Lediga jobb som Doktorand i Solna

Se lediga jobb som Doktorand i Solna. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Solna som finns hos arbetsgivaren.

Doktorand inom spatiell metodutveckling

Ansök    Jun 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
Joakim Lundeberg, Ph. D., Professor in Molecular Biotechnology, was a co-founder of Science for Life Laboratory Sweden in 2010, a national and multi-university effort in large-scale life sciences providing access to infrastructures such as genomics, and proteomics, imaging, metabolomics, and drug development.  Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Bioteknologi Det planerade Ph.D. arbetet kommer att utföras vid Science for Life Laboratory Stockhol... Visa mer
Joakim Lundeberg, Ph.

D., Professor in Molecular Biotechnology, was a co-founder of Science for Life Laboratory Sweden in 2010, a national and multi-university effort in large-scale life sciences providing access to infrastructures such as genomics, and proteomics, imaging, metabolomics, and drug development. 
Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Det planerade Ph.D. arbetet kommer att utföras vid Science for Life Laboratory Stockholm, en nationell och multiuniversitetssatsning inom storskalig biovetenskap som ger tillgång till infrastrukturer som genomik, proteomik, bioinformatik, bildbehandling, metabolomik och läkemedelsutveckling. Lundebergslaboratoriet har under de senaste åren fokuserat på spatial transcriptomics som möjliggör en detaljerad beskrivning av genuttrycksmönster i vävnadssnitt. Laboratoriet har publikationer som visar teknikens utveckling men också exempel på effekterna av spatiell analys inom biologin. 

Vi söker nu en ny Ph.D. att bedriva teknikutveckling inom spatiell biologi. Vi kommer att prioritera kandidater med erfarenhet av spatiell experimentellt arbete, såsom såsom spatial transcriptomics samt single-cell RNA sekvensanalys. Vi söker en kandidat med erfarenhet av vävnadshantering och avbildning med insikt i sekvensbaserad bioinformatikanalys.

Handledning: Joakim Lundeberg föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017.
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter
https://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898 .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Visa mindre

Doktorand inom multimodal modellering av spatiell biologiska data

Anställningen ingår i SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) och är en del av dess nationella forskarskola Data-Driven Life Science (DDLS) - SciLifeLab med 20 akademiska och 7 industriella doktorander. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Bioteknologi Ämnet berör spatiell biologi, som omfattar ett brett spektrum av teknologier som kvantifierar olika typer av biomolekyler in situ. Tillgänglig teknologi ger ... Visa mer
Anställningen ingår i SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) och är en del av dess nationella forskarskola Data-Driven Life Science (DDLS) - SciLifeLab med 20 akademiska och 7 industriella doktorander.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Ämnet berör spatiell biologi, som omfattar ett brett spektrum av teknologier som kvantifierar olika typer av biomolekyler in situ. Tillgänglig teknologi ger information om distinkta aspekter av vävnadsanatomi, såsom dess morfologi, genom, transkriptom, proteom och metabolom. Att heltäckande karakterisera en vävnad kräver att man kombinerar flera tekniker, vilket kan vara kostsamt eller utmanande experimentellt. Studenten kommer att utveckla metoder för multimodal modellering av spatiell biologi data som integrerar olika datatyper och kan användas för cross-modal dataöverföring.

Multimodala generativa modeller kommer sannolikt att bli ett allt viktigare biologiskt forskningsverktyg. På grund av den komplexa naturen hos många biologiska system är det osannolikt att någon enskild modalitet beskriver deras egenskaper fullt ut. Därför är det avgörande att utnyttja en kunskapsbas som spänner över flera modaliteter och anatomiska förhållanden för att tolka data och påskynda upptäckten. För detta ändamål kommer doktoranden att använda våra unika rumsliga multimodala data av vävnadsmorfologi, genuttryck, genomintegritet och metaboliter. Det primära målet för doktoranden är att utforska spatiella data och utveckla datadrivna metoder för att förbättra vår förståelse av biologiska system i hälsa och sjukdom. I tjänsten ingår även undervisning och andra arbetsuppgifter på institutionen.

Handledning: Prof Joakim Lundeberg, föreslås som huvudhandledare, Prof Jens Lagergren, föreslås som bi-handledare. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det är viktigt att du har gedigna programmeringsfärdigheter för hantering av biologisk dataanalys  stor skala. Det är därför viktigt att du:

har erfarenhet av maskininlärning i PyTorch eller JAX
erfarenhet av användning av objektorienterad programmering inom biologisk dataanalys
erfarenhet av användning av versionshanteringssystem som Git, repositories som GitHub/GitLab
förståelse för molekylärbiologi, särskilt i sammanhang med mänskliga sjukdomar
har dokumenterad erfarenhet av analys av data från sekvenseringsmetoder
är bekant med foundational modeller erfarenhet av att utforma, genomföra och analysera experimentell forskning
har förmåga att formulera forskningsfrågor och hypoteser 

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor
arbeta inom tvärvetenskapliga team och med externa samarbetspartners
hålla sig uppdaterad om de senaste framstegen inom data-driven metodik. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen 
Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Senior Researcher and Programme Director, European Security Programme

Ansök    Apr 21    Stift Sipri    Doktorand
SIPRI’s European Security Programme is hiring a Programme Director and Senior Researcher to lead the programme. SIPRI is an independent international institute whose core mission is to undertake research and activities on security, conflict and peace. SIPRI is an equal opportunity employer and strongly encourages women and non-European candidates to apply. The SIPRI European Security Programme provides in-depth and authoritative analyses of the key confl... Visa mer
SIPRI’s European Security Programme is hiring a Programme Director and Senior Researcher to lead the programme.

SIPRI is an independent international institute whose core mission is to undertake research and activities on security, conflict and peace. SIPRI is an equal opportunity employer and strongly encourages women and non-European candidates to apply.

The SIPRI European Security Programme provides in-depth and authoritative analyses of the key conflict and security issues affecting contemporary European security, including impact of regional security and conflict developments in Europe (including the Arctic, the Baltic and the Black Sea regions), and global developments (including the impact of climate change) on the European security context. The programme’s focus is to analyze developments in these areas in relation to the EU’s CSDP, the increased role of NATO, and their impact on an evolving new security architecture in Europe.

The purpose of the post of Senior Researcher and Programme Director European Security is to continue developing the programme and its work, increase the scope of the programme, expand its staff and ensure the existing projects are funded and delivered upon. Candidates should have astrong knowledge of one or more of areas mentioned, and a profound interest in providing policy relevant analysis. The ideal candidate also has a talent for communication.

All SIPRI staff are expected to have a commitment to SIPRI’s values and mission, and to contribute to the life of the institute. The position is based in Stockholm but might involve occasional travel.

Contract period
The contract period can initially last up to three years with the possibility of extension. The post is full-time. Subject to any restrictions on travel, the post requires that the candidate becomes a resident in Stockholm, Sweden, when employment starts. The salary package will be negotiated individually.


How to apply
Interested candidates should submit:


• A one-page cover letter in English detailing your qualifications and specifying why you are applying for this position;
• A CV in English including your degrees, work experience, publications, language skills and contact details for two referees;
• One single-authored writing sample in English (articles, book chapters or substantial pieces of writing up to 10 000 words).

In order to be considered in the recruitment process, the application must be made via the form in the vacancies section of SIPRI’s website and not through any other external job sites.

Please observe that you must apply via SIPRI’s electronic application system.

Please access the form via the ‘apply’ button at the end of this page.

The closing date for applications is 12 May 2023 CET.
For enquiries regarding the position, please contact: Luc van de Goor, Director of Studies, Peace, Conflict and Security ([email protected]).

SIPRI is an equal opportunity employer and is committed to achieving workforce diversity.

The trade union contacts at SIPRI are Noah Bell for ST ([email protected]) and Frederic Daudon for SACO ([email protected]). Visa mindre

Doktorand inom funktionaliserad nanocellulosa för vattenburen NIPU

Ansök    Mar 17    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap Do... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap

Doktorandpositionen erbjuds av MSCA-ITN-projektet "NIPU - European Joint Doctorate" (NIPU-EJD), ett innovativt utbildningsnätverk om syntes, karakterisering, struktur och egenskaper hos nya icke-isocyanatpolyuretaner.

NIPU-EJD bildas av ett konsortium med 15 internationella forskningsinstitutioner, från både den akademiska och icke-akademiska sektorn. Konsortiet samarbetar för att uppnå gemensamma vetenskapliga / tekniska mål och skapa ett innovativt doktorandutbildningsprogram för tidiga forskare (ESR). Mer information om detta projekt finns på https://www.nipu-ejd.eu/

Syftet med detta ESR-projekt är att designa biokompositer från nya vattenburna eller lösningsmedelsfria funktionella NIPU-polymerer, där gränssnittsaspekter och dispersionshänsyn betonas för att uppnå önskade egenskaper och bearbetningsegenskaper. En särskild tonvikt kommer att läggas på vattenburna formuleringar som kan vara vattenhaltiga och härdade vid rumstemperatur från nya aktiverade monomer / aminformuleringar och / eller dubbla härdningssystem. Pickeringemulsion i närvaro av cellulosananokristaller som funktionaliserats via ympningsmetoder kommer att utvecklas vid UBx. Modifieringen är att skräddarsy gränssnittet och kontrollera egenskaperna hos nanocellulosadispersion och biokompositer. Syftet med modifieringen är att skräddarsy gränssnittet och kontrollera nanocellulosadispersion i vattenburet NIPU. Projektet stöds av den akademiska utstationeringen (12 månader) vid UBx (Frankrike) och den industriella utstationeringen (3 månader) i Perstorp (Sverige).

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Prof. Qi Zhou

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- solid bakgrund i nanocellulosa-baserade polymera material.
- Forskningserfarenhet inom den akademiska eller industriella sektorn kommer att övervägas.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

För att bli beviljad MSCA finansiering ska sökande, vid ansökningstillfället, ej ha vistats i Sverige för studier eller arbete längre än 12 månader under de senaste 3 åren. Den sökande måste också vara inom 4 år efter sin mastersexamen (motsv. heltid forskningserfarenhet) och inte heller disputerat inom något annat område.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom datadriven plasmaproteomik

Ansök    Mar 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en vi... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling.

Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Vi söker en doktorand inom datadriven analys av proteinbiomarkörer i blod för att studera hälsotillstånd och sjukdomar. Doktoranden kommer att arbeta med data som genererats av affinitetsproteomik analysmetoder av blodprover från olika patientkohorter, till exempel bröstcancer. Uppdraget är att utveckla bioinformatik för dataanalys, integrera flera typer av data, och etablera verktyg för datatolkning och visualisering. Doktoranden kommer att utföra dataanalys, tolka resultat och presentera sitt arbete både på nationella och internationella konferenser samt i vetenskapliga tidskrifter.

Detta arbete kommer utföras under handledning av Prof. Jochen Schwenk och Assistant Prof. Stefan Bauer. Arbetet kommer att bedrivas vid Division of Affinity Proteomics i nära samarbete med Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), och Human Protein Atlas-projektet (www.proteinatlas.org). Studenten kommer att interagera med en tvärvetenskaplig miljö av forskningsingenjörer, doktorander, postdoktorer och forskare. Placeringen kommer att ske vid Science for Life Laboratory, ett nationellt centrum för molekylär biovetenskap med fokus på hälso- och miljöforskning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över. 
- En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Arbete i nationella och internationella forskningsprojekt, och möjligheter att skapa ett världsomspännande nätverk. 

Behörighetskrav för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, inom bioteknik, medicin eller andra livsvetenskaper.
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Erfarenhet av affinitestproteomik, dataanalys och kunskaper i R är meriterande. 

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständig driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Erfarenhet av affinitetsproteomikdata från analys av blod.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom utveckling av biokompositer baserat på NIPU

Ansök    Mar 17    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap Do... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap

Doktorandpositionen erbjuds av MSCA-ITN-projektet "NIPU - European Joint Doctorate", ett innovativt utbildningsnätverk om syntes, karakterisering, struktur och egenskaper hos nya icke-isocyanatpolyuretaner.

NIPU-EJD bildas av ett konsortium med 15 internationella forskningsinstitutioner, från både den akademiska och icke-akademiska sektorn. Detta konsortium samarbetar för att uppnå gemensamma vetenskapliga / tekniska mål och skapa ett innovativt doktorandutbildningsprogram för tidiga forskare (ESR). Mer information om detta projekt finns på https://www.nipu-ejd.eu/

Syftet med detta ESR-projekt är att förbereda nya biokompositer mellan cellulosa (nano) fyllmedel (nanofibrer och nanokristaller) och NIPU tack vare deras benägenhet att sätta upp vätebindning och gränsöverskridande kovalent tvärbindning med dem. En särskild tonvikt kommer att läggas på nanocelluloser av olika form och ytkemi för att effektivt införlivas i NIPU härrörande från poly (hydroxyl-uretan). Ytkemi med Fisher-vägar kommer att vara privilegierad. Smältblandningsprocesser kommer att vara privilegierade i detta arbete för att upprätta morfologisk / termomekanisk kartläggning av resulterande (bio) kompositer. Projektet stöds av den akademiska utstationeringen (12 månader) vid UMONS (Belgien): Undersökning av bearbetningsbeteendet hos biokompositerna och industriell utstationering (3 månader) i Perstorp (Sverige): Utvärdering av genomförbarhet som biokomposit för beläggningar eller lim.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Prof. Qi Zhou.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Solid bakgrund i polymera material och kompositer.
- Forskningserfarenhet inom den akademiska eller industriella sektorn kommer att övervägas.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

För att bli beviljad MSCA finansiering ska sökande, vid ansökningstillfället, ej ha vistats i Sverige för studier eller arbete längre än 12 månader under de senaste 3 åren. Den sökande måste också vara inom 4 år efter sin mastersexamen (motsv. heltid forskningserfarenhet) och inte heller disputerat inom något annat område.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doctoral (PhD) student position in Image Epidemiology

Ansök    Okt 15    Karolinska Inst    Doktorand
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can ... Visa mer
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can be found at ki.se/mebDo you want to contribute to top quality medical research?

To be a doctoral student means to devote oneself to a research project under supervision of experienced researchers and following an individual study plan.

For a doctoral degree, the equivalent of four years of full-time doctoral education is required.

The research group

The predictive medicine group is focused on development and application of predictive models for biomedical applications, with a particular interest in precision medicine and cancer research. Our research is based on large and high-dimensional datasets across multiple modalities, including molecular, clinical and medical imaging data.

The doctoral student project and the duties of the doctoral student

If you want to read more about the project and the eligibility requirements that is needed to apply for the position as a doctoral student please follow the link to Karolinska Institut´s  webpaige https://ki.varbi.com/en/what:job/jobID:358087/

What do we offer?

A creative and inspiring environment full of expertise and curiosity. Karolinska Institutet is one of the world's leading medical universities. Our vision is to pursue the development of knowledge about life and to promote a better health for all. At Karolinska Institutet, we conduct successful medical research and hold the largest range of medical education in Sweden. As a doctoral student you are offered an individual research project, a well-educated supervisor, a vast range of elective courses and the opportunity to work in a leading research group. Karolinska Institutet collaborates with prominent universities from all around the world, which ensures opportunities for international exchanges. You will be employed on a doctoral studentship which means that you receive a contractual salary. Employees also have access to our modern gym for free and receive reimbursements for medical care.

Eligibility requirements for doctoral education

In order to participate in the selection for a doctoral position, you must meet the following general (A) and specific (B) eligibility requirements at latest by the application deadline.

It is your responsibility to certify eligibility by following the instructions on the web page Entry requirements (eligibility) for doctoral education.

A) General eligibility requirement
You meet the general eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- have been awarded a second-cycle/advanced/master qualification (i.e. master degree) or
- have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the advanced/second-cycle/master level, or
- have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.*
Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/entry-requirements-eligibility-for-doctoral-education

*If you claim equivalent knowledge, follow the instructions on the web page https://education.ki.se/assessing-equivalent-knowledge-for-general-eligibility-for-doctoral-education

B) Specific eligibility requirement

You meet the specific eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- Show proficiency in English equivalent to the course English B/English 6 at Swedish upper secondary school.

Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Verification of your documents
Karolinska Institutet checks the authenticity of your documents. Karolinska Institutet reserves the right to revoke admission if supporting documents are discovered to be fraudulent. Submission of false documents is a violation of Swedish law and is considered grounds for legal action.

Skills and personal qualities

- Have a degree in an area directly relevant for the position, including, for example, health informatics, biomedical engineering, epidemiology/public health, statistics or machine learning.

- Have previous documented experience and knowledge from analysis and modelling of histopathology image data using deep learning in a research environment.

- Have previous experience of programming and image analysis in Python and Tensorflow/Keras.

- Have prior experience in cancer research, and of research into aspects of quality control of histopathology images.

The applicant should be eager to learn new skills, willing to collaborate, be focused, dedicated, and enthusiastic about their research. Attention to detail and dedication to excellence are required.

Terms and conditions

The doctoral student will be employed on a doctoral studentship maximum 4 years full-time.Application process

Submit your application and supporting documents through the Varbi recruitment system. Use the button in the top right corner and follow the instructions.

Your application should contain the following documents. We prefer that your application is written in English, but you can also apply in Swedish:

- A personal letter and a curriculum vitae 
- Degree projects and previous publications, if any 
- Any other documentation showing the desirable skills and personal qualities described above 
- Documents certifying your general eligibility (see A above)
- Documents certifying your specific eligibility (see B above)

Selection

A selection will be made among eligible applicants on the basis of the ability to benefit from doctoral education. The qualifications of the applicants will be evaluated on an overall basis.

Karolinska Institutet uses the following bases of assessment:

- Documented subject knowledge of relevance to the area of research
- Analytical skill
- Other documented knowledge or experience that may be relevant to doctoral studies in the subject.

 All applicants will be informed when the recruitment is completed.

Want to make a difference? Join us and contribute to better health for all Visa mindre

Doctoral (PhD) student position in Cancer Genomics

Ansök    Sep 30    Karolinska Inst    Doktorand
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can ... Visa mer
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can be found at ki.se/mebDo you want to contribute to top quality medical research?
To be a doctoral student means to devote oneself to a research project under supervision of experienced researchers and following an individual study plan.

For a doctoral degree, the equivalent of four years of full-time doctoral education is required.

The doctoral student project and the duties of the doctoral student

If you want to read more about the project and the eligibility requirements that is needed to apply for the position as a doctoral student please follow the link to Karolinska Institut´s  webpaige https://ki.varbi.com/en/what:job/jobID:355348/

What do we offer?

A creative and inspiring environment full of expertise and curiosity. Karolinska Institutet is one of the world's leading medical universities. Our vision is to pursue the development of knowledge about life and to promote a better health for all. At Karolinska Institutet, we conduct successful medical research and hold the largest range of medical education in Sweden. As a doctoral student you are offered an individual research project, a well-educated supervisor, a vast range of elective courses and the opportunity to work in a leading research group. Karolinska Institutet collaborates with prominent universities from all around the world, which ensures opportunities for international exchanges. You will be employed on a doctoral studentship which means that you receive a contractual salary. Employees also have access to our modern gym for free and receive reimbursements for medical care.

Eligibility requirements for doctoral education

In order to participate in the selection for a doctoral position, you must meet the following general (A) and specific (B) eligibility requirements at latest by the application deadline.

It is your responsibility to certify eligibility by following the instructions on the web page Entry requirements (eligibility) for doctoral education.

A) General eligibility requirement
You meet the general eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- have been awarded a second-cycle/advanced/master qualification (i.e. master degree) or
- have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the advanced/second-cycle/master level, or
- have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.*
Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/entry-requirements-eligibility-for-doctoral-education

*If you claim equivalent knowledge, follow the instructions on the web page https://education.ki.se/assessing-equivalent-knowledge-for-general-eligibility-for-doctoral-education

B) Specific eligibility requirement

You meet the specific eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- Show proficiency in English equivalent to the course English B/English 6 at Swedish upper secondary school.

Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Verification of your documents
Karolinska Institutet checks the authenticity of your documents. Karolinska Institutet reserves the right to revoke admission if supporting documents are discovered to be fraudulent. Submission of false documents is a violation of Swedish law and is considered grounds for legal action.

Skills and personal qualities
Requirements:

- Experience from working in a Linux/Unix environment.
- Programming experience in Python and R.
Other qualifying skills:

- Hands on experience from analyzing high-throughput sequencing data.
- Experience from coding and implementing high-throughput sequencing pipelines (DNA- and/or RNA-seq).
- Experience from working with cloud based computing e.g. Amazon AWS Cloud.
- Experience in development and management of databases.
- Experience working with virtualization and container technologies e.g. docker.
- Experience from working in cancer genomics projects.
To be successful in the environment, the candidate has to have the ability to work independently, to cooperate, to be ambitions and to take initiatives.

Terms and conditions

The doctoral student will be employed on a doctoral studentship maximum 4 years full-time.Application process

Submit your application and supporting documents through the Varbi recruitment system. Use the button in the top right corner and follow the instructions.

Your application should contain the following documents:

- A personal letter and a curriculum vitae (Swedish or English)
- Degree projects and previous publications, if any (Swedish or English)
- Any other documentation showing the desirable skills and personal qualities described above (Swedish or English)
- Documents certifying your general eligibility (see A above)
- Documents certifying your specific eligibility (see B above)

Selection

A selection will be made among eligible applicants on the basis of the ability to benefit from doctoral education. The qualifications of the applicants will be evaluated on an overall basis.

Karolinska Institutet uses the following bases of assessment:

- Documented subject knowledge of relevance to the area of research
- Analytical skill
- Other documented knowledge or experience that may be relevant to doctoral studies in the subject.

 All applicants will be informed when the recruitment is completed.

Want to make a difference? Join us and contribute to better health for all Visa mindre

Doktorand inom molekulär genomik

Ansök    Mar 11    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) är en av KTH:s... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) är en av KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Se vår hemsida: https://www.kth.se/cbh/skolan-for-kemi-bioteknologi-och-halsa-1.763561

Arbetsplatsen är Science for Life Laboratory. Läs mer om verksamheten: https://www.scilifelab.se/

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Genteknologi.

Laboratoriet av Molekylär Genomik (https://www.kth.se/gte/research/molecular-genomics-1.1041856) undersöker kromatinets organisation och reglering. Vi utreder hur transkription styrs på gener och regleringsregioner (enhancers). Vi använder och utvecklar metoder som möjliggör analys av genomets arkitektur, protein-DNA-interaktioner och aktivt transkriberande RNA-polymerasmolekyler i hela genomet. Som modellsystem används cellstress, utveckling och olika sjukdomstillstånd.

Arbetsuppgifter
Som doktorand inom Molekylär Genomik bedriver du forskning inom genomets organisation, transkriptions reglering och cellulära responser. Du använder både biokemiska tekniker och data-analytiska metoder. Som en del av doktorandstudier utvecklar du run-on, ChIP-seq och ATAC-seq-baserade tekniker. Du är självdriven och intresserad av att förstå hur genomet regleras, hur celler styr sina funktioner och hur differentiering, stressresponser, transkriptionellt minne och uppkomst av sjukdomstillstånd sker.

Handledning: Biträdande lektor, Anniina Vihervaara.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Kvalifikationskrav
- Avlagd magistersexamen inom cellbiologi, molekylärbiologi, bioteknik, bioinformatik eller ett relaterat område.
- Laboratorie-erfarenhet inom cell- och molekylärbiologi (eller motsvarande)
- Erfarenhet med analys av genomets reglering, mRNA och/eller protein.

Meriterande
- Biokemisk eller data-analytisk kunskap om sekvenseringsmetoder (t.ex. ChIP-seq, CUT & Run, RNA-seq, ATAC-seq).
- Kunskap om masspektrometri eller genomets editeringstekniker (t.ex. CRISPR, kloning).
- Erfarenhet om analys av cellulära responser eller utvecklingsprocesser.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete.

Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständig driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

PhD studies on pharmacoepidemiology in patients with kidney disease

Ansök    Jul 9    Karolinska Inst    Doktorand
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can ... Visa mer
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can be found at ki.se/mebDo you want to contribute to improving human health?
To be a doctoral student means to devote oneself to a research project under supervision of experienced researchers and following an individual study plan.

For a doctoral degree, the equivalent of four years of full-time doctoral education is required.

The research group

We seek a PhD student who will contribute to the unit of kidney epidemiology led by Prof Juan Jesus Carrero (https://medarbetare.ki.se/people/jucarr). The main goal of research activities in his team is to improve the understanding of the causes, consequences and management of acute and chronic kidney diseases.

The doctoral student project and the duties of the doctoral student

If you want to read more about the project and the eligibility requirements that is needed to apply for the position as a doctoral student please follow the link to Karolinska Institutets  webpaige https://ki.varbi.com/en/what:job/jobID:336005/

What do we offer?

A creative and inspiring environment full of expertise and curiosity. Karolinska Institutet is one of the world's leading medical universities. Our vision is to pursue the development of knowledge about life and to promote a better health for all. At Karolinska Institutet, we conduct successful medical research and hold the largest range of medical education in Sweden. As a doctoral student you are offered an individual research project, a well-educated supervisor, a vast range of elective courses and the opportunity to work in a leading research group. Karolinska Institutet collaborates with prominent universities from all around the world, which ensures opportunities for international exchanges. You will be employed on a doctoral studentship which means that you receive a contractual salary. Employees also have access to our modern gym for free and receive reimbursements for medical care.

Eligibility requirements for doctoral education

In order to participate in the selection for a doctoral position, you must meet the following general (A) and specific (B) eligibility requirements at latest by the application deadline.

It is your responsibility to certify eligibility by following the instructions on the web page Entry requirements (eligibility) for doctoral education.

A) General eligibility requirement
You meet the general eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- have been awarded a second-cycle/advanced/master qualification (i.e. master degree) or
- have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the advanced/second-cycle/master level, or
- have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.*
Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/entry-requirements-eligibility-for-doctoral-education

*If you claim equivalent knowledge, follow the instructions on the web page https://education.ki.se/assessing-equivalent-knowledge-for-general-eligibility-for-doctoral-education

B) Specific eligibility requirement

You meet the specific eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- Show proficiency in English equivalent to the course English B/English 6 at Swedish upper secondary school.

Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Verification of your documents
Karolinska Institutet checks the authenticity of your documents. Karolinska Institutet reserves the right to revoke admission if supporting documents are discovered to be fraudulent. Submission of false documents is a violation of Swedish law and is considered grounds for legal action.

Skills and personal qualities

- The applicant should have a master’s degree in medicine, pharmacy, biostatistics, or related discipline, and have a strong interest in pharmacoepidemiology and kidney disease.
- The applicant should have strong skills and experience in quantitative data analysis.
- The applicant should have at least some knowledge or training in epidemiology.
- Programming skills in STATA or R is considered a strong merit.
- Experience with research in the field of pharmacoepidemiology is a strong merit.
- Fluency in written and spoken English is required.
- The applicant should be able to work well in a team, as well as having the ability to work independently.

Terms and conditions

The doctoral student will be employed on a doctoral studentship maximum 4 years full-time.Application process

Submit your application and supporting documents through the Varbi recruitment system. Use the button in the top right corner and follow the instructions.

Your application should contain the following documents:

- A personal letter and a curriculum vitae (Swedish or English)
- Degree projects and previous publications, if any (Swedish or English)
- Any other documentation showing the desirable skills and personal qualities described above (Swedish or English)
- Documents certifying your general eligibility (see A above)
- Documents certifying your specific eligibility (see B above)

Selection

A selection will be made among eligible applicants on the basis of the ability to benefit from doctoral education. The qualifications of the applicants will be evaluated on an overall basis.

Karolinska Institutet uses the following bases of assessment:

- Documented subject knowledge of relevance to the area of research
- Analytical skill
- Other documented knowledge or experience that may be relevant to doctoral studies in the subject.

 All applicants will be informed when the recruitment is completed.

Want to make a difference? Join us and contribute to better health for all Visa mindre

Doctoral (PhD) student position in analysis of omics data and drug response

Ansök    Jul 20    Karolinska Inst    Doktorand
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can ... Visa mer
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can be found at ki.se/mebDo you want to contribute to top quality medical research?
To be a doctoral student means to devote oneself to a research project under supervision of experienced researchers and following an individual study plan.

For a doctoral degree, the equivalent of four years of full-time doctoral education is required.

If you want to read more about the project and the eligibility requirements that is needed to apply for the position as a doctoral student please follow the link to Karolinska Institutet´s  web page https://ki.varbi.com/what:job/jobID:342374/?lang=en

What do we offer?

A creative and inspiring environment full of expertise and curiosity. Karolinska Institutet is one of the world's leading medical universities. Our vision is to pursue the development of knowledge about life and to promote a better health for all. At Karolinska Institutet, we conduct successful medical research and hold the largest range of medical education in Sweden. As a doctoral student you are offered an individual research project, a well-educated supervisor, a vast range of elective courses and the opportunity to work in a leading research group. Karolinska Institutet collaborates with prominent universities from all around the world, which ensures opportunities for international exchanges. You will be employed on a doctoral studentship which means that you receive a contractual salary. Employees also have access to our modern gym for free and receive reimbursements for medical care.

Eligibility requirements for doctoral education

In order to participate in the selection for a doctoral position, you must meet the following general (A) and specific (B) eligibility requirements at latest by the application deadline.

It is your responsibility to certify eligibility by following the instructions on the web page Entry requirements (eligibility) for doctoral education.

A) General eligibility requirement
You meet the general eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- have been awarded a second-cycle/advanced/master qualification (i.e. master degree) or
- have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the advanced/second-cycle/master level, or
- have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.*
Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/entry-requirements-eligibility-for-doctoral-education

*If you claim equivalent knowledge, follow the instructions on the web page https://education.ki.se/assessing-equivalent-knowledge-for-general-eligibility-for-doctoral-education

B) Specific eligibility requirement

You meet the specific eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- Show proficiency in English equivalent to the course English B/English 6 at Swedish upper secondary school.

Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Verification of your documents
Karolinska Institutet checks the authenticity of your documents. Karolinska Institutet reserves the right to revoke admission if supporting documents are discovered to be fraudulent. Submission of false documents is a violation of Swedish law and is considered grounds for legal action.

Skills and personal qualities

- MSc in bioinformatics, computer science or information technology or related fields.

- Background in machine learning and bioinformatics

- Experience with analysis of next-generation sequencing data, especially establishing bioinformatics analysis pipeline for RNA-sequencing data and down-stream analysis of the gene-expression data.

- Experience in analyses of non-coding RNAs is an advantage.

- Experience with modeling omics data in medical applications is an advantage.

- Experience with employing high performance computers and parallel processing.

- Strong skills in programming using both R and C/C++.

- Personal characteristics:  Well-informed and curious concerning issues of health, biology and statistical problems; thoroughness in dealing with research data; interest and persistence in learning new tasks; ability to collaborate in a multidisciplinary group

Terms and conditions

The doctoral student will be employed on a doctoral studentship maximum 4 years full-time.Application process

Submit your application and supporting documents through the Varbi recruitment system. Use the button in the top right corner and follow the instructions.

Your application should contain the following documents:

- A personal letter and a curriculum vitae (Swedish or English)
- Degree projects and previous publications, if any (Swedish or English)
- Any other documentation showing the desirable skills and personal qualities described above (Swedish or English)
- Documents certifying your general eligibility (see A above)
- Documents certifying your specific eligibility (see B above)

Selection

A selection will be made among eligible applicants on the basis of the ability to benefit from doctoral education. The qualifications of the applicants will be evaluated on an overall basis.

Karolinska Institutet uses the following bases of assessment:

- Documented subject knowledge of relevance to the area of research
- Analytical skill
- Other documented knowledge or experience that may be relevant to doctoral studies in the subject.

 All applicants will be informed when the recruitment is completed.

Want to make a difference? Join us and contribute to better health for all Visa mindre

Doktorand inom Regleringsgenomik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. SciLifeLab, https://www. scilifelab.se// är ett nationell... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
SciLifeLab, https://www.

scilifelab.se// är ett nationellt centrum för storskalig livsvetenskaplig forskning.

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Bioteknologi
3-årigt program vid KTH, genteknologi. Positionen finansieras av Marie Sklodowska-Curie innovativa utbildningsnätverk. ENHPATHY är ett tvärvetenskapligt vetenskapskonsortium som skapats inom Marie Sklodowska-Curie-Actions (MSCA) -ITN-ETN European Training Networks kallar och omgrupperar 12 akademiska och 3 icke-akademiska europeiska organisationer i fortsättningen av grundläggande, translationell och klinisk forskning om enhancers och tillhörande sjukdomar. Inom genetik är enhancers korta DNA-regioner som kan bindas av proteiner för att öka sannolikheten för att transkription av en viss gen kommer att inträffa. Om mutationer inom kodande gener traditionellt har betraktats som den viktigaste genetiska orsaken till mänsklig sjukdom, blir det allt tydligare att den genetiska, strukturella och / eller epigenetiska störningen av enhancers och enhancer landskap representerar viktiga etiologiska faktorer i många mänskliga sjukdomar (dvs. enhanceropatier). Arbetet består i att utveckla experimentella tekniker för att bättre förstå rollen som enhancers i komplexa sjukdomar såsom vaskulära patologier.

Handledare: Pelin Sahlén

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Kandidaten kommer att dra nytta av ett omfattande träningsprogram inom forskning och överförbara färdigheter.
- Som en del av ett internationellt nätverk kommer kandidaten att delta i gemensamma aktiviteter inom programmet (retreater, utbildningsverkstäder, sommarskolor och konferenser) och besöka andra organisationer inom
ENHPATHY: s konsortium.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
- Sökande kan ha vilket medborgarskap som helst.
- De måste uppfylla rörlighetsregeln, dvs har bott eller genomfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv) i värdorganisationens land (Sverige) i högst 12 månader under de tre åren strax före rekryteringsdatumet.
- De måste också uppfylla regeln om Early Stage Reseacher (ESR), dvs inom de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) av sina forskarkarriärer vid värdorganisationens rekrytering och har inte tilldelats en doktorsexamen.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Erfarenhet av analyser av genomstrukturer, bioinformatik, crispr / cas9-metodik önskas.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doctoral student in Prostate Cancer Genomics and Multiethnic risk

Ansök    Jun 25    Karolinska Inst    Doktorand
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can ... Visa mer
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can be found at ki.se/mebDo you want to contribute to top quality medical research?
To be a doctoral student means to devote oneself to a research project under supervision of experienced researchers and following an individual study plan.

For a doctoral degree, the equivalent of four years of full-time doctoral education is required.

The research group

With 1.1 million new diagnoses every year, prostate cancer is the most common cancer in men in developed countries. The prostate cancer group at MEB is a highly interdisciplinary and vibrant research group at the international forefront of developing and implementing precision medicine strategies for improving diagnostics and treatment of prostate cancer. The research spans world-quality data sources, innovative clinical trials, cutting edge genomics, machine learning and artificial intelligence.

The doctoral student project and the duties of the doctoral student

If you want to read more about the project and the eligibility requirements that is needed to apply for the position as a doctoral student please follow the link to Karolinska Institut´s  webpaige https://ki.varbi.com/en/what:job/jobID:343048/.

What do we offer?

A creative and inspiring environment full of expertise and curiosity. Karolinska Institutet is one of the world's leading medical universities. Our vision is to pursue the development of knowledge about life and to promote a better health for all. At Karolinska Institutet, we conduct successful medical research and hold the largest range of medical education in Sweden. As a doctoral student you are offered an individual research project, a well-educated supervisor, a vast range of elective courses and the opportunity to work in a leading research group. Karolinska Institutet collaborates with prominent universities from all around the world, which ensures opportunities for international exchanges. You will be employed on a doctoral studentship which means that you receive a contractual salary. Employees also have access to our modern gym for free and receive reimbursements for medical care.

Eligibility requirements for doctoral education

In order to participate in the selection for a doctoral position, you must meet the following general (A) and specific (B) eligibility requirements at latest by the application deadline.

It is your responsibility to certify eligibility by following the instructions on the web page Entry requirements (eligibility) for doctoral education.

A) General eligibility requirement
You meet the general eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- have been awarded a second-cycle/advanced/master qualification (i.e. master degree) or
- have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the advanced/second-cycle/master level, or
- have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.*
Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/entry-requirements-eligibility-for-doctoral-education

*If you claim equivalent knowledge, follow the instructions on the web page https://education.ki.se/assessing-equivalent-knowledge-for-general-eligibility-for-doctoral-education

B) Specific eligibility requirement

You meet the specific eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- Show proficiency in English equivalent to the course English B/English 6 at Swedish upper secondary school.

Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Verification of your documents
Karolinska Institutet checks the authenticity of your documents. Karolinska Institutet reserves the right to revoke admission if supporting documents are discovered to be fraudulent. Submission of false documents is a violation of Swedish law and is considered grounds for legal action.

Skills and personal qualities

If you want to read more about the project and the eligibility requirements that is needed to apply for the position as a doctoral student please follow the link to Karolinska Institut´s  webpaige https://ki.varbi.com/en/what:job/jobID:343048/.

Terms and conditions

The doctoral student will be employed on a doctoral studentship maximum 4 years full-time.Application process

Submit your application and supporting documents through the Varbi recruitment system. Use the button in the top right corner and follow the instructions.

Your application should contain the following documents:

- A personal letter and a curriculum vitae (Swedish or English)
- Degree projects and previous publications, if any (Swedish or English)
- Any other documentation showing the desirable skills and personal qualities described above (Swedish or English)
- Documents certifying your general eligibility (see A above)
- Documents certifying your specific eligibility (see B above)

Selection

A selection will be made among eligible applicants on the basis of the ability to benefit from doctoral education. The qualifications of the applicants will be evaluated on an overall basis.

Karolinska Institutet uses the following bases of assessment:

- Documented subject knowledge of relevance to the area of research
- Analytical skill
- Other documented knowledge or experience that may be relevant to doctoral studies in the subject.

 All applicants will be informed when the recruitment is completed.

Want to make a difference? Join us and contribute to better health for all Visa mindre

Doktorandplats inom psykisk ohälsa och sjukfrånvaro

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa? Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Forskargruppen Enheten för interventions- och implementeringsf... Visa mer
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan.

En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen
Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (http://www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla, utvärdera och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder för identifiering, behandling och prevention av psykisk ohälsa och muskuloskeletal smärta på arbetsplatser och i samhället. Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och består av cirka 25 medarbetare.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker en doktorand till ett projekt om sjukfrånvaro vid psykisk ohälsa. I projektet utvärderas en intervention för att underlätta återgång i arbete och förbättra hälsa bland personer med psykisk ohälsa. Interventionen ges inom primärvården och effekterna av insatsen mäts genom bland annat effekt på sjukskrivningslängd. Vi utvärderar även implementeringsprocessen och identifierar etiska aspekter i samband med interventionen.

Som doktorand innebär dina arbetsuppgifter att under handledning och i samarbete med forskargruppen genomföra fyra delstudier som kommer att ingå i doktorsavhandlingen. Detta innebär att utifrån angivna syften och frågeställningar insamla data och utföra analyser tillsammans med handledare och statistiker, samt författa vetenskapliga manuskript. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för datainsamling och analys tillämpas. I arbetsuppgifterna ingår viss administration och projektkoordinering. Vidare finns goda möjligheter för doktoranden att bidra till forskargruppens utveckling, och att skriva eller medverka i forskningsansökningar kan bli aktuellt.

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
- har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*
Följ instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som är mycket ambitiös och motiverad med intresse för att utvecklas både som person och att bidra till projektets utveckling. Som doktorand förutsätts du vara noggrann, lyhörd och har god kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och att du har god analytisk förmåga.

Meriterande är tidigare arbete med psykisk ohälsa och/eller erfarenhet av arbete inom primärvården. Meriterande är även att ha arbetat i projekt, exempelvis assisterat vid datainsamling i forskningsprojekt, eller ha drivit utvecklingsprojekt.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet Visa mindre

Doctoral student in Prostate Cancer Genomics and Multiethnic risk

Ansök    Jun 26    Karolinska Inst    Doktorand
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can ... Visa mer
The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can be found at ki.se/mebDo you want to contribute to top quality medical research?
To be a doctoral student means to devote oneself to a research project under supervision of experienced researchers and following an individual study plan.

For a doctoral degree, the equivalent of four years of full-time doctoral education is required.

The research group

If you want to read more about the project and the eligibility requirements that is needed to apply for the position as a doctoral student please follow the link to Karolinska Institut´s  webpaige https://ki.varbi.com/en/what:job/jobID:343048/.

What do we offer?

A creative and inspiring environment full of expertise and curiosity. Karolinska Institutet is one of the world's leading medical universities. Our vision is to pursue the development of knowledge about life and to promote a better health for all. At Karolinska Institutet, we conduct successful medical research and hold the largest range of medical education in Sweden. As a doctoral student you are offered an individual research project, a well-educated supervisor, a vast range of elective courses and the opportunity to work in a leading research group. Karolinska Institutet collaborates with prominent universities from all around the world, which ensures opportunities for international exchanges. You will be employed on a doctoral studentship which means that you receive a contractual salary. Employees also have access to our modern gym for free and receive reimbursements for medical care.

Eligibility requirements for doctoral education

In order to participate in the selection for a doctoral position, you must meet the following general (A) and specific (B) eligibility requirements at latest by the application deadline.

It is your responsibility to certify eligibility by following the instructions on the web page Entry requirements (eligibility) for doctoral education.

A) General eligibility requirement
You meet the general eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- have been awarded a second-cycle/advanced/master qualification (i.e. master degree) or
- have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the advanced/second-cycle/master level, or
- have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.*
Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/entry-requirements-eligibility-for-doctoral-education

*If you claim equivalent knowledge, follow the instructions on the web page https://education.ki.se/assessing-equivalent-knowledge-for-general-eligibility-for-doctoral-education

B) Specific eligibility requirement

You meet the specific eligibility requirement for doctoral/third-cycle/PhD education if you:

- Show proficiency in English equivalent to the course English B/English 6 at Swedish upper secondary school.

Follow the instructions on the web page https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Verification of your documents
Karolinska Institutet checks the authenticity of your documents. Karolinska Institutet reserves the right to revoke admission if supporting documents are discovered to be fraudulent. Submission of false documents is a violation of Swedish law and is considered grounds for legal action.

Skills and personal qualities

If you want to read more about the project and the eligibility requirements that is needed to apply for the position as a doctoral student please follow the link to Karolinska Institut´s  webpaige https://ki.varbi.com/en/what:job/jobID:343048/.

Terms and conditions

The doctoral student will be employed on a doctoral studentship maximum 4 years full-time.Application process

Submit your application and supporting documents through the Varbi recruitment system. Use the button in the top right corner and follow the instructions.

Your application should contain the following documents:

- A personal letter and a curriculum vitae (Swedish or English)
- Degree projects and previous publications, if any (Swedish or English)
- Any other documentation showing the desirable skills and personal qualities described above (Swedish or English)
- Documents certifying your general eligibility (see A above)
- Documents certifying your specific eligibility (see B above)

Selection

A selection will be made among eligible applicants on the basis of the ability to benefit from doctoral education. The qualifications of the applicants will be evaluated on an overall basis.

Karolinska Institutet uses the following bases of assessment:

- Documented subject knowledge of relevance to the area of research
- Analytical skill
- Other documented knowledge or experience that may be relevant to doctoral studies in the subject.

 All applicants will be informed when the recruitment is completed.

Want to make a difference? Join us and contribute to better health for all Visa mindre

Doktorand (licentiat) inom beräkningsbaserad analys av spatiell genomik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Bioteknologi Vi... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Vi har nyligen erhållit större anslag från Erling-Persson Stiftelse och Knut och Alice Wallenberg Stiftelse för att ta fram en svensk atlas över vilka gener som uttrycks under utveckling av hjärna, hjärta och lunga.

Mycket stora genexpressions data kommer att insamlas på SciLifeLab. Inom ramen för detta projekt skall vi även engagera forskare i Sverige av att dra nytta av denna unika kunskapsresurs.

Vi önskar nu förstärka det pågående programmet med forskarstuderande som skall ta fram nästa generation av spatiell analys - både experimentellt och analytiskt.

För detta söker vi en doktorand som är väl bekant med de analytiska (computational) in situ teknikerna som används för att studera nukleinsyror i vävnader och då framförallt en population av nukleinsyror (transcriptome/genome) och som kan vara med och utveckla en förbättrad beräkningsbaserad spatiell analys i vävnadssnitt och sedan applicera dessa analystekniker i storskaliga försök.

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
- En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
- Livslångt nätverk i form av https://www.kth.se/alumni.
- En arbetsplats med https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/personalformaner-kth-for-mig-1.365793 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.
- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
- Forskningen bedrivs på SciLifeLab inom en grupp bestånde doktorander, postdocs och teknisk personal i nära anknytning till plattformsverksamheten på SciLifeLab.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För behörighet krävs även tidigare datalogisk erfarenhet (programmering i R, C++ och/eller Python för användning inom HPC) av kombinerad vävnads och molekylär analys.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Att kunna uttrycka sig väl på engelska är meriterande samt uppvisad erfarenhet av undervisning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand (licentiat) inom experimentell spatiell genomik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Bioteknologi Vi... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Vi har nyligen erhållit större anslag från Erling-Persson Stiftelse och Knut och Alice Wallenberg Stiftelse för att ta fram en svensk atlas över vilka gener som uttrycks under utveckling av hjärna, hjärta och lunga.

Mycket stora genexpressionsdata kommer att insamlas på SciLifeLab. Inom ramen för detta projekt skall vi även engagera forskare i Sverige av att dra nytta av denna unika kunskapsresurs.

Vi önskar nu förstärka det pågående programmet med forskarstuderande som skall ta fram nästa generation av spatiell analys - både experimentellt och analytiskt.

För detta söker vi en doktorand som är väl bekant med de experimentella in situ teknikerna som används för att studera nukleinsyror i vävnader och då framförallt en population av nukleinsyror (transcriptome/genome) och som kan vara med och utveckla en förbättrad spatiell analys i vävnadssnitt och sedan applicera dessa tekniker i storskaliga försök.

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
- En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
- Livslångt nätverk i form av https://www.kth.se/alumni.
- En arbetsplats med https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/personalformaner-kth-for-mig-1.365793 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.
- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
- Forskningen bedrivs på SciLifeLab inom en grupp bestånde doktorander, postdoc och teknisk personal i nära anknytning till plattformsverksamheten på SciLifeLab.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För behörighet krävs tidigare experimentell erfarenhet av kombinerad vävnads och molekylär analys in situ.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre