Lediga jobb Trafikverket i Solna

Se alla lediga jobb från Trafikverket i Solna. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Solna som finns inom det yrket.

Teknisk specialist inom geodetisk mätningsteknik

Ansök    Mar 23    Trafikverket    Geodet
Nytt
Vill du delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar i våra infrastrukturprojekt? Din bakgrund inom geodetisk mätningsteknik behövs på Trafikverket! Teknisk specialist inom geodetisk mätningsteknik Arbetsuppgifter Som Teknisk specialist inom geodetisk mätningsteknik arbetar du som projektstöd inom våra infrastrukturprojekt och deltar aktivt i utvecklingen av den mätningstekniska verksamheten. Du stödjer vid upphandling och genomf... Visa mer
Vill du delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar i våra infrastrukturprojekt? Din bakgrund inom geodetisk mätningsteknik behövs på Trafikverket!
Teknisk specialist inom geodetisk mätningsteknik

Arbetsuppgifter

Som Teknisk specialist inom geodetisk mätningsteknik arbetar du som projektstöd inom våra infrastrukturprojekt och deltar aktivt i utvecklingen av den mätningstekniska verksamheten. Du stödjer vid upphandling och genomförande genom att identifiera och hantera krav och risker i projekten. Du tar fram förfrågningsunderlag för upphandling av leverantörer och följer projektens framdrift, teknikgranskning och uppföljning av leveranser. 
Du deltar även i arbetet med att utveckla ett nationellt samordnat arbetssätt för teknikområdet, genom exempelvis utveckling och granskning av interna krav- och rådsdokument, branschdokument, standarder och remisser. Du omvärldsbevakar, identifierar utvecklingsbehov samt bidrar med erfarenhetsåterföring tillbaka till verksamheten.
Jag som blir din kollega heter Bo Larsson Gruber. Min drivkraft i arbetet är att inom Trafikverkets infrastrukturprojekt finna de bästa lösningar för att förbättra, effektivisera och uppnå uppsatta mål. Det ligger väl inom den kärnverksamhet som specialister bidrar med i projekt och i verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Du är en person som självständigt och proaktivt driver dina processer inom teknikområdet med fokus på det gemensamma målet. Du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du är lyhörd och kan förmedla budskap anpassat till mottagaren. Du trivs i samarbeta med andra och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter genom att se möjligheter i förändringar. Du har sinne för struktur och en god problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen om minst 180 hp (120 p) med mätningsteknisk/geodetisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Några års aktuell yrkeserfarenhet av arbete inom teknikområdet mätningsteknik.
Mätningsteknisk behörighet klass 1 utfärdat av Trafikverket, alternativt annan kompetens och erfarenheter som vi bedömer motsvarar minst behörighetsnivå 1 utfärdat av Trafikverket.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:
God kunskap gällande regelverk och ramverk inom områdena: geodetisk mätningsteknik samt byggmätning och toleranser.
Aktuell yrkeserfarenhet av infrastrukturprojekt inom järnväg och/eller väg.
Aktuell erfarenhet av laserscanning, maskinstyrning, markmodeller och/eller GNSS.
Aktuell erfarenhet av etablering av stomnät, både aktiva och passiva.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Enhetschef Beredskap, region Stockholm

Nytt
Vill du vara med och bidra i uppbyggnaden av ett robust och säkert samhälle och samtidigt förbättra Trafikverkets beredskapsförmåga? Vi är i ett expansivt läge där Trafikverkets uppgifter inom den civila beredskapen ökar vilket innebär att vi är i uppstarten av sex stycken nya regionala enheter. Nu söker vi dig som vill vara med på den samhällsviktiga och spännande resan med att leda vår nya enhet Beredskap i region Stockholm.  Enhetschef Beredskap, re... Visa mer
Vill du vara med och bidra i uppbyggnaden av ett robust och säkert samhälle och samtidigt förbättra Trafikverkets beredskapsförmåga?
Vi är i ett expansivt läge där Trafikverkets uppgifter inom den civila beredskapen ökar vilket innebär att vi är i uppstarten av sex stycken nya regionala enheter. Nu söker vi dig som vill vara med på den samhällsviktiga och spännande resan med att leda vår nya enhet Beredskap i region Stockholm. 


Enhetschef Beredskap, region Stockholm

Arbetsuppgifter

Trafikverket har en viktig roll för hela transportsektorns utveckling inom krisberedskap och civilt försvar. Som chef för den nya enheten för beredskap inom regionen ansvarar du för att tillsammans med dina medarbetare utveckla och bygga upp Trafikverkets krisberedskap och del i det civila försvaret. Samverkan med såväl interna som externa aktörer inom området är en förutsättning för att klara uppdraget. Trafikverkets bidrag är efterfrågat inom olika utvecklingsuppdrag och samverkansforum inom regionen varför du och din enhet har en viktig uppgift.
Inom regionen har du och din enhet ansvar för den regionala krisberedskapsförmågan. Du och dina medarbetare kommer att delta i samt driva utredningar och utvecklingsprojekt inom området. Det innebär bland annat hantering av säkerhetsskydd och informationssäkerhet samt kontinuitetsplanering och kontinuitetshantering. I rollen ingår även ett ansvar för att planera och genomföra utbildningar och övningar för kris- och krigsorganisationen. Du kommer tillsammans med dina medarbetare arbeta fram utbildnings- och övningsmaterial, hålla i utbildningar samt delta i övningsledningen vid planering och genomförande av övningar.
Enhetens ansvar omfattar både Trafikverkets roll som beredskapsmyndighet och som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Transporter. Som enhetschef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar och ingår i regionens ledningsgrupp där du bidrar till hela verksamhetens utveckling. Resor ingår i tjänsten.

Övrig information

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Tjänstens placeringsort är Solna. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Digitala intervjuer är preliminärt planerade att genomföras via Skype inom några veckor efter sista ansökningsdag.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har:
något års aktuell och relevant erfarenhet av arbete med planering och utveckling inom transportområdet
aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom kris- och höjd beredskap
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning mot krishantering, samhällsplanering, samhällsbyggnad eller fysisk planering alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
giltigt körkort för personbil

Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att vara chef med personal,- budget och verksamhetsansvar
erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare samordning komplexa vägtunnlar Stockholm

Nytt
Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur! Projektledare samordning komplexa vägtunnlar Stockholm Arbetsuppgifter Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt. Väganläggningen bli... Visa mer
Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur!


Projektledare samordning komplexa vägtunnlar Stockholm

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt. Väganläggningen blir allt mer tekniskt komplicerad. Antalet tekniska installationer i vägområdet ökar och systemen kopplas upp mot IT-system som övervakar och styr dem. Drift och underhåll av dessa installationer och system genomförs av Infraenheten. I Stockholm så finns ett antal stora komplexa vägtunnlar där kraven på säkerhet och tillgänglighet för trafik är mycket höga, vi har därför en projektledare för samordning av underhållsåtgärder och säkerhetsfrågor. Eftersom mängden av system ökar och vi redan nu förbereder öppningen av Förbifart Stockholm så behöver vi nu växa och ha två projektledare till uppgifterna. 
Du kommer som Projektledare Samordning av komplexa vägtunnlar i Stockholm tillsammans med den nuvarande projektledaren samordna vidmakthållande och utveckling av de komplexa vägtunnlarna i Stockholm. Ni bemannar rollen som säkerhetskoordinator för tunnlarna och samordnar Trafikverkets olika underhålls- och investeringsåtgärder i dessa. Till dina leveranser hör en årlig plan för stängnings- och underhållsåtgärder, upprätthållande och uppföljning av säkerheten under utförande av underhåll, prioritering av säkerhetspåverkande åtgärder och systematiskt brandskyddsarbete. Projektteamet består av dig och den andre projektledaren samt ett antal konsulter som är byggledare och specialister.
I arbetet ingår att handla upp och driva kontrakt. Du har som projektledare både resultat- och budgetansvar.
Jag som är rekryterande chef heter Jonas Holst och är enhetschef för Infrasystem. På min enhet tillämpar vi ett ledarskap baserat på ömsesidigt förtroende. Som projektledare har du mycket stor frihet att styra din verksamhet och ett stort ansvar för att uppnå de resultat som våra uppdragsgivare förväntar sig. Vi har ett lika viktigt som intressant uppdrag att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Jag hoppas du vill vara med!
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Tester planeras att skickas ut v.17
Intervjuer planeras via Skype i v.20
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Ditt ledarskap
Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du är självgående samtidigt som du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga. 
Vi söker dig som
Har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Har arbetslivserfarenhet som projektledare.
Har haft budget- och resultatansvar.
Har erfarenhet av att arbeta med entreprenadkontrakt.
Har erfarenhet av arbetsmiljöfrågor.
Har goda kunskaper i tal och skrift på svenska.
Har giltigt körkort för personbil

Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att genomföra upphandlingar.
Har erfarenhet av att arbeta med stora/komplexa projekt.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-PG1 #LI-HYBRID Visa mindre

Strateg inom säkerhetsstyrning till VO Underhåll på Trafikverket

Ansök    Mar 22    Trafikverket    Säkerhetsingenjör
Vill du vara med och driva de strategiska frågorna inom säkerhetsstyrning? Hos oss får du möjlighet att utveckla säkerhetskulturen inom verksamheten både på projektnivå men även på en övergripande nivå! Vi är ett team med olika erfarenheter och inriktningar som har ett tydligt gemensamt mål - att öka säkerhetsmedvetandet, höja riskförståelsen och tillämpningen gällande trafiksäkerhet vid arbeten i spår. Häng med på resan att utveckla underhållet inom Trafi... Visa mer
Vill du vara med och driva de strategiska frågorna inom säkerhetsstyrning? Hos oss får du möjlighet att utveckla säkerhetskulturen inom verksamheten både på projektnivå men även på en övergripande nivå! Vi är ett team med olika erfarenheter och inriktningar som har ett tydligt gemensamt mål - att öka säkerhetsmedvetandet, höja riskförståelsen och tillämpningen gällande trafiksäkerhet vid arbeten i spår. Häng med på resan att utveckla underhållet inom Trafikverket!


Strateg inom säkerhetsstyrning till VO Underhåll på Trafikverket

Arbetsuppgifter

Som strateg för säkerhetsstyrning ser du till att samordning, samarbete, kunskaps- och informationsspridning av det nationella och samlade säkerhetsarbetet inom verksamheten sker. Du kommer att arbeta med säkerhetsstyrningsfrågor utifrån ett projektnära perspektiv i våra underhållsprojekt, men även ur ett Trafikverksperspektiv. Ditt uppdrag är att jobba med att utveckla säkerhetskulturen inom verksamheten genom att utveckla kunskap och förståelse inom området. I uppdraget ingår att driva det proaktiva och strategiska arbetet genom uppföljning, analys, utveckling och rapportering. Genom olika kontakter och samarbeten, där du är delaktig med att ta fram effektiva processer, säkerställer du att vi följer lagstiftning, direktiv och förordningar tillsammans med myndighetens egna mål och standarder.
Arbetet kan även omfatta andra säkerhetsområden som t. ex. el- och trafiksäkerhet för väg och järnväg och byggherrens arbetsmiljöansvar. Det innebär att du tillsammans med andra strateger och specialister inom det aktuella området kommer att analysera behov, utveckla eller ta fram nya arbetssätt och stödja verksamheten med din och er gemensamma kunskap och erfarenhet.
I dina arbetsuppgifter ingår t ex att:
Kontrollera att krav och inriktningar inom områdena säkerhet och/eller riskhantering implementeras i verksamhetens processer samt tillämpas i egen organisation
Initiera förändring och utveckla säkerhetsstyrningen inom verksamhetsområdet
Initiera och utveckla nationella arbetssätt i samverkan med verksamheten
Initiera, delta och driva utvecklingsarbete inom säkerhetsområdet
Vägleda i frågor om arbetssätt och verktyg
Leda och medverka i riskanalyser och utredningar inom säkerhetsområdet
Stödja ledning med analyser och beslutsunderlag
Stödja vid rapportering och hantering av olyckor, tillbud och avvikelser
Delta arbetet i arbetsgrupper med din expertis inom området
Delta i remissarbete inom ämnesområdet
Bevaka och tolka ändringar i regelverk, förordningar och motsvarande samt ha kontakt med verksamheten i dessa frågor.
Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Möjliga placeringsorter är Borlänge, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Luleå, Malmö eller Solna.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person drivs du av att vilja förbättra säkerhetsmedvetandet. Du tar initiativ och ser både utmaningar och lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du har förmåga att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen och perspektiv. Du är kommunikativ och kan förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt och anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du kommer att arbeta mot flera olika verksamheter inom och utanför Trafikverket och därför är det av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag är nödvändigt.
Vi söker dig som har:
erfarenhet av arbetsuppgifter gällande säkerhetsstyrning kopplat till säkerhetstillstånd
erfarenhet av att ta fram styrning, stöd och vägledning till verksamheter
kunskap och erfarenhet av arbetsuppgifter som kräver en förståelse mellan direktiv, förordningar och svenska lagar inom aktuellt område
en akademisk utbildning alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
goda kunskaper när det kommer till att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbetsuppgifter inkluderande av CSM krav på Säkerhetsstyrningssystem SMS (2018/762)
att arbeta med kompetensnivå, utbildningar och behörigheter
att arbeta med implementering och införande av nya eller gemensamma arbetssätt
en strategisk roll i en större organisation eller annan myndighet.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Visa mindre

Projektingenjör inom Signalsystem till Järnväg

Signalsystemet är det system som möjliggör att tåg kan färdas på ett snabbt och effektivt sätt. Detta kräver att signalsystemet är av god kvalité med avseende på de säkerhets- och tillgänglighetskrav som ställs på järnvägen och dess trafik. Vi söker nu en projektingenjör som vill vara med och arbeta med detta. Projektingenjör inom Signalsystem till Järnväg Arbetsuppgifter ERTMS- Är ett nytt signalsystem för järnväg som håller på att införas i hela ... Visa mer
Signalsystemet är det system som möjliggör att tåg kan färdas på ett snabbt och effektivt sätt. Detta kräver att signalsystemet är av god kvalité med avseende på de säkerhets- och tillgänglighetskrav som ställs på järnvägen och dess trafik. Vi söker nu en projektingenjör som vill vara med och arbeta med detta.


Projektingenjör inom Signalsystem till Järnväg

Arbetsuppgifter

ERTMS- Är ett nytt signalsystem för järnväg som håller på att införas i hela Sverige och Europa. Du kommer att arbeta i sektion specifikation som ansvarar för kravställningen av signalsystemet. Kraven kommer att utgöra ett centralt underlag i utvecklingsarbetet av signalsystemet innan det ska implementeras och testas.
Som projektingenjör är du ett stöd till projektledare och specialister inom projektet. I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
. hantering av uppföljning och rapportering av tidplaner, kostnader och innehållet i de leveranser som funktionen ansvarar för
. att uppdatera och följa upp projektrisker
. stötta sektionen med utveckling av arbetssätt, rutiner och strategier
. planera och protokollföra diverse möten.
Jag som kommer bli din chef heter Mikael Krydzinski. För mig är det viktigt att du får stimulerande arbetsuppgifter som du kan utvecklas med över tid. Att det finns en bra gruppdynamik och en god balans mellan arbetsliv och fritid ser jag som centrala aspekter i det dagliga arbetet.

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Vi söker dig som är en lagspelare och som har en god förmåga att samarbeta med andra. Du är kommunikativ och har lätt att förmedla budskap på ett tryggt och tydligt sätt. Då du kommer ha en central och samordnande funktion så är det viktigt att du är strukturerad och flexibel samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Du stimuleras av att arbeta i en föränderlig miljö och har därtill en mycket god analytisk förmåga.
Vi söker dig som
har civilingenjörsexamen alternativt annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
har goda kunskaper i Officepaketet

Det är meriterande om du
har erfarenhet av projektarbete, exempelvis projektledning, projektplanering eller projektadministration
har en järnvägsutbildning och/eller erfarenhet av järnvägsprojekt


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Teknisk specialist inom trafiksäkerhet för järnväg

Ansök    Mar 23    Trafikverket    Civilingenjör, järnväg
Nytt
Avdelningen ERTMS Förberedande leder idag utvecklingen för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt signalsystem på den svenska järnvägen. Vill du vara med på denna resa och har erfarenhet av säkerhetsstyrning? Då kan tjänsten som Trafikverkets nya tekniska specialist inom trafiksäkerhet vara något för dig! Teknisk specialist inom trafiksäkerhet för järnväg Arbetsuppgifter Signalsystemet är det system som möjliggör att tåg ka... Visa mer
Avdelningen ERTMS Förberedande leder idag utvecklingen för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt signalsystem på den svenska järnvägen. Vill du vara med på denna resa och har erfarenhet av säkerhetsstyrning? Då kan tjänsten som Trafikverkets nya tekniska specialist inom trafiksäkerhet vara något för dig!


Teknisk specialist inom trafiksäkerhet för järnväg

Arbetsuppgifter

Signalsystemet är det system som möjliggör att tåg kan färdas på ett snabbt och effektivt sätt. Detta kräver att signalsystemet är av god kvalité med avseende på de säkerhets- och tillgänglighetskrav som ställs på järnvägen och dess trafik. De tekniska specialisterna utgör kärnan i vårt utvecklingsprojekt av det nya signalsystemet ERTMS och innebär att du kommer arbeta aktivt med att stödja projektet med dina specialistkunskaper.
I rollen som teknisk specialist kommer du ansvara för säkerhetsstyrningen och bedriva det systematiska säkerhetsarbetet med mål att kvalitetssäkra de krav som tas fram för signalsystemet. Kraven kommer utgöra ett centralt underlag i leverantörernas utvecklingsarbete av deras signalsystem då de ska implementeras och testas innan driftsättning på en av Trafikverkets pilotbanor. De dagliga arbetsuppgifterna består bl.a. av att planera och organisera säkerhetsarbetet, ta fram säkerhetsdokumentation, genomföra risk- och säkerhetsanalyser, följa upp och hantera kravavvikelser samt att se till att tillämpbara standarder som CENELEC EN 50126 efterlevs i projekten. Arbetet kommer ske i projektform tillsammans med andra specialister, exempelvis inom signalteknik.
Organisatoriskt tillhör tjänsten sektionen Specifikation och består av 16 medarbetare. Sektionen tillhör avdelning ERTMS Förberedande inom verksamhetsområdet Stora projekt.
Jag som kommer bli din chef heter Mikael Krydzinski. För mig är det viktigt att du får stimulerande arbetsuppgifter som du kan utvecklas med över tid. Att det finns en bra gruppdynamik och en god balans mellan arbetsliv och fritid ser jag som centrala aspekter i det dagliga arbetet.

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Intervjuer är planerade att genomföras digitalt via Skype under vecka 16-17.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som teknisk specialist ser vi att du är noggrann, systematisk och ser lösningar från ett helhetsperspektiv. Du är trygg i att ta självständiga initiativ och är flexibel i ditt arbetssätt. Arbetsuppgifterna innefattar regelbunden kontakt med interna och externa medarbetare, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Som person är du ödmjuk och ser det som en självklarhet att stödja dina kollegor med din kompetens.
Vi söker dig som har
Högskoleingenjörsutbildning eller utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
Några års erfarenhet av säkerhetsstyrning och riskanalyser inom säkerhetskritiska tekniska system
Erfarenhet av att arbeta med dokumentation kopplat till säkerhetsstyrning
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har
Erfarenheter av någon av standarderna CENELEC EN 50126, 50128, 50129 eller CSM-RA
Erfarenhet av ERTMS eller signalsystem för järnvägen
Erfarenhet av arbete med TSD - Trafikstyrning och signalering (CCS)


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Teknikingenjör inom järnväg och signal

Ansök    Mar 16    Trafikverket    Järnvägsingenjör
Som Teknikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Teknikingenjör inom järnväg och signal Arbetsuppgifter Fokus på denna roll kommer att vara ERTMS. ERTMS står för European Rail Traffic Management System och syftar till en digitalisering av järnvägen i hela Europa. Det är ett EU-gemensamt signalsystem och är en förutsättn... Visa mer
Som Teknikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Teknikingenjör inom järnväg och signal

Arbetsuppgifter

Fokus på denna roll kommer att vara ERTMS. ERTMS står för European Rail Traffic Management System och syftar till en digitalisering av järnvägen i hela Europa. Det är ett EU-gemensamt signalsystem och är en förutsättning för framtida automation och höghastighetsjärnvägar. Systemet förenklar trafikledning och underhåll samt trafik mellan länder. För att på ett effektivt sätt kunna rulla ut detta nya signalsystemet behöver den yttre anläggningen så långt som möjligt standardiseras och optimeras. Med ytteranläggning menas (Teknikkiosk, Linjekiosk, Signal, Kraft, IT, Kanalisation, Kablar etc). Vi har ett behov av att utveckla och styra utformningen av ytteranläggningen så att den medger ett kontinuerligt förbättringsarbete och ett kostnadseffektivt ERTMS-införande.
Som Teknikingenjör kommer du att arbeta tillsammans som stöd till projektledare och specialister i projektet, vilket innebär att planera och koordinera arbetet i en internationell miljö. Projektets omfattning och komplexitet medför med en stor variation av spännande arbetsuppgifter, som utformas utifrån dina kompetenser och projektets behov. Några exempel på arbetsuppgifter är:
- Hålla ihop samt genomföra mindre tekniska utredningar och förstudier
- Driva den tekniska godkännandeprocessen för införandet av nya produkter (Tekniskt godkänt material)
- Hålla i diverse interna uppföljningsmöten för att säkerställa tid, kostnad och innehåll inom funktionen.
- Medverka i kostnadsanalyser kring val av ekvivalenta tekniska komponenter
- Stödja projektledaren med riskhanteringsarbetet.
Du kommer att tillhöra funktion Ytteranläggning som tillhör avdelning ERTMS förberedande inom enhet Produktledning. Avdelningen har som målsättning att öka processmognaden och ta fram kostnadseffektiva produkter och samtidigt förbättra och utveckla arbetssätten.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Som teknikingenjör har du omfattande kontakter med både interna och externa parter samt rör dig ute i verksamhetens olika projekt. Därför gäller det att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. För att lyckas i den här rollen behöver du vara självgående, och ha en god problemlösningsförmåga. Vidare är du bra på att planera och trivs med att arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt.
Vi söker dig som
har en högskole- eller universitetsexamen med teknisk inriktning om minst 180hp (120p) eller motsvarande som vi anser likvärdigt
har minst arbetat 1 år inom tekniska projekt/uppdrag
har goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du
har arbetat inom projekt inom järnväg
har gått någon typ av projektledarutbildning


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-PS1 Visa mindre

Teknisk specialist inom IT med driv och serviceanda

Ansök    Mar 15    Trafikverket    IT-tekniker/Datatekniker
Är du specialist inom teknik? Lockas du av tanken på att ansvara för och utveckla den IT-plattform som ligger till grund för Trafikverkets nationella övervakningssystem för kraftförsörjning till telekominfrastrukturen? Vi söker nu dig som med driv kan underhålla och supporta vårt befintliga IT-system samtidigt som du också inspirerar och bidrar till innovativ förändring! Hos oss på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare... Visa mer
Är du specialist inom teknik? Lockas du av tanken på att ansvara för och utveckla den IT-plattform som ligger till grund för Trafikverkets nationella övervakningssystem för kraftförsörjning till telekominfrastrukturen? Vi söker nu dig som med driv kan underhålla och supporta vårt befintliga IT-system samtidigt som du också inspirerar och bidrar till innovativ förändring!
Hos oss på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Tillsammans lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Som teknisk specialist inom IT-plattformar tillhör du verksamhetsområdet Underhåll som ansvarar för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Tjänsten ingår under avdelningen Teknik och miljö och den specifika enheten går under namnet Elkraft. Här ges expertstöd inom hela Trafikverket vad gäller teknisk utveckling, tolkning av regelverk, utveckling och andra specifika lösningar kopplat till underhåll och investeringsuppdrag. Enheten ansvarar även för de tekniska regelverken inom elkraftsområdet. Blir du aktuell för denna roll kommer du att arbeta inom det specialistområde som har det övergripande ansvaret för drift- och övervakningsarbetet av vår kraftförsörjning till telekominfrastrukturen. I denna arbetsgrupp ingår idag åtta medarbetare vars ansvar är att ha hand om kraftförsörjningens alla delar under hela livscykeln. Såhär beskriver en av våra medarbetare tjänsten: "Det bästa med denna roll är enligt mig att man hela tiden utvecklas och lär sig nya saker. Ingen dag är egentligen den andra lik, vilket är både utmanande och utvecklande".


Teknisk specialist inom IT med driv och serviceanda

Arbetsuppgifter

I rollen som teknisk specialist inom IT-plattformar är ditt uppdrag att tillsammans med en kollega ansvara för det managementsystem där övervakningen av vår kraftförsörjning inom telekominfrastrukturen ryms. Systemet vi använder oss av heter DX NetOps Spectrum och det är denna plattform som samlar in data och ger oss information om kraftlarm ifrån de olika komponenterna i vår nationella anläggning. Din roll är att förvalta detta system genom att exempelvis lägga in nya komponenter och hantera MIB-filer. Dina arbetsuppgifter innebär också att du ansvarar för supportärenden som inkommer ifrån verksamheten där du lyhört hittar lösningar och utför förbättringsåtgärder. Saker och ting kan inkomma med kort varsel, men med det sagt finns det fortsatt utrymme att planera din egen tid.
Utöver ovan nämnt arbetar du även med programmering som driver utvecklingen framåt och du strävar efter att miljöanpassa verksamheten så långt det är möjligt. Denna tjänst kan med tiden komma att utvecklas, vilket kan öppna upp för möjligheter att delta i ett utökat förbättringsarbete inom fler databaser och system som omfattas av den digitaliseringsresa som just nu pågår.

Övrig information

Trafikverket är stolt över att nyligen ha blivit rankad som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och hos oss är det viktigt att du har en sund balans mellan arbete och fritid. Önskar du att arbeta delvis på distans? Vi erbjuder dig förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. Placeringsort för denna tjänst är antingen Borlänge, Gävle, Solna eller Sundsvall - du väljer själv! En del tjänsteresor kan förekomma.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i denna roll har du god slutledningsförmåga och lätt för att se samband som i sin tur bidrar till att du också kan skräddarsy lösningar som är väl anpassade utifrån verksamhetens behov. Vidare är du lyhörd och har enkelt för att göra dig förstådd, vilket underlättar i såväl supportärenden som vid samverkan i stort. Du arbetar även strukturerat och kan med gott omdöme planera och prioritera så att saker och ting blir gjorda i tid. Vi ser också positivt på om du har en brinnande drivkraft för utveckling som kan inspirera till förbättringsåtgärder och att du i grunden är mån om att bidra till en levande förvaltning.
Vi söker dig som
har eftergymnasial utbildning med datainriktning eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer relevant
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av förvaltning av UNIX-baserade program
har arbetat med MIB-filer
har erfarenhet eller kunskap inom elkraft
har erfarenhet eller kunskap inom databashantering
har erfarenhet av utvecklingsarbete


Ansökan

På Trafikverket tror vi på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vår ambition är att genomföra fördomsfria rekryteringar och i linje med detta är vårt fokus riktat på kandidaters kompetens och potential. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer därför att ligga till grund för vårt första urval. Som ett steg i ledet används sedan webbaserade tester som ännu ett kompetensbaserat verktyg i strävan efter objektiva och rättvisa bedömningar.
Vad händer härnäst? Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt, preliminärt under v.15 alternativt v.16. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade att äga rum mellan v.18-19. Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post. Vi använder främst mejl (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla gärna din inkorg och även skräppost regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Visa mindre

Enhetschef Markåtkomst och Plansamordning Solna

Vill du kombinera chefskap med områden inom markåtkomst och plansamordning? Nu söker Trafikverket enhetschefer till Solna som kommer leda och utveckla ca 15-20 medarbetare inom markförhandling. Du kommer komma till ett kompetent gäng och med ditt ledarskap kommer ni tillsammans arbeta för att utveckla verksamheten vidare och ligga i framkant vad det gäller markåtkomst och plansamordning! Enhetschef Markåtkomst och Plansamordning Solna Arbetsuppgifte... Visa mer
Vill du kombinera chefskap med områden inom markåtkomst och plansamordning? Nu söker Trafikverket enhetschefer till Solna som kommer leda och utveckla ca 15-20 medarbetare inom markförhandling. Du kommer komma till ett kompetent gäng och med ditt ledarskap kommer ni tillsammans arbeta för att utveckla verksamheten vidare och ligga i framkant vad det gäller markåtkomst och plansamordning!


Enhetschef Markåtkomst och Plansamordning Solna

Arbetsuppgifter

Avdelningen Markåtkomst och Plansamordning består av tio enheter som tillhandahåller specialistkompetens inom markåtkomst och plansamordning. Avdelningen har idag ca 180 anställda och ca 30 resurskonsulter.
Inom avdelningen hanterar vi markåtkomsten i alla typer av projekt och stöttar projekten i alla dess skeden från planläggningsskedet fram till förvaltning. Förutom uppdraget att ge specialiststöd till verksamhetsområdets olika projekt arbetar vi med projektförberedande utvecklingsarbete.
Som enhetschef är du första linjens chef med personal- verksamhets- och budgetansvar för inledningsvis ca 15-20 medarbetare med placering i distrikt Stockholm/Öst. Du ansvarar för att enheten når överenskomna mål och leveranser samtidigt som arbetet bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat. En viktig del för att lyckas med detta är att arbeta proaktivt och att se strategiskt på verksamheten och verksamhetens behov på sikt. Ett aktivt arbete med samverkan internt och även externt, med leverantörer och andra rättighetsinnehavare är viktigt för framgångsrika resultat. Genom täta dialoger med projekten vet du vad de behöver innan de behöver det.
I din chefsroll skapar du förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. Du stödjer och utvecklar medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. Genom ditt ledarskap skapar du en modig organisation med medarbetare som håller sig i framkant.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och tillsammans säkerställer vi att verksamheten har en god framtida utveckling och en hög kompetens hos våra specialister.

Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! De första intervjuerna kommer att hållas via Skype vecka 18.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Önskar du att arbeta delvis på distans? Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du har förmåga att skapa strategier, prioriteringar och använda resurser på ett sätt som skapar mervärde.
Kvalifikationsmässigt söker vi dig som har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt eller motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du ska ha aktuell och relevant yrkeserfarenhet som chef med personal- och verksamhetsansvar samt ha erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete. Vi ser även att du ska ha aktuell och relevant erfarenhet av området markåtkomst. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är också ett krav.
Vi ser det som meriterande har erfarenhet från infrastrukturprojekt samt har erfarenhet av att leda på distans.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Teknisk specialist inom entreprenadmaskiner & fordon i arbete på spår

Ansök    Mar 15    Trafikverket    Civilingenjör, järnväg
Är du vårt nya expertstöd inom arbetsredskap och järnvägsfordons tekniska gränssnitt mot infrastrukturen vid arbete i spåranläggningen? Vi är ett team med olika erfarenheter som har ett tydligt gemensamt mål - att arbeta med att höja riskförståelsen och tillämpningen avseende trafiksäkerhet vid arbeten i spår. Vår enhet består av 9 kunniga medarbetare, och vi behöver nu förstärka oss med ytterligare en teknisk specialist! Häng med på resan att utveckla tra... Visa mer
Är du vårt nya expertstöd inom arbetsredskap och järnvägsfordons tekniska gränssnitt mot infrastrukturen vid arbete i spåranläggningen? Vi är ett team med olika erfarenheter som har ett tydligt gemensamt mål - att arbeta med att höja riskförståelsen och tillämpningen avseende trafiksäkerhet vid arbeten i spår. Vår enhet består av 9 kunniga medarbetare, och vi behöver nu förstärka oss med ytterligare en teknisk specialist! Häng med på resan att utveckla trafiksäkerheten inom arbete i spår för Trafikverket!


Teknisk specialist inom entreprenadmaskiner & fordon i arbete på spår

Arbetsuppgifter

Som teknisk specialist är du verksamhetens expertstöd i regelverk kopplat till spårgående fordon i arbetsläge, tunga spårgående arbetsmaskiner och arbetsmaskiner. Vi stödjer verksamheten genom att beskriva kravbilden hos Trafikverket, EN-standarder, förordningar och andra myndigheters krav. Vi bevakar även att maskindirektivet tillämpas i järnvägsmiljön. Detta omfattar hela området människa, teknik och organisation. Arbetet innebär ett samspel mellan tekniska krav på fordon och entreprenadmaskiner och de operativa kraven inom järnvägen. Det innebär bland annat att kunna svara upp mot de direkta tekniska kraven och tolka eventuella frågor som inkommer från t ex entreprenadbranschen, projektledare och arbetsplatskontrollanter samt besiktningsorganisationer. Idag är vi ett team med olika ansvarsområden som stödjer varandra. För de större regelverken arbetar vi i delgrupper med minst två personer men fortfarande med en ansvarig för respektive uppgift/regelverk/rapport. Målsättningen är att kombinera en trafiksäkerhetsspecialist med en teknisk specialist, där maskinella resurser används i arbete.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Ta fram och revidera nationella regler för järnväg främst avseende trafiksäkerhetsbestämmelser. Detta sker i ett kontinuerligt arbete som följer en årscykel.
Utreda, följa upp och stödja både interna och externa intressenter kopplat till regelverken för arbete i spår och maskinella resurser för underhåll av järnväg.
Samverka och stödja Trafikverkets interna intressenter.
Samverka med relevanta branschorganisationer utanför Trafikverket.
Presentera och föra dialog med olika intressenter både inom och utom Trafikverket.
Hantera ärenden kopplat till de regelverk som förvaltas.
Initiera och delta i remisshantering inom- och utom Trafikverket.
Bereda underlag och delta i europeiskt normeringsarbetet (EN) kopplat till våra regelverk. Främst för våra maskinella resurser. 
Delta i arbetet med kompetenskravsspecifikationer för utbildning kopplat till aktuella regelverk.
Granska besiktningsorganisationer som söker godkännande för besiktning.
Viss administration ingår som hantering av försäkran och deklaration av entreprenadmaskiner.


Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.Kvalifikationer

Vi söker dig som har fantasi och med hjälp av den kan förutse risker och konsekvenser för att förbättra säkerhetsmedvetandet och trafiksäkerheten vid arbeten i spår. Du har ett högt riskmedvetande vilket speglar ditt sätt att arbeta och kommunicera för att kunna belysa olika intressen och perspektiv. För att lyckas i den här rollen behöver du vara trygg i din profession och våga stå upp för trafiksäkerhetsperspektivet och de tekniska aspekter som du hanterar. Det innebär att du behöver vara tydlig i din kommunikation och kan föra ett sakligt resonemang samtidigt som du är lyhörd gentemot andras intressen. Du behöver också muntligen kunna presentera komplicerad eller invecklad information på ett enkelt sätt.
Arbetsuppgifterna kräver en god analytisk förmåga där du även skriftligt ska kunna sammanställa och dokumentera dina framarbetade slutsatser på ett adekvat sätt. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag är nödvändigt. Arbetet kopplat till regelverket bedrivs ofta i team om två eller flera, därför är din samarbetsförmåga avgörande för att vi ska kunna uppnå förväntad leverans.
Vi söker dig som har:
en högskole- eller civilingenjörsutbildning med teknisk inriktning alternativt relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer motsvara utbildningskravet för tjänsten
teoretisk eller praktisk erfarenhet av kvalificerat arbete inom järnvägssystemet. Det innebär att du har förmåga att sätta de operativa och tekniska villkoren för järnvägen i ett sammanhang, i kombination med arbetsmaskiner och dess risker.
teoretisk eller praktisk erfarenhet av spårgående maskiner i arbetsläge eller entreprenadmaskiner inom spårområdet.
teoretisk eller praktisk erfarenhet av arbete i och kring spårmiljö med dess tillämpning och risker.
goda kunskaper i att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska.

Det är önskvärt och ses som ett plus i kanten om du har:
erfarenhet i en roll som inneburit framtagande av kvalificerad dokumentation i form av exempelvis PM, beslutsunderlag, tekniska rapporter och krav, utredningar eller liknande.
kunskap om säkerhetsbevisning för områdena trafiksäkerhet, arbetsmaskiner eller maskinkonstruktion.
erfarenhet av tillämpning av maskindirektiv och berörda EN-standarder och TSD:er.
praktisk erfarenhet av riskanalys och riskhantering.
Annan erfarenhet av arbete med spårgående fordon eller arbetsmaskiner i entreprenad. T ex kontrollbesiktning, underhåll, konstruktion eller direkt arbete med maskiner i produktion.


Ansökan

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad! Visa mindre

Sektionschef Digital projekthantering Solna

Har du erfarenhet av BIM, GIS eller datasamordning och har intresse för ledarskap? Letar du efter en ny utmaning och en möjlighet att vidareutvecklas inom en chefsroll? Då har vi rollen för dig! Trafikverket söker nu en sektionschef digital projekthantering till Solna - kom och bli en del av oss! Sektionschef Digital projekthantering Solna Arbetsuppgifter Som sektionschef är du första linjens chef med personal-, verksamhets- och budgetansvar för in... Visa mer
Har du erfarenhet av BIM, GIS eller datasamordning och har intresse för ledarskap? Letar du efter en ny utmaning och en möjlighet att vidareutvecklas inom en chefsroll?
Då har vi rollen för dig! Trafikverket söker nu en sektionschef digital projekthantering till Solna - kom och bli en del av oss!


Sektionschef Digital projekthantering Solna

Arbetsuppgifter

Som sektionschef är du första linjens chef med personal-, verksamhets- och budgetansvar för inledningsvis 16 medarbetare och 10 konsulter som är specialister inom teknikområdena BIM och GIS. Våra specialister befinner sig på olika projektkontor i mellersta, östra och sydöstra region, med Stockholm som huvudort, och arbetar framförallt med att stödja andra specialister från andra teknikområden och projektledare i informationshantering i olika investeringsprojekt i Trafikverket.
Som sektionschef ansvarar du för att leda och styra sektionen mot satta mål och överenskomna leveranser. Detta gör du genom att skapa förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. En viktig del för att lyckas med målen är att arbeta proaktivt och att se strategiskt på verksamheten och verksamhetens behov på sikt. Genom att ha täta dialoger med projekten vet du vad de behöver innan de behöver det. Genom ditt ledarskap skapar du en modig organisation med medarbetare som håller sig i framkant.
I rollen som sektionschef rapporterar du till enhetschefen och du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med andra sektionschefer på enheten.Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
De första intervjuerna kommer att hållas via Skype vecka 17.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Enheten arbetar nationellt och därmed förekommer resor i tjänsten.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din lösningsorienterade och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har aktuell och relevant yrkeserfarenhet inom ett eller flera av enhetens teknikområden. Du har även universitets- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning med minst 180 hp/120 p eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har även goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande ser vi om du har aktuell erfarenhet av både infrastrukturprojekt samt av att leda andra (t ex att du har erfarenhet av en chefsroll och/eller har flerårig erfarenhet av en projektledarroll). Vi ser det som naturligt att du har en god förmåga att leda på distans.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning eller ledarskap i förändring. Inom digital projekthantering så är vi nu inne i en förändringsresa där vi ser över våra leveranser och vi söker någon som vill; genom sitt ledarskap; skapa trygghet och stabilitet hos sina medarbetare i organisationen. Vi ser det även som meriterande om du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Sektionschef Digital projekthantering Solna

Har du erfarenhet av BIM, GIS eller datasamordning och har intresse för ledarskap? Letar du efter en ny utmaning och en möjlighet att vidareutvecklas inom en chefsroll? Då har vi rollen för dig! Trafikverket söker nu en sektionschef digital projekthantering till Solna - kom och bli en del av oss! Sektionschef Digital projekthantering Solna Arbetsuppgifter Som sektionschef är du första linjens chef med personal-, verksamhets- och budgetansvar för in... Visa mer
Har du erfarenhet av BIM, GIS eller datasamordning och har intresse för ledarskap? Letar du efter en ny utmaning och en möjlighet att vidareutvecklas inom en chefsroll?
Då har vi rollen för dig! Trafikverket söker nu en sektionschef digital projekthantering till Solna - kom och bli en del av oss!


Sektionschef Digital projekthantering Solna

Arbetsuppgifter

Som sektionschef är du första linjens chef med personal-, verksamhets- och budgetansvar för inledningsvis 16 medarbetare och 10 konsulter som är specialister inom teknikområdena BIM och datasamordning. Våra specialister befinner sig på olika projektkontor i mellersta, östra och sydöstra region, med Stockholm som huvudort, och arbetar framförallt med att stödja andra specialister från andra teknikområden och projektledare i informationshantering i olika investeringsprojekt i Trafikverket.
Som sektionschef ansvarar du för att leda och styra sektionen mot satta mål och överenskomna leveranser. Detta gör du genom att skapa förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. En viktig del för att lyckas med målen är att arbeta proaktivt och att se strategiskt på verksamheten och verksamhetens behov på sikt. Genom att ha täta dialoger med projekten vet du vad de behöver innan de behöver det. Genom ditt ledarskap skapar du en modig organisation med medarbetare som håller sig i framkant.
I rollen som sektionschef rapporterar du till enhetschefen och du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med andra sektionschefer på enheten.

Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
De första intervjuerna kommer att hållas via Skype vecka 17.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Enheten arbetar nationellt och därmed förekommer resor i tjänsten.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din lösningsorienterade och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har aktuell och relevant yrkeserfarenhet inom ett eller flera av enhetens teknikområden. Du har även universitets- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning med minst 180 hp/120 p eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har även goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande ser vi om du har aktuell erfarenhet av både infrastrukturprojekt samt av att leda andra (t ex att du har erfarenhet av en chefsroll och/eller har flerårig erfarenhet av en projektledarroll). Vi ser det som naturligt att du har en god förmåga att leda på distans.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning eller ledarskap i förändring. Inom digital projekthantering så är vi nu inne i en förändringsresa där vi ser över våra leveranser och vi söker någon som vill; genom sitt ledarskap; skapa trygghet och stabilitet hos sina medarbetare i organisationen. Vi ser det även som meriterande om du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Teknisk specialist inom entreprenadmaskiner & fordon i arbete på spår

Ansök    Mar 13    Trafikverket    Civilingenjör, järnväg
Är du vårt nya expertstöd inom arbetsredskap och järnvägsfordons tekniska gränssnitt mot infrastrukturen vid arbete i spåranläggningen? Vi är ett team med olika erfarenheter som har ett tydligt gemensamt mål - att arbeta med att höja riskförståelsen och tillämpningen avseende trafiksäkerhet vid arbeten i spår. Vår enhet består av 9 kunniga medarbetare, och vi behöver nu förstärka oss med ytterligare en teknisk specialist! Häng med på resan att utveckla tra... Visa mer
Är du vårt nya expertstöd inom arbetsredskap och järnvägsfordons tekniska gränssnitt mot infrastrukturen vid arbete i spåranläggningen? Vi är ett team med olika erfarenheter som har ett tydligt gemensamt mål - att arbeta med att höja riskförståelsen och tillämpningen avseende trafiksäkerhet vid arbeten i spår. Vår enhet består av 9 kunniga medarbetare, och vi behöver nu förstärka oss med ytterligare en teknisk specialist! Häng med på resan att utveckla trafiksäkerheten inom arbete i spår för Trafikverket!


Teknisk specialist inom entreprenadmaskiner & fordon i arbete på spår

Arbetsuppgifter

Som teknisk specialist är du verksamhetens expertstöd i regelverk kopplat till spårgående fordon i arbetsläge, tunga spårgående arbetsmaskiner och arbetsmaskiner. Vi stödjer verksamheten genom att beskriva kravbilden hos Trafikverket, EN-standarder, förordningar och andra myndigheters krav. Vi bevakar även att maskindirektivet tillämpas i järnvägsmiljön. Detta omfattar hela området människa, teknik och organisation. Arbetet innebär ett samspel mellan tekniska krav på fordon och entreprenadmaskiner och de operativa kraven inom järnvägen. Det innebär bland annat att kunna svara upp mot de direkta tekniska kraven och tolka eventuella frågor som inkommer från t ex entreprenadbranschen, projektledare och arbetsplatskontrollanter samt besiktningsorganisationer. Idag är vi ett team med olika ansvarsområden som stödjer varandra. För de större regelverken arbetar vi i delgrupper med minst två personer men fortfarande med en ansvarig för respektive uppgift/regelverk/rapport. Målsättningen är att kombinera en trafiksäkerhetsspecialist med en teknisk specialist, där maskinella resurser används i arbete.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Ta fram och revidera nationella regler för järnväg främst avseende trafiksäkerhetsbestämmelser. Detta sker i ett kontinuerligt arbete som följer en årscykel.
Utreda, följa upp och stödja både interna och externa intressenter kopplat till regelverken för arbete i spår och maskinella resurser för underhåll av järnväg.
Samverka och stödja Trafikverkets interna intressenter.
Samverka med relevanta branschorganisationer utanför Trafikverket.
Presentera och föra dialog med olika intressenter både inom och utom Trafikverket.
Hantera ärenden kopplat till de regelverk som förvaltas.
Initiera och delta i remisshantering inom- och utom Trafikverket.
Bereda underlag och delta i europeiskt normeringsarbetet (EN) kopplat till våra regelverk. Främst för våra maskinella resurser. 
Delta i arbetet med kompetenskravsspecifikationer för utbildning kopplat till aktuella regelverk.
Granska besiktningsorganisationer som söker godkännande för besiktning.
Viss administration ingår som hantering av försäkran och deklaration av entreprenadmaskiner.


Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.Kvalifikationer

Vi söker dig som har fantasi och med hjälp av den kan förutse risker och konsekvenser för att förbättra säkerhetsmedvetandet och trafiksäkerheten vid arbeten i spår. Du har ett högt riskmedvetande vilket speglar ditt sätt att arbeta och kommunicera för att kunna belysa olika intressen och perspektiv. För att lyckas i den här rollen behöver du vara trygg i din profession och våga stå upp för trafiksäkerhetsperspektivet och de tekniska aspekter som du hanterar. Det innebär att du behöver vara tydlig i din kommunikation och kan föra ett sakligt resonemang samtidigt som du är lyhörd gentemot andras intressen. Du behöver också muntligen kunna presentera komplicerad eller invecklad information på ett enkelt sätt.
Arbetsuppgifterna kräver en god analytisk förmåga där du även skriftligt ska kunna sammanställa och dokumentera dina framarbetade slutsatser på ett adekvat sätt. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag är nödvändigt. Arbetet kopplat till regelverket bedrivs ofta i team om två eller flera, därför är din samarbetsförmåga avgörande för att vi ska kunna uppnå förväntad leverans.
Vi söker dig som har:
en högskole- eller civilingenjörsutbildning med teknisk inriktning alternativt relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer motsvara utbildningskravet för tjänsten
teoretisk eller praktisk erfarenhet av kvalificerat arbete inom järnvägssystemet. Det innebär att du har förmåga att sätta de operativa och tekniska villkoren för järnvägen i ett sammanhang, i kombination med arbetsmaskiner och dess risker.
teoretisk eller praktisk erfarenhet av spårgående maskiner i arbetsläge eller entreprenadmaskiner inom spårområdet.
teoretisk eller praktisk erfarenhet av arbete i och kring spårmiljö med dess tillämpning och risker.
goda kunskaper i att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska.

Det är önskvärt och ses som ett plus i kanten om du har:
erfarenhet i en roll som inneburit framtagande av kvalificerad dokumentation i form av exempelvis PM, beslutsunderlag, tekniska rapporter och krav, utredningar eller liknande.
kunskap om säkerhetsbevisning för områdena trafiksäkerhet, arbetsmaskiner eller maskinkonstruktion.
erfarenhet av tillämpning av maskindirektiv och berörda EN-standarder och TSD:er.
praktisk erfarenhet av riskanalys och riskhantering.
Annan erfarenhet av arbete med spårgående fordon eller arbetsmaskiner i entreprenad. T ex kontrollbesiktning, underhåll, konstruktion eller direkt arbete med maskiner i produktion.


Ansökan

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad! Visa mindre

Teknisk specialist inom entreprenadmaskiner & fordon arbete på spår

Ansök    Mar 13    Trafikverket    Civilingenjör, järnväg
Är du vårt nya expertstöd inom arbetsredskap och järnvägsfordons tekniska gränssnitt mot infrastrukturen vid arbete i spåranläggningen? Vi är ett team med olika erfarenheter som har ett tydligt gemensamt mål - att arbeta med att höja riskförståelsen och tillämpningen avseende trafiksäkerhet vid arbeten i spår. Vår enhet består av 9 kunniga medarbetare, och vi behöver nu förstärka oss med ytterligare en teknisk specialist! Häng med på resan att utveckla tra... Visa mer
Är du vårt nya expertstöd inom arbetsredskap och järnvägsfordons tekniska gränssnitt mot infrastrukturen vid arbete i spåranläggningen? Vi är ett team med olika erfarenheter som har ett tydligt gemensamt mål - att arbeta med att höja riskförståelsen och tillämpningen avseende trafiksäkerhet vid arbeten i spår. Vår enhet består av 9 kunniga medarbetare, och vi behöver nu förstärka oss med ytterligare en teknisk specialist! Häng med på resan att utveckla trafiksäkerheten inom arbete i spår för Trafikverket!


Teknisk specialist inom entreprenadmaskiner & fordon arbete på spår

Arbetsuppgifter

Som teknisk specialist är du verksamhetens expertstöd i regelverk kopplat till spårgående fordon i arbetsläge, tunga spårgående arbetsmaskiner och arbetsmaskiner. Vi stödjer verksamheten genom att beskriva kravbilden hos Trafikverket, EN-standarder, förordningar och andra myndigheters krav. Vi bevakar även att maskindirektivet tillämpas i järnvägsmiljön. Detta omfattar hela området människa, teknik och organisation. Arbetet innebär ett samspel mellan tekniska krav på fordon och entreprenadmaskiner och de operativa kraven inom järnvägen. Det innebär bland annat att kunna svara upp mot de direkta tekniska kraven och tolka eventuella frågor som inkommer från t ex entreprenadbranschen, projektledare och arbetsplatskontrollanter samt besiktningsorganisationer. Idag är vi ett team med olika ansvarsområden som stödjer varandra. För de större regelverken arbetar vi i delgrupper med minst två personer men fortfarande med en ansvarig för respektive uppgift/regelverk/rapport. Målsättningen är att kombinera en trafiksäkerhetsspecialist med en teknisk specialist, där maskinella resurser används i arbete.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Ta fram och revidera nationella regler för järnväg främst avseende trafiksäkerhetsbestämmelser. Detta sker i ett kontinuerligt arbete som följer en årscykel.
Utreda, följa upp och stödja både interna och externa intressenter kopplat till regelverken för arbete i spår och maskinella resurser för underhåll av järnväg.
Samverka och stödja Trafikverkets interna intressenter.
Samverka med relevanta branschorganisationer utanför Trafikverket.
Presentera och föra dialog med olika intressenter både inom och utom Trafikverket.
Hantera ärenden kopplat till de regelverk som förvaltas.
Initiera och delta i remisshantering inom- och utom Trafikverket.
Bereda underlag och delta i europeiskt normeringsarbetet (EN) kopplat till våra regelverk. Främst för våra maskinella resurser. 
Delta i arbetet med kompetenskravsspecifikationer för utbildning kopplat till aktuella regelverk.
Granska besiktningsorganisationer som söker godkännande för besiktning.
Viss administration ingår som hantering av försäkran och deklaration av entreprenadmaskiner.


Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.Kvalifikationer

Vi söker dig som har fantasi och med hjälp av den kan förutse risker och konsekvenser för att förbättra säkerhetsmedvetandet och trafiksäkerheten vid arbeten i spår. Du har ett högt riskmedvetande vilket speglar ditt sätt att arbeta och kommunicera för att kunna belysa olika intressen och perspektiv. För att lyckas i den här rollen behöver du vara trygg i din profession och våga stå upp för trafiksäkerhetsperspektivet och de tekniska aspekter som du hanterar. Det innebär att du behöver vara tydlig i din kommunikation och kan föra ett sakligt resonemang samtidigt som du är lyhörd gentemot andras intressen. Du behöver också muntligen kunna presentera komplicerad eller invecklad information på ett enkelt sätt.
Arbetsuppgifterna kräver en god analytisk förmåga där du även skriftligt ska kunna sammanställa och dokumentera dina framarbetade slutsatser på ett adekvat sätt. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag är nödvändigt. Arbetet kopplat till regelverket bedrivs ofta i team om två eller flera, därför är din samarbetsförmåga avgörande för att vi ska kunna uppnå förväntad leverans.
Vi söker dig som har:
en högskole- eller civilingenjörsutbildning med teknisk inriktning alternativt relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer motsvara utbildningskravet för tjänsten
teoretisk eller praktisk erfarenhet av kvalificerat arbete inom järnvägssystemet. Det innebär att du har förmåga att sätta de operativa och tekniska villkoren för järnvägen i ett sammanhang, i kombination med arbetsmaskiner och dess risker.
teoretisk eller praktisk erfarenhet av spårgående maskiner i arbetsläge eller entreprenadmaskiner inom spårområdet.
teoretisk eller praktisk erfarenhet av arbete i och kring spårmiljö med dess tillämpning och risker.
goda kunskaper i att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska.

Det är önskvärt och ses som ett plus i kanten om du har:
erfarenhet i en roll som inneburit framtagande av kvalificerad dokumentation i form av exempelvis PM, beslutsunderlag, tekniska rapporter och krav, utredningar eller liknande.
kunskap om säkerhetsbevisning för områdena trafiksäkerhet, arbetsmaskiner eller maskinkonstruktion.
erfarenhet av tillämpning av maskindirektiv och berörda EN-standarder och TSD:er.
praktisk erfarenhet av riskanalys och riskhantering.
Annan erfarenhet av arbete med spårgående fordon eller arbetsmaskiner i entreprenad. T ex kontrollbesiktning, underhåll, konstruktion eller direkt arbete med maskiner i produktion.


Ansökan

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad! Visa mindre

Enhetschef Tågtrafikplanering region Öst

Ansök    Mar 13    Trafikverket    Trafikchef
Trafikverket söker nu en Enhetschef till avdelningen Trafikplanering där du blir en drivande kraft i utvecklingen av enheten och arbetssätten för att leverera mot målet: att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Enhetschef Tågtrafikplanering region Öst Arbetsuppgifter Kapacitetsoptimering Öst är en av fyra geografiska enheter inom avdelningen Trafikplanering, där uppdraget består i att i samarbete med övriga kapacitetsoptimeringsenheter upprä... Visa mer
Trafikverket söker nu en Enhetschef till avdelningen Trafikplanering där du blir en drivande kraft i utvecklingen av enheten och arbetssätten för att leverera mot målet: att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.


Enhetschef Tågtrafikplanering region Öst

Arbetsuppgifter

Kapacitetsoptimering Öst är en av fyra geografiska enheter inom avdelningen Trafikplanering, där uppdraget består i att i samarbete med övriga kapacitetsoptimeringsenheter upprätta och justera årlig tågplan för sitt geografiska område. Detta sker med hjälp av interna och externa kontakter, vilka till del regleras via formella processer. Vidare hanteras återkoppling och utredning av brister i kapacitetsplaneringen.
Enheten ansvarar bl a för följande leveranser:
framtagen årlig tågplan
justerad tågplan
hantering av tvister
underlag till fakturering

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du som Enhetschef upp enhetens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Enheten består av ca 23 medarbetare som du leder med hjälp av två sektionschefer. Organisationen med sektionschefer är ny och rekrytering av dessa roller har påbörjats.
Utöver enhetens arbete har du också en viktig uppgift att bidra till helheten i avdelningens ledningsgrupp och företräder avdelningen och Trafikverket både internt och externt.
Som chef förväntas du driva förändringar vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete både inom den egna enheten och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet.
"Jag som blir din chef heter Mats Berlin och är chef för avdelning Trafikplanering. Jag söker dig som är en positiv och kreativ lagspelare, som tar stort ansvar och som gillar utveckling. Av mig får du stor tillit och frihet i ditt uppdrag men jag finns där när du behöver mig."

Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester att användas som en del av urvalet. Vi använder främst mejl (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även din skräppost/SPAM regelbundet under rekryteringsprocessen för att vara säker på att du får all information från oss!
De första intervjuerna kommer att hållas via Skype i vecka 17.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare med chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. 
Vi söker dig som:
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område, eller annan utbildning ihop med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.
har chefserfarenhet med personalansvar
har erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete

Det är meriterande om du:
har erfarenhet av komplex planeringsverksamhet
har chefserfarenhet av att leda underställda chefer
har erfarenhet inom järnvägssektorn


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Läs mer om hur det är att jobba hos oss här

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/#mot_nagra_av_vara_medarbetare Visa mindre

Teknisk specialist inom trafiksäkerhet för järnväg

Ansök    Mar 9    Trafikverket    Civilingenjör, trafik
Avdelningen ERTMS Förberedande leder idag utvecklingen för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt signalsystem på den svenska järnvägen. Vill du vara med på denna resa och har erfarenhet av säkerhetsstyrning? Då kan tjänsten som Trafikverkets nya tekniska specialist inom trafiksäkerhet vara något för dig! Teknisk specialist inom trafiksäkerhet för järnväg Arbetsuppgifter Signalsystemet är det system som möjliggör att tåg ka... Visa mer
Avdelningen ERTMS Förberedande leder idag utvecklingen för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt signalsystem på den svenska järnvägen. Vill du vara med på denna resa och har erfarenhet av säkerhetsstyrning? Då kan tjänsten som Trafikverkets nya tekniska specialist inom trafiksäkerhet vara något för dig!


Teknisk specialist inom trafiksäkerhet för järnväg

Arbetsuppgifter

Signalsystemet är det system som möjliggör att tåg kan färdas på ett snabbt och effektivt sätt. Detta kräver att signalsystemet är av god kvalité med avseende på de säkerhets- och tillgänglighetskrav som ställs på järnvägen och dess trafik. De tekniska specialisterna utgör kärnan i vårt utvecklingsprojekt av det nya signalsystemet ERTMS och innebär att du kommer arbeta aktivt med att stödja projektet med dina specialistkunskaper.
I rollen som teknisk specialist kommer du ansvara för säkerhetsstyrningen och bedriva det systematiska säkerhetsarbetet med mål att kvalitetssäkra de krav som tas fram för signalsystemet. Kraven kommer utgöra ett centralt underlag i leverantörernas utvecklingsarbete av deras signalsystem då de ska implementeras och testas innan driftsättning på en av Trafikverkets pilotbanor. De dagliga arbetsuppgifterna består bl.a. av att planera och organisera säkerhetsarbetet, ta fram säkerhetsdokumentation, genomföra risk- och säkerhetsanalyser, följa upp och hantera kravavvikelser samt att se till att tillämpbara standarder som CENELEC EN 50126 efterlevs i projekten. Arbetet kommer ske i projektform tillsammans med andra specialister, exempelvis inom signalteknik.
Organisatoriskt tillhör tjänsten sektionen Specifikation och består av 16 medarbetare. Sektionen tillhör avdelning ERTMS Förberedande inom verksamhetsområdet Stora projekt.
Jag som kommer bli din chef heter Mikael Krydzinski. För mig är det viktigt att du får stimulerande arbetsuppgifter som du kan utvecklas med över tid. Att det finns en bra gruppdynamik och en god balans mellan arbetsliv och fritid ser jag som centrala aspekter i det dagliga arbetet.

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Intervjuer är planerade att genomföras digitalt via Skype under vecka 8.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-HybridKvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som teknisk specialist ser vi att du är noggrann, systematisk och ser lösningar från ett helhetsperspektiv. Du är trygg i att ta självständiga initiativ och är flexibel i ditt arbetssätt. Arbetsuppgifterna innefattar regelbunden kontakt med interna och externa medarbetare, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Som person är du ödmjuk och ser det som en självklarhet att stödja dina kollegor med din kompetens.
Vi söker dig som har
Civilingenjörsexamen (300 Hp) eller utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
Flerårig erfarenhet av säkerhetsstyrning inom komplexa och säkerhetskritiska tekniska system
Erfarenhet av kvalitets- och dokumentstyrning kopplat till säkerhetsstyrning
Erfarenhet av att praktiskt genomföra riskanalyser i komplexa tekniska system
Erfarenheter av CENELEC EN 50126, 50128 och 50129
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har
Erfarenhet av ERTMS eller signalsystem för järnvägen
Erfarenhet av CSM-RA
Erfarenhet av arbete med TSD - Trafikstyrning och signalering (CCS)


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Morgondagens projektingenjör Solna

Vill du utvecklas till morgondagens projektingenjörer och framtidens projektledare på sikt? Nu söker Trafikverket återigen dig som har viljan, engagemanget och drivet att arbeta i rollen som projektingenjör! I september 2023 startar vi nästa utbildningsprogram för Morgondagens projektingenjör. Programmet kommer pågå under två terminer och vara parallellt med din anställning. Under programmets gång kommer du att få möjlighet att växa och utveckla din kompet... Visa mer
Vill du utvecklas till morgondagens projektingenjörer och framtidens projektledare på sikt?
Nu söker Trafikverket återigen dig som har viljan, engagemanget och drivet att arbeta i rollen som projektingenjör! I september 2023 startar vi nästa utbildningsprogram för Morgondagens projektingenjör.
Programmet kommer pågå under två terminer och vara parallellt med din anställning.
Under programmets gång kommer du att få möjlighet att växa och utveckla din kompetens inom profession - för att senare ha stora möjligheter att utvecklas till projektledare på sikt!
Kom och bli en del av oss!


Morgondagens projektingenjör Solna

Arbetsuppgifter

Vad gör en projektingenjör på Trafikverket?
Som projektingenjör på Trafikverket är din primära uppgift att stötta projektledare i väg- och/eller i järnvägsprojekt. Det gäller alltifrån att vara del av projektledningen och driva delar av eller mindre projekt från planering till produktion till att vara delaktig i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Du har en nyckelroll med stor bredd och variation i arbetsuppgifterna.
Din utveckling som projektingenjör
Hos oss på Trafikverket har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i olika projekt och få möjlighet att leda mindre projekt i sin helhet. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.
Trafikverket är en stor organisation och du kommer att ha goda möjligheter att vidareutvecklas utifrån din erfarenhet och kompetens. Du får tillgång till ett kompetensnätverk där du kan utbyta erfarenheter och bygga nätverk inom hela Trafikverket.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer och vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till ett av Sveriges Karriärföretag 2022.

Övrig information

Vid ansökan vill vi att du bifogar intyg på din godkända utbildning och/eller examensbevis samt kopia på ditt körkort. Personligt brev ska du inte bifoga. Beräknar du ta examen under 2023 behöver du komplettera din ansökan med detta bevis/intyg innan en anställning kan påbörjas.
Är du intresserad av flera placeringsorter? Var uppmärksam på att du ska kunna befinna dig på den placeringsorten du söker till och arbeta från den orten. Aktuella orter är Borlänge, Gävle, Göteborg, Härnösand, Luleå, Malmö, Skellefteå, Solna, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.
Vi använder främst mejl (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårt urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju.
Beräknad tidplan för rekryteringsprocessen kan du hitta på länken längst ner på sidan.
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Har du frågor om utbildningsprogrammet? Se länk längst ner. På denna landningssida kommer du hitta kontaktuppgifter till de som är ansvariga för utbildningsprogrammet.
#utbildningsprogram

Kvalifikationer

Vem är du?
Vi söker dig som är i starten av din karriär och som vill fördjupa och bredda din kompetens som projektingenjör och på sikt vilja utvecklas till en roll som projektledare hos oss!
För att lyckas i denna roll ser vi att du ska ha en god kommunikativ förmåga och gilla att samarbeta; detta då du som projektingenjör har många kontaktytor och samarbeten både internt och externt. Du är analytisk, van vid att arbeta enligt en tydlig process, strukturerar och planerar ditt arbete väl och håller deadlines. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och bidrar aktivt till de gemensamma målen.
Kvalifikationsmässigt söker vi dig som:
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp uttagen 2021, 2022 eller kommer att ta din examen senast augusti 2023 inom teknik, ekonomi, samhällsbyggnad eller samhällsplanering
har god svenska i tal och skrift
har B-körkort


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Utbildningsprogram för projektingenjörer

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/utbildningsprogram-for-projektingenjorer/ Visa mindre

Projektingenjör

Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. I Solna håller vi på att bygga ett professionellt team av projektledare och projektingenjörer som levererar väginfrastrukturprojekt med hög kvalité till rätt pris och i rätt tid. Vi erbjuder en arbetsplats där vi justerar våra arbetssätt för att hela tiden bli vassare i vå... Visa mer
Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
I Solna håller vi på att bygga ett professionellt team av projektledare och projektingenjörer som levererar väginfrastrukturprojekt med hög kvalité till rätt pris och i rätt tid. Vi erbjuder en arbetsplats där vi justerar våra arbetssätt för att hela tiden bli vassare i våra leveranser.
Vi tror att arbetsglädjen ligger i att vi alla lyckas med våra utmaningar. Trafikverket är stolta över att nyligen ha blivit utsedda till en av Sveriges tio mest attraktiva arbetsgivare och nominerade till årets employer branding företag 2023. Med andra ord - hos oss trivs man! Vi månar om balans mellan arbete och fritid och erbjuder i denna tjänst förtroendearbetstid samt möjlighet till distansavtal som innebär att du kan arbeta upp till 40% av din arbetstid på distans.


Projektingenjör

Arbetsuppgifter

Hos oss får du en unik möjlighet med stort eget ansvar att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med miljardbyggen. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen. Det gör vi genom att beställa hållbara, innovativa lösningar och smart infrastruktur.
Som projektingenjör är du tillsammans med projektledaren en del av projektledningsteamet. Du deltar i olika investeringsprojekt, handlägger samt följer upp projektets alla delar såsom ekonomi, tidsplanering och kvalité. I rollen ingår också att vara delaktig i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Som projektingenjör arbetar du även med bedömning av risker och möjligheter i projekten. Du är också en viktig del i att säkerställa att projekten genomförs enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Beroende på din kompetens, erfarenhet, intresse och engagemang tar du olika mycket ansvar för arbetsuppgifterna i projekten.
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas genom ökat ansvar i form av projekt med olika komplexitet. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan bland annat erbjuda dig:
-Ett flexibelt arbete där du får möjligheten att arbeta 2 dagar i veckan på distans
-Gott om semesterdagar. För dig som har fyllt 30 år erbjuder vi 31 semesterdagar och för dig som är över 40 år erbjuder vi 34 semesterdagar.
-Vid föräldraledighet ger vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar.

Övrig information

I denna rekryteringsprocess används webbaserade tester som en del i urvalet. Tester är planerade att skickas ut via mail under vecka 14. Vi använder främst mejl (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
De första intervjuerna kommer att ske via Skype och kommer preliminärt att hållas under vecka 15-16.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du bygger förtroende och strukturerar självständigt upp ditt arbete. Utöver det har du också en god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom bygg och anläggning, samhällsplanering eller projektledning, alternativt annan relevant utbildning som Trafikverket bedömer likvärdig
har mer än 6 månaders aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som projektingenjör eller från annan liknande roll som Trafikverket bedömer som likvärdig
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har giltigt körkort för personbil

Det är meriterande om du
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom väg och/eller järnväg
har aktuell och relevant erfarenhet av riskhantering där du arbetat med handlingsplaner och riskanalyser
har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med tidsplanering samt med prognos- och ekonomihantering


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Erfaren HR-partner till Färjerederiet

Ansök    Mar 9    Trafikverket    HR-specialist/HR-adviser
Som HR-partner på Trafikverket Färjerederiet är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Erfaren HR-partner till Färjerederiet Arbetsuppgifter I rollen som HR-partner kommer du arbeta konsultativt inom hela HR-området genom att stötta och coacha våra chefer med din HR-kompetens såväl på strategisk- som operativ nivå.  Som HR-partner har du som ... Visa mer
Som HR-partner på Trafikverket Färjerederiet är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Erfaren HR-partner till Färjerederiet

Arbetsuppgifter

I rollen som HR-partner kommer du arbeta konsultativt inom hela HR-området genom att stötta och coacha våra chefer med din HR-kompetens såväl på strategisk- som operativ nivå. 
Som HR-partner har du som uppdrag att implementera, driva och följa upp HR-processer i verksamheten och du kommer att arbeta brett inom samtliga av HR-områdets delar såsom: 
arbetsmiljö
avtal och villkor
lönebildningsprocessen
kompetensförsörjning 
kultur och värderingar
ledar-och medarbetarskap
hållbart arbetsliv

Du kommer att medverka vid facklig samverkan och förhandlingar och stötta chefer i tolkning och tillämpning av lagar, avtal och policys. 
Rollen är omväxlande och erbjuder många intressanta möjligheter i en 24/7-verksamhet med en öppen och inkluderande kultur som präglas av stort engagemang. Du tillhör en liten arbetsgrupp HR-medarbetare som arbetar nära Färjerederiets chefer och ledningsgrupper. 
Färjerederiet har verksamhet i hela landet vilket innebär att det förekommer resor i tjänsten.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig som

har en högskoleutbildning om minst 180 hp med beteendevetenskaplig inriktning eller annan relevant utbildning tillsammans med aktuell erfarenhet som vi bedömer som likvärdig

har flerårig erfarenhet från brett HR-arbete i motsvarande roll

har flerårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete

har flerårig erfarenhet av facklig samverkan och förhandlingar

har några års erfarenhet av arbete med lönerevision

talar och skriver svenska obehindrat.

har körkort för personbilDet är meriterande om du

har flerårig erfarenhet av arbete med arbetsrättsliga frågor

har erfarenhet från HR-partnerrollen inom statlig myndighet

har erfarenhet från HR-arbete i en 24/7 verksamhetAnsökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Här kan du läsa mer om oss på Färjerederiet

www.trafikverket.se/farjerederiet Visa mindre

Mottagandekoordinator

Som Mottagandekoordinator på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vi behöver nu stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya, spännande utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår väganläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa anläggningar att underhål... Visa mer
Som Mottagandekoordinator på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi behöver nu stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya, spännande utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår väganläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa anläggningar att underhålla.


Mottagandekoordinator

Arbetsuppgifter

Som mottagandekoordinator jobbar du nationellt med att koordinera arbetet i samband med mottagande av ansvar, anläggning och förvaltningsdata från våra nybyggda och förändrade väganläggningar. Detta innebär att du är länk mellan de verksamheter som bygger och de verksamheter som underhåller väganläggningen. Väganläggningar är alltifrån gång- och cykelvägar till större vägtunnlar med komplex teknik.
Du kommer att arbeta i en nationell enhet vilket innebär att dina kollegor sitter utspridda över hela landet. Trots vår utbredning har vi ett mycket gott samarbete där vi stöttar varandra och har högt i tak.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer är planerade att hållas digitalt via Skype 20 april
Möjliga placeringsorter: Solna, Uppsala, Gävle, Luleå.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas som mottagandekoordinator behöver du ha lätt för att bygga förtroendefulla relationer,  vara lyhörd och se vikten av att skapa ett gott samarbete med olika kontaktytor i din omgivning. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Likaså känner du dig  trygg med att arbeta självständigt och strukturerat  och är van vid att hantera flera parallella arbetsuppgifter. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter där ditt lösningsorienterade förhållningssätt och ditt driv tar dig framåt.
Vi söker dig som har  
Universitet eller högskoleutbildning på minst  180 hp (120p) med lämplig inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av överlämning eller mottagning av anläggning alternativt erfarenhet av digital projekthantering, datasamordning eller informationshantering.

Det är meriterande om du har
relevant erfarenhet från underhåll och/eller byggande av väg.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Är du vår nästa Riskspecialist?

Som riskspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Avdelning ERTMS Förberedande har som uppdrag att skapa förutsättningar för införandet av ERTMS på den svenska järnvägen. Det innebär framtagande av tekniska lösningar för framtidens signalstyrning, möta behoven av media i form av optokabel och GSM-R täckning, testlabb, testb... Visa mer
Som riskspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Avdelning ERTMS Förberedande har som uppdrag att skapa förutsättningar för införandet av ERTMS på den svenska järnvägen. Det innebär framtagande av tekniska lösningar för framtidens signalstyrning, möta behoven av media i form av optokabel och GSM-R täckning, testlabb, testbanor och mycket mer. Vi erbjuder dig som riskspecialist en dynamisk och nyfiken arbetsplats där vi arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för program och projekt. Som riskspecialist ingår du i stabens ledningsgrupp och du har löpande kontakt med avdelningens ledningsgrupp genom riskgenomgångar, uppföljning och rapportering.


Är du vår nästa Riskspecialist?

Arbetsuppgifter

Som riskspecialist på Stora projekt arbetar du med att säkerställa att riskhanteringen är en systematisk och integrerad del i verksamheten. Du tillhör enheten Riskhantering och tillsammans är ni ca tio kollegor som stöttar våra avdelningar i sin helhet såväl som något av våra enskilda program/projekt. I det här fallet söker vi dig som vill arbeta med avdelningen ERTMS förberedande, som är en del av moderniseringen av signalsystemet i järnvägen.
Det finns en strategisk riktning kring riskarbetet och det är ditt uppdrag att fullfölja den och hjälpa verksamheten att få det att fungera i sin vardag. Det innebär till exempel att du i det dagliga för dialog med stabschef angående fokus vad gäller riskhanteringen. Vi arbetar aktivt med att verksamheten ska ha riskhanteringen som en viktig del i styrningen - till exempel att styra mot planerad slutkostnad och kostnadssätta våra risker. För din del innebär detta förändringsledning och kommunikation gentemot våra projektledare och chefer. En annan tyngdpunkt ligger på att stötta risksamordnarna som arbetar direkt med programmen. I den rollen arbetar du stöttande, vägledande och coachande. 
Vi erbjuder dig en roll med bredd inom riskhantering, vi ser nyckelord som ledarskapsförmåga, riskworkshop och -genomgångar, övergripande planering, styrning och självklart praktiskt arbete såsom framtagande av underlag, administration och systemhantering. Mycket av det bygger på din initiativkraft och ditt pedagogiska sätt att arbeta med förändringsledning.
Vi ser det som en självklarhet att vi arbetar med ständiga förbättringar och tillsammans inom enheten arbetar vi med att utveckla hur vi ger stöd i riskhanteringen med kvantitativa modeller, ständiga risker och barriärer, utbildningar och nätverk bland annat. Det finns också möjligheter att delta i Trafikverksgemensamma arbeten så som arbetsgrupper och förvaltning.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

För att lyckas i den här rollen ser vi att du behöver förstå styrning av en verksamhet och att riskhantering har ingått som en naturlig del av ditt arbete.
Du har
arbetat med myndighet/offentlig sektor eller större organisationer som projektledare inom någon av följande bygg/infrastruktur/industri/IT-mjukvaruutveckling
några års erfarenhet av riskhantering
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
en universitets- eller högskoleutbildning inom risk och/eller kvalitetsledning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig

Det är meriterande om du
förståelse för upphandlingar och arbete med entreprenörer
kunskap om ekonomistyrning i program och projektverksamhet och statlig verksamhet

Som person tror vi att du som söker har god problemlösningsförmåga vilket gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Viktigt för tjänsten är att du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vidare har du en genuin samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du tar gärna egna initiativ, ser vad som behöver göras och agerar därefter.
För den här rollen söker vi dig som tilltalas av att arbeta operativt med riskhanteringsfrågor; där du har förmågan att bryta ner strategier till genomförbara lösningar. Du ska även vara utåtriktad och en fena på att skapa goda relationer.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Vill du hantera alla problem på Trafikverket?

Ansök    Mar 7    Trafikverket    Systemansvarig
Som systemspecialist gör du inte det, men du jobbar med systemet som administrerar ärenden för incidenter, problem och ändringar för alla Trafikverkets IT-lösningar. Ditt arbete är direkt bidragande till stabiliteten i Trafikverkets IT-miljö och därmed är du med och gör skillnad i vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Vill du hantera alla problem på Trafikverket? Arbetsuppgifter Remedy används idag för ärendehantering inom incidentha... Visa mer
Som systemspecialist gör du inte det, men du jobbar med systemet som administrerar ärenden för incidenter, problem och ändringar för alla Trafikverkets IT-lösningar. Ditt arbete är direkt bidragande till stabiliteten i Trafikverkets IT-miljö och därmed är du med och gör skillnad i vardagen för invånare och företagare i hela Sverige.


Vill du hantera alla problem på Trafikverket?

Arbetsuppgifter

Remedy används idag för ärendehantering inom incidenthantering, problemhantering och ändringshantering för samtliga IT-lösningar inom Trafikverket. Uppdraget innebär bl.a. följande arbetsuppgifter:
Systemutveckling av beslutade utvecklingsaktiviteter i samråd med förvaltningsgruppen.
Fel i förvaltningsobjektets verksamhetsstöd och IT-system hanteras genom att rättning är prioriterad, testad och införd enligt Trafikverkets rutin för ändringshantering.
Underhåll av system- och driftdokumentation.
Felsökning och problemhantering.
Aktiv dialog med verksamheten för att fånga behov och förutsättningar.

Några ord från din blivande kollega Kalle:
"Det bästa med arbetet i förvaltningen är kollegorna, variationen inom teknikområdet och frihet under ansvar. Arbetsuppgifterna kan variera över tid. Även om ditt fokus är inom ett visst teknikområde arbetar du med varierande delar inom det teknikområdet, vilket för mig är värdefullt. Du har stor möjlighet att planera dina arbetsuppgifter för att passa livspusslet. Den största utmaningen i denna roll kommer att bli övergången till containerteknologin som krävs för nyare version av BMC Remedy/ITSM".
Vårt team består av specialister med stor erfarenhet, där vi lyssnar och lär av varandra och vi tycker att det är viktigt att alla får vara med och bidra. Vi är utspridda på flera orter varför möten och avstämningar sker digitalt. Leveransen växer med införandet av DWP och Containertekniken. Planen framöver är att vi ska stötta användarstöd och verksamheten på bästa sätt och utöka med fler moduler. Vi har med andra ord en spännande tid framför oss!

Övrig information

Möjliga placeringsorter är följande: Borlänge, Gävle, Göteborg, Luleå, Solna, Sundsvall eller Örebro.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-HybridKvalifikationer

Vem är du?
Du är en problemlösare som ser möjligheter istället för hinder. Du har god samarbetsförmåga, är självgående och strukturerad i ditt arbete.
Vi söker dig som har
flerårig erfarenhet av utveckling och felsökning i BMC Remedy ARS
flerårig erfarenhet av BMC Remedy ITSM, relaterat till konfiguration, felsökning, användning
erfarenhet av integration med BMC Remedy ITSM, genom exempelvis Spoon, Webservice, REST
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du
erfarenhet av utveckling relaterat till anpassningar av BMC Remedy ITSM
erfarenhet av sökningar och felsökning i Microsoft relaterat till BMC Remedy
erfarenhet beträffande containerteknologi relaterat till nyare versioner av BMC Remedy
erfarenhet av BMC Digital Workplace
erfarenhet av BMC Discovery
erfarenhet av agila arbetssätt


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Webbaserade tester kan komma att användas som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer tester att skickas ut till din angivna e-post under v. 14. För de kandidater som kallas till intervju är dessa planerade att hållas digitalt via Skype under v.16.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Administrativ koordinator med fokus på kommunikation

Ansök    Mar 6    Trafikverket    Administrativ assistent
Som koordinator med inriktning kommunikation på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Programorganisationen för Ostlänken har uppdraget att bygga 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. En nödvändig förstärkning av järnvägens kapacitet som bidrar till kortare restider, hållbara transporter och bättre punktlighet i tågtrafiken. ... Visa mer
Som koordinator med inriktning kommunikation på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Programorganisationen för Ostlänken har uppdraget att bygga 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. En nödvändig förstärkning av järnvägens kapacitet som bidrar till kortare restider, hållbara transporter och bättre punktlighet i tågtrafiken.
Vi behöver dig till program Ostlänken och vi tror att du kommer att gilla att jobba hos oss!


Administrativ koordinator med fokus på kommunikation

Arbetsuppgifter

I rollen som administrativ koordinator med inriktning kommunikation blir du en spindel i nätet i en stor organisation med ett komplext uppdrag. Du planerar, samordnar, genomför och följer upp dina uppdrag som kommer att variera beroende på vad som är på agendan för Ostlänken.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Olika uppgifter inom internkommunikation så som uppdateringar av Ostlänkens webb-portal, och genomförande av enkäter, sammanställa internt kommunikationsmaterial som nyheter, intervjuer med medarbetare och olika presentationsmaterial.
- Administration i samband med möten som arrangeras för allmänheten (ex. i samband med samråd och öppet hus).
- Vara administrativt stöd till programmets kommunikatörer, ledning och verksamhetsstyrning med bland annat diarieföring och support vid arrangerande av digitala möten
Du kommer att tillhöra enheten Verksamhetsstyrning och jobba i huvudsak i vårt team med kommunikatörer men också i vår grupp som arbetar med ledningsstöd

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad och flexibel. Du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du har en bra förmåga att planera och strukturera samt har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom administration eller motsvarande erfarenhet som bedöms lämplig för tjänsten.
Har minst ett par års erfarenhet av arbete med uppdrag inom administration och där kommunikation även varit en del av rollen
Har goda IT-kunskaper samt kunskaper i Power Point
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du
Har kunskaper i SharePoint
Har erfarenhet från offentlig förvaltning


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Nya Stambanor är du med och skriver historia genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken mellan knutpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige och även ut i Europa.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Kvalificerad Controller till Stora projekt

Ansök    Mar 3    Trafikverket    Controller
Nu finns en spännande möjlighet att arbeta som kvalificerad controller för Stora Projekt. Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och som kvalificerad controller på verksamhetsområde Stora Projekt är du med och stödjer och utvecklar en verksamhet bestående av flera av Trafikverkets- och även Sveriges största investeringsprojekt. På Trafikverket är mångfald den gemensamma nämnaren och våra kollegor är pålitliga, engagerade och modiga. Är du den vi ... Visa mer
Nu finns en spännande möjlighet att arbeta som kvalificerad controller för Stora Projekt. Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och som kvalificerad controller på verksamhetsområde Stora Projekt är du med och stödjer och utvecklar en verksamhet bestående av flera av Trafikverkets- och även Sveriges största investeringsprojekt. På Trafikverket är mångfald den gemensamma nämnaren och våra kollegor är pålitliga, engagerade och modiga. Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!


Kvalificerad Controller till Stora projekt

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområde Stora Projekt hanterar de största och mest komplexa investeringsprojekten inom Trafikverket. Några av våra största projekt just nu är investeringsprojekten Norrbotniabanan, E4 Förbifart Stockholm, Västlänken, Varbergstunneln med flera.
Hos oss pågår just nu flera spännande förändringsinitiativ där kostnadsstyrning är en central del. Några av de viktigaste uppgifterna som kommer att ingå i din roll är bland annat, leda och driva samt aktivt delta i arbetet med verksamhetsplanering för hela verksamhetsområdet. Att bidra i arbetet med, och utveckling av, mått och mål inom verksamhetsområdet ingår som en del i verksamhetsplaneringen. Du kommer även till delar vara involverad i verksamhetsuppföljningen. Du genomför analyser, ser samband, tolkar trender och kommunicerar på ett enkelt och tydligt sätt. Du sammanställer och kvalitetssäkrar rapportering samt arbetar med ad hoc analyser och vid behov tar du fram kvalitetssäkrade beslutsunderlag. Att ta fram pedagogiska underlag och presentera för olika målgrupper på olika nivåer har du lätt för. Du verkar nära enhetens övriga controllers och inom avdelning verksamhetsstyrning samt har kontakt med övriga verksamheten. Du deltar i vårt arbete med ständiga förbättringar.Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype vecka 15 och 16. Placeringsort för denna tjänst är Solna, Malmö eller Göteborg. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Välkommen att söka jobb hos oss som Kvalificerad controller för Stora Projekt med placering i Solna, Malmö eller Göteborg.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Som person är du resultatorienterad och tar egna initiativ. Du är analytisk och sätter dig snabbt in i nya situationer. Arbetet innebär många kontakter, vilket förutsätter att du har en god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Detta innebär att du anpassar ditt budskap till mottagaren. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.
Utöver de personliga egenskaperna ser vi också att du har:
en civilekonom/ekonomie-magister eller annan högskoleutbildning tillsammans med en aktuell erfarenhet som vi bedömer likvärdig
en gedigen och aktuell erfarenhet av att ha arbetat med controlling (flera års erfarenhet) i en större organisation
arbetat i ett större affärssystem, meriterande med Agresso och Mercur
mycket goda kunskaper i Officepaketet (excel, power point, word)

Meriterande är om du har:
drivit större verksamhetsprojekt, gärna "projektlett" process från ax till limpa
erfarenhet att leda arbeten med flera olika intressentgrupper


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt, ca 30 projekt över hela landet. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-NG1 Visa mindre

Kvalificerad Controller till Stora projekt

Ansök    Mar 2    Trafikverket    Controller
Nu finns en spännande möjlighet att arbeta som kvalificerad controller för Stora Projekt. Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och som kvalificerad controller på verksamhetsområde Stora Projekt är du med och stödjer och utvecklar en verksamhet bestående av flera av Trafikverkets- och även Sveriges största investeringsprojekt. På Trafikverket är mångfald den gemensamma nämnaren och våra kollegor är pålitliga, engagerade och modiga. Är du den vi ... Visa mer
Nu finns en spännande möjlighet att arbeta som kvalificerad controller för Stora Projekt. Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och som kvalificerad controller på verksamhetsområde Stora Projekt är du med och stödjer och utvecklar en verksamhet bestående av flera av Trafikverkets- och även Sveriges största investeringsprojekt. På Trafikverket är mångfald den gemensamma nämnaren och våra kollegor är pålitliga, engagerade och modiga. Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!


Kvalificerad Controller till Stora projekt

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområde Stora Projekt hanterar de största och mest komplexa investeringsprojekten inom Trafikverket. Några av våra största projekt just nu är investeringsprojekten Norrbotniabanan, E4 Förbifart Stockholm, Västlänken, Varbergstunneln med flera.
Hos oss pågår just nu flera spännande förändringsinitiativ där kostnadsstyrning är en central del. Några av de viktigaste uppgifterna som kommer att ingå i din roll är bland annat, leda och driva samt aktivt delta i arbetet med verksamhetsplanering för hela verksamhetsområdet. Att bidra i arbetet med, och utveckling av, mått och mål inom verksamhetsområdet ingår som en del i verksamhetsplaneringen. Du kommer även till delar vara involverad i verksamhetsuppföljningen. Du genomför analyser, ser samband, tolkar trender och kommunicerar på ett enkelt och tydligt sätt. Du sammanställer och kvalitetssäkrar rapportering samt arbetar med ad hoc analyser och vid behov tar du fram kvalitetssäkrade beslutsunderlag. Att ta fram pedagogiska underlag och presentera för olika målgrupper på olika nivåer har du lätt för. Du verkar nära enhetens övriga controllers och inom avdelning verksamhetsstyrning samt har kontakt med övriga verksamheten. Du deltar i vårt arbete med ständiga förbättringar.Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype vecka 15 och 16. Placeringsort för denna tjänst är Solna, Malmö eller Göteborg. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Välkommen att söka jobb hos oss som Kvalificerad controller för Stora Projekt med placering i Solna, Malmö eller Göteborg.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Som person är du resultatorienterad och tar egna initiativ. Du är analytisk och sätter dig snabbt in i nya situationer. Arbetet innebär många kontakter, vilket förutsätter att du har en god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Detta innebär att du anpassar ditt budskap till mottagaren. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.
Utöver de personliga egenskaperna ser vi också att du har:
en civilekonom/ekonomie-magister eller annan högskoleutbildning tillsammans med en aktuell erfarenhet som vi bedömer likvärdig
en gedigen och aktuell erfarenhet av att ha arbetat med controlling (flera års erfarenhet) i en större organisation
arbetat i ett större affärssystem, meriterande med Agresso och Mercur
mycket goda kunskaper i Officepaketet (excel, power point, word)

Meriterande är om du har:
drivit större verksamhetsprojekt, gärna "projektlett" process från ax till limpa
erfarenhet att leda arbeten med flera olika intressentgrupper


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt, ca 30 projekt över hela landet. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-NG1 Visa mindre

Projektledare för underhåll av VA/Ventilation

Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur! Projektledare för underhåll av VA/Ventilation Arbetsuppgifter Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss Som projektledare för underhåll av VA och Ventilation så är ditt jobb att säkerställa drift och underhåll av de VA/Vent-installationer som Trafikverket har i väganläggnin... Visa mer
Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur!


Projektledare för underhåll av VA/Ventilation

Arbetsuppgifter

Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss
Som projektledare för underhåll av VA och Ventilation så är ditt jobb att säkerställa drift och underhåll av de VA/Vent-installationer som Trafikverket har i väganläggningen inom underhållsdistrikt Öst & Stockholm. I uppdraget ingår de stora vägtunnlarna i Stockholm där du vidmakthåller tekniska system och installationer inom VA/Vent-området genom att planera, beställa och följa upp förbyggande- och avhjälpande underhåll samt reinvesteringsåtgärder.
Du leder som projektledare två entreprenadkontrakt. Till din hjälp har du byggledare som står för anläggningsspecifik specialistkunskap. Du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp projekten och bidrar med motivation och inspiration till ditt projektteam för att skapa en bra arbetsmiljö. I rollen har du kontakt med allmänheten men även med kommuner och andra myndigheter.
Jag som är rekryterande chef heter Jonas Holst och är enhetschef för Infrasystem. På min enhet tillämpar vi ett ledarskap baserat på ömsesidigt förtroende. Som projektledare har du mycket stor frihet att styra din verksamhet och ett stort ansvar för att uppnå de resultat som våra uppdragsgivare förväntar sig. Vi har ett lika viktigt som intressant uppdrag att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Jag hoppas du vill vara med!
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Övrig information

Tester planeras att skickas ut v. 13
Intervjuer planeras via Skype i v.14-15
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
#LI-PG1Kvalifikationer

Ditt ledarskap
Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga. 
Vi söker dig som
Har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Har arbetslivserfarenhet som projektledare.
Har arbetslivserfarenhet från VA- och ventilationsbranschen.
Har haft budget- och resultatansvar.
Har erfarenhet av att arbeta med entreprenadkontrakt.
Har erfarenhet av arbetsmiljöfrågor.
Har goda kunskaper i tal och skrift på svenska.
Har körkort för personbil.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektingenjör ERTMS förberedande

Det här är en möjlighet för dig att arbeta med spännande frågor i en roll som projektingenjör. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vi behöver dig och vi tror att du kommer att gilla att jobba hos oss! Avdelningen ERTMS Förberedande leder idag utvecklingen för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt signalsystem på den svenska järnvägen. En kollega berättar: " Vi har en bra sammanhållning i teamet o... Visa mer
Det här är en möjlighet för dig att arbeta med spännande frågor i en roll som projektingenjör. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vi behöver dig och vi tror att du kommer att gilla att jobba hos oss!
Avdelningen ERTMS Förberedande leder idag utvecklingen för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt signalsystem på den svenska järnvägen. En kollega berättar: " Vi har en bra sammanhållning i teamet och alla jobbar mot samma mål. Alla är mycket kompetenta inom sina områden och man behöver aldrig leta länge efter hjälp med att besvara sina frågor. Det är alltid en härlig stämning i gruppen oavsett om vi deltar i ett projektmöte eller om vi tar en fika tillsammans. Att få vara med och bidra till en så viktig samhällsfunktion som Sveriges järnväg gör att jag är stolt över att gå till jobbet varje dag".


Projektingenjör ERTMS förberedande

Arbetsuppgifter

På ERTMS Förberedande arbetar vi framförallt med utvecklingen av själva signalsystemet. Du kommer att arbeta i sektion Utveckling där vi ansvarar för beställning av utveckling av systemen till våra leverantörer samt uppföljning genom hela utvecklingsfasen.
Som projektingenjör är du ett stöd till projektledare och specialister. I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
hantering av uppföljning och rapportering av tidplaner, kostnader och innehållet i de leveranser som funktionen ansvarar för
att uppdatera och följa upp funktionens risker
stötta funktionsledare med utveckling av arbetssätt, rutiner och strategier
planera och protokollföra leverantörsmöten

Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom sektion Utveckling och därför är vårt mål att du ska utvecklas och på sikt ha möjlighet att bli projektledare.

Övrig information

För att bidra till en mer fördomsfri och kompetensbaserad process så är det här en helt CV-fri rekrytering. Det innebär att du INTE ska bifoga något CV eller personligt brev. För att kunna ansöka så kommer du ändå, på grund av hur vårt rekryteringssystem är uppbyggt, att uppmanas att bifoga CV men bifoga istället ett tomt dokument. Urvalet kommer att baseras på svaren du ger på urvalsfrågorna, därför är det viktigt att du svarar utförligt på samtliga frågor.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Intervjuer planeras vecka 15 via skype. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Placeringsort: Solna eller Borlänge

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en lagspelare som självständigt driver och slutför dina arbetsuppgifter. Du är lyhörd och har god kommunikationsförmåga som innebär att du på ett tryggt och tydligt sätt kan förmedla budskap i både tal och skrift. Då du kommer ha en central och samordnande funktion där du arbetar så är det viktigt att du kan skapa och behålla struktur. Du stimuleras av att arbeta i en föränderlig miljö och har därtill en mycket god analytisk förmåga. 
Vi söker dig som:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p), alternativt annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
något års arbetslivserfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
aktuell och relevant erfarenhet av projektarbete, exempelvis projektledning, projektplanering eller projektadministration
har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
goda kunskaper i Officepaketet

Det är meriterande om du har:
järnvägsutbildning och/eller erfarenhet av järnvägsprojekt
erfarenhet av att jobba med signalsystem för järnväg
erfarenhet av något tidsplaneringsverktyg


Ansökan

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-NG1 Visa mindre

Enhetschef Järnväg Stockholm

Som Enhetschef Järnväg i Stockholm på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. "Jag som blir din chef heter Stefan Lindgren och driver verksamheten framåt med fokus på resultat samt med stor tillit till mina chefers förmåga och vilja att ta ansvar för samt utveckla våra leveranser. Detta sker genom aktiv dialog där vi tillsammans bygger... Visa mer
Som Enhetschef Järnväg i Stockholm på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
"Jag som blir din chef heter Stefan Lindgren och driver verksamheten framåt med fokus på resultat samt med stor tillit till mina chefers förmåga och vilja att ta ansvar för samt utveckla våra leveranser. Detta sker genom aktiv dialog där vi tillsammans bygger förtroende både internt och externt. Jag hoppas du vill vara med på vår resa att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!"


Enhetschef Järnväg Stockholm

Arbetsuppgifter

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om.
Distrikt Öst/Stockholm består av ca 200 medarbetare fördelat på 8 enheter. Vi söker dig som vill leda enheten Järnväg Stockholm som finns placerad på distrikt Öst/Stockholm och vara med och utveckla en modern och innovativ underhållsverksamhet.
Som chef för Järnvägen i Stockholm ansvarar du för det dagliga underhållet och säkerställer en god dialog med vår omvärld så att trafikering kan ske varje dag året runt oavsett väder och tid på dygnet. Utifrån uppsatta leveranskvaliteter och mål lägger du och dina medarbetare grunden för professionell styrning av och samverkan med våra leverantörer.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till utveckling av avdelningens verksamhet. Enheten består ca 20 medarbetare placerade i Solna.
Din huvuduppgift är att leda, samordna och utveckla enheten till att bli en ännu mer professionell beställare. Du har ett personal-, budget- och resultatansvar för enheten.

Övrig information

Placeringsort: Solna
Resor i tjänsten förekommer regionalt och nationellt.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Digitala Intervjuer via Skype är planerade till 13 och 14 april
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.


#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Likaså gillar du både struktur och problemlösning. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheteter vilket är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom teknik eller för tjänsten inom relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell och relevant chefs eller ledaransvar med personalansvar
erfarenhet av ledande befattning från arbete inom järnvägssektorn
god kontrakt- och förhandlingsvana
erfarenhet av budget, prognoser och ekonomisk uppföljning.
erfarenhet att leda i förändrings- och utvecklingsarbete
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
körkort för personbil

Det är meriterande om du har relevant erfarenhet av
goda kunskaper kring projektarbetsformen
arbete med tillgångsförvaltning inom infrastruktur
arbete med projektuppföljning
entreprenadjuridik och upphandling.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Sektionschef Ytteranläggning

I arbetet med ERTMS Förberedande finns vi! Enheten Produktledning söker sektionschefer för sektionerna Ytteranläggning, ETCS Mark och Digitalisering, samt Systemprojektering. I den här annonsen riktar vi oss till Ytteranläggning, se gärna vår hemsida för information om övriga två! Enhet Produktledning har ansvaret för utvecklingsplan och produktutveckling för ett effektivt införande av ERTMS på det svenska järnvägsnätet. Vi säkerställer också en standardis... Visa mer
I arbetet med ERTMS Förberedande finns vi! Enheten Produktledning söker sektionschefer för sektionerna Ytteranläggning, ETCS Mark och Digitalisering, samt Systemprojektering. I den här annonsen riktar vi oss till Ytteranläggning, se gärna vår hemsida för information om övriga två!
Enhet Produktledning har ansvaret för utvecklingsplan och produktutveckling för ett effektivt införande av ERTMS på det svenska järnvägsnätet. Vi säkerställer också en standardiserad utformning av signalanläggningen genom att stötta anläggningsprojekt med första fasen av projekteringen. Enheten bildades första mars 2022 och är i ett spännande skede. Samtidigt som vi är i full gång med att utveckla produkter för en digital järnväg bygger vi våra arbetssätt och strukturer.


Sektionschef Ytteranläggning

Arbetsuppgifter

Som Sektionschef Ytteranläggning är du leveransansvarig för produkter inom Ytteranläggningen. Ytteranläggningen består av teknikbyggnader och anslutningar till bangårdsobjekt och de metoder och byggsätt som behövs för dessa. Leveransansvaret innebär att definiera målarkitektur för ytteranläggningen och utvecklingsplanen för att nå dit. Du ansvarar för produktutvecklingsprojekt och säkerställer att de uppfyller ställda krav och överlämnas till förvaltning. Eftersom det finns ett beroende mellan olika produkter och produktgrupper behövs ett nära samarbete med övriga sektioner inom enheten. För att nå målen behöver du vara nyfiken men också kunna prioritera, ifrågasätta och vara besvärlig när så krävs.
Våra ytteranläggningsprodukter ska förutom ha rätt funktion även säkra en god arbetsmiljö för våra underhållsentreprenörer när de är ute i anläggningen. Det här kräver en bred teknisk förståelse och vi lånar därför även teknisk kompetens från övriga verksamheter inom Trafikverket. Du hanterar många intressenter i din vardag, bland annat har du mycket kontakt med leverantörer då dessa bygger och testar våra produkter.
Hos oss har du som sektionschef en linjeroll vilket innebär ansvar för personal, arbetsmiljö, budget, processer och arbetssätt inom din sektion som består av ett 10-tal tekniska specialister och projektledare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som chef på Trafikverket får du stora möjligheter till utveckling och erfarenhetsutbyte genom workshops och chefsnätverk, både lokalt och nationellt.
Trafikverket är en modern arbetsgivare där möten ofta sker i digital miljö. Att kunna bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår.
Jag som blir din chef heter Catarina Lotse och för mig är att vilja och våga viktiga nycklar för att vi tillsammans ska lyckas med förändringarna till den digitaliserade järnvägen vi siktar mot. Min förväntan är att mina sektionschefer inte fastnar i sina stuprör utan har förmågan att lyfta blicken och se till det strategiskt långsiktiga för enhetens gemensamma mål.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
flerårig erfarenhet som arbetsledare antingen i rollen som projektledare eller chef
högskoleexamen som civilingenjör alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet vi bedömer relevant.
erfarenhet av beställarrollen och vad det innebär rörande kontakt med och styrning av leverantörer
erfarenhet av att leda teknisk produktutveckling
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift
erfarenhet av att leda produktutveckling inom järnväg

Det är meriterande om du har
erfarenhet av personalansvar


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt arbetar vi med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Sektionschef Ytteranläggning

I arbetet med ERTMS Förberedande finns vi! Enheten Produktledning söker sektionschefer för sektionerna Ytteranläggning, ETCS Mark och Digitalisering, samt Systemprojektering. I den här annonsen riktar vi oss till Ytteranläggning, se gärna vår hemsida för information om övriga två! Enhet Produktledning har ansvaret för utvecklingsplan och produktutveckling för ett effektivt införande av ERTMS på det svenska järnvägsnätet. Vi säkerställer också en standardis... Visa mer
I arbetet med ERTMS Förberedande finns vi! Enheten Produktledning söker sektionschefer för sektionerna Ytteranläggning, ETCS Mark och Digitalisering, samt Systemprojektering. I den här annonsen riktar vi oss till Ytteranläggning, se gärna vår hemsida för information om övriga två!
Enhet Produktledning har ansvaret för utvecklingsplan och produktutveckling för ett effektivt införande av ERTMS på det svenska järnvägsnätet. Vi säkerställer också en standardiserad utformning av signalanläggningen genom att stötta anläggningsprojekt med första fasen av projekteringen. Enheten bildades första mars 2022 och är i ett spännande skede. Samtidigt som vi är i full gång med att utveckla produkter för en digital järnväg bygger vi våra arbetssätt och strukturer.


Sektionschef Ytteranläggning

Arbetsuppgifter

Som Sektionschef Ytteranläggning är du leveransansvarig för produkter inom Ytteranläggningen. Ytteranläggningen består av teknikbyggnader och anslutningar till bangårdsobjekt och de metoder och byggsätt som behövs för dessa. Leveransansvaret innebär att definiera målarkitektur för ytteranläggningen och utvecklingsplanen för att nå dit. Du ansvarar för produktutvecklingsprojekt och säkerställer att de uppfyller ställda krav och överlämnas till förvaltning. Eftersom det finns ett beroende mellan olika produkter och produktgrupper behövs ett nära samarbete med övriga sektioner inom enheten. För att nå målen behöver du vara nyfiken men också kunna prioritera, ifrågasätta och vara besvärlig när så krävs.
Våra ytteranläggningsprodukter ska förutom ha rätt funktion även säkra en god arbetsmiljö för våra underhållsentreprenörer när de är ute i anläggningen. Det här kräver en bred teknisk förståelse och vi lånar därför även teknisk kompetens från övriga verksamheter inom Trafikverket. Du hanterar många intressenter i din vardag, bland annat har du mycket kontakt med leverantörer då dessa bygger och testar våra produkter.
Hos oss har du som sektionschef en linjeroll vilket innebär ansvar för personal, arbetsmiljö, budget, processer och arbetssätt inom din sektion som består av ett 10-tal tekniska specialister och projektledare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som chef på Trafikverket får du stora möjligheter till utveckling och erfarenhetsutbyte genom workshops och chefsnätverk, både lokalt och nationellt.
Trafikverket är en modern arbetsgivare där möten ofta sker i digital miljö. Att kunna bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår.
Jag som blir din chef heter Catarina Lotse och för mig är att vilja och våga viktiga nycklar för att vi tillsammans ska lyckas med förändringarna till den digitaliserade järnvägen vi siktar mot. Min förväntan är att mina sektionschefer inte fastnar i sina stuprör utan har förmågan att lyfta blicken och se till det strategiskt långsiktiga för enhetens gemensamma mål.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
flerårig erfarenhet som arbetsledare antingen i rollen som projektledare eller chef
högskoleexamen som civilingenjör alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet vi bedömer relevant.
erfarenhet av beställarrollen och vad det innebär rörande kontakt med och styrning av leverantörer
erfarenhet av att leda teknisk produktutveckling
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift
erfarenhet av att leda produktutveckling inom järnväg

Det är meriterande om du har
erfarenhet av personalansvar


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt arbetar vi med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Sektionschef ETCS Mark och Digitalisering

I arbetet med ERTMS Förberedande finns vi! Enheten Produktledning söker sektionschefer för sektionerna Ytteranläggning, ETCS Mark och Digitalisering, samt Systemprojektering. I den här annonsen riktar vi oss till ETCS Mark och Digitalisering, se gärna vår hemsida för information om övriga två! Enhet Produktledning har ansvaret för utvecklingsplan och produktutveckling för ett effektivt införande av ERTMS på det svenska järnvägsnätet. Vi säkerställer också ... Visa mer
I arbetet med ERTMS Förberedande finns vi! Enheten Produktledning söker sektionschefer för sektionerna Ytteranläggning, ETCS Mark och Digitalisering, samt Systemprojektering. I den här annonsen riktar vi oss till ETCS Mark och Digitalisering, se gärna vår hemsida för information om övriga två!
Enhet Produktledning har ansvaret för utvecklingsplan och produktutveckling för ett effektivt införande av ERTMS på det svenska järnvägsnätet. Vi säkerställer också en standardiserad utformning av signalanläggningen genom att stötta anläggningsprojekt med första fasen av projekteringen. Enheten bildades första mars 2022 och är i ett spännande skede. Samtidigt som vi är i full gång med att utveckla produkter för en digital järnväg bygger vi våra arbetssätt och strukturer.


Sektionschef ETCS Mark och Digitalisering

Arbetsuppgifter

Hos oss har du som sektionschef en linjeroll vilket innebär ansvar för personal, arbetsmiljö, budget, processer och arbetssätt inom sektionen. Du har ett 20-tal medarbetare, tekniska specialister och projektledare, på ett flertal orter i landet.
Som Sektionschef ETCS Mark och Digitalisering är du leveransansvarig för produkter inom ETCS Mark. Leveransansvaret innebär att definiera målarkitektur som bidrar till ett effektivt införande och förvaltning av ERTMS kopplat till ETCS Mark samt utvecklingsplanen för att nå dit. Du följer och bidrar till den Europeiska utvecklingen av standarder och har även personal placerad inom EUs organ. Du ansvarar för kravställning, beställning och uppföljning av produktutvecklingsprojekt. Eftersom det finns ett beroende mellan olika produkter och produktgrupper behövs ett nära samarbete med övriga sektioner och funktioner inom enheten och Trafikverket. Du hanterar många intressenter i din vardag, bland annat har du mycket kontakt med systemleverantörer och andra länders infrastrukturförvaltare.
Sektionen ETCS Mark och Digitalisering innehåller även en funktion Digitalisering. Funktionsledaren Digitalisering har leveransansvaret för IT-verktyg för digitaliserat data som behövs vid anläggningsförändring och -förvaltning. 
Vad kan vi erbjuda dig?
Som chef på Trafikverket får du stora möjligheter till utveckling och erfarenhetsutbyte genom workshops och chefsnätverk, både lokalt och nationellt.
Trafikverket är en modern arbetsgivare där möten ofta sker i digital miljö. Att kunna bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår.
Jag som blir din chef heter Catarina Lotse och för mig är att vilja och våga viktiga nycklar för att vi tillsammans ska lyckas med förändringarna till den digitaliserade järnvägen vi siktar mot. Min förväntan är att mina sektionschefer inte fastnar i sina stuprör utan har förmågan att lyfta blicken och se till det strategiskt långsiktiga för enhetens gemensamma mål.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
flerårig erfarenhet av utveckling av ETCS marksystem
högskoleexamen som civilingenjör alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet vi bedömer relevant.
flerårig erfarenhet av projektledning i tekniskt komplexa projekt
flerårig erfarenhet som arbetsledare antingen i rollen som projektledare eller chef
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har
erfarenhet av personalansvar
förståelse för arbete i internationell samverkan, såsom EU-forum


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Revisionsledare till Internrevisionen

Ansök    Feb 28    Trafikverket    Revisionschef
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? På Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Som Revisionsledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Revisionsledare till Internrevi... Visa mer
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? På Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.


Som Revisionsledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Revisionsledare till Internrevisionen

Arbetsuppgifter

Internrevisionen har 12 medarbetare som utvecklar och skyddar organisatoriska värden genom att tillhandahålla riskbaserad och objektiv försäkran, rådgivning och insikt. Internrevisionen granskar om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten; bedrivs effektivt, redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt, hushållar med statens medel samt enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Som revisionsledare bidrar du till förbättringar av verksamheten genom ett ansvar för att systematiskt planera, genomföra och följa upp internrevisioner. I detta arbete har du stöd av internrevisorer och ibland andra kollegor eller konsulter. Du varvar revisionsledarskapet med att vara internrevisor i team som leds av annan revisionsledare. Ibland får Internrevisionen till exempel rådgivningsuppdrag från ledningen som du får ansvar att genomföra. Du medverkar dessutom aktivt vid Internrevisionens riskanalyser och revisionsplanering. Arbetet medför regelbundna resor.Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Intervjuer sker digitalt via Skype preliminärt under vecka 14 och 15.
För eventuella frågor kring tjänsten, kontakta rekryterande chef Karl-Johan Johansson se kontaktuppgifter nedan.
Möjliga placeringsorter: Borlänge, Göteborg, Solna.

Kvalifikationer

Som revisionsledare har du en god ledarskapsförmåga och känner dig trygg i att leda andra kollegor samt har lätt för att sätta dig in hur olika verksamheter fungerar. Du förstår hur data från våra IT-system kan nyttjas som underlag i revisioner, har en god analytisk förmåga och är strukturerad. Du är trygg i din roll, prestigelös och har god självinsikt. Du har en förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv och kan förhålla sig på ett sätt som är anpassat till aktuell situation.
Vi söker dig med en god kommunikativ förmåga som uttrycks väl i tal och skrift för att skapa tydliga rapporter, du har ett förhållningssätt som skapar förtroende både internt och externt. Vidare har du ett genuint intresse för etikfrågor.


Vi söker dig som
har en högskole- eller universitetsutbildning med relevant inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flerårig erfarenhet av revision/granskning enligt allmänt accepterade riktlinjer, inom en statlig myndighet eller annan större organisation
har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att leda andra, som chef, projektledare eller liknande
har erfarenhet av arbete inom byggbranschen, IT-sektorn eller statsförvaltningen


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Trafikanalytiker Regionalt

Vill du arbeta som trafikanalytiker och vara med och utforma beslutsunderlag för dagens och morgondagens lösningar gällande det alltmer komplexa transportsystemet i Stockholmsregionen? Trafikanalytiker Regionalt Arbetsuppgifter Stockholmsregionen växer samtidigt som regionens transportsystem långsiktigt ska anpassas till kraven för en hållbar framtid. Trafikverkets ansvar är att lämna förslag på åtgärder och ta fram beslutsunderlag som visar att va... Visa mer
Vill du arbeta som trafikanalytiker och vara med och utforma beslutsunderlag för dagens och morgondagens lösningar gällande det alltmer komplexa transportsystemet i Stockholmsregionen?


Trafikanalytiker Regionalt

Arbetsuppgifter

Stockholmsregionen växer samtidigt som regionens transportsystem långsiktigt ska anpassas till kraven för en hållbar framtid. Trafikverkets ansvar är att lämna förslag på åtgärder och ta fram beslutsunderlag som visar att valda lösningar effektivt hanterar bristerna och samtidigt bidrar till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Genom prognosmodeller tas resenärsflöden, färdmedelsval och resvägar fram vilket ger möjlighet att beräkna effekter på tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och driftskostnader. Slutligen sker en samhällsekonomisk analys och samlad effektbedömning.
Att göra regionala trafikanalyser i Stockholms¬regionen innebär särskilda utmaningar eftersom transportsystemet är komplext med konkurrerande sätt att resa samtidigt som det finns svårfångade kapacitetsbrister som får betydelse för färdmedelsval och resväg.
Vi söker nu en trafikanalytiker med arbetsuppgifter inom följande områden:
Genomföra, beställa och kvalitetssäkra trafikanalyser, effektberäkningar och samhällsekonomiska analyser av infrastrukturinvesteringar och styrmedel.
Projektleda och samordna verksamhetens framtagande av samhällsekonomiska bedömningar och samlade effektbedömningar (SEB), inklusive ansvara för kvaliteten i resultaten.
Delta i utveckling, validering och implementering av prognos- och analysmodeller för resande och godstransporter.
Vidareförädla åtgärds- och effektsamband och göra dem tillämpbara i verksamheten.
Följa upp trafikflöden, effekter och samhällsekonomiska effekter av genomförda investeringar.

Trafikanalytikerna är inom avdelningen Region Stockholm placerade på enheten Strategisk planering, men verkar som trafikanalytiskt stöd åt hela avdelningen. Som trafikanalytiker arbetar du i nära samarbete med kollegor, där ni tillsammans analyserar mål, brister och åtgärds¬inriktningar för Stockholmsregionens transportsystem, samt tar fram strategier för ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Vidare lämnar enheten underlag för upprättande av nationell plan och regionala planer.Övrig information

Möjlig placeringsort: Solna
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
Har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp med inriktning mot trafik- och prognosmodeller, trafikplanering, matematik, nationalekonomi, statistisk analys eller har annan utbildning och erfarenhet som vi på Trafikverket bedömer likvärdig.
Har arbetslivserfarenhet av arbete med prognosmodellen Sampers och nätutläggningsprogram, t.ex. EMME.
Har arbetat med såväl effektberäkning som samhällsekonomisk analys av transportsystem.
Har erfarenhet av att samordna och leda projekt med olika kompetenser.
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Det är meriterande om du:
Har god kunskap om Storstockholms transportsystem.
Har erfarenhet av att genomföra analyser med mesomodeller (tex Dynameq).
Har erfarenhet av analyser avseende godstransporter och/eller olycksstatistik (tex Strada).
Har god förmåga att skriva rapporter inom området.
Har erfarenhet av att handla upp och handleda konsulter.

Vi söker dig som drivs av att självständigt organisera ditt arbete samt leverera resultat med hög kvalitet. För denna roll krävs det även att du är duktig på att driva projekt inom givna ramar och efter god struktur. Vidare har du god problemlösningsförmåga och är en analytiskt lagd person. För uppgiften är det också väsentligt att ha en god samarbetsförmåga och kunna kommunicera komplexa samband på ett pedagogiskt sätt.Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Visa mindre

Planeringsansvarig inriktning Digital utbildning

Ansök    Feb 27    Trafikverket    Planeringskontorist
Som Planeringsansvarig på Trafikverksskolan är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Planeringsansvarig inriktning Digital utbildning Arbetsuppgifter Är du en självständig och lösningsfokuserad person som vill arbeta med kundkontakt, utbildning och administration? Trivs du med varierande arbetsuppgifter? Är du social, nyfiken och ser servi... Visa mer
Som Planeringsansvarig på Trafikverksskolan är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Planeringsansvarig inriktning Digital utbildning

Arbetsuppgifter

Är du en självständig och lösningsfokuserad person som vill arbeta med kundkontakt, utbildning och administration? Trivs du med varierande arbetsuppgifter? Är du social, nyfiken och ser service som en självklarhet? Har du en administrativ ådra med struktur och systemvana? Då kanske detta kan vara något för dig! Vi söker dig som vill vara med och stärka upp vår verksamhet i Solna.
Som Planeringsansvarig arbetar du huvudsakligen med planering, samordning och koordination för genomförandet av kurser. I nära samarbete med kollegor på Trafikverksskolan och med våra kunder arbetar du med administration före, under och efter de kurser som du ansvarar för. I rollen ingår även att du arbetar med ekonomisk uppföljning, prognosarbete och hantering av kursstatistik. Du har kontakt med många kunder såväl inom Trafikverket som på en extern marknad, agerar kundsupport och förväntas bemöta våra kunder med ett trevligt sätt och god service. Du kommer utöver planeringsansvaret även vara ansvarig på vår utbildningsanläggning i Solna och säkerställa att allt praktiskt fungerar, samtidigt som du förväntas bemöta våra kunder på ett professionellt sätt i personliga möten, i telefon och via mejl. Slutligen kommer du att vara kontaktperson för en av Trafikverksskolans största kunder och vara behjälplig med all administrativ hantering kopplat till deras utbildningsbehov, till exempel anmälningar i vårt bokningssystem.
Några av de viktigaste målen och uppgifterna som kommer att ingå i din roll är bland annat att:
Vara kontaktyta mot Trafikverksskolans kunder när det gäller frågeställningar kring digitala kurser och övriga frågor.
Administrera kurstillfällen i vårt kursadministrativa verktyg.
Vara kontaktperson för en av Trafikverksskolans största kunder och vara behjälplig med all administrativ hantering kopplat till deras utbildningsbehov.
Arbeta med prognoser, budget och fakturering.
Säkerställa service och trivsel på vår utbildningsanläggning i Solna, vilket inkluderar kontakter med bland annat utbildare, kursdeltagare och restaurang.
Samarbeta och koordinera Färjerederiets lokaler och bokningar i Solna.
Vara kontaktperson och ha en hög servicegrad mot Trafikverksskolans kunder.

Eller enklare uttryckt vara sammanhållande för att driften i Solna, administrationen av digitala kurser och servicegraden mot våra kunder ska bli så bra som möjligt.
På vår avdelning ser vi bland annat till att alla Trafikverksskolans kunder och kursdeltagare får god service och känner sig välkomna i kontakten med oss. Vi är ett litet team med olika ansvarsområden inom marknad och kommunikation och saknar nu en kollega på plats i Stockholm. Hos oss möts du av självständiga kollegor som tar ansvar både för sina arbetsuppgifter men även för att varje dag göra varandra bättre.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Intervjuer sker via Skype, preliminärt under vecka 13.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Jenny Bjälkefors, se kontaktuppgifter nedan.

Kvalifikationer

Vem är du?
Denna tjänst passar dig som tycker om att lösa problem och är duktig på att se logik och samband i komplex information. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt sätt att vara. Du har ett genuint intresse för att hjälpa andra och gör alltid ditt yttersta för att hitta lösningar. För att lyckas i rollen som Planeringsansvarig krävs det att du är duktig på att organisera och planera ditt arbete. Du har en förmåga att arbeta enligt en tydlig process där du själv kan strukturera ditt angreppssätt och driver dina processer till mål.
Vi söker dig som är trygg i din roll, prestigelös och har god självinsikt. Du har en förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till aktuell situation. Rollen ställer höga krav på din kommunikationsförmåga, att du är lyhörd och duktig på att förmedla ditt budskap på ett enkelt sätt där du anpassar dig till mottagaren.
Vi söker dig som
har lägst gymnasieutbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdigt
har viss erfarenhet i närtid av utbildningsadministration och/eller projektadministration
har viss erfarenhet i närtid av kundsupport, reception, kundtjänst eller liknande arbetsuppgifter
har god förmåga att sätta dig in i datorsystem och är en van användare av Officepaketet
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av ekonomiadministration gällande kalkyler, uppföljning och prognoser
har arbetslivserfarenhet av kursadministrativt system


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Visa mindre

Sommarjobb som uppdatering av teknisk dokumentation

Ansök    Feb 24    Trafikverket    Administrativ assistent
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande. Planerad tidsperiodjuni-augusti 2023. Sommarjobb som uppdatering av... Visa mer
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande.
Planerad tidsperiodjuni-augusti 2023.
Sommarjobb som uppdatering av teknisk dokumentation

Arbetsuppgifter

Trafikverkets infrastrukturregelverk, TRVINFRA beskriver krav på hur anläggningar ska byggas och skötas. TRVINFRA har funnits i tre år, där innehållet har förts över från äldre dokument. Dina arbetsuppgifter är att uppdatera illustrationer och tabeller så att dessa blir korrekta och tydliga. I första hand kommer du att jobba med plankorsningar, men även andra dokument inom ämnesområdet signalteknik kan bli aktuella. Redigering av TRVINFRA görs i programmet DOORS och illustrationer i Visio.


Övrig information

Varje sommarjobb har en egen annons vilket innebär att du aktivt behöver söka samtliga sommarjobb du är intresserad av. Det innebär också att du kan bli aktuell för flera sommarjobb och bli kontaktad av flera olika chefer för intervjuer.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade tester. Dessa kommer att skickas via mail efter ansökningstiden har gått ut. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju. Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt.
#sommarjobbKvalifikationer

Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt.
 Vi söker dig som
har slutförd gymnasieutbildning under 2021, 2022, 2023 inom Teknik eller pågående högskole/universitets/KY/YH-utbildning inom Teknik.
har goda kunskaper i tal och skrift på svenska.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Sommarjobb som ekonomiassistent

Ansök    Feb 24    Trafikverket    Ekonomiassistent
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande. Planerad tidsperiod maj-augusti Sommarjobb som ekonomiassistent ... Visa mer
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande.
Planerad tidsperiod maj-augusti
Sommarjobb som ekonomiassistent

Arbetsuppgifter

Det här sommarjobbet innebär framför allt hantering av leverantörsfakturor, kontering och övrig förekommande fakturaadministration.
Placeringsort: Solna

Övrig information

Varje sommarjobb har en egen annons vilket innebär att du aktivt behöver söka samtliga sommarjobb du är intresserad av. Det innebär också att du kan bli aktuell för flera sommarjobb och bli kontaktad av flera olika chefer för intervjuer.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade tester. Dessa kommer att skickas via mail efter ansökningstiden har gått ut. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju. Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt.
#sommarjobbKvalifikationer

Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt.
 Vi söker dig som
har gymnasieutbildning eller KY/YH-utbildning eller högskoleutbildning inom Ekonomi med student/examensår 2021, 2022 eller 2023.
har erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete.
har goda kunskaper i tal och skrift på svenska.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Avdelningschef Kompetensförsörjning

Ansök    Feb 24    Trafikverket    Avdelningschef, statlig
Som chef för avdelning kompetensförsörjning inom central funktion HR i Trafikverket bidrar du tillsammans med alla medarbetare till vår vision "alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt". Vi söker en nyfiken, engagerad och erfaren ledare som arbetar myndighetsövergripande med kompetensförsörjning, genom att utveckla både strategier och människor, så att vi på Trafikverket tillsammans kan leverera Sveriges infrastruktur nu och i framtiden. Vi erbjuder dig ... Visa mer
Som chef för avdelning kompetensförsörjning inom central funktion HR i Trafikverket bidrar du tillsammans med alla medarbetare till vår vision "alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt". Vi söker en nyfiken, engagerad och erfaren ledare som arbetar myndighetsövergripande med kompetensförsörjning, genom att utveckla både strategier och människor, så att vi på Trafikverket tillsammans kan leverera Sveriges infrastruktur nu och i framtiden.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt uppdrag på en modern arbetsplats där du kommer befinna dig i händelsernas centrum då du arbetar med frågor som är viktiga för hela Trafikverket.


Avdelningschef Kompetensförsörjning

Arbetsuppgifter

Avdelningen har ett strategiskt och funktionellt ansvar för kompetensförsörjningsfrågor i hela myndigheten och bidrar med stöd, styrning och leverans. Som avdelningschef för kompetensförsörjning är du den sammanhållande länken för Trafikverkets kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap. Ditt uppdrag är att tillsammans med avdelningen skapa förutsättningar för Trafikverkets strategiska kompetensförsörjning och du ansvarar för områdena arbetsgivarprofilering, rekrytering, introduktion av nyanställda, samt ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling. För att möta framtida utmaningar och hantera Trafikverkets samlade kompetensbehov krävs en hög grad av samverkan och samarbete, på alla nivåer.
Som avdelningschef ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi med det övergripande målet att tillgodose Trafikverkets behov av kompetensförsörjning. Utöver att attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare innebär detta även ett stort fokus på att behålla och utveckla våra medarbetare. Kompetensförsörjningsfrågor berör hela organisationen och arbetet drivs i huvudsak tillsammans med verksamhetsnära HR. Med dig på resan har du avdelningens två enhetschefer som är direktrapporterande till dig, samt ytterligare 56 medarbetare inom rekrytering, profilering, utveckling och utbildning. Du ingår i ledningsgruppen för Central Funktion HR och rapporterar till HR-direktören.

Övrig information

I den här rekryteringen används webbaserade tester som en del i urvalet. Första intervjuerna kommer att genomföras digitalt via Skype under v. 13-14 enligt preliminär tidplan.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet för att vara säker på att du får all information från oss!
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Då Trafikverket är en nationell organisation ingår tjänsteresor i varierande grad.

Kvalifikationer

Ditt ledarskap
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver utveckling framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Du kombinerar operativ leverans med att ha ett långsiktigt och strategiskt fokus. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya människor och möjligheter är en förutsättning för att lyckas. I den här rekryteringen läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
relevant akademisk examen om minst 180 hp (120p)
flerårig aktuell erfarenhet som chef, där du haft personal-, budget- och verksamhetsansvar
flerårig aktuell erfarenhet av arbete med övergripande strategiska åtgärder kopplat till kompetensförsörjning, ledarskap, medarbetarskap, kulturfrågor samt att behålla och utveckla medarbetare inom organisationen, som HR-chef eller som linjechef där HR-processer utgjort en stor del av arbetet
erfarenhet av att leda utvecklingsarbeten på strategisk nivå i större och komplexa organisationer
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda genom andra chefer.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Vill du veta mer om hur det är att jobba på Trafikverket?

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Visa mindre

Sommarjobb - utredare gods och digitalisering

Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande. Planerad tidsperiod 12 juni- 1 september Sommarjobb - utredare gods o... Visa mer
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande.
Planerad tidsperiod 12 juni- 1 september


Sommarjobb - utredare gods och digitalisering

Arbetsuppgifter

Trafikverket ansvarar för att ta fram underlag för Sveriges rapportering enligt ITS-direktivet. Direktivet syftar till ett samordnat och enhetligt införande av ITS-tjänster på vägtransportområdet i EU. Enheten har flera uppdrag inom gods och logistik området.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att bistå i arbetet med att ta fram
- Omvärldsbevakning inom förarstödsystem och ITS (intelligenta transportsystem).
- Underlag inför rapportering enligt ITS-direktivet
- Kunskapssammanställningar inom gods och digitalisering av transportsystemet.

Övrig information

Varje sommarjobb har en egen annons vilket innebär att du aktivt behöver söka samtliga sommarjobb du är intresserad av. Det innebär också att du kan bli aktuell för flera sommarjobb och bli kontaktad av flera olika chefer för intervjuer.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade tester. Dessa kommer att skickas via mail efter ansökningstiden har gått ut. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju. Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt.
#sommarjobb

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt.
Vi söker dig som
har en pågående högskole-eller universitetsutbildning under termin 5-10 inom teknik, samhällsplanering, samhällsbyggnad, industriell ekonomi eller naturvetenskap, eller som har avslutat utbildningen 2021 eller senare


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Olycksutredare järnväg

Som olycksutredare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra till en grön, smidig och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige. Olycksutredare järnväg Arbetsuppgifter Vill du bli en del av vår kompetenta och engagerade grupp som ansvarar för olycksutredningar av allvarliga el- och trafiksäkerhetshändelser på järnvägen? Då har vi en spännande tjänst för dig!... Visa mer
Som olycksutredare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra till en grön, smidig och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige.


Olycksutredare järnväg

Arbetsuppgifter

Vill du bli en del av vår kompetenta och engagerade grupp som ansvarar för olycksutredningar av allvarliga el- och trafiksäkerhetshändelser på järnvägen? Då har vi en spännande tjänst för dig!
Vi söker en olycksutredare till vår sektion Trafiksäkerhet olycksutredning järnväg. I rollen som olycksutredare kommer du att analysera trender och genomföra utredningar på uppdrag som är kopplade till olyckor, tillbud och avvikelser på järnväg. Hos oss blir du en välkommen kollega till vår sektion som i dagsläget består av sju olycksutredare som sitter på olika orter i Sverige och där vi med gemensamma krafter utreder på nationell basis. Sektionen arbetar utifrån ett Leanperspektiv som bland annat innebär att du som medarbetare förväntas att aktivt arbeta med ständiga förbättringar och bidra till att våra kunder blir nöjda med verksamhetens resultat.
I din roll som olycksutredare kommer du att genomföra olycksutredningar till följd av inträffade el- och trafiksäkerhetshändelser på järnvägen, men även stötta enheten i genomförandet av aggregerade analyser. Du kommer att arbeta nationellt, regionalt och lokalt för att skapa förutsättningar för effektiv olycksutredningsverksamhet genom bred samverkan med interna och externa parter. Du kommer även fungera som verksamhetens och Trafikverkets representant vid utbildningar eller informationstillfällen för interna och externa intressenter, samt bidra i utveckling av verktyg och processer för förbättrad olycksutredning. Olycksutredningen tar avstamp i rotorsaker och övriga orsakssamband med fokus på samspelet mellan människa, teknik och organisation. Genom vald analysmetod och utredningsresultatet i stort identifieras brister och risker som bidrar till att den oönskade händelsen inte upprepar sig i framtiden. Olycksutredningen är alltid verifierad utifrån sakkunniga och expertis såväl internt som externt. Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Placeringsort är Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Luleå, Malmö, Solna, Umeå eller Uppsala.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Digitala intervjuer är preliminärt planerade att genomföras via Skype under vecka 14 och vecka 15 2023.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som olycksutredare med inriktning järnväg så krävs det att du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. En nyckel till framgång blir att du har förmåga att självständigt se vad som behöver göras, tar initiativ och är duktig på att planera, strukturera och driva ditt arbete framåt. Viktigt är också att du är noggrann och arbetar mot en hög kvalitetsstandard, samt att du har en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och ha förmåga att författa skriftliga rapporter på ett effektivt och tydligt sätt.
Vi söker dig som:
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område. Alternativt så har du annan utbildning i kombination med relevant och aktuell erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har några års aktuell erfarenhet av utredningsarbete utifrån ett MTO-perspektiv (människa, teknik, organisation)
har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
har giltigt körkort för personbil

Det är meriterande om du:
har relevant kunskap om el- och trafiksäkerhet inom järnväg
har utredningserfarenhet inom området haveri-, olycks-, eller händelseutredningar med fokus på rapportskrivning
har utbildning inom olycksutredningsmetodiker t.ex. inom MTO-analys, barriäranalys, händelseanalys, FRAM etc. 


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Sommarjobb som handläggare trafikskadeärenden

Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande. Planerad tidsperiod 19 juni -15 aug 2023 Sommarjobb som handläggare t... Visa mer
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande.
Planerad tidsperiod 19 juni -15 aug 2023


Sommarjobb som handläggare trafikskadeärenden

Arbetsuppgifter

Som handläggare inom enheten Transportdispenser och Skadeärenden kommer dina huvudsakliga arbetsuppgift vara att ta emot, utreda och bereda Trafikskadeärenden inför en juridisk bedömning. De flesta ärenden som inkommer är relaterade till väg.
Du tar emot och hanterar ärenden skriftligen i ett ärendehanteringssystem. Vi har även många kontakter via telefon och mejl. I arbetet med våra utredningar använder vi flera olika system och kartor till stöd i handläggningen.
I rollen förväntas att du bemöter Trafikverkets kunder, kollegor och samarbetspartners på ett professionellt sätt. Du har utöver kontakt med Skadelidande även kontakt med våra entreprenörer, projektledare och jurister.

Övrig information

Varje sommarjobb har en egen annons vilket innebär att du aktivt behöver söka samtliga sommarjobb du är intresserad av. Det innebär också att du kan bli aktuell för flera sommarjobb och bli kontaktad av flera olika chefer för intervjuer.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade tester. Dessa kommer att skickas via mail efter ansökningstiden har gått ut. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju. Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt.
#sommarjobb

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt.
Vi söker dig som
har en pågående högskole- eller universitetsutbildning inom juridik, eller som har avslutat utbildningen 2021 eller senare
har relevant och praktisk erfarenhet av handläggning av liknande arbetsuppgifter


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Sommarjobb som biträdande trafikingenjör

Ansök    Feb 24    Trafikverket    Trafikingenjör
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande. Planerad tidsperiod Juni - augusti. Sommarjobb som biträdande trafi... Visa mer
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande.
Planerad tidsperiod Juni - augusti.
Sommarjobb som biträdande trafikingenjör

Arbetsuppgifter

Som Biträdande Trafikingenjör kommer du bland annat arbeta med följande:
Inventering av vägvisning i vägsystemet.
biträda i löpande myndighetsutövning.

I arbetsuppgifterna ingår fältarbete samt arbete på kontor.
Arbetsuppgifterna kommer att utföras tillsammans med ytterligare en sommarpraktikant.

Övrig information

Varje sommarjobb har en egen annons vilket innebär att du aktivt behöver söka samtliga sommarjobb du är intresserad av. Det innebär också att du kan bli aktuell för flera sommarjobb och bli kontaktad av flera olika chefer för intervjuer.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade tester. Dessa kommer att skickas via mail efter ansökningstiden har gått ut. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju. Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt.
#sommarjobbKvalifikationer

Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt.
Vi söker dig som
Har en pågående högskole-eller universitetsutbildning under minst termin 7 inom Samhällspanering, Samhällsbyggnad, Fysisk planering, Juridik eller Kulturgeografi eller som har avslutat utbildningen 2021 eller senare.
Har körkort för manuellt växlad personbil
Har god körvana för personbil.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Teknisk specialist inom trafiksäkerhet för järnväg

Ansök    Feb 24    Trafikverket    Civilingenjör, trafik
Avdelningen ERTMS Förberedande leder idag utvecklingen för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt signalsystem på den svenska järnvägen. Vill du vara med på denna resa och har erfarenhet av säkerhetsstyrning? Då kan tjänsten som Trafikverkets nya tekniska specialist inom trafiksäkerhet vara något för dig! Teknisk specialist inom trafiksäkerhet för järnväg Arbetsuppgifter Signalsystemet är det system som möjliggör att tåg ka... Visa mer
Avdelningen ERTMS Förberedande leder idag utvecklingen för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt signalsystem på den svenska järnvägen. Vill du vara med på denna resa och har erfarenhet av säkerhetsstyrning? Då kan tjänsten som Trafikverkets nya tekniska specialist inom trafiksäkerhet vara något för dig!


Teknisk specialist inom trafiksäkerhet för järnväg

Arbetsuppgifter

Signalsystemet är det system som möjliggör att tåg kan färdas på ett snabbt och effektivt sätt. Detta kräver att signalsystemet är av god kvalité med avseende på de säkerhets- och tillgänglighetskrav som ställs på järnvägen och dess trafik. De tekniska specialisterna utgör kärnan i vårt utvecklingsprojekt av det nya signalsystemet ERTMS och innebär att du kommer arbeta aktivt med att stödja projektet med dina specialistkunskaper.
I rollen som teknisk specialist kommer du ansvara för säkerhetsstyrningen och bedriva det systematiska säkerhetsarbetet med mål att kvalitetssäkra de krav som tas fram för signalsystemet. Kraven kommer utgöra ett centralt underlag i leverantörernas utvecklingsarbete av deras signalsystem då de ska implementeras och testas innan driftsättning på en av Trafikverkets pilotbanor. De dagliga arbetsuppgifterna består bl.a. av att planera och organisera säkerhetsarbetet, ta fram säkerhetsdokumentation, genomföra risk- och säkerhetsanalyser, följa upp och hantera kravavvikelser samt att se till att tillämpbara standarder som CENELEC EN 50126 efterlevs i projekten. Arbetet kommer ske i projektform tillsammans med andra specialister, exempelvis inom signalteknik.
Organisatoriskt tillhör tjänsten sektionen Specifikation och består av 16 medarbetare. Sektionen tillhör avdelning ERTMS Förberedande inom verksamhetsområdet Stora projekt.
Jag som kommer bli din chef heter Mikael Krydzinski. För mig är det viktigt att du får stimulerande arbetsuppgifter som du kan utvecklas med över tid. Att det finns en bra gruppdynamik och en god balans mellan arbetsliv och fritid ser jag som centrala aspekter i det dagliga arbetet.

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Intervjuer är planerade att genomföras digitalt via Skype under vecka 8.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-HybridKvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som teknisk specialist ser vi att du är noggrann, systematisk och ser lösningar från ett helhetsperspektiv. Du är trygg i att ta självständiga initiativ och är flexibel i ditt arbetssätt. Arbetsuppgifterna innefattar regelbunden kontakt med interna och externa medarbetare, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Som person är du ödmjuk och ser det som en självklarhet att stödja dina kollegor med din kompetens.
Vi söker dig som har
Civilingenjörsexamen (300 Hp) eller utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
Flerårig erfarenhet av säkerhetsstyrning inom komplexa och säkerhetskritiska tekniska system
Erfarenhet av kvalitets- och dokumentstyrning kopplat till säkerhetsstyrning
Erfarenhet av att praktiskt genomföra riskanalyser i komplexa tekniska system
Erfarenheter av CENELEC EN 50126, 50128 och 50129
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har
Erfarenhet av ERTMS eller signalsystem för järnvägen
Erfarenhet av CSM-RA
Erfarenhet av arbete med TSD - Trafikstyrning och signalering (CCS)


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Sommarjobb inom vägprojekt

Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande. Planerad tidsperiod 2023-06-15 - 2023-08-15. Sommarjobb inom vägproje... Visa mer
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande.
Planerad tidsperiod 2023-06-15 - 2023-08-15.


Sommarjobb inom vägprojekt

Arbetsuppgifter

Som sommarjobbande projektingenjör på enheten får du stötta projektledare och projektingenjörer med alla uppgifter som ingår i en projektingenjörs jobb. Det kan vara allt ifrån att skriva protokoll, vara med ute på våra projekt, klassa dokument till att hjälpa till med ekonomi och ÄTA-hantering. Du får jobba i flera olika projekt och får insyn i både planprocessen, projekteringsprocessen och byggprocessen för vägprojekt.

Övrig information

Varje sommarjobb har en egen annons vilket innebär att du aktivt behöver söka samtliga sommarjobb du är intresserad av. Det innebär också att du kan bli aktuell för flera sommarjobb och bli kontaktad av flera olika chefer för intervjuer.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade tester. Dessa kommer att skickas via mail efter ansökningstiden har gått ut. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju. Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt.
#sommarjobb

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt.
Vi söker dig som
har en pågående KY-, YH-, högskole-eller universitetsutbildning under termin 3-10 inom samhällsbyggnad, samhällsplanering, byggplanering eller projektledning, alternativt som avslutat utbildningen 2021 eller senare
har kunskap om projektledning


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Sommarjobb som strateg

Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande. Planerad tidsperiod enligt överenskommelse under perioden juni, juli, aug... Visa mer
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande.
Planerad tidsperiod enligt överenskommelse under perioden juni, juli, augusti.
Sommarjobb som strateg

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med något eller några av följande uppgifter:
Sammanställa och analysera pågående nationella och internationella aktiviteter för introduktion av självkörande fordon.
Studera och sammanställa människors uppfattning om transportsystemet och göra en jämförande analys med faktiska uppgifter.
Sammanställa och göra en jämförande analys över infrastrukturplaneringen i ett urval länder.Kartlägga och analysera Trafikverkets pågående samarbeten inom forskning och innovation.
Inventera och sammanställa Trafikverkets internationella partners. Arbetet innebär att ta kontakt med respektive verksamhetsområde/central funktion/resultatenhet för att få rätt koordinatorer samt att beskriva innehåll och syfte för respektive internationell partner.
Sammanställa och analysera resultatet av det svenska EU ordförandeskapet koppat till Trafikverkets verksamhet.


Övrig information

Varje sommarjobb har en egen annons vilket innebär att du aktivt behöver söka samtliga sommarjobb du är intresserad av. Det innebär också att du kan bli aktuell för flera sommarjobb och bli kontaktad av flera olika chefer för intervjuer.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade tester. Dessa kommer att skickas via mail efter ansökningstiden har gått ut. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju. Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt.
#sommarjobbKvalifikationer

Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt.
Vi söker dig som
Har en pågående högskole-eller universitetsutbildning inom Samhällsplanering, Teknik, Nationalekonomi, Statsvetenskap, Industriell Ekonomi, Kulturgeografi, Miljö, Naturvetenskap, Samhällsbyggnad, Matematik, Innovation eller som har avslutat utbildningen 2021 eller senare.
Har goda kunskaper i skrift på svenska.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
På Strategisk utveckling ansvarar vi för processen att forska och ta fram innovation. Vi samordnar också myndighetens strategiska internationella arbete och stöttar ledningen i den långsiktiga styrningen av verksamheten. Vi följer förändringar och trender i omvärlden och omsätter denna kunskap i förslag till långsiktig inriktning och mål för transportsystemets utveckling. Vi tittar runt hörnet och visar vägen till ett hållbart samhälle. Visa mindre

Sommarjobb som bankroppsassistent

Ansök    Feb 24    Trafikverket    Administrativ assistent
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande. Planerad tidsperiod juni-augusti. Sommarjobb som bankroppsassistent... Visa mer
Som sommarjobbare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare samt företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Att sommarjobba hos oss är ett bra sätt för dig att få arbetslivserfarenhet samt möjlighet att knyta nya kontakter och skaffa referenser samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och ett nytt tänkande.
Planerad tidsperiod juni-augusti.
Sommarjobb som bankroppsassistent

Arbetsuppgifter

Huvuduppgifterna i tjänsten kommer att vara hantering av data och dokumentation i våra system, sortera, strukturera och sammanställa data

Övrig information

Varje sommarjobb har en egen annons vilket innebär att du aktivt behöver söka samtliga sommarjobb du är intresserad av. Det innebär också att du kan bli aktuell för flera sommarjobb och bli kontaktad av flera olika chefer för intervjuer.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade tester. Dessa kommer att skickas via mail efter ansökningstiden har gått ut. Kvalifikationerna i annonsen och testresultaten kommer ligga som grund för vilka som går vidare till intervju. Vi arbetar för en öppen inkluderande kultur där vi värdesätter mångfald. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma sätt.
#sommarjobbKvalifikationer

Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt.
Vi söker dig som
Har en pågående gymnasie-, KY-, högskole-eller universitetsutbildning eller som avslutat utbildningen 2021 eller senare.
Har god datorvana.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Enhetschef Byggnadsverk

Som Enhetschef Byggnadsverk på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. "Jag som blir din chef heter Stefan Lindgren och driver verksamheten framåt med fokus på resultat samt med stor tillit till mina chefers förmåga och vilja att ta ansvar för samt utveckla våra leveranser. Detta sker genom aktiv dialog där vi tillsammans bygger förtro... Visa mer
Som Enhetschef Byggnadsverk på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
"Jag som blir din chef heter Stefan Lindgren och driver verksamheten framåt med fokus på resultat samt med stor tillit till mina chefers förmåga och vilja att ta ansvar för samt utveckla våra leveranser. Detta sker genom aktiv dialog där vi tillsammans bygger förtroende både internt och externt. Jag hoppas du vill vara med på vår resa att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!"


Enhetschef Byggnadsverk

Arbetsuppgifter

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om.
Distrikt Öst/Stockholm består av ca 200 medarbetare fördelat på 8 enheter. Vi söker dig som vill leda enheten Byggnadsverk som finns placerad på distrikt Öst/Stockholm och vara med och utveckla en modern och innovativ underhållsverksamhet.
Som chef för enheten ansvarar du tillsammans med våra kompetenta medarbetare för underhållet av våra broar, tunnlar och bryggor så att trafikering kan ske varje dag året runt oavsett väder och tid på dygnet. Utifrån uppsatta leveranskvaliteter och mål lägger du och dina medarbetare grunden för professionell styrning av och samverkan med våra leverantörer.
Din huvuduppgift är att leda, samordna och utveckla enheten till att bli en ännu mer professionell beställare. Du har ett personal-, budget- och resultatansvar för enheten.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till utveckling av avdelningens verksamhet. Enheten består ca 20 medarbetare placerade på olika orter i Mälardalen. Efter årsskiftet kommer enheten att omformas och bestå av medarbetare och verksamhet i Stockholms Län och Gotlands län.

Övrig information

Placeringsort: Solna
Resor i tjänsten förekommer regionalt och nationellt.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Digitala Intervjuer via Skype är planerade till 3 och 4 april
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.


#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Likaså gillar du både struktur och problemlösning. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheteter vilket är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom teknik eller för tjänsten inom relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell och relevant chefserfarenhet med personalansvar
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
har god kontrakt- och förhandlingsvana
relevant erfarenhet kring projektarbetsformen
erfarenhet av budget, prognoser och ekonomisk uppföljning.
erfarenhet av entreprenadjuridik och upphandling
körkort för personbil

Det är meriterande om du har relevant erfarenhet av
arbete inom infrastruktursektorn
att leda förändrings- och utvecklingsarbete
arbete med tillgångsförvaltning inom infrastruktur
mediakontakt


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektingenjör ekonomi till Förbifart Stockholm

Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Den här tjänsten tillhör Förbifart Stockholm, vilket är en ny sträckning av E4an som knyter ihop de norra och södra delarna av Stockholm. Ett spännande projekt som har stor inverkan på Storstadsregionen. Projektingenjör ekonomi till Förbifart Stockholm Arbetsuppgifter Fö... Visa mer
Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Den här tjänsten tillhör Förbifart Stockholm, vilket är en ny sträckning av E4an som knyter ihop de norra och södra delarna av Stockholm. Ett spännande projekt som har stor inverkan på Storstadsregionen.


Projektingenjör ekonomi till Förbifart Stockholm

Arbetsuppgifter

Förbifart Stockholm är uppdelat i många delprojekt. Du kommer att tillhöra vår projektorganisation i Vinsta. Som projektingenjör ekonomi har du en viktig roll i projekt Vinsta och arbetar med stor bredd och variation i arbetsuppgifter.
Som projektingenjör kommer du att arbeta med ekonomiuppföljning av delprojekt och arbeta för en god kostnadsstyrning. Du är involverad i projektets inköpsarbete och framdriftsuppföljning samt riskhantering av ekonomi. Du kommer att ha daglig kontakt med många olika samarbetsytor, både inom Trafikverket men även tät kontakt med våra leverantörers projektorganisation.
Du kommer att företräda delprojekt Vinsta gentemot program Förbifart Stockholm och våra leverantörer som ingår i projektet i de frågor du ansvarar för. Du kommer även att arbeta i nära samarbete med en projektledare som har huvudansvaret för delprojektet. Du ingår i projekt Vinstas ledningsgrupp där du bidrar både med strategi och analysarbete.
Jag som blir din chef heter Peter Hellström. För mig är det viktigt att vi har ett gott samarbetsklimat där projektets alla medlemmar bidrar är inkluderade. För mig är det viktigt att vi har kul på jobbet och att det finns utrymme att utvecklas.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån en viss del av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du analytisk, strukturerad och har god problemlösningsförmåga. Då tjänsten innehåller många kontaktytor är det även viktigt att du har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har
Högskoleutbildning med teknisk eller ekonomisk inriktning om minst 180 hp (120p) eller utbildning och erfarenhet som kan bedömas likvärdig
flerårig erfarenhet av att arbeta med kostnadsanalyser och att följa upp mot budget
Arbetat inom bygg och anläggningsbranschen
Goda kunskaper i Office-programmen
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i både svenska och engelska
har körkort för personbil

Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta med infrastrukturprojekt
kompetens inom entreprenadjuridik
erfarenhet av arbete med ekonomisystem inom byggentreprenad


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-PS1 Visa mindre

Projektingenjör

Som projektingenjör får du arbeta med framtidens infrastruktur och vi söker dig som vill vara en del av utvecklingen av en starkt växande region. Stora projekt ansvarar för att genomföra Trafikverkets större investeringsprojekt med en kostnad över en miljard. Vi ska leverera beställda projekt i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll. Avdelningen Yttre tvärleden består av två större program, Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn, men ... Visa mer
Som projektingenjör får du arbeta med framtidens infrastruktur och vi söker dig som vill vara en del av utvecklingen av en starkt växande region.
Stora projekt ansvarar för att genomföra Trafikverkets större investeringsprojekt med en kostnad över en miljard. Vi ska leverera beställda projekt i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll.
Avdelningen Yttre tvärleden består av två större program, Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn, men även av andra mindre projekt som Pålmalmsvägen och Ekerövägen. Nu söker vi dig som vill jobba som projektingenjör.


Projektingenjör

Arbetsuppgifter

Som projektingenjör fungerar du som stöd till projektledare och är en del av projektledningen. Du kommer att stötta en eller flera projektledare, bland annat genom att jobba med planering, administration och uppföljning avseende tid, kostnad, innehåll, risker, resurser, kvalitet, säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Vidare ska du bistå projektledaren i interna och externa kontakter. Vid intresse och fallenhet finns det även möjlighet att kunna driva delar av projektet självständigt.
Du kommer att delta i vägprojekt där du ansvarar för arbetsuppgifter kopplat till bland annat administration, handläggning och uppföljning i projektets alla delar. I din roll ingår att vara delaktig i upphandlingar, projektering och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Som projektingenjör arbetar du även med bedömning av risker samt möjligheter i projekten. Du är också en viktig del i att säkerställa att projekten genomförs enligt gällande lagstiftning och bestämmelser.
För dig som projektingenjör på Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en projektledarroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer.
Som projektingenjör har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.Övrig information

Placeringsort för den här tjänsten är Sundbyberg. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen krävs en mycket god analytisk förmåga men också ett tydligt arbetssätt där du är självgående, tar egna initiativ och har förmåga att skapa och hålla god struktur. Det är viktigt att du är tydlig i din kommunikation och väldigt bra på att samarbeta.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom bygg och anläggning, samhällsplanering eller projektledning, alternativt annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
aktuell och relevant erfarenhet av projektarbete, exempelvis projektledning, projektplanering eller projektadministration
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid Visa mindre

Vikariat -Studio och videoproducent på kommunikation

Den här tjänsten är ett vikariat från 2023-04-01 till 2024-09-01. Enheten Form och event, som tillhör centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning till profilfrågor och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför två producenter som ska arbeta med videoproduktioner i både studio och ... Visa mer
Den här tjänsten är ett vikariat från 2023-04-01 till 2024-09-01.
Enheten Form och event, som tillhör centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning till profilfrågor och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför två producenter som ska arbeta med videoproduktioner i både studio och i fält.


Vikariat -Studio och videoproducent på kommunikation

Arbetsuppgifter

Som studio- och videoproducent arbetar du på uppdrag av olika verksamheten inom Trafikverket. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med Trafikverkets grafiska formgivare och projektledare event. Du är tekniskt ansvarig för videoproduktioner i både studio och fält och genom din kompetens och analys bidrar med möjliga lösningar och genomförande inom givna ramar, budget och tidplan.
Som studio- och videoproducent ska du:
·genomföra sändningar från Trafikverkets studior (Borlänge och Solna)
·tidigt diskutera syfte och innehåll för att föreslå lösning anpassad efter det som kan erbjudas i Trafikverkets studior
·delta i planeringen och förbereda för produktionen genom att ta fram körschema
·bildproducera, inklusive grafisk produktion, VB och interaktiva lösningar
·ljus- och ljudsätta, genomföra scenografilösning
·länka och sända externa och interna inslag från olika platser
·efterbearbeta produktionerna (redigering) inför publicering
·instruera och stötta deltagare inför och under sändning
·förvalta och utveckla arbetssätt
·utbilda och vara rådgivande

Övrig information

Placeringsort: Solna, där vi också intervjuar under mars månad.Kvalifikationer

Vi vill att du har stor förmåga att sätta dig in i en verksamhet, skapa förtroende och goda relationer. Det är viktigt att du driver saker självständigt och kan föra fram ditt budskap. Du har ett strukturerat arbetssätt, håller budget och kan prestera under tidspress samt vara öppen för förändringar. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.
Vi söker dig som
har minst 2 års erfarenhet av studio- och videoproduktion
har goda kunskaper i Adobe Photoshop och Premiére Pro
har god språkbehandling på svenska
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att ha arbetat på statlig myndighet


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Jobba hos oss

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Visa mindre

Sektionschef ETCS Mark och Digitalisering

I arbetet med ERTMS Förberedande finns vi! Enheten Produktledning söker sektionschefer för sektionerna Ytteranläggning, ETCS Mark och Digitalisering, samt Systemprojektering. I den här annonsen riktar vi oss till ETCS Mark och Digitalisering, se gärna vår hemsida för information om övriga två! Enhet Produktledning har ansvaret för utvecklingsplan och produktutveckling för ett effektivt införande av ERTMS på det svenska järnvägsnätet. Vi säkerställer också ... Visa mer
I arbetet med ERTMS Förberedande finns vi! Enheten Produktledning söker sektionschefer för sektionerna Ytteranläggning, ETCS Mark och Digitalisering, samt Systemprojektering. I den här annonsen riktar vi oss till ETCS Mark och Digitalisering, se gärna vår hemsida för information om övriga två!
Enhet Produktledning har ansvaret för utvecklingsplan och produktutveckling för ett effektivt införande av ERTMS på det svenska järnvägsnätet. Vi säkerställer också en standardiserad utformning av signalanläggningen genom att stötta anläggningsprojekt med första fasen av projekteringen. Enheten bildades första mars 2022 och är i ett spännande skede. Samtidigt som vi är i full gång med att utveckla produkter för en digital järnväg bygger vi våra arbetssätt och strukturer.


Sektionschef ETCS Mark och Digitalisering

Arbetsuppgifter

Hos oss har du som sektionschef en linjeroll vilket innebär ansvar för personal, arbetsmiljö, budget, processer och arbetssätt inom sektionen. Du har ett 20-tal medarbetare, tekniska specialister och projektledare, på ett flertal orter i landet.
Som Sektionschef ETCS Mark och Digitalisering är du leveransansvarig för produkter inom ETCS Mark. Leveransansvaret innebär att definiera målarkitektur som bidrar till ett effektivt införande och förvaltning av ERTMS kopplat till ETCS Mark samt utvecklingsplanen för att nå dit. Du följer och bidrar till den Europeiska utvecklingen av standarder och har även personal placerad inom EUs organ. Du ansvarar för kravställning, beställning och uppföljning av produktutvecklingsprojekt. Eftersom det finns ett beroende mellan olika produkter och produktgrupper behövs ett nära samarbete med övriga sektioner och funktioner inom enheten och Trafikverket. Du hanterar många intressenter i din vardag, bland annat har du mycket kontakt med systemleverantörer och andra länders infrastrukturförvaltare.
Sektionen ETCS Mark och Digitalisering innehåller även en funktion Digitalisering. Funktionsledaren Digitalisering har leveransansvaret för IT-verktyg för digitaliserat data som behövs vid anläggningsförändring och -förvaltning. 
Vad kan vi erbjuda dig?
Som chef på Trafikverket får du stora möjligheter till utveckling och erfarenhetsutbyte genom workshops och chefsnätverk, både lokalt och nationellt.
Trafikverket är en modern arbetsgivare där möten ofta sker i digital miljö. Att kunna bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår.
Jag som blir din chef heter Catarina Lotse och för mig är att vilja och våga viktiga nycklar för att vi tillsammans ska lyckas med förändringarna till den digitaliserade järnvägen vi siktar mot. Min förväntan är att mina sektionschefer inte fastnar i sina stuprör utan har förmågan att lyfta blicken och se till det strategiskt långsiktiga för enhetens gemensamma mål.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
flerårig erfarenhet av utveckling av ETCS marksystem
högskoleexamen som civilingenjör alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet vi bedömer relevant.
flerårig erfarenhet av projektledning i tekniskt komplexa projekt
flerårig erfarenhet som arbetsledare antingen i rollen som projektledare eller chef
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har
erfarenhet av personalansvar
förståelse för arbete i internationell samverkan, såsom EU-forum


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Trafikplanerare

Vill du vara med och påverka vår tågtrafik? Det här är en möjlighet för dig som vill jobba brett, har vilja att lära dig nya saker och vill fortsätta utvecklas för att bli en expert inom trafikplanering. Trafikplanerare Arbetsuppgifter Som trafikplanerare hos produktionsplanering Järnväg ansvarar du för att planera och konstruera tidtabeller, banarbeten, specialtransporter samt övriga tjänster inom järnväg. I rollen kommer du att ta emot ansökninga... Visa mer
Vill du vara med och påverka vår tågtrafik? Det här är en möjlighet för dig som vill jobba brett, har vilja att lära dig nya saker och vill fortsätta utvecklas för att bli en expert inom trafikplanering.


Trafikplanerare

Arbetsuppgifter

Som trafikplanerare hos produktionsplanering Järnväg ansvarar du för att planera och konstruera tidtabeller, banarbeten, specialtransporter samt övriga tjänster inom järnväg. I rollen kommer du att ta emot ansökningar och utifrån dessa gör du analyser samt säkerställer att det finns kapacitet på järnvägen i innevarande tågplan. Du kommer ha interna kontakter inom Trafikverket och även ha ett nära samarbete med både järnvägsföretag samt entreprenörer. En stor del av ditt arbete kommer att ske med dator som hjälpmedel, detta i syfte att skapa goda förutsättningar för att få en marknadsmässig produktionsplan som håller hög kvalitet avseende punktlighet och trafiksäkerhet. I dina arbetsuppgifter ingår också att förse trafikinformationsskyltar ute på perronger och plattformar med information. Produktionsplanering Järnväg är en nationell enhet som finns på flera orter i Sverige. Gruppen i Solna och Linköping består för närvarande av 10 personer som har ett nära samarbete.
Trafikverket erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt i en öppen och nyskapande kultur. Vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid men även skapa förutsättningar för att medarbetare ska prestera på bästa sätt.Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Placeringsort är Solna.
#LI-Hybrid
#LI-CAPCAR1

Kvalifikationer

Som person har du god problemlösningsförmåga och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Du har god kommunikationsförmåga och du förmedlar budskap på ett enkelt sätt. Som trafikplanerare är du serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande. För att lyckas i rollen behöver du även vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Vi söker dig som
har högskoleutbildning 180 hp (120 p) inom logistik alternativt annan utbildning i kombination med aktuell erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
har god datorvana och aktuell erfarenhet av att arbeta med ärendehantering- eller planeringssystem
har aktuell erfarenhet av arbete inom logistik
har aktuell erfarenhet av att arbeta inom service med kundnära kontakter
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet som trafikplanerare
har erfarenhet av planering eller underhållsarbete på järnväg


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Kommunikationsstrateg studio och video

Avdelningen Specialistcenter, som tillhör centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning, profilfrågor, webb och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför en kommunikationsstrateg som ska arbeta med strategi, förvaltning och utveckling inom studio, video och rörligt på Trafikverket. ... Visa mer
Avdelningen Specialistcenter, som tillhör centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning, profilfrågor, webb och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför en kommunikationsstrateg som ska arbeta med strategi, förvaltning och utveckling inom studio, video och rörligt på Trafikverket.
Kommunikationsstrateg studio och video

Arbetsuppgifter

I rollen som kommunikationsstrateg kommer du att ansvara för den strategiska inriktningen av Trafikverkets studioverksamhet och den övergripande styrningen av arbetet med video och rörligt. Du utvecklar och ser till att styrande dokument, gemensamma arbetssätt, rutiner och verktyg stödjer verksamheten och svarar mot målgruppernas behov.
Du leder ett förvaltningsteam som tillsammans skapar rätt förutsättningar för de kolleger som arbetar som studio- och videoproducenter samt specialister inom rörlig produktion.. Producenterna/specialisterna arbetar både i studio och i fält.
För att lyckas och trivas bra i vårt förvaltningsteam har du förmåga att driva utvecklings-frågor, engagera kolleger och omsätta strategier och behov till konkreta lösningar. Du gillar ordning och reda och har en god förmåga att se hur olika delar hänger ihop och skapa lösningar som fungerar på helheten. Ditt intresse för rörlig media är såklart stort.
Möjliga placeringsorter: Borlänge, Göteborg, SolnaÖvrig information

Intervjuer kommer att ske i Solna under mars 2023.

Kvalifikationer

Vi vill att du har stor förmåga att sätta dig in i en verksamhet, skapa förtroende och goda relationer. Det är viktigt att du driver saker självständigt och kan föra fram ditt budskap. Du har ett strukturerat arbetssätt, håller budget och kan prestera under tidspress samt vara öppen för förändringar. Vi vill att du har stor förmåga att sätta dig in i en verksamhet, skapa förtroende och goda relationer. Det är viktigt att du driver saker självständigt och kan föra fram ditt budskap. Du har ett strukturerat arbetssätt, håller budget och tidplaner samt är öppen för förändringar. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.
Vi söker dig som
har relevant utbildning eller erfarenhet inom området Studioproducent som vi bedömer är likvärdig utifrån ansvarsområdet
har arbetat strategiskt och operativt med produktion av video och rörligt
har god erfarenhet av utvecklingsarbete och vana att utbilda inom området
har goda kunskaper i Adobe Photoshop, After Effects och Premiére Pro
har god språkbehandling på svenska
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att ha arbetat på statlig myndighet


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Jobba hos oss

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Visa mindre

Studioproducent

Enheten Form och event, som tillhör den centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning, profilfrågor och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför två producenter som ska arbeta med videoproduktioner i både studio och i fält. Studioproducent Arbetsuppgifter Som studio- och vi... Visa mer
Enheten Form och event, som tillhör den centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning, profilfrågor och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför två producenter som ska arbeta med videoproduktioner i både studio och i fält.


Studioproducent

Arbetsuppgifter

Som studio- och videoproducent arbetar du på uppdrag av olika verksamheten inom Trafikverket. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med Trafikverkets grafiska formgivare och projektledare event. Du är tekniskt ansvarig för videoproduktioner i både studio och fält och genom din kompetens och analys bidrar med möjliga lösningar och genomförande inom givna ramar, budget och tidplan.
Som studio- och videoproducent ska du:
·genomföra sändningar från Trafikverkets studior (Borlänge och Solna)
·tidigt diskutera syfte och innehåll för att föreslå lösning anpassad efter det som kan erbjudas i Trafikverkets studior
·delta i planeringen och förbereda för produktionen genom att ta fram körschema
·bildproducera, inklusive grafisk produktion, VB och interaktiva lösningar
·ljus- och ljudsätta, genomföra scenografilösning
·länka och sända externa och interna inslag från olika platser
·efterbearbeta produktionerna (redigering) inför publicering
·instruera och stötta deltagare inför och under sändning
·förvalta och utveckla arbetssätt
·utbilda och vara rådgivande

Övrig information

Placeringsort: Solna, där vi också intervjuar under mars månad.Kvalifikationer

Vi vill att du har stor förmåga att sätta dig in i en verksamhet, skapa förtroende och goda relationer. Det är viktigt att du driver saker självständigt och kan föra fram ditt budskap. Du har ett strukturerat arbetssätt, håller budget och kan prestera under tidspress samt vara öppen för förändringar. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.
Vi söker dig som
har minst 2 års erfarenhet av studio- och videoproduktion
har goda kunskaper i Adobe Photoshop, After Effects och Premiére Pro
har god språkbehandling på svenska
har körkort för personbil
kan ha Solna som placeringsort

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att ha arbetat på statlig myndighet


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Jobba hos oss

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Visa mindre

Studio och videoproducent på kommunikation

Enheten Form och event, som tillhör centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning till profilfrågor och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför två producenter som ska arbeta med videoproduktioner i både studio och i fält. Studio och videoproducent på kommunikation Arbetsup... Visa mer
Enheten Form och event, som tillhör centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning till profilfrågor och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför två producenter som ska arbeta med videoproduktioner i både studio och i fält.


Studio och videoproducent på kommunikation

Arbetsuppgifter

Som studio- och videoproducent arbetar du på uppdrag av olika verksamheten inom Trafikverket. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med Trafikverkets grafiska formgivare och projektledare event. Du är tekniskt ansvarig för videoproduktioner i både studio och fält och genom din kompetens och analys bidrar med möjliga lösningar och genomförande inom givna ramar, budget och tidplan.
Som studio- och videoproducent ska du:
·genomföra sändningar från Trafikverkets studior (Borlänge och Solna)
·tidigt diskutera syfte och innehåll för att föreslå lösning anpassad efter det som kan erbjudas i Trafikverkets studior
·delta i planeringen och förbereda för produktionen genom att ta fram körschema
·bildproducera, inklusive grafisk produktion, VB och interaktiva lösningar
·ljus- och ljudsätta, genomföra scenografilösning
·länka och sända externa och interna inslag från olika platser
·efterbearbeta produktionerna (redigering) inför publicering
·instruera och stötta deltagare inför och under sändning
·förvalta och utveckla arbetssätt
·utbilda och vara rådgivande

Övrig information

Placeringsort: Solna, där vi också intervjuar under mars månad.Kvalifikationer

Vi vill att du har stor förmåga att sätta dig in i en verksamhet, skapa förtroende och goda relationer. Det är viktigt att du driver saker självständigt och kan föra fram ditt budskap. Du har ett strukturerat arbetssätt, håller budget och kan prestera under tidspress samt vara öppen för förändringar. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.
Vi söker dig som
har minst 2 års erfarenhet av studio- och videoproduktion
har goda kunskaper i Adobe Photoshop och Premiére Pro
har god språkbehandling på svenska
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att ha arbetat på statlig myndighet


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Jobba hos oss

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Visa mindre

Kommunikationsstrateg - rörligt

Avdelningen Specialistcenter, som tillhör centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning, profilfrågor, webb och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför en kommunikationsstrateg som ska arbeta med strategi, förvaltning och utveckling inom studio, video och rörligt på Trafikverket. ... Visa mer
Avdelningen Specialistcenter, som tillhör centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning, profilfrågor, webb och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför en kommunikationsstrateg som ska arbeta med strategi, förvaltning och utveckling inom studio, video och rörligt på Trafikverket.


Kommunikationsstrateg - rörligt

Arbetsuppgifter

I rollen som kommunikationsstrateg kommer du att ansvara för den strategiska inriktningen av Trafikverkets studioverksamhet och den övergripande styrningen av arbetet medvideo och rörligt. Du utvecklar och ser till att styrande dokument, gemensamma arbetssätt, rutiner och verktyg stödjer verksamheten och svarar mot målgruppernas behov.
Du leder ett förvaltningsteam som tillsammans skapar rätt förutsättningar för de kolleger som arbetar som studio- och videoproducenter samt specialister inom rörlig produktion.. Producenterna/specialisterna arbetar både i studio och i fält.
För att lyckas och trivas bra i vårt förvaltningsteam har du förmåga att driva utvecklings-frågor, engagera kolleger och omsätta strategier och behov till konkreta lösningar. Du gillar ordning och reda och har en god förmåga att se hur olika delar hänger ihop och skapa lösningar som fungerar på helheten. Ditt intresse för rörlig media är såklart stort.
Möjliga placeringsorter: Borlänge, Göteborg, Solna

Övrig information

Intervjuer kommer att ske i Solna under mars 2023.

Kvalifikationer

Vi vill att du har stor förmåga att sätta dig in i en verksamhet, skapa förtroende och goda relationer. Det är viktigt att du driver saker självständigt och kan föra fram ditt budskap. Du har ett strukturerat arbetssätt, håller budget och kan prestera under tidspress samt vara öppen för förändringar. Vi vill att du har stor förmåga att sätta dig in i en verksamhet, skapa förtroende och goda relationer. Det är viktigt att du driver saker självständigt och kan föra fram ditt budskap. Du har ett strukturerat arbetssätt, håller budget och tidplaner samt är öppen för förändringar. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.
Vi söker dig som
har relevant utbildning eller erfarenhet inom området Studioproducent som vi bedömer är likvärdig utifrån ansvarsområdet
har arbetat strategiskt och operativt med produktion av video och rörligt
har god erfarenhet av utvecklingsarbete och vana att utbilda inom området
har goda kunskaper i Adobe Photoshop, After Effects och Premiére Pro
har god språkbehandling på svenska
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att ha arbetat på statlig myndighet


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Jobba hos oss

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Visa mindre

Strateg video & rörligt

Avdelningen Specialistcenter, som tillhör centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning, profilfrågor, webb och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför en kommunikationsstrateg som ska arbeta med strategi, förvaltning och utveckling inom studio, video och rörligt på Trafikverket. ... Visa mer
Avdelningen Specialistcenter, som tillhör centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning, profilfrågor, webb och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför en kommunikationsstrateg som ska arbeta med strategi, förvaltning och utveckling inom studio, video och rörligt på Trafikverket.


Strateg video & rörligt

Arbetsuppgifter

I rollen som kommunikationsstrateg kommer du att ansvara för den strategiska inriktningen av Trafikverkets studioverksamhet och den övergripande styrningen av arbetet medvideo och rörligt. Du utvecklar och ser till att styrande dokument, gemensamma arbetssätt, rutiner och verktyg stödjer verksamheten och svarar mot målgruppernas behov.
Du leder ett förvaltningsteam som tillsammans skapar rätt förutsättningar för de kolleger som arbetar som studio- och videoproducenter samt specialister inom rörlig produktion.. Producenterna/specialisterna arbetar både i studio och i fält.
För att lyckas och trivas bra i vårt förvaltningsteam har du förmåga att driva utvecklings-frågor, engagera kolleger och omsätta strategier och behov till konkreta lösningar. Du gillar ordning och reda och har en god förmåga att se hur olika delar hänger ihop och skapa lösningar som fungerar på helheten. Ditt intresse för rörlig media är såklart stort.
Möjliga placeringsorter: Borlänge, Göteborg, Solna

Övrig information

Intervjuer kommer att ske i Solna under mars 2023.

Kvalifikationer

Vi vill att du har stor förmåga att sätta dig in i en verksamhet, skapa förtroende och goda relationer. Det är viktigt att du driver saker självständigt och kan föra fram ditt budskap. Du har ett strukturerat arbetssätt, håller budget och kan prestera under tidspress samt vara öppen för förändringar. Vi vill att du har stor förmåga att sätta dig in i en verksamhet, skapa förtroende och goda relationer. Det är viktigt att du driver saker självständigt och kan föra fram ditt budskap. Du har ett strukturerat arbetssätt, håller budget och tidplaner samt är öppen för förändringar. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.
Vi söker dig som
har relevant utbildning eller erfarenhet inom området Studioproducent som vi bedömer är likvärdig utifrån ansvarsområdet
har arbetat strategiskt och operativt med produktion av video och rörligt
har god erfarenhet av utvecklingsarbete och vana att utbilda inom området
har goda kunskaper i Adobe Photoshop, After Effects och Premiére Pro
har god språkbehandling på svenska
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att ha arbetat på statlig myndighet


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Jobba hos oss

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Visa mindre

Studio och videoproducent på kommunikation

Enheten Form och event, som tillhör den centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning, profilfrågor och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför två producenter som ska arbeta med videoproduktioner i både studio och i fält. Studio och videoproducent på kommunikation Arbetsup... Visa mer
Enheten Form och event, som tillhör den centrala funktionen Kommunikation tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning, profilfrågor och event. Nu utvecklar vi även enheten med video- och studioproduktion och söker därför två producenter som ska arbeta med videoproduktioner i både studio och i fält.


Studio och videoproducent på kommunikation

Arbetsuppgifter

Som studio- och videoproducent arbetar du på uppdrag av olika verksamheten inom Trafikverket. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med Trafikverkets grafiska formgivare och projektledare event. Du är tekniskt ansvarig för videoproduktioner i både studio och fält och genom din kompetens och analys bidrar med möjliga lösningar och genomförande inom givna ramar, budget och tidplan.
Som studio- och videoproducent ska du:
·genomföra sändningar från Trafikverkets studior (Borlänge och Solna)
·tidigt diskutera syfte och innehåll för att föreslå lösning anpassad efter det som kan erbjudas i Trafikverkets studior
·delta i planeringen och förbereda för produktionen genom att ta fram körschema
·bildproducera, inklusive grafisk produktion, VB och interaktiva lösningar
·ljus- och ljudsätta, genomföra scenografilösning
·länka och sända externa och interna inslag från olika platser
·efterbearbeta produktionerna (redigering) inför publicering
·instruera och stötta deltagare inför och under sändning
·förvalta och utveckla arbetssätt
·utbilda och vara rådgivande

Övrig information

Placeringsort: Solna, där vi också intervjuar under mars månad.Kvalifikationer

Vi vill att du har stor förmåga att sätta dig in i en verksamhet, skapa förtroende och goda relationer. Det är viktigt att du driver saker självständigt och kan föra fram ditt budskap. Du har ett strukturerat arbetssätt, håller budget och kan prestera under tidspress samt vara öppen för förändringar. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.
Vi söker dig som
har minst 2 års erfarenhet av studio- och videoproduktion
har goda kunskaper i Adobe Photoshop, After Effects och Premiére Pro
har god språkbehandling på svenska
har körkort för personbil
kan ha Solna som placeringsort

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att ha arbetat på statlig myndighet


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Jobba hos oss

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Visa mindre

Projektingenjör ekonomi till Förbifart Stockholm

Ingress Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Den här tjänsten tillhör Förbifart Stockholm, vilket är en ny sträckning av E4an som knyter ihop de norra och södra delarna av Stockholm. Ett spännande projekt som har stor inverkan på Storstadsregionen. Arbetsuppgifter Förbifart Stockholm är uppdelat i många delprojekt.... Visa mer
Ingress
Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Den här tjänsten tillhör Förbifart Stockholm, vilket är en ny sträckning av E4an som knyter ihop de norra och södra delarna av Stockholm. Ett spännande projekt som har stor inverkan på Storstadsregionen.
Arbetsuppgifter
Förbifart Stockholm är uppdelat i många delprojekt. Du kommer att tillhöra vår projektorganisation i Vinsta. Som projektingenjör ekonomi har du en viktig roll i projekt Vinsta och arbetar med stor bredd och variation i arbetsuppgifter.
Som projektingenjör kommer du att arbeta med ekonomiuppföljning av delprojekt och arbeta för en god kostnadsstyrning. Du är involverad i projektets inköpsarbete och framdriftsuppföljning samt riskhantering av ekonomi. Du kommer att ha daglig kontakt med många olika samarbetsytor, både inom Trafikverket men även tät kontakt med våra leverantörers projektorganisation.
Du kommer att företräda delprojekt Vinsta gentemot program Förbifart Stockholm och våra leverantörer som ingår i projektet i de frågor du ansvarar för. Du kommer även att arbeta i nära samarbete med en projektledare som har huvudansvaret för delprojektet. Du ingår i projekt Vinstas ledningsgrupp där du bidrar både med strategi och analysarbete.
Jag som blir din chef heter Peter Hellström. För mig är det viktigt att vi har ett gott samarbetsklimat där projektets alla medlemmar bidrar är inkluderade. För mig är det viktigt att vi har kul på jobbet och att det finns utrymme att utvecklas.
Kvalifikationer
Vem är du?
Som person är du analytisk, strukturerad och har god problemlösningsförmåga. Då tjänsten innehåller många kontaktytor är det även viktigt att du har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har
Högskoleutbildning med teknisk eller ekonomisk inriktning om minst 180 hp (120p) eller utbildning och erfarenhet som kan bedömas likvärdig
flerårig erfarenhet av att arbeta med kostnadsanalyser och att följa upp mot budget
Arbetat inom bygg och anläggningsbranschen
Goda kunskaper i Office-programmen
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i både svenska och engelska
har körkort för personbil

Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta med infrastrukturprojekt
kompetens inom entreprenadjuridik
erfarenhet av arbete med ekonomisystem inom byggentreprenad

Övrig information
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån en viss del av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Ansökan
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-PS1
Ansök senast
Din ansökan ska ha inkommit senast 2023-03-12
Kontakter
Rekryterande chef Peter Hellström 0101237002
SEKO Anna Carlsson 0101236055
ST Airi Larsson 0101236243
SACO Roxan Saleh 0101236222
Upplysningar
Organisation: Stora projekt
Rekryterande enhet: Trafikplatser
Befattning: Projektingenjör jvg/väg IV/PR
Ort: Solna
Ref nr: 16:2023:048 Visa mindre

Kommunikationsstrateg med inriktning på sociala medier

Ansök    Feb 17    Trafikverket    Kommunikationsstrateg
Avdelningen Specialistcenter tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning och studioproduktion till klarspråk och webbpublicering. Våra specialister bemannar även Kommunikations förvaltningsorganisation och nu söker vi dig som vill arbeta med strategi, förvaltning och utveckling av Trafikverkets närvaro i sociala medier. Kommunikationsstrateg med inrikt... Visa mer
Avdelningen Specialistcenter tillhandahåller tjänster och specialistkompetens inom kommunikationsområdet till hela Trafikverket. Vi arbetar med allt ifrån grafisk formgivning och studioproduktion till klarspråk och webbpublicering. Våra specialister bemannar även Kommunikations förvaltningsorganisation och nu söker vi dig som vill arbeta med strategi, förvaltning och utveckling av Trafikverkets närvaro i sociala medier.


Kommunikationsstrateg med inriktning på sociala medier

Arbetsuppgifter

I rollen som kommunikationsstrateg kommer du att ansvara för den strategiska inriktningen för hur Trafikverket syns och agerar i sociala medier och hur vi arbetar integrerat mellan dessa och våra övriga digitala kanaler. Du utvecklar och ser till att våra gemensamma arbetssätt och verktyg svarar mot våra behov. Du ser också till att vi efterlever lagar och regler för sociala medier.
Du följer löpande utvecklingen av funktioner och format hos de olika sociala plattformarna, hur de används och hur de matchar mot våra målgrupper. Du följer också utvecklingen kring dataskydd och Schrems II.
Du leder ett förvaltningsteam som arbetar tillsammans och hjälps åt, även om stor del av arbetet är självständigt. I förvaltningsteamet stöttar och leder du de kollegor som arbetar med sociala medier i deras förvaltningsuppdrag. Du har ansvar för att ta fram, analysera och rapportera statistik för våra kanaler. Du är också en strategisk rådgivare till de kollegor som vill använda sociala medier för sin kommunikation, och du agerar ledningsstöd i krissituationer eller vid känsliga kommunikationsfrågor.
Vi ser även att du är en viktig kugge i avdelningens utvecklingsresa där du hjälper till att formulera behov och bidrar till att vi tar steg framåt och når vår målbild.  

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas och trivas bra i vårt förvaltningsteam har du mycket god samarbetsförmåga och drivs av att leda utveckling, engagera kollegor och omsätta strategier och behov till konkreta lösningar. Du gillar ordning och reda och har en god förmåga att se hur olika delar hänger ihop och skapa lösningar som fungerar på helheten. Ditt intresse för och kunskap om sociala medier är stort.
Vi ser att du:
Har relevant utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig utifrån ansvarsområdet.
Har arbetat strategiskt och operativt med sociala medier och har god erfarenhet av utvecklingsarbete på området.
Har erfarenhet av arbete i Meta Business Manager och Ads Manager.
Har mycket god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.

Det är meriterande om du:
Har projektledarerfarenhet.
Har arbetat inom offentlig sektor.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Regional samhällsplanerare

Ansök    Feb 17    Trafikverket    Samhällsplanerare
Som samhällsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företag i hela Sverige genom att bidra till en smidig, grön och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige! Regional samhällsplanerare Arbetsuppgifter I den snabbt växande Stockholmsregionen finns det stora utmaningar att bygga bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar med goda kollektivtrafiklösningar och väl fungerande väg-, cykel- och gångt... Visa mer
Som samhällsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företag i hela Sverige genom att bidra till en smidig, grön och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige!


Regional samhällsplanerare

Arbetsuppgifter

I den snabbt växande Stockholmsregionen finns det stora utmaningar att bygga bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar med goda kollektivtrafiklösningar och väl fungerande väg-, cykel- och gångtrafik.
Som regional samhällsplanerare kommer du att ha kommunansvar för utvalda kommuner i länet och samordna kommunernas bebyggelseplanering med den statliga infrastrukturen utifrån en aktiv dialog med kommunerna. Du är med tidigt i samhällsbyggnadsprocessen där nya eller förändrade behov inom transportinfrastrukturen ska identifieras och hanteras.
I din roll ingår att arbeta för att säkerställa att Trafikverket är en naturlig dialogpartner redan i tidiga skeden likväl som granskning av detalj- och översiktsplaner, ärenden enligt Miljöbalken samt bygglov. Du tydliggör Trafikverkets ansvar, mål och roll i varje fas i de formella planeringsprocesserna. Rollen innebär samordning, avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen, både internt och externt, samt att genom utredningar identifiera behov och brister i transportsystemet. Du kommer även ansvara för att ta fram underlag för samverkansavtal och avsiktsförklaringar.
Den organisatoriska placeringen för tjänsten är på enheten Samhällsplanering inom verksamhetsområdet Planering i Region Stockholm. På enheten arbetar cirka 20 personer och du rapporterar till enhetschefen.Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Digitala intervjuer är preliminärt planerade att genomföras via Skype under vecka 13 och vecka 14 2023.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen så krävs det att du har förmåga att självständigt se vad som behöver göras, tar initiativ och är duktig på att driva ditt arbete framåt. Eftersom ditt arbete kommer att innefatta mycket kontakter med andra så blir en nyckel till framgång att du lyckas väl i dina samarbeten, att du är pedagogisk och att du har god kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt. Viktigt är också att du är analytisk och har erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p inom samhällsplanering, samhällsbyggnad eller fysisk planering. Alternativt så har du annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
några års aktuell och relevant erfarenhet av arbete med samhällsplanering ifrån verksamheter med liknande samhällsplaneringsprocesser
goda kunskaper i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB)
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Det är meriterande om du har:
kunskaper i Väglagen (VägL) och/eller Lagen om byggande av järnväg (LBJ)


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Samordnande specialist- BEST

Ansök    Feb 16    Trafikverket    Signalingenjör
Du som har dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt får inte missa den här chansen! Här har du möjlighet att göra skillnad för invånare och företag i hela Sverige. Samordnande specialist- BEST Arbetsuppgifter Som Samordnande specialist är du teknikstöd inom de olika projektens skeden, från planering till genomförande. Teknikstöd innebär att du koordinerar resursbehov inom hela BEST-K området (Bana, El, Sig... Visa mer
Du som har dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt får inte missa den här chansen! Här har du möjlighet att göra skillnad för invånare och företag i hela Sverige.
Samordnande specialist- BEST

Arbetsuppgifter

Som Samordnande specialist är du teknikstöd inom de olika projektens skeden, från planering till genomförande. Teknikstöd innebär att du koordinerar resursbehov inom hela BEST-K området (Bana, El, Signal, Tele och kanalisation) för järnväg. Du medverkar vid framtagandet av behovsbilden av teknikspecialister inom respektive teknikområde och ansvarar för att projekten har korrekt teknisk kompetens. Tillsammans med projektledaren tillser ni anskaffning av resurser genom rekrytering eller upphandling i samarbete med närmsta sektionschef. Som Samordnande specialist ansvarar du även för att introducera nya specialister i projekten samt utföra prestationsbedömningar av specialisterna gentemot sektionschef. Du stämmer av bemanningsbehovet med programsamordnare och specialistorganisationen för att utifrån projektens tidplaner kunna göra en rimlig bedömning av resursbehov. Även konrollattest av specialisternas (konsulter) fakturor ingår i uppdraget.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Du har ett flexibelt arbetssätt och förmåga att se möjligheter samt att prioritera utifrån olika förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta tillsammans med andra parter i de olika projekten. Du är en kommunikativ person som förmedlar information på ett tydligt och innehållsrikt sätt. Du trivs i en ledarroll där du får möjlighet att visa riktning och vägleda uppdragen.
Vi söker dig som har:
Teknisk högskoleutbildning 180hp (120p) alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig.
Dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt inom Bana, El, Signal eller Tele som samordnare, uppdragsledare, teknikansvarig, projektledare eller motsvarande.
Kunskap inom entreprenadjuridik och ingående delar i ett upphandlings- och entreprenadskede.
Dokumenterad erfarenhet som specialist inom något av teknikområdena el, signal eller tele.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort för personbil.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som beställare eller arbete i en beställarorganisation.
Kunskap inom AB, ABT och ABK.
Ledarskapserfarenhet.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Statistiker - inriktning mot indata till Trafikverkets prognosmodeller

Ansök    Feb 10    Trafikverket    Statistiker
Vill du arbeta som statistiker i en framtidsbransch? Tjänsten passar dig som är nyfiken och kommunikativ i din yrkesroll och som drivs av att få arbeta med siffror och människor. Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Välkommen med på tåget! Statistiker - inriktning mot indata till Trafikverkets prognosmodeller... Visa mer
Vill du arbeta som statistiker i en framtidsbransch? Tjänsten passar dig som är nyfiken och kommunikativ i din yrkesroll och som drivs av att få arbeta med siffror och människor. Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Välkommen med på tåget!


Statistiker - inriktning mot indata till Trafikverkets prognosmodeller

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som statistiker är att tillsammans med kollegor på Statistikcenter och Expertcenter arbeta med indata till Trafikverkets prognosmodeller och övriga verktyg inom transportekonomiområdet. Du kommer i första hand att arbeta med att ta fram tillämpningsanpassad (t.ex. nedbruten/regionaliserad) indata till Trafikverkets prognosmodeller omfattande socioekonomi, t.ex. vad gäller befolkning, förvärvsarbetande och varuproduktion. I andra hand kommer du att ta fram konsistent, kvalitetssäkrad och jämförbar trafik- och transportstatistik, inklusive annan relevant statistik som beskriver den svenska transportmarknadens tillstånd och utveckling. Du bistår också med sakkompetens om statistiska metoder och analyser samt deras tillämpning till andra interna funktioner inom Trafikverket.
Vad kan vi erbjuda dig?
"Jag som blir din chef heter Anders Broberg och mitt ledarskap kännetecknas av gemenskap, tillit och engagemang där jag vill att du ska ha rätt förutsättningar för att trivas och utvecklas. Mina förväntningar på dig som medarbetare är ett aktivt medarbetarskap där du bidrar såväl till din egna som enhetens utveckling i syfte att förbättra Trafikverkets leveranser."
Som statistiker får du ett lärorikt och utvecklande arbete. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor inom Statistikcenter men även med samhällsekonomer och trafikanalytiker på systerenheterna Samhällsekonomi och Trafikprognoser.

Övrig information

Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Kvalifikationer

Vem är du?
Vi ser att du som söker har mycket god problemlösningsförmåga och är en analytiskt lagd person som kan förklara komplexa samband på ett pedagogiskt och intressant sätt. Vidare behöver du vara strukturerad, samarbetsorienterad och ha enkelt för att kommunicera med andra. Detta innebär att du kan uttrycka dig mycket bra i tal och skrift på svenska och att du på ett pedagogiskt sätt kan presentera och förklara resultat från komplicerade metoder/analyser. För arbetet krävs det också att du är kvalitetsmedveten och söker lösningar när du stöter på problem.
Vi söker dig som har:
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp med inriktning mot statistik eller annan relevant utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig, exempelvis utbildning inom nationalekonomi, logistik, matematik, trafikplanering, trafikmodeller eller datateknik
flerårig arbetslivserfarenhet av planering, insamling, bearbetning och framställning av statistik samt programmering och bearbetning av stora datamängder i vanligt förekommande databas- och statistikprogram (ex. R)

Meriterande om du har:
flerårig erfarenhet från arbete med indata till prognosmodeller och verktyg inom transportekonomiområdet
kunskaper inom regionalekonomi och analys- och prognossystem för regional planering och utveckling
flerårig erfarenhet av kvalificerad dataanalys, datadrivna arbetssätt, automatiserade analyser och datavisualisering


Ansökan

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. Intervjuer sker digitalt via Skype. #LI-Hybrid
#LI-NG1 Visa mindre

Projektledare väg

Som projektledare till vägprojekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Är du vår nästa projektledare inom vägprojekt som gillar att arbeta mot mål och tydliga resultat? Välkommen att skicka in din ansökan. Projektledare väg Arbetsuppgifter I rollen får du ett spännande jobb där du har ett helhetsansvar för framdrift av pr... Visa mer
Som projektledare till vägprojekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Är du vår nästa projektledare inom vägprojekt som gillar att arbeta mot mål och tydliga resultat? Välkommen att skicka in din ansökan.


Projektledare väg

Arbetsuppgifter

I rollen får du ett spännande jobb där du har ett helhetsansvar för framdrift av projekt, från planering till slutbesiktning och överlämning av anläggning till drift och underhåll. Du ser till att projektet genomförs utifrån beslutad omfattning och inom bestämda tids- och kostnadsramar. Du arbetar tätt ihop med en projektingenjör och till er hjälp har ni specialister inom en rad olika områden. Ni arbetar även nära upphandlade konsulter och entreprenörer.
I de flesta sammanhang är det du som står i centrum för frågor som rör projektet. Du har en ledande roll i utvecklingen i några av Sveriges just nu mest spännande samhällsprojekt inom väg och järnväg med fokus att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.
Som projektledare ansvarar du för:
att projekten tar fram och uppnår utpekade projektmål
att projektorganisationen har effektiva samarbetsformer och ett affärsmässigt agerande i förhållande till leverantörer
att projekteten arbetar proaktivt med risk, hållbarhet, säkerhet och arbetsmiljö
att projekteten skapar utrymme för utveckling och innovation vid upphandling och säkerställer att rätt affärs- och ersättningsformer används
att styra och följa upp projektens leverantörskontrakt avseende tid, kostnad och innehåll
att projektorganisationen samverkar och samråder både internt och externt
projektens omvärldskontakter med allmänhet, myndigheter, kommunen och andra intressenter

För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper eller utvecklas mot en senior projektledarroll.
Som projektledare har även du tillgång till utbildningar och talang- och utvecklingsprogram. 

Övrig information

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Intervjuer genomförs preliminärt den 28 mars.Kvalifikationer

Som person löser du problem med fokus målen, både kort- och långsiktiga. Du ser logik och samband i komplex information eller miljö och du sätter upp mål och arbetar proaktivt för att nå resultat. Du leder och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål och anpassar din kommunikation till mottagaren och du trivs med att vara den sammanhållande länken och att ha ansvar.
Vi söker dig som har
högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 HP (120p) med teknisk inriktning, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
några års aktuell och relevant erfarenhet som projektledare eller annan ledande funktion som Trafikverket bedömer likvärdig, exempelvis platschef, byggledare, arbetsledare, projektingenjör eller uppdragsledare
aktuell och relevant praktisk erfarenhet av AB och ABK
aktuell och relevant erfarenhet av riskhantering och tidsplanering
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
körkort för manuellt växlad personbil

Det är meriterande om du har
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att ansvara för budget och ekonomisk uppföljning
aktuell och relevant erfarenhet av AMA
god och relevant kontrakts- och förhandlingsvana
god och relevant kunskap om lagstiftning som berör samhällsbyggande och upphandling


Ansökan

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Samordnande specialist- BEST

Ansök    Feb 10    Trafikverket    Signalingenjör
Du som har dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt får inte missa den här chansen! Här har du möjlighet att göra skillnad för invånare och företag i hela Sverige. Samordnande specialist- BEST Arbetsuppgifter Som Samordnande specialist är du teknikstöd inom de olika projektens skeden, från planering till genomförande. Teknikstöd innebär att du koordinerar resursbehov inom hela BEST-K området (Bana, El, Sig... Visa mer
Du som har dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt får inte missa den här chansen! Här har du möjlighet att göra skillnad för invånare och företag i hela Sverige.
Samordnande specialist- BEST

Arbetsuppgifter

Som Samordnande specialist är du teknikstöd inom de olika projektens skeden, från planering till genomförande. Teknikstöd innebär att du koordinerar resursbehov inom hela BEST-K området (Bana, El, Signal, Tele och kanalisation) för järnväg. Du medverkar vid framtagandet av behovsbilden av teknikspecialister inom respektive teknikområde och ansvarar för att projekten har korrekt teknisk kompetens. Tillsammans med projektledaren tillser ni anskaffning av resurser genom rekrytering eller upphandling i samarbete med närmsta sektionschef. Som Samordnande specialist ansvarar du även för att introducera nya specialister i projekten samt utföra prestationsbedömningar av specialisterna gentemot sektionschef. Du stämmer av bemanningsbehovet med programsamordnare och specialistorganisationen för att utifrån projektens tidplaner kunna göra en rimlig bedömning av resursbehov. Även konrollattest av specialisternas (konsulter) fakturor ingår i uppdraget.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Du har ett flexibelt arbetssätt och förmåga att se möjligheter samt att prioritera utifrån olika förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta tillsammans med andra parter i de olika projekten. Du är en kommunikativ person som förmedlar information på ett tydligt och innehållsrikt sätt. Du trivs i en ledarroll där du får möjlighet att visa riktning och vägleda uppdragen.
Vi söker dig som har:
Teknisk högskoleutbildning 180hp (120p) alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig.
Dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt inom Bana, El, Signal eller Tele som samordnare, uppdragsledare, teknikansvarig, projektledare eller motsvarande.
Kunskap inom entreprenadjuridik och ingående delar i ett upphandlings- och entreprenadskede.
Dokumenterad erfarenhet som specialist inom något av teknikområdena el, signal eller tele.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort för personbil.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som beställare eller arbete i en beställarorganisation.
Kunskap inom AB, ABT och ABK.
Ledarskapserfarenhet.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektingenjör Överlämning

Som Projektingenjör till E4 Förbifart Stockholm på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Program E4 Förbifart Stockholm är en av våra största investeringar i infrastruktur, och en viktig pusselbit för att skapa en tillgängligare Stockholmsregion. Vägen binder ihop norra, västra och södra Stockholm, och gör det möjligt för människor,... Visa mer
Som Projektingenjör till E4 Förbifart Stockholm på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Program E4 Förbifart Stockholm är en av våra största investeringar i infrastruktur, och en viktig pusselbit för att skapa en tillgängligare Stockholmsregion. Vägen binder ihop norra, västra och södra Stockholm, och gör det möjligt för människor, varor och tjänster att ta nya, smidigare vägar. Läs gärna mer om programmet i länken nedan.


Projektingenjör Överlämning

Arbetsuppgifter

Som projektingenjör får du en viktig roll i ett av E4 Förbifart Stockholms största entreprenadkontrakt. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete inom en stor organisation där du får samarbeta och utvecklas tillsammans med våra duktiga medarbetare både i närmsta teamet och i övriga projektet.
Som projektingenjör är du ett stöd till projektledare och specialister. I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
Säkerställa att entreprenören och konsultens relationshandlingar följer Trafikverkets krav.
Granskning av handlingar.
Följa upp tidplaner.
Förbereda överlämning till mottagande part.
Stöd i administrativa uppgifter inom projektgruppen.

Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom verksamheten och därför är vårt mål att du ska utvecklas och på sikt ha möjlighet att bli projektledare.

Övrig information

Placeringsort för den här tjänsten är Solna.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som projektingenjör krävs att du är självgående och tar egna initiativ. Du är också en problemlösare med god analytisk förmåga. I rollen levererar du goda resultat och driver projektet framåt genom delaktighet och engagemang. Du behöver också vara strukturerad och noggrann. Tjänsten är perfekt för dig som vågar ta för dig och vill växa och utvecklas på Trafikverket.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom relevant inriktning alternativt annan utbildningsbakgrund som vi bedömer som likvärdig
något års erfarenhet av projektarbete inom anläggning
god förmåga att utrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
B-körkort för manuellt växlad bil.

Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet från arbete med dokumentation relaterat till bygg och anläggning.
God förmåga att utrycka dig väl i engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet av arbete under jord.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid

Läs mer här

Läs mer om Förbifart Stockholm

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/e4-forbifart-stockholm/ Visa mindre

Statistiker - inriktning mot trafik- och transportdata

Ansök    Feb 10    Trafikverket    Statistiker
Vill du arbeta som statistiker i en framtidsbransch? Tjänsten passar dig som är nyfiken och kommunikativ i din yrkesroll och som drivs av att få arbeta med siffror och människor. Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Välkommen med din ansökan! Statistiker - inriktning mot trafik- och transportdata Arbetsupp... Visa mer
Vill du arbeta som statistiker i en framtidsbransch? Tjänsten passar dig som är nyfiken och kommunikativ i din yrkesroll och som drivs av att få arbeta med siffror och människor. Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Välkommen med din ansökan!


Statistiker - inriktning mot trafik- och transportdata

Arbetsuppgifter

Vi på Statistikcenter hör till avdelningen Expertcenter inom Trafikverket och ansvarar för att systematiskt samla in, kvalitetssäkra och tillhandahålla grundläggande statistik och annan indata som beskriver transportmarknadens tillstånd och utveckling. Statistikcenter är också kontaktytan vad gäller officiellt lämnande av statistikuppgifter till andra myndigheter och officiella organ. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som statistiker är att ta fram konsistent, kvalitetssäkrad och jämförbar trafik- och transportstatistik, inklusive annan relevant statistik som beskriver den svenska transportmarknadens tillstånd och utveckling. I andra hand kommer du att bistå med sakkompetens om databearbetning, statistiska metoder och analyser samt deras tillämpning till andra interna funktioner inom Trafikverket.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som statistiker får du ett lärorikt och utvecklande arbete. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor inom Statistikcenter men även med samhällsekonomer och trafikanalytiker på systerenheterna Samhällsekonomi och Trafikprognoser.
"Jag som blir din chef heter Anders Broberg och mitt ledarskap kännetecknas av gemenskap, tillit och engagemang där jag vill att du ska ha rätt förutsättningar för att trivas och utvecklas. Mina förväntningar på dig som medarbetare är ett aktivt medarbetarskap där du bidrar såväl till din egna som enhetens utveckling i syfte att förbättra Trafikverkets leveranser."
Som statistiker får du ett lärorikt och utvecklande arbete. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor inom Statistikcenter men även samarbeta med övriga kollegor på Expertcenter.

Övrig information

Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Kvalifikationer

Vem är du?
Vi ser att du som söker har mycket god problemlösningsförmåga och är en analytiskt lagd person som kan förklara komplexa samband på ett pedagogiskt och intressant sätt. Vidare behöver du vara strukturerad, samarbetsorienterad och ha enkelt för att kommunicera med andra. Detta innebär att du kan uttrycka dig mycket bra i tal och skrift på svenska och att du på ett pedagogiskt sätt kan presentera och förklara resultat från komplicerade metoder/analyser. För arbetet krävs det också att du är kvalitetsmedveten och söker lösningar när du stöter på problem.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning om 240 hp med inriktning mot statistik eller annan relevant utbildning som tillsammans med din erfarenhet bedöms som likvärdig
flerårig arbetslivserfarenhet av planering, insamling, bearbetning och framställning av statistik samt programmering och bearbetning av stora datamängder i vanligt förekommande databas- och statistikprogram (ex. R)

Meriterande om du har:
erfarenhet av kvalificerad dataanalys, datadrivna arbetssätt, automatiserade analyser eller datavisualisering


Ansökan

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. Intervjuer sker digitalt via Skype. #LI-Hybrid
#LI-NG1 Visa mindre

Projektingenjör E4 Förbifart Stockholm

Som Projektingenjör till E4 Förbifart Stockholm på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Program E4 Förbifart Stockholm är en av våra största investeringar i infrastruktur, och en viktig pusselbit för att skapa en tillgängligare Stockholmsregion. Vägen binder ihop norra, västra och södra Stockholm, och gör det möjligt för människor,... Visa mer
Som Projektingenjör till E4 Förbifart Stockholm på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Program E4 Förbifart Stockholm är en av våra största investeringar i infrastruktur, och en viktig pusselbit för att skapa en tillgängligare Stockholmsregion. Vägen binder ihop norra, västra och södra Stockholm, och gör det möjligt för människor, varor och tjänster att ta nya, smidigare vägar. Läs gärna mer om programmet i länken nedan.


Projektingenjör E4 Förbifart Stockholm

Arbetsuppgifter

Som projektingenjör får du en viktig roll i ett av E4 Förbifart Stockholms största entreprenadkontrakt. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete inom en stor organisation där du får samarbeta och utvecklas tillsammans med våra duktiga medarbetare både i närmsta teamet och i övriga projektet.
Som projektingenjör är du ett stöd till projektledare och specialister. I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
Stödja byggledare med uppföljning i produktionen.
Arbeta med att granska handlingar inför överlämningsprocess
Granskning av utfört arbete enligt beställning och ritningar.
Stödja byggledning och arbetsmiljöspecialister i arbetsmiljöfrågor.

Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom verksamheten och därför är vårt mål att du ska utvecklas och på sikt ha möjlighet att bli projektledare.

Övrig information

Placeringsort för den här tjänsten är Solna.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som projektingenjör krävs att du är självgående och tar egna initiativ. Du är också en problemlösare med god analytisk förmåga. I rollen levererar du goda resultat och driver projektet framåt genom delaktighet och engagemang. Du behöver också vara strukturerad och noggrann. Tjänsten är perfekt för dig som vågar ta för dig och vill växa och utvecklas på Trafikverket.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom relevant inriktning alternativt annan utbildningsbakgrund som vi bedömer som likvärdig
något års erfarenhet av projektarbete inom anläggning
god förmåga att utrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
B-körkort för manuellt växlad bil.

Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet från arbete med dokumentation relaterat till bygg och anläggning.
God förmåga att utrycka dig väl i engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet av arbete under jord.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid

Läs mer här

Läs mer om Förbifart Stockholm

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/e4-forbifart-stockholm/ Visa mindre

Teknisk specialist inom bergteknik

Ansök    Jan 31    Trafikverket    Bergsingenjör
Som Teknisk specialist Bergteknik har du möjlighet att bidra i arbetet med landets väg- och järnvägsprojekt. Vi jobbar med såväl stora som mindre projekt och du får möjlighet att delta i projekten genom flera olika skeden -från tidigt skede till genomförande och överlämning. Hos oss gör du skillnad! Trafikverket är stolta över att ha blivit utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och hos oss är det högt prioriterat att du som anställd utv... Visa mer
Som Teknisk specialist Bergteknik har du möjlighet att bidra i arbetet med landets väg- och järnvägsprojekt. Vi jobbar med såväl stora som mindre projekt och du får möjlighet att delta i projekten genom flera olika skeden -från tidigt skede till genomförande och överlämning. Hos oss gör du skillnad!
Trafikverket är stolta över att ha blivit utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och hos oss är det högt prioriterat att du som anställd utvecklas i din yrkesroll men också att du har en bra balans mellan arbete/fritid.


Teknisk specialist inom bergteknik

Arbetsuppgifter

Som Teknisk specialist inom Bergteknik hos oss är du med och påverkar Trafikverkets roll som aktiv beställare och tillsammans med oss strävar du efter att ligga i framkant gällande utveckling. Delar av ditt arbete kommer innebära att arbeta med tekniska utredningar, strategiskt arbete inom bergtekniska frågor, forsknings- och innovationsprojekt samt med omvärldsbevakning. Du har en viktig roll i att vara bärare av kunskap och erfarenhet inom bergteknik och kommer ha möjlighet att företräda Trafikverket i olika sammanhang, både nationellt och internationellt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
·Delta vid teknik- och program/-projektmöten som stöd utifrån din kompetens.
·Granska och kvalitetssäkra utifrån angivna regelverk och ramverk.
·Samarbeta med projektledningen och övriga berörda parter såsom projektörer, entreprenörer och byggledarorganisationer.
·Samarbeta med specialister inom exempelvis hydrogeologi, geoteknik, byggnadsverk och LCC.
·Tillsammans med andra arbeta fram de bästa lösningarna avseende tekniska aspekter, miljö, och samhällsnytta
Tjänsten tillhör den nationella avdelningen Teknik & miljö, inom verksamhetsområdet Investering, som förser Trafikverkets allra största investeringsprojekt, såväl som mindre investeringsprojekt, med tekniskt stöd. Nedan berättar Annina Stadius, rekryterande chef i Solna om sin verksamhet och sin syn på ledarskap:
"Du tillhör en arbetsgrupp med stort fokus på lagarbete men där du också förväntas ta eget ansvar och kommer att erbjudas stora möjligheter att utvecklas i din roll.
Mitt ledarskap är baserat på tillit, öppenhet samt flexibilitet. Jag uppmuntrar till ständig förbättring samt tät dialog. Vi på sektionen driver utvecklingen på flera olika fronter. Jag som chef vill bidra att vi tillsammans arbetar mot samma mål med coachande ledarskap utifrån individens perspektiv". - Annina Stadius, sektionschef Anläggning Öst Stockholm.

Övrig information

Möjliga placeringsorter: Solna eller Linköping.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Tester är planerade att skickas ut via mail i slutet av vecka 8 och intervjuer är planerade att hållas digitalt över Skype i vecka: 11.

Kvalifikationer

Då rollen innebär många interna och externa kontakter är det mycket viktigt att du har en god samarbetsförmåga och trivs i teamarbete. Vidare är du bra på att kommunicera och knyta kontakter och kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplex information och inta en förtroendegivande och rådgivande roll. Rollen ställer också krav på god analysförmåga samt förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt.
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen eller bergsingenjörsutbildning från högskola alternativt civilingenjörsutbildning eller utbildning på motsvarande nivå inom inriktning bergteknik eller bergmekanik, alternativt annan utbildning tillsammans med yrkeserfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
Flerårig erfarenhet av något eller flera av följande områden: bergteknik/ ingenjörsgeologi, bergkonstruktioner, tunnelarbeten och/eller injekteringsarbete
Egen erfarenhet av att göra rimlighetsbedömningar i modellering och granskning av bergberäkningar
Flerårig erfarenhet av bergmekanisk dimensionering med avseende på bärförmåga
God kunskap gällande regelverk och praxis inom området tunnel och projektering
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Körkort för personbil

Det är meriterande om du har:
God kunskap om olika entreprenad- och ersättningsformer dvs. kontraktuella frågor kopplat till bergberäkningar och tunnelbyggande
Erfarenhet som teknikansvarig eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta i projektform


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektingenjör Tvärförbindelse Södertörn

Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Tvärförbindelse Södertörn ska bli en säker, smidig och hållbar mötesfri motortrafikled med separat cykel- och gångväg mellan Kungens kurva och Jordbro. En fjärdedel av den 20 kilometer långa sträckan kommer att gå i tunnlar. Vägen är en viktig pusselbit i den yttre tvärlede... Visa mer
Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Tvärförbindelse Södertörn ska bli en säker, smidig och hållbar mötesfri motortrafikled med separat cykel- och gångväg mellan Kungens kurva och Jordbro. En fjärdedel av den 20 kilometer långa sträckan kommer att gå i tunnlar. Vägen är en viktig pusselbit i den yttre tvärleden runt Stockholm och skapar möjligheter för utveckling i en starkt växande region. Vill du vara med på denna spännande resa?


Projektingenjör Tvärförbindelse Södertörn

Arbetsuppgifter

Som projektingenjör hos oss får du en unik möjlighet att med stort eget ansvar jobba med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Projektingenjören arbetar nära projektledaren och är en viktig del av projektledningsteamet. Du hanterar bland annat administration samt handlägger och följer upp projektets alla delar, till exempel tid, kostnad och risk. I rollen ingår också att vara delaktig i projektmöten och upphandlingar samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsult- och/eller entreprenaduppdrag. Som projektingenjör arbetar du även med omvärldsbevakning och är en viktig del i att säkerställa att projekten genomförs enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och bestämmelser.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du har goda utvecklingsmöjligheter och på sikt finns möjligheter att kunna gå vidare i andra roller på Trafikverket samt att leda mindre projekt självständigt med stöd av mer erfaren projektledare. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet. Vi erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid.

Övrig information

Digitala intervjuer sker över Skype. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som projektingenjör har du en god kommunikativ förmåga och gillar att samarbeta då du har många kontaktytor och samarbeten både internt och externt. Du är van vid att arbeta enligt en tydlig process, strukturerar och planerar ditt arbete väl. Du har en god analytisk problemlösningsförmåga och tar gärna egna initiativ när du ser vad som behöver göras och agerar därefter.
Vi söker dig som har:
en civilingenjörs- eller högskoleexamen inom samhällsbyggnad alternativt annan utbildning/examen i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
har något års aktuell och relevant erfarenhet som projektingenjör eller entreprenadingenjör i järnvägs- och/eller vägprojekt inom underhålls-, investerings- eller reinvesteringsuppdrag
har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
har mycket god datorvana och kunskaper i alla delar av Office-paketet

Det är meriterande om du har:
relevant erfarenhet av riskhantering där du arbetat med analyser och handlingsplaner
relevant erfarenhet av arbete med prognos- och ekonomihantering
relevant erfarenhet av arbete med tidsplanering


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-NG1

Läs mer här

Läs mer här!

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/vag-259-tvarforbindelse-sodertorn/ Visa mindre

Systemledare och koordinator i väganläggningar

Ansök    Jan 30    Trafikverket    Systemförvaltare
Vi håller på att skapa något nytt. Något stort. Kanske är det just dig vi behöver för att möta dagens och morgondagens behov. Vi söker nu en systemledare som vill utveckla och förvalta smartare system där arbete med integration av system, genomföra samråd och följa processer för förvaltning är högst aktuellt. Låter det intressant? Systemledare och koordinator i väganläggningar Arbetsuppgifter I din roll som systemledare arbetar du med koordinering ... Visa mer
Vi håller på att skapa något nytt. Något stort. Kanske är det just dig vi behöver för att möta dagens och morgondagens behov. Vi söker nu en systemledare som vill utveckla och förvalta smartare system där arbete med integration av system, genomföra samråd och följa processer för förvaltning är högst aktuellt. Låter det intressant?


Systemledare och koordinator i väganläggningar

Arbetsuppgifter

I din roll som systemledare arbetar du med koordinering för mottagandet av nya väganläggningar, varav du till en början primärt arbetar med mottagandet av projektet E4 Förbifart Stockholm vid överlämning till förvaltning. Du blir ansvarig för koordineringen och tar därför ett helhetsansvar för de berörda operativa tekniska (OT) system som är anslutna mot anläggningen. Detta avser b.la att medverka vid funktionstester för att verifiera att larm och kommandon kan skickas till/från anläggningen. Du blir mycket viktig i arbetet för att säkerställa att anläggningen kan övertas till förvaltning.
Tillsammans med oss andra i vår nya sektion skapar du rutiner, arbetssätt och processer. Som systemledare tar du operativa beslut i det dagliga arbetet. I kontakt med systemförvaltningen arbetar du som gruppledare och planerar och organiserar arbetet för att ni ska nå era mål. Du har även goda samarbeten med projektledare, upphandlade leverantörer, tekniska konsulter och övriga verksamhetsområden inom Trafikverket.

Övrig information

Placeringsort för denna tjänst är Solna i Stockholm.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Tester kommer att vara en del i denna rekryteringsprocess.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som ledare inom sektionen är det viktigt att du modig och trygg i dig själv. Du är strukturerad med god förmåga att organisera resurser mot de uppsatta målen. Vidare har du en god samarbetsförmåga där du ur ett ledarperspektiv dessutom skapar förutsättningar för goda samarbeten såväl inom som utanför sektionen. Du är en kommunikativ person med förmågan att förmedla din kompetens och därmed göra dig förstådd hos olika målgrupper. Slutligen ser vi att du har en god analytisk förmåga och är lösningsorienterad.
Vi söker dig som har:
Avslutad högskoleutbildning om minst 180 hp, exempelvis ingenjörsutbildning eller data/systemvetarutbildning, alternativt annan utbildning som vi tillsammans med efterfrågad kompetens bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att leda andra, exempelvis från roller som projektledare, uppdragsledare eller olika sidouppdrag där ledning varit central för ett framgångsrikt arbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift eftersom en stor del av arbetet innebär att läsa och granska tekniska beskrivningar; dokumentera/beskriva tekniska uppdrag och leda internationella möten.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att förvalta tekniska system.
Erfarenhet av anläggningsnära OT-system (operativteknik).
Erfarenhet av trafikstyrning eller trafikdata.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Säkerhetsspecialist inom samhällssäkerhet Solna

Ansök    Jan 27    Trafikverket    Säkerhetsrådgivare
Nu finns en spännande möjlighet att arbeta som säkerhetsspecialist på Stora Projekt där Trafikverkets största infrastrukturprojekt bedrivs. Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och säkerhetsfrågorna är helt avgörande för att vi ska kunna underlätta vardagen för människor och företagare i hela Sverige. Hos oss är mångfald den gemensamma nämnaren och våra kollegor är pålitliga, engagerade och modiga. Är du vår nya kollega? Ord från en kollega: "... Visa mer
Nu finns en spännande möjlighet att arbeta som säkerhetsspecialist på Stora Projekt där Trafikverkets största infrastrukturprojekt bedrivs. Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och säkerhetsfrågorna är helt avgörande för att vi ska kunna underlätta vardagen för människor och företagare i hela Sverige. Hos oss är mångfald den gemensamma nämnaren och våra kollegor är pålitliga, engagerade och modiga. Är du vår nya kollega?
Ord från en kollega: "Den ena dagen är aldrig den andra lik så inspireras du av att ständigt ta dig an utmaningar och lära dig nya saker då har du kommit rätt. Vi är ett litet gäng hårt arbetande specialister som drivs av att utveckla myndighetens säkerhetskultur. Trots att vi sitter utspridda över Sverige jobbar vi nära och stöttar varandra".


Säkerhetsspecialist inom samhällssäkerhet Solna

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområde Stora Projekt hanterar de största och mest komplexa investeringsprojekten inom Trafikverket. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken. Som säkerhetsspecialist har du en nyckelroll för att främja en god säkerhets- och informationssäkerhetskultur samt krisberedskap i organisationen.
I din arbetsuppgifter ingår bland annat:
Vara stöd till projekten i säkerhetsfrågor inklusive tolkningar av lagkrav och regler inom informationssäkerhet, säkerhetsskydd och krisberedskap
Leda och/eller delta i analyser samt bidra med kvalificerade bedömningar inom ditt ansvarsområde
Bistå chefer, projektledare och övriga medarbetare med utbildning, rådgivning, beslutsunderlag och remisshantering inom ditt ansvarsområde
Delta i arbetet med krisberedskap

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg. Hos oss är det högt prioriterat att du kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll och vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Hos oss på verksamhetsområde Stora projekt får du möjligheten att arbeta med kvalificerade säkerhetsfrågor inom ett brett spektra. Du är med och formar det fortsatta säkerhetsarbetet tillsammans med dina kollegor på sektionen.
Ord från din blivande chef: "Hej! Jag heter Magnus Lidell och kommer vara din chef. Min övertygelse är att du och gruppen är viktigast. Om ni är prioriterade och mår bra så kommer vi arbeta bra och skapa resultat. För att det ska funka jobbar jag för att vi ska känna trygghet och förtroende och vara så tydlig jag kan med att beskriva våra mål och uppdrag. Jag uppskattar en öppen dialog och en sund ärlighet. Vad jag behöver från dig är att du tar initiativ, föreslår lösningar och tar itu med att lösa uppgifterna och hjälper oss alla att bli bättre."Övrig information

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. #LI-Hybrid

Kvalifikationer

Du kommer att agera i en komplex miljö med ständigt föränderliga förutsättningar som innebär att du behöver ha ett stort engagemang för området, ta egna initiativ, våga göra avvägningar och se helheten. Tack vare din analytiska förmåga och strukturerade arbetssätt driver du jobbet framåt, anpassar din kommunikation till olika målgrupper, samverkar både internt och externt och allt detta i enlighet med myndighetens gemensamma mål.
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom ett område som är relevant för tjänsten eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig och aktuell erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och/eller säkerhetsskydd
dokumenterad kunskap om lagar, regler och föreskrifter inom säkerhetsområdet
god kunskap i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har:
erfarenhet av säkerhetsprövningssamtal
erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling
kunskap om det svenska krisberedskapssystemet
erfarenhet av ledning av säkerhetskyddsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser
erfarenhet av incidenthantering


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-NG1 Visa mindre

Säkerhetsspecialist inom samhällssäkerhet Solna

Ansök    Jan 30    Trafikverket    Säkerhetsrådgivare
Nu finns en spännande möjlighet att arbeta som säkerhetsspecialist på Stora Projekt där Trafikverkets största infrastrukturprojekt bedrivs. Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och säkerhetsfrågorna är helt avgörande för att vi ska kunna underlätta vardagen för människor och företagare i hela Sverige. Hos oss är mångfald den gemensamma nämnaren och våra kollegor är pålitliga, engagerade och modiga. Är du vår nya kollega? Ord från en kollega: "... Visa mer
Nu finns en spännande möjlighet att arbeta som säkerhetsspecialist på Stora Projekt där Trafikverkets största infrastrukturprojekt bedrivs. Trafikverket har stor påverkan på hela samhället och säkerhetsfrågorna är helt avgörande för att vi ska kunna underlätta vardagen för människor och företagare i hela Sverige. Hos oss är mångfald den gemensamma nämnaren och våra kollegor är pålitliga, engagerade och modiga. Är du vår nya kollega?
Ord från en kollega: "Den ena dagen är aldrig den andra lik så inspireras du av att ständigt ta dig an utmaningar och lära dig nya saker då har du kommit rätt. Vi är ett litet gäng hårt arbetande specialister som drivs av att utveckla myndighetens säkerhetskultur. Trots att vi sitter utspridda över Sverige jobbar vi nära och stöttar varandra".


Säkerhetsspecialist inom samhällssäkerhet Solna

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområde Stora Projekt hanterar de största och mest komplexa investeringsprojekten inom Trafikverket. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken. Som säkerhetsspecialist har du en nyckelroll för att främja en god säkerhets- och informationssäkerhetskultur samt krisberedskap i organisationen.
I din arbetsuppgifter ingår bland annat:
Vara stöd till projekten i säkerhetsfrågor inklusive tolkningar av lagkrav och regler inom informationssäkerhet, säkerhetsskydd och krisberedskap
Leda och/eller delta i analyser samt bidra med kvalificerade bedömningar inom ditt ansvarsområde
Bistå chefer, projektledare och övriga medarbetare med utbildning, rådgivning, beslutsunderlag och remisshantering inom ditt ansvarsområde
Delta i arbetet med krisberedskap

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg. Hos oss är det högt prioriterat att du kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll och vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Hos oss på verksamhetsområde Stora projekt får du möjligheten att arbeta med kvalificerade säkerhetsfrågor inom ett brett spektra. Du är med och formar det fortsatta säkerhetsarbetet tillsammans med dina kollegor på sektionen.
Ord från din blivande chef: "Hej! Jag heter Magnus Lidell och kommer vara din chef. Min övertygelse är att du och gruppen är viktigast. Om ni är prioriterade och mår bra så kommer vi arbeta bra och skapa resultat. För att det ska funka jobbar jag för att vi ska känna trygghet och förtroende och vara så tydlig jag kan med att beskriva våra mål och uppdrag. Jag uppskattar en öppen dialog och en sund ärlighet. Vad jag behöver från dig är att du tar initiativ, föreslår lösningar och tar itu med att lösa uppgifterna och hjälper oss alla att bli bättre."Övrig information

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. #LI-Hybrid

Kvalifikationer

Du kommer att agera i en komplex miljö med ständigt föränderliga förutsättningar som innebär att du behöver ha ett stort engagemang för området, ta egna initiativ, våga göra avvägningar och se helheten. Tack vare din analytiska förmåga och strukturerade arbetssätt driver du jobbet framåt, anpassar din kommunikation till olika målgrupper, samverkar både internt och externt och allt detta i enlighet med myndighetens gemensamma mål.
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom ett område som är relevant för tjänsten eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig och aktuell erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och/eller säkerhetsskydd
dokumenterad kunskap om lagar, regler och föreskrifter inom säkerhetsområdet
god kunskap i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har:
erfarenhet av säkerhetsprövningssamtal
erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling
kunskap om det svenska krisberedskapssystemet
erfarenhet av ledning av säkerhetskyddsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser
erfarenhet av incidenthantering


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-NG1 Visa mindre

Trafikingenjör, specialiststöd med inriktning arbete på väg

Ansök    Jan 27    Trafikverket    Trafikingenjör
Som trafikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Trafikingenjör, specialiststöd med inriktning arbete på väg Arbetsuppgifter Som trafikingenjör med inriktning specialiststöd kommer du att arbeta med att stödja Trafikverkets projektorganisation med trafikmiljökompetens utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer sam... Visa mer
Som trafikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Trafikingenjör, specialiststöd med inriktning arbete på väg

Arbetsuppgifter

Som trafikingenjör med inriktning specialiststöd kommer du att arbeta med att stödja Trafikverkets projektorganisation med trafikmiljökompetens utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer samt krav och råd. Ditt arbete ska resultera i ett framkomligt, trafiksäkert och effektivt utnyttjande av transportsystemet. I rollen deltar du i prioritering och planering av åtgärder i tidiga skeden, i planläggningsprocessen och i genomförandeskedet. Arbetet spänner över ett brett område inom trafikfrågor i ett komplext trafiksystem med fokus på att hantera arbetsuppgifter rörande arbete på väg (APV) och temporära väganordningar. Som trafikingenjör blir du specialist inom både Trafiklagstiftning och trafikmiljöfrågor.
Din kompetens är avgörande för att Trafikverket ska lyckas med sitt uppdrag, därför satsar vi på din personliga utveckling. Du ges också stora möjligheter att vara med och påverka verksamhetens utveckling. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor som har Sveriges främsta kompetens inom dessa områden.
Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor som har Sveriges främsta kompetens inom dessa områden.
"Som Trafikingenjör på Trafikverket kommer du att få möjlighet att arbeta från planering till slutproduktion. Du kommer få se alla delar från idé till produkt och ingen dag är den andra lik. Det finns inga tråkigheter i tjänsten utan bara roliga utmaningar." / Trafikingenjör Specialiststöd på enheten Trafikmiljö i Solna.

Övrig information

Intervjuer planeras via skype v12.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Vem är du:
Vi söker dig som står tryggt i din kompetens och i din erfarenhet. För att lyckas i rollen som trafikingenjör har du stort intresse för samhällsutveckling och trafikfrågor. Du har en god förmåga att självständigt planera och driva dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Du är analytisk samt har god förmåga att se detaljer och sätta dessa i ett större sammanhang. Då rollen innefattar många kontakter internt och externt, ser vi att du är kommunikativ, relationsskapande och har god samarbetsförmåga.
"För att trivas hos oss på enheten Trafikmiljö ska du ha ett stort fokus på att vilja arbeta tillsammans som ett lag. Vi på enheten har en mycket god sammanhållning; vi arbetar tajt ihop och vi stöttar varandra. Problem det löser vi tillsammans! Och vi söker någon som delar denna teamkänsla med oss. Du kommer komma till ett gäng kompetenta, engagerade och samarbetsvilliga kollegor i en miljö där vi verkar för flexibilitet samt kompetensutveckling.// Trafikingenjör Specialiststöd på enheten Trafikmiljö i Solna.
Vi söker dig som
Har högskoleutbildning, 180 hp (120 p) inom trafikteknik, samhällsplanering, juridik eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som kan bedömas som likvärdig
Har flerårig arbetslivserfarenhet i närtid av trafikområdet samt erfarenhet av arbete med Trafiklagstiftning/trafikfrågor
Har minst ett års yrkeserfarenhet av APV-frågor (temporära och permanenta skyddsanordningar)
Har körkort för manuellt växlad personbil (då resor i tjänsten förekommer)

Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att projektleda trafiksäkerhetsåtgärder
Har erfarenhet av att arbeta med trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder inom underhålls- och investeringsentreprenader och vägplanering


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare Klimat & Miljö

Kraftsamling, utveckling, samordning och styrning! Låter det spännande? I den här projektledarrollen arbetar du med utveckling inom området Klimat och Miljö och bidrar till att göra Sverige närmare. Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för ca 30 av Trafikverkets största projekt (över 1 miljard kr) i hela landet. Avdelning Portföljplanering är en central del av verksamhetsområdet som stöttar med en sammanhållen planering av projektportföljen med fokus p... Visa mer
Kraftsamling, utveckling, samordning och styrning! Låter det spännande? I den här projektledarrollen arbetar du med utveckling inom området Klimat och Miljö och bidrar till att göra Sverige närmare.
Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för ca 30 av Trafikverkets största projekt (över 1 miljard kr) i hela landet. Avdelning Portföljplanering är en central del av verksamhetsområdet som stöttar med en sammanhållen planering av projektportföljen med fokus på övergripande frågeställningar och samordning, särskilt i de tidiga skedena. Klimat och miljö är avgörande för att få mesta möjliga nytta och hålla kostnad och tid för våra stora projekt och har därför identifierats som ett prioriterat fokusområde inom Stora projekts verksamhet.


Projektledare Klimat & Miljö

Arbetsuppgifter

Som projektledare kommer du att arbeta med övergripande klimat- och miljöfrågor inom Stora projekts verksamhet. Ditt uppdrag är att driva utveckling i det aktuella området på där det finns ett särskilt samordnings- och utvecklingsbehov utifrån projektens komplexitet. Av stor vikt är samarbete och samverkan, både internt inom Trafikverket och externt med bland annat kommuner, myndigheter, samt leverantörer.
Utifrån Stora projekts unika och gemensamma utmaningar och möjligheter kopplat till klimat och miljö kommer du bland annat
samordna och sprida tillämpning av hur klimat och miljö hanteras i stora projekt för att bidra till programmens leveranser
utveckla fokusområdet genom att fånga upp behov och forma mål, handlings- och implementeringsplaner utifrån hur klimat och miljö bidrar till de stora projektens behov, styrkor och utmaningar
företräda verksamhetsområdet Stora projekt i uppdrag och forum i Trafikverket
vara brygga mellan uppdrag och omsättning av resultat i linjen
arbeta med och evemtuellt driva forsknings- och innovationsprojekt samt nätverk inom fokusområdet
planera, resurssätta, driva och följa upp projekt och initiativ inom klimat och miljö, samt projektleda egna uppdrag
hantering av remisser och kan bli aktuell att representera PR i olika forum
bereda beslutsunderlag och vara ett strategiskt stöd inom fokusområdet till ledningen.

Du kommer vara del i ett team med andra fokusområdesansvariga med liknande arbetsuppgifter inom andra fokusområden såsom kravhantering, överlämning till förvaltning, tillgångsförvaltning/LCC, klimat och miljö med flera.
Rollen kommer att vara bred, och att man kommer delta i och driva utveckling i fokusområdet i ett strategiskt perspektiv för verksamhetsområdet Stora projekt och implementering av förbättringar i våra stora projekt.

Övrig information

Placeringsort: Solna, Malmö eller Göteborg, annan ort kan diskuteras.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du en god kommunikations- och samarbetsförmåga vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har förmågan att väga samman komplex information och kan utifrån det enkelt kommunicera slutsatser och analyser. Arbetsuppgifterna är mångfacetterade och ställer krav på analytisk förmåga. Höga krav på helhetssyn och förmåga och lust att skapa struktur, planera och prioritera uppgifter. Du drivs också av att leverera resultat i samverkan som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen om 180hp (120p) med inriktning teknik, ekonomi, naturvetenskap eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flerårig erfarenhet av ledning i verksamhetsutvecklingsprojekt där du har analyserat, planerat, implementerat och säkerställt att beslutade uppdrag genomförs utifrån omfattning och inom tids- och kostnadsramar
har god kunskap och erfarenhet inom klimat- och miljöfrågor inom infrastrukturprojekthar arbetat med klimatstrategier (meriterande)

uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i stora komplexa infrastrukturprojekt.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid
#LI-BS1 Visa mindre

Enhetschef Strategisk planering

Som Enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Enhetschef Strategisk planering Arbetsuppgifter Strategisk planering ser till att vi har analyser, utredningar, tillståndsbeskrivningar och inriktningar så att vi kan fatta strategiskt underbyggda beslut för transportsystemets utveckling. Vi gör det i nära samverkan med ... Visa mer
Som Enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Enhetschef Strategisk planering

Arbetsuppgifter

Strategisk planering ser till att vi har analyser, utredningar, tillståndsbeskrivningar och inriktningar så att vi kan fatta strategiskt underbyggda beslut för transportsystemets utveckling. Vi gör det i nära samverkan med andra regionala aktörer, som t ex regionerna och länsstyrelserna.
Enhetens uppgift är att säkerställa vår långsiktiga planering för transportsystemets utveckling, bl a genom att ta fram förslag till 12-åriga investeringsplaner, s k Nationell plan och regionala planer. Både strategiska inriktningar och underlag för prioritering av konkreta åtgärder ingår här. Andra viktiga leveranser är att göra samhällsekonomiska bedömningar av åtgärder och att svara för trafikprognoser och analysmodeller.
Som enhetschef har du personal-, budget- och resultatansvar. Du ingår i regionens ledningsgrupp där du bidrar till hela verksamhetens utveckling. Trafikverkets region omfattar Stockholms län och Gotland. Som chef på enheten leder du både strategiska planerare och trafikanalytiker. På enheten finns närmare 15-talet erfarna, engagerade och kompetenta medarbetare.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla intervjuer via skype under v. 10-11.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Tjänstens placeringsort är Solna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som förmår att förstå, prioritera och värdera uppgifter utifrån ett strategiskt perspektiv. Företräda och pedagogiskt framföra strategiska perspektiv och de övergripande resultaten av enhetens arbete. Har god kunskap om transportsystemens övergripande funktion samt förståelse för samhällsplaneringen och andra aktörers roller och uppgifter.
Ditt ledarskap
Som chef och ledare i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du ser till helheten och har god förmåga att prioritera, delegera och strukturera arbetet utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov. Vidare har du god förmåga att samarbeta på alla nivåer, både internt och externt. 
Vi söker dig som
har högskoleutbildning 180hp (120p) med inriktning mot infrastruktur och/eller samhällsbyggande alternativt annan inriktning som vi bedömer är relevant
har flerårig bred erfarenhet av strategiskt arbete inom samhällsplanering och/eller trafikplanering
har förmåga och erfarenhet av att leda och utveckla grupper
har ledarerfarenhet från roll som gruppledare, projektledare, tf chef eller liknande ledande roll
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet och förståelse för transportsystemet och dess funktioner i storstadsmiljö
har erfarenhet av att vara chef med personal-, verksamhets- och budgetansvar
har erfarenhet av arbete med Nationella och/eller regionala infrastrukturplaner

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-ÅG1 Visa mindre

Projektledare Masshantering

Kraftsamling, utveckling, samordning och styrning! Låter det spännande? I den här projektledarrollen arbetar du med utveckling inom området masshantering och bidrar till att göra Sverige närmare. Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för ca 30 av Trafikverkets största projekt (över 1 miljard kr) i hela landet. Avdelning Portföljplanering är en central del av verksamhetsområdet som stöttar med en sammanhållen planering av projektportföljen med fokus på ö... Visa mer
Kraftsamling, utveckling, samordning och styrning! Låter det spännande? I den här projektledarrollen arbetar du med utveckling inom området masshantering och bidrar till att göra Sverige närmare.
Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för ca 30 av Trafikverkets största projekt (över 1 miljard kr) i hela landet. Avdelning Portföljplanering är en central del av verksamhetsområdet som stöttar med en sammanhållen planering av projektportföljen med fokus på övergripande frågeställningar och samordning, särskilt i de tidiga skedena. Masshantering är avgörande för att få mesta möjliga nytta och hålla kostnad och tid för våra stora projekt och har därför identifierats som ett prioriterat fokusområde inom Stora projekts verksamhet.


Projektledare Masshantering

Arbetsuppgifter

Som projektledare kommer du att arbeta med övergripande frågor kring masshantering inom Stora projekts verksamhet. Ditt uppdrag är att driva utveckling i det aktuella området där det finns ett särskilt samordnings- och utvecklingsbehov utifrån projektens komplexitet. Av stor vikt är samarbete och samverkan, både internt inom Trafikverket och externt med bland annat kommuner, myndigheter och leverantörer.
Utifrån Stora projekts unika och gemensamma utmaningar och möjligheter kopplat till masshantering kommer du bland annat
samordna och sprida tillämpning av hur masshantering hanteras i stora projekt för att bidra till programmens leveranser
utveckla fokusområdet genom att fånga upp behov och forma mål, handlings- och implementeringsplaner utifrån hur masshantering bidrar till de stora projektens behov, styrkor och utmaningar
företräda verksamhetsområdet Stora projekt i uppdrag och forum i Trafikverket
vara brygga mellan uppdrag och omsättning av resultat i linjen
arbeta med och ev. driva forsknings- och innovationsprojekt samt nätverk inom fokusområdet
planera, resurssätta, driva och följa upp projekt och initiativ inom masshantering, samt projektleda egna uppdrag
bereda beslutsunderlag och vara ett strategiskt stöd inom fokusområdet till ledningen.

Du kommer vara del i ett team med andra ansvariga med liknande arbetsuppgifter inom andra fokusområden såsom kravhantering, överlämning till förvaltning, tillgångsförvaltning/LCC, klimat och miljö med flera.
Rollen kommer att vara bred, och att man kommer delta i och driva utveckling i t i ett strategiskt perspektiv för verksamhetsområdet Stora projekt och implementering av förbättringar i våra stora projekt.

Övrig information

Placeringsort: Solna, Malmö eller Göteborg, annan ort kan diskuteras.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du en god kommunikations- och samarbetsförmåga vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har förmågan att väga samman komplex information och kan utifrån det enkelt kommunicera slutsatser och analyser. Arbetsuppgifterna är mångfacetterade och ställer krav på analytisk förmåga. Höga krav på helhetssyn och förmåga och lust att skapa struktur, planera och prioritera uppgifter. Du drivs också av att leverera resultat i samverkan som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen om 180hp (120p) med inriktning teknik, ekonomi, naturvetenskap eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flerårig erfarenhet av ledning i verksamhetsutvecklingsprojekt där du har analyserat, planerat, implementerat och säkerställt att beslutade uppdrag genomförs utifrån omfattning och inom tids- och kostnadsramar
har god kunskap och erfarenhet inom ämnesområdet masshantering samt en förståelse för helheten där masshantering utgör en del av den. God kännedom av olika analysverktyg för massoptimering/masshantering ses som meriterande
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i stora komplexa infrastrukturprojekt.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid
#LI-BS1 Visa mindre

Biträdande utredare inom digitalisering av transportsystemet

Som biträdande utredare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra till en grön, smidig och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige! Biträdande utredare inom digitalisering av transportsystemet Arbetsuppgifter Trafikverket driver sedan slutet av 2017 ett program för att se hur Trafikverket kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i planeringen av ... Visa mer
Som biträdande utredare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra till en grön, smidig och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige!
Biträdande utredare inom digitalisering av transportsystemet

Arbetsuppgifter

Trafikverket driver sedan slutet av 2017 ett program för att se hur Trafikverket kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i planeringen av vägtransportsystemet. För Trafikverket är det viktigt att förstå vilken potential ny teknik har, hur den kan integreras i planeringen samt vad det innebär för Trafikverkets roll som infrastrukturförvaltare.
Vi söker nu en biträdande utredare/innovationsledare till Trafikverkets verksamhetsområde Planering - program digitalisering av transportsystem med placering i Solna. I rollen får du arbeta i en entreprenöriell och dynamisk miljö med att snabbt pröva, bekräfta och avfärda idéer och lösningar som kan skapa samhällsnytta. Utöver det får du bidra till att koordinera utvecklingen inom detta framtidsområde för Trafikverket och samhället.
I denna tjänst blir du en del av ett av Trafikverkets innovations- och förändringsprogram där den centrala punkten ligger i hur digitaliseringsåtgärder kan förbättra det befintliga vägtransportsystemet. I rollen kommer du arbeta tvärfunktionellt i organisationen för att göra Trafikverket mer innovativt. Du kommer också arbeta mot externa aktörer inom transportsektorn som kommuner, fordonsindustri, tjänsteleverantörer med flera för att tillsammans genomföra nutida åtgärder samt pilotprojekt relaterade till framtidens vägsystem. Målbilden är att de nya lösningarna kan ersätta mer traditionella åtgärder som kräver en större om- eller nybyggnad av infrastruktur.
I rollen kommer du att sammanföra kompetenser och expertis för att driva utvecklingen av vägsystemet framåt. Detta innebär att du har en "spindel-i-nätet-roll" och bidrar med en övergripande förståelse för vilka tekniker och digitaliseringsmöjligheter som finns att tillgå. Programmet initierar och stöttar aktörer i uppbyggnadsfasen av nya projekt och bidrar med kompetens inom innovationsledning. I detta är byggandet av relationer, en pedagogisk kommunikation samt viljan att utmana normer och arbetssätt en viktig del.
Som biträdande utredare/innovationsledare kommer du att arbeta nära en erfaren utredningsledare, där du kommer vara med och bidra i hela programmets arbetsuppgifter. Proaktivt arbete är en viktig del inom denna roll. Arbetet innefattar bland annat att:
driva projekt och stötta i projekt samt hålla i förstudier/utredningar för att få framdrift i olika innovationsområden
arbetsleda sommarjobbare som programmet tar in
ha kontakt med interna och externa aktörer
stötta i att ta fram beslutsunderlag
hålla workshops/möten och presentationer

Vi ser positivt på att du kommer med förslag på nya arbetssätt och lösningar på utmaningar

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Digitala intervjuer planeras preliminärt att genomföras via Skype under vecka 9 och vecka 10 2023.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Då du kommer att ha stor frihet under eget ansvar, och ibland arbeta utifrån en oklar målbild, så krävs det att du har förmåga att självständigt se vad som behöver göras, tar initiativ och är duktig på att planera, strukturera och driva ditt arbete framåt. Eftersom rollen innehåller många kontakter och mycket samverkan med människor både inom och utanför Trafikverket så blir en nyckel till din framgång att du har lätt för att ta kontakt med folk och att du lyckas väl i dina samarbeten. En del av ditt arbete kommer att vara att hålla presentationer, så du behöver ha god kommunikationsförmåga och vara pedagogisk i ditt sätt att förmedla information. För att lyckas i rollen är det också viktigt att du är lösningsorienterad och tar dig an och löser olika arbetsuppgifter och situationer som uppstår med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som har:
studerat minst 180 hp/120 p med inriktning ingenjör, samhällsplanerare eller motsvarande
goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
goda kunskaper i Officepaketet, främst i Powerpoint

Det är meriterande om du har:
utbildning eller erfarenhet inom innovationsledning
erfarenhet av att leda workshops
arbetat med utredningar och att ta fram förslag på genomförande
viss kunskap om digitalisering av transportsystemet eller transportplaneringsfrågor
erfarenhet från arbete i offentlig sektor


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Trafikingenjör inriktning specialiststöd

Ansök    Jan 27    Trafikverket    Trafikingenjör
Som Trafikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Trafikingenjör inriktning specialiststöd Arbetsuppgifter Som trafikingenjör är du specialist inom trafikmiljöfrågor och du kommer att arbeta med att stödja Trafikverkets projektorganisation med trafikmiljökompetens utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer samt kra... Visa mer
Som Trafikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Trafikingenjör inriktning specialiststöd

Arbetsuppgifter

Som trafikingenjör är du specialist inom trafikmiljöfrågor och du kommer att arbeta med att stödja Trafikverkets projektorganisation med trafikmiljökompetens utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer samt krav och råd. Ditt arbete ska resultera i ett framkomligt, trafiksäkert och effektivt utnyttjande av transportsystemet. I rollen deltar du i prioritering och planering av åtgärder i tidiga skeden, i planläggningsprocessen och i genomförandeskedet. Arbetet spänner över ett brett område inom trafikfrågor i ett komplext trafiksystem. Som trafikingenjör blir du specialist inom både Trafiklagstiftning och trafikmiljö.
Din kompetens är avgörande för att Trafikverket ska lyckas med sitt uppdrag, därför satsar vi på din personliga utveckling. Du ges också stora möjligheter att vara med och påverka verksamhetens utveckling. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor som har Sveriges främsta kompetens inom dessa områden.
"Som Trafikingenjör på Trafikverket kommer du att få möjlighet att arbeta från planering till slutproduktion. Du kommer få se alla delar från idé till produkt och ingen dag är den andra lik. Det finns inga tråkigheter i tjänsten utan bara roliga utmaningar." //Trafikingenjör Specialiststöd på enheten Trafikmiljö i Solna.

Övrig information

Intervjuer planeras via Skype vecka 12.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som trafikingenjör har du stort intresse för samhällsutveckling och trafikfrågor. Vi söker dig som står tryggt i din kompetens och i din erfarenhet. Du har en god förmåga att självständigt planera och driva dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Du är analytisk samt har god förmåga att se detaljer och sätta dessa i ett större sammanhang. Då rollen innefattar många kontakter internt och externt, ser vi att du är kommunikativ, relationsskapande och har god samarbetsförmåga.
"För att trivas hos oss på enheten Trafikmiljö ska du ha ett stort fokus på att vilja arbeta tillsammans som ett lag. Vi på enheten har en mycket god sammanhållning; vi arbetar tajt ihop och vi stöttar varandra. Problem det löser vi tillsammans! Och vi söker någon som delar denna teamkänsla med oss. Du kommer komma till ett gäng kompetenta, engagerade och samarbetsvilliga kollegor i en miljö där vi verkar för flexibilitet samt kompetensutveckling./ Trafikingenjör Specialiststöd på enheten Trafikmiljö i Solna.
Vi söker dig som
Har högskoleutbildning, 180 hp (120 p) inom trafikteknik, samhällsplanering, juridik eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som kan bedömas som likvärdig
Har flerårig arbetslivserfarenhet i närtid av trafikområdet samt erfarenhet av arbete med Trafiklagstiftning/trafikfrågor
Har flerårig arbetslivserfarenhet av trafikplanering och myndighetsutövning
Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Har körkort för personbil

Det är meriterande om du
Har erfarenhet av konsekvensutredningar inom trafikområdet
Har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder inom underhålls- och investeringsentreprenader och vägplanering
Har erfarenhet av att projektleda trafiksäkerhetsåtgärder
Har kunskap om och erfarenhet av APV-frågor (temporära och permanenta skyddsanordningar)


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare Tillgångsförvaltning & livscykelkostnader

Kraftsamling, utveckling, samordning och styrning! Låter det spännande? I den här projektledarrollen arbetar du med utveckling inom området Tillgångsförvaltning/LCC (Life Cycle Cost) och bidrar till att göra Sverige närmare. Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för ca 30 av Trafikverkets största projekt (över 1 miljard kr) i hela landet. Avdelning Portföljplanering är en central del av verksamhetsområdet som stöttar med en sammanhållen planering av pro... Visa mer
Kraftsamling, utveckling, samordning och styrning! Låter det spännande? I den här projektledarrollen arbetar du med utveckling inom området Tillgångsförvaltning/LCC (Life Cycle Cost) och bidrar till att göra Sverige närmare.
Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för ca 30 av Trafikverkets största projekt (över 1 miljard kr) i hela landet. Avdelning Portföljplanering är en central del av verksamhetsområdet som stöttar med en sammanhållen planering av projektportföljen med fokus på övergripande frågeställningar och samordning, särskilt i de tidiga skedena. Tillgångsförvaltning/LCC är avgörande för att få mesta möjliga nytta och hålla kostnad och tid för våra stora projekt och har därför identifierats som ett prioriterat fokusområde inom Stora projekts verksamhet.


Projektledare Tillgångsförvaltning & livscykelkostnader

Arbetsuppgifter

Som projektledare kommer du att arbeta med övergripande frågor kring tillgångsförvaltning/LCC inom Stora projekts verksamhet. Ditt uppdrag är att driva utveckling i det aktuella området på där det finns ett särskilt samordnings- och utvecklingsbehov utifrån projektens komplexitet. Av stor vikt är samarbete och samverkan, både internt inom Trafikverket och externt med bland annat kommuner, myndigheter, samt leverantörer.
Utifrån Stora projekts unika och gemensamma utmaningar och möjligheter kopplat till tillgångsförvaltning/LCC kommer du bland annat
utveckla arbetssätt kopplat till LCC, det vill säga analysera och ta fram åtgärder, arbetssätt och tillämpa inom Stora projekts verksamhet
samordna och sprida tillämpning av hur tillgångsförvaltning/LCC hanteras i stora projekt för att bidra till programmens leveranser
utveckla fokusområdet genom att fånga upp behov och forma mål, handlings- och implementeringsplaner utifrån hur masshantering bidrar till de stora projektens behov, styrkor och utmaningar
företräda verksamhetsområdet Stora projekt i uppdrag och forum i Trafikverket
vara brygga mellan uppdrag och omsättning av resultat i linjen
arbeta med och ev. driva forsknings- och innovationsprojekt samt nätverk inom fokusområdet
planera, resurssätta, driva och följa upp projekt och initiativ inom tillgångsförvaltning/LCC, samt projektleda egna uppdrag
bereda beslutsunderlag och vara ett strategiskt stöd inom fokusområdet till ledningen.

Du kommer vara del i ett team med andra fokusområdesansvariga med liknande arbetsuppgifter inom andra fokusområden såsom kravhantering, överlämning till förvaltning, tillgångsförvaltning/LCC, klimat och miljö med flera.
Rollen kommer att vara bred, och att man kommer delta i och driva utveckling i fokusområdet i ett strategiskt perspektiv för verksamhetsområdet Stora projekt och implementering av förbättringar i våra stora projekt.

Övrig information

Placeringsort: Solna, Malmö eller Göteborg, annan ort kan diskuteras.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du en god kommunikations- och samarbetsförmåga vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har förmågan att väga samman komplex information och kan utifrån det enkelt kommunicera slutsatser och analyser. Arbetsuppgifterna är mångfacetterade och ställer krav på analytisk förmåga. Höga krav på helhetssyn och förmåga och lust att skapa struktur, planera och prioritera uppgifter. Du drivs också av att leverera resultat i samverkan som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen om 180hp (120p) med inriktning teknik, ekonomi, naturvetenskap eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flerårig erfarenhet av ledning i verksamhetsutvecklingsprojekt där du har analyserat, planerat, implementerat och säkerställt att beslutade uppdrag genomförs utifrån omfattning och inom tids- och kostnadsramar
har god kunskap och erfarenhet inom ämnesområdet LCC samt en god förståelse för frågor kopplade till tillgångsförvaltning
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i stora komplexa infrastrukturprojekt.Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid
#LI-BS1 Visa mindre

Specialist digital projekthantering (datasamordnare)

Vi förstärker nu vår kompetenta och trevliga enhet för verksamhetsstyrning, så vi söker dig som har sinne för struktur och samtidigt är hungrig på att utveckla både dig och vår verksamhet. Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att göra Sverige närmare genom säkra och tillgängliga vägar och järnvägar som tillgodoser samhällets behov av resor och transporter idag och i framtiden. Vi är proaktiva anläggningsförvaltare och professionella och r... Visa mer
Vi förstärker nu vår kompetenta och trevliga enhet för verksamhetsstyrning, så vi söker dig som har sinne för struktur och samtidigt är hungrig på att utveckla både dig och vår verksamhet.
Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att göra Sverige närmare genom säkra och tillgängliga vägar och järnvägar som tillgodoser samhällets behov av resor och transporter idag och i framtiden. Vi är proaktiva anläggningsförvaltare och professionella och renodlade beställare.


Specialist digital projekthantering (datasamordnare)

Arbetsuppgifter

Som datasamordnare (specialist digital projekthantering) kommer du att arbeta som ett viktigt stöd i våra projekt, bland annat till vårt förberedelseprojekt Förbifart Stockholm. Digital projekthantering följer hela processen från planering till avslut. I rollen ingår det att säkerställa att arbetsmetodik och arbetssätt utvecklas, förankras och används, samt att informationshanteringen sker strukturerat och säkert. Du säkerställer att information från konsulter och entreprenörer levereras så att de passar Trafikverkets olika kravställningar och förvaltningssystem.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna den digitala informationshanteringen i distriktet och vara en nyckelperson i arbetet att bygga upp och utveckla digital projekthantering inom verksamhetsområdet Underhåll. I rollen kommer du att
stötta projekten genom att säkerställa att data har rätt struktur och innehåll
vara sakkunnig och sammanhållande gällande arbetssätt för informationsinsamling, informationsdelning, informationsåtkomst samt säker informationshantering
säkerställa att gällande arbetssätt används och utbilda samt informera inom detta
stötta vid kravställande inför upphandling och uppföljning av leveranser
stötta leverantörer och projektledare i vilka data som ska levereras samt var och hur dessa data ska levereras
samverka med datasamordnare nationellt inom Underhåll samt med övriga avdelningars datasamordnare.

"Jag som blir din chef heter Cristina Bolinder. Jag har hög tilltro till mina medarbetares förmåga, driv och vilja att ta ansvar. Detta är en spännande verksamhet och roll där ditt engagemang kommer skapa möjlighet till utveckling!"

Övrig information

Placeringsort för den här tjänsten är Solna.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
relevant universitets-, högskole- eller YH-examen alternativt annan utbildning och erfarenhet i närtid som vi sammantaget bedömer likvärdigt
flerårig aktuell erfarenhet av digital projekthantering, datasamordning eller informationshantering
mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet
från anläggningsbranschen
av att ta fram och implementera krav och riktlinjer för dokumenthantering
av att arbeta med regelverk och kravdokument
av arbete med systematisk kravhantering
av arbete med SharePoint, ProjectWise, CHAOS, AutoCAD, Ebba/Ebbot.

För den här tjänsten söker vi dig som är självgående och initiativtagande som person. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla budskap på ett enkelt sätt. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt därför är det avgörande med god samarbetsförmåga. För en välfungerande informationshantering krävs också ett strukturerat arbetssätt.Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-BS1
#LI-Hybrid

Läs mer här

Läs mer om vår verksamhet här

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall/ Visa mindre

Kvalitetsutredare med fokus på bedömning av Trafikverkets orsakskod

Ansök    Jan 26    Trafikverket    Transportadministratör
Som kvalitetsutredare har du en viktig roll i järnvägstrafiken genom att ta fram och analysera material kopplat till de avvikelser (förseningar) som uppstår på järnvägen. Kvalitetsutredare med fokus på bedömning av Trafikverkets orsakskod Arbetsuppgifter Rollens huvudsakliga uppgift är att hantera begäran om förnyad bedömning av Trafikverkets orsakskod. Hanteringen innebär mer konkret att du arbetar med utredningar, administration och beslut kopp... Visa mer
Som kvalitetsutredare har du en viktig roll i järnvägstrafiken genom att ta fram och analysera material kopplat till de avvikelser (förseningar) som uppstår på järnvägen.
Kvalitetsutredare med fokus på bedömning av Trafikverkets orsakskod

Arbetsuppgifter

Rollens huvudsakliga uppgift är att hantera begäran om förnyad bedömning av Trafikverkets orsakskod. Hanteringen innebär mer konkret att du arbetar med utredningar, administration och beslut kopplat till de avvikelser och den orsaksrapportering som sker på järnvägen.
För att höja kvaliteten i den ursprungliga orsaksrapporteringen kommer du tillsammans med kollegorna att arbeta med återkoppling av kvalitetsförbättringar till den operativa verksamheten inom Trafik. Du återkopplar även till järnvägsföretagen vid behov. I arbetet ingår också att hålla i utbildningar och informationsmöten. Du kommer att stödja verksamheten med kunskap om orsakskodning och tolkning av riktlinjer och rutiner.
Kontakter med olika parter inom och utom Trafikverket förekommer på daglig basis, dessa kontakter kan vara kopplade till generella frågor eller kring beslut. På sikt bidrar ditt arbete till Trafikverkets förmåga att leverera en bra trafik och trafikinformation till resenärer, trafikanter samt näringsliv.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och fritid för att få en bra helhet i livet.

Övrig information

Placeringsort är: Gävle, Göteborg, Malmö eller Solna.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]e) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Du är analytisk vilket innebär att du hanterar komplexa och odefinierade problem, samtidigt som du är trygg i dig själv och kan fatta opartiska beslut. Du är självgående och har lätt för att samarbeta. 
Utifrån förelägganden från ex tillsynsmyndigheten eller ledningen så kan våra rutiner och arbetssätt snabbt förändras. Då krävs det att du tar eget ansvar i att uppdatera och lära dig de nya riktlinjerna och att du är flexibel, d v s du kan snabbt ställa om och tillämpa det nya arbetssättet/riktlinjen.
Vi söker dig som
har studerat på gymnasiet alternativt har du en annan utbildning tillsammans med relevant erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
har aktuell kunskap i operativa stödsystem: t ex Basun, Opal, Här och Nu, Lime CRM, Trainplan eller Ansökan om kapacitet
har några års aktuell arbetslivserfarenhet från järnvägsbranschen
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i Office-paketet

Det är meriterande om du
har erfarenhet av utredningsarbete
har kunskap om diarieföring och ärendehantering
har god kännedom om järnvägssystemet och dess infrastruktur
har erfarenhet av kundkontakter inom transportsektorn, handläggning och beslut av ärenden eller annan servicefunktion


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Teknisk specialist inom bergteknik

Ansök    Jan 25    Trafikverket    Bergsingenjör
Som Teknisk specialist Bergteknik har du möjlighet att bidra i arbetet med landets väg- och järnvägsprojekt. Vi jobbar med såväl stora som mindre projekt och du får möjlighet att delta i projekten genom flera olika skeden -från tidigt skede till genomförande och överlämning. Hos oss gör du skillnad! Trafikverket är stolta över att ha blivit utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och hos oss är det högt prioriterat att du som anställd utv... Visa mer
Som Teknisk specialist Bergteknik har du möjlighet att bidra i arbetet med landets väg- och järnvägsprojekt. Vi jobbar med såväl stora som mindre projekt och du får möjlighet att delta i projekten genom flera olika skeden -från tidigt skede till genomförande och överlämning. Hos oss gör du skillnad!
Trafikverket är stolta över att ha blivit utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och hos oss är det högt prioriterat att du som anställd utvecklas i din yrkesroll men också att du har en bra balans mellan arbete/fritid.


Teknisk specialist inom bergteknik

Arbetsuppgifter

Som Teknisk specialist inom Bergteknik hos oss är du med och påverkar Trafikverkets roll som aktiv beställare och tillsammans med oss strävar du efter att ligga i framkant gällande utveckling. Delar av ditt arbete kommer innebära att arbeta med tekniska utredningar, strategiskt arbete inom bergtekniska frågor, forsknings- och innovationsprojekt samt med omvärldsbevakning. Du har en viktig roll i att vara bärare av kunskap och erfarenhet inom bergteknik och kommer ha möjlighet att företräda Trafikverket i olika sammanhang, både nationellt och internationellt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
·Delta vid teknik- och program/-projektmöten som stöd utifrån din kompetens.
·Granska och kvalitetssäkra utifrån angivna regelverk och ramverk.
·Samarbeta med projektledningen och övriga berörda parter såsom projektörer, entreprenörer och byggledarorganisationer.
·Samarbeta med specialister inom exempelvis hydrogeologi, geoteknik, byggnadsverk och LCC.
·Tillsammans med andra arbeta fram de bästa lösningarna avseende tekniska aspekter, miljö, och samhällsnytta
Tjänsten tillhör den nationella avdelningen Teknik & miljö, inom verksamhetsområdet Investering, som förser Trafikverkets allra största investeringsprojekt, såväl som mindre investeringsprojekt, med tekniskt stöd. De olika placeringsorterna har olika chefer kopplade till sig. Nedan berättar Annina Stadius, rekryterande chef i Solna om sin verksamhet och sin syn på ledarskap:
"Du tillhör en arbetsgrupp med stort fokus på lagarbete men där du också förväntas ta eget ansvar och kommer att erbjudas stora möjligheter att utvecklas i din roll.
Mitt ledarskap är baserat på tillit, öppenhet samt flexibilitet. Jag uppmuntrar till ständig förbättring samt tät dialog. Vi på sektionen driver utvecklingen på flera olika fronter. Jag som chef vill bidra att vi tillsammans arbetar mot samma mål med coachande ledarskap utifrån individens perspektiv". - Annina Stadius, sektionschef Anläggning Öst Stockholm.

Övrig information

Möjliga placeringsorter: Solna, Uppsala, Linköping, Malmö, Göteborg, Umeå, Luleå, eller Borlänge.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Tester är planerade att skickas ut via mail i slutet av vecka 8 och intervjuer är planerade att hållas digitalt över Skype i vecka: 11.

Kvalifikationer

Då rollen innebär många interna och externa kontakter är det mycket viktigt att du har en god samarbetsförmåga och trivs i teamarbete. Vidare är du bra på att kommunicera och knyta kontakter och kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplex information och inta en förtroendegivande och rådgivande roll. Rollen ställer också krav på god analysförmåga samt förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt.
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen eller bergsingenjörsutbildning från högskola alternativt civilingenjörsutbildning eller utbildning på motsvarande nivå inom inriktning bergteknik eller bergmekanik, alternativt annan utbildning tillsammans med yrkeserfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
Flerårig erfarenhet av något eller flera av följande områden: bergteknik/ ingenjörsgeologi, bergkonstruktioner, tunnelarbeten och/eller injekteringsarbete
Egen erfarenhet av att göra rimlighetsbedömningar i modellering och granskning av bergberäkningar
Flerårig erfarenhet av bergmekanisk dimensionering med avseende på bärförmåga
God kunskap gällande regelverk och praxis inom området tunnel och projektering
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Körkort för personbil

Det är meriterande om du har:
God kunskap om olika entreprenad- och ersättningsformer dvs. kontraktuella frågor kopplat till bergberäkningar och tunnelbyggande
Erfarenhet som teknikansvarig eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta i projektform


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Mälarbanan söker projekteringsledare ledningsomläggningar

Gillar du att arbeta med komplexa ledningsomläggningar? Vill du vara med och påverka i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Som Projekteringsledare på Program Mälarbanan kommer du att få möjligheten! Mälarbanan är en viktig del av järnvägsnätet och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät. Program Mälarbanan omfattar en ca 20 kilometer lång järnvägssträcka mellan Tomteboda... Visa mer
Gillar du att arbeta med komplexa ledningsomläggningar? Vill du vara med och påverka i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Som Projekteringsledare på Program Mälarbanan kommer du att få möjligheten!
Mälarbanan är en viktig del av järnvägsnätet och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät. Program Mälarbanan omfattar en ca 20 kilometer lång järnvägssträcka mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm som är en av landets mest trafikerade. Programmet innebär att järnvägen byggs ut från två till fyra spår på en cirka 20 kilometer lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län. Pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.
För att kunna bygga Mälarbanan genom Spånga, Sundbyberg och Solna krävs det omfattande åtgärder på befintliga ledningar. Ledningsnät behöver planeras om och ledningar och kablar behöver förläggas i nya lägen. Åtgärderna omfattar ca 500 objekt som ägs av 17 ledningsägare. Alla dessa åtgärder har paketerats i olika sk byggdelar. Trafikverket har kontrakterat en leverantör som ska ta fram bygghandlingar för ledningsomläggningarna. Det är där du kommer in!
Mälarbanan söker projekteringsledare ledningsomläggningar

Arbetsuppgifter

Du kommer att få i uppgift att leda projekteringsarbetet för ett antal byggdelar. Där ingår att styra leverantören och att följa upp leverantörens arbete med hänsyn till kvalitet, tid och kostnad. Du kommer att delta i projekteringsmöten, ledningssamordningsmöten och teknikmöten. En av de stora utmaningarna i programmet är samordning mellan de olika projekterings- och utförandekontrakten inom Mälarbanan. Du ska bidra till att skapa erforderliga samordningsforum, anordna och leda samordningsmöten så att åtgärderna på ledningsnäten är anpassade till allt som sker och kommer att ske runtomkring. Du ska också följa upp och delta i samordningen av BAS-P arbete inom programmet. Du kommer att ha nära kontakt med samtliga berörda ledningsägare och ha i uppgift att följa upp leverantörens ledningssamordning. I dina arbetsuppgifter ingår även granskning av till Trafikverket levererade handlingar. I din roll ingår det även att jobba aktivt med ständiga förbättringar inom området ledningsomläggningar på program Mälarbanan.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du erbjuds en mycket spännande och utvecklande roll som projekteringsledare i en liten grupp som ansvarar för att styra och följa upp kontrakterad leverantör för projekteringen av ledningsomläggningarna. I gruppen ingår en projektledare, två projekteringsledare och en projektingenjör. Gruppen får stöd av många teknikexperter som ingår i Mälarbanans organisation. Gruppen arbetar mycket nära den organisationen som ansvarar för utförande av ledningsomläggningarna.
"Det är jag, André Meyer, som blir din närmsta projektledare. Vi är en liten grupp som har i uppgift att styra en av Sveriges största och mycket komplexa projekteringsuppdrag, så du kan förvänta dig en vardag hos oss med hög intensitet, med många personliga kontakter och med utvecklande utmaningar. Utöver din kompetens så krävs det också att du har förmågan att kommunicera och samarbeta samt att kunna hålla många bollar samtidigt i luften. Eftersom vi jobbar väldigt nära produktionsgänget så får vi mycket feedback på vad som blivit bra i de levererade handlingarna och var det finns förbättringspotential. Om allt detta tilltalar dig så sök tjänsten nu!"

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten är det möjligt att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. Vi planerar att hålla videointervjuer under vecka 9. Dessförinnan kommer webbaserade tester vara en del i urvalsarbetet. #LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du självgående, strukturerad och noggrann och kan självständigt driva dina processer med hjälp av din analytiska problemlösningsförmåga. Andra viktiga egenskaper är din kommunikativa och relationsskapande förmåga då du kommer att ha mycket kontakter och samarbeten inom och utanför projektet. Det är även viktigt att du är en trygg och objektiv beslutsfattare som alltid har verksamhetens bästa för ögonen.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning 180 hp (120p) inom teknik, samhällsbyggnad eller annan utbildning, kurser och erfarenhet som sammantaget bedöms som likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av arbete med ledningsomläggningar, t.ex. som projektör, projekteringsledare eller ledningssamordnare
god kunskap om relevanta standardavtal AB, ABT, ABK samt om AMA med flera
god kunskap om Microsoft Office-paketet
behärska svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande är om du har:
erfarenhet av projektering av ledningar nära järnvägsanläggningar
erfarenhet i ProjectWise
erfarenhet som rollen av BAS-P


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-NG1

Läs mer här

Läs mer!

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/malarbanan-tomteboda-kallhall/

Se film! Därför lägger vi om ledningarna i marken I Trafikverket

https://www.youtube.com/watch?v=6d4ss1KnZgo&list=PL878C9A2752BB8796&index=3 Visa mindre

Teknisk specialist inom bergteknik

Ansök    Jan 25    Trafikverket    Bergsingenjör
Som Teknisk specialist Bergteknik har du möjlighet att bidra i arbetet med landets väg- och järnvägsprojekt. Vi jobbar med såväl stora som mindre projekt och du får möjlighet att delta i projekten genom flera olika skeden -från tidigt skede till genomförande och överlämning. Hos oss gör du skillnad! Trafikverket är stolta över att ha blivit utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och hos oss är det högt prioriterat att du som anställd utv... Visa mer
Som Teknisk specialist Bergteknik har du möjlighet att bidra i arbetet med landets väg- och järnvägsprojekt. Vi jobbar med såväl stora som mindre projekt och du får möjlighet att delta i projekten genom flera olika skeden -från tidigt skede till genomförande och överlämning. Hos oss gör du skillnad!
Trafikverket är stolta över att ha blivit utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och hos oss är det högt prioriterat att du som anställd utvecklas i din yrkesroll men också att du har en bra balans mellan arbete/fritid.


Teknisk specialist inom bergteknik

Arbetsuppgifter

Som Teknisk specialist inom Bergteknik hos oss är du med och påverkar Trafikverkets roll som aktiv beställare och tillsammans med oss strävar du efter att ligga i framkant gällande utveckling. Delar av ditt arbete kommer innebära att arbeta med tekniska utredningar, strategiskt arbete inom bergtekniska frågor, forsknings- och innovationsprojekt samt med omvärldsbevakning. Du har en viktig roll i att vara bärare av kunskap och erfarenhet inom bergteknik och kommer ha möjlighet att företräda Trafikverket i olika sammanhang, både nationellt och internationellt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
·Delta vid teknik- och program/-projektmöten som stöd utifrån din kompetens.
·Granska och kvalitetssäkra utifrån angivna regelverk och ramverk.
·Samarbeta med projektledningen och övriga berörda parter såsom projektörer, entreprenörer och byggledarorganisationer.
·Samarbeta med specialister inom exempelvis hydrogeologi, geoteknik, byggnadsverk och LCC.
·Tillsammans med andra arbeta fram de bästa lösningarna avseende tekniska aspekter, miljö, och samhällsnytta
Tjänsten tillhör den nationella avdelningen Teknik & miljö, inom verksamhetsområdet Investering, som förser Trafikverkets allra största investeringsprojekt, såväl som mindre investeringsprojekt, med tekniskt stöd. Nedan berättar Annina Stadius, rekryterande chef i Solna om sin verksamhet och sin syn på ledarskap:
"Du tillhör en arbetsgrupp med stort fokus på lagarbete men där du också förväntas ta eget ansvar och kommer att erbjudas stora möjligheter att utvecklas i din roll.
Mitt ledarskap är baserat på tillit, öppenhet samt flexibilitet. Jag uppmuntrar till ständig förbättring samt tät dialog. Vi på sektionen driver utvecklingen på flera olika fronter. Jag som chef vill bidra att vi tillsammans arbetar mot samma mål med coachande ledarskap utifrån individens perspektiv". - Annina Stadius, sektionschef Anläggning Öst Stockholm.

Övrig information

Möjliga placeringsorter: Solna eller Linköping.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Tester är planerade att skickas ut via mail i slutet av vecka 8 och intervjuer är planerade att hållas digitalt över Skype i vecka: 11.

Kvalifikationer

Då rollen innebär många interna och externa kontakter är det mycket viktigt att du har en god samarbetsförmåga och trivs i teamarbete. Vidare är du bra på att kommunicera och knyta kontakter och kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplex information och inta en förtroendegivande och rådgivande roll. Rollen ställer också krav på god analysförmåga samt förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt.
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen eller bergsingenjörsutbildning från högskola alternativt civilingenjörsutbildning eller utbildning på motsvarande nivå inom inriktning bergteknik eller bergmekanik, alternativt annan utbildning tillsammans med yrkeserfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
Flerårig erfarenhet av något eller flera av följande områden: bergteknik/ ingenjörsgeologi, bergkonstruktioner, tunnelarbeten och/eller injekteringsarbete
Egen erfarenhet av att göra rimlighetsbedömningar i modellering och granskning av bergberäkningar
Flerårig erfarenhet av bergmekanisk dimensionering med avseende på bärförmåga
God kunskap gällande regelverk och praxis inom området tunnel och projektering
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Körkort för personbil

Det är meriterande om du har:
God kunskap om olika entreprenad- och ersättningsformer dvs. kontraktuella frågor kopplat till bergberäkningar och tunnelbyggande
Erfarenhet som teknikansvarig eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta i projektform


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Säkerhetssamordnare säkerhetsskydd

Som Säkerhetssamordnare inom säkerhetsskydd på Trafikverket är du med och underlättar och bidrar till en tryggare vardag för invånare och företagare i hela Sverige. Vill du ha ett spännande arbete som säkerhetssamordnare med inriktning säkerhetsskydd i en framtidsbransch? Skicka in en ansökan och kanske bli vår nästa kollega. Säkerhetssamordnare säkerhetsskydd Arbetsuppgifter Hos oss på vägsystem utvecklar vi tillgångsförvaltning för vägunderhåll ... Visa mer
Som Säkerhetssamordnare inom säkerhetsskydd på Trafikverket är du med och underlättar och bidrar till en tryggare vardag för invånare och företagare i hela Sverige.
Vill du ha ett spännande arbete som säkerhetssamordnare med inriktning säkerhetsskydd i en framtidsbransch? Skicka in en ansökan och kanske bli vår nästa kollega.


Säkerhetssamordnare säkerhetsskydd

Arbetsuppgifter

Hos oss på vägsystem utvecklar vi tillgångsförvaltning för vägunderhåll i takt med att det byggs fler komplexa väganläggningar med tillhörande teknik. Vi förstärker nu säkerhetsarbetet med utgångspunkt från lagar, förordningar, direktiv, riktlinjer och rutiner.
Du ingår i ett mindre team inom enheten Verksamhetsstyrning som arbetar nationellt i nära samarbete med den operativa verksamheten samt andra delar inom Trafikverket.
Du har en nyckelroll för att främja en god säkerhetssäkerhetskultur i verksamheten. Du bevakar och deltar i nätverk inom flera kompetensområden kopplat till säkerhet samt bidrar till utveckling och förbättring av arbetssätt, du stödjer, utvecklar och analyserar arbetet med säkerhetsskyddsfrågor inom avdelningen.
I rollen ger du stöd och råd till verksamheten gällande rutinmässiga och komplexa säkerhetsfrågor inom verksamhetens ansvarsområde inklusive tolkningar av lagkrav och regler.
Du bistår avdelningens chefer och stödjer distriktens säkerhetssamordnare med bedömningar, rådgivning, beslutsunderlag samt besvarar på remisser inom verksamhetsområdet.
Du arbetar både regionalt och nationellt vilket innebär resor i arbetet.

Övrig information

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer

Som person tar du aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och du har lätt för att skapa nya relationer. Du har en god förmåga att se sammanhanget mellan tekniska system och säkerhetsskydd. Med ditt engagemang för säkerhetsområdet är du både initiativtagande och har ett helhetstänk där du agerar i enlighet med avdelningens gemensamma mål. Du har god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga då tjänsten innebär mycket kontakter med både interna och externa parter. Det är viktigt att du kan kommunicera på ett tydligt och anpassat sätt för att nå fram med informationen till mottagaren. Arbetet bedrivs stundtals i högt tempo, vilket innebär att du har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med inriktning informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap, alternativt annan utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
2 års dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd samt leda säkerhetsskyddsanalyser
körkort för b-behörighet
goda kunskaper i tal och skrift på svenska
goda kunskaper i tal och skrift på engelska

Det är meriterande om du har:
kunskap om det svenska krisberedskapssystemet, civilt försvar och totalförsvar
erfarenhet av att leda eller delta i bedömningar av informationssäkerhet, fysisk säkerhet, risk- och sårbarhetsanalyser eller liknande utredningar
erfarenhet av att utbilda och bedriva övning inom säkerhetsområdet
arbetat inom annan myndighet


Ansökan

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Nationell planerare med inriktning Trafiksäkerhet och arbete på väg

Ansök    Jan 20    Trafikverket    Samhällsplanerare
Som nationell planerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vi på Trafikverket är stolta över att nyligen ha blivit rankade som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss är det högt prioriterat att du kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll och att du har en sund balans mellan arbete och fritid. I denna tjänst erbjude... Visa mer
Som nationell planerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi på Trafikverket är stolta över att nyligen ha blivit rankade som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss är det högt prioriterat att du kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll och att du har en sund balans mellan arbete och fritid. I denna tjänst erbjuder vi förtroendearbetstid och möjlighet till distansavtal om du önskar arbeta delvis på distans.


Nationell planerare med inriktning Trafiksäkerhet och arbete på väg

Arbetsuppgifter

Inom enheten Nationell åtgärdsplanering sysslar vi med sådana åtgärder som spänner över hela landet inom trafiksäkerhets- och trafikmiljöfrågor, färjesamordning, riktade miljöåtgärder och systemövergripande järnvägsinvesteringar. Vi är ca 20 personer, placerade mellan Malmö och Luleå, inom enheten har vi sedan mindre grupperingar och samarbetar mycket med andra både inom det egna verksamhetsområdet och med andra delar inom Trafikverket.
Nu söker vi ytterligare en nationell planerare med inriktning mot trafiksäkerhet och arbete på väg-frågor såsom regelverk och tillämpning för tillfälliga vägmärken, trafik- och skyddsanordningar i samband med de entreprenader som Trafikverket beställer Det är ett område som berör många, både internt och externt då det har stor påverkan för såväl trafikanter som dem som arbetar på och vid vägen. Digitalisering med dess möjligheter och utmaningar är ett växande område, och något vi behöver förstå och förhålla oss till i arbetet med regelverken. Som nationell planerare har du en självständig arbetsroll men ofta ingår du i sammanhang med andra utifrån ditt kunskapsområde, tex i olika projekt eller utvecklingsarbeten. 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 
Att utveckla och förvalta Trafikverkets krav och råd för trafik- och skyddsanordningar vid arbete på väg (arbeten som Trafikverket utför eller beställer)
Tillståndsprövning av temporära skyddsanordningar (TMA, längsgående skydd mm)
Standardiseringsarbete
Att driva/delta i utredningar inom området
Dialog och stöd internt på Trafikverket
Dialog externt med branschföreträdare samt andra myndigheter
Delta i och handlägga FOI-projekt

Rekryterande chef Petra Fluor:
"Jag som ledare lägger stor vikt vid eget ansvar och driv, samtidigt som ingen ska känna att man står ensam med krångliga frågor. Arbetsgruppen är viktig för att bolla och lösa frågor tillsammans i det dagliga, och jag är tillgänglig och stöttar när det behövs. Det är också viktigt att vi har en samhörighet och kan ha kul tillsammans, även om vi gör olika saker och finns på olika platser i landet."

Övrig information

Aktuella placeringsorter: Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Luleå, Solna
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter där du tar tag i frågor och driver processer framåt. För att lyckas i rollen är du en person med god kommunikationsförmåga, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är en god relationsbyggare som bygger nya och vårdar befintliga nätverk. Du har ett prestigelöst fokus men har samtidigt lite skinn på näsan. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma.
Vi söker dig som har:
En universitets- eller högskoleutbildning (240 p) med inriktning teknik eller samhällsbyggnad alternativt annan utbildning kombinerat med erfarenhet som sammantaget bedöms som likvärdig
Kunskap inom området arbete på väg och trafiksäkerhet väg
Har B-körkort

Det är meriterande om du har:
Praktisk erfarenhet av arbete på väg
Erfarenhet av att arbeta med utredningar och leda projekt


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Intervjuer kommer att ske v. 8 via Skype
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Teknisk specialist inom järnväg och signalsystem till ERTMS

Ansök    Jan 23    Trafikverket    Civilingenjör, järnväg
Avdelningen ERTMS Förberedande leder idag utvecklingen för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt signalsystem på den svenska järnvägen. Vill du vara med på denna resa och har erfarenhet av signalsystem? Då kan tjänsten som Trafikverkets nya tekniska specialist vara något för dig! Teknisk specialist inom järnväg och signalsystem till ERTMS Arbetsuppgifter De tekniska specialisterna är kärnan i vårt utvecklingsprojekt för d... Visa mer
Avdelningen ERTMS Förberedande leder idag utvecklingen för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt signalsystem på den svenska järnvägen. Vill du vara med på denna resa och har erfarenhet av signalsystem? Då kan tjänsten som Trafikverkets nya tekniska specialist vara något för dig!


Teknisk specialist inom järnväg och signalsystem till ERTMS

Arbetsuppgifter

De tekniska specialisterna är kärnan i vårt utvecklingsprojekt för det nya signalsystemet ERTMS och innebär att du arbetar aktivt med att stödja projektet med dina specialistkunskaper inom den moderna digitala signaltekniken. Tanken med ERTMS är att det ska leda till en harmoniserad europeisk järnväg med högre säkerhet och kapacitet.
Det här är en roll med ett brett helhetsperspektiv där man får möjlighet att bidra till Sveriges framtid inom järnväg. I rollen kommer du tillsammans med andra tekniska specialister lägga grunden till hur ERTMS i Sverige ska fungera och ta fram den tekniska kravställningen för det nya signalsystemet. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att bedriva tekniska utredningar och analyser såväl som att vara delaktig i framtagning av nya arbetsprocesser i enlighet med etablerade branschstandarder. Att kontinuerligt samarbeta med andra projektfunktioner och hantera gränsnitt mot intilliggande system är också centralt för att uppnå projektmålen och önskad systemkvalité.
Organisatoriskt tillhör tjänsten sektionen Specifikation och består av 16 medarbetare. Sektionen tillhör avdelning ERTMS Förberedande inom verksamhetsområdet Stora projekt.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som anställd inom Trafikverket är dina utvecklingsmöjligheter stora. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer och den samlade kompetensen hos våra specialister är unik i branschen. Som teknisk specialist har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. Trafikverket erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer och vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid.

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Intervjuer är planerade att genomföras digitalt via Skype under vecka 8.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som teknisk specialist ser vi att du är lösningsorienterad och ser lösningar från ett helhetsperspektiv. Du är trygg i att ta självständiga initiativ och är flexibel i ditt arbetssätt. Arbetsuppgifterna innefattar regelbunden kontakt med interna och externa medarbetare, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Som person är du ödmjuk och ser det som en självklarhet att stödja dina kollegor med din kompetens.
Vi söker dig som har
Civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen med teknisk inriktning exempelvis järnvägs-, elektro-, maskin- eller datateknik eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Mångårig erfarenhet av specificering, testning eller utveckling av signalsystem för svensk järnväg
Mångårig erfarenhet av arbete med Trafikverkets kravspecifikation (SRS) för ERTMS, antingen hos leverantör eller beställare.
Teknisk detaljerad förståelse av signaleringsprinciper för den svenska järnvägen
Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete i en beställarmiljö
Erfarenhet av CSM-RA eller CENELEC EN50126, 50128 eller 50129


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-PS1 Visa mindre

Utvecklare inom Azure DevOps Server

"You're either the one that creates the automation or you're getting automated." (Tom-Preston-Werner). Nu söker vi dig vill jobba med automatisering av driftsättningar och skapa förutsättningar för beslutsstöd! Utvecklare inom Azure DevOps Server Arbetsuppgifter Du behöver inte vara den mest erfarna. Däremot är du en möjliggörare, frambringare, ambitiös och vetgirig relationsskapare med förnuft, dygd och välvilja så det räcker och blir över. Precis... Visa mer
"You're either the one that creates the automation or you're getting automated." (Tom-Preston-Werner). Nu söker vi dig vill jobba med automatisering av driftsättningar och skapa förutsättningar för beslutsstöd!


Utvecklare inom Azure DevOps Server

Arbetsuppgifter

Du behöver inte vara den mest erfarna. Däremot är du en möjliggörare, frambringare, ambitiös och vetgirig relationsskapare med förnuft, dygd och välvilja så det räcker och blir över. Precis som oss andra så trampar du ibland snett, behöver ta det lugnt p.g.a. att du har en dålig dag, eller kanske vill fördjupa dig ytterligare i något kompetensområde - och det möjliggör vi i vår tur för dig. För i din roll som systemutvecklare inom Azure DevOps Server och automatisering skapar du förutsättningar för andra utvecklare, vilket innebär att det är viktigt att du mår bra och har goda dialoger och relationer med andra.
Azure DevOps Server är det system du tillbringar det mesta av din arbetstid i, men lika mycket tid tror vi du lägger på att utveckla och vårda relationer. Allt för att du ska kunna identifiera rätt lösningar och sedan verka för att implementera dessa så andra faktiskt kan göra sitt arbete - något de endast kan göra tack vare dig och dina 8 kollegor inom beslutsstöd.
Du arbetar i Azure DevOps Server och underhåller det tekniska ramverket för automatiserad driftsättning i Beslutsstödsplattformen. Deltar i framtagande av arbetsprocess, data- och informationsarkitektur. Deltar i drift och support av Trafikverkets plattform för applikations-livscykelhantering (ALM), kollar versionshantering, bygger flöden, samlar in behov, krav osv. Du deltar i olika projekt med pipelines/repos i Azure DevOps Server och programmerar dessa i YAML och PowerShell (där du även skapar script). En stor del av arbetet handlar alltså om automatisering, men det kan ännu finnas manuella steg du behöver göra. När du ser sådana - hos dig eller kollegor - har du alltid möjlighet (och uppmuntras till att) arbeta bort dessa med mer automatisering.
Du arbetar även med BI-leveranser och BI-utveckling. Är det inte ditt expertområde? Det är lugnt - du får nämligen möjlighet att lära dig! Du ingår som en del av BI-utvecklings teamet och har som uppgift att stötta olika projekt i verksamheter inom Trafikverket. Du kommer även vara med i resan att bygga upp en mer etablerad förvaltning kring de plattformar och arbetssätt som används för realisering av BI-lösningar på Trafikverket.

Övrig information

Möjliga placeringsorter för tjänsten är Solna, Göteborg eller Borlänge. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker initialt via Skype och planeras till v. 8-9.
Du är varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Christian Howard ([email protected]) om du har frågor om tjänst, verksamhet etc.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Vem är du?
Du är en ambitiös och vetgirig person som vill mycket och åstadkommer det genom att involvera andra för att hitta rätt väg framåt. Du tycker relationer är viktiga, kanske viktigare än automatiseringen själv, och det visas i att du är inkännande, ser till att veta vad användarna är ute efter och försöker anpassa lösningen såsom du ser den. Du fokuserar därmed på de mjuka aspekterna i dina samarbeten och din kommunikation, t.ex. empati; delaktighet och engagemang. En orsak till att du lyckas med allt detta? Det är din förmåga till analys och problemlösning, något du tror är nyckeln till att du lyckas identifiera och implementera långsiktiga lösningar i samarbete med andra.
Vi söker dig som har
Högskoleexamen om 180 hp med inriktning IT. Om du inte har detta men är riktigt duktig, då funkar det även med en annan utbildning som vi, i kombination med de listade kunskapskraven, kan bedöma som jämförbar
God förmåga att arbeta både med Powershell och Azure DevOps Server
Praktisk erfarenhet av sätta upp automatiserade byggen och releaser med hjälp av t.ex. Azure DevOps Server
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, exempelvis för att kunna utföra dokumentationsarbete med god kvalitet

Det är meriterande om du har
Förståelse av versionshantering (GIT)
Förståelse av YAML
Erfarenhet av Server (både att skriva -script och hantera plattformen)


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-JJ1 Visa mindre

Strategisk planerare med inriktning på storstadens vägtrafik

Ansök    Jan 17    Trafikverket    Samhällsplanerare
Vill du arbeta som Strategisk planerare och vara med och utforma dagens- och morgondagens lösningar gällande den alltmer komplexa vägtrafiksituationen i Stockholmsregionen? Strategisk planerare med inriktning på storstadens vägtrafik Arbetsuppgifter Trafikverket erbjuder en verksamhet med stor kompetens och goda förutsättningar att åstadkomma verkliga förändringar. Som strategisk planerare på Trafikverket har du möjlighet att göra skillnad i högak... Visa mer
Vill du arbeta som Strategisk planerare och vara med och utforma dagens- och morgondagens lösningar gällande den alltmer komplexa vägtrafiksituationen i Stockholmsregionen?


Strategisk planerare med inriktning på storstadens vägtrafik

Arbetsuppgifter

Trafikverket erbjuder en verksamhet med stor kompetens och goda förutsättningar att åstadkomma verkliga förändringar. Som strategisk planerare på Trafikverket har du möjlighet att göra skillnad i högaktuella samhällsutvecklingsfrågor.
I denna tjänst ansvarar du för att identifiera brister och initiera åtgärder som är kopplade särskilt till det vägnät i Stockholmsregionen som bär de tunga trafikflödena. I rollen ligger att använda beprövade lösningar för att resultatorienterat effektivisera och förbättra vägtransportsystemet, men också att vara innovativ och arbeta med hela fyrstegsprincipen när så krävs. Det senare kan innebära att balansera efterfrågan av resor och transporter mot tillgången på kapacitet. Utifrån dessa perspektiv deltar du också i samhällsplaneringens tidiga skeden och i internt utredningsarbete där din trafikanalytiska förmåga och förståelse för vägsystem från ett helhetsperspektiv är efterfrågad. 
Exempel på arbetsuppgifter:
Ha koll på vad som händer i vägsystemet som kan skapa störningar och köer
Följa vägsystemets utveckling och tillstånd samt identifiera och värdera brister och behov
Ansvara för beredning av behov av åtgärder och göra samlade avvägningar
Granska och ge kvalitetssäkrande rådgivning till samhällsplanerare, i åtgärdsvalsstudier och i utformningen av nya investeringar
Initiera lämplig hantering av åtgärder, allt från snabba till strategiska åtgärder
Svara för strategiska inriktningen av vägnätets framtida utveckling
Representera Trafikverket i samarbeten med bl.a. Stockholmsregionens kommuner. Föra dialog internt med andra verksamhetsområden och med investeringsprojekt.

Tjänsten är placerad på verksamhetsområde Planering, Region Stockholm. På enheten strategisk planering finner du gott samarbete med kompetenta kollegor inom många olika områden. Vi hanterar regionala, långsiktiga och systemorienterade infrastrukturfrågor.

Övrig information

Eventuella frågor om tjänsten besvaras före den 10 januari av Peter Huledal 010-123 13 36, därefter tar Sofia Heldemar över som rekryterande chef och svarar på frågor, Sofia nås på 010-123 86 45.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Intervjuer sker digitalt via Skype.
Placeringsort: Solna

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker har god problemlösningsförmåga och är en analytiskt lagd person som kan förklara komplexa samband på ett pedagogiskt sätt. Du är kreativ i ditt sätt att hitta nya lösningar. Vidare behöver du ha lätt att samarbeta eftersom arbets­uppgifterna involverar många kontaktytor. Du är resultatorienterad och strävar alltid efter att leverera resultat med god kvalitet i dina åtaganden. För denna roll krävs det även att du är duktig på att driva projekt inom givna ramar och efter god struktur.
Vi söker dig som:
Är civilingenjör eller har annan lämplig akademisk utbildning alternativt har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Har utbildning inom statistisk analysmetoder och vana i att hantera stora dataflöden
Har flerårig relevant yrkeserfarenhet och kunskap om hur utformning, styrning och ledning av trafiken påverkar tillgänglighet och framkomlighet
Har god vana att planera, strukturera och genomföra utredningar om vägtransportsystemet
Har god kännedom om det övergripande vägnätets struktur och funktion i Stockholmsregionen
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att ta fram åtgärder/beslutsunderlag eller leda utredningar inom flera av följande områden:trafikplanering för stora trafikflöden,
trafikstyrning och trafikledningsfunktioner
trafikanalyser på makro-, meso- eller mikroskopisk nivå
trafikens påverkan på trafiksäkerhet, miljö och hälsa samt
mätning och analys av trafikefterfrågan.

Har erfarenhet av att göra upphandlingar och handleda konsulter
Har god förståelse för olika aktörers förutsättningar och samhällets beslutsprocesser inom området.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Visa mindre

Junior Markförhandlare till infrastrukturprojekt

Ansök    Jan 18    Trafikverket    Markförhandlare
Är du nyutexaminerad eller precis påbörjat din karriär? Vill du ta chansen att kombinera markförhandling och samhällsviktiga projekt? Trafikverket söker nu juniora markförhandlare med vilja att lära och utvecklas för att stötta väg- och järnvägsprojekt med olika komplexitet och omfattning. Hos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytt... Visa mer
Är du nyutexaminerad eller precis påbörjat din karriär? Vill du ta chansen att kombinera markförhandling och samhällsviktiga projekt? Trafikverket söker nu juniora markförhandlare med vilja att lära och utvecklas för att stötta väg- och järnvägsprojekt med olika komplexitet och omfattning.
Hos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytta för hela samhället. Så kom och bli en del av oss - och gör Sverige närmare!


Junior Markförhandlare till infrastrukturprojekt

Arbetsuppgifter

Som junior markförhandlare kommer du att växa in i rollen som markförhandlare genom att till en början stötta erfarnare kollegor samt självständigt vara ansvarig för mindre ärenden. Rollen som markförhandlare är med i hela kedjan från planläggning, projekteringsarbete, byggskede till överlämning av färdig anläggning. Det är en varierande roll med ansvar för markåtkomstfrågor vilket bland annat innebär att:
förhandla om ersättning för köp av och intrång på fastigheter
upprätta fastighetsrättsliga avtal
hantera skadereglering/tvister
delta i planläggnings- och projekteringsarbete
representera Trafikverket i lantmäteriförrättningar samt andra kontakter med myndigheter och enskilda fastighetsägare

Vi jobbar i en lärande organisation där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra för att alltid utvecklas och förbättras.
För oss är det självklart att du ska få en bra start för att lyckas i rollen, du kommer få en handledare som stöd samt utbildas internt genom ett utbildningspaket för markförhandlare.
Arbetet innebär ibland möten utanför kontorstid, till exempel samrådsmöten med allmänheten, markägarsammanträden och lantmäterisammanträden.

Övrig information

Viktigt att du vid din ansökan bifogar ditt examensbevis. Kommer du ta ut examen under 2023 så behöver du komplettera med detta bevis innan du kan anställas.
Beräknad tidplan för rekryteringsprocessen:
Annonsering pågår 18 januari - 15 februari 2023.
Webbaserad testning för kandidater som uppfyller kompetenskraven vecka 7-8.
Urval och bokning av intervjuer för kandidater som går vidare i processen vecka 8-9.
Intervju 1 (via Skype) genomförs i vecka 10-11 och en eventuell intervju 2 sker fysiskt ett par veckor senare.
Rekryteringen beräknas vara klar under april.

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill, möjlighet att ha en dialog med din chef kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor vissa dagar. 

Kvalifikationer

Vem är du?
För att trivas i den här rollen ser vi att du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa relationer; detta då du har många kontaktytor och samarbeten både internt och externt.  Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra i projektform. Du är analytisk och har god förmåga att strukturera och planera ditt arbete väl för att uppnå resultat.
Vi söker dig som:
har universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) uttagen 2021, 2022 eller kommer att ta din examen senast augusti 2023 inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller juridik med inriktning mot fastighetsrätt alternativt har du en annan relevant akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
har körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Var med och bidra till samhällsutvecklingen!

https://www.trafikverket.se/om-oss/vi-gor-sverige-narmare/#vi_bidrar_till_samhallsutveckling Visa mindre

Vi söker en medarbetare till GIS-teamet på Trafikinformation

Ansök    Jan 12    Trafikverket    GIS-ingenjör
Vi söker dig som har erfarenhet av att hantera olika typer av geodata/geografisk information när det gäller funktion och format. Vi ger dig en möjlighet att växa in i uppdraget i ett team med befintliga GIS-kompetenser i förvaltningen. Vi söker en medarbetare till GIS-teamet på Trafikinformation Arbetsuppgifter NTS är Trafikverkets nationella trafikledningsstödsystem för det statliga vägnätet samt för ett utpekat kommunalt vägnät i kommunerna Sto... Visa mer
Vi söker dig som har erfarenhet av att hantera olika typer av geodata/geografisk information när det gäller funktion och format. Vi ger dig en möjlighet att växa in i uppdraget i ett team med befintliga GIS-kompetenser i förvaltningen.
Vi söker en medarbetare till GIS-teamet på Trafikinformation

Arbetsuppgifter

NTS är Trafikverkets nationella trafikledningsstödsystem för det statliga vägnätet samt för ett utpekat kommunalt vägnät i kommunerna Stockholm respektive Göteborg. Detta system tar hand om en stor mängd information och händelser från alla de kameror, sensorer, människor och teknisk utrustning som styr och övervakar trafiken på och kring våra vägar, broar och tunnlar. Förvaltningsarbetet sker i nära samarbete med Trafikverkets IT-organisation. En viktig komponent i NTS är att presentera information i olika kartor. NTS-förvaltningens GIS-team ansvarar för ajourhållningen av kartrelaterad information.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande dagligt förvaltningsarbete med väglänkar, symboler, kartor, konfigurationer
Kvalitetshöjande arbete i GIS så som kartor och konfigurationer
Förberedelser och medverkan vid månadsvis dataladdning
Skapande av nya detaljkartor i ArcGIS samt ajourhållning av dessa detaljkartor
Förberedelser av separata dataset och konfigurationer inför testning i samband med anläggningsmottagning
Skapa krav- och specifikationsdokument i samband med förändring eller förbättring av funktioner i systemet
Ajourhållning av gamla schematiska kartor i AutoCAD under en övergångsperiod

Teamet du kommer tillhöra sitter i Solna och ni är ca 8 kollegor. På Trafikverket tycker vi det är viktigt med balans mellan arbetsliv och fritid för att få en bra helhet i livet.

Övrig information

Placeringsort är Solna.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

I din roll kommer du i kontakt med flera användargrupper därför är det viktigt att du är serviceinriktad och relationsskapande. Du är noggrann, strukturerad och visar ett stort intresse för att arbeta med detaljer. Vi ser också att du är nyfiken på GIS, teknik och utveckling. I rollen är det också viktigt med god problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleexamen 180 hp inom inom GIS-området, lantmäteri eller väg och vatten. Alternativt har du en annan utbildning som vi tillsammans med relevant erfarenhet i närtid bedömer som likvärdig
har några års aktuell yrkeserfarenhet inom GIS-området
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att arbeta i Carmenta studio, FME och/eller AutoCAD
har erfarenhet i närtid av ArcGIS som verktyg
har erfarenhet av ajourhållning av stora datamängder, t ex databashantering


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Systemledare och koordinator i väganläggningar

Ansök    Jan 13    Trafikverket    Systemförvaltare
Vi håller på att skapa något nytt. Något stort. Kanske är det just dig vi behöver för att möta dagens och morgondagens behov. Vi söker nu en systemledare som vill utveckla och förvalta smartare system där arbete med integration av system, genomföra samråd och följa processer för förvaltning är högst aktuellt. Låter det intressant? Systemledare och koordinator i väganläggningar Arbetsuppgifter I din roll som systemledare arbetar du med koordinering ... Visa mer
Vi håller på att skapa något nytt. Något stort. Kanske är det just dig vi behöver för att möta dagens och morgondagens behov. Vi söker nu en systemledare som vill utveckla och förvalta smartare system där arbete med integration av system, genomföra samråd och följa processer för förvaltning är högst aktuellt. Låter det intressant?


Systemledare och koordinator i väganläggningar

Arbetsuppgifter

I din roll som systemledare arbetar du med koordinering för mottagandet av nya väganläggningar, varav du till en början primärt arbetar med mottagandet av projektet E4 Förbifart Stockholm vid överlämning till förvaltning. Du blir ansvarig för koordineringen och tar därför ett helhetsansvar för de berörda operativa tekniska (OT) system som är anslutna mot anläggningen. Detta avser b.la att medverka vid funktionstester för att verifiera att larm och kommandon kan skickas till/från anläggningen. Du blir mycket viktig i arbetet för att säkerställa att anläggningen kan övertas till förvaltning.
Tillsammans med oss andra i vår nya sektion skapar du rutiner, arbetssätt och processer. Som systemledare tar du operativa beslut i det dagliga arbetet. I kontakt med systemförvaltningen arbetar du som gruppledare och planerar och organiserar arbetet för att ni ska nå era mål. Du har även goda samarbeten med projektledare, upphandlade leverantörer, tekniska konsulter och övriga verksamhetsområden inom Trafikverket.

Övrig information

Placeringsort för denna tjänst är Solna i Stockholm.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Tester kommer att vara en del i denna rekryteringsprocess.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som ledare inom sektionen är det viktigt att du modig och trygg i dig själv. Du är strukturerad med god förmåga att organisera resurser mot de uppsatta målen. Vidare har du en god samarbetsförmåga där du ur ett ledarperspektiv dessutom skapar förutsättningar för goda samarbeten såväl inom som utanför sektionen. Du är en kommunikativ person med förmågan att förmedla din kompetens och därmed göra dig förstådd hos olika målgrupper. Slutligen ser vi att du har en god analytisk förmåga och är lösningsorienterad.
Vi söker dig som har:
Avslutad högskoleutbildning om minst 180 hp, exempelvis ingenjörsutbildning eller data/systemvetarutbildning, alternativt annan utbildning som vi tillsammans med efterfrågad kompetens bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att leda andra, exempelvis från roller som projektledare, uppdragsledare eller olika sidouppdrag där ledning varit central för ett framgångsrikt arbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift eftersom en stor del av arbetet innebär att läsa och granska tekniska beskrivningar; dokumentera/beskriva tekniska uppdrag och leda internationella möten.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att förvalta tekniska system.
Erfarenhet av anläggningsnära OT-system (operativteknik).
Erfarenhet av trafikstyrning eller trafikdata.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Installationsledare till förbifart Stockholm

Ansök    Jan 12    Trafikverket    Installationsingenjör
Installationsprojektet i Förbifart Stockholm är ett av Sveriges absolut största installationsprojekt. I tätt samarbete med trafikverkets egna projektmedlemmar och leverantörernas representanter har du här en bra möjlighet att bidra till att projektet byggs och provas i enlighet med gällande säkerhetskrav och normer. När vi en dag öppnar och inviger tunnlarna kan du precis som vi andra i projektet känna en stolthet över att du varit med och satt din prägel ... Visa mer
Installationsprojektet i Förbifart Stockholm är ett av Sveriges absolut största installationsprojekt. I tätt samarbete med trafikverkets egna projektmedlemmar och leverantörernas representanter har du här en bra möjlighet att bidra till att projektet byggs och provas i enlighet med gällande säkerhetskrav och normer. När vi en dag öppnar och inviger tunnlarna kan du precis som vi andra i projektet känna en stolthet över att du varit med och satt din prägel på det absolut största tunnel som någonsin byggts i Sverige. Lockas du av denna beskrivning? Sök tjänsten som installationsledare på Trafikverket idag!


Installationsledare till förbifart Stockholm

Arbetsuppgifter

Du kommer att delta i ett team som är Trafikverkets övergripande ansvariga för installationsledning inom den del av Förbifart Stockholm som kallas sektion Installation. I teamet med flera installationsledare arbetar ni tillsammans med att driva och att utveckla de tekniska installationsarbeten som ska genomföras över hela vägsträckningen från Häggvik i norr till Kungens Kurva i söder. I arbetet ingår det att tillsammans med ett gäng erfarna installationsledare driva och utveckla processen för installationerna. Ni ansvarar för att säkerställa att en gemensam linje hålls under hela projekttiden.
Du bidrar med fördjupad kunskap om tekniska installationer i nära samarbete med Trafikverkets projektledare och specialister samt våra leverantörer.

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via Skype. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du tydlig och vågar utmana samtidigt som du har ett relationsorienterat arbetssätt där du värdesätter gott samarbete där vi tillsammans når våra mål. Rollen kräver även att du har ett strukturerat arbetssätt med fokus på planering och struktur. Det är även viktigt med en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som har:
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
arbetslivserfarenhet av installationsledning
erfarenhet av att ha arbetat med komplexa tekniska installationer, samordning och liknande, gärna från industri och/eller infrastruktur
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
körkort för personbil
goda färdigheter i Officepaketet

Meriterande om du har: 
erfarenhet av system och installationer i vägtrafiktunnlar. Med system avses tunnelventilation, trafiksystem, VA och fast släcksystem, tele, styr- och övervakningssystem, elförsörjning, belysning och VVS
kunskap att läsa teknisk dokumentation och tidplaner
arbetslivserfarenhet av en ledande befattning; exempelvis projekteringsledare, uppdragsledare eller projektledare.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-NG1 Visa mindre

Systemledare inom anläggningsnära system för väg

Ansök    Jan 10    Trafikverket    Systemförvaltare
Vi håller på att skapa något nytt. Något stort. Kanske är det just dig vi behöver för att möta dagens och morgondagens behov. Vi söker nu en systemledare som vill utveckla och förvalta smartare system där arbete med integration av system, genomföra samråd och följa processer för förvaltning är högst aktuellt. Låter det intressant? Systemledare inom anläggningsnära system för väg Arbetsuppgifter I din roll som systemledare med inriktning övervakning... Visa mer
Vi håller på att skapa något nytt. Något stort. Kanske är det just dig vi behöver för att möta dagens och morgondagens behov. Vi söker nu en systemledare som vill utveckla och förvalta smartare system där arbete med integration av system, genomföra samråd och följa processer för förvaltning är högst aktuellt. Låter det intressant?


Systemledare inom anläggningsnära system för väg

Arbetsuppgifter

I din roll som systemledare med inriktning övervakning av anläggningsnära operativa tekniska system (OT) system arbetar du dagligen med förvaltningen av de system som styr- och övervakar för bl.a. broar, belysning, trafiksignaler och VA-stationer i våra väganläggningar. Du blir ansvarig för förvaltningen av de system som nyttjas för att skicka larm och kommandon till och från väganläggningen. Systemen nyttjas för att Trafikverket ska kunna övervaka och styra anläggningarna från trafikledningscentralerna och vid händelse av exempelvis fellarm kunna skicka ut entreprenör för felavhjälpning. Ditt arbete blir därför av väsentlig vikt för det svenska samhället.
Tillsammans med oss andra i vår nya sektion skapar du rutiner, arbetssätt och processer. Som systemledare tar du operativa beslut i det dagliga arbetet. I kontakt med systemförvaltningen arbetar du som gruppledare och planerar och organiserar arbetet för att ni ska nå era mål. Du har även samarbeten med projektledare, upphandlade leverantörer, tekniska konsulter och övriga verksamhetsområden inom Trafikverket.

Övrig information

Placeringsort för denna tjänst är Solna i Stockholm.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Tester kommer att vara en del i denna rekryteringsprocess.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som ledare inom sektionen är det viktigt att du modig och trygg i dig själv. Du är strukturerad med god förmåga att organisera resurser mot de uppsatta målen. Vidare har du en god samarbetsförmåga där du ur ett ledarperspektiv dessutom skapar förutsättningar för goda samarbeten såväl inom som utanför sektionen. Du är en kommunikativ person med förmågan att förmedla din kompetens och därmed göra dig förstådd hos olika målgrupper. Slutligen ser vi att du har en god analytisk förmåga och är lösningsorienterad.
Vi söker dig som har:
Avslutad högskoleutbildning om minst 180 hp, exempelvis ingenjörsutbildning eller data/systemvetarutbildning, alternativt annan utbildning som vi tillsammans med efterfrågad kompetens bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att leda andra, exempelvis från roller som projektledare, uppdragsledare eller olika sidouppdrag där ledning varit central för ett framgångsrikt arbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift eftersom en stor del av arbetet innebär att läsa och granska tekniska beskrivningar; dokumentera/beskriva tekniska uppdrag och leda internationella möten.

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att förvalta tekniska system.
Erfarenhet av anläggningsnära OT-system (operativteknik).
Erfarenhet av trafikstyrning eller trafikdata.
Erfarenhet av att arbeta med förvaltning av larm, SCADA och övervakningssystem.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Åtgärdsbeställare väg

Ansök    Jan 10    Trafikverket    Samhällsplanerare
Som åtgärdsbeställare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vi erbjuder ett omväxlande arbete på en trivsam arbetsplats och modern myndighet på en enhet med god sammanhållning och gemenskap.  Åtgärdsbeställare väg Arbetsuppgifter Vill du vara med och planera kommande satsningar på våra svenska vägar?  Som åtgärdsbeställare... Visa mer
Som åtgärdsbeställare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete på en trivsam arbetsplats och modern myndighet på en enhet med god sammanhållning och gemenskap. 


Åtgärdsbeställare väg

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och planera kommande satsningar på våra svenska vägar? 
Som åtgärdsbeställare arbetar du i huvudsak med beställningar av vägprojekt i Stockholm. Utifrån utredningar och förarbeten ser du till att planerade projekt budgeteras så att tillgängliga medel utnyttjas effektivt och i linje med långsiktiga planer. Du har en samordnande roll i samarbetet med kollegor kring ställningstaganden och beslut. I rollen kommer du att delta i och ta fram underlag för beslut i planläggningsprocessen (t ex planläggningstyp, val av lokaliseringsalternativ). Du säkerställer att genomförandet av projekt sker enligt beställning och överenskommelser i rätt tid och inom budget. En stor och viktig del i rollen är den nära dialogen med projektledare och specialister för att kunna fatta välgrundade beslut vid förändringar. Mindre utredningar kring frågorna förekommer och arbetsuppgiften utförs med stöd från sakkunniga experter från hela Trafikverkets organisation.
En av våra medarbetare beskriver sitt arbete: "Det bästa med mitt arbete är att frågorna är varierande, att det krävs samarbete för att lyckas och att jag på riktigt kan vara med och påverka samhället."
Jag som din närmaste chef heter Nathalie, jag strävar efter att vara en tydlig och närvarande chef som leder trygga, modiga och självständiga medarbetare som kontinuerligt utvecklas.Övrig information

Placeringsort: Solna. Intervjuer planeras v10-11 via Skype.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer

För att lyckas i rollen är du kommunikativ och kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar prestigelöst. Du bygger och vårdar nya samt befintliga nätverk. Du är duktig på att strukturera och prioritera ditt arbete. Vidare har du en analytisk - och lösningsfokuserad förmåga som gör att du hittar lösningar utifrån uppställda mål och som är genomförbara ur ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som
Har universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp inom väg och vatten, samhällsplanering/samhällsbyggnad, teknik, ekonomi eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
Har flerårig arbetslivserfarenhet av arbete med infrastruktur
Har kunskap om funktion, effekter/risker kopplat mot transportsystem
Har körkort för personbil

Det är meriterande om du
Har kunskap om hur Trafikverkets planläggningsprocess fungerar
Har kunskaper om väglagen, lagen om byggande av järnväg samt plan- och bygglagen
Har erfarenhet av att genomföra planering, produktion eller projektering t.ex. planläggningsprocessen
Har erfarenhet av prognos- och avvikelsehantering
Har erfarenhet av samhällsekonomi och effektsamband


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Miljöspecialist

Vill du arbeta som miljöspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl... Visa mer
Vill du arbeta som miljöspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!


Miljöspecialist

Arbetsuppgifter

Har du erfarenhet av miljöfrågor inom infrastruktur, samhällsplanering eller samhällsbyggande och vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen? Då har vi ett intressant jobb inom Trafikverkets specialistorganisation på Investering där vi nu söker en erfaren miljöspecialist.
Vi kan erbjuda dig ett spännande, varierande och utvecklande arbete där du i din roll som specialist ingår i en stödfunktion som miljöspecialist till vår projektverksamhet.
Som miljöspecialist är ditt huvudsakliga uppdrag att samordna miljöarbetet i väg- och järnvägsprojekt. Detta innebär att du som miljöstöd i projekten arbetar med att planera, styra och följa upp miljöarbetet från planläggning till och med genomförandeskedet. Detta innebär bedömning av miljöaspekter i projekten, att säkerhetsställa att miljölagstiftningen följs och att se till att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas. Du deltar i möten och har kontakter med olika myndigheter och samrådsparter. I uppdraget som miljöspecialist ingår det även att delta i det strategiska arbetet med utveckling av Trafikverkets miljöarbete inom olika ämnesområden. Inriktningen på det strategiska arbetet bestäms utifrån din kunskapsprofil och eget intresse. Exempel på ämnesområden är natur, buller och vibrationer, klimat, hållbarhet och vatten.
Du blir en del av en nationell enhet med ca 120 miljöspecialister. För att kunna hantera komplexa och utmanande miljöfrågor i projekten har vi specialistkompetenser inom varje miljöområde. I region Stockholm/öst är vi drygt 40 miljöspecialister med olika specialistområden. Anställning som miljöspecialist på Investering innebär att du kan jobba mot flera olika projekt inom verksamhetsområdena Investering (IV), Stora projekt (PR) och nya stambanor (NS). Ett uppdrag som just nu kommer att vara aktuellt i uppdraget som miljöspecialist är Mälarbanan där du kommer att ingå i en miljögrupp på fem personer.
I din tjänst som miljöspecialist hos oss har du som vill möjlighet att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.
De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under vecka 9-10.
#LI-Hybrid #LI-EA2

Kvalifikationer

Vem är du?
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med olika personer och intressenter. Du engagerar din omgivning och förmedlar ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. För att lyckas i rollen ser vi att du har förmåga att tänka strategiskt och se helhetslösningar utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du tar initiativ och ansvar för dina frågor på ett strukturerat och självständigt arbetssätt. Vidare är du analytisk och tar dig an dina arbetsuppgifter utifrån ett lösningsorienterat perspektiv.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom miljöområdet, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi tillsammans bedömer likvärdigt
har flera års aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med olika komplexa miljöfrågor inom samhällsbyggnad, till exempel erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar, miljöutredning, miljöuppföljning av entreprenörer eller liknande
har bred generell miljökompetens inkl. miljörätt
har körkort för manuellt växlad personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har aktuell och relevant erfarenhet av samordning och styrning av miljöarbete i entreprenadskedet
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från planering och byggande av väg och/eller järnväg
har aktuell och relevant erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Installationsledare till förbifart Stockholm

Ansök    Jan 4    Trafikverket    Installationsingenjör
Installationsprojektet i Förbifart Stockholm är ett av Sveriges absolut största installationsprojekt. I tätt samarbete med trafikverkets egna projektmedlemmar och leverantörernas representanter har du här en bra möjlighet att bidra till att projektet byggs och provas i enlighet med gällande säkerhetskrav och normer. När vi en dag öppnar och inviger tunnlarna kan du precis som vi andra i projektet känna en stolthet över att du varit med och satt din prägel ... Visa mer
Installationsprojektet i Förbifart Stockholm är ett av Sveriges absolut största installationsprojekt. I tätt samarbete med trafikverkets egna projektmedlemmar och leverantörernas representanter har du här en bra möjlighet att bidra till att projektet byggs och provas i enlighet med gällande säkerhetskrav och normer. När vi en dag öppnar och inviger tunnlarna kan du precis som vi andra i projektet känna en stolthet över att du varit med och satt din prägel på det absolut största tunnel som någonsin byggts i Sverige. Lockas du av denna beskrivning? Sök tjänsten som installationsledare på Trafikverket idag!


Installationsledare till förbifart Stockholm

Arbetsuppgifter

Du kommer att delta i ett team som är Trafikverkets övergripande ansvariga för installationsledning inom den del av Förbifart Stockholm som kallas sektion Installation. I teamet med flera installationsledare arbetar ni tillsammans med att driva och att utveckla de tekniska installationsarbeten som ska genomföras över hela vägsträckningen från Häggvik i norr till Kungens Kurva i söder. I arbetet ingår det att tillsammans med ett gäng erfarna installationsledare driva och utveckla processen för installationerna. Ni ansvarar för att säkerställa att en gemensam linje hålls under hela projekttiden.
Du bidrar med fördjupad kunskap om tekniska installationer i nära samarbete med Trafikverkets projektledare och specialister samt våra leverantörer.

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via Skype. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du tydlig och vågar utmana samtidigt som du har ett relationsorienterat arbetssätt där du värdesätter gott samarbete där vi tillsammans når våra mål. Rollen kräver även att du har ett strukturerat arbetssätt med fokus på planering och struktur. Det är även viktigt med en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som har:
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
arbetslivserfarenhet av installationsledning
erfarenhet av att ha arbetat med komplexa tekniska installationer, samordning och liknande, gärna från industri och/eller infrastruktur
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
körkort för personbil
goda färdigheter i Officepaketet

Meriterande om du har: 
erfarenhet av system och installationer i vägtrafiktunnlar. Med system avses tunnelventilation, trafiksystem, VA och fast släcksystem, tele, styr- och övervakningssystem, elförsörjning, belysning och VVS
kunskap att läsa teknisk dokumentation och tidplaner
arbetslivserfarenhet av en ledande befattning; exempelvis projekteringsledare, uppdragsledare eller projektledare.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-NG1 Visa mindre

Åtgärdsbeställare järnväg

Ansök    Jan 10    Trafikverket    Samhällsplanerare
Som åtgärdsbeställare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vi erbjuder ett omväxlande arbete på en trivsam arbetsplats och modern myndighet på en enhet med god sammanhållning och gemenskap.  Åtgärdsbeställare järnväg Arbetsuppgifter Vill du vara med och planera kommande satsningar på våra svenska järnvägar?  Som åtgärdsbe... Visa mer
Som åtgärdsbeställare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete på en trivsam arbetsplats och modern myndighet på en enhet med god sammanhållning och gemenskap. 


Åtgärdsbeställare järnväg

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och planera kommande satsningar på våra svenska järnvägar? 
Som åtgärdsbeställare arbetar du i huvudsak med beställningar av järnvägsprojekt i Stockholm. Utifrån utredningar och förarbeten ser du till att planerade projekt budgeteras så att tillgängliga medel utnyttjas effektivt och i linje med långsiktiga planer. Du har en samordnande roll i samarbetet med kollegor kring ställningstaganden och beslut. I rollen kommer du att delta i och ta fram underlag för beslut i planläggningsprocessen (t ex planläggningstyp, val av lokaliseringsalternativ). Du säkerställer att genomförandet av projekt sker enligt beställning och överenskommelser i rätt tid och inom budget. En stor och viktig del i rollen är den nära dialogen med projektledare och specialister för att kunna fatta välgrundade beslut vid förändringar. Mindre utredningar kring frågorna förekommer och arbetsuppgiften utförs med stöd från sakkunniga experter från hela Trafikverkets organisation.
En av våra medarbetare beskriver sitt arbete: "Det bästa med mitt arbete är att frågorna är varierande, att det krävs samarbete för att lyckas och att jag på riktigt kan vara med och påverka samhället."
Jag som din närmaste chef heter Nathalie, jag strävar efter att vara en tydlig och närvarande chef som leder trygga, modiga och självständiga medarbetare som kontinuerligt utvecklas.

Övrig information

Placeringsort: Solna. Intervjuer planeras v10-11 via Skype.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen är du kommunikativ och kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar prestigelöst. Du bygger och vårdar nya samt befintliga nätverk. Du är duktig på att strukturera och prioritera ditt arbete. Vidare har du en analytisk - och lösningsfokuserad förmåga som gör att du hittar lösningar utifrån uppställda mål och som är genomförbara ur ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som
Har universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp inom väg och vatten, samhällsplanering/samhällsbyggnad, teknik, ekonomi eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
Har viss arbetslivserfarenhet av arbete med infrastruktur
Har kunskap om funktion, effekter/risker kopplat mot transportsystem
Har körkort för personbil

Det är meriterande om du
Har kunskap om hur Trafikverkets planläggningsprocess fungerar
Har kunskaper om väglagen, lagen om byggande av järnväg samt plan- och bygglagen
Har erfarenhet av att genomföra planering, produktion eller projektering t.ex. planläggningsprocessen
Har erfarenhet av prognos- och avvikelsehantering
Har erfarenhet av samhällsekonomi och effektsamband


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Erfaren HR-partner till Färjerederiet

Ansök    Jan 9    Trafikverket    HR-specialist/HR-adviser
Som HR-partner på Trafikverket Färjerederiet är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Erfaren HR-partner till Färjerederiet Arbetsuppgifter I rollen som HR-partner kommer du arbeta konsultativt inom hela HR-området genom att stötta och coacha våra chefer med din HR-kompetens såväl på strategisk- som operativ nivå.  Som HR-partner har du som ... Visa mer
Som HR-partner på Trafikverket Färjerederiet är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Erfaren HR-partner till Färjerederiet

Arbetsuppgifter

I rollen som HR-partner kommer du arbeta konsultativt inom hela HR-området genom att stötta och coacha våra chefer med din HR-kompetens såväl på strategisk- som operativ nivå. 
Som HR-partner har du som uppdrag att implementera, driva och följa upp HR-processer i verksamheten och du kommer att arbeta brett inom samtliga av HR-områdets delar såsom: 
arbetsmiljö
avtal och villkor
lönebildningsprocessen
kompetensförsörjning 
kultur och värderingar
ledar-och medarbetarskap
hållbart arbetsliv

Du kommer att medverka vid facklig samverkan och förhandlingar och stötta chefer i tolkning och tillämpning av lagar, avtal och policys. 
Rollen är omväxlande och erbjuder många intressanta möjligheter i en 24/7-verksamhet med en öppen och inkluderande kultur som präglas av stort engagemang. Du tillhör en liten arbetsgrupp HR-medarbetare som arbetar nära Färjerederiets chefer och ledningsgrupper. 
Färjerederiet har verksamhet i hela landet vilket innebär att det förekommer resor i tjänsten.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig som

har en högskoleutbildning om minst 180 hp med beteendevetenskaplig inriktning eller annan relevant utbildning tillsammans med aktuell erfarenhet som vi bedömer som likvärdig

har flerårig erfarenhet från brett HR-arbete i motsvarande roll

har flerårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete

har flerårig erfarenhet av facklig samverkan och förhandlingar

har några års erfarenhet av arbete med lönerevision

talar och skriver svenska obehindrat.

har körkort för personbilDet är meriterande om du

har flerårig erfarenhet av arbete med arbetsrättsliga frågor

har erfarenhet från HR-partnerrollen inom statlig myndighet

har erfarenhet från HR-arbete i en 24/7 verksamhetAnsökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Här kan du läsa mer om oss på Färjerederiet

www.trafikverket.se/farjerederiet Visa mindre

Projektledare inom järnvägsprojekt

Som projektledare inom järnväg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Är du vår nästa projektledare inom järnväg som gillar att arbeta mot mål och tydliga resultat? Projektledare inom järnvägsprojekt Arbetsuppgifter Inom verksamhetsområde Investering i Solna arbetar vi med allt ifrån planering- och tillståndsprocesser inför bygg... Visa mer
Som projektledare inom järnväg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur. Är du vår nästa projektledare inom järnväg som gillar att arbeta mot mål och tydliga resultat?


Projektledare inom järnvägsprojekt

Arbetsuppgifter

Inom verksamhetsområde Investering i Solna arbetar vi med allt ifrån planering- och tillståndsprocesser inför byggande av järnväg till själva produktionen och överlämnande av anläggning för drift.
I rollen som projektledare på vår enhet kommer du att driva, leda och samordna projekt från planering till färdig anläggning. Du ansvarar för att projekten genomförs utifrån beslutad omfattning inom bestämda tids- och kostnadsramar. I projektledningen arbetar du vanligtvis med en projektingenjör och i vissa fall även med delprojektledare. Ni formar gemensamt projektets arbetssätt avseende strategi, tidsstyrning, ekonomi och administration m.m.
Det är projektledaren tillsammans med andra medlemmar i projektledningen som står i centrum för frågor som rör projektet. En viktig del i arbetet är att leda projektens organisation av specialister och etablera ett bra samarbete med konsulter och entreprenörer. I rollen som projektledare kommunicerar du även med exempelvis myndigheter, kommuner och allmänhet. Tillsammans med upphandlingsstöd ansvarar du för affärsstrategier och upphandling av konsulter och entreprenörer. Du följer kontinuerligt upp verksamheten mot uppsatta mål och levererar samhällsnytta.
Vi ser hur förväntningarna på en flexibel arbetsplats ökar, vilket vi redan idag löser med hjälp av förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta två dagar på distans i veckan.
Vilka är våra projekt?
Som projektledare på Trafikverket kommer du att arbeta i någon av följande faser:
Planering/Planläggning; upphandling av projekteringstjänster för framtagande av järnvägsplan, ny tilltänkt infrastruktur alternativt arbete med åtgärder på befintlig infrastruktur.
Projektering; upphandling av projekteringstjänster för framtagande av förfrågningsunderlag inför kommande produktion.
Produktion; upphandling av entreprenör för produktion av projekterad handling. Vidare består skedet även av projektledning av produktionen och överlämning av färdig anläggning till förvaltningsorganisationen.

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan bland annat erbjuda dig:
-Ett flexibelt arbete där du får möjligheten att arbeta 2 dagar i veckan på distans
-Gott om semesterdagar. För dig som har fyllt 30 år erbjuder vi 31 semesterdagar och för dig som är över 40 år erbjuder vi 34 semesterdagar.
-Vid föräldraledighet ger vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar.

Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.
De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under vecka 7.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
#LI-Hybrid #LI-EA2

Kvalifikationer

Vem är du?
Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du har god samarbetsförmåga, är strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och relevant erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av projektledning
har aktuell och relevant erfarenhet av förhandlingar
har aktuell och relevant erfarenhet om budgetering, prognostisering och ekonomisk uppföljning
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av järnvägsprojekt
har goda kunskaper i konsult- och entreprenadjuridik
har aktuell och relevant erfarenhet från arbete med projektmodellen XLPM, alternativt liknande projektmodell
har aktuell och relevant erfarenhet av att jobba med Microsoft Project


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre