner för sömlös design och vill realisera det genom kod. Du får kombinera UX och utveckling där du får omsätta dina tekniska kunskaper med design thinking och användarupplevelse. Du känner dig bekväm med att koda i frontend-ramverk där tillgänglighetsfrågor är en del att ditt DNA. Att arbeta i komplexa strukturer är något du tycker är roligt och dina erfarenheter gör att du känner dig trygg med att testa okonventionella och innovativa idéer. Du har förmågan att se helheten men kan fokusera på mindre beståndsdelar och detaljer. Om du tidigare har arbetat med testriven utveckling eller med containerplattformar är det ett plus.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Relevant universitets- eller högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Minst 3 års aktuell erfarenhet av utveckling i Angular
- Aktuell erfarenhet av Javascript, html, och css
- Aktuell erfarenhet av UX- och UI-arbete: kundresor, krav, tillgänglighet (WCAG) och gränssnittsdesign, användartester
- Aktuell erfarenhet av UI-kit, t.ex. Abstract
- Aktuell erfarenhet av arbete i ett agilt team i en större organisation
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)

 
Övriga meriter för tjänsten
- Aktuell erfarenhet och intresse för design och UI/UX
- Aktuell erfarenhet av att arbeta i miljöer som Git, Bitbucket
- Aktuell erfarenhet av Spring boot eller andra microservices
- Aktuell erfarenhet av testautomation och verktyg inom testautomation
- Erfarenhet av att arbeta på myndighet

 

Vi tror att du älskar produktutveckling och att du vill gå till botten med underliggande beteenden och drivkrafter som bidrar till användarupplevelsen. Vi tror att du är en relationsbyggare som bygger broar till olika avdelningar och produktområden.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort på Arbetsförmedlingens huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-18. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Backend-utvecklare (.NET)

Ansök    Okt 24    Arbetsförmedlingen    Backend-utvecklare
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad. Enhetens uppdrag Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som ko... Visa mer
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt.

Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi backend-utvecklare som vill vara med och påverka genom att utveckla våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad.

Enhetens uppdrag
Vi på Enheten Fristående aktörer jobbar med ett strategiskt viktigt verksamhetsområde som kommer utgöra en stor del av myndighetens framtida uppdrag. Vi skapar den digitala infrastrukturen, en ny mötesplats för våra fristående aktörer, arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare med mål att fler människor ska rustas och matchas för jobb.

Beskrivning av tjänsten
Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster nära användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss!

Du kommer att ingå i ett agilt systemutvecklingsteam som tar ansvar för utveckling, drift och förvaltning av sin produkt. Det är ett tvärfunktionellt team som består av produktägare, utvecklare, testare, Business analyst och UX-designer. Teamet arbetar nära varandra i det dagliga arbetet och ser till att hjälpa varandra att lyckas. Som utvecklare hos oss är din primära uppgift att tillsammans med ditt team delta i och utveckla nya lösningar som skapar värde för våra användare (fristående aktörer), så att de i sin tur kan leverera högsta effekt på Arbetsmarknaden.

Teamet arbetar 51% på kontoret och 49% hemma och trivs med det, då det skapar en balans mellan individuellt fokus samt gemensamt skapande för att ta sig an problem och utmaningar samt för att bygga relationer och utvecklas som team.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Eftergymnasial utbildning med datainriktning, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Minst 5 års aktuell erfarenhet av arbete i .NET och utveckling av webbtjänster
- Minst 5 års aktuell erfarenhet av arbete i C#
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat med och utvecklat REST API-e
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat i xUnit, NUnit eller annat ramverk för enhetstester
- Aktuell erfarenhet av utveckling och metoder i autonoma agila utvecklingsteam (ex. Scrum)
- Aktuell erfarenhet av Oracle databas eller andra relationsdatabaser
- Erfarenhet av Docker, Kubernetes eller Openshift
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)  

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av ActiveMQ eller liknande meddelande/köhanterare
- Erfarenhet av Elastic Search, Linux (bash) och att skriva enhetstester
- Erfarenhet av GitOps t.ex ArgoCD
- Kunskap och praktisk erfarenhet av DevOps, CI/CD-verktyg och pipelines, t.ex Tekton eller motsvarande
- Erfarenhet av teknikerna/verktygen, Jira, Confluence, bitbucket 

Vem söker vi
Vi tror att du är en problemlösande person som värdesätter lagarbete och agilt arbetssätt. Du tycker om att samarbeta tätt tillsammans med andra för att teamet ska lyckas med sitt mål. Som person är du engagerad och nyfiken inför uppdragets behov och strävar efter att leverera bästa resultat varje gång. Du har även förmåga att jobba strukturerat och dokumentera lösningsförslag och lösningar samt ta ansvar för kvalitén på kod och driftsdokumentation.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-23. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Systemutvecklare inom Java till Arbetsförmedlingen

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjä... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.

Enheten Digitala beslut och ärenden arbetar med att utveckla arbetsförmedlarens olika systemstöd med fokus på att arbeta mer ärendeindelat. Vi har ett ärendehanteringssystem för specialister som är utvecklat i Java som nu behöver fler utvecklare. Vi är idag ca 100 personer på enheten och 25 personer i sektionen uppdelat på 3 team. Du kommer ingå i ett mindre team på 6 personer med nära kontakt med användarna även om de sitter på olika orter i Sverige. Vi är ett glatt och trevligt team som har roligt ihop och hjälper och stöttar varandra. Vi samarbetar även gärna och ofta med andra team och funktioner inom organisationen och releasar mindre leveranser ofta och kontinuerligt.

För att vi ska vara framgångsrika och lyckas med vårt uppdrag har vi en stark tro på att leverera iterativt och att lära oss på vägen. Vi har basen i Scrum och inspireras av SAFe-ramverket.

 
Vem söker vi
Som medarbetare på IT kommer du att vara en viktig spelare i arbetet med att transformera myndigheten med hjälp av ny teknik. I arbetet ingår att kontinuerligt förbättra arbetssätt, processer, metoder och verktyg. Du har god förmåga att driva arbetet mot uppställda mål i nära samarbete med övriga inom utveckling och test, samt även mot plattformar och infrastruktur. Arbetet sker i en omfattande teknisk miljö med många systemintegrationer i ett modernt IT-landskap. Här får du vara med och utforma din egen roll, hitta din egen plats och skapa ditt eget bidrag inom organisationen.

 
Grundläggande kvalifikationskrav
- Erfarenhet av MVC, Windows, Java EE, , REST/SOAP, JPA, JBoss/Wildfly, ActiveMQ, Oracle DB, Maven, JUnit, Linux, Jira, Jenkins, och Git, ORM
- Erfarenhet av Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)
- Erfarenhet av integrationsplattformar
- Erfarenhet av frontend: JavaScript, html, CSS/SASS, , Angular JS
- Erfarenhet av Openshift - Docker och Kubernetes
- Kunskap om (MN1) Test (enhetstest, funktionstest, testdriven utveckling, testautomatisering) t.ex. Cypress, Selenium.

Övriga meriter

- Erfarenhet av komplexa system med omfattande integrationer
- Erfarenhet av att jobba inom DevOps i stora Unix/Linux-miljöer med många utvecklingsteam
- God kännedom om utveckling av system med rest/soap-integrationer
- Arbete i statlig myndighet

 
Vem är du
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 
Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-20. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Seniora backendutvecklare till Arbetsförmedlingen

Ansök    Okt 23    Arbetsförmedlingen    Backend-utvecklare
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. Ju fler och bättre lösningar och tjänster vi kan erbjuda digitalt desto bättre kan vi stimulera Sveriges arbetsmarknad. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi nu Seniora backendutvecklare (både Java och .NET) som vill vara med och påverka genom att förnya våra digitala tjänster. Det du... Visa mer
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt.

Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. Ju fler och bättre lösningar och tjänster vi kan erbjuda digitalt desto bättre kan vi stimulera Sveriges arbetsmarknad. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi nu Seniora backendutvecklare (både Java och .NET) som vill vara med och påverka genom att förnya våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad.

Brinner du för utveckling och ny teknik, vill du bryta ny mark och vara med på en häftig digital transformation? Då har du hittat din drömutmaning!

Vad gör vi hos oss?
Vi bygger Sveriges bästa självservicetjänster för över en miljon användare och vi behöver din hjälp.

Vår avdelning ansvarar för strategi och utveckling av Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Inom våra enheter arbetar vi med design och användarupplevelse av våra digitala tjänster för Arbetsförmedlingens kunder.

Våra självservicetjänster består bland annat av digital inskrivning, platsbanken, webbplatsen, karriärvägledning, en personlig profil samt möjlighet att planera och rapportera aktiviteter. Vi har också team som jobbar med att automatisera processer med hjälp av digitala beslut. Just nu står vi inför ett stort arbete där vi ska containerisera våra applikationer.

Beskrivning av tjänsten
Du kommer som utvecklare att jobba i utvecklingsteam tillsammans med andra utvecklare, UX, test, Scrum master och produktägare.

Vi arbetar med den senaste tekniken och satsar på de bästa förutsättningarna för våra utvecklingsteam. Vi sitter i nya fräscha lokaler med möjlighet till aktivitetsanpassat arbete.

Grundläggande krav för tjänsten
- Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet som backendutvecklare
- Relevant högskoleutbildning i systemutveckling eller motsvarande YH-utbildning
- Goda kunskaper av/inom systemutveckling i Java EE och/eller C# Microsoft .NET
- Erfarenhet/kunskap om Kubernetes, Docker eller andra Containerlösningar
- Erfarenhet/kunskap om programmering/utveckling av distribuerade system
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)

 
Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av Devops-utveckling
- Har arbetat med Git (Bitbucket), Jira, Confluence
- Insikt/erfarenhet av Testautomatisering
- Erfarenhet av Angular och/eller React, Typescript
- Tar ansvar för kodkvalitet och driftsdokumentation
- Förmåga att jobba strukturerat och dokumentera lösningsförslag och lösningar

 
Vem är du
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen. För att trivas hos oss är du ödmjuk och öppen för att jobba i team. Du är kommunikativ och har förmågan att skapa goda relationer inom och utanför teamet. Du tycker om att samla och dela med dig av information, kunskap och erfarenheter. Ditt intresse för backend-utveckling gör att du är van att ständigt arbeta med förbättringar och tycker om förändring samtidigt som du har fokus på leverans och att få saker gjorda. Du tar egna initiativ och är inte rädd för att kavla upp ärmarna.

Framför allt tycker du det är roligt att skapa kod och lösa problem!

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-30. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Sektionschef till Sektionen Personal och HR, Myndighetsgemensam IT

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Enhetens uppdrag Enheten HR, Kommunikation & Processtöds uppdrag är att driva myndighetens inre effektivitet (extra fokus på HR, Kommunikations, Processtöds- & automationsfrågor). ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

Enhetens uppdrag
Enheten HR, Kommunikation & Processtöds uppdrag är att driva myndighetens inre effektivitet (extra fokus på HR, Kommunikations, Processtöds- & automationsfrågor). Vårt fokus är bland annat att förenkla och förbättra för alla som jobbar på eller för myndigheten så att de på ett ännu bättre sätt ska kunna ägna sig åt det viktiga värdeskapande arbetet med kunden i fokus. Vi jobbar hårt med sömlösa flöden i fokus, oavsett bakomliggande teknik!

Sektionens uppdrag
Sektionen Personal och HR ansvarar för myndighetens produkter och applikationer som ligger till grund för alla HR-processer och hur vi skapar den bästa chefs och medarbetarupplevelsen inom hela värdeflödet ”From hire to retire”. 

Vi driftar och utvecklar IT tjänster inom hela HR livscykeln. Detta gäller lösningar/system för rekrytering, onboarding, kompetensutveckling, lön och förmåner till offboarding. Dessutom ansvarar sektionen och den underliggande produkten för hantering av masterdata för medarbetare, organisation samt myndighetens jobb och rollstandard.

Vi jobbar både med att utveckla och förvalta myndighetens flöden. Självklart görs detta i tätt samarbete med HR-avdelningen och andra intressenter. 

På Arbetsförmedlingen tillämpar vi produktstyrning och vi definierar en produkt som en samling verksamhetsförmågor. 

Sektionschefens uppdrag och ansvar
Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Som sektionschef har du även ett leveransansvar för drift och utveckling av de plattformar och produkter som ingår i området. 

Sektionen består av anställda och konsulter i roller som tex produktansvarig, produktägare samt utvecklare (Servicenow & Java med flera). I uppdraget ingår budget-, leverans- och personalansvar för ca 15-18 medarbetare samt ansvar för leverantörsstyrning då produkterna till stor del består av inköpta standardprodukter och tjänster på marknaden. 

Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion/enhet och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap. Som sektionschef är du även intressentansvarig på IT för HR-avdelningen.

Kvalifikationer
Skallkrav

- Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) i minst 6 månader inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet

Eller:

- Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Dessutom vill vi att du har:

- Relevant IT-utbildning (systemvetenskaplig el liknande) och/eller arbetslivserfarenhet inom området (som av arbetsgivaren bedöms likvärdig)
- Aktuell erfarenhet av chefskap/ledarskap inom IT-verksamhet (som innefattat budget-, personal- och resultatansvar) 
- En god förståelse för- och erfarenhet av arbete med HR-flöden från ett IT-perspektiv
- Dokumenterad erfarenhet av att bygga partnerskap, skapa välfungerande högpresterande team samt hantera konflikter
- Mycket god förståelse för- och dokumenterad erfarenhet av att arbeta utifrån agila arbetssätt
- Mycket god kommunikativ förmåga och flytande i svenska i både i tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av att leda utveckling i en produktorganiserad verksamhet
- Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
- Dokumenterad erfarenhet av ServiceNow som plattform och modulerna HRSD/Manager hub

Du behöver ha förmågan att omsätta uppdrag och mål i konkreta insatser och leveranser. Vidare behöver du kunna vara visionär och skapa långsiktiga målbilder för ditt område i samarbete med övriga i sektionen samt våra intressenter.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Placeringsorten är Stockholm/Solna. Vissa medarbetare på sektionen sitter inte i Stockholm vilket innebär visst distansledarskap. 

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Du får intern grundutbildning, möjlighet till kompetensutveckling, friskvård, förmånliga semesteravtal samt andra förmåner. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-06

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut. Visa mindre

Produktansvarig till sektion Design och Arbetssätt

Ansök    Okt 11    Arbetsförmedlingen    Systemansvarig
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vilka är vi?
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 – en reformerad myndighet med ett tydligare fokus.

För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.

Vi är en sektion med 17 medarbetare som jobbar med Designssystem och Agil/DevOps coachning samt agila verktygsstöd. I teamet Designssystem gillar vi att lösa problem tillsammans och lära av varandra.

Som ett led i vår digitaliseringsresa gör vi nu en ökad satsning på området Agilt verktygsstöd. Målgrupp för produkten är våra utvecklingsteam och deras upplevelse i sin utveckling. Vi jobbar idag med Atlassianplattformen med Jira, Confluence och Bitbucket. Arbetet innebär ett nära samarbete mellan agila och DevOps coacher som finns på sektionen. Produkten ingår i ett nyskapat produktområde, Agile and DevOps enablement där tre andra produkter ingår. Vi gör nu en satsning för att skapa ett mer gemensamt arbetssätt inom utvecklingsteamen så vi kan samarbeta bättre och mer effektfullt nå våra mål och göra nytta för våra kunder.

 
Beskrivning av tjänsten
Som Produktansvarig kommer du att leda och driva utvecklingen inom detta område. Du har stora möjligheter att påverka och skapa nytta för våra medborgare och kunder då vi befinner oss i en kraftig förnyelsefas. Du leder livscykelhanteringen på ett strategiskt och taktiskt plan. Du visar vägen framåt och har en förmåga att omsätta ord till handling tillsammans med både interna och externa partners.

Du har det övergripande ansvaret för användarupplevelse, produktutveckling, kvalitet och leverans, och att arbeta fram strategier och planer som möter både verksamhetens mål och våra användares förväntningar på både kort och lång sikt. Du prioriterar den utveckling och de förändringar som ger mest kund- och verksamhetsnytta och bästa möjliga användarupplevelse.

Som Produktansvarig jobbar du i nära samarbete med många andra roller och funktioner i myndigheten som till exempel andra produktansvariga, produktägare, förändringsledare, UX, utvecklingsteam och lösningsarkitekter. 

 
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort intresse för förändringsarbete, digital transformering, samarbete över gränser, och som trivs med att jobba i en miljö där inte en dag är den andra lik. Du vill leda utvecklingen av nya lösningar och är genuint intresserad av modernt ledarskap, samt av att bygga upp effektiva team. Du är en kommunikativ och relationsskapande person. Du sätter alltid kunden/användaren och dess behov främst, och har detta som utgångspunkt i ditt arbete.

Som medarbetare hos oss behöver du snabbt kunna sätta dig in i nya sammanhang och lära dig de nya tekniker som behövs. Du kommer snabbt igång och är inte rädd för nya utmaningar. Eftersom stor del av jobbet utförs hemifrån, är det extra viktigt att du är framåt och har en vana att interagera med nya kollegor, team och användare via digitala lösningar.

 
Grundläggande kvalifikationskrav
- Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller ekonomi, eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av arbete med produktledning, projektledning, verksamhetsutveckling eller IT-utveckling
- Mycket god förmåga att i tal och skrift kommunicera på svenska

 
Övriga meriter
- Erfarenhet från att ha arbetat i en större organisation eller inom offentlig sektor
- Erfarenhet av att leda team
- Erfarenhet av att arbeta med lösningar med flera intressenter som har olika behov

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 
Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-01. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Sektionschef till Program och insatser

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Arbetsförmedlingen, Enheten Arbetsmarknadsinsatser
Enhetens uppdrag
Enheten Arbetsmarknadsinsatser är en av tre enheter inom Avdelningen Stärka förutsättningar, Verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad.

Enhetens övergripande ansvar är att tillsammans med myndighetens övriga delar utveckla och följa genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Fokus för enhetens arbete är att skapa förutsättningar för arbete genom att identifiera behov av stöd och insatser utifrån den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, förebygga och bryta långtidsarbetslöshet, sörja för korrekt ärendehandläggning och trygga förutsättningar. Enheten består av cirka 45 medarbetare.

Enheten består av tre sektioner. Sektionen Program och insatser har särskilt ansvar för program, ramprogram och insatser. Sektionen verkar för enhetliga processer och korrekt ärendehandläggning. Sektionens expertis bidrar även till att stärka utrikesfödda arbetssökandes förutsättningar att komma ut i arbete och studier. Verksamhetsutveckling och förändringsarbete är en naturlig del av arbetet inom dessa områden för att möta de politiska förväntningarna på myndigheten och samtidigt leva upp till de krav och uppgifter som ställs på myndigheten.

 

Sektionschefens uppdrag och ansvar
Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egna sektion. Som sektionschef hanterar du både strategiska och operativa frågor så det är en fördel om du har arbetar med båda perspektiven i en organisation. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med övriga sektionschefer att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

 

Kvalifikationskrav
- Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) i minst 6 månader inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet.

eller:

- Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

samt:

- Akademisk utbildning om minst 120/180hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
- Erfarenhet från arbete inom offentlig sektor
- Erfarenhet av utvecklingsarbete/arbete på strategisk nivå
- Aktuell erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete och verksamhetsutveckling
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

 

Övriga meriter för tjänsten
- God kännedom om Arbetsförmedlingens organisation och uppdrag
- God kännedom om arbetsmarknadspolitiska program
- Erfarenhet av arbete med utrikesfödda
- Erfarenhet av att hantera media/press

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

 

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

 

Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning

Placering: Solna eller efter överenskommelse.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats www.arbetsformedlingen.se

 

Ansökningsprocess
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-05.

Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 46

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

 

 

 

 

 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Platform Engineer till DevOps plattform

Vilka är vi Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet. CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och... Visa mer
Vilka är vi

Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet.

CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och dess delar i linje med den roadmap vi sätter.

Vi tar oss an komplexa problem tillsammans, vi gillar att lära av varandras kompetenser och vi sätter värde på att ha humorn med oss varje dag. Då och då gör vi aktiviteter utanför jobbet eller går på någon Kubernetes-relelaterad konferens ihop.

På jobbet är det stundtals intensivt för vi är hängivna att vara möjliggörare och stötta utvecklingsteamen med alla deras utmaningar. Vår containerplattform används av ca 50 utvecklingsteam och ca 200 egenutvecklade applikationer i dagsläget.

Vårt erbjudande

Nu söker vi 1-2 Linux-kunniga Platform Engineers till CI/CD DevOps-teamet.

Du kommer att arbeta med vår OpenShift Container Plattform och alla dess delar. Exakt vilka delar kan du påverka själv beroende på dina tidigare erfarenheter eller vad du vill lära. Det finns mycket att välja mellan för i arbetet ingår allt ifrån administration (drift) av befintlig miljö till nyutveckling, dvs att vara med och designa, expandera och förbättra plattformen med nytt.

Du kommer att ingå som lagspelare i CI/CD DevOps-teamet och i mån av tid arbeta applikationsnära och stötta utvecklingsteamen, men främst arbeta plattformsnära i samarbete med organisationens Infra/Datacenter-enhet.

Förutom egenutvecklade applikationer har vi även Commercial of the Shelf-applikationer på Openshift. Vi behöver bygga ut plattformen och onboarding-rutinerna för att kunna hantera även dem. Det vi också gör framåt är att automatisera ännu mera då vi jobbar enligt GitOps-principen och vi strävar efter bättre Developer experience.

Vi erbjuder utbildning i enlighet med din utvecklingsplan, förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.

Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning som dataingenjör, systemvetare eller arbetslivserfarenhet som motsvarar utbildning
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)
- Flerårig arbetslivserfarenhet av Linux, gärna RHEL eller dess derivat.
- Arbetslivserfarenhet av Kubernetes, gärna OpenShift
- Flerårig arbetslivserfarenhet av scriptprogrammering, t ex Bash, Python, Golang, Ansible (det viktiga är inte vilka språk, utan att du har förmågan att sätta dig in i vad som landar i ditt knä)

Meriterande kvalifikationskrav

- Erfarenhet av nätverksarkitektur, gärna Cisco ACI
- Erfarenhet av verktygen Tekton, ArgoCD, Quay, Maven, Nexus, Prometheus, Docker, Grafana, eller liknande
- Erfarenhet av dockerfiles, BuildConfigs/DeploymentConfigs, eller liknande
- Erfarenhet av drift enligt ITIL
- Relevanta certifieringar

Utöver ovan kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med
Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vem är du

Det viktigaste för oss är att du har en vilja att lära dig nya tekniker och tycker om att lösa problem både själv och tillsammans med andra. Känner du att du vill ingå i ett betydelsefullt team som bygger myndighets-Sveriges förmodligen bästa lösning och inspireras av ständigt nya utmaningar? Då är det här jobbet som Platform Engineer perfekt för dig.

Du har lätt för att arbeta självständigt och är en utpräglad lagspelare med hög motivation. Du är initiativtagande, självgående och lösningsorienterad samt naturligt nyfiken på området som gör att du är van att följa trender inom Kubernetes, DevOps och GitOps. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att kommunicera. För att lyckas i denna roll tror vi att du är lika mycket tekniker som människo-människa.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Om tjänsten

Vi söker 1-2 Platform Engineers. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse som inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna med möjlighet till visst distansarbete.

Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och våra IT-uppdrag på https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-med-it-hos-arbetsformedlingen

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-25.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. 

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen Visa mindre

DevOps Engineer till DevOps plattform

Vilka är vi Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet. CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och... Visa mer
Vilka är vi

Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet.

CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och dess delar i linje med den roadmap vi sätter.

Vi tar oss an komplexa problem tillsammans, vi gillar att lära av varandras kompetenser och vi sätter värde på att ha humorn med oss varje dag. Då och då gör vi aktiviteter utanför jobbet eller går på någon Kubernetes-relelaterad konferens ihop.

På jobbet är det stundtals intensivt för vi är hängivna att vara möjliggörare och stötta utvecklingsteamen med alla deras utmaningar. Vår containerplattform används av ca 50 utvecklingsteam och ca 200 egenutvecklade applikationer i dagsläget.

Vårt erbjudande

Nu söker vi 1-2 applikationsnära DevOps Engineers till CI/CD DevOps-teamet.

Du kommer att arbeta som stödpelare till de utvecklingsteam som dagligen utvecklar och deployar sina applikationer i containerplattformen. Många är nya med containertekniken och glada för kunskapsstödet de får. Stödet rör bl a utveckling av nya pipelines, rättning, konfigurationer, felsökning och kräver en bred förståelse för olika slags applikationer.

Du kommer att arbeta med vår OpenShift Container Plattform och alla dess delar. Exakt vilka delar kan du påverka själv beroende på dina tidigare erfarenheter eller vad du vill lära. Det finns mycket att välja mellan för i arbetet ingår allt ifrån administration (drift) av befintlig miljö till nyutveckling, dvs att vara med och designa, expandera och förbättra plattformen med nytt.

Förutom egenutvecklade applikationer har vi även Commercial of the Shelf-applikationer på Openshift. Vi behöver bygga ut plattformen och onboarding-rutinerna för att kunna hantera även dem. Det vi också gör framåt är att automatisera ännu mera då vi jobbar enligt GitOps-principen och vi strävar efter bättre Developer experience.

Vi erbjuder utbildning i enlighet med din utvecklingsplan, förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.

Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning som dataingenjör, systemvetare eller arbetslivserfarenhet som motsvarar utbildning
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)
- Arbetslivserfarenhet av Kubernetes, gärna OpenShift
- Flerårig arbetslivserfarenhet av scriptprogrammering, t ex Bash, Python, Golang, Ansible
- Arbetslivserfarenhet av verktygen Tekton, ArgoCD, Quay, Maven, Nexus, Prometheus, Docker, Grafana, eller liknande

Meriterande kvalifikationskrav

- Erfarenhet av Linux, gärna RHEL
- Erfarenhet av drift enligt ITIL
- Erfarenhet av agila arbetssätt och metoder
- Relevanta certifieringar

Utöver ovan kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med
Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vem är du

Det viktigaste för oss är att du har en vilja att lära dig nya tekniker och tycker om att lösa problem både själv och tillsammans med andra. Känner du att du vill ingå i ett betydelsefullt team som bygger myndighets-Sveriges förmodligen bästa lösning och inspireras av ständigt nya utmaningar? Då är det här jobbet som DevOps Engineer perfekt för dig.

Du har lätt för att arbeta självständigt och är en utpräglad lagspelare med hög motivation. Du är initiativtagande, självgående och lösningsorienterad samt naturligt nyfiken på området som gör att du är van att följa trender inom Kubernetes, DevOps och GitOps. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att kommunicera. För att lyckas i denna roll tror vi att du är lika mycket tekniker som människo-människa.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Om tjänsten

Vi söker 1-2 DevOps Engineers. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse som inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna med möjlighet till visst distansarbete.

Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och våra IT-uppdrag på https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-med-it-hos-arbetsformedlingen

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-25.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. 

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen Visa mindre

Driven systemutvecklare PEGA

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt, skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt och inte minst, har kul medan vi gör det! Vill du bli en av oss och bygga den nya Arbetsförmedlingen? Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på framtiden för att bli en effektivare myndighet med ett ty... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa.

Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt, skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt och inte minst, har kul medan vi gör det!

Vill du bli en av oss och bygga den nya Arbetsförmedlingen?

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på framtiden för att bli en effektivare myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster och våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten från grunden - en resa som är både spännande, utmanande och väldigt rolig!

Om tjänsten
Som Pega utvecklare på Arbetsförmedlingen kommer du att ingå i ett av våra agila team som ansvarar för att implementera ett ärendehanteringssystem baserat på Pega Case Management plattformen. Detta system utnyttjas av tusentals handläggare dagligen och är på väg att ersätta vårt gamla ärendehanteringssystem som har varit i drift sedan mitten av 90-talet.

Din uppgift kommer vara att bygga ut implementationen av komponenterna Pega Rules Engine och Pega Decision Hub. Regelmotorn hanterar våra affärs, flödes och valideringsregler medan Beslutsnavet automatiserar beslutsfattandet med hjälp av beslutsregler och tabeller samt optimerar beslutsprocessen genom att analysera data och användningsmönster. Ditt arbete kommer att hjälpa Arbetsförmedlingen att förbättra upplevelsen för arbetssökande och uppnå bättre resultat. Detta genom att fatta välgrundade och rättssäkra beslut om stödinsatser i realtid så att våra kunder får den hjälp de behöver och har rätt till.

För att accelerera leveransen av Pega applikationer kommer du att hjälpa till att automatisera distributionsprocessen med Pega Deployment Manager. Övervakning av produktionssatta features görs med hjälp av Predective Diagnostic Cloud, vilket sköts av ett annat team.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Du har någon form av eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, informationssystem eller relaterat område
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av Pega Rules Engine där du har utformat och hanterat affärsregler och logik inom Pega-applikationer
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av Pega Decision Hub där du har definierat och implementerat beslutsregler och beslutstabeller
- Kunskap att konfigurera och använda Pega Deployment Manager för att automatisera bygg- och distributionsprocesser inom Pega-miljöer
- Du behärskar engelska flytande i tal och skrift

 

Övriga meriter för tjänsten
- Arbetat med dataanalys för att optimera beslutsregler och processer inom Pega
- Erfarenhet av att integrera Pega-applikationer med externa system och tjänster
- Arbetat med datamodellering
- Är certifierad Pega System Architect eller högre
- Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Utöver tekniska färdigheter är du en person som trivs med att samarbeta med andra, tar initiativ till förbättringar, anpassar dig till förändringar samt stimuleras av att ta ansvar för att leverera dina åtaganden med hög kvalitet och noggrannhet.

Vårt erbjudande
Anställningsformen är tillsvidare på heltid, med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Placering på Arbetsförmedlingens nybyggda huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans.

På Arbetsförmedlingens IT-avdelning finner du en mycket stimulerande arbetsplats med ett meningsfullt syfte, moderna teknikval och starkt fokus på kultur och förnyelse. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling, genom kurser, konferenser och återkommande team-träffar där vi delar med oss av kunskaper och erfarenhet.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans skapar vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-25.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsidahttps://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss
Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Kravanalytiker i Pega

Ansök    Okt 10    Arbetsförmedlingen    Kravanalytiker
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vi söker nu fler kravanalytiker i Pega som vill vara med och göra verklig skillnad. Vilka är vi På avdelningen Digitala arbetsförmedlingsstöd på verksamhetsområde IT är vi cirka 300 personer som arbetar ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vi söker nu fler kravanalytiker i Pega som vill vara med och göra verklig skillnad.

Vilka är vi
På avdelningen Digitala arbetsförmedlingsstöd på verksamhetsområde IT är vi cirka 300 personer som arbetar med att designa och utveckla de bästa digitala lösningarna för framtidens arbetsförmedling. Vi befinner oss mitt i en spännande och viktig digital transformation.

Som kravanalytiker i Pega kommer du att vara en del av ett team som fokuserar på att utveckla vårt nya beslut- och ärendehanteringssystem i Pega till våra interna användare, främst arbetsförmedlare.

Vi tillämpar produktstyrning och arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Vår utveckling sker i utvecklingståg och vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss.

Vilken blir din roll?
Vi söker ett antal erfarna kravanalytiker för att förstärka våra team som jobbar i Pega. Som kravanalytiker kommer du att ha en nyckelroll i att utveckla och leverera högkvalitativa lösningar inom Pega-plattformen. Du kommer att samarbeta nära produkt- och byggstensägare, utvecklingsteam och verksamhet. Om du har erfarenhet som kravanalytiker utan erfarenhet av Pega erbjuder vi dig utbildning som business architect i Pega när du blivit anställd.

För att lyckas i rollen ska du analysera, kartlägga och specificera behov i samarbete med olika intressenter och samarbetspartners, både från verksamhet och it. Du har förmågan att dokumentera behov som krav självständigt och i samarbete med andra. Du ansvarar för att behoven är nedbrutna och strukturerade på en lämplig nivå för att påbörja utveckling. Det är därför viktigt att du också samarbetar nära med teamet.

Du ska också följa upp acceptanskriterier för att säkerställa att krav och behov uppfylls på ett effektivt sätt. Dessutom vill vi gärna att du kan delta och bidra vid incidenthantering.

Du har kunskap och erfarenhet av metoder för kravinsamling och förståelse för olika modeller som process-, begrepps- och informationsmodeller.

Du ska ha förmågan att sammanställa resultat och presentera dem på ett sätt som tillfredsställer olika målgruppers behov av information och dialog.

Du har en gedigen erfarenhet inom facilitering och är skicklig på att leda effektiva möten och workshops med klara syften och mål. För oss är det viktigt att du är en pedagogisk kommunikatör.

Vi söker efter en ansvarsfull och kommunikativ person som gillar att jobba i team. Du är prestigelös, nyfiken och vill lära dig nytt. Du har förmågan att se helheten samtidigt som du kan fånga detaljerna. Du har ett strukturerat arbetssätt, är flexibel och lösningsorienterad.

Grundläggande kvalifikationskrav
- Relevant eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av rollen som kravanalytiker eller liknande roller
- Erfarenhet av arbete enligt agila arbetsmetoder
- Erfarenhet av att facilitera workshops och hålla i möten
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Övriga meriter
- Erfarenhet av rollen som business architect i Pega
- Har PCBA-certifikat och/eller en eller flera påbyggnadscertifieringar utöver PCBA-certifiering
- Erfarenhet av roller som it-projektledare, teknisk projektledare eller liknande roller
- Erfarenhet av utveckling i stora och tekniskt komplexa organisationer
- Erfarenhet av processmodellering och modelleringsverktyg
- Erfarenhet av Jira och Confluence
- Certifierad inom SAFe och/eller har arbetat enligt SAFe i en större organisation

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och ser fram emot att välkomna dig som vill vara med och skapa samhällsnytta och brinner för att ta fram riktigt bra digitala användarupplevelser.

Vårt erbjudande
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna.

Vi erbjuder marknadsmässig lön, ett stort mått av frihet där du själv planerar ditt arbete och får möjlighet till bra balans mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att jobba upp till 49% på distans.

Vi satsar på dig som anställd och erbjuder bland annat kompetensutveckling, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, föräldralön, förmånliga semesteravtal och flextid. Mer information om vad vi erbjuder hittar du här: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/vi-erbjuder

Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-06. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Senior analytiker riskbaserat kontrollarbete

Ansök    Okt 10    Arbetsförmedlingen    Statistiker
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag
Enheten Uppföljning och kontroll är en del av Ekonomiavdelningen och vi ansvarar för att samordna myndighetens arbete mot felaktiga utbetalningar, välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet.

Vi bidrar till ett riskbaserat och effektivt kontrollarbete i hela myndigheten. Enheten arbetar för att upptäcka, utreda och följa upp felaktiga utbetalningar, beivra bidragsbrott och bedrägerier samt återkräva felaktigt utbetalda ersättningar till arbetsgivare och arbetssökande. Enheten består av fem sektioner med drygt 100 medarbetare främst lokaliserade i Falun, Kalmar och Solna.

Till sektionen Urvalsanalys söker vi nu en senior analytiker.

Beskrivning av tjänsten
I rollen som analytiker på Ekonomiavdelningen kommer du främst att tillsammans med andra analytiker, eller självständigt, ta fram riskbaserade modeller och urval för utredning/kartläggning inom området motverka och upptäcka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott samt att genomföra riskanalyser inom området. Du kommer att arbeta med hela processen, från planering till genomförande och uppföljning. I rollen ingår det även att leda uppdrag/initiativ, skriva rapporter och hålla presentationer, vidareutveckla och förfina våra processer och rutiner. Du kommer att ha ett nära samarbete med beställare och mottagare av uppdragen för att säkerställa en kvalitativ och effektiv process samt ansvara för att driva vår utveckling mot machine learning och datavisualisering.

Grundläggande krav för tjänsten
- Akademisk utbildning inom samhälls- eller naturvetenskap, eller annan relevant utbildning eller kvalifikationer som vi bedömer likvärdiga.
- Erfarenhet av arbete med och utföra statistiska analyser i t.ex. Python,
- Erfarenhet av och goda kunskaper om utveckling, produktionssättning och uppföljning av prediktiva modeller och machine learning
- Erfarenhet av att hantera och bearbeta registerdata eller andra stora datamängder samt kombinera data från olika källor
- Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt

Meriterande för tjänsten
- Erfarenhet från att arbeta med versionshantering i Git/Bitbucket
- Har forskarutbildning eller flerårig erfarenhet av avancerat utrednings-/analysarbete
- Erfarenhet av verksamhetsutveckling.

Personliga egenskaper
Det är av stor vikt att du har en god problemlösande analysförmåga och därmed är bra på att fånga behov och förstå komplexa problem samt hitta lösningar. Du är prestigelös och positiv, kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt, är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du har därtill god kommunikativ förmåga i såväl tal som i skrift. 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap där medarbetaren;

- tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Placeringsort Solna eller Kalmar. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning om du inte redan har en tillsvidareanställning på myndigheten.

Eftersom befattningen är säkerhetsskyddsklassad enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer du att bli föremål för registerkontroll. Det innebär bland annat att du måste vara svensk medborgare för att kunna få tjänsten.

Vi har goda förmåner med möjlighet till distansarbete, bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid och friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-31.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Analytiker riskbaserat kontrollarbete

Ansök    Okt 10    Arbetsförmedlingen    Statistiker
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag
Enheten Uppföljning och kontroll är en del av Ekonomiavdelningen och vi ansvarar för att samordna myndighetens arbete mot felaktiga utbetalningar, välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet.

Vi bidrar till ett riskbaserat och effektivt kontrollarbete i hela myndigheten. Enheten arbetar för att upptäcka, utreda och följa upp felaktiga utbetalningar, beivra bidragsbrott och bedrägerier samt återkräva felaktigt utbetalda ersättningar till arbetsgivare och arbetssökande. Enheten består av fem sektioner med drygt 100 medarbetare lokaliserade främst i Falun, Kalmar och Solna.

Till sektionen Urvalsanalys söker vi nu en analytiker.

Beskrivning av tjänsten
I rollen som analytiker på Ekonomiavdelningen kommer du främst att tillsammans med andra analytiker, eller självständigt, ta fram riskbaserade modeller och urval för utredning/kartläggning inom området motverka och upptäcka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott samt att genomföra riskanalyser. Du kommer att arbeta med hela processen, från planering till genomförande och uppföljning. I rollen ingår det även rapportskrivning, presentationer och att leda uppdrag/initiativ. Du kommer att ha ett nära samarbete med beställare och mottagare av uppdragen för att säkerställa en kvalitativ och effektiv process.

Grundläggande krav för tjänsten
- Akademisk utbildning inom statistik, data science eller annan utbildning/andra kvalifikationer som vi bedömer likvärdiga.
- Goda kunskaper om, och erfarenhet av, arbete med och utföra statistiska analyser i t.ex. Python.
- Erfarenhet av och goda kunskaper om utveckling, produktionssättning och uppföljning av prediktiva modeller
- Erfarenhet av att hantera och bearbeta registerdata eller andra stora datamängder samt kombinera data från olika källor.

Meriterande för tjänsten
- Erfarenhet från att arbeta med versionshantering i Git/Bitbucket
- Erfarenhet av machine learning och/eller datavisualisering
- Erfarenhet av arbete vid statlig myndighet.

Personliga egenskaper
Du är prestigelös och positiv, kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt, är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du har därtill god kommunikativ förmåga i såväl tal som i skrift. 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap där medarbetaren;

- tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Placeringsort Solna eller Kalmar. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning om du inte redan har en tillsvidareanställning på myndigheten.

Eftersom befattningen är säkerhetsskyddsklassad enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer du att bli föremål för registerkontroll. Det innebär bland annat att du måste vara svensk medborgare för att kunna få tjänsten.

Vi har goda förmåner med möjlighet till distansarbete, bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid och friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-31.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Infrastrukturarkitekt och Produktägare till DevOps plattform

Ansök    Okt 5    Arbetsförmedlingen    Systemansvarig
Sektionens uppdrag Sektionen DevOps plattform ansvarar för att möjliggöra effektiv mjukvaruutveckling på Arbetsförmedlingen genom att erbjuda en modern utvecklings- och driftsplattform baserad på containerteknik. Vidare ansvarar sektionen för flertalet utvecklingsverktyg inklusive att dessa är säkra att använda och ger en bra utvecklarupplevelse. Vi transformerar Arbetsförmedlingens mjukvaruutvecklingsverksamhet in i framtiden, där CI/CD och DevOps är... Visa mer
Sektionens uppdrag

Sektionen DevOps plattform ansvarar för att möjliggöra effektiv mjukvaruutveckling på Arbetsförmedlingen genom att erbjuda en modern utvecklings- och driftsplattform baserad på containerteknik.

Vidare ansvarar sektionen för flertalet utvecklingsverktyg inklusive att dessa är säkra att använda och ger en bra utvecklarupplevelse.

Vi transformerar Arbetsförmedlingens mjukvaruutvecklingsverksamhet in i framtiden, där CI/CD och DevOps är förmågor som våra 50-talet produktutvecklingsteam behöver bemästra.

Sektionens it-leverans är paketerad i en produkt som heter just CI/CD DevOps och vi ser oss som en teknisk förändringsledare i Arbetsförmedlingens digitala transformation.

Produkten och teamet

Produkten CI/CD DevOps sköts operativt av CI/CD DevOps-teamet som med stort mått av självledarskap ansvarar för Arbetsförmedlingens On-prem Cloud-lösning (OpenShift), dvs utvecklings- och driftsmiljöer samt pipelineverktyg för CI/CD-flödet.

CI/CD DevOps-teamet löser dagligen tekniska problem tillsammans, antingen utifrån produktutvecklingsteamens specifika behov, eller utifrån behovet att vidareutveckla vår OpenShift Container Plattform och dess delar i linje med den roadmap vi sätter.

Vårt erbjudande

Nu söker vi en kombination av infrastrukturarkitekt och produktägare till CI/CD DevOps med det viktiga uppdraget att både driva fram infrastrukturella tekniska beslut, och stötta teamet med prioriteringar i det dagliga arbetet.

Som infrastrukturarkitekt arbetar du med att strukturera, designa och optimera IT-landskapet för mjukvaruutvecklingen på Arbetsförmedlingen, där kapacitetsberäkningar och bedöma olika driftsalternativ ingår. Ditt specialistområde är containerteknik och du ansvarar för att hålla infrastruktur och självserviceverktyg uppdaterade i takt med utvecklingen inom Kubernetes-området.

Som produktägare är du operativt ansvarig för drift och utveckling av produkten CI/CD DevOps, genom att leda teamet i de agila ritualerna, bryta ner roadmap till backlog och på olika sätt prioritera och skapa förutsättningar för samarbete mot den gemensamma målbilden. Vidare är du som produktägare en kontaktyta för andra produktägare i organisationen och du behöver både kommunicera och samplanera.

Du har ett tätt samarbete med produktansvarig för CI/CD DevOps. Tillsammans med produktansvarig och sektionschefen analyserar du och beslutar i frågor kring framför allt större teknikval, kring roadmap, samt kring förbättringar som behöver göras för att riskminimera och leva upp till Service Level Agreement.

Vi erbjuder utbildning i enlighet med din utvecklingsplan, förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.

Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis datateknik, systemvetenskap, eller arbetslivserfarenhet som motsvarar utbildning
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)
- Kunskap om molninfrastruktur och hybrida lösningar, inklusive containerteknik och Kubernetes, gärna OpenShift
- Förståelse för olika behov av infrastruktur inom en verksamhets olika delar
- Erfarenhet av ledande roll inom IT, t ex teamledare, projektledare
- Erfarenhet av agilt utvecklingsarbete

Meriterande kvalifikationskrav

- Erfarenhet av arbete som infrastrukturarkitekt
- Certifierande arkitekturutbildning
- Agil produktägarutbildning eller motsvarande

Utöver ovan kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med
Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vem är du

Som person är du engagerad, drivande och systematisk. Du har ett agilt mindset och en god kommunikativ förmåga. Du har en strategisk förmåga och kan strukturerat analysera olika lösningsalternativ. Du är ansvarstagande, kan hantera motgångar med fortsatt fokus på vision och strategi. Du är lyhörd, har lätt för att skapa förtroende, är prestigelös och firar framgångar tillsammans.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Om tjänsten

Tjänsten är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse som inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna med möjlighet till visst distansarbete.

Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och våra IT-uppdrag på https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-med-it-hos-arbetsformedlingen

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-19.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. 

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen Visa mindre

Informationssäkerhetsspecialister

Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vi skall bli Sveriges modernaste myndighet inom Cybersäkerhet. För att lyckas med det söker vi nu specialister till vår enhet som vill vara med och bidra i alla leveranser som sker i myndighetens IT-verksamhet. Om du brinner för informationssäkerhet, g... Visa mer
Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vi skall bli Sveriges modernaste myndighet inom Cybersäkerhet. För att lyckas med det söker vi nu specialister till vår enhet som vill vara med och bidra i alla leveranser som sker i myndighetens IT-verksamhet. Om du brinner för informationssäkerhet, gillar spännande utmaningar och vill jobba med erfarna medarbetare inom informationssäkerhet och juridik så har du hittat rätt. 

Vill du bli en av oss?

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.

Enhetens uppdrag
Enheten Cybersäkerhet och digital tillit stöttar hela myndighetens IT-verksamhet i informations- och IT-säkerhetsfrågor och utvecklar och ansvarar för dess förmåga att förebygga, tillgängliggöra, upptäcka och agera utifrån verksamhetsbaserat risktänkande.

Vi ansvarar för myndighetens säkerhetsplattform med komponenter som stöttar produkter och byggstenar för god systemsäkerhet. Exempel på funktioner i säkerhetsplattformen är autentisering, behörighetshantering, loggning, övervakning men även processer, riktlinjer och verktygsstöd för säkerhetsarbete.

Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetsspecialist hos oss jobbar du i ett team med andra specialister inom cybersäkerhet och juridik. Vi har gjort en stor säkerhetssatsning och har förstärkt vår cybersäkerhetsenhet med ett flertal olika kompetenser och tekniker.

Tillsammans guidar och stöttar ni verksamheten inom informationssäkerhetsområdet genom nyutveckling och förvaltning. Vi utvecklar vår kunskap och arbetssätt kontinuerligt för att hela tiden kunna ge bästa möjliga stöd och nytta till hela myndigheten inom vårt expertområde. Vår filosofi baseras mer på stöd och stöttning, samarbete och förtroende, snarare än på pekpinnar och tvång.

I dina primära arbetsuppgifter ingår bland annat att stötta IT-verksamheten med: 

- Informationsklassning
- Hot- och riskanalyser och implementation av säkerhetsåtgärder
- Utbildning inom informationssäkerhet
- Uppföljning/compliance av informationssäkerhet
- Juridiska frågeställningar, dataskydd/GDPR
- Konsekvens- och laglighetsbedömningar    

 
Vem är du
För att trivas i rollen som informationssäkerhetspecialist/partnerstödjare behöver du vara trygg i din kunskap inom informationssäkerhetsområdet. Du bör vara framåt och driven och kunna ta plats i samarbetet med initiativen. Samtidigt är det väsentligt att vara lyhörd och flexibel, och inta en stöttande roll snarare än en auktoritär "polisiär" inställning. Ett praktiskt och pragmatiskt synsätt är också en fördel. Struktur, ansvarstagande och förmågan att vara lyhörd är ytterligare viktiga egenskaper.

 

Grundläggande kvalifikationskrav
- Kompetens inom IT- och informationssäkerhet, gärna verifierad med relevant certifiering (t.ex. CISSP, CISM e.d.)
- Kunskap om ISO/IEC 27001 och 27002
- Erfarenhet av arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet, gärna i större organisationer under stark förändring
- Kunskap om för området relevanta lagrum, t.ex. GDPR, OSL och PDL
- God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl skriftligt som muntligt

 
Övriga meriter
- Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt inom relevant område
- God förmåga av att leda workshops
- God förmåga att arbeta i stora och komplexa projekt 

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna. Möjlighet att arbeta på distans till viss del finns.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att det för befattningen krävs svenskt medborgarskap.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-11-13. 

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

I denna rekrytering samarbetar vi med?Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Carina Eyoma, mailto:[email protected], 073–0862275.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Vi söker chefsassistent till VO-direktören!

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vilka är vi
Välkommen till möjligheternas arbete! Här är du en nyckelspelare i regeringens uppdrag att skapa en arbetsmarknad som främjar individuell utveckling och tillväxt.

Vi söker en dedikerad chefsassistent som tillsammans med oss vill bidra till att forma Sveriges framtid. Är du redo att vara med? 

Staben inom VO Lokal Arbetsmarknad består av en stabschef, verksamhetssamordnare, controller och chefsassistent, som alla är dedikerade till att stödja vårt verksamhetsområde. Vi ansvarar för att samordna verksamhetsplanering, budgetanalys, mål- och resultatuppföljning samt intern styrning och kontroll. Vi är också ansvariga för att säkerställa smidiga beredningsrutiner, samordna och fördela ärenden och se till att de förbereds noggrant inför behandling av verksamhetsområdesdirektören.

Beskrivning av tjänsten
I rollen som chefsassistent kommer du att vara nära administrativt stöd för verksamhetsområdesdirektören. Detta innebär att du planerar möten, ansvarar för beställningar, skriver protokoll, hanterar kalender- och mötesbokningar samt tar hand om resor och andra arrangemang. Du kommer också att ha ansvar för diarieföring, och för att upprätthålla våra gemensamma SharePoint-sidor. Tillsammans med dina kollegor i staben kommer du att hantera inkommande ärenden, fördela uppgifter och remisser. Du kommer ofta att vara samordnande och driva processer gentemot andra avdelningar och samverkanspartners. 

Vi söker dig som är strukturerad och har en naturlig fallenhet för att stödja andra. Du blir spindeln i nätet och kommer att bygga administrativa rutiner systematiskt. Du är proaktiv, tar ansvar och inriktad på att hitta lösningar. Du trivs med att arbeta självständigt och snabbt. Rollen kräver framförhållning, noggrannhet och hög disciplin.

Grundläggande krav för tjänsten
- Godkänd gymnasieutbildning
- Erfarenhet av arbete som chefsassistent i minst två år
- Mycket goda kunskaper av MS Office
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i svenska

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
- Erfarenhet av diarieföring och protokollskrivning
- Kunskaper i Sharepoint och OneNote

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-23. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt intyg som styrker kvalifikationskraven.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Seniora backendutvecklare till Arbetsförmedlingen

Ansök    Sep 28    Arbetsförmedlingen    Backend-utvecklare
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. Ju fler och bättre lösningar och tjänster vi kan erbjuda digitalt desto bättre kan vi stimulera Sveriges arbetsmarknad. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi nu Seniora backendutvecklare (både Java och .NET) som vill vara med och påverka genom att förnya våra digitala tjänster. Det du... Visa mer
Arbetsförmedlingen är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt.

Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. Ju fler och bättre lösningar och tjänster vi kan erbjuda digitalt desto bättre kan vi stimulera Sveriges arbetsmarknad. För att förbättra förutsättningarna för detta söker vi nu Seniora backendutvecklare (både Java och .NET) som vill vara med och påverka genom att förnya våra digitala tjänster. Det du gör kommer påverka och göra skillnad.

Brinner du för utveckling och ny teknik, vill du bryta ny mark och vara med på en häftig digital transformation? Då har du hittat din drömutmaning!

Vad gör vi hos oss?
Vi bygger Sveriges bästa självservicetjänster för över en miljon användare och vi behöver din hjälp.

Vår avdelning ansvarar för strategi och utveckling av Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Inom våra enheter arbetar vi med design och användarupplevelse av våra digitala tjänster för Arbetsförmedlingens kunder.

Våra självservicetjänster består bland annat av digital inskrivning, platsbanken, webbplatsen, karriärvägledning, en personlig profil samt möjlighet att planera och rapportera aktiviteter. Vi har också team som jobbar med att automatisera processer med hjälp av digitala beslut. Just nu står vi inför ett stort arbete där vi ska containerisera våra applikationer.

Beskrivning av tjänsten
Du kommer som utvecklare att jobba i utvecklingsteam tillsammans med andra utvecklare, UX, test, Scrum master och produktägare.

Vi arbetar med den senaste tekniken och satsar på de bästa förutsättningarna för våra utvecklingsteam. Vi sitter i nya fräscha lokaler med möjlighet till aktivitetsanpassat arbete.

Grundläggande krav för tjänsten
- Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet som backendutvecklare
- Relevant högskoleutbildning i systemutveckling eller motsvarande YH-utbildning
- Goda kunskaper av/inom systemutveckling i Java EE och/eller C# Microsoft .NET
- Erfarenhet/kunskap om Kubernetes, Docker eller andra Containerlösningar
- Erfarenhet/kunskap om programmering/utveckling av distribuerade system
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)

 
Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av Devops-utveckling
- Har arbetat med Git (Bitbucket), Jira, Confluence
- Insikt/erfarenhet av Testautomatisering
- Erfarenhet av Angular och/eller React, Typescript
- Tar ansvar för kodkvalitet och driftsdokumentation
- Förmåga att jobba strukturerat och dokumentera lösningsförslag och lösningar

 
Vem är du
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen. För att trivas hos oss är du ödmjuk och öppen för att jobba i team. Du är kommunikativ och har förmågan att skapa goda relationer inom och utanför teamet. Du tycker om att samla och dela med dig av information, kunskap och erfarenheter. Ditt intresse för backend-utveckling gör att du är van att ständigt arbeta med förbättringar och tycker om förändring samtidigt som du har fokus på leverans och att få saker gjorda. Du tar egna initiativ och är inte rädd för att kavla upp ärmarna.

Framför allt tycker du det är roligt att skapa kod och lösa problem!

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Möjlighet att jobba på distans till viss del finns. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-20. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Senior teknisk systemtestare, Enheten Digitalt Kundflöde

Ansök    Okt 2    Arbetsförmedlingen    Systemtestare
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Vilka är vi Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjä... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du bli en av oss?

Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 - en reformerad myndighet med ett tydligare fokus. För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.

Sektionen Bedömning och Handlingsplan utgörs idag av 14 duktiga kollegor som tar ansvar för digitalisering hela vägen från idé till utveckling och uppföljning. För att vi ska vara framgångsrika och lyckas med vårt uppdrag har vi en stark tro på att vara agila, att utveckla nya innovativa tjänster nära användarna, iterativt och att lära oss på vägen. Vi hämtar inspiration och använder delar av SAFe-ramverket.

Vem söker vi
Som senior testare ansvarar du för test och kvalitetssäkring av produktens hela leverans i både drift och utveckling. 

I rollen analyserar du hur test ska ske av verksamhetens utvecklingsbehov inför kommande period i Big room planning tillsammans med Produktägare och övriga team. Du planerar och genomför tester tillsammans med andra testare och utvecklare inom team och verksamhet så utvecklingsmålen nås. Du bidrar till kontinuitetsplanering och analyserar incidenter för att produkten vara tillgänglig och tillförlitlig.

Då vi har automatiserat många av våra testfall så kommer du att arbeta både med manuell testning och automatiserade tester. I arbetet ingår också att kontinuerligt förbättra arbetssätt, strategier, processer, metoder och verktyg. Inom området ska du kunna driva arbetet mot uppställda mål i nära samarbete med övriga inom utveckling och test samt även mot plattformar och infrastruktur. Arbetet sker i en komplex utvecklings- och testmiljö med många systemintegrationer. Här får du vara med och utforma din egen roll, hitta din egen plats och skapa ditt eget bidrag inom organisationen.

Rollen kräver att du har en god kommunikativ förmåga och att du är bra på att samarbeta och bygga goda relationer med olika personer på olika nivåer i organisationen. Du är inte främmande för att jobba tvärfunktionellt vid behov och hjälpa dina kollegor med exempelvis kravskrivning. Du tycker om att dela med dig av din kunskap men också ta del av andras kunskap för att utvecklas själv. Du tar ägarskap, är självmotiverad och trivs i snabba, dynamiska miljöer. I ditt arbete tar du stort ansvar för din prestation och leverans.

Grundläggande kvalifikationskrav
- Relevant eftergymnasial utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Minst 2 års erfarenhet av att jobbat som Testare/Testledare
- Praktisk relevant erfarenhet av API-testning av komplexa IT-system med många integrationspunkter
- Praktisk relevant erfarenhet av att utveckla och underhålla automatiserade tester med tex Playwright och Typescript
- Praktisk relevant erfarenhet av manuell testning av IT-system i agila IT-utvecklingsteam
- Du ska ha god förståelse kring det agila arbetssättet exempelvis SAFe eller Scrum
- Mycket god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift

Övriga meriter
- Erfarenhet av
- Erfarenhet av utveckling eller testning i Pega och gärna certifierad
- Erfarenhet av Programmering
- Erfarenhet av kravanalys
- Tidigare erfarenhet av att arbeta på Arbetsförmedlingen

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse

Placering på Arbetsförmedlingens nybyggda huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand och möjlighet att arbeta hemifrån 2–3 dagar i veckan.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Jag som rekryterar heter Anders, är en nyfiken, friluftsälskande före detta norrlänning. En anledning att jag jobbar på arbetsförmedlingen är att vi hjälper företag och människor att växa! Min passion är att driva förändring som skapar nytta och hjälpa mina medarbetare att växa båda individuellt och tillsammans, så vi kan leverera värde till samhället i stort. Mejla mig så kan vi prata mer.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-17.

Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Intervjuer kan komma att ske löpande.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Detta innebär att vi använder vetenskapligt förankrade urvalsmetoder för att bedöma vilken kandidat som är mest lämplig för tjänsten. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Visa mindre

Testare / Testautomatiserare

Ansök    Sep 25    Arbetsförmedlingen    Systemtestare
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du vara med och skapa Sveriges nya Arbetsförmedling? Vilka är vi Vi skapar den digitala infrastrukturen för arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare med mål att fler människor ska rustas o... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på en framåtlutad myndighet som får människor och företag att växa! Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt.

Vill du vara med och skapa Sveriges nya Arbetsförmedling?

Vilka är vi
Vi skapar den digitala infrastrukturen för arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare med mål att fler människor ska rustas och matchas för jobb.

Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster nära användarna. Vi arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe. Att tänka nytt och att snabbt omsätta det i vår verksamhet är viktigt för oss! Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör och de flesta medarbetare arbetar i roller som är T-formade, vilket betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå.

Just nu söker vi en testare till Enheten Fristående aktörer.

 

Beskrivning av tjänsten
Som testare hos oss är din primära uppgift att tillsammans med ditt team delta i och kvalitetssäkra nya lösningar för att rusta arbetsförmedlare och fristående aktörer att leverera högsta effekt på arbetsmarknaden.

Du kommer att ansvara för testplanering och testutförandet från start till slut. I arbetet ingår att bedöma teamets testmognad och därefter anpassa och driva aktiviteter utformad i en teststrategi. Du kommer även att lägga upp testdata, hantera testkonton och testmiljöer, och även stötta andra i att komma åt testmiljöerna. Med ditt stora intresse för test och kvalitetssäkring är du med och utvecklar teamets arbetssätt inom testning och ger förslag på vilka tester som är bäst för olika ändamål. Du har vana att implementera automatiserade tester och arbetssätt i teamet kopplat till det. I dina arbetsuppgifter ingår även att planera för och genomföra tester tillsammans med andra team där det finns integrationer mellan ditt teams applikationer och andra teams. Som testare hos oss har du alltid användaren i fokus.

 

Grundläggande krav för tjänsten
- Minst 3 års erfarenhet från test och testautomatisering inom IT-system
- Erfarenhet av att strukturera och driva testarbete
- Erfarenhet av test på olika nivåer inom utvecklingsprocesskedjan
- Erfarenhet från automatiserade GUI systemtester
- Erfarenhet från Javascript och HTML
- Erfarenhet från API-tester för distribuerade systemarkitekturer
- Erfarenhet från att jobba i agila arbetsmiljöer (ex. Scrum, SAFe)
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered)  

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av att testa applikationer byggda på Pega plattformen
- Erfarenhet från testning av ärendebaserade applikationer
- Erfarenhet från att jobba inom offentlig sektor
- Erfarenhet från Playwright eller Bitbucket 

 
Vem är du
Vi förväntar oss att du som person är lösningsorienterad för att hitta vägen framåt trots att alla svar inte finns. Du värdesätter lagarbete samt är engagerad och nyfiken inför uppdragets behov. Du ser möjligheter och är ivrig att hjälpa till där det behövs. Vidare har du tålamod när testmiljöer eller testdata inte alltid fungerar smärtfritt. Du har ett tydligt leveransfokus och strävar efter att leverera bästa resultat varje gång. Du är pedagogisk och involverar fler roller/skrån i teamet kopplat till test och har lätt för att kommunicera och interagera med olika typer av människor. Du har förmåga att jobba strukturerat och dokumenterar ditt arbete samt uppskattar att arbeta agilt och har ett DevOps-mindset.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placering på Arbetsförmedlingens nybyggda huvudkontor med aktivitetsbaserade lokaler i Solna Strand och möjlighet att arbeta hemifrån 2-3 dagar i veckan. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-09. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Visa mindre

Frontendutvecklare till Arbetsförmedlingen

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vilka är vi
Arbetsförmedlingen tar nu sikte på 2026 – en reformerad myndighet med ett tydligare fokus.

För oss på IT betyder det såväl omfattande utveckling av externa digitala tjänster som utveckling av våra interna digitala lösningar. Med tekniken transformerar vi myndigheten – i grunden.

Sektionen ingår i enheten Digitalt Kundflöde som ansvarar för att utveckla, förvalta och sköta driften av dom system som sektionen ansvarar för.

 

Vem söker vi
Du är en .Net utvecklare som vill bli en del av ett fantastiskt team som ser till att hålla full koll på vårt CRM-system. Teamet arbetar med utveckling, support av befintliga tjänster, mindre vidareutveckling, samt drift och förvaltning. För oss är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och tvärfunktionell kompetensdelning. Vi hämtar inspiration och använder delar av SAFe-ramverket.

Du planerar och driver det dagliga arbetet med ansvar för klienten som alla våra handläggare dagligen arbetar i. Du tar ansvar för kodkvalitet och driftsdokumentation. Du behöver också ha förmågan att jobba strukturerat samt vara noggrann i dokumentationen kring lösningar och lösningsförslag.

Som person är du nyfiken och ansvarstagande och dina erfarenheter gör att du känner ett genuint driv i att arbeta med utveckling och förvaltning. På sikt kommer det även finnas möjlighet att vidare utveckla våra komponenter till en nyare plattform.

 

Kvalifikationer
- Relevant eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet som utvecklare med goda kunskaper av VB.Net och C#
- Arbetat med Git, Jira och Jenkins
- Erfarenhet av utveckling i stora och komplexa systemmiljöer från minst två uppdrag
- Mycket god kommunikatör och goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
- Kunskap kring det Agila arbetssättet

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av OCP4, Angular och Java
- Erfarenhet av SOAP och REST
- Arbetat med testautomation och verktyg inom testautomation


Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:
• Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
• Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
• Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Placeringsorten är Solna.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-01.

Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" nedan. Besvara frågorna om din utbildning och arbetslivserfarenhet, samt bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Sektionschef till ekonomiavdelningen på Arbetsförmedlingen

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag

Drivs du av ett utvecklande ledarskap tillsammans med medarbetarna? Inser du vikten av strategi, planering och helhet men kan hantera att allt inte är på plats? Är du kommunikativ, mål- och resultatinriktad i kombination med varandra? Har du erfarenhet av att driva strategisk utveckling? Brinner du dessutom för medarbetarskap, samhällsfrågor och arbetsmarknadspolitik, då kan du vara den sektionschef vi nu söker till enheten Redovisning och rapportering på Arbetsförmedlingens Ekonomiavdelning.

Vi söker nu sektionschef till enheten Redovisning och rapportering. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för 14 medarbetare.

Enheten ansvarar för myndighetens:

- Redovisning
- Finansiell återrapportering i årsredovisningen och till Ekonomistyrningsverket
- Säkerställande av betalningar
- Ekonomiska regelverk

Enheten verkar för att vara en ekonomifunktion i framkant, vilket innebär att vi driver och utvecklar en ekonomifunktion på en stor myndighet i förändring. Din sektion ingår i enheten Redovisning och rapportering, som övergripande ansvarar för kvalitet och effektivitet i myndighetens redovisning och ekonomiadministration. I enheten ingår fem sektioner.

Sektionschefens uppdrag och ansvar

Sektionen är nyinrättad som en del i att stärka myndighetens redovisning. Vi når våra mål genom att vi alltid gör vårt bästa, och vi gör det tillsammans. Du kommer att vara en del av enhetens ledningsteam där alla tar ansvar både för sin egen del och för helheten.

Sektionen ansvarar för att säkerställa normering och efterlevnad av regelverk inom ekonomiområdet, samordna arbetet med myndighetens ekonomisystem Raindance samt har en samordnande funktion i arbetet med årsredovisningen och dess årliga granskning.

Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du verkar för en god arbetsmiljö och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamhet och medarbetare genom ett coachande förhållningssätt och tillämpning av feedbackkultur. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter.

Kvalifikationskrav 

- Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) minst 6 månader inom eller utom Arbetsförmedlingens verksamhet.

Eller:

- Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Samt:

- Högskoleutbildning inom ekonomi eller annan kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig för uppdraget
- Flerårig erfarenhet av statlig redovisning
- Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.

Övriga meriter för tjänsten

- Erfarenhet av revisionsarbete
- Erfarenhet av arbete med intern styrning och kontroll inom statlig myndighet
- Erfarenhet av ekonomisystemet Raindance

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning om du inte redan är anställd inom myndigheten.

Placeringsort: Solna

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Arbetsförmedlingen består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-30

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.-

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest förekommer i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Scrum Master till Arbetsförmedlingen

Ansök    Sep 25    Arbetsförmedlingen    Systemansvarig
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Vilka är vi
Vill du vara del av något stort? Hos Arbetsförmedlingen arbetar vi på regeringens uppdrag för en framåtriktad arbetsmarknad som hjälper människor att nå sin fulla potential.

Vi söker nu en erfaren Scrum Masters som vill vara med och göra verklig skillnad.

På avdelningen Digitala arbetsförmedlingsstöd är vi tillsammans en styrka på över 300 personer som arbetar med att skapa och utveckla de bästa digitala lösningarna för framtidens Arbetsförmedling. Vi befinner oss mitt i en spännande och viktig digital transformation och resa.

Vi tillämpar produktstyrning och arbetar i en agil kultur med inspiration från SAFe.

 

Vad blir din roll? 
Som Scrum Master är ditt främsta mål att hjälpa teamet att prestera på högsta nivå. Genom att samarbeta med olika delar av vår organisation utmanar du hinder för framsteg och underlättar möten, samtidigt som du arbetar nära produktägaren, andra team och viktiga intressenter. Med ditt agila mindset och strukturerade arbetssätt blir du en drivkraft för förändring och kontinuerlig förbättring.

Vi söker dig som trivs med att samarbeta och strävar efter ständig förbättring i ett tvärfunktionellt team där helheten är i fokus. Som Scrum Master spelar du en central roll i att inspirera och driva framåt. Genom coaching, mentorskap och agilt ledarskap utvecklar du teamet att bli skarpt, effektivt, självorganiserande och framgångsrikt i sina leveranser.

Du ansvarar för att kontinuerligt förbättra teamets agila processer och facilitera viktiga möten som daily stand-up, sprintplaneringar, retrospektiv, sprint review och demos. Du har också ansvaret för strukturen i Jira och coachar teamet för att hålla Jira-boarden uppdaterad. Som Scrum Master agerar du som ett stöd för produktägaren och produktansvarig för att säkerställa en framgångsrik arbetsplan.

Vi värderar personlig lämplighet högt och ser fram emot att hitta en passionerad och engagerad Scrum Master som passar perfekt in i något av våra team. För att lyckas i rollen behöver du ha en god teknisk kompetens och förståelse samt en förmåga att coacha och inspirera andra att omfamna nya arbetsmetoder. 

 

Kvalifikationer
- Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som Scrum Master
- Erfarenhet av att leda komplexa och tvärfunktionella leveranser
- Erfarenhet av implementering av agila arbetsätt
- Goda kunskaper i Jira och Confluence
- Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten
- Certifiering som Scrum Master, inom SAFe eller som RTE
- Erfarenhet av releasekoordinering 


Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:
• Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
• Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
• Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande
Vi erbjuder en snabbrörlig, rolig och inspirerande arbetsplats där vi utvecklar nya innovativa tjänster för våra kunder. Hos oss får du tillfälle att utveckla och förfina produkten i samarbete med produktansvarige och produktägare där du tar lead att etablera och utveckla våra agila arbetssätt. Du kommer få ansvaret att stötta 2 utvecklingsteam på vår resa.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna.

Vi erbjuder marknadsmässig lön, ett stort mått av frihet där du själv planerar ditt arbete och får möjlighet till bra balans mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att jobba upp till 49% på distans.

Vi satsar på dig som anställd och erbjuder bland annat kompetensutveckling, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, föräldralön, förmånliga semesteravtal och flextid.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-16.

Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" nedan. Besvara frågorna om din utbildning och arbetslivserfarenhet, samt bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Produktansvarig till sektion DevOps plattform

Ansök    Sep 13    Arbetsförmedlingen    Systemansvarig
Sektionens uppdrag Sektionen ansvarar för att möjliggöra effektiv mjukvaruutveckling på Arbetsförmedlingen genom att erbjuda en modern utvecklings- och driftsplattform baserad på containerteknik. Vidare ansvarar sektionen för flertalet utvecklingsverktyg inklusive att dessa är säkra att använda och ger en bra utvecklarupplevelse. Vi transformerar Arbetsförmedlingens mjukvaruutvecklingsverksamhet in i framtiden, där CI/CD och DevOps är förmågor som vår... Visa mer
Sektionens uppdrag

Sektionen ansvarar för att möjliggöra effektiv mjukvaruutveckling på Arbetsförmedlingen genom att erbjuda en modern utvecklings- och driftsplattform baserad på containerteknik.

Vidare ansvarar sektionen för flertalet utvecklingsverktyg inklusive att dessa är säkra att använda och ger en bra utvecklarupplevelse.

Vi transformerar Arbetsförmedlingens mjukvaruutvecklingsverksamhet in i framtiden, där CI/CD och DevOps är förmågor som våra 50-talet produktutvecklingsteam behöver bemästra.

Sektionens it-leverans är paketerad i en produkt som heter just CI/CD DevOps och vi ser oss som en teknisk förändringsledare i Arbetsförmedlingens digitala transformation.

Produkten CI/CD DevOps ingår tillsammans med produkterna Testplattformar, Designsystem och Agilt verktygsstöd i nybildade produktområdet Agile & DevOps Enablement som leds av en produktområdesansvarig och områdesarkitekt.

Vårt erbjudande

Som produktansvarig för CI/CD DevOps har ansvar för produktens hela leverans inklusive drift, utveckling och livscykelhantering. Du ansvarar för att sätta vision, målbild och strategi i linje med övergripande strategier och styrande dokument. Du ansvarar för att identifiera utmaningar, bedriva förbättringsarbete och samplanera med andra produkter. Du ansvarar för att incidenthanteringen fungerar och hanterar eskaleringar vid behov. Du säkerställer säkerhetsarbetet och upprättar kontinuitetsplaner. Du paketerar förmågor och erbjudanden ut mot användarna samt driver införanden och utövar förändringsledning med fokus på verksamhetsnytta och utvecklarupplevelse.

Du har ett tätt samarbete med sektionschefen som har det formella leverans-, budget- och personalansvaret. Du har ett tätt samarbete med produktägaren och infrastrukturarkitekter som arbetar operativ i CI/CD DevOps-teamet med tekniken och stödet till användarna.
Tillsammans med sektionschefen, produktområdesansvarig, områdesarkitekt och andra produktansvariga, analyserar du och beslutar i frågor kring roadmap, SLA, fördelning av budget, leverantörer och teknikval med mera.

Du har en viktig roll i att stödja och inspirera andra i organisationen att ta steg i DevOps-transformationen. Du behöver fungera i en agil miljö där alla svar ännu inte finns, kunna bygga ditt nätverk och proaktivt arbeta tillsammans med kollegor likväl som med externa leverantörer. Du förstår var verksamheten befinner sig och väljer stegen som ger mest effekt.

Vi erbjuder utbildning i ledarskap och annan utbildning i enlighet med din utvecklingsplan, förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.

Kvalifikationskrav

- Högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis systemvetenskap, management, civilingenjör, ekonomi, marknadsföring eller arbetslivserfarenhet som motsvarar utbildning
- Erfarenhet av ledande roll inom en IT-verksamhet
- Erfarenhet av agilt utvecklingsarbete
- Erfarenhet av att driva digital verksamhetsutveckling
- Erfarenhet av arbete i en stor och komplex IT-organisation
- God förmåga att analysera, processa och sortera information
- Erfarenhet att av att arbeta med användarfokus
- God kommunikationsförmåga
- Erfarenhet av produktstyrning
- Kunskap om portföljstyrning
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (non-Swedish speakers will not be considered) 

Meriterande kvalifikationskrav

- Certifiering inom Product management

Utöver ovan kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med
Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vem är du

Som person är du engagerad, drivande och systematisk. Du har ett agilt mindset och en god kommunikativ förmåga. Du har en strategisk förmåga och kan strukturerat analysera olika lösningsalternativ. Du är ansvarstagande, kan hantera motgångar med fortsatt fokus på vision och strategi. Du är lyhörd, har lätt för att skapa förtroende, är prestigelös och firar framgångar tillsammans.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Om tjänsten

Tjänsten är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse som inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna med möjlighet till visst distansarbete.

Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och våra IT-uppdrag på https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-med-it-hos-arbetsformedlingen

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-02.

När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. 

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen Visa mindre